ÜHISKONDLIKUD LIIKUMISED

Milline on teie hinnangul meie enim tähelepanu vajav sotsiaalse õigluse teema,
mis looks inimkonnale positiivse ühiskondliku inertsimomendi? 

Planeedil kõige enam armastuse ja hirmu toimimist muutval ühiskondlikul liikumisel konkreetset nime veel ei ole. Sellesse ühiskondlikku liikumisse tullakse kokku armastuse tõttu. See hakkab toimima mitmel erineval viisil, kuid ta ei teki ei täielikult ega osaliselt ühegi levinud ühiskondliku liikumise pinnalt, nagu keskkonnaliikumised, ühiskondliku ja rassilise õigluse liikumised, vaesusega võitlemise liikumised. Need kõik on pinnale tõusnud reaalsuses, milles ei olnud saadaval nii palju armastust kui praegu.

Nüüd hakkavad inimesed kokku tulema armastuse pärast. Ühiskondliku liikumisena te seda veel ei võta, kuid eelpoolnimetatutega võrreldes tekitab see ühiskonnas liikumisi palju rohkem. Siis, kui inimesed kogunevad, et üheskoos palvetada, üheskoos laulda, mediteerida või mänguväljakul oma laste mängimist jälgida, seal juhtub midagi. See midagi on nendel kogunemistel toimuv nihe, milles lükatakse kõrvale kõik hirmud ja hinnangud üksteise suhtes. Poliitikast pole see ajendatud, kuid poliitilist mõju omab see alati. Midagi leiab aset siis, kui otsustatakse üksteist tingimusteta, avalikult armastada ja nii uus ühiskondlik liikumine käima lähebki.

Nimedega defineeritud ühiskondlikud liikumised on kõik kinni jäänud teie hirmudesse ja teie poolt antud hinnangutesse. Ühiskondlike liikumiste tervendamiseks ja ergutamiseks on vaja lõpetada nende kasutamine inimeste süüdistamiseks, inimeste üle kohtu mõistmiseks ja inimeste olulisuse vähendamiseks. Selle asemel tuleks otsida võimalusi inimeste kaasamiseks poliitilise spektri kõikidest valdkondadest ning leida üles üksteise meeldivad küljed. See nõuab palju suuremat julgust kui praegune üksteise marginaliseerimine ning see kujuneb väga tugevaks ühiskondlikuks liikumiseks. Üksteise hoolimisest ja teise suhtes armastuse tundmisest alguse saanud ühiskondlike liikumiste areng jätkub möödapääsmatult ja muud liikumised takerduvad üha enam.

Millal ja kuidas see muutus toimuma hakkab? Kas peaksime muutuse ellu viimiseks olema nähtaval ja ühiskondlikus liikumises kaasa lööma? 

Esimene samm on isikliku armastuse ruumi kasvatamine, kuid ülitähtis on olla armastusse haaratud koos teistega. Tõeline ühiskondlik liikumine saab toimuda vaid ühiskondlikul tasandil ning see toimub kõige tõenäolisemalt hetkel, mil Sa vabalt valitud hetkel avad oma südame Sind ümbritsevatele inimesetele. Selle saab teadvustada endale indiviidina ja samuti tervele grupile kui see kaasata.

Iga ühiskondliku teemaga saab tööd teha energeetiliselt, viiendas dimensioonis. Võite mediteerida, võite kirjutada, aga võite panustada ka ühiskondlikesse liikumistesse ja otsida neis isiklikku armastuse tunnet. Energeetilisel tasandil armastuse genereerimine muutusi küll loob ja ka avab armastust maailmale rohkem, kuid tõelise muutuse saavutamiseks kolmandas dimensioonis on vaja oma kavatsus ellu viia. Ühiskondliku kontakti loomine ongi järgmine samm selles suunas. Armastaval ja südant avaval moel võid nendel teemadel rääkida mõne sõbraga. Sõltumata sellest, kas ta kuulub alla surutute gruppi (see puudutab kõiki ühiskondlikke liikumisi) või mitte, aga kui ta on inimene, kellega Sa oled seotud, siis oma südame armastusega avamine aitab oma südant avada temalgi.

Järgmise tasandi ühiskondliku kokkuleppe võimalus on tegutsemine sotsiaalses liikumises ja mõnest rallist või muust grupitegevusest osavõtmine. Parim viis ürituse avamiseks ja seal voolavuse loomiseks on kõigi inimeste armastusega kaasamine, mis võib tähendada, et räägid kogu päeva jooksul ainult viie inimesega. Kaasates neid armastavalt ja avatud südamega, lood Sa suure ürituse reaalsust nihutava mulli. Selliselt rakendad Sa isikliku tasandi armastuse energia tõelise muutuse ellu viimiseks füüsilisel tasandil. Armastuse pakkumine ümbritsevatele inimestele vähendab neis hirmu ja aitab neil oma tegevusi pehmendada.

Ühiskondlik liikumine on kõige olulisem. Ühiskondlik liikumine inimeste südamete pehmendajana. See võib ka toimuda poliitilises rallis, kuid et ralli põhineb ideel, kus kaks gruppi üksteisega võitlevad, siis traditsioonist lähtudes ei ole see parim keskkond. Seal toimuvad valdavalt transformatsioonid, mida pole tehtud edukalt.

Selle näite võrdkujuks on tänava ühel poolel toimuv demonstratsioon, kus kõik oponendid on plakatitega nendega mitte nõustudes ja nende peale karjudes teisel pool tänavat. Kui keegi oma rusikas käe avaks ja kedagi embaks või kenasti käituks, siis leebuksid lõpuks kõik ja sirutaksid välja oma käe. Loomulikult on see harva nii lihtne, aga see saab toimuda vaid läbi lihtsa valiku – pakkudes teisele võitluse asemel oma kätt. Lõpuks piirjooned lahustuvad. Kokkuvõtlikult peavad olemasolevad ühiskondlikud liikumised lahustuma, aga see liigutab ühiskonda tugevalt. Nii ilmneb uus ühiskondlik liikumine lainena siis, kui inimeste armastus üksteise vastu asendab ühiksondlikud liikumised.
__________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga