VAIMU SISENEMINE INIMESE KEHASSE

Millisel viljastamise hetkel siseneb vaim kasvavasse lootesse?

See sõltub isikust ja oludest. Põhimõtteliselt on oma hing igal rakul. Keha igal rakukesel on isiklik vaimuenergia. Tervikhinge neil ei ole, kuid kõigil on unikaalse olemusega vibratsioon ja oma saatus. Näiteks ühe naharaku saatus võib seisneda raku normaalse elutsükli läbitegemises, aga see võib olla ka muutumine vähirakuks või saada äralõigatud õuna koorimise käigus. Erinevatel rakkudel on omad saatused. Lootena kasvama hakkavatel rakkudel on ainulaadne vibratsioon ja oma saatus ning algselt neid inimese tervikhinge ei immutata. Kui imik hakkab ema sees lootena kasvama, siis tüüpiliselt taotleb arenevat keha hing, kellel on emaga kokkulepe ja kellel on tema kehasse tulemiseks sõlmitud abordi, raseduse katkemise või mingit tüüpi elu kogemiseks sündimise leping. Aeg-ajalt sõlmivad kehale lepingu ka mitu hinge ning keha kasvama hakates otsustavad vaimolendid üheskoos, kes neist selle keha endale saab.

Kui vaim otsustab kogeda füüsilises vormis eksisteerimist, siis on tal võimalik siseneda imetillukesse rakukobarasse eel-embrüonaalses faasis. Vaim hakkab tihti kehal külas käima ja temaga koos aega veetma, aga kehaga abiellu ei astu ta enne kui raseduse lõppjärgus. Inimesed arvavad, et hinge ja keha vaheline suhe on palju jäigem kui ta tegelikult on. Fakt on see, et kõigil on hing, millel on kehaga muutuv suhe. On hetki, mil inimese hing on kehas sügaval sees ja multidimensionaalse hinge kõik osad keskenduvad ühel hetkel käsilolevale üliintensiivsele inimlikule kogemusele. See juhtub ajal, mil peate tõeliselt millelegi keskenduma, näiteks sünnitades, mil naine vajab kõiki vaimseid ressursse korraga. Teisest küljest on ka hetki, mil hing kehast osaliselt lahkub. See võib juhtuda transis olles, sügavalt magades või kui satute autoavariisse. Siis tõuseb hing üles keha kohale, et teid kaitsta.

Hing häälestab suhet selles osas, kui palju temast viibib kehas ja kui palju on saadaval multidimensionaalses kogemuses, pidevalt. Raseduse esimese kahe trimestri ajal toimub see väga tõsiselt, sest juba eksisteerib voolav suhe keha ja hinge vahel. Varajase raseduse ajal külastab ja avastab loote hing üsas olevat keha palju, kuid ta ei pruugi seal viibida kogu aeg. Sel ajal on hing veel täiesti teadlik endast kui multidimensionaalsest olendist. Tüüpiliselt mäletab hing oma tõelist olemust esimesed kaks-kolm trimestrit ning kuna ta on teadlik suuremast vaimuteekonnast, milles ta osaleb, siis ei üllata teda miski. Mis tähendab, et loote jaoks ei ole abort kunagi üllatus. Abort saab toimuda ainult siis, kui loode annab selleks vaimu tasandil oma nõusoleku. Sellise ema, kes teeb tõenäoliselt abordi või kellel rasedus katkeb, valib hing, kes soovib oma elu katkestamist. Hing, kes seda ei soovi, valib ema, kes seda ei tee.

Hinge ja keha vahelise suhtlemise määrad muutuvad. Raseduse jooksul valitseb hinge ja loote vahel voolav suhe. Kui te praegusel ajal jõuate äratundmiseni, et olete jumalikud olendid, siis ka avastate, kuidas on vajadusel võimalik teadlikult kokku koguda oma hinge osad ning avardada oma hinge vaimsete praktikate kaudu kehaväliselt. Teile meenuvad loote ajad, mil saite üheaegselt füüsiliselt kehastuda ja olla teadlik oma vaimust.

Milline on selle vaimu/hinge eluõppetund, kes on ühendatud lootega,
mille rasedus katkeb või katkestatakse?

See varieerub. Need hinged, kes soovivad füüsilise kehastumise kogemust kõikides lootearengu faasides, sisenevad kohe ja jäävad kehasse viljastamise hetkest alates kogu protsessi ajaks. Need hinged, kes pole lootekogemusest üldse huvitatud, sisenevad kehasse millalgi teise trimestri ajal. Kehasse siseneb enamik hingi ning nad käivad rasedusperioodi jooksul ära mitmeid kordi.

Me kasutame väljendeid sisenema ja ära käima, nagu need oleksid selged tegevused, kuid nad pole seda. Inimese hing ei ole ainuühik. Ta on holograafiline, mis tähendab, et isegi siis, kui te eksisteerite inimestena, eksisteerivad teie hinged ka teistes kohtades ja aegades.

Teist enamiku hingede osad eksisteerivad praegugi planeedi muudes paikades inglitena või teiste inimeste teejuhtidena vaimus. Hinge mõned osad on astunud kõrvalteele ja läinud maailma üritustest osa saama või ühenduma ja teenima maailma või universumi teisi piirkondi.Iseendana oled Sa olemas alati. Samuti eksisteerid Sa muude asjade kimbuna, kuid millisel määral, sõltub sellest, kes Sa oled ja mida Su vaim ette võtta plaanib. Aga Sinu hing pole Sinu kehas täielikult kohal mitte kunagi.

Kui ütleme, et vaim/hing sisenes embrüo/loote kehasse, peame silmas seda, et inimeseks formeeruva hinge energia ilmneb võngetena inimese keha loovates rakkudes ja sedasi pühendab ta ennast eluks antud inimeses. Ausalt öeldes pühendab iga hing ennast eluks inimesena juba enne viljastamist. Mingil tasandil on hing kavandatava isiku energia rakkudes olemas juba siis, kui ta kasvama hakkab, kuid hing pole temas veel terviklik. Ükski vaim/hing ei pane kõiki kehastumise kaarte vaid ühe loote kehale.

Iga terviklikku inimelu elada sooviv inimolevus valib viljastumise sellises emas, kelle eesmärk ja hingetee viivad tema viljastumise ja sünnitamiseni. Vaimud sõlmivad kokkulepped ning järjestavad omavahel klappivad kogemused. Kui on olemas inimene või perekond, kes saab raseduse katkemisest kasu, kellel on sellest kogemusest vaja midagi õppida, midagi lahendada või millelegi avaneda, siis paneb vaim, kes soovib raseduse katkemist kogeda, ennast sellise embrüo järjekorda. See vaim, kes soovib inimellu tulla nii kiiresti kui võimalik, viivitamatult, lihtsalt ei seo ennast embrüorakkudega sellise naise kehas, kelle elutee viib raseduse katkemise või abordini. Kokkuvõtlikult öeldes teavad ka sellisel puhul vaimud täpselt, mida nad teevad.

Kõrgemal tasandil on Su hing püsivas kontaktis kõigiga Sinu elus. Üheskoos otsustatakse, kuhu suundutakse, mida selleks tehakse ning jälgitakse, millisel moel ümbritsevate hingede vajadused ja kavatsused omavahel rivistuvad. Selle vaimu/hinge eluõppetund, mis on seotud lootega, kelle raseduse katkeb või katkestatakse, varieerub samuti. Mõned hinged valivad sellise loote elu seetõttu, et see on huvitav kogemus. Nad soovivad kolmanda dimensiooni kehas viibimise kogemust, kuid ei ole huvitatud inimese elutee läbi tegemisest. Hinnanguliselt on umbes pooled raseduste katkemistest ja abortidest hinged, kes ei soovi elada tervet inimelu, kuid neil on kehastumises mingi konkreetne õppetund või nad soovivad kehastudes mingi kogemuse saada. See on kiire ja kerge viis füüsilise vormi kogemiseks ilma, et peaks ette võtma tervet elu.

On veel hinged, kellel raseduse katkemine või abort tuleneb karmast. Nad peavad kehastuma selleks, et lahendada karma ülesanne. Võib-olla on nad möödunud eludes teinud midagi, mida saab raseduse katkemise või abordi kogemuse kaudu lahendada või tasakaalustada. Nad võivad teha kingituse perekonnale, kellel on vaja raseduse katkemist või aborti kogeda. See varieerub, see on erinev. Lõpuks, nagu kõige muuga, on Su hing teadlik sellest, mida ta teeb. Ta valib kogemused ning seab oma sammud kooskõlla kõigi teistega, kes Sind ümbritsevad. Üks asi veel, millest juttu pole olnud. Akasha kroonika vaatenurgast on väga selge, et need, kes soovivad, saavad inimliku kogemuse alati. Seega, kui hing on läbi teinud raseduse katkemise või abordi kogemuse ja ta soovib elada tõelist inimelu, siis ta lihtsalt taaskehastub uues inimkehas. Elu inimesena ei ole ühekordne võimalus. Nagu te aru olete saanud, siis paljud on teinud seda sadu, kui mitte tuhandeid kordi. Kõik sõltub sellest, mida vaim kõrgemalt tasandilt vaadates läbi teha soovib. Sinu otsused tulevad kasuks Sinu hinge teekonnale ja kogu inimkonnale lähtuvalt sellest, mida Sa soovid pakkuda.

Kas on võimalik valida armastusel põhinev abort?

Eetilised ja moraalsed küsimused abordi valimise küsimuse ümber on tegelikult terviklikkuse küsimus. Et valik oleks tehtud armastusest lähtuvalt, on see küsimus igale mehele ja naisele, kes teeb valiku abordi kasuks. Eetika ja moraali vundament on armastus. Kogu inimkogemuse vundament on armastus. Kui tegutsed armastusest ajendatuna ja käitud vastavalt sellele, mida Sa tunned, et on see Sinu sees oleva armastuse seisukohast vaadates õige, siis järgid Sa isiklikku moraalset kompassi ja koodi.

Kui teed midagi hirmu pärast, reageerid kas hirmu, viha või hukkamõistu tõttu iseenda või teiste suhtes, siis ei ole Sa enam aus. Sellega muutuvad moraal ja eetika Sinu ja Sind ümbritsevate jaoks vähem selgepiiriliseks.

Kui abordi küsimuse juurde tagasi tulla, siis saab iga valiku ees seisev inimene otsustada armastusest lähtuvalt – tuginedes armastusele ja austusele iseenda vastu, armastusele ja austusele perekonna vastu, lähtudes armastusest ja austusest olukorra tõelisuse suhtes ning lähtudes armastusest ja austusest ka selle olendi vastu, kes sünniks ja peaks omaks võtma keskkonna, kuhu ta tuleks. Jah, seda on võimalik teha armastusest lähtuvalt ja lasta hinged vabaks. Sellega annate teisele hingele potentsiaalse võimaluse tee puhtaks rookimiseks ning iseendale annate teistsuguse potentsiaali tulevikuks. Samuti annate teistsuguse potentsiaali ka lootele kasvamiseks teises perekonnas ja teistsuguses keskkonnas.

Aborti valitakse ka hirmust. Hukkamõistmise hirmust, mitte armastatud olemise hirmust ning hirmust, et ei olda piisavalt hea lapsevanem. Abordini viivate hirmude loetelu on lõputu ja abordi läbiteinud tunnistavad, et selles on olnud nii hirmu kui armastust. Selle valiku tegemine on väga intensiivne kogemus. Inimene teeb valikuid kogu aeg ning iga valik lõpetab ühe teekonna ja avab ukse teisele võimaluste komplektile. Kokkuvõttes, kui keegi valib abordi, nagu valitakse ühte või teise ülikooli mineku vahel, loob ta surma potentsiaalile. Ta loob surma. Ta paneb kinni potentsiaali kõigele, mis esimese valiku juurde jäädes oleks juhtuda võinud. Teine valik, mis iganes see on, avab talle ukse uute võimaluste komplekti juurde.

Kogu inimese elu on kõrvale lükatud valikute väikesed surmad ja hüvastijätud ning uute valikute avanevad uksed ja võimaluste komplektid. See kehtib nii abordi tegemise valiku suhtes, ülikooli edasi õppima minemise valiku suhtes ja isegi oma igapäevase riietuse valiku suhtes. Osa neist on seotud tugevate, teised nõrgemate emotsioonidega. Valikute tegemine on osa elust ja avab teis uue potentsiaali. Parim on tegutseda oma moraali koodi järgides ja teha seda, mis tundub autentne ja aus ning põhineb parimal jõupingutusel, et liikuda armastuse poole ja eemale hirmust.

____________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga