INIMESTEVAHELISED SUHTED

Miks tundub, et inimesel peab juhtuma mingi     tragöödia selleks,
et ärgata vaimselt või hingeliselt?

Kui vaimseks ärkamiseks ei ole ilmtingimata vaja traagilist kogemust läbi     teha, siis traagilised kogemused sageli teid vaimse ärkamiseni toovad ja     see põhineb inimlikul tendentsil harjumusi kujundada. Inimesed on sündides     ärkvel. Te kõik olete sündides ärkvel ja täielikult teadlikud oma     ühendusest Vaimuga. Sellel reeglil erandeid ei ole. Iga inimene on sündides     teadlik ja tundlik igas oma rakus, et ta on Vaimuga ühendatud. Vaimses     mõttes olete te täiesti ärkvel. Samuti saavad ilma eranditeta haiget kõik     inimesed ja haiget saades hakkate te kaotama endast väikseid osi. Selleks,     et kaitsta oma südant, kaitsta oma keha ja hinge, hakkate te iseenda osi     lukustama.

Selle protsessi kirjeldamiseks on palju erinevaid raamistikke. Neuroloogid     räägivad sellest kui neuro-teede sulgemisest või nende piiramisest. Mõned     religioonid õpetavad, et toimub nii nimetatud armust langemine või jumalast     eraldumine. Psühholoogid ütlevad, et paindlik, probleeme lahendav     mõtlemine, millega te sünnite, saab raskustega kokku puutudes piiratud ning     te tunnete, et nende lahendamiseks kogu oma mõtlemist kaasates, pole teil     tuge. Levinud metafoor ütleb, et teie meel on vaid jäämäe veepealne tipp ja     et te kasutate oma meele mahust vaid 10%. Kogu ülejäänud protsendid teie     meele mahust on teis olemas ja saadaval, kuid et elu on keeruline, ja et     teile mõnikord tundub, et te olete täiesti üksi, siis jõuate ka     veendumusele, et teis puuduvad ressursid selleks, et haarata probleemi täie     võimsusega ja see teeb asjade läbi mõtlemise teie jaoks raskeks. Te kõik     olete mingil moel kogenud hetki, mil teid haaranud viha või hirm on takistanud     teil selgelt mõelda. Mõned inimesed ütlevad, et neil on tunne nagu teatud     hetkedel on nende pea tühi. Selline asi leiab aset traumas.

Inimese aju on loodud teda trauma eest kaitsma oma tegevust lõpetades.     Äärmuslik juhus leiab aset siis, kui traumas ellu jääja läheb šokki, kuid     selle väiksemaid versioone toimub igapäevases elus sageli. Elu väiksemaid     ja suuremaid traumasid kogedes, millest osad leiavad aset lapsepõlves,     lõpetavad aju mõned osad oma tegevuse. Tervenemine, kannatlikkus ning     lähedaste toetus, ei anna sellele osale mitte kunagi võimalust täielikult     uuesti ärgata. Täiskasvanutena tavatsevad paljud inimesed ringi käima nii,     et mõned osad neis on suletud, justkui need oleksid külmutatud või     killustunud, ja nad arvavad, et see on normaalne. Need osad teis, mis     läksid šokki, et aidata teil raskusi üle elada, ei pruugi olla täielikult     taastunud ning see piirab teie võimet selgelt mõelda. See piirab teie     võimet lahendada probleeme loovalt ja piirab võimet näha teistes head või     avada oma südant hoolimata riskist haiget saada.

Teatud määral on need piirangud teil kõigil. Te kõik olete nendega elama     õppinud ja olete kujundanud oma elu nendest lähtuvalt. Te võtate piiranguid     iseendas ja teistes isiksuse normaalse osana või inimelu normaalse ootusena.     Kuid paljud, kelle jaoks pole enda külmutatud osad enam vastuvõetavad, on     valinud nende äratamise ühel või teisel moel. Üks tulemuslikumaid viise,     oma inimliku potentsiaali täielikuks äratamiseks ja uuesti     integreerimiseks, on tragöödia ja kogu vaimse, psühholoogilise ja     emotsionaalse armkoe, mida seni pole teil olnud võimalik päriselt     tervendada, adresseerimine uue juhtumi läbi tegemisega, mis neid osi teie     meeles puudutab.
Traagiline juhtum, selline, mis toob teile hiiglaslikud emotsioonid ja paneb teid kahtluse alla seadma kõike, mida te olete alati eeldanud, on väga tulemuslik viis, kuidas purustada ja hakata tervendama armkudet ja jäätunud kihte, mis on seni teile piiranguid seadnud. On ülioluline mõista, et selles kirjelduses pole ühtegi süüd. See pole teie süü, et te lapsena haiget saite; see pole teie süü, et te ennast sulgesite ja see pole teie süü, et te hiljem tragöödiaga kokku puutusite. Kuna sellistele kogemustele annab nõusoleku teie kõrgem mina, siis inimlikul tasandil olete te kõik süütud ja head. See kõik toimub vastavuses teie enda ainulaadse, jumaliku plaaniga. Lähtudes valikutest, mida te inimesena teete, räägivad teie kõrgem mina, hingejuhid ja universumi kõik jumalikud lahked olendid ühiselt paani läbi ja uuendavad seda pidevalt. Tragöödiaga kokkupuutumine võib olla tulemuslik, et sulatada jäätunud piiranguid teie psüühes ja hinges, kuid seda ainult siis kui kaasate tragöödiasse valmisoleku andestada endale ja teistele nende rolli eest, mida te inimlikus draamas mängite.

Kas hinge tasandi suhted on olemas?
Kas seal on võimalik olla teise inimesega intiimses suhtes,
isegi kui me temaga kolmandas dimensioonis ei räägi?

Hinge tasandi suhteid eksisteerib kõigil alati, kuid ilma kolmanda     dimensiooni ühenduseta pole intiimne suhe võimalik. Intiimsus on inimlikult     ainulaadne ja kolmandas dimensioonis viibimine on inimeseks olemise vajalik     koostisosa.

Teie kõrgemad minad on pidevalt suhetes nii nende inimestega, kellega te     oma elus kokku puutute, kui nendega, kellega ei puutu. Maailmas on inimesi,     kellega teil on hinge tasandi ühendus või hinge tasandi suhtluse     potentsiaal, kuid kolmandas dimensioonis te nendega kohtunud pole. Nendele     suhetele viitab teie alateadvus ja vahel jõuab neist mõni ka teie     teadvusesse. Aeg-ajalt võite mõelda kellestki, keda te pole kohanud, või     näha teda väga selgelt unes. Selleks, et alateadvus seda infot teadvusesse     tooks, on palju erinevaid võimalusi ja sel moel te saate nende pidevast     toimumisest teadlikuks.

Hinge tasandi suhted on väga, väga tavalised ja kasulikud. Hinged saavad     omavahel läbi rääkida kohtumispaikade ja üksteise teenimise suhtes. Need,     kes on osalised jagatud hingegrupis, võivad sama tööd teha maailma     erinevates paikades. Hinged on omavahel pidevas koostoimes selles suhtes,     kuidas kellegi sõnum mingisse maailmaossa tuua ja on kõrgemal tasandil     teadlikud, kuidas keegi teine edastab sama sõnumit ja teeb sama tööd mõnes     teises maailma kohas.

Kuid küsimus intiimsuhete kohta annab erineva dünaamika ja teise vastuse.     Intiimsuhted on loomupäraselt kolmanda-dimensioonilised. Intiimsus tähendab     teise inimesega sügava ja tähendusrikka ühenduse loomist. See on intiimsuse     definitsioon. Definitsioon põhineb teie eraldatud olekul, mis väljendub     kõige selgemini faktis, et inimesed eksisteerivad kõik oma individuaalses     füüsilises kehas. Eraldatusel põhineva intiimsuse kõige tugevamaks     kogemiseks peavad inimesed olema kellegagi kehalises ühenduses. Koosolemine     ja rääkimine, oma südame teisele avamine on kolmanda dimensiooni     loomupärasemaid intiimsuse jagamise viise.

Kõrgema dimensiooni vaatenurgast vaadatuna ei ole intiimsuse mõistel mitte     mingisugust sisu, sest viiendas dimensioonis ja kõrgemal eksisteerib     täielik ühendatus. See tähendab, et intiimsust on nii palju, et seda     polegi. See on sarnane olukorrale, mil päike paistab nii eredalt, et ühte     valguskiirt pole millelegi õieti suunata võimalik. Sel pole mingit mõtet,     sest seda pole näha. Intiimsus saab eksisteerida ja sellel on mõte ainult     seal, kus eksisteerib eraldatus. Luues kellegagi füüsilise ühenduse, jõuate     te viiendasse või kõrgemasse dimensiooni. Seal olete te sellel hinge     tasandil, kus mõlema ühendust loov osa on täiesti teadlik teie     omavahelisest seotusest. Seega intiimsusel põhinevat eraldatust olemas ei     ole.

Intiimsus eksisteerib ainult kolmanda dimensiooni suhetes keha, meele ja     hinge jagamise kaudu. Jagamine ei pea alati olema romantiline või     seksuaalne, kuid see peab olema füüsiline. Tõelise intiimsuse loomiseks     peab inimestel omavahel olema mingisugune kolmanda dimensiooni ühendus.     Intiimsus on ülitähtis osa terve, täiskasvanud inimese elus. See on     eluliselt oluline enese väljendamise viis. Üks inimeseks olemise põhjuseid     on kolmandas dimensioonis ühenduse loomise kogemuse saamine. Teie süsteem,     keha ja meel on loodud intiimsuse jaoks, ühenduste loomise jaoks. Kui te     seda siin, kolmandas dimensioonis ei tee, siis see osa teis kannatab.     Eneseväljenduse puudumine tekitab teis tühjuse tunde.

Pidage meeles, et nüüd, mil te olete hinge tasandi ühendustele uuesti     ärkamas ja teie teadlik meel avaneb aina rohkem sellele, kuidas te hinge     tasandil teistega kõikjal suhtlete, siis ei tohi te mingil juhul     hingeühendustele ära kaotada kolmanda dimensiooni päris elus toimivate     mitmekülgsete inimsuhete rolli. Terve täiskasvanud inimese elu elamiseks     vajate te kolmanda dimensiooni ühendusi. Te peate säilitama ühenduse     tõeliste inimestega ja olema kaasatud sellesse segasesse ja täiustuvasse     protsessi, kus te teiste abil omaenda vigu läbi töötate ja olete abiks     teistele nende vigade lahti harutamises. Samal ajal, kui te seda oma     kolmanda dimensiooni elus kindlal viisil teete, on väga kasulik ennast     avada ka hinge tasandi suhetele ja hinge tasandi ühendustele.

Kas hinge tasandi ühendused ja suhted muutuvad     valgustumist läbides valdavamaks?

Jah, te tunnete, et neid on rohkem, aga see ei tähenda, et te seda rohkem     või intensiivsemalt teeksite – te muutute neist lihtsalt rohkem teadlikuks.     Kui teie teadvus ärkab ja arendab välja võime hingetasandi suhteid mõista,     siis te tajute neid rohkem, märkate neid rohkem ja olete enam võimelised     neid teadlikult haarama. Valgustumise protsessi jooksul see arv pidevalt     kasvab. Fakt on see, et te omate juba praegu väga palju hingetasandi     suhteid ja tõepoolest on teil iga inimesega, keda te teate, olnud     hingetasandi kontakt enne omavahelist kohtumist. Nii te kokku saitegi. See     esialgne kontakt tõi teid samal ajal, samasse kohta.

Hingetasandi ühendustest teadlik olemine ja neisse teadlik suhtumine muutub     inimestel aina valdavamaks ja muudab maailma lõbusamaks. Selles suhtes on     internet teie jaoks nagu treeningsaal. Internet on tööriist, millega     inimmeel õpib haarama inimühenduste ja inimteadmiste mõõtmatust ja seda,     kuidas hetkega on võimalik teisega kontakti saada isegi siis, kui ollakse     teine teisel pool maakera. Kui meel seda haarama hakkab ning suhetes     väheneb aja ja ruumi piirangute kohustus, siis astute sisuliselt sammu     selles suunas, et hakkate hingetasandi ühendusi ära tundma ja nendega     teadlikult tööd tegema. Üks asi, mida internet veel pakub, on võimalus läbi     teha suured vead ja ära õppida suured õppetükid enne, kui te hingetasandi     ühendustega päriselt tegutsema hakkate. Seda tegemata oleks võimalik seal     väga palju kahju teha.

Vead ja õppetunnid sisaldavad tõelise, igapäevase kolmanda dimensiooni elu     säilitamise tähtsuse rõhutamist. Ei tohi ennast kaotada hingetasandi ellu,     millest te teadlikuks olete saamas. Veel kord: sellel, kes laseb kolmanda     dimensiooni ühendused täiesti vabaks, pole võimalik enam alles hoida     tervet, toimivat kolmanda dimensiooni elu. Mitte kumbagi neist. Paljud seda     praegu õpivad ja ka ühiskonnas saavutate tasakaalu interneti kaudu.

Inimesed on ära õppimas selle tööriistana kasutamist, et see kolmanda     dimensiooni elu takistamise asemel seda kõrgemale tõstaks. See varustab     teid paremini hingetasandi suhete õppetükkide jaoks. Hingetasandi suhete     teadvustumine inimestel jätkub ja loodetavasti kasutate internetis õpitut     nii, et te hingetasandile ära ei kao, mis tähendab, et oma     kolmanda-dimensioonilises inimelus te juhtimist käest ära ei anna. On     ülimalt oluline, et te hingetasandi suhted teadvuses omaks võtaksite ning     suurendaksite maailmas armastuse, valguse ja ühenduse tunnet. Pole vaja     lasta sel ennast kõrvale juhtida või kahandada oma kolmanda dimensiooni     päris elu, millesse sündimiseks te nii palju tööd olete teinud. Ärge     unustage inimeseks olemisse sisse kirjutatud piirangute ilu ja väge!

Mõnikord me näeme inimeses potentsiaali, kes ta     olla võiks, ilma päriselt teadvustamata, kes ta tõeliselt on või kes ta     siin elus on valinud olla.
Kuidas aru saada, kas teine on suhte jaoks sobiv inimene või mitte?
Kuidas aru saada, kas teine meiega energeetiliselt ja vaimselt sobib või     mitte?

Vastus küsimusele peitub vaatenurga nihutamises ja tähelepanu endale     suunamises. Seni, kuni te otsite infot teise kohta ja püüate tema kohta     kõike välja uurida, teie segadus püsib. Vastus sellele küsimusele on     tähelepanu nihutamises endale. Küsimuste asemel on ta minu jaoks õige?,     sobib ta minuga?, on ta siiras? esitage endale teine küsimus ning     nuputamise asemel milline inimene ta on, võtke fookusesse ennast. Küsige     endalt: Mida ma temalt ootan? Millesse ma temas kiindunud olen? Mida ma     temas otsin? On see midagi, mida minus endas ei ole? Mis asi temas annab     mulle märku tervendada midagi oma psüühes?

Ebasobivaid suhteid, mis põhinevad millelgi, mida endas veel ei     teadvustata, ei mõisteta ega osata tervendada, loob enamus inimesi. See     probleem eksisteerib ühel või teisel moel pea kõigil ja selle kogemine pole     vale. Tihti tajutakse külgetõmbena magnetilist tõmmet selle poole, mis enda     sees on katki või olematu. Seni, kuni see magnet toimib, tõmbab teid     inimeste poole, kes teile päris hästi ei sobi. Nad ei sobi teie hinge     täieliku olemusega, kuid teis oleva augu või tühimiku täitmiseks sobivad     nad hästi.

Ajal mil Sa endas selgusele jõuad, lõpeta liigne teise üle arutlemine,     küsimuste tõstatamine ja tema peale mõtlemine. Ära mõtle, milline ta on või     milliseks ta kujuneb. Selle asemel võta fookusesse ennast ja mõtle, mida Sa     endas tervendama peaksid. Nende küsimustega tegelema hakates alustad Sa     tõsist tervendamise teekonda, sest teisesse kiindumise ja põgenemise asemel     hakkad Sa tegelema tõeliselt valusate kohtadega enda sees. See raske tee on     ainus, mis juhib Sind sisemise terviklikkuse ja enese väestamiseni ning     võimeni kiinduda inimestesse, kes Sulle energeetiliselt hästi sobivad.     Seega, ainus võimalus on teha kannapööre ja alustada endas omaduste läbi     töötlemist, mis Sind sellistesse inimestesse liigselt kiinduma panevad.
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi     kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti     keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on     kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga