ÜHISKONDLIKUD MUUTUSED

 

Kas te saate anda nõu meile, kes me oleme pikka aega ökoloogiliste teemadega töötanud? Selliste ühiskondlike liikumiste esirinnas olemine tekitab üksinduse tunde. Mida teha, et tunda ühiskondliku pioneeri rollis suuremat seotust?

Teil, kellel on roll töötada progressiivsetes ühiskondlikes liikumistes, on ainulaadne väljakutse. Väljakutse on selles, et teie tegevuse eesmärk põhineb tulevikul, kuid seos teie tegevusega põhineb minevikus, või vähemalt kogu maailma inimestes ja olles pioneerid, on teie taga maailma kõik inimesed, sõltumata teemast, millega te tööd teete.

See on tõsi, et tegutsedes keskkonna, võrdsete õiguste, inimõiguste alastes liikumistes – kõik need progressiivsed ühiskondlikud liikumised nõuavad, et pioneerid on tipptasemel tõukajad, aidates inimkonna arengut edasi. Inspiratsiooni saamiseks on teil vaja vaadata tulevikku, et selle tuleviku poole liikuda. Ainus koht, kus te ühendust tunnete, on inimeste kaudu, kuid inimesed teie taga on minevikus, mitmelgi moel. Nemad näevad maailma mineviku vaatenurgast. Nii nagu tavatsesite teiegi minevikus maailma vaadata.

Selle väljakutsega toimetulekuks ja ühiskondliku pioneerina suurema ühenduse tunnetamiseks tuleb välja töötada isiklik praktika, kuidas oma tähelepanu tulevikust minevikku suunata ja selle kaudu suuta täielikult nautida praeguse hetke rõõme. Ühiskondliku pioneerina on eluliselt tähtis rakendada praktikat, mis hoiab teid inimestele lähedal inimlikul tasandil – mitte teenimise tasandil, mitte ühiskondliku aktiivsuse tasandil, vaid lähedasel inimlikul tasandil.

Et toime tulla ühiskondliku pioneeri rolliga progressiivsetes ühiskondlikes liikumistes, peate te olema inimene, kellel on väga lähedased sõbrad või lähedased pereliikmed. Inimesed, kelle rinnal nutta, kui teil selleks vajadus peaks tekkima. Kellele saate helistada ja end tühjaks nutta ja kes teid kallistavad. Inimesed, kelle armastust te tunnete ja keda teie armastate tingimusteta. Kui te ei arenda oma võimet armastada isiklikus elus olevaid inimesi isiklikult, tingimusteta, siis on teil võimatu üle elada jääda ühiskondliku pioneeri rolli täitmist. Nii need asjad lihtsalt on.

Teie ühiskondliku teerajaja töö on vaja ankurdada energeetiliselt inimkonda. Ainus viis, kuidas end inimkonda ankurdada on olla inimestesse armunud, omada inimesi, kellega olete praeguses hetkes väga lähedane. Praegune hetk on ainus koht, kus tõeline ühendus aset saab leida. Energeetiliselt peate looma endale pendli, mis kiigutab teid progressiivselt tuleviku suunas, mille eest te võitlete ja siis toob teid hinge ja vaimu toitmiseks tagasi ning loob uuesti ühenduse inimkonnaga. Kui te silmad on kogu aeg tulevikus, kui veedate kogu oma aja oma teemaga töötades või sellel mõeldes, siis märkate, et olete lahti seotud. Tunnete, et olete jänni jäänud, tunnete lootusetust, eksinud olekut, sest nii palju kui see tulevik, mille suunas tee püüdlete on väärtuslik ja oluline, pole ta veel reaalne. See ei ole veel teie reaalsus. Hoides oma tähelepanu kogu aeg tulevikus, kaotate maanduse praeguses hetkes ja see ei ole ühegi inimese jaoks jätkusuutlik elamise viis.

Selle kohta, kuidas olla sotsiaalse pioneerina püsivalt jätkusuutlik, on väga palju informatsiooni. On raamatuid läbipõlemise vältimise kohta, kuid mitte maailma muutmise kohta. Lootusrikkuse ja inimliku progressi osas on raamatuid palju, seega me ei hakka kõiki neid nõuandeid katma ega loetlema. Värske informatsioon, mida Hoidjad teiega jagavad on fakt, et ankur, mis teid inimkonna edasiviimise püüdlustes stabiilsena hoiab, on isikliku elu suhted. Kui oled inimene, kes ei loo teistega ühendusi kergelt, oled väga arg, või Sinu omadused või kombed takistavad sügavate, lähedaste suhete loomist isegi ühe-kahe inimesega, pead ehk kaaluma pioneeri rollist loobumist ning leidma endale midagi muud, mille kaudu maailma paremaks muuta. See ei tähenda seda, et Sa ei suudaks muuta maailma paremaks paigaks ühiskondliku pioneerina. See tähendab vaid seda, et kuna protsess nõuab oma meeles väga kaugele ajas ettepoole hüppamist, siis vajad Sa midagi, mis Sind tagasi tänastesse oludesse tagasi tõmbab. Sul on vaja tunda armastust praeguses hetkes, mitte ainult armastust ja lootust tulevikus toimuva osas.

Milline on teie hinnangul meie enim tähelepanu vajav sotsiaalse õigluse teema, mis looks inimkonnale positiivse ühiskondliku inertsimomendi?

Planeedil kõige enam armastuse ja hirmu toimimist muutval ühiskondlikul liikumisel konkreetset nime veel ei ole. Sellesse ühiskondlikku liikumisse tullakse kokku armastuse pärast. See hakkab toimima paljudel erinevatel viisidel, kuid ta ei teki ei täielikult ega osaliselt ühegi levinud ühiskondliku liikumise pinnalt, nagu praegused keskkonnaliikumised, ühiskondliku ja rassilise õigluse liikumised, vaesusega võitlemise liikumised. Need kõik on pinnale tõusnud reaalsuses, milles ei olnud saadaval nii palju armastust kui praegu.

Nüüd hakkavad inimesed kokku tulema armastuse pärast. Ühiskondliku liikumisena te seda veel ei võta, kuid eelpoolnimetatutega võrreldes tekitab see ühiskonnas liikumisi palju rohkem. Ajal, mil inimesed kogunevad, et üheskoos palvetada, üheskoos laulda, mediteerida või mänguväljakul oma laste mängimist jälgida, juhtub midagi. See midagi on nendel kogunemistel toimuv nihe, milles lükatakse kõrvale kõik hirmud ja hinnangud üksteise suhtes. Poliitikast pole see ajendatud, kuid poliitilist mõju omab see alati. Midagi leiab aset siis, kui otsustatakse üksteist tingimusteta, avalikult armastada ja nii see uus ühiskondlik liikumine käima lähebki.

Nimedega defineeritud ühiskondlikud liikumised on kõik kinni jäänud teie hirmudesse ja teie poolt antud hinnangutesse. Ühiskondlike liikumiste tervendamiseks ja ergutamiseks on vaja lõpetada nende kasutamine inimeste süüdistamiseks, inimeste üle kohtu mõistmiseks ja inimeste tähtsuse vähendamiseks. Selle asemel tuleb otsida võimalusi inimeste kaasamiseks poliitilise spektri kõikidest valdkondadest ning leida üles üksteise meeldivad küljed. See nõuab palju suuremat julgust kui praegune üksteise marginaliseerimine ning see kujuneb väga tugevaks ühiskondlikuks liikumiseks. Üksteise hoolimisest ja teise suhtes armastuse tundmisest alguse saanud ühiskondlike liikumiste areng jätkub möödapääsmatult ja muud liikumised takerduvad üha enam.

Kas muutus hakkab toimuma siis, kui me indiviididena hoiame ennast kõik armastuses kavatsusega positiivselt muutuda või peaksime muutuse ellu viimiseks olema nähtaval ja ühiskondlikus liikumises kaasa lööma?

Esimene samm on isikliku armastuse ruumi kasvatamine, kuid ülitähtis on olla armastusse haaratud koos teistega. Tõeline ühiskondlik liikumine saab toimuda vaid ühiskondlikul tasandil ning see toimub kõige tõenäolisemalt hetkel, mil Sa vabalt valitud hetkel avad oma südame Sind ümbritsevatele inimesetele. Seda saab teadvustada endale indiviidina ja samuti tervele grupile seda kaasates.

Iga ühiskondliku teemaga on võimalik tööd teha energeetiliselt, viiendas dimensioonis. Võite mediteerida, võite kirjutada ja võite panustada ka ühiskondlikesse liikumistesse otsides neis isiklikku armastuse tunnet. Energeetilisel tasandil armastuse genereerimine muutusi küll loob ja avab armastust palju ka maailmale, kuid tõelise muutuse saavutamiseks kolmandas dimensioonis on vaja oma kavatsus ellu viia. Ühiskondliku kontakti loomine on selles suunas järgmine samm. Armastaval ja südant avaval moel võite neil teemadel rääkida mõne sõbraga. Sõltumata sellest, kas ta kuulub alla surutute gruppi (see puudutab kõiki ühiskondlikke liikumisi) või mitte, aga kui ta on keegi, kellega te seotud olete, siis oma südame armastusega avamine aitab temalgi oma südant avada.

Järgmise tasandi ühiskondliku kokkuleppe variant on tegutseda sotsiaalses liikumises mõnest rallist või muust grupitegevusest osavõtu kaudu. Parim viis valitud ürituse avamiseks ja selles voolavuse loomiseks, on kõigi inimeste armastusega kaasatõmbamise kaudu. See võib tähendada, et räägid päeva jooksul vaid viie inimesega. Kaasates aga inimesi armastavalt ja avatud südamega, lood Sa võimsa ürituse reaalsust nihutava mulli. Nii rakendad Sa isikliku tasandi armastuse energia füüsilisel tasandil, et muutus reaalselt ellu viia. Teistele armastuse pakkumine vähendab osalevates inimestes hirme ja aitab neil leevendada enda tegutsemist.

Sedasorti ühiskondlik liikumine muudab kõige rohkem – ühiskondlik liikumine inimeste südamete pehmendamiseks. Seda saab teha ka poliitilises rallis, kuid et ralli põhineb ideel, kus kaks gruppi üksteisega võitlevad, siis traditsioonist lähtudes ei ole see parim keskkond. Seal toimuvad valdavalt transformatsioonid, mis pole olnud edukad. Selle idee kehastus on tänava ühel poolel toimuv demonstratsioon, kus oponendid on demonstrantidega mitte nõustudes ja nende peale karjudes plakatitega teisel pool tänavat. Kui seal keegi avaks oma rusikas käe ja kedagi embaks või kenasti käituks, siis leebuksid lõpuks kõik ja sirutaksid välja oma käed, kuid loomulikult on see harva nii lihtne. See saab toimuda ainult läbi lihtsa valiku – pakkudes teisele võitlemise asemel oma kätt, lahustuvad viimaks ka piirjooned. Kokkuvõtlikult öeldes peavad olemasolevad ühiskondlikud liikumised ära lahustuma ja see raputab ühiskondi tugevalt. Uued ühiskondlikud liikumised tekivad lainetena siis, kui olemasolevad liikumised saavad asendatud armastusega üksteise vastu.
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga