ASTROLOOGIA JA ASTROLOOGILISED SÜNNIKAARDID

Kui palju tõde on astroloogiliste sünnikaartide mõjus meie isiksusele? Kas meie hinged valisid sündimiseks kindla ajahetke lähtuvalt sellest, milline oli planeetide energeetika sellel hetkel? Näiteks, kas võib keegi mingil põhjusel otsustada sündida siis, kui Päike on Lõvis?

Selles, et teie astroloogilised sünnikaardid mõjutavad teie isiksust, on suur tõde ja isiksust mõjutavaid faktoreid on veel palju. Kui vaadata astroloogia füüsikalisi harusid, siis eksisteerib teaduslik astroloogial põhinev füüsika. Kvantfüüsikas märkate kiiresti, et energeetiliselt on kõik omavahel seotud. On tõestatud, et maailma ühes paigas ühe aatomi muutudes muutub koheselt läbi selge, energeetilise ühenduse sarnane aatom ka maailma mõnes muus paigas. Astroloogia sõnul loob taevakehade, planeetide poolt rakendatav energeetiline tõmbumine ja tõukumine jätkuvalt energeetilist ja seeläbi ka füüsilist reaktsiooni universumi ja teie päikesesüsteemi kõikides materjalides, seal hulgas teie kehas. Jõud, mida te planeetide osas kõige enam tunnete, on gravitatsioonijõud. Kuid vaevu hoomatavaid kvantumjõude, mis vahetavad teie keha rakkude loomulikku tuumastruktuuri ning loovad inertsi seaduse kaudu toimivaid mustreid, on palju rohkem. Kui muster paika saab, siis hoiab teda püsivalt paigal kindel inerts. Kord liikvele lükatud muster kaldub jääma samasse rütmi, samasse mustri kavandisse. Loodud mustri murdmiseks on vaja väikest või suurt pingutust ja šablooni toimima jäämiseks on vaja luua uus muster. Nii töötab inerts.

Sellisel moel valivad teie hinged nii sündimise mingil kindlal viisil kui tegelikult ka kõik muu teie eluga seonduva. Hing valib, millal ja kuidas ta eostatud saab. Ta valib endale vanemad või süsteemi, kes ta ilmale toovad. Ta valib endale sündimise loo. Et te kõigi kaasatutega olete loomupäraselt hingesugulane, siis panete te loo kirja üheskoos ning lepite kokku kõigi jaoks võimalikult kasuliku stsenaariumi. Kõik hinged arvestavad astroloogilise seisuga, millesse nad sünnivad ning sünnihetkel saab inimene mõjutatud teda ümbritsevast keskkonnast. Keskkonna alla peame me silmas kindlat ja karmi füüsilist, materiaalset maailma. Sündides on inimene mõjutatud oma ema vere keemilisest koostisest. Talle avaldavad mõju nii ruumi valgustus kui kuuldavad helid ehk kogu füüsiline keskkond , millesse ta sünnib. Samuti mõjutab teda kogu energeetiline keskkond ehk ruumis viibivate inimeste emotsioonide energia; sel ajal maailmas maad võtnud energia; juuspeen aatomienergia, mida loovad planeetide jõuväed ja ka linna energia, millesse inimene elama sünnib. Kõik need tegurid mõjutavad teid otseselt ning loovad üsna tugeva mustri. Eostamise hetkel olete te puhtad lehed. Mustreid hakkate korjama üsas ning muster on tugevaim sündimise hetkel teie ilmale tulles. Kuna üsast maailma tulek on väga võimas kogemus, siis lükkab sünnikogemus tihti liikvele terved mustrite seeriad. Adresseerimata liikuv muster muutub elu jooksul tugevamaks. Kui inimese sünni ajal on Päike Lõvis, siis pannakse tema jaoks paika energeetiline jõud ja iseloomujooned, mis on Päike Lõvis inimeste puhul tavapärased. Võtame Päike Lõvis sündinu loomuomaduseks näiteks vaimse suuremeelsuse. Nüüd kujutleme, et see inimene sünnib perekonda, kus vaimset suuremeelsust ei toetata. Teda hoitakse tagasi ning treenitakse sotsiaalselt olema enda jagamisega kokkuhoidlik; ettevaatlik ja hoolikas ega mitte ekstravagantne nagu Päike Lõvis temas loomu poolest väljenduks. Nimetatud sotsiaalsed faktorid tasandavad esialgset mustrit, mille on paika pannud Päike Lõvis. Selle inimese sünnikaardi astroloogiline mõju on tugev, kuid tema kogemustele tuginedes muutuv. Astroloogia ja sünnikaardi uurimine on väga, väga kasulik, kui pidada silmas mõistmist, milliste energiatega teid on silmitsi pandud ja kuidas teie algsed mustrid on elukogemuste jooksul muutunud; tuge saanud või taandunud. 

Milline väärtus on astroloogial ülestõusmise ja valgustumise ajal? Tekivad uued astroloogia vormid nagu galaktiline astroloogia. Mis eesmärk ja väärtus on galaktilisel astroloogial ja kuidas see muudab astroloogia valdkonda üldiselt?

Et valgustumine on valguse süütamise protsess, tänu millele hakatakse nägema asju, mida varem näha ei suudetud, siis muutub ka astroloogia poolt kirjeldatav teile rohkem nähtavaks ja seeläbi enam muudetavaks. Valgustumisprotsessis on oma astroloogilist sünnikaarti võimalik paljuski arvesse võtta. Kui te mingil hetkel midagi enda juures märkate, siis saate selles suhtes teadlikke valikuid teha. Samas mustrid, mida te ei tunneta, eksisteerivad teie teadmata ning saavad mõjutada teid arvamatutel viisidel ilma teie poolt suunamata. Valgustumist läbides võib paljudel olla väga kasulik uurida oma astroloogilist kaarti ja astroloogilisi mõjusid. See on üks täiendav mudel või mustrikiht, mis aitab iseendast terviklikumat pilti kokku panna.

Endast pilti kokku pannes, mudelit ja seda läbivaid mustreid uurides, hakkate te ennast selgemini nägema. Saate kõrvale lükata kihid, mida te enam ei soovi ning võtta omaks need, mida valgustumises edenedes kaasa võtta soovite. Kui hakkate ennast selgemini tajuma, avastate te vältimatult, et te ei saa enam olla sügavalt seotud ühegi mudeli või süsteemiga. Ainus, millega te ennast sügavalt seote, on teie tõeline Mina. Kõik mudelid ja süsteemid kerkivad esile mänguliste, selgitavate elamustena, mille kaudu on teil võimalik kogeda inimese elu ja valgustumise protsessi, aga mingeid kohustusi teil nende ees pole. Varasematel aegadel võis ju astroloogiline ennustus öelda, et päev tuleb väga halb. Ühelt poolt, see päev võiski ju halb olla, aga ennustust nägemata ei pööranud te sellele mingit tähelepanu. Teiselt poolt võis aga päev neile, kes ennustust nägid, lõppeda enese süüdistamise ja suure segadusega, miks polnud piisavalt tähelepanu pööratud juba paika pandud astroloogilistele mustritele ning mitte nähtud ebaõnne tulemas. Kokkuvõtlikult öeldes, kui vaatate ennustust uskudes, et mudelil on suurem vägi kui teil ning võtate halva päeva ideed sõna-sõnalt, loote te halva päeva sellega endale ise.

Liikudes läbi valgustumise, omandate te taju, et teie enda otsustada on kõik teiega toimuvad asjad; see, kuidas teil elus läheb ehk teie ise valite oma reaalsuse. Te võite lugeda halva päeva astroloogilist ennustust ning teha otsuse, et isegi kui selline muster on teile kättesaadav, siis te valite midagi muud ehk te valite hea päeva. Või teete valiku, et väljakutsete tekkides raputate nad maha, sest aimasite neid ette ja nende pärast ei pea te oma hoiakut muutma. Selline on valgustumist läbides liikumise trajektoor nii astroloogia kui kõigi muude mudelite ja süsteemide suhtes.

Küsimus galaktilisest astroloogiast puudutab astroloogia teist tasandit. Traditsiooniline või klassikaline astroloogia käsitleb teie päikesesüsteemis eksisteerivate taevakehade mõju teie füüsilisele ja energeetilisele olemisele. Galaktiline astroloogia võtab arvesse laiemat pilti, taevakehade laiemat ulatust, mis samuti mõjutab teie energeetilist süsteemi. Kui mõelda päikesesüsteemi astroloogiale ehk klassikalisele astroloogiale, siis omab see otsest mõju teie füüsilist keha moodustavale energiaväljale. Teisisõnu, sellest energiast moodustub lõppkokkuvõttes teie füüsiline keha ning see on suurel määral seotud teie persooni ja isikliku kogemusega. Galaktiline astroloogia on häälestanud end nende taevakehade lainele, mis jäävad teie päikesesüsteemist väljapoole ning oma kauguse ja erineva, kõrgema vibratsiooni taseme tõttu avaldavad nad tugevaimat mõju teie viienda dimensiooni eksistentsile ja kogemusele, millega nad sünkroonis on. Tihti võimaldab galaktiline astroloogia näha oma karmat, näha oma hinge teed. See aitab ette kirjutada ja välja selgitada viise, kuidas töötada interdimensionaalsete energiate ja oma intuitsiooniga. Galaktiline astroloogia ja mitmed teised astroloogia uued iteratsioonid töötavad rohkem intuitsioonil. Seega, taevakehade vaheliste füüsiliste suhete detailide uurimise asemel töötatakse arhetüüpidega oma intuitsiooni järgides või häälestades end informatsioonile, mida arhetüübid galaktilise kaardi osas pakuvad. Valgustumisest läbi liikudes on see tähelepanuväärne. Galaktilise astroloogiaga töötamine aitab avardada oma silmaringi ning aitab hankida informatsiooni iseenda kõrgema vibratsiooni versiooni kohta.

Klassikaline astroloogia ja galaktiline astroloogia ei vastandu teineteisele ja üks ei ole teisest parem. Nad on lihtsalt mudelid, mis arvestavad ja kirjeldavad erinevate taevaosade mõju teie erinevatele eksistentsi asukohtadele. Klassikaline astroloogia aitab teil mõista oma füüsilist ja emotsionaalset mina, isiksust ja vastastikust sotsiaalset toimimist planeedil Maa. Galaktiline astroloogia aitab teil häälestuda oma vaimsele minale, oma karmale, oma intuitsioonile ja oma ühendusele jumalikkusega.

_____________________________________________________

Sõnumi kanaldas Jen Eramith, MA, www.AkashicTrasnformations.net Tõlkis Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga