AKASHA KROONIKA VAATENURK KARMALE

Kuidas Karma toimib? Milles see seisneb?
Kas selles, et seda, mida külvad, seda ka lõikad?

Idee, et seda, mida külvad seda ka lõikad kirjeldab ise asjas tagajärgi.
Tagajärjed on osa Karmast, kuid nad ei määratle kogu Karma tsüklit. Oma
põhiolemuselt on Karma seadus, mille inimesed panid Planeedil Maa paika enne
oma ilmumist. See toimib täpselt samamoodi kui füüsika seadus, kuid ta toimib
füüsilisuse piiridest väljudes.

Karma seadus annab inimestele võimaluse kanda energiat üle ühest elust teise.
Karma võimaldab lõpetamata teemasid, õppetunde või projekte, mille pardale te
astunud olete ühest elust teise kaasa võtta, nende hulgas ka saadud õppetunnid
ja kogemused. Karma on ühe füüsika seaduse laiendus. See on osa dünaamikast,
mis tõlgib mateeriat energiaks ja energiat tagasi mateeriaks. Karma võimaldab
teil märgistada teatud kogemusi ja energiaid, mis nende ümber tekivad. See
märgistus võimaldab teil neile energiatele hiljem ligi pääseda.

Karma seadus seisneb spetsiifiliselt selles, et ta võimaldab inimestel aja
piiridest ja mõnes mõttes surma piiridest väljuda ja kanda teemasid ühest elust
edasi teise. See on kui ülimalt metafüüsiline arhiveerimise süsteem. Samas ta
arhiivisüsteem ei ole, sest Karma teemasid ladusta. Karma on loodud, et
teemasid puhastada, et neid edasi viia nende lahendamiseks. Seda vajadust nähti
varakult ette, sest üks osa iga inimese inimeseks olemise lepingust, mis on osa
selle maailma lepingust, on see, et siia maailma tulles ja mis iganes tagajärgi
tekitades, peavad kõik enne sellest maailmast lõplikku lahkumist, kõik asjad
tasakaalu viima.

Viisid, kuidas seda tehakse on äärmiselt laialdased. Osad inimesed elavad
ainult ühe eluaja. Nad tulevad siia, elavad oma elu, lahendavad enne eluaja
lõppu kõik ära ja siis on nendega kogu lugu. Osad inimesed elavad vaid ühe elu,
aga kui neil jäi mõni asi lahendamata, siis tulevad nad tagasi oma Karmaga tööd
tegema loomana või Hingejuhina. Karmat ei pea tasakaalustama inimliku eluea
jooksul, vaid selle peab tasakaalustama siin maailmas enne, kui siit lõplikult
lahkutakse.

Karma on taaskehastumise protsessi loomuomane osa, sest ta eksisteerib puhtalt
vaid selleks, et anda luba ja tähendus uuele taas kehastumisele. Karma tsüklid
ei toimi täpselt nii nagu mõned paradigmad on nende toimimist visandanud. Kõik
inimesed karma tsüklit ei vali. See tähendab, et osad inimesed valivad vaid
mõne elu elamise siin või seal. Oma Karma osas on nad küll vastutavad, kuid nad
ei sisene sügavasse Karma tsüklisse, milles nad peaksid asju kuni nende
täiustumiseni taas ja taas leevendama.

Teised inimesed otsustavad elutsüklite läbimiseks valida ühe või kaks peateemat,
et uurida neid teemasid sügavuti. Sellega lukustavad nad ennast nende teemadega
nii nimetatud Karma tsüklisse. Nad peavad läbi elama valitud teemade kõik
erinevad tahud kuni nad neid lõplikult mõistavad, selgeks saavad ja vabaks
lasevad. Osad võtavad Karma tsükliga seotud kohustused, teised ei võta.

Teil kõigil on vastutus loomuliku tagajärje protsessi seaduse ees. Tagajärjed
leiavad aset siin maailmas peamiselt seetõttu, et siin eksisteerib aeg. Tehes
midagi, mõeldes midagi või öeldes midagi, on sellel alati tagajärg. Kui te
midagi tegemast, mõtlemast või ütlemast keeldute, on tagajärg ka sellel. Siin
maailmas tagajärgede vältimine on võimatu. Osad takerduvad otsuseid tehes
tõeliselt, vaagides kas otsusel on positiivsed või negatiivsed, meeldivad või ebameeldivad tagajärjed. Kuid fakti, et tagajärjed on kõigel, mis selles maailmas sünnib või ei sünni, see ei muuda. Selle ees on kohustus teil kõigil. See on osa aeg/ruum kontiinumis, füüsilises kehas elamisest.

Mis on reinkarnatsioon? Kuidas see tegelikult toimub?

Reinkarnatsioon ehk taaskehastumine eksisteerib ning toimub mitmel erineval
viisil. Enamik inimesi kasutab reinkarnatsiooni selleks, et tagasi tulla
mitmetesse inimeludesse. Samuti kasutate te reinkarnatsiooni selleks, et tulla
maailma tagasi loomana. Kõik olendid, kes kehas füüsiliselt kehastuvad,
kasutavad reinkarnatsiooni, et tulla tagasi taas ja taas. Enamus inimesi on
seda kasutanud mitmel viisil. Väga, väga, väga vähesed inimesed elavad
planeedil Maa vaid ühe korra. Tulles tagasi ja elades elu erinevatest
vaatenurkadest, on võimalik väga palju kogeda ja korda saata. On uskumatult
kasulik avastada konkreetset õppetükki või teemat erinevatest vaatenurkadest.

Enamik teist kasutab reinkarnatsiooni ja on elanud mitmeid elusid enne praegust
elu. Kuid on mõned inimesed, kes elavad vaid ühe elu. Neil hingedel on põhjus
kehastuda inimeste maailma vaid üheks korraks. Selleks võib olla and, mida
jagada, või üks asi, mida proovida, enne vaimuks tagasipöördumist. Neil
hingedel, kes tulevad elama vaid seda ühte inimelu ning liiguvad pärast seda
edasi, ei ole siin tavaliselt väga mugav olla. Tavaliselt on neil väga, väga
raske eluaeg, sest inimeseks olemine on loomupäraselt piirav ning hinge jaoks,
kes teab, et ta on täielikult jumalik ja armastusega täidetud ning universumiga
ühendatud, on selle unustamine ebamugav ja valus. Seega on tihti need
ainukordsed eluead üsna ebamugavad ja rasked.

Enamik teist kasutab reinkarnatsiooni, et areneda oma hinge teekonnal.
Reinkarnatsioonis kasutate te alati karma seadust, mis aitab informatsiooni
ühest elust teise üle kanda. Karma oma kõige põhilisemal kujul on lihtne
energeetiline ehitis, mis võimaldab lõpetamata teemasid ühest elust teise kaasa
võtta. Olgu see siis õppetükk, mida te pole veel selgeks saanud, või midagi,
mida te olete võlgu mõnele kaasolevusele. Karma ilmneb mitmes erinevas vormis,
kuid ta on alati vahend selleks, et tõlkida ühe elu energia teise elu jaoks
nii, et seda oleks võimalik käsiloleva eluloo osana edasi kanda ja seal temaga
tööd edasi teha. Karma on liim, mis hoiab koos reinkarneeritud elusid. See on
ülemineku materjal, mis annab peamisele sisuliinile mõtte.

On mitu erinevat võimalust, kuidas inimesed reinkarnatsiooni kasutavad ja see,
milline valitakse, on iga hinge enda otsus. Mõni hing valib nii nimetatud
karmatsükli, milles mingile konkreetsele teele astudes pühendatakse ennast
sellele teele elu, elu järel, kuni ta saab lõpuni käidud. See on mõneti sarnane
ülikooli astumisega. Ülikoolile pühendate te ennast neli aastat ning saate kätte
oma kraadi, hoolimata väljakutsetest, mis tee peal esile kerkivad. Alati on
võimalik karmatsüklist lahkuda, aga nagu ülikooliski, on sellel oma hind, mida
on vaja maksta iseendale ja maailma hoidjatele lubaduse murdmise eest. Enamik
inimesi on läbi teinud vähemalt ühe karmatsükli, kui mitte sadu.

Karmatsükkel võib kesta kolmest kuni kolme tuhande elueani. Eluigade arv sõltub
sellest, mille kallal tööd tehakse ja millele ollakse ennast pühendanud ning
kui kaua selleni jõudmine aega võtab. Kui üks eluiga kulutatakse nii, et eriti
midagi oma käsile võetud teemaga ette ei võeta, siis kulub rohkem aega, et oma
karma leping lõpetada. Selline karma masin või karmatsükkel on üks viis, kuidas
inimesed reinkarnatsiooni läbi teevad. Karmalepingu allakirjutamise asemel on
teiseks võimaluseks plaani kokku panemine, mis on kui jalgraja maha tõmbamine
või aarete otsing. Hing võib luua eludest seriaali, milles sündmused oleksid
kui viidad tee ääres. Need on hetked, mida soovitakse kogeda või õppetükid,
mida soovitakse selgeks saada arengus, mis lähtub hinge kõrgemast eesmärgist.

Reinkarnatsioon võib olla ka spontaanne – enne, kui pühendutakse järgmisele
elule, jälgitakse käesoleva elu kulgemist. Need hinged, kes on vähem valmis
pühenduma karmatsüklile, või need, keda pole vaja karmatsüklit täitma lükata,
võivad kasutada spontaanset reinkarnatsiooni, milles tema hing otsustab
järgmise elu üle käsiloleva elu jooksul.

Praeguse aja planeedil Maa teeb spontaanset reinkarnatsiooni läbi rohkem
inimesi kui eales varem. Kogu inimkonna ajaloo jooksul oli karmatsüklisse
sisenemine olnud inimese jaoks väga tavaline, sest teid oli teatud õppetükkides
tõeliselt vaja edasi lükata. Sellisel moel on üles ehitatud ka
ülikooliprogramm, mis esitab üliõpilasele väljakutseid nii, et ta saadaks korda
palju rohkem kui ta unistada julgeb. Ka karmatsükli struktuur on selline.

Läbi inimkonna ajaloo on enamik inimesi elanud karmatsüklites, aga viimase kahe
generatsiooni jooksul on toimunud muutus. Aeglaselt, aga kindlalt lõpetavad
teist aina rohkemad oma karmatsükli ja sisenevad spontaansesse
reinkarnatsiooni, milles hingel on suurem paindlikkus otsustada, mis teda
tulevases elus paremini teenib. Üheks põhjuseks on inimkonna tihedaks olemise
lepingu lõpule jõudmine ja inimkond areneb praegu viisidel, mida pole veel
võimalik ette näha. Ning enamik teist soovib olla vaba sellele arengule
reageerides.

Kui tundub, et inimkond areneb viisil, mis on Sinu jaoks endiselt huvitav, siis
jätkad Sa siin taaskehastumist. Kui aga inimkond areneb suunas, mis Sinu hinge
kõrgemat eesmärki enam ei teeni, siis Su inimesena taaskehastumine võib lõppeda
ja Sa alustad kehastumist mõnes teises maailmas. Kumbki valik pole ei hea ega
halb, see lihtsalt sõltub sellest, mida Sinu hing otsib ning loomulikult sõltub
see suunast, mida inimkond edasiminekuks jooksvalt valib.

Kuidas tervendada perekarmat?
Mille poolest erineb perekarma isiklikust karmast?

Nii nagu karma võimaldab üksikul hingel kanda infot ja energiat ühest elust
teise, võimaldab karma koguda ühiselt karma mustrit ka inimeste gruppidel.
Enamasti toimub see perekondades, sest karmat on lihtsam anda edasi hingelist
vereliini pidi. Samast perekonnast inimesega on lihtsam tema karma mustri
sarnasust ära tunda kui üles leida ühise karmaga võõras inimene. Perekondades
on see tavalisem, kuid grupi karma ilmneb ka väljapool traditsioonilist
perekonda.

Perekarma seatakse sageli üle mitmete generatsioonide. Näiteks, kui perel on
avaliku teenistuse karma, siis on perekonna ajaloos palju neid, kes on avalikus
teenistuses töötanud ning perekonnana on nad täitnud vaimset lepingut mingi
rolli kaudu valitsuse- või tsiviilasjades. Kui perekonnal on karma
verepilastuse või ahistamise suhtes, siis on pere ajaloos nii neid inimesi, kes
on ise ahistavalt käitunud kui neid, kes on selle käes kannatanud. Perekarma
energeetika mõjutab perekonnas kõiki inimesi. See tähendab, et isegi kui
perekonnas mõnda inimest ei ahistata, on ta mõjutatud energiast ja
käitumismustritest, mis on ahistamistegevuse ümber eelmiste generatsioonide ajal
kogunenud.

Perekarma rajab end paljudel erinevatel viisidel. See võib olla volitav nagu
avaliku teenistuse karma või valus nagu ahistamise karma. Perekarma on alati
komplitseeritud, sest iga inimene kannab seda välja ja reageerib sellele
erinevalt. Konkreetsesse perekonda sündiv hing valib muu hulgas karma, millesse
ta selle sünni kaudu siseneda soovib. Perekarma ja see, kuidas see elu jooksul
tema suhtes end välja mängida lubab, muudab mõne perekonna hinge jaoks
atraktiivseks. Mõnel perekonnal on rohkem karmat kui teisel ja mõni indiviid
võtab endale perekarmat rohkem kui teised.

Perekarmat vältida pole võimalik ning perekonna kõik indiviidid on sellest
mõjutatud ja kannavad sellest mingit osa. Indiviidid, kes on valmis üksi ühe
perekonna tohutut karma koormat kandma teevad seda seetõttu, et nad tahavad
omaenda karma lahendamisega lahendada ka perekarmat. Väga paljud inimesed
planeedil Maa seda praegu teevadki, sest inimkond vajab väga suurt puhastust ja
seda saab teha palju kiiremini siis, kui perekarma võtab enda peale üks
indiviid ja transformeerib selle ära ühe korraga. Aga see nõuab palju julgust
ja palju tööd. Vapratele hingedele, kes seda teevad, võib lohutuseks öelda, et
hinge tasandil te teadsite, et olete piisavalt tugevad, et seda teha ja et iga
isiklikus elus tehtud samm tervisliku ja tasakaalus elu suunas, on samuti samm
perekarma lahendamise suunas.

Perekarma lahendamine väljendub puhtalt energias, nii et midagi pole võimalik
ära teha kellegi teise eest, kellegi teise isikliku võla lahendamiseks. Kui
hing on sõlminud lepingu perekarma puhastamiseks, siis juhtub see, et elades
ise terviklikult – lahendades isiklikke võlgu – tekitab see virvenduse ja
doomino efekti. Kui lükata pikali isikliku karma doomino, siis kukub kohe
sujuvalt pikali ka perekarma ajalugu ning see tükk karma energiast
kõrvaldatakse.

Seda võib võrrelda kanga üles harutamisega. Võttes suvalise niidi otsast kinni
ja seda tõmmates, hakkab tükk hargnema, aga tervet tükki see siiski korraga
üles ei haruta. Seda on vaja teha niit niidi haaval. Kui isiklikust kangast üks
niit välja tõmmata, siis muutub koheselt hõredamaks terve tükk. See on üks
põhjustest, miks siis, kui perekonnas hakkab kelleski toimuma muutus, perekond
vihastab ning pigem ründab kui toetab teda. See on eriti terav siis, kui
indiviid hakkab ennast tervendama või püüab välja astuda pere dünaamika
piiravatest konstruktsioonidest. Iga perekonna liige mõistab, et kangas on
hakanud hargnema ja isegi kui olemasolev kangas teeb haiget ja viga kõigile
selle grupi inimestele, on inimesed sageli muutuse vastu.

Vastuseisja suhtes tuleb olla kaastundlik ja mõelda, et kanga harunemist on
hirmutav vaadata, kui ise ei olda niiditõmbaja. Tõuseb küsimus oma kohast
perekonnas, oma kohast maailmas ning see annab põhjuse pereliiget, kes ennast
tervendada soovib, rünnata. See on üks põhjustest, mis rünnatakse neid
pereliikmeid, kes püüavad ise terveneda ja oma tervenemisega lõppkokkuvõttes
tervendada ka kõiki teisi. Püüdes lahendada perekarmat, on vaja läbi teha ka
peregrupi indiviidide vastulöögid. Vaja on usku, et lõpuks saavad sellest kõik
aru ning teevad oma valiku, kas tervendada ka ennast või mitte.

Tähtis on mitte hakata valikuid tegema oma pereliikmete eest, sest seda teha ei
saa. Ükski indiviid teise indiviidi karmat lahendada ei saa. Lahendada saab
ainult oma karmat ja pühendada oma tervenemine perekarma mustrite
lahendamiseks. Ja siis oodata, kuidas teised pereliikmed hakkavad oma eludes
muutusi tehes karma nihet navigeerima. Tervenemine läbi perekondlike ühenduste
on võimalik, kuid lõpuks teeb iga indiviid ise valiku, kuidas ta seda kasutab
ja kas ta selle abil ka oma karmat lahendab.

________________________________________________________________

Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee
Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega. See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga