INIMESTE VAHELISED SUHTED

Milles seisneb eneses kahtlemise olemus? Kus see alguse sai?
Kuidas minimeerida seda nii, et ta ei mõjutaks meid nii tugevalt?

Eneses kahtlemise seeme, hakkas idanema siis, kui te hakkasite ennast kogema teisetest eraldi olevana ja puutusite kokku inimesega, kelle vaatenurk teie omast erines. Taibates, et see, mida teie tunnete erineb sellest, mida teine tunneb või see, mis on teie jaoks tõde, erineb sellest, mis on tõde teise jaoks, hakkasite te mõtlema, et teie viis ei pruugi ehk olla tõsi või tõeline. Kuna erinevad inimesed näevad tihti asju erinevast vaatenurgast, siis võib loomulikult kõikides olukordades eksisteerida palju tõdesid ning arvukad tõed jäävad eksisteerima alati.

Eneses kahtlemine tekib olukorras, kus teid pannakse uskuma, et võimalusi saab olla ainult üks ja et saab olla ainult üks tõde. Kui teid õpetatakse või suunatakse uskuma, et igas olukorras on olemas ainult üks tõde, siis selle loogiliseks jätkuks on see, et keegi peab eksima ning see istutabki eneses kahtlemise seemne. Loomulikult on aegu, mil teil on olnud õigus või te olete eksinud sõltuvalt olukorrast, kuid teie kõige esimene kogemus, mil te hakkasite mõtlema, et teine inimene, kellel oli teist erinev mõte, et temal oli õigus ja teie eksisite, tõstatas teie jaoks küsimuse isikliku kogemuse legitiimsusest. Sellest sai alguse eneses kahtlemine.

Tervislik viis sellest läbi kasvada ongi õige ja vale, tõe ja väljamõeldise ideega maadeldes. Terve psüühika jaoks õpite te varajases lapsepõlves eristama tõe ja vale piirjooni. Nende asjade õppimiseks on vaja ajutiselt uskuda seda, et liivas olev joon on sirge ja et asjad on lihtsalt üks või teine. Vananedes, lapsepõlvest välja kasvades, on kõige tervemaks inimese meele arenemise viisiks suutlikkus märgata tõe erinevaid kihte ja arvukaid vaatenurki ning näha õige ja vale vahelist halli ala. See on protsess, mis võib kesta hilisest lapsepõlvest kuni varajase täiskasvanupõlveni. Kui inimesele ei ole antud võimalust täielikult mõista erinevust õige ja vale vahel ega nende vahel asuvat halli ala, siis kestab õppimine elu lõpuni.

Selle protsessi alguses haarab eneses kahtlemine endale koha. Eneses kahtlemine on vajalik ja tähtis, sest see paneb teid mõtlema, et te võite eksida. See teeb ruumi õppimisele, et teada saada, mis on õige kui teie esialgne instinkt, impulss või mõte millestki oli vale. Nii et enese kahtlemine on oluline. See annab teile alandlikkuse, avatud meele ja teeb ruumi sellele, mida teil õppida on vaja. Selline enese-kahtluse variant on väga kasulik. Hoides kinni enese-kahtlusest kõikides olukordades navigeerimiseks, ehk kandes seda kaugemale kui ta olema peab, jääte te hätta. Kui enese-kahtlusest saab püsiv harjumus, siis hakkate ignoreerima oma instinkte ja oma sisetunnet. Ja siis hakkate painduma sotsiaalse surve all.

Näiteks, kujutle, et Su sõbral on uus peigmees. Ta on väga põnevil, et Sa temaga kohtuksid. Ta tõeliselt armastab teda ning loodab, et ta Sulle meeldib. Mehega kohtudes ütleb Sulle esmane instinkt, et see inimene Sulle ei meeldi. Temas on midagi, mis tekitab ebakindlust, midagi, mis tundub petlik ja temas on midagi, mis ei tekita Sinus häid tundeid. Kui Sa elad vaatenurgaga, et on vaid üks tõde, siis see nõuab Sinult oma sisetundes kahtlemist ja annab Sulle valiku kahe võimaluse vahel, kas uskuda, et õigus on sõbral või uskuda, et õigus on Sinul. Teadvustades endale, et oma sisetunnet valides Sa kaotada sõbra ning sellest võib tekitada kiusatus oma sisetunnet ignoreerida ja eitada seda, mis on tõde Sinu jaoks selleks, et sõbraga kokku jääda.

Olles jõudnud äratundmisele, et tõdesid võib olla mitmeid ja iga vaatenurk võib olla õige, siis ei ole Sa enam vastakuti oma tõe eitamise vajadusega. Mitmeid vaatenurki emmates väheneb Sinus enesekahtluse jõud, sest Sinus on rohkem ruumi vastata hetkeolukorrale pindlikult ja loovalt. Sa mõistad, et kuigi Su sõber on uue peikaga tõeliselt seotud ja Sinule ei sobi see inimene üldse, siis võivad need mõlemad asjad olla tõde ja Sa võid neid mõlemat emmata. Sinus pole enam küsimust, et kas Sul on õigus või Sa eksid, või ka Sa väärid seista oma tõe eest. Iseendas kahtlemise asemel saad Sa loovalt leida viise sõbra õnne tähistamiseks ja iseenda kaitsmiseks selle eest, mis Sulle ei sobi.

Võib-olla Sa otsustad öelda oma sõbrale, et Sa toetad teda, kuid Sa ei soovi veeta aega tema uue peikaga. Või otsustad peika seltsis aega veeta, kuid hoida kaitsvat energeetilist ja emotsionaalset distantsi. Võib-olla kasutad vaimseid tehnikaid enda ümber energeetilise kaitse loomiseks või lähed intuitiivsele lugemise seansile või kuulad oma unesid, et saada rohkem teada oma karma ajaloost selle inimesega. Võimalusi on lõputult ja nad kõik sisaldavad oma tõe embamist ja iseenda eest hoolitsemist. Ning see on enese väe andmine.

Enesekahtluses elades olete blokeeritud küsimusega, kas teil on õigus või mitte, või kas teie vajadused on olulised või mitte. Kui otsustate kuulata oma instinkte ja uskuda oma tõde, siis teete ruumi sellele, et lõpetada eneses kahtlemine ja vastata loovalt kõikidele olukordadele, milles te ennast oma elus leiate. Enese-väestamine saab alguse omaenda mõtete, emotsioonide ja instinktide kuulamisest ja nende uskumisest. Ainult sellisel juhul saate selgelt mõelda, millele järgi anda ja milliseid tegevusi ette võtta.

Miks tundub, et inimestel peab juhtuma mingi tragöödia selleks,
et ärgata vaimselt või hingeliselt?

Kui vaimseks ärkamiseks ei ole ilmtingimata vaja läbi teha traagilist kogemust, siis traagilised kogemused sageli teid vaimse ärkamiseni toovad ja see põhineb inimlikul tendentsil harjumusi kujundada. Inimesed on sündides ärkvel. Te kõik olete sündides ärkvel ja täielikult teadlikud oma ühendusest Vaimuga. Sellel reeglil erandeid ei ole. Iga inimene on sündides teadlik ja tundlik igas oma rakus, et ta on Vaimuga ühendatud. Vaimses mõttes olete te täiesti ärkvel. Samuti saavad ilma eranditeta haiget kõik inimesed ja haiget saades hakkate te kaotama endast väikseid osi. Selleks, et kaitsta oma südant, kaitsta oma keha ja hinge, hakkate te osi iseendast sulgema.

Selle protsessi kirjeldamiseks on palju erinevaid raamistikke. Neuroloogid räägivad sellest kui neuro-teede sulgemisest või nende piiramisest. Mõned religioonid õpetavad, et toimub mingi armust langemine või jumalast eraldumine. Psühholoogid ütlevad, et paindlik, probleeme lahendav mõtlemine, millega te sünnite, saab raskustega kokku puutudes piiratud ning te tunnete, et teil pole toetust, et haarata nende lahendamiseks kogu oma mõtlemine. Levinud metafoor ütleb, et teie meel on vaid jäämäe veepealne tipp ja et te kasutate oma meele mahust vaid 10%. Kogu ülejäänud protsendid teie meele mahust on teis olemas ja saadaval, kuid et elu on keeruline, ja et teile mõnikord tundub, et te olete täiesti üksi, siis jõuate ka veendumusele, et teis puuduvad ressursid selleks, et haarata probleemi täie võimsusega ja see teeb asjade läbi mõtlemise teie jaoks raskeks. Te kõik olete mingil moel kogenud hetki, mil teid haaranud viha või hirm on takistanud teil selgelt mõelda. Mõned inimesed ütlevad, et neil on tunne nagu teatud hetkedel on nende pea tühi. Selline asi leiab aset traumas.

Inimese aju loodud teda trauma eest kaitsma oma tegevust lõpetades. Äärmuslik juhus leiab aset siis, kui traumas ellu jääja läheb šokki, kuid selle väiksemaid versioone toimub igapäevases elus sageli. Elu väiksemaid ja suuremaid traumasid kogedes, millest osad toimuvad lapsepõlves, lõpetavad aju mõned osad oma tegevuse. Tervenemine, kannatlikkus ning lähedaste toetus, ei anna teie sellele osale mitte kunagi võimalust täielikult uuesti ärgata. Täiskasvanutena kalduvad paljud inimesed ringi käima nii, et mõned osad neis on suletud, justkui need oleksid külmutatud või killustunud, ja nad arvavad, et see on normaalne. Need osad teis, mis läksid šokki, et aidata teil raskusi üle elada, ei pruugi olla täielikult taastunud ning see piirab teie võimet selgelt mõelda. See piirab teie võimet lahendada probleeme loovalt ja piirab võimet näha teistes head või avada oma südant hoolimata riskist haiget saada.

Teatud määral on need piirangud teil kõigil. Te kõik olete nendega elama õppinud ja olete kujundanud oma elu nendest lähtuvalt. Te võtate piiranguid iseendas ja teistes isiksuse normaalse osana või inimelu normaalse ootusena. Kuid paljud, kelle jaoks pole enda külmutatud osad enam vastuvõetavad, on valinud nende äratamise ühel või teisel moel. Üks kõige tulemuslikumaid viise, oma inimliku potentsiaali täielikuks äratamiseks ja uuesti integreerimiseks, on tragöödia ja kogu vaimse, psühholoogilise ja emotsionaalsee arm koe, mida teil seni pole olnud võimalik päriselt tervendada adresseerimine uue juhtumi läbi tegemisega, mis neid osi teie meeles puudutab.

Traagiline juhtum, selline, mis toob teile hiiglaslikud emotsioonid ja paneb teid kahtluse alla seadma kõike, mida te olete alati eeldanud, on väga tulemuslik viis, kuidas purustada ja hakata tervendama armkudet ja jäätunud kihte, mis on seni teile piiranguid seadnud. Teil on ülioluline mõista, et selles kirjelduses pole ühtegi süüd. See pole teie süü, et te lapsena haiget saite; see pole teie süü, et te ennast sulgesite ja see pole teie süü, et te hiljem tragöödiaga kokku puutusite. Kui sellistele kogemustele annab nõusoleku teie kõrgem mina, siis inimlikul tasandil olete te kõik süütud ja head. See kõik toimub vastavuses teie enda ainulaadse, jumaliku plaaniga. Lähtudes valikutest, mida te inimesena teete, räägivad teie kõrgem mina, hingejuhid ja universumi kõik jumalikud lahked olendid ühiselt paani läbi ja uuendavad seda pidevalt. Tragöödiaga kokkupuutumine võib olla tulemuslik, et sulatada jäätunud piiranguid teie psüühes ja hinges, kuid seda ainult siis kui kaasate tragöödiasse valmisoleku andestada endale ja teistele nende rolli eest, mida te inimlikus draamas mängite.

Mõnikord me näeme inimeses potentsiaali, kes ta olla võiks, ilma päriselt teadvustamata, kes ta tõeliselt on või kes nad siin elus on valinud olla. Kuidas aru saada, kas teine on suhte jaoks sobiv inimene või mitte?
Kuidas aru saada, kas teine minuga energeetiliselt ja vaimselt sobib või mitte?

Vastus küsimusele peitub vaatenurga nihutamises ja tähelepanu endale suunamises. Seni, kuni Sa otsid infot teise kohta ja püüad tema kohta kõike välja uurida, Sinu segadus püsib. Vastus sellele küsimusele on tähelepanu nihutamises endale. Küsimuste asemel on ta minu jaoks õige?, sobib ta minuga?, on ta siiras? esita endale teine küsimus ning nuputamise asemel milline inimene ta on, võta fookusesse ennast. Küsi endalt: mida ma temalt ootan? Millesse ma temas kiindunud olen? Mida ma temas otsin? On see midagi, mida minus endas ei ole? Mis asi temas annab mulle märku tervendada midagi oma psüühes?

Ebasobivaid suhteid, mis põhinevad sellel, mida enda sees veel ei teadvustata, mõisteta ega osata tervendada, loob enamus inimesi. See probleem eksisteerib ühel või teisel moel pea kõigil ja selle kogemine pole vale. Tihti tajutakse külgetõmbena magnetilist tõmmet selle poole, mis enda sees on katki või olematu. Seni, kuni see magnet toimib, tõmbab teid inimeste poole, kes teile päris hästi ei sobi. Nad ei sobi teie hinge täieliku olemusega, kuid teis oleva augu või tühimiku täitmiseks sobivad nad hästi.

Ajal mil Sa endas selgusele jõuad, lõpeta liigne teise üle arutlemine, küsimuste tõstatamine ja tema peale mõtlemine. Ära mõtle, milline ta on või milliseks ta kujuneb. Selle asemel võta fookusesse ennast ja mõtle, mida Sa endas tervendama peaksid. Nende küsimustega tegelema hakates alustad Sa tõsist tervendamise teekonda, sest teisesse kiindumise ja põgenemise asemel hakkad Sa tegelema tõeliselt valusate paikadega enda sees. See raske tee on ainus, mis juhib Sind sisemise terviklikkuse ja enese väestamiseni ning võimeni kiinduda inimestesse, kes Sulle energeetiliselt hästi sobivad. Seega, ainus võimalus on teha kannapööre ja alustada endas omaduste läbi töötlemist, mis Sind sellistesse inimestesse liigselt kiinduma panevad.
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen,www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga