Vaimsed võimed

Miks on allikaga ühenduse saamiseks oluline mediteerida?

Kõik mediteerimised ei pruugi olulised olla. Kõik sõltub sellest, kes Sa oled. Ühed allikaga ühenduse saamise mediteerimise praktikad sobivad osadele väga hästi, teistele need ei sobi. Tegur, mis mediteerimise, nagu te seda defineerite, tähtsaks muudab, on meie sõnul vaikus. Vaikust on vaja allikaga ühenduse saavutamiseks ja mediteerimine on otsene vaikusesse sisenemise tegevus. Kuigi erinevad praktikad juhivad sinna erineval moel ja kõik nad on head, siis kõik kõigile ei sobi. Vaikust on vaja selleks, et allikas, Jumal või jumalus, kuidas iganes te seda nimetate, pole asi, mille järgi haarata, vaid see on midagi, mida meenutada. Fakt on see, et te olete jumalused. Te olete osa allikast.

Allikaga ühendusse astumise protsess, Jumalaga ühenduse saamine nõuab teataval määral sisemist vaikust. Sisemises vaikuses meenub Sulle, kes Sa päriselt oled. Sisemises vaikuses jõuab Sinu meel arusaamiseni, mis tunne on olla tõeliselt Sina ise. Tasub meeles pidada, et mediteerimise esimesed sammud on sageli ebamugavad. Kõigepealt põrkud Sa kokku kõigi blokeeringute, hirmude ja laadungiga, mis Sinusse on ladestunud ja mis pole tõeliselt Sina. Sa ei ole selline. Seni, kuni Sa nende asjadega maadled, pole Sa päris vaikusesse veel jõudnud. Sinna jõudmise ootus tasub ära, sest peale piisavat praktiseerimist ja kannatlikkust jõuad Sa lõpuks tõelisesse vaikusesse. Jumalikkust ja allikat saab kõige paremini tunnetada oma tõelise olemuse vaikuses. See ei eelda mitte konkreetset meditatsioonipraktikat vaid vaikust, sisemist, mõtisklevat, rahulolevat, armastavat vaikust. Iga vaimne praktika, mis aitab sellist vaikust uuesti ja uuesti saavutada, on kasulik.

Kui ma olen kord üles ärganud ja oma vaimu hinge meenutanud,
siis miks mõne aja jooksul mu ühendus allikaga lahtub?

Selle üks põhjus on see, et vaimne praktika ei ole ühekordne üritus vaid see on pidev protsess. Vaimsesse praktikasse peab tagasi pöörduma ajast aega, uuesti ja uuesti. See, kuidas see töötab on, et te kõik olete jumalikud olendid ja te kõik olete inimesed. Osa inimeseks olemisest ja inimmaailmas elamisest on killustatuse ja eraldatuse kogemine. Kogemine, et te olete üksteisest ja jumalikkusest eraldatud. Kuigi see päris tõsi ei ole, et te eraldatud olete, siis peab see paika teie siinse kogemuse suhtes. Seni, kui te inimesed olete, on see kogemuse tõde. Te tajute ennast eraldatuna. Inimeseks olemise tõus ja mõõn seisneb oma tõelisest olemusest sisse ja välja liikumises. See toimub erinevatel viisidel. Te olete joondunud, te ei joondunud; te tuunete end hästi, te tunnete end halvasti; te armastate iseennast, te ei armast iseennast; te armastate üksteist; te ei armasta üksteist.

Staatiline pole midagi, tegelikult pole universumis midagi staatiline. Pole ühtegi võimalust, et inimene saavutab allikaga püsiva, muutumatu, staatilise ühenduse. Seda ei juhtu iial isegi neil, kes on valgustumises kindlad ja kirjeldavad oma tunnet, kuidas nad on pidevas õndsuses olekus kogu aeg. Nad teavad, et nende õndsus pidevalt kõigub. Mingile kõrgusele või vibratsiooni tasemele võib ta mõneks ajaks püsima jääda, kuid ta on alati üles-alla liikumises. Seni, kui te olete inimesed on teie elus tõusud ja mõõnad. Põhjus, miks Sa koged ühendust, saad ühenduse allikaga ja siis tunned selle haihtumist, seisneb peamiselt selles, et Sa inimene oled. Seni, kuni Sa oled inimene, on sul killustatuse perioodid. Just täpselt läbi nende peaksite saama ühenduse järgmise staadiumi või tasandiga. Vaimsete praktikate kasutamine on toeks, et läbi minna aegadest, mil allikaga ühenduse saavutamine on kerge ja aegadest, mil see nii kerge ei ole. Mõlemad ajad on asjakohased ja mõlemad on inimeseks olemise protsessi olulised tahud. Aja jooksul vaimseid praktikaid kasutades, muutuvad ühenduse tõusude ja killustatuse mõõnade erinevused väikemaks, nii et inimeseks olemise ameerika mägede sõidust saab pigem pehme rulluv teekond. See on põhjus, miks te vahel tunnete lahti ühendatust.

Miks osadel inimestel on kanaldamise võime kui teistel on selgeltnägija võimed või psüühilised võimed?

Vastus on eelnevale üsna sarnane. Te olete kõik omavahel ühendatud ja te kõik olete ühendatud Allikaga. Teoreetiliselt, ametlikult, on teil kõigil võime kanaldada ja kõigil on võime häälestada end oma Kõrgemale minale ja teadmistele, mis asuvad teisel pool loori. Seda, et kõigil on ühesugused anded, pole kunagi mõeldudki. Kui see nii oleks, siis milles seisneks eraldatuse mõte? Eraldatud oleku protsessis või üksteise suhtes eraldatuse tajus on huvitav külg see, et ta annab võimaluse kogeda ennast teistest erinevana. Suure inimeksperimendi, mis on põhimõtteliselt killustatuse eksperiment, briljantseimaid tulemusi on see, et te olete tulnud arendama, mõistma ja väärtustama mitmekesisust. Läbi mitmekesisuse leiate te uusi viise üksteisega ühenduste loomiseks, mida te siis poleks otsinud, kui te kõik oleksite ühesugused olnud. See üks põhjuseid, miks inimeste maailm üldse loodi.

Jumalike olenditena saate te teha ja teada kõike kogu aeg. Teil pole võimalik omada midagi, mis teil inimestena oli, see tähendab inimene olles oli. Siis, kui te kogesite end eraldatuna ja killustatuna ja te olite unustanud, kes te päriselt olete, juhiti teid ka kujutlema, et teil on midagi puudu. Parimal juhul sirutub inimrass üksteise poole, aitab üksteist ja jagab end viisil, mis võimaldab igaühel saada, mida ta teistega ühenduse kaudu saama peab. See viib teid täiesti uue ühenduse tasandile, mis polnud enne inimeseks saamist ealeski võimalik. Teil polnud iialgi võimalik abi vajada, abi pakkuda ega abi saada. Abi saad saabuda vaid neilt kellel on pakkuda midagi, mida te endale lubada ei saa. See on üks paljudest erinevatest põhjustest, miks te üksteisest nii erinevad olete. Ei, teil ei pidanud kunagi olema ühesugused anded. Teoreetiliselt on paberil teil kõigil ühesugused võimed. Sündides saab iga inimene kaasa ühenduse oma Kõrgema Minaga. Igaüks saaks endas arendada selgeltnägemise või kanaldamise võimeid.

Osadel on see lepingus elutee osana ja te arendate seda sõltumata sellest, kas nad seda teha proovivad või mitte. Teistel ei ole selget eesmärki, et kanaldama õppida või nõuda endale tagasi selgelt nägemise võime, mis tuleneb nende isiklikest elukogemuse eesmärkidest ja ei sõltu sellest, mida hing siin maailmas teha on otsustanud. On veel need, kes endas selgelt nägemist küll arendavad, aga see ei tule kergelt ja paljusid see isegi ei huvita, Põhjus on selles, et nad pole selle pärast siia tulnud. Nad ei ole tulnud siia seda tegema. Nii nagu kõigi annete ja võimetega, saab inimene arendada endas kõiki võimeid, mida ta vaid soovib. Osad asjad jõuavad kergemini ühtedele, osad teistele. Kogu asja ilu seisneb õppimises. Et kõik õpiksid austama ja tunnustama oma teed ning õpiksid austama ja tunnustama teiste teid. Tehes seda jagamise kaudu, saavad kõik täpselt seda, mida nad vajavad. Selge vastus on, et kõik saavad kanaldada informatsiooni oma Akasha Kroonikast. See tuleb intuitsiooni, jumaliku kokkulangevuste ja paljudes muudes vormides.

Fakt on see, et te kõik saate informatsiooni, mida te vajate Kroonikatest hetkel, mil te seda vajate ja te selleks valmis olete. Siis ta ilmub. Mõnikord te seda ignoreerite ja mõnikord räägite end sellest välja ja see on hea. See on inimeseks olemise normaalne tahk. Osasid kutsutakse teistele kanaldama, kuid igaüks kanaldab endale ise. Esimene samm looritaguse informatsiooniga ühendumiseks on juba saadaval oleva informatsiooni märkamine, hindamine ja usaldamine. Planeet Maal ei ole ühtegi elavat inimest, kes ühel või teisel kujul ei saaks oma Akasha Kroonikast regulaarselt informatsiooni. Kui Sa selle osa vahele jätad, kui Sa kujutled, et see, mis sinuni jõuab ei ole reaalne, siis Sa endas järgmisi samme ei arenda. Sa pead austama seda, mida Sa saad ja õppima seda usaldama. Õpi  eristama, millised tükid on Sinuga joondatud ja millised ei ole. See on edasise selgeltnägemise või kanaldamise arendamise vundament.
___________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga