SUHTED ÜHISKONNAS

Kui me kõik oleme tehtud armastusest ja oleme omavahel täielikus ühenduses kõigi ja kõigega, siis miks on olemas hingede grupid ja hingesugulase? Kui me loome kergemini ühenduse inimestega oma grupis, siis kas ei peaks meil olema kerge ühendusi luua kõigiga? 

Hingesugulaste ja hingegruppide ülesanne on see, et neil on nii eesmärk kui tulemus. Hingesugulased ja hingegrupid on selle, mida te teiste olenditega olete minevikus teinud tulemus, mis on loonud ainulaadse suhte. See on üksteisele antud lubaduste tulemus. Hingesugulaste, hingegruppide ja muude unikaalsete hingesuhete eesmärk on see, et neid on võimalik panna üheskoos tegutsema. Nii nagu võttes 100 inimest ruumis ja öeldes, et nad on kõik omavahel seotud. Raske oleks ju välja mõelda mida teha või kuidas seda teha siis, kui selleks mingit organisatsiooni ei loo ning kui osad ei oleks valmis vabatahtlikult gruppi ühel või teisel moel juhtima, kui see ei oleks liigendatud väiksemateks üksusteks, milles on suhtlemine voolavam ja kus oleksid kõik hääled kuulda. Universumis on samamoodi. Ka väljapool inimeste reaalsust eksisteerib igasuguseid erinevaid olendeid, mis lõppkokkuvõttes on kõik üks ja see sama asi. Te kõik olete algse valguse ja armastuse allika tulemus.

Kuna te olete eristanud ennast oma isiklikku, unikaalsesse hinge ning olete teinud läbi tee, mis on teile ainuomane, on teil oma ainulaadne vibratsioon, oma ainulaadne informatsiooni komplekt ja oma vaatenurk, mida jagada nii universumi kui inimlikul tasandil. Samal ajal olete te kõigega ühendatud ja teis on kogu aeg potentsiaal luua ühendus kõikide inimestega. Tõepoolest, teil kõigil on võimalik armuda ja olla ükskõik kelle teisega, inimese või olendiga sügavas ühenduses. Teoreetiliselt on see võimalik ja lõppkokkuvõttes on see teile kättesaadav, aga ehkki see kõik on kättesaadav, siis pole teil lihtsalt efektiivne kõigega kogu aeg ühenduses olla. Palju efektiivsem ja kasulikum on teil ära tunda suhteid, mis teil hinge tasandil on juba loodud ja koos nendega tööd teha. Need on unikaalselt kohased, sobituvad õppetükkidese, mida teil õppida on vaja ning asjadese, mida teil isiklikus elus on vaja saavutada selleks, et jõuda valgustund seisundisse, kus armastada kõike. Tõesti, hingesugulaste suhted on vaid trepiastmed või vahendid, millega lahti harutada kõik see, mis teisse sisse on punutud, et saavutaksite lõpuks kõigi ja kõigega püsiva armastuse seisundi.

Hingesugulased ja hingegrupid on kasulikud. Sel moel te ennast organiseerite ja need on suhted, millega olete koostööd teinud aegade jooksul. Nendega töötamise jätkamisest on teile palju abi. Nende loomiseks on põhjus. Oluline on mäletada ka seda, et hingede vahelised suhted, vaimsed perekonnad või hingesugulus suhted ei ole teie lõplik sihtpunkt. Need on lävepakud teie teel, et jõuda endas koju ja häälestuda iseenda armastamisele ja mis on veel teoreetiline seisund, kus olete suutelised armastama kõike ja kõiki.

Praegu see teid ei teeni, sest seni, kui te pole tervendanud endas kõike ja lahendanud ära kõike, mida te lahendama peate oma gruppides ja hingekaaslaste suhetes, olete te energiate ja kogemuste suhtes, mis pole teie jaoks mõeldud, haavatavad. Ehk püüdes luua väga sügava armastuse suhte kõigiga, kellega kokku puutute. Selle asemel kasutage ära sügava armastus enda sügavuses ning jagage seda nendega, kellega kokku puutute, kuid hoidke enda jaoks tervislikke piire. Kuulake oma intuitsiooni ja tehke tööd suhetega, mis teie enda teele teieni jõuavad. Teie tähelepanu püüdvad suhted, on need, mida võite kutsuda hingesugulus suheteks või kellel on teiega hingeleping.

Kas üldse tohib valetada selleks, et kellelegi mitte haiget teha?
Millal seda tohiks teha ja millal mitte?   

Akasha kroonika ei kirjuta ette eetika või moraali reegleid. Kroonika annab informatsiooni võimaluste kohta, mis võib mingeid valikuid tehes juhtuda. Inimestena peate te ise otsustama, mis teie moraaliga sobib ning milliseid tagajärgi ja tulemusi te oma tegevusega saavutada soovite. Valetamine, isegi kellegi kaitsmiseks või talle haiget tegemise vältimiseks, lõhub sellegi poolest teie energiat.

Energia mõranemine, ebakõla Sinu sees ja vähene tulemuslikkus Sinu elus hakkab toimima sellest hetkest, mil Sa valetad või hakkad teadlikult pettust looma olenemata põhjusest, miks Sa seda teed. Oled kindlasti märganud, et inimlikus maailmas on palju häid põhjuseid rääkida „valgeid valesid”, et keegi haiget ei saaks. Kui Sa teed otsuse kasutada „valget valet”, saad selle mõrastavat mõju oma energeetikale leevendada.

Kui tunned tahtmist rääkida „valget valet” kellegi kaitsmiseks haiget saamise eest, siis on esimene oluline asi, mille peale mõelda, et miks Sa tahad selle inimese tundeid vältida. Inimesed avastavad end tihti suhtest, mis põhineb kas iseenda tunnete tundmise või teise tunnete nägemise vältimisel. Need suhted on täidetud pettusega ning lõppkokkuvõttes lõhuvad mõlemat. Tähtis on lahata oma suhteid ning mõista, et suhe, mis on üles ehitatud tundeid vältides, lõppkokkuvõttes rahuldust ei paku. See juhib küll valgustumisest kõrvale, kuid ei tähenda, et valgustumine on inimestele järeleandmatult tõe peale surumine, sõltumata sellest, kas nad saavad haiget või mitte. See on peen tants, mida peaksite tantsima tões elades ja oma arvamust ümbritsevatele mitte peale surudes.

Oluline on vaadata oma suhteid ja ära tunda need, mis põhinevad tunnete vältimisel ja need, milles mõlemad hoiavad end pidevalt tagasi või väänavad tõde selleks, et ise midagi mitte tunda, või selleks, et teises mingi tunne ei tekiks. Kõige valgustunumad suhted ja valgustumist toetavad suhted on sageli täidetud tulevate ja minevate emotsioonidega. Suhe ei püsi mitte mööduvatele rajudele emotsioonidele tuginedes, vaid toetudes ühendusel, mis lubab tormidel mööduda.

Teine, mida arvestada, kui kaalud, kas valet rääkida või mitte, on arvestada, et saadaval on nii palju rohkem tõdesid kui te omavahel suheldes eales edasi jõuaks anda. Otsekoheselt öeldes pole Sul piisavalt aega, et kogu aeg rääkida kogu tõde ja see ei tähenda, et Sa petad. See tähendab, et Sa valid, mida Sa antud olukorras ütlema pead ning leiad sobiva aja, millal seda teha. On mitmeid erinevaid vaimseid praktikaid ja traditsioone, mis pakuvad suurima hüvangu saavutamiseks välja tõe rääkimise põhisuunad. Abi saamiseks võid pöörduda enda jaoks kõige tuttavama religiooni poole.

Näite, mille toome välja meie, on tõe neli väravat. Need on neli küsimust, mida endalt enne kõnelemist küsida. Esimene: kas see on tõsi? Teine: kas see on heatahtlik? Kolmas: kas ma pean seda ütlema? Neljas: kas selle sõnumi väljaütlemiseks on õige aeg? Igast väravast läbi minnes küsi endalt jätkuvalt, ega ma ei valeta ja ega ma midagi varjata ei püüa. Ainult Sina tead, millised on Sinu tõelised kavatsused. Kõiki asju saab öelda heatahtlikult ja samal ajal selgelt. Valgustumise protsessi läbides tuleb arendada selgelt ja heatahtlikult kõnelemise oskust.

Teine viis teema käsitlemiseks on proovida väljendada tõde hoolivalt. Mõeldes, et oled väga selge ja tõepärane, oled Sa tegelikult hinnanguline. Enne tõe väljaütlemist on oluline lükata kõrvale isiklikud hinnangud ning arusaamised heast ja halvast. Hoolimata valetamise põhjusest – rääkides valet kedagi teadlikult pettes või jättes rääkimata osa asjakohasest tõest, saab Sinu energia lõhutud. Tähtis on selles suhtes tähelepanelik olla ja oma energia eest hästi hoolitseda. Mida rohkem Sa enda eest hoolt kannad – mida ausam Sa enda suhtes oled ja mida enam terviklikkust Sa kõigis oma elu osades petmist ja eitamist vältides hoiad – seda kergemini leiad Sa oskused, mis on vajalikud tõe väljendamiseks heatahtlikult. See on kõige valgustunum viis, kuidas inimeste tundeid kaitsta.

Kuidas leida isiklikku väge konflikti vältida püüdes või teiste surve all paindudes? Kuidas seista enda eest graatsiliselt ilma isiklikku väge kaotamata? 

Igal inimesel on oma individuaalne psühholoogiline ja emotsionaalne vormindus, mis teda sellistesse olukordadesse viib. Neist välja tulla aitab isiklike tendentside mõistmine. Meie anname informatsiooni, mis käib kõigi kohta. Igaüks saab oma elu sarnastes olukordades navigeerida omal jõul ja oma teeraja uuesti üles otsida.

Põhiline sisemine sund, mis oma väge teiste surve all kaotama suunab, on iseendas kahtlemine. Et saaksite hakata ennast ette valmistama liikumiseks läbi raskete olukordade sujuvalt ja teiste-poolse manipulatsioonita, peate esmajärjekorras oma mõttesüsteemist välja juurima enesekahtluse. Lapsepõlves õpetatakse lapsi oma tões – oma instinktides, oma intuitsioonis, oma vajadustes kahtlema selleks, et laps õpiks hindama teiste inimeste headust. Lastel on vaja seda õppida, et osaleda ühiskondliku korra loomises. Samas hakkab enamik lapsi oma tõde eitama ja seda pidevalt küsimuse alla seadma ning nad teevad seda tugevalt kellegi teise heaks, iseenda vastu. Täiskasvanu suudab mõista ühiskondliku korra kasulikkust ning saab aru, millised käitumised ühiskondlikku korda toetavad ja millised ei toeta ning et ennast eitama ei pea. Seega, tuleb arvestada nii oma vajaduste kui ühiskondliku korra vajadustega, sest eneses kahtlemine ei teeni teid enam viisil, nagu ta seda tegema pidi.

Lapsena olite sunnitud olema rasketes olukordades, soovisite seda või mitte. Kõik, mida teha saite, oli proovida püsima jääda. Täiskasvanuna saate keerulisele olukorrale vabalt reageerida väga paljudel erinevatel viisidel. Oma tõe väljendamiseks on sõnad, füüsilised tegevused, keha. Enne tegutsemist tuleb kõigepealt kuulata oma instinkte, saada kindlus, et need on õiged ja siis mõelda, kuidas neile järgi anda. Endaga seotud mõistatusest üle saamiseks ja sellest välja tulemiseks on väga palju erinevaid võimalusi.

Esimene samm isikliku väe kinnistamiseks on eneses kahtlust tekitavate võimaluste vähendamine. Piira koosolemise aega inimestega, kes Sind endas kahtlema panevad. Võta plaani asju, mis nõuavad Sinult iseenda usaldamist. Turvalistes olukordades praktiseeri oma tõe ja oma vajaduste väljaütlemist ning võta iga päev aega, et avastada oma tõde ja õppida tundma oma sisemist häält. Isegi kui avastad, et Sinu ebakindlus ongi Sinu tõde, siis tunnusta seda ja võta see omaks. Selliselt suunad end märkama ka teisi tundeid ja mõtteid. Tee kõik võimalik, et kuulata oma tõde ja uskuda oma tundeid. Ainult nii on Sul võimalik endale kindlaks jääda olukordades, mil teised on seadnud Su ühiskondliku surve alla.

Kuidas saada teada, kas meil on leping kellegi või millegagi: mõne inimese, töö või organisatsiooniga? Ka on võimalik teadlikult mõista, milles leping seisneb?

Võtke, et teil on lepingud kõigi nendega, kes ja mis teie elus on. Vadavalt see nii lihtne ongi. Sinu Hing ei tegutse plaanita. Hing on väga kavatsuslik kõige suhtes, mis Su ellu tuleb ja millega Sa ennast seod. Nii et kui vastastikune toime on lühiajaline ja suhteliselt väike (nagu kellestki tänaval möödumine) või kui see on kompleksne ja pikaajaline (nagu lapsevanemaks või lapseks olemine), siis on leping alati. Sinu Hinge tee ei ristu ega ole seotud mitte kunagi mitte millegagi enne, kui ta on selle asja Hingega lepingu sõlminud. Seda on vaja, et mõlemaid suhtes kaitsta ja suunata. Kõik, mis Su elus on – organisatsioonid, inimesed, esemed, kohad – võid alati eeldada, et teie omavahelises suhtes eksisteerib leping.

Kuna inimesed sõlmivad väga palju erinevaid lepinguid, siis on kirjeldus lihtsustatud. Palun saage aru, et inimlikud lepingud on meie poolt praegu kirjeldatust väga palju keerulisemad. Hingelepingud võib jagada kolme kategooriasse. Teise hingega sõlmitakse leping selleks, et õppida, aidata või vabaks lasta. Võite arvestada, et need on kolm peamist liini, mis erinevaid lepinguid suunavad. Kellegagi kohtudes kas üks või mõlemad selles suhtes midagi õpivad. Või aitad kohtudes Sina teda, tema aitab Sind või aitate teineteist mõlemad. Lõpuks võid seista millegagi silmitsi, nii et saad peamise lepingu lõpule viia ja teema vabaks lasta. Kolmanda tüübi lepingud on tüüpiliselt karmalepingud. Kui oled jõudnud paljudes eludes finaali, siis oled valmis nad sisse pakkima ja tegema sulgemise, mis teid mõlemaid vabaks laseb. Tihti, eriti pikaajalistes või keerulisemates suhetes võib teil olla leping, milles sisaldub kaks või isegi kõik kolm dünaamikat.

Mõeldes, mis leping Sul kellegi/millegagi olla võib, aitab aru saada, kui mõelda, millisele neist kolmest keskendunud oled. Kõigepealt analüüsi, mis teie vahel on seni toimunud ja vaata, kas tegevused vihjavad, millisesse kategooriasse leping võiks sobida. Järgmiseks, et selgeks saada, milline kategooria Sind võiks juhtida, analüüsi tundeid, mida Sa nendes olukordades tunned. Kas Sa õpid midagi? Kas Sina aitad neid või aitavad nemad Sind? Ja lõpuks, kas tunned, et Sinu jaoks ei ole see asi enam õige? Kas tunned, et on aeg lasta sel minna? Kui ühe neist kolmest suudad tuvastada, siis annab see Sulle piirjooned teievahelise lepingu mõistmiseks ja varustab Sind teadmisega, millises suunas teie suhtes edasi minna.

Siin on üks harjutus, kuidas oma hingelepingu kohta rohkem välja uurida. Pane kirja suhte lugu. See võib olla keeruline või lihtne, aga temas peab olema: kuidas me kohtusime; midagi, mida me oleme koos teinud; midagi, mis juhtus sellega seoses, mida me tegime ja kuidas me sellele tagajärjele reageerisime. Pane kirja loo põhilised asjaolud, mis Sul selle inimese, organisatsiooni või sündmusega aset on leidnud. Siis pane see lugu mõneks päevaks kõrvale. Hiljem loe seda lugu ja hakka seda lahti seletama nii, nagu see oleks mõni kirjandusteos, nagu luuletus. Võid seda võtta ka nagu unenäo lahti seletamist. Pane tähele loos sisalduvaid tegu- ja nimisõnu ning mõtle, mida sümboliseerivad nimisõnad. Tegusõnad räägivad, kus on jõud või mis suunas Sa oma jõuga liigud. Nii saad rohkem informatsiooni hingelepingu kohta, mis Sind suhtes temaga suunab. Kui oled selle tuvastanud, saad hakata arendama strateegiat või plaani, kuidas edaspidi sooviksid kaasa haaratud olla.

Harva teeb Hing lepingu organisatsiooni või inimesega, kes peaks Sinu jaoks olema mõistatus. Hing sõlmib lepingu Sinu eest samamoodi kui inimene ning Sinul inimesena on võimalus avastada, mida Sul suhtes vaja on ja mis Sind kõige paremini teenib. Tüüpiliselt, kui te selles osas segadusse satute, siis on tee peal olevateks takistuseks mineviku lahendamata emotsioonid või eelistused selles osas, mis teie arvates peaks juhtuma hakkama. Hing leiab alati võimaluse, et korrastada lepingud viisil, mis teenib Sinu kõrgeimat hüve. Kui töötad läbi oma emotsioonid ja eelistused ning püüad võtta olukorda sellisena nagu ta on, siis isegi kui Sa pead selle nimel pingutama, lahenevad lepingud tavaliselt sujuvalt.
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen,www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga