KARMA

Kuidas Karma toimib? Milles see seisneb?
Kas selles, et seda, mida külvad, seda ka lõikad?

Idee, et seda, mida külvad seda ka lõikad kirjeldab ise asjas tagajärgi. Tagajärjed on osa Karmast, kuid nad ei määratle kogu Karma tsüklit. Oma põhiolemuselt on Karma seadus, mille inimesed panid Planeedil Maa paika enne oma ilmumist. See toimib täpselt samamoodi kui füüsika seadus, kuid ta toimib füüsilisuse piiridest väljudes.

Karma seadus annab inimestele võimaluse kanda energiat üle ühest elust teise. Karma võimaldab lõpetamata teemasid, õppetunde või projekte, mille pardale te astunud olete ühest elust teise kaasa võtta, nende hulgas ka saadud õppetunnid ja kogemused. Karma on ühe füüsika seaduse laiendus. See on osa dünaamikast, mis tõlgib mateeriat energiaks ja energiat tagasi mateeriaks. Karma võimaldab teil märgistada teatud kogemusi ja energiaid, mis nende ümber tekivad. See märgistus võimaldab teil neile energiatele hiljem ligi pääseda.

Karma seadus seisneb spetsiifiliselt selles, et ta võimaldab inimestel aja piiridest ja mõnes mõttes surma piiridest väljuda ja kanda teemasid ühest elust edasi teise. See on kui ülimalt metafüüsiline arhiveerimise süsteem. Samas ta arhiivisüsteem ei ole, sest Karma teemasid ladusta. Karma on loodud, et teemasid puhastada, et neid edasi viia nende lahendamiseks. Seda vajadust nähti varakult ette, sest üks osa iga inimese inimeseks olemise lepingust, mis on osa selle maailma lepingust, on see, et siia maailma tulles ja mis iganes tagajärgi tekitades, peavad kõik enne sellest maailmast lõplikku lahkumist, kõik asjad tasakaalu viima.

Viisid, kuidas seda tehakse on äärmiselt laialdased. Osad inimesed elavad ainult ühe eluaja. Nad tulevad siia, elavad oma elu, lahendavad enne eluaja lõppu kõik ära ja siis on nendega kogu lugu. Osad inimesed elavad vaid ühe elu, aga kui neil jäi mõni asi lahendamata, siis tulevad nad tagasi oma Karmaga tööd tegema loomana või Hingejuhina. Karmat ei pea tasakaalustama inimliku eluea jooksul, vaid selle peab tasakaalustama siin maailmas enne, kui siit lõplikult lahkutakse.

Karma on taas kehastumise protsessi loomuomane osa, sest ta eksisteerib puhtalt vaid selleks, et anda luba ja tähendus uuele taas kehastumisele. Karma tsüklid ei toimi täpselt nii nagu mõned paradigmad on nende toimimist visandanud. Kõik inimesed karma tsüklit ei vali. See tähendab, et osad inimesed valivad vaid mõne elu elamise siin või seal. Oma Karma suhtes nad küll vastutavad, kuid nad ei sisene sügavasse Karma tsüklisse, milles nad peaksid asju kuni täiustumiseni jätkuvalt uuesti ja uuesti leevendama.

Teised inimesed otsustavad elutsüklite läbimiseks valida ühe või kaks peateemat, et uurida neid teemasid sügavuti. Sellega lukustavad nad ennast nende teemadega nii nimetatud Karma tsüklisse. Nad peavad läbi elama valitud teemade kõik erinevad tahud kuni nad neid lõplikult mõistavad, selgeks saavad ja vabaks lasevad. Osad võtavad Karma tsükliga seotud kohustused, teised mitte.

Teil kõigil on vastutus loomuliku tagajärje protsessi seaduse ees. Tagajärjed leiavad aset siin maailmas peamiselt seetõttu, et siin eksisteerib aeg. Tehes midagi, mõeldes midagi või öeldes midagi, omab see alati tagajärge. Kui te midagi tegemast, mõtlemast või ütlemast keeldute, on tagajärg ka sellel. Siin maailmas tagajärgede vältimine on võimatu. Osad takerduvad otsuseid tehes tõeliselt, vaagides kas otsusel on positiivsed või negatiivsed, meeldivad või ebameeldivad tagajärjed. Kuid fakti, et tagajärjed on kõigel, mis selles maailmas sünnib või ei sünni, see ei muuda. Selle ees on kohustus teil kõigil. See on osa füüsilises kehas elamisest aeg/ruum kontiinumis.

Kuidas me saame tervendada perekarmat?
Mille poolest erineb perekarma isiklikust karmast?  

Nii nagu karma võimaldab üksikul hingel kanda infot ja energiat ühest elust teise, võimaldab karma koguda ühiselt karma mustrit ka inimeste gruppidel. Enamasti toimub see perekondades, sest karmat on lihtsam anda edasi hingelist vereliini pidi. Samast perekonnast inimesega on lihtsam tema karma mustri sarnasust ära tunda kui üles leida ühise karmaga võõras. Perekondades on see tavalisem, kuid grupi karma ilmneb ka väljapool traditsioonilist perekonda.

Perekarma seatakse sageli üle mitmete generatsioonide. Näiteks, kui perel on avaliku teenistuse karma, siis on perekonna ajaloos palju neid, kes on avalikus teenistuses töötanud ning perekonnana on nad täitnud vaimset lepingut mingi rolli kaudu valitsuse- või tsiviilasjades. Kui perekonnal on karma verepilastuse või ahistamise suhtes, siis on pere ajaloos nii neid inimesi, kes on ise ahistavalt käitunud kui neid, kes on selle käes kannatanud. Perekarma energeetika mõjutab perekonnas kõiki inimesi. See tähendab, et isegi kui perekonnas mõnda inimest ei ahistata, on ta mõjutatud energiast ja käitumismustritest, mis on ahistamistegevuse ümber eelmiste generatsioonide ajal kogunenud.

Perekarma rajab end paljudel erinevatel viisidel. See võib olla volitav nagu avaliku teenistuse karma või valus nagu ahistamise karma. Perekarma on alati komplitseeritud, sest iga inimene kannab seda välja ja reageerib sellele erinevalt. Konkreetsesse perekonda sündiv hing valib muu hulgas karma, millesse ta selle sünni kaudu siseneda soovib. Perekarma ja see, kuidas see elu jooksul tema suhtes end välja mängida lubab, muudab mõne perekonna hinge jaoks atraktiivseks. Mõnel perekonnal on rohkem karmat kui teisel ja mõni indiviid võtab endale perekarmat rohkem kui teised.

Perekarmat vältida pole võimalik ning perekonna kõik indiviidid on sellest mõjutatud ja kannavad sellest mingit osa. Indiviidid, kes on valmis üksi ühe perekonna tohutut karma koormat kandma teevad seda seetõttu, et nad tahavad omaenda karma lahendamisega lahendada ka perekarmat. Väga paljud inimesed planeedil Maa seda praegu teevadki, sest inimkond vajab väga suurt puhastust ja see seda saab teha palju kiiremini, kui üks indiviid võtab enda peale perekarma ja transformeerib selle ära ühe korraga. Aga see nõuab palju julgust ja palju tööd. Vapratele hingedele, kes seda teevad, võib lohutuseks öelda, et hinge tasandil te teadsite, et olete piisavalt tugevad, et seda teha ning et iga isiklikus elus tehtud samm tervisliku ja tasakaalus elu suunas, on samuti samm perekarma lahendamise suunas.

Perekarma lahendamine väljendub puhtalt energias, nii et midagi pole võimalik ära teha kellegi teise eest, tema isikliku võla lahendamiseks. Kui hing on sõlminud lepingu perekarma puhastamiseks, siis juhtub see, et elades ise terviklikult – lahendades isiklikke võlgu – tekitab see virvenduse ja doomino efekti. Kui lükata pikali isikliku karma doomino, siis kukub kohe sujuvalt pikali ka perekarma ajalugu ning see tükk karma energiast kõrvaldatakse.

Seda võib võrrelda kanga üles harutamisega. Võttes suvalise niidi otsast kinni ja seda tõmmates, hakkab tükk hargnema, aga tervet tükki see siiski korraga üles ei haruta. Seda on vaja teha niit niidi haaval. Kui isiklikust kangast üks niit välja tõmmata, siis muutub kohe hõredamaks terve tükk. See on üks põhjustest, miks siis, kui perekonnas hakkab kelleski toimuma muutus, perekond vihastab ning pigem ründab kui toetab teda. See on eriti terav siis, kui indiviid hakkab ennast tervendama või püüab välja astuda pere dünaamika piiravatest konstruktsioonidest. Iga perekonna liige mõistab, et kangas on hakanud hargnema ja isegi kui olemasolev kangas teeb haiget ja viga kõigile selle grupi inimestele, on inimesed sageli muutuse vastu.

Vastuseisja suhtes tuleb olla kaastundlik ja mõelda, et kanga harunemist on hirmutav vaadata, kui ise ei olda niiditõmbaja. Tõuseb küsimus oma kohast perekonnas, oma kohast maailmas ning see annab põhjuse pereliiget, kes ennast tervendada soovib, rünnata. See on üks põhjustest, mis rünnatakse neid pereliikmeid, kes püüavad ise terveneda ja oma tervenemisega lõppkokkuvõttes tervendada ka kõiki teisi. Püüdes lahendada perekarmat, on vaja läbi teha ka peregrupi indiviidide vastulöögid. Vaja on usku, et lõpuks saavad sellest kõik aru ning teevad oma valiku, kas tervendada ka ennast või mitte.

Tähtis on mitte hakata valikuid tegema oma pereliikmete eest, sest seda teha ei saa. Ükski indiviid teise indiviidi karmat lahendada ei saa. Lahendada saab ainult oma karmat ja pühendada oma tervenemine perekarma mustrite lahendamiseks. Ja siis oodata, kuidas teised pereliikmed hakkavad oma eludes muutusi tehes karma nihet navigeerima. Tervenemine läbi perekondlike ühenduste on võimalik, kuid lõpuks teeb iga indiviid ise valiku, kuidas ta seda kasutab ja kas ta selle abil ka oma karmat lahendab.
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen,www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga