EMOTSIOONID JA RÕÕM

Mida Hoidjad ütlevad emotsioonide ja emotsionaalse vabaduse saavutamise suhtes?

Inimkonna praeguses arenguprotsessis on ülioluline endale teadvustada, et emotsionaalne vabadus ei tähenda emotsioonidest vabaks saamist. See on emotsioonide kogemise vabadus. Nende tundmine, nende uurimine, nende mõistmine ja nende vabastamine oma elu eesmärgiga kooskõlas oleval viisil. Kõigile inimestele kehtivate emotsioonide suhtes on palju üldisi tõdesid, kuid enne nende kirjeldamist peame vajalikuks rõhutada, et emotsionaalne vabadus ilmneb vaid võttes oma emotsionaalseid kogemust üksikindiviidina ja mitte püüdes neid teistele kohandada või neid teiste reeglitest ja ootustest lähtuvalt määratleda. Hinnates või suunates oma emotsionaalset kogemust teiste vajadustest või määratlusest lähtuvalt, seate te oma emotsionaalsele vabadusele piirid.

Muidugi saate te kasu üksteiselt õppimisest ja oma emotsionaalsete kogemuste teistega võrdlemine ja nende üle arutlemine toob palju kasu. Kuid ärge unustage jätkuvalt oma tähelepanus tagasi tulla oma tunnete juurde ning usaldada, et see, mida Sina tunned ja tajud on parim ja kõige sujuvam võimalik viis oma emotsioonis olemiseks. Seda öeldes, toome siinkohal välja selle, mis kehtib üldjoontes kõigile inimestele nende emotsionaalsetes kogemustes.

Kõik inimesed kogevad emotsioone. Seda ei saa eitada ega sellest mööda minna. Isegi kõige valgustunumad, meeldivamad, avatumad inimesed kogevad pidevat emotsionaalse energia voolu. See on üks osa sellest, mis teist inimese teeb. Emotsioone ei saa ega tohigi inimkogemusest kõrvaldada, sest see teeb teist inimese, lisaks füüsilise keha omamisele. See on kõige esimene ja kõige tähtsaim üldistus.

Teiseks on emotsioonides palju elutarkust ja energeetilist potentsiaali. Emotsioonid ilmnevad vastuseks igale juhtumile, mis teie elus aset leiab. Emotsionaalne energia on kui elektrivool, mis kogu aeg teie süsteemis voolab. Enamus teist, kes ristlevad elumerel kooskõlas oma tõelise enesetajuga, ei pruugi iga hetke emotsiooni tekkimist märgatagi. Emotsioonid voolavad teie süstemis kui madalpinge vool. Kui toimub mingi sündmus või energia nihe, saate torke. See võib olla lihtne torge ühes suunas, mille tulemuseks on mõni tavapärane emotsioon, näiteks rõõm või kurbus. Torge võib samuti toimuda mitmes suunas. Võite korraga tunda näiteks kergendust ja viha.

Torkega tõstab emotsionaalne vool end teie teadvusesse. Sotsialiseerumise käigus olete õppinud oma emotsioone alla suruma, peitma või kõrvale lükkama. Baastasandil on see väga kasulik protsess ja annab võimaluse sotsiaalses elus navigeerida. Emotsioonist haaratud väikesed lapsed ei saa aga tihti aru, mida nad teevad, sest nad pole õppinud veel oma emotsioone kõrvale lükkama või neid tagasi hoidma.

Emotsionaalne vabadus ei ole vabadus emotsiooni üles kerkides igale sähvakale järele anda. Emotsionaalne vabadus on hoopis see, kui suudate emotsiooni tema ilmnemise hetkel täielikult omaks võtta, aga säilitate otsustava eneseteadvuse, millega jätkuvalt juhite oma käitumist, võtate vastu otsused ja suhtlete. Sel moel ei suru te emotsiooni päriselt alla, vaid panete ta ajutiselt kõrvale ja tegelete temaga siis, kui selleks on sobiv aeg ja koht.

Väikelaste vanemad on selle kenasti ära õppinud. Ärritust võivad nad ju tunda, aga nad teadvustavad endale oma emotsiooni ning selle ilmnemise hetkel nad seda välja ei näita ja oma ärritust ei väljenda, sest nad on teadvustanud, et selline käitumine tekitab lapses segadust ja nad kahjustaksid lapse emotsionaalset kogemust. Sama õppetükk kehtib täiskasvanute omavahelises suhtlemises igasugustes olukordades. Teadlikkus oma emotsioonidest ja oma elus nendega tegelemiseks aja ja ruumi võtmine on ülioluline. Samuti oma laiema mina – meeldivama, keskendunuma ja täiskasvanuma mina pidevalt protsessi kaasamine, et otsustada mida jagada ja millega oleks targem tegeleda hiljem sobivamas keskkonnas. Te teete seda pidevalt, märgates ja emmates oma emotsioone ning samaaegselt märgates ja hinnates keskkonda, eesmärke ja oma intuitsiooni.

Ideaalset viisi selleks ei ole. Emotsionaalne vabadus ilmneb ainult tantsimise protsessis. Täiuslik pole see pole kunagi ja ka esinemised ei ole kunagi ühesugused. Need on emotsioonid. Ühel päeval võid tunda viha ja otsustada, et pead olukorrast välja astuma, et hoida oma kõrgem headus rikkumatuna ja teisel päeval võid olla samasuguses olukorras, tunda end jälle vihasena, kuid leida, et suudad viha hoida olukorrale reageerimisest eraldi. Sel juhul pead viha hiljem sobivamas keskkonnas maha laadima. Sa märkad viha, kuid hoiad seda oma teadvuses ja valid käitumised, mis ei põhine mitte viha reaktsioonidel vaid Sinu laiema mina poolt puhastatud vastusel, mida ta antud olukorra piirangutest ja nõuetest lähtudes peab kõige kohasemaks. Sel juhul on vaja viha sobivamal ajal ja kohas maha laadida.

Emotsionaalne vabadus ei ole kunagi staatiline, püsiv seisund. See ilmneb kestva tantsuna, mis nõuab tähelepanu, nõuab leebust iseenda ja teiste suhtes, nõuab, et oleksid ärkvel, elus ja avatud valikute tegemiseks, mis põhinevad Sinu ehtsatel kogemustel oma emotsioonidega. See on paindlikkus ja tundlikkus. See on Sinu loomulik seisund paindlikuks olemiseks – oled alati valmis embama oma emotsioone kui nad kerkivad ja valmis otsustama, mis oleks kõige enam kooskõlas kõrgema heaoluga ning austav ja armastav kõige ümbritseva suhtes.

Üks asi, mille üle selle tantsu navigeerimiseks mõelda, on vaagida reageerimise ja vastamise erinevust. Et Sa navigeerid isiklikku emotsionaalse vabaduse tantsu, siis mõtle, kuidas emotsiooni kerkides järgneb talle kiirelt reaktsioon. Viha võib viia karmi sõnani, kas mõttes või välja öelduna; kurbus võib viia jõuetuseni ja kirgliku soovini süüdistada oma olukorras teisi.

Hetkel, mil emotsioon kerkib, tuleb arvestada reaktsiooniga. Osad elavad lakkamatus reaktsioonide rattas ja on pidevalt emotsioone reaktsioonide trumlisse suruvate olukordade lükata ja tõugata. Põhjus, miks osad defineerivad emotsionaalset vabadust emotsioonidest vabanemisena, on see, et emotsioonide ja nendest kerkivate reaktsioonide vahel on keeruline vahet teha. Emotsionaalne vabadus on see, kui tunned oma emotsioone vabalt, kuid keeldud takerdumast reageerivatesse mõtetesse ja käitumistesse. Emotsionaalne vabadus on emotsioonidel põhineva teadlike vastuste välja arendamine.

Vastamise valiku teed sellisel juhul, kui tundes oma emotsiooni ja vajadust reageerida, ei anna Sa sellele tungile mitte järele vaid keskendud oma kõrgemale olemusele, mis näeb suuremat pilti ja säilitab terviklikkuse taju. See kõrgem osa Sinust – keskendunud meel – otsustab Sinu vastuse ning Sa kogud lisainformatsiooni. Sa märkad ja embad emotsiooni ja Sinus kerkivat reaktsiooni, kuid otsid ümbruskonnast vihjeid, kuulad teiste vaatenurki ja kaalud teiste seisukohti kasutades empaatiat. Sellise info kogumise põhjalt, milleks võib kuluda mõni sekund või isegi mõni päev, töötad Sa välja vastuse. Alles siis teed Sa otsuse, milliseid tegevusi ja sõnu kasutada, et Sa austaksid oma emotsioone ja jääksid sellele kursile, kes Sa olla soovid ning teostaksid oma elu eesmärki antud võimaluste piires nii terviklikult kui võimalik.

Te saate palju rohkem juhendeid, kuidas saavutada emotsionaalset vabadust. Kõige olulisem Akasha kroonikast saadud informatsioon emotsionaalse vabaduse suhtes praegusel ajal on see, et emotsionaalne vabadus ilmneb vaid siis, kui oma emotsioone embate – kui annate endale vabaduse oma emotsioone kogeda, et avastada endasse peidetud tarkus ja vägi!

Kuidas hoida rõõmu ja kogeda seda oma elus rohkem?

Esimese asjana ütleme, et kõik peaksid elust rohkem rõõmu tundma. Osad usuvad, et rõõmu tundmiseks on luba vaja või selle peab välja teenima. Tõsi, rõõm nagu kõik asjad inimese elus kord tuleb, siis läheb, kuid üldiselt peaksite rõõmustama palju rohkem kui te seda teete. Teie, kes te tunnete, et rõõmustamiseks on vaja luba, siis võtke seda kui jumalikku kohustust kõrgemast dimensioonist: Sa oled vaba rohkema rõõmu tundmiseks! Ära võitle selle vastu, emba seda!

Suurema rõõmu kogemiseks on vaja tähelepanu tuua praegusesse hetke. Rõõmu ei saa kogeda laokil tähelepanuga. Kui meel on haaratud millegi muuga kui praegune kogemus. Lihtsaim, kuigi mitte alati lihtne viis rõõmu leidmiseks on alustuseks praeguse hetke tunde kogemine. Selleks pead ehk tunnistama hetke ebameeldivust, sest rõõm eksisteerib selle teises otsas. Rõõmu leidmiseks ei saa raskust vahele jätta vaid pead sellest läbi minema. Kui tunned praeguses hetkes valu – üksindust, meeleheidet või lihtsalt allajäämist, siis esimeseks sammuks rõõmu suunas on selle tundega kohanemine ja selle lõpuni läbi tegemine. Kui see on läbi saanud, on Sinus vabanenud ruum rõõmu jaoks.

Selle asemel paljud kas teadlikult või alateadlikult, väldivad hetke tunnet ja juhivad end sellest eemale. Ennast üksikuna tundes lülitatakse tähelepanu eemale juhtimiseks sisse telekas. Ummikus olles hakatakse sööma ka siis, kui ei olda näljane. Mida iganes enda kõrvale juhtimiseks teha, garanteerib see emotsiooni püsima jäämise kauemaks kui vaja. End emotsioonist eemale lükates ei kaota seda ära. Emotsioon kaob ära alles siis, kui oled selle täielikult läbi tunnetanud. Kõigepealt luba endal täielikult tunda tunnet, mida sellel hetkel tunned ja nii saad võtme rõõmu juurde. Kui oled tunde läbi tunnetanud algusest lõpuni – nutnud seni, kuni pisarad otsa lõppevad; karjunud kähedaks oma hääle; kihistanud naeru nõrkemiseni, siis oled valmis end järgmise kogemuse jaoks värskendama. Ning järgmine kogemus on loomulikult rõõm, mis on Sinu loomulik olek. Vaata armastatud ja hoitud last ning Sa näed, et oled siia ilma sündinud rõõmu jaoks.

Võti igapäev suurema rõõmu tundmiseks on meelde tuletada lapsepõlvest praeguse hetke märkamise harjumust. Arenda enda jaoks välja praktika, millega tõmmata oma tähelepanu praegusesse hetke. See nõuab kogu Sinus eksisteerivate emotsioonide ja aistingute spektri tundmist. Suurim inimlik rõõm ei ilmne suure, ulatusliku elumuutuse tõttu. Näiteks, see ei ilmne mitte siis kui võidad loteriil või Sulle sünnib lapselaps, vaid hoopis siis, kui võtad nende kogemuste vaiksed hetked. Võtad sülle oma imelise lapselapse. Võtad maha aja ning tunned sügavat rõõmu ja kergendust raha üle, mida Sa vajasid. Samasugune rõõm on vaiksetes hetkedes, mil austad toitu taldrikul ja naudid tema suurepärast maitset. Neis vaiksetes, lihtsates hetkes ilmneb suurim inimlik rõõm. Ruum, mida rõõm Sinu elus endasse haarab asub praeguses hetkes. See on võti. Selle peaksid meelde jätma.

Alusta täna, alusta kohe. Leia midagi hõrku ja suurepärast oma praeguses elus ja võta aega selle nautimiseks. Armastad oma särgi värvi? Armastad päikesepaiste tunnet oma näol? Tunne seda. See on esimene samm Sinu teel, et hakkaksid rõõmu tundma oma elu jooksul iga päev.
___________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga