RELIGIOOSSED USKUMUSED

Millises universumi ajaloo punktis tulid üksikolendid?
Kas eksisteerib üks peamine looja?

Eksisteerib üks peamine loovimpulss, kuid ühte olevust, universumi peamist loojat, olemas ei ole. Te kõik olete osa peamisest loovimpulsist. Peamise loovimpulsi ette kujutamiseks parimat viisi ei ole, sest neid on palju ja see on ka põhjus, miks teil on nii palju erinevaid religioone ja vaatenurki. Kõige üldisem inimlik vaatenurk selle impulsi mõistmiseks on võtta teda armastuse loova energiana ning teist igaüks on osa sellest loovast armastuse jõust.

Üksikolendite saabumine toimus teie aeg-ruum kontiinumist kaugel väljapool. Seda, millal see juhtus pole tegelikult võimalik välja loodida, sest see toimus väljapool aega. Lineaarsetes terminites seda defineerida pole võimalik, kuid me saame selle paigutada teile teadaolevate sündmuste konteksti. Üksikolendid tulid ilmale väga palju enne, kui see maailm kuju võttis ja palju enne kui see universum kuju võttis. Sellest universumist väljapool on tundmatu, suurem universum. Fakt on see, et individuaalsete hingede alguspunkti olemas ei ole. Te olete alati olemas olnud ja te jääte alatiseks.

Anname teie lineaarsele meelele ühe mõistatuse. Kui individuaalsete olendite kollektiivil alguspunkti ei ole, siis on igal üksikolendil olemas oma individuaalne alguspunkt. Osad teist said alguse üsna hiljuti, just enne selle universumi loomist. Teised on alguse saanud nii ammu, et enne sellesse universumisse sisenemist on nad olnud osalised paljudes teistes universumites. Eksistentsid on kiht kihilt üksteise peal. Kihid läbi aja, läbi ruumi ja läbi subsistentsi väljapool aega ja ruumi, mida teil siin pole ette kujutada võimalik.

Ühte hinge, ühte Jumalat kes on kõige üldine looja, nii nagu mõned teie religioonid kujutlevad, olemas ei ole. On vaimolendid, kes selle maailma on kavandanud ja kes on olnud abiks selle loomisel. Taju, et teid jälgivad olendid ja et nad on seotud teie igapäevaste juhtumistega ja teisse investeerivad, see taju on absoluutselt korrektne. Samuti on tõene öelda, et teil ei ole täielikult võimalik ete kujutelda, mismoodi see välja näeb. Selleks olete te pakkunud välja palju erinevaid mudeleid ja skeeme, mis aitavad teil mõista taju, et teid jälgitakse ja teie eest hoolitsetakse.

Teie valik „mis usku“ te olete on lihtsalt see, mis ta on. See on teie valik. Teid kõiki kutsutakse seda valikut tegema, põhinevalt sellel, mis teis toob esile armastuse kõige tõelisema väljenduse. Osade puhul see resoneerub kõige selgemini ühe olevuse kujutises. Teiste puhul teenib neid kõige paremini paljude olendite ettekujutlemine ja see võib kergendada teie vaimseid praktikaid määrates omadusi ja jooni paljudele olenditele, et saaksite neid mõista, neid õppida ja nendega suhelda. Te võite avastada, et polütonaalne religioon annab teie meelele struktuuri, mille kaudu te kõige tugevamalt helisete kaasa oma ainulaadses ühenduses Hingega.

Teised resoneerivad kõige selgemini mitte teisi olendeid ette kujutades vaid lihtsalt luues ühenduse jumaliku harmooniaga ning nähes nähtavat looduslikus ja kosmilises maailmas. Seega, kõige üleloomulikemate vaimsete kogemusteni võib juhtida teadus ja Vaimu tunnetuse võib saada ka oma meelt mediteerides tühjendades. Osade jaoks on kõige vaimsem ikkagi inglite tajumine. Vaimse tee leidmiseks on inimestel lugematul arvul erinevaid viise, mis kõik on õiged, kuid nad pole ükski täielikud esitlused sellest, mis tegelikult Vaimude maailmas eksisteerib.

Sõltumata valitud paradigmast jääb kehtima tõde, et te kõik olete Vaimuga ühendatud. Baastasandil olete te kõik ühendatud oma kõrgema minaga ning ühe peamise looja ettekujutus on peegeldus tajust, et teie individuaalne hing on täielikult jumalik olend. Teie tõuge tõstatub oma hinge ainulaadsest tajust. Põhiline tõde on kehtiv kõigi jaoks. Te kõik olete ühendatud oma kõrgema minaga ja ümbritsetud eri vormides hingejuhtidest. Te kõik pärinete sealt samast, kust kõik teisedki ehk algsest loomise allikast, esmasest Armastuste impulsist.

Kõik skeemid, mudelid ja lood, mida te inimestena oma religioossetes praktikates aretate on kasulikud nii palju, et nad võimaldavad teil luua ühenduse Vaimuga tegeliku armastuse kogemuse kaudu. Mitte mõtlemise ega teatud viisil käitumise kaudu, vaid isikliku potentsiaalse armastuse avaldise tundmise ja väljendamise kaudu. Senikaua kui te saate oma religiooni kaudu ühenduse armastuse tunde ja oma südame ja hinge tõelise vaimuga, siis on teie religioon teie jaoks ideaalne. Teisest küljest, kui teie religioon paneb teid enda suhtes halvasti tundma või paneb teid käituma viisil, mis ei tundu teile õige, siis pole see religioon teie jaoks kõige sobivam või te mõistate või kasutate seda valesti. Religioosseid praktikaid, nii nagu kõiki asju siin maailmas, saab kasutada selleks, et teie loomulikku joondumist Vaimuga häirida või teid eksiteele juhtida. Oma religiooniga suhestudes peate te indiviididena pöörama tähelepanu oma tunnetele ning jääma avatuks lahtiste silmadega ja südamega mõtlemisele ja avastamisele.

Paljud leiavad, et religioonid, millesse nad sündisid toimivad nende jaoks ideaalselt ja et religioon pärilikkuse osana lihtsalt lisab vaimset ühendust ja võimaldab selle kaudu laienemist. Teised leiavad, et religioon, millesse ta sündis temaga ei resoneeri, kuid nad arenevad ja laienevad ja kogevad Vaimu uuel viisil. Te näete inimesi liikumas ühest religioonist teise või religioonist loobumas või valimas religiooni peale kaua aega selleta olemist. Te näete inimesi kombineerimas erinevate religioonide praktikaid ja lugusid, kui nad vastavad sellele, mis neis isikliku jumaliku armastuse kogemusega seoses kõige enam kaasa heliseb. Teil on vaja anda endale ruumi, et vastata oma tõele. Ja teil on vaja anda sama palju ruumi ja andestust ka teistele, kui nad oma vaimseid teid avastavad. Religioonid ise jätkavad arenemist paradigmas ja praktikas vastusena indiviidide laienemisele ja väestamisele.

Kas on olemas selline koht nagu põrgu ja kes sinna lähevad?

Me ei saa sellele küsimusele vastata enne vastamata küsimusele, mis on taevas, sest nende definitsioonid põhinevad üksteise vastandamisel. Taevas ja põrgu on lihtsalt terminid, mis te olete välja mõelnud selleks, et sobitada kosmose mõistet dualistlikkusse paradigmasse, millest see maailm koosneb. Taevas ja põrgu on terminid, mis annavad teie meelele võimaluse ette kujutada oma olukorda inimesena suures kosmoses. Asjad, mis on üleüldiselt tõesed, vähemalt teadaolevas universumis, on need, et iga vaim ja hing eksisteerib enne, kui ta alustab oma elu inimesena ning nende eksisteerimine peale inimeseks olemise lõppemist jätkub. Samuti on tõsi see, et teie eksisteerimine enne ja pärast siinset eluaega on tõesemad selles suhtes, kes te päriselt olete, kui on teie elamise iga siin planeedil.

Inimese eluaeg on kui külastus Oz’i Maale või  Ei-iial/Ei-iial Maale – see on unustamise aeg. Enne sündi ja peale surma te mäletate ja kehastate kõike, kes te olete. Teil on olemas kosmiline vaatenurk ja täielik arusaamine kõikidest oma valikutest, mida te kunagi olete oma eludes ja eksistentsides teinud, samuti kõikidest oma elu elamise põhjustest. Peale surma te jõuate täieliku arusaamiseni oma eksistentsi igast põhjusest. Valikud, mida te inimesena oleksite hinnanud headeks või halbadeks, on lihtsalt mõistetavad ja haaratavad. Valikutega, mis viisid karmani ja mida võib nimetada vigadeks või mis jäid lahendamata, tegeletakse täieliku mõistmise ja kaastundega iseenda ja olukorra vastu. Te näete kõiki asju kõige universumis eksisteeriva kontekstis. Te võtate vastu kogu informatsiooni ja viite edasi selle, mis veel tegemist vajab.

Paljud religioonid räägivad kohtumõistmise päevast. Et tuleb päev, tavaliselt peale surma, mil vaadatakse üle kogu töö ja teie üle mõistetakse kohut ning teid saadetakse vastavalt taevasse või põrgusse. Fakt on see, et see, mida te näete kohtumõistmise päevana on tegelikult Valgustumise kogemus! Valgustumine tuleb, et hakkaksite võtma ennast täielikult oma jumaliku olemuse konteksti kaudu ja vaatama end täielikult armastuse silmade läbi. See, mis nii nimetatud kohtumõistmise päeval aset leiab, ei ole mitte kohtumõistmine vaid ülevaatus ja seda ei vii läbi mitte keegi väljapool teid, vaid enda hindamise viite läbi teie ise. Te kõik olete võimsad olendid, kes suunavad ja kaitsevad ja sõnastavad oma saatusi, kuigi te ei tee seda üksinda. Teie kõrgemad minad töötavad üheskoos ja kontekstis loendamatute vaimsete olenditega – Jumal, hingejuhid, inglid ja teised – kes sõltuvalt teie individuaalsest konfiguratsioonist, osalevad teie vaimses nõukogus. Nad ei mõista teie üle kohut, vaid aitavad teil hinnata oma kogemusi ja teha otsuseid selles suhtes, mida te järgmisena teha sooviksite.

Saades tagasi valgustatud vaatenurga, on teie jaoks ilmselge, et te halba teha ei soovi. Teie jaoks saab ilmselgeks, et te liigute jätkuvalt tasakaalust sisse ja välja, sest see on loomise käivitav jõud. Teile saab ilmselgeks ka see, et te olete vastutav kõige enda poolt loodu eest ja kõik, mis on tasakaalust väljas peab saama tasakaalu. Ja te mõistate ka seda, et teid mitte ei karistata, vaid täielikult volitatud, armastava olendina tuginedes kõigele, mida te varem teinud olete, te lihtsalt otsustate, mida te järgmiseks ette võtate. Armastavate silmadega, kaastunde ja armastava volitatud tajuga ning teadmises, et te võite teha kõike, mida te tahate, on teie suurimaks sooviks jätkata loomise tsüklit, et tekitada universumisse rohkem armastust.

Taevast ja põrgust saavad lihtsalt pildid, mis aitavad ette kujutada seda, kuidas jagada asju, mis endale head või halvad tunduvad ja see on lihtne üldistus selleks, et mõista, mis on armastusega joondunud ja mis ei ole. Mingil hetkel tunnevad paljud, et need ideed on liiga lihtsad või liiga duaalsed, sest väljapool seda eluaega on kahest valikust palju rohkem valikuid selles suhtes, kuhu te minna või mida te kogeda võiksite. Seda, kuhu te peale surma lähete, ei panda kunagi paika karistuse põhimõttel. See põhineb alati teie soovil saada mingit laadi kogemus, mis põhineb armastuse täieliku mõistmise kontekstil. Lihtne kokkuvõte on see, et nii taevast kui põrgust on palju erinevaid variante. Ühtegi neist ei määra teile keegi, kes asub teist väljapool. Lähtudes sellest, milline on teie kõige täielikum armastuse potentsiaal ning koostöös Jumala, hingejuhtide ja inglitega võtab teie helde olemus vastu otsuse selles suhtes, mida te järgmisena tegema hakkate.

Kas religioonide aeg on läbi saamas?
Kas religioon on institutsioonina oma eesmärgi täitnud?

Vastus sellele on ei ja jah. Religioonide aeg ei ole läbi saamas vaid see on muutumas. Religioossete institutsioonide eesmärk on oma aja välja teeninud, kuid on kerkinud uued eesmärgid, millega religioonid kohanevad. Mitte religioonide aeg ei ole muutumas, vaid muutumas on religioonid, et ajaga kaasas käia. Me saame öelda seda, et religioossete institutsioonide aeg, kui rõhumise vorm või kui isiklike volituste aseaine, on lõppemas. Religioon üldise kogemusena ja individuaalsed religioonid kui institutsioonid on oma aja välja teeninud, kuid nende aeg ei ole veel lõppenud. Religiooni kogemusest on veel õppida.

Religioonid on põhimõtteliselt vahendid, mille abil paljud inimesed Valgustumisest läbi liiguvad. Religioonide suhtes oluline asi praeguse aja Planeedil Maa on see, et püsima jäämiseks ja eksisteerimise jätkamiseks peavad kõik religioonid nihkuma seestpoolt väljapoole. Toimuv nihe peab tõstma indiviidid au sisse selle eest, et nad loovad, järgnevad ja kuulavad oma isiklikke kogemusi oma usu tuumikuna selle asemel, et kuulata või järgneda dogmale või ettekirjutatud uskumustele. Te näete, et iga religioosse institutsiooni käsikiri, isegi ideede tähtsus väheneb oluliselt. Inimesed hakkavad pöörduma rohkem kogemuste poole, mis on saadud kogukonnas või individuaalselt läbi oma jumalikkuse, läbi unistuste või oma jumalike ühenduste kaudu unedes või hetkelistes sissevaadetes meditatsioonis ja palvetes. Inimestel saab olema aina rohkem personaalseid paljastusi ja selleks, et oma küsimustele vastuseid saada või probleemide lahendamiseks õigete otsuste tegemiseks pöörduvad nad käsikirjade poole palju vähem kui oma isikliku taju poole.

Te näete, et mõned institutsioonid teevad nihet vabalt, samas kui osad sellele vastu tõrguvad. Igas religioosses institutsioonis on kasvamas inimeste grupp, kes astuvad välja ettemääratud mõistetest ja asuvad oma konkreetset religiooni voolavamalt tõlgendama. Lõpuks te näete, kuidas religiooni new age hoiab teadlikult religioone üksteisest eraldatuna, et kõiki erinevusi nautida ja tähistada ning anda inimestele võimalus proovida oma isiklikus vaimses tantsus erinevaid kogemusi.

Osade jaoks on väga kasulik, võib-olla isegi vajalik olla praegusel ajal planeedil olles religiooni kaasatud. Osasid kutsutakse appi tegema revolutsiooni religioossetes institutsioonides. Teiste valgustumist teenib kõige paremini see, kui nad järgnevad oma tõelisel institutsioonisisesele kogemusele või teevad läbi isikliku kogemuse normide, ootuste ja religiooni diktaadi paljastamiseks. Osad tunnevad, et on väga kasulik minna ühest religioonist teise või pöörduda millegi uue poole. Mis ei tähenda, et mõned religioonid on teistest paremad, kuid läbi oma muundumiste leiate te oma kõrgeimaid tõdesid ning küsimusi tõstatades toote te uusi vaatenurki mõlemale. Ühest religioonist teise pöördudes peate jõudma äratundmiseni oma südames, usaldades seda, mida te teate ja lastes minna sellel, mida teised teile ütlevad. Kõik see on Valgustumisprotsessi ülioluline osa ja jääb olema tähtsaks religioosseks kogemuseks kui te religioonis osalemise valite.

Paljude jaoks teenib religiooni maha jätmine neid kõige paremini. Protsess, et vaadata, mis teie jaoks religioonis töötab ja mis ei tööta, aktiivselt valides selle vabaks laskmise, usaldage, et teil on see, mida te vajate väljapool religiooni piire on teine moodus on kõrgeima tõe tagasi nõudmiseks. Siin tõepoolest ei ole õiget ega valet rada. Selle asemel, et püüda otsustada, mis on lõplikult õige, lihtsalt küsige, „Kas see mulle praegusel ajal sobib või ei sobi?“ mida rohkem te katsetate, seda rohkem teil on jagada ning teil on vaja vaid kindlustada, et te ei annaks ära oma jõudu. Kuulake alati oma sisemist vaikset häält, kõhutunnet ja oma intuitsiooni ning tehke seda, mis tundub teile kõige sobivam.

Seda kõike öeldes, te näete, et osad religioonid seda nihet läbi ei tee ja neil tekib mingi vägivaldne vastuseis. Mõned religioonid lõhenevad. Praeguse aja Planeet Maad võib võtta revolutsioonina religioossetes ettevõtmistes. Nii iga 150 kuni 250 aasta tagant toimub uus väestamise purse, mis paneb inimesi looma uusi institutsioone ja vabastama või transformeerima vanu. Seekordse aja erinevus seisneb protsessi tulemuses – ei teki mitte uued institutsioonid vaid tekib uutmoodi individualism. Institutsionaalse võimu kui planeedi peamise rõhuva jõu aeg on lõppemas. Te näete mõnede religioonide lagunemist. Suuremalt jaolt jäävad peamised maailma religioonid paika. Neist igaüks hoiab väga olulist punkti inimkonna vaimsel maastikul. Jälgige, kuidas teie religioossed institutsioonid peavad keskenduma aina rohkem ja rohkem individuaalse kogemuse jõule ja tarkusele ja iga inimese unikaalsele vaimsele teele, selle asemel, et hoida kinni üldistest reeglitest ja dogmadest.
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen,www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga