SUGU JA DUAALSUS

Kuidas soost olenemata pääseda ligi jumalikule naiselikkusele ja seda omandada? Palun andke infot jumaliku naiselikkuse energiatega ühenduse loomiseks ja tervenemiseks.

Hästi, räägime kõigepealt inimestest üldiselt ning seejärel konkreetselt naistest ja meestest. Kuna nii naised kui mehed on ühendatud jumaliku naiselikkusega, siis enamik ühenduse loomise viisidest kehtib nii meestele kui naistele. Kui enamus naisi on jumaliku naiselikkusega ühendatud rohkemal määral kui enamus mehi, siis osa mehi on jumaliku naiselikkusega ühendatud rohkem kui osad naised. On ju mõistlik võtta naisi põhiliselt naiselikena, kuid on ekslik arvata, et duaalsus alati paika peab. Lõppkokkuvõttes peavad kõik inimesed terviklikuks saamiseks looma jumaliku naiselikkuse ja jumaliku mehelikkusega uutmoodi ühenduse, nad enda jaoks uuesti avastama ning hakkama neid uuel moel väljendama.

Jumaliku naiselikkusega ühenduse loomise osas on Hoidjate sõnum kõigile, et jumalikku naiselikkust kogetakse armu energia kaudu. Arm on rajatud tihti tabamatule elutarkusele. Elutargalt tegutseja seda tavaliselt ise ei teadvusta, sest enda meelest ajab ta õiget asja.

Enamiku jaoks seisneb jumaliku naiselikkusega ühenduse saavutamine selles, et ta hakkaks jälgima ja arendama endas neid külgi, mis lubavad armul kohal olla igas olukorras. Lubavad sõna me kasutame teadlikult, sest jumalikku naiselikkust väljendab just see tegusõna. Seega, igal hetkel, mil soovid luua ühenduse jumaliku naiselikkusega, siis esita endale küsimus: „Kuidas ma saaksin talle praegu võimaluse anda? Millele ma peaksin praegu andma loa, et asjad läheksid hästi?“ Endale selliste küsimuste esitamine juhib Sind lahenduse või tegevuseni, mis antud olukorras jumalikule naiselikkusele ruumi teeb ja Sul seda väljendada aitab.

Armu seisund, millest me räägime, on õieti järele andmise seisund, mis on väga sarnane andeks andmise seisundile. Andeks andmise seisundis hoiad Sa endas armu iseenda ja kõige ümbritseva vastu. Olles püsivalt valmis endale oma vead andeks andma, andestama vead teistele inimestele ning andeks andma kõikidele olukordadele kõik raskused, mida nad pakuvad, lood Sa endas ruumi jumalikule naiselikkusele.

Kui me räägime andestamisest, siis ei pea me silmas ühte tegu, mälestust või inimest, mille peaksite andeks andma. Me räägime andestamise seisundist, milles te kogu aeg tunnistate elutargalt inimkonna läbikukkumisi ja piiranguid ja millest tulenevalt teete andestamisele ruumi, et andeks anda kõigile asjasse puutuvaile. See muudab teid enda ja teiste suhtes palju leebemaks ning seda saate kultiveerida kord korra järel ja üks hetk korraga. Võid teha otsuse, et alustad võimaluste andmisest, võid otsustada, et püüdled armuseisundi saavutamise poole, kuid seda ei saa juhtuda ilma tähelepanu pööramiseta igale hetkele ja ilma enda käest küsimata: „Millele ma saan praegu võimaluse anda? Mida ma tagasi hoian? Mida ma piiran? Mida saan andestada? ja Millele saan armu avaldada?“ Nende otsingute kaudu kanaliseerid Sa jumalikku naiselikkust pidevalt.

Konkreetselt naistele. See, mis enamikul naistel takistab jumaliku naiselikkusega ühendust loomast, on häbi. Kui on olemas üks universaalne maailmne muster, mida naised kannavad ja mis eraldab neid jumalikust naiselikkusest, siis see on häbi. Iga  kultuur tekitab häbi omal moel. Praegusel hetkel planeedil Maa, sõltumata selle teadlikkusest, on igas kultuuris süsteemne meetod naiste ja tüdrukute häbiga täitmiseks – häbiga oma keha pärast, häbiga oma intelligentsuse pärast, häbiga oma tugevuse pärast. Seni, kuni naine häbi kannab, hoitakse teda tõelisest jumaliku naiselikkuse väest kaugemal.

Iga naise jaoks on isiklikul tasandil isikliku häbiga maadlemine tõsine ülesanne. Tea, et Sa ei ole selles üksi. Häbi pole Sulle sündides kaasa antud. See on Sinu süsteemi sisse installitud samamoodi, nagu arvutisse installitakse viirusi. Eemaldades jumaliku naiselikkusega ühinemist takistavat rõhumist, vabastab häbi tervendamine kõiki naisi terves maailmas.

Meeste häbipakett on  teistsugune, kuid ka selle tervendamine on äärmiselt oluline. Kogu maailma mehed kannavad endas õrnusest, nõrkusest, haavatavusest tulenevat naiselikkuse häbi. Häbi ei ole see, mis neil jumaliku naiselikkusega ühenduse loomist takistab. Meeste ühendatus jumaliku naiselikkusega sõltub nende rahvuskultuurist ning rahvusliku perekonna ja oma algupärastest kogemustest, aga meeste puhul on jumaliku naiselikkuse takistajaks hirm. Mõnes kultuuris on see tugevam kui teistes ja sellest räägimegi.

Enamikus kultuurides annab patriarhaat meestele ja poistele tugeva signaali, et nende elud on füüsilises ohus. Nii kehtestavad mehed üksteist füüsiliselt hirmutades võimu. Füüsilise ohu survel saavad väikesed poisid sõnumi, et nad on haavatavad ja ellu jäämiseks peavad nad ennast füüsiliselt kaitsma. Veel kord: mõnes kultuuris on see tugevam kui teises, kuid olemas on see kõigis. Sel moel koondub suur hulk jumaliku naiselikkuse elemente üheks suureks hirmuks, mis ütleb, et haavatavad, elutargad ja aeglased mehed on vägivaldses olukorras füüsilises ohus. Poisse pannakse ühiskondlikus elus osalemiseks alateadlikult füüsilist enesekaitse kilpi kaasas kandma. Hirmuga nad seda teevadki ja see kilp takistab neil jumaliku naiselikkusega uuesti ühenduse loomist, tagasi nõudmise avastamist ning lubamise, ootamise, kuulamise ja alistumise võimete arenemist.

Meestel ja naistel on jumaliku mehelikkuse tagasi nõudmise töö tegemiseks erinevad paketid, kuid lõppkokkuvõttes saate selles üksteist aidata. Kujutlege, kuidas naised teevad rohkem ruumi jumalikule naiselikkusele ja muutuvad hirmusid lahendavate meeste suhtes andestavamaks. Kui mehed oma hirmud ära lahendavad, siis nad kardavad naiste naiselikkust vähem ja on seeläbi enam võimelised naiste naiselikkust pühitsema. Siis saate üksteist meeste ja naistena hingeliselt hellitada ja seda mitte ainult romantiliselt, vaid kogu ühiskonna tasemel. Selle all me peame silmas naabruskondades, kogukondades, kontorites ruumi andmist suhtlemisele ja kõigi suhtlemisprotsesside laiendamisesse, millesse kaasatud ollakse. Andke võimalusi ja olge kannatlikud ning kiirete kokkuvõtete ja kaitsesse mineku asemel püüdke mõista.

Tehes tööd ja lammutades blokke, mis takistavad teil jumalikku naiselikkust tagasi nõudmast, iga inimese tõelist osa tema soost sõltumata, muutute terviklikumaks ja kättesaadavamaks paljudele rahuldust pakkuvatele suhetele. Teil on tõeline sünniõigus nõuda tagasi jumalik naiselikkus ja jumalik mehelikkus ning selle kaudu oma täielik, jumalik, võimas ja armastav olemus.

Kirjeldage jumalikku naiselikkust ja jumalikku mehelikkust. Mis need on?
Mis kujul neid olevas leidub? 

Jumalik mehelikkus ja jumalik naiselikkus on terminid, millest praegu päris palju räägitakse. Põhiline, kuidas neid mõista on öelda, et jumalik mehelikkus ja jumalik naiselikkus on lihtsalt sugude duaalsuse kummagi poole puhta energia vormid. Teeme sammu tagasi ja räägime veidi ajaloost.

Kui maailm loodi, siis kogu selle maailma olevused – vaimud, inglid ja universumi olendid osalesid maailma jaoks erinevate energeetiliste duaalsuste loomises. See võimaldas defineerida selle maailma olemuse nii, kuidas ta eksisteerima hakkas ja siiani eksisteerib. Nad panid selle mängu jaoks kokku ühe mänguväljaku. Mõned inimesed ütlevad, et elu on mäng või lihtsalt kogemus. Te võite mõelda erinevatest duaalsustest, mis loovad mänguväljaku koordinaadid, täpselt samuti kui see toimub jalgpallis. On olemas duaalsus mees/naine, samuti üleval/all, hea/halb, sees/väljas, hele/tume ja väga palju muid duaalsusi. Iga asi, mida te tajute vastanditena, on jumalik energeetiline duaalsus.

Siin maailmas eksisteerib mehelik/naiselik duaalsus kõiges täpselt samamoodi nagu üles/alla energia. Siit maailmast väljaspool neid selliselt kõiges ei eksisteeri. Universumis on mõned kohad, kus mees/naine duaalsust kasutatakse ja sellega tööd tehakse, kuid on ka kohti, kus seda üldse ei eksisteeri. Universumi mõnes dimensioonis ja mõnes kohas pole see isegi mõistlik. Siin, kus te olete inimolendid, inimesed, on selline duaalsus alati osa mängust. Jumalik naiselikkus ja jumalik mehelikkus on olemas igas inimeses, taimes, loomas, lauas, prahis, kivis, see kõik on osa mängust. Kõigis neis sisaldub jumaliku mehelikkuse ja jumaliku naiselikkuse energeetiline võnkumine.

Võib öelda nii, et jumalik mehelikkus ja naiselikkus on puhtad nende energiate vormid. See tähendab vastaspooluste puhas väljendus või vastandlikud tervikenergiad. Kui inimene on täiesti omaks võtnud iseenda jumaliku naiselikkuse ja jumaliku mehelikkuse, siis on ta tervik, lähedal valgustunud olekule ning ta on vähem katki ja killustunud. Üks viis, kuidas mäng üles ehitati, oli enamuse sündimine mehe või naisena. Osa sellest, kuidas ühiskonnad on reageerinud bioloogilisele ülesehitusele, on bioloogiliste meeste ja naiste kohtlemiseks normide, standardite ja ootuste kehtestamisega. Samuti ootuste kehtestamisega nende tegutsemisele ja reageerimisele ümbritsevale maailmale. Igal kultuuril on sugude suhtes erinevad normid. Alati on olnud inimesi, kes päris täpselt ühele või teisele poole bioloogiliselt ei sobi. Geneetikutel on näiteid selle kohta, kuidas inimesel on selline geneetiline ülesehitus, mis üks ühele ei ole mees ega ole ka naine. See on kinnitanud, et sugu eksisteerib ühel skaalal. Mõned inimesed võivad nii bioloogiliselt, sotsiaalselt kui energeetiliselt olla väga, väga mehelikud ja mõned võivad olla väga, väga naiselikud ning paljud teised asuvad kuskil keskel.

Fakt on see, et igas inimeses on olemas nii jumaliku mehelikkuse kui jumaliku naiselikkuse energia. Osa sellest, kuidas mäng on üles ehitatud, on see, et sündides kehadesse ja kultuuridesse, mis kindlustavad mehe ja naise erinevust või neid erinevusi loovad ja tugevdavad, siis olete te täiuslikult tulnud mängima valgustumise mängu, mis algab duaalsuse mänguga. Kui Sina usud, et Sa oled naine, siis Sa seda oled. Ühiskond suunab Sind uskuma, et kuna Sa oled naine, siis loomupäraselt ei ole Sul võimalik kogeda teatud asju ning loomulikult suunab ta Sind kogema teisi asju.

Igaühel teist on soo identiteediga oma kogemus, aga normid on teie soo poolt teile peale sunnitud – mõned teist seisavad vastu viisidele, kuidas te suhtlete, aga mõned võtavad nad omaks või on täiesti rahul mõne teise normiga. Pole tähtis, kelle hulka kuulud Sina, kuid on hea, kui Sa ei võta iseenesestmõistetavalt, et iga inimene ühildub oma sooga samal viisil kui Sina. See kehtib iga duaalsuse puhul.

Kui võrrelda duaalsust jalgpalliväljaku ja sellel olevate joontega, siis on teil seal suur hulk valikuid sõltuvalt sellest, kas jääte mõne joone taha või ületate selle, kas hüppate üles-alla joonte peal või hüppate kõigepealt ühel pool ja seejärel teisel pool joont. Jooned on selleks, et teil oleksid piirid, mille raamides mängida. Teil on alati valik, mida nende joontega teha. Et aina rohkem ja rohkem inimesi teeb läbi valgustumise, siis muutuvad jooned üha vähem oluliseks. Seda peavad silmas fraasid „duaalsusest välja astumine“ ja „liikumine teisele poole duaalsust läbi valgustumise“.  See ei tähenda, et duaalsust enam ei eksisteeri ja teil pole sellega enam vaja arvestada. Selle asemel, tehes läbi valgustumise, võtate te enda peale oma kogemustest lähtuvalt piiride liigutamise, tuginevalt sellele, mis on teie ja teid ümbritsevate inimeste kõrgemates huvides. See võime piire muuta ja pidada mänguväljaku osas uusi läbirääkimisi on kogu protsessiga – iga duaalsuse mõlema tipu omaks võtmisega enda sees – väga seotud, see on omaksvõtt, et teis on olemas nii tipp kui põhi ning et te olete nii mees kui naine. Jumalik mehelikkus ja jumalik naiselikkus on lihtsalt soode pooluse kummagi tipu puhas energia sellisel kujul, nagu nad eksisteerivad selle maailma igas loomises.

Need energiad olete te isikustanud jumaluste vormis ja sellest on palju kasu. See võimaldab teil seda energiat ette kujutada ja vastastikku toimida millegagi, mis aitab teil areneda. On eluliselt tähtis, et te kõik otsiksite oma ülimat versiooni jumalikust mehelikkusest ja naiselikkusest enda seest. Te ei leia terviklikkust iial, kui püüate leida kellegi, kes kannaks teie eest mingit osa teie jumalikust mehelikkusest või naiselikkusest. Te saate terviklikuks siis, kui võtate mõlemad iseenda sees täielikult omaks.

Mida ütlevad Hoidjad sugu vahetanud inimeste kohta?

Nagu varem mainitud, kannavad inimesed endas nii jumalikku naiselikkust kui jumalikku mehelikkust. Läbi ajaloo on olnud inimesi, kes nii bioloogiliselt ja sotsiaalselt kui energeetiliselt eksisteerivad nende kahe pooluse vahelisel hallal alal. Inimeste arv, kes selles hallis alas eksisteerivad, neid on nii mehi kui naisi ja võib ka öelda, et nad ei ole ei mehed ega naised, nende inimeste arv praegu planeedil Maa kasvab. Osaliselt baseerub bioloogiline kasv planeedil toimuvatel keemilistel muutustel, mis loovad geneetilise muutuse puhtalt füüsilisel tasandil, mis ei ole juhus. Pigem on geneetiliste muutuseni viivate keemiliste muutuste ja energeetiliste muutuste kokkusattumine tähenduslik, sest aina enam inimesi läbivad valgustumise ja aina vähemad on nõus elama või puhtalt alustama mees/naine duaalsuse ühest otsast. Teie kõigi jaoks on oma stabiliseerumas soo väljendamine ja kahe pooluse vahel eksisteerimine. Enam ei ole ei energeetiliselt ega sotsiaalselt paikapidav lipsata ekstreemsesse naiselikkuse või mehelikkuse vormi.

Valgustumisest läbi liikudes peate saama oma terviklikuks minaks. Need viisid, kuidas sugu väljendatakse sotsiaalselt on piirangute vorm. Uskudes, et olete täielikult naine, piirate te oma ootusi iseendale. Teie käitumisi ja reaktsioone suunavad teile kehtestatud piirangud, kuidas naised sellistes olukordades sotsiaalselt käituksid. Sama lugu on meestega. Mehi ja naisi vastanditena piiratakse äärmuslikult võrdsel viisil. Sugu vahetanud inimesed Kroonika vaatenurgast on lihtsalt üks variant sellest, mis tähendab olla inimene. See on üks inimeseks olemise võimaluse viisidest. Eriti huvitav on teha seda praegu, kogeda inimeseks olemist planeedil Maa siis, kui kõik inimesed on haaratud sugulise duaalsuse tervendamisesse. Mingil moel pakuvad suguvahetanud välja vaatenurga, mis on mõeldud kõik valgustama, mõtiskledes suguvahetanud inimeste olemus üle ning nende võimalike kogemuste ja tõdede üle. Igal inimesel on võimalik kasu saada tarkusest, mis sisaldub suguvahetanu olemises. Tarkus on selles, et samal ajal saab olla nii mees kui naine. Ning medali teine pool on see, et ei ole ei mees ega naine. Mõlemal juhul on see iseenda terviklikkuse, oma mehelikkuse ja naiselikkuse embamine, sest nad mõlemad on teis kõigis olemas. Suguvahetanud pakuvad teile võimaluse vaadata asju valgustunumal viisil. Suguvahetanutel, nii nagu kõigil teistel inimeste gruppidel on oma individuaalsed teed ja oma enda sõnumid. Selline on suguvahetanud inimeste, kes on planeedil Maa alati eksisteerinud ja konkreetselt nüüd, mil te kõik olete liikumas Valguse Ajastusse, üldine väljendus ja sõnum.

_______________________________________________________________

Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga