ENESE TERVENDAMINE

Kuidas igapäevaselt kasutada toitu tervendavana?

Nii toidus kasutatavate sünteetiliste kemikaalide ohtude kui toidus sisalduvate toitainete ja looduslike keemiliste ainete kohta on palju teaduslikel avastustel põhinevat informatsiooni ning selle kordamise asemel anname informatsiooni toidus sisalduva energeetilise dünaamika kohta.

Bioloogilisel tasandil on hästi teada, et toit on energia. Kui sööd toitu ja seedid selle ära, siis Sinu keha saab toitu ladestunud energiat kasutada. Fakti, et toit on energia, on hea kasutada metafoorina. Mida iganes Sa energeetiliselt endasse võtad, muutub see osaks Sinu energeetikast. Kui sööd kogu oma elu hirmus elanud looma liha, siis võtad Sa endasse tema hirmu energia. Kui sööd väikeses talus kasvatatud juurvilju, kus pere neid üheskoos harides nalja viskas, siis võtad endasse nende naeru energia. Kõik inimesed võtavad toidus sisalduvaid eri tugevusega energiaid vastu erineva tundlikkuse ja vastuvõtlikkusega, kuid keegi pole energia imendumise suhtes immuunne.

Sama lugu on kui sööd kiirustades või vastu tahtmist. Keha hakkab toitu töötlema sööja esmasest tunnetusest lähtuvalt. Kui peatud hetkeks, loed toidule söögipalve ning annad au toidule ja tööle, mis Sulle selle andis, laeb keha seda energiat toidu seedimise ajal Sinu süsteemi. Sellel on väga tähendusrikas jõud, kui võtad aja et lausuda söögipalve, täita toit valgusega ja avaldada tänu toidutööstuse inimestele Seda tehes muudad Sa füüsilise toidu seedimise ja toidu energia omastamise viisi enda jaoks täielikult.

Kuidas peaksime muutma suhet toidusse, et oma keha tervise ja ühenduses olekuga edukamalt joondada?

On mitmeid võimalusi, kuidas luua tervislikku joondust suhetes toidu ja söömisega. Kõige olulisemaks on teadvustamine, et suhe toiduga on peegeldus iseenda hellitamise suutlikkusest kõikidel tasanditel. Suhe toidusse kirjeldab, kuidas Sa tunned oma vajaduste kaetust ja kuidas Sinuni jõuab see, mida Sa vajad. Kui Sa toitu väldid, siis tõenäoliselt väldid ka erinevaid hellitamise viise. Kui sööd sunni ajel, siis tõenäoliselt on Sinus mingid tunded väga tugevad või on Sul söömise hetkel millegi järgi tõeline igatsus. Kõik toiduga seonduv väljendab Sinu ootusi ja vajadusi hellituste osas.

Kõik teemad ebatervisliku toitumise valdkonnas on peegeldus puudujääkidest elu teistes valdkondades ja südames. Jälgi oma söömiskäitumist ja mõtle, millest Sa puudust tunned ajal, mil sööd liiga palju; mida Sa vajad ajal, mil Sa süüa ei taha. Kas Sa takistad saamist või andmist? Las suhe toidusse õpetab Sind nägema oma vajadusi ning avastama, mida hellitamine Sinu jaoks tervikuna tähendab.

Paljud, kes toitumisteemadega maadlevad, mässivad ennast sinna nii sisse, et kaotavad silmist teised igapäevased mõjukad vajadused. Toidu teemast on lihtne sõltuvusse sattuda, sest ellujäämiseks ning inimese kehas ja inimese kujul terve olemiseks on vaja süüa mitu korda päevas ja toidu teema tõstatub üles mitu korda päevas. Paljudel isegi igal hetkel. Kui inimene toiduga võitleb, siis kujuneb sellest nii alateadvuse kui teadvuse prioriteetne teema. Olukord on raske, sest toidu teema kõrvale lükkamine ja endalt küsimine: „Millised on minu teised vajadused ja kuidas ma neid toidan?“ tähendab teadlikku valikut ja pingutust.

Kui ükskord hakkad tegelema oma sügavamate vajadustega – hingeliste, vaimsete, emotsionaalsete vajadustega, kaastunde ja läheduse vajadusega, muutub toiduga tervisliku suhte saavutamine lihtsamaks. Nimetatud vajadused on teile kaasasündinud ja nendega peab tegelema iga inimene. Kui hakkad tegelema vajaduste laiema spektriga ning leiad üles, mis Sul vajadusi üldises mõistes rahuldamast takistab ja leiad põhjused, mis Sind toiduga seoses segadusse ja võitlema ajavad, siis saad hakata neid vähendama. Märkad, kuidas toidu suhtes teadlike otsuste tegemine muutub sundotsuste tegemisest lihtsamaks. Üldises plaanis teenib see lähenemine teid kõiki hästi. Igaühel on oma lugu ja te kõik rakendate erinevaid variante selles kasutamiseks, aga üldiselt aitab see lähenemine viia enamust edasi teel toiduga tervislikuma suhte suunas.

Kuidas oleks kõige paremini võimalik ennast suhestada tervendajate ja tervenduspraktikatega, mis tooksid kaasa tervenemise ja aitaksid saavutada sügava heaolu?

See kõik sõltub enesele väe andmisest. Osa töötab ühtede tervendajatega, osa teistega ja mõni võib leida ideaalse lahenduse ning saavutada terviklikkuse vaid ühe tervendaja kaasabil. Samas mõni ei pruugi leida kedagi sobivat. Selles küsimuses seisneb oluline erinevus enesele väe andmises ehk viisis, kuidas Sa tervishoiuga seotud kogemustes endale patsiendina väge annad. Tõsi on, et kõige tähtsam asi, mida oma tervise ja heaoluga tegeldes esmajärjekorras ette võtta, on õppida kuulama oma keha. Meil on kergem seda öelda, kui teha. Anname teile praegu mõne harjutuse, neid on olemas palju. Need harjutused aitavad häälestuda keha tunnetele ja aistingutele ning jõuda arusaamisele, millisel moel keha Sinu emotsioone, ajalugu ja Sinu potentsiaali kannab. Mõni neist harjutustest on loetletud ka muudes akasha kanaldustes, näiteks enesearmastuse teemas. Kõige olulisem on kuulata oma keha ja pühendada ennast põhjalikult kuuldu austamisele. Kui tundub, et mõni teema Sinuga ei haaku, siis lükka see kõrvale ja keskendu neile teemadele, mis haakuvad.

Kui kohtud tervendajaga või puutud kokku mõne tervishoiu praktikaga, siis võta kaasa oma eneseteadvus ja oma heaolule pühendumise otsus. Sellelt tasandilt saad tervendajaga üles ehitada tasakaalustatud suhte ning kuulata kogu protsessi vältel oma intuitsiooni ja rääkida oma tõde. Sellelt eneseaustuse ja lugupidamise tasandilt on Sul võimalik tervendaja teadmistest kasu saada. See mudel erineb seni toiminud läänemaailma mudelist väga palju. Senises mudelis on keha inimese jaoks müstika, mida ta natuke kardab ja milles toimuvat ta väga hästi ei mõista. Nii pöördub ta tervishoiutöötaja poole, kellest ta usub või pannakse uskuma, et ekspert teab tema kehast rohkem kui tema ise ja siis hakkabki ta oma intuitsiooni maha suruma. Need inimesed ei lähtu eneseaustuse ja eneseuuringute tasandilt, vaid nad annavad enda ja oma väe ära kellelegi, keda nad võtavad eksperdina. See on vanamoodne lähenemine. Asjade uutmoodi tegemiseks ehitatakse üles enese austamise ja enesele väe andmise platvorm, mida tehakse sarnaselt vaimsete praktikatega. Vaimsed praktikad nagu mediteerimine ja palvetamine aitavad ennast tundma õppida omaenda sisemise vaikuse sügavuses, kus asuvad kõik vastused kehaga seotud küsimustele. Eluliselt tähtis on, et kui püüad astuda samme tervendajate ja tervishoiutöötajatega valgustunuma suhte suunas, siia arendaksid enda jaoks välja mõne vaimse praktika, mis võimaldaks õppida jumaliku kuulamise taju.

Hoidjad on selliste praktikate kohta andnud väga palju infot. Vaata rikkalikku informatsiooni arhiivist. Praegu pead Sa arendama enese uurimist ja enese tundmaõppimist ning sellelt platvormilt saad tervishoiuga tegelejaid enda hüvanguks kasutada. Pärale jõudes on tervishoiutöötajad ja eksperdid väga kasulikud. Neil on jagada väga palju informatsiooni. Nemad annavad oma vaatenurga, kuid lõpuks on kõik tervist puudutavad vastused Sinu enda sees olemas ja otsustades midagi teha või midagi tegemata jätta teed kõik valikud Sina. Lõppkokkuvõttes oled vastutav Sina ise. See on üks Ameerika Ühendriikides indiviidi tasandil õpitavates peatükkidest, mis on tekitanud kollektiivse kriisi. Te olete olnud süsteemis, mis põhines enese üleandmisel ekspertidele ja nüüd, kui aina rohkemad ennast väestavad ja tunnevad, et nad on suutelised oma keha kuulama ja saadud vihjeid järgima, siis näetegi, kuidas enese väestamise mudel ja oma elu ära elanud vana mudel omavahel kokku põrkavad.

Kollektiivselt navigeerides tervishoiu üleminekut uude tervishoiu mudelisse, on ülioluline jõuda individuaalsele äratundmisele faktis, et oma keha eest vastutab iga inimene ise ja ta teeb seda koos oma kehaga. Arendage välja enese kuulamise vaimne praktika. Võtke endale kindel kohustus austada oma keha igas võimalikus olukorras ja igal võimalikul viisil. See on paljuski sarnane abieluga. Võite isegi luua mingi rituaali ning anda oma kehale pühaliku tõotuse ja paluda temalt vihjeid toimuva mõistmiseks. Nii hakkate oma tajusid aina rohkem ja rohkem mõistma. Te teate oma taju, kuid ei mõista alati, mida see tähendab ja siin tuleb appi ekspert. Kui teate, mida tajute, kuid ei tea, mida ette võtta, siis siin saate kasutada eksperdi abi. Alustama peate enese tundma õppimisest ja kohustusest oma keha austada igas olukorras.
___________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga