FÜÜSILISED JA METAFÜÜSILISED SEADUSED

Ülestõusmise protsessi toimudes, kas on mingi     seadus mis koos sellega muutub või nihkub, nagu Gravitatsiooni seadus või     Duaalsuse Seadus?

 

Mitte füüsika seadused ei muutu, vaid teie muutute. Te suudate seetõttu     tegutseda füüsika seadustest väljapool. Teie teadlased on sõnastanud terve     komplekti füüsika seadusi ja selle maailma jaoks on need seadused tõesed.     Neile, kes on kolmanda dimensiooniga piiritletud on need seadused tõesed,     ümberlükkamatud ja tõestatavad. Nad eksisteerivad. Nad on seadused.

Ka kolmandas dimensioonis eksisteerimise ajal, olete te kõik samaaegselt ka     kõrgemates dimensioonides. Kõik te olete mitmekihilised. Et iga kolmedimensiooniline     inimene eksisteerib samal ajal ka kõrgemates dimensioonides, siis on teis     ka osi, millel pole füüsika seaduste ees mingeid kohustusi. Teie hing, teie     vaim, neid nimetusi te tavaliselt kasutate, ei võlgne füüsika seadustele     midagi. Siis, kui te kellegi eest palvetate või kedagi õnnistate, reisib     teie hinge energia läbi aja ja ruumi. Ehk õnnistuse kohale viimiseks ja     kellegi kaugel olevaga ühenduse loomiseks väljub teie hinge energia aja ja     ruumi seaduse piiridest.

Tundub, et iga inimene on oma sisemuses kokku puutunud füüsika seadustest     väljumisega. Kogenud mingit ühendust kellegagi väljapool olemasolevat aega     ja ruumi või on ta olnud mingil moel teadlik millestki, mis toimub     väljapool teie aega ja ruumi. Osad on näinud prohvetlikke unenägusid, osad     on kogenud minevikus käimise tunnet ja muud sellised kogemused. Teist     enamusel on mingi kogemuslik tõestus selle kohta, et te eksisteerite ka     väljapool teie teadlaste sõnastatud füüsika seadusi.

Suuremas universumis on seadused, mida võib nimetada metafüüsilisteks     seadusteks, kuid neid on vähem, kui selles maailmas füüsika seadusi.     Näiteks, siin maailmas olete te välja mõelnud, et valguse energiat on     võimalik transformeerida mateeriaks; et energia laineid saab    transformeerida mateeriaks või aatomiteks või subatomaarseteks osakesteks.     Te teate, et valgust ja mateeriat valitsevad füüsika seadused. Üks neist on     see, et energia/mateeria on lõputu. Ehk kui mingi energiapakett muudetakse     mateeriaks, siis seda energiat energia vormis enam ei eksisteeri, see on     mateeria ja vice versa. Näiteks seadus, mis ütleb teile, et energiat ei saa     hävitada, seda saab ainult muundada. Kolmandas dimensioonis on see tõsi.

Sellest maailmast väljapool, universumi metafüüsiline seadus ütleb seda, et     energiat on võimalik transformeerida mateeriaks, kuid see energia on lõputu     – sellel lõppu ei ole. Kui ühte energiapaketti kasutatakse ühe mateeria     vormi loomiseks, siis teine energiapakett võib esile tõusta nii öelda     eeterlikkusest. Universumis asub lõputu energia allikas. See on üks näide     sarnasuse ja erinevuse kohta selle maailma füüsika seaduste ja Universumi     metafüüsiliste seaduste vahel.

See, mis teiega Valgustumist läbides juhtub on see, et inimesena kolmandas     dimensioonis on teil kohtustus kolmanda dimensiooni seaduste, füüsika     seaduste ees. Kuid alati on teis osa, mis nende seaduste ees kohutusi ei     oma. Teie hing, teie vaim asub nendest seadustest alati väljapool, ta elab     ainult metafüüsiliste seaduste järgi, mida on nagu öeldud palju vähem ja     nad on väga palju ekspansiivsemad.

Valgustumist läbides on need füüsika seadused planeedil Maa endiselt jõus,     kuid teie teadvus ja seeläbi viis, kuidas te inimesena eksisteerite nihkub     ruumi, kus te saate luua ühenduse metafüüsiliste seadustega ja nende järgi     elama hakata. Üks võimalus seda näha on nendes inimestes, kes on arendanud     välja vaimsed ja füüsilised praktikad, mille kaudu on neil ligipääs     lõputule energiale. Väga äärmuslikul tasandil olete te näinud inimesi, kes     ei söö ja kellel on piisavalt energiat ilma füüsilist kütust kasutamata.     See on ekstreemne variant, kuid valgustav. See näitab, et on olemas energia     väljapool seda, mida teie oma füüsika seadustega mõistate.

Valgustumise protsessiga – ja selle läbimiseks on palju erinevaid viise –     olete te võimelised ligi pääsema sellele lõputule energia allikale, selle     asemel, et jääda kohustatuks füüsika seaduste ees, mis ütlevad, et energiat     ei saa luua ega hävitada. Mitte seadused ei muutu, vaid teie muutute.     Valgustumise läbi tehes suudate te tegutseda väljapool füüsika seadusi, hoolimata     sellest, et olete endiselt oma füüsilises kehas. See ongi Valgustumine.

Selle asja ülimalt huvitav osa on see, et kui te peaksite surema ja oma     füüsilises kehas mitte enam elama, siis elu avatud metafüüsilistes     seadustes poleks üldse raske. Te mäletaksite hetkega, et olete hing, et     mateeria eksisteerib lõputult, et saate luua kõike, mida te tahate ja et    teie jaoks on normaalne neid võimeid väljapool oma füüsilist keha omada.     Senikaua, kui te olete oma füüsilises kehas, on üsna maagiline ja huvitav neid     omadusi omada ja väljapool füüsika seadusi tegutseda.

Väga oluline on saavutada laitmatu aruandekohustus oma tegude eest. Sest,     kui te suudate tegutseda väljapool füüsika seadusi, siis saab teie mõju     füüsilisele maailmale olema tähendusrikas. Et te füüsika seadustest välja     astudes ennast ega teisi ei vigastaks, siis peate te tooma end kõrgeimale     teadlikkuse tasemele oma tegudes ja kavatsustes. Samuti oma tegude ja     kavatsuse ees kõrgeimale tasemele aruande kohustuses. Kuna te aruande     kohustust õpite edasi liikudes, siis seetõttu on enamuse Valgustumise     protsess ka nii aeglane.

Osadel saab võimalikuks väljuda gravitatsiooni seaduse piiridest. Osadel     aja või ruumi seaduse piiridest. Osad teist selle võimaluse leiavad.     Näiteks, kas unes või meditatsioonid külastate te oma teises linna elavat     õde ja panete unes tema juures olles mingi asja laualt tooli peale.     Hommikul üles ärgates helistate õele ja küsite, kas see asi on tooli või     laua peal ning tema on üllatunud, leides selle toolilt, sest ta ei mäleta, et     oleks selle sinna pannud. Seda sellepärast, et seda tegite unes teie.

Te suudate teha sellist teleportatsiooni või biolokatsiooni. Paljud teevad     seda kogemata või tahtlikult. See on üks näide aja ja ruumi seadustest     välja minemisest. Nii palju mitte seadused ei muutu, vaid selle võime     arendava välja teist osad. Te muutute vastutavaks kõrgemate seaduste ees.     Aruandkohustus kõrgematele seadustele on väga palju raskem. Väikesed vead     viivad suurte tagajärgedeni, nii et tormata pole sellesse mõtet. Kuid võtke     teadmiseks, et kõrgema füüsika seadustesse viib teid Valgustumine.

Kas saate tuua reaalsuste kohta näiteid?    Mis on esimene, teine, neljas ja viies dimensioon?   Kui palju dimensioone eksisteerib?

Dimensioone on lõpmatult. Sõltuvalt sellest kui kaugele väljapoole te näha     suudate, siis on see number Maa ja inimeste vaatenurgast võttes väiksem.     Kuna inimese mõistus veel lõpmatust ei taju, siis pole olemas ka     inimmõistust, mis suudaks tajuda kõiki dimensioone. On inimmõistusi, mis     suudavad tajuda lõpmatuse ideed. Osad on suutnud tükk haaval haarata     lõputute dimensioonide idee aistingut. Aga muretsemiseks pole põhjust, teil     pole vaja neid kõiki korraga näha ja nagunii pole see päriselt ka võimalik.

On erinevaid mudeleid ehk mõned inimesed on tulnud kokku ja loonud mudeleid     ja kokkulepped selle kohta, kui mitmele dimensioonile suudavad inimesed     ligi pääseda. Üks neist mudelitest väidab, et on kolmkümmend kolm     dimensiooni ja see kehtib grupile inimestele. Kolmkümmend kolm dimensiooni     on nii palju kui nad suudavad tajuda või kui mitut neil on vaja tajuda.     Lisaks on ka mudelid, mis ütlevad teile, et on viis dimensiooni, seitse     dimensiooni, üheksa dimensiooni või kaksteist dimensiooni. Seega, vastus     sõltub sellest, kes Sa oled ja mida Sa praegusel ajal vajad ja samuti     sellest, mida Sa oled võimeline tajuma või mida Sul on kasulik tajuda.     Kõige valgustunum vastus sellele küsimusele on, et ärge sulgege ust     dimensioonide arvu juures.

Eeldage, et neid on lõputult ja küsige endalt selle asemel “Milliste     dimensioonide suhtes tunnen ma praegusel ajahetkel tõmmet, huvi või seotust     ja mida on mul sellest õppida?” Reaalsuste vahelise kogemuse saamise     praktilisi võimalusi on palju. Alates meditatsioonist kuni tervendavate     seansside, higistamisruumide ja psühhedeelsete droogide kasutamiseni välja.     Endale viga tegemata püüa lihtsalt kontakti saavutada dimensioonidega, mis     Sind huvitavad. Teiste pärast ära oma pead vaeva. Kui Sa pole nendega     praegu ühendatud, siis pole nad reaalsed. Nad ei ole osa Sinu reaalsusest,     seega pole nad olulised.

Lähme teie küsimuses sügavamale. Alustame kolmanda dimensiooniga. Kolmas     dimensioon paikneb või on defineeritud aja ja ruumi vahelise     kokkupuutepunktina. Kolmandas dimensioonis eksisteerib mateeria ja peavoolu     mõtlemine nimetab kolmandat dimensiooni reaalsuseks. Tavaliselt kui     inimesed ütlevad, et midagi on päris, siis nad tegelikult määratlevad kas     see kolmandas dimensioonis eksisteerib või mitte. Teadus on täiuslik näide     selle kohta, kuidas kolmandat dimensiooni kogetakse ja kolmanda dimensiooni     piire avastatakse.

Neljandat dimensiooni võite nimetada reaalseks kuid mitte materiaalseks –     ebaoluline reaalsus – vaimne reaalsus. Neljandat dimensiooni defineerivad     kõige selgemini aeg ja mõte. Neljandas dimensioonis pesitsevad teie mõtted.     Neljandas dimensioonis pesitseb kollektiivne teadvus ja teie kavatsused.     Neljas dimensioon on see koht, mille kaudu energia, mida te oma meeles ja     kehas hoiate, mõjutab teid ümbritseva ruumi energiat. Kui olete ruumi     sisenedes vihane, siis inimesed tajuvad teie viha või muutuvad endale     märkamatult ka vihaseks. Kõik, mis eksisteerib ja energiat edastab, teeb     seda neljandas dimensioonis. See on koht, kus paiknevad normid, uskumused     ja kultuurid.

Viies dimensioon on versioon samasugusest energiast. Ka viiendas     dimensioonis hoitakse ja edastatakse kavatsusi, kuid neil pole enam     kohustusi aja suhtes. Viiendast dimensioonist võite mõelda kui eetrist (i.k.     ethers) nagu mõnedes kultuurides teda kutsutakse. Viiendas dimensioonis     hakkavad ideed vormuma tegelikuks energiaks. Viies dimensioon on see, kus     Hing või Vaim loob silda teie Kõrgema Mina ja kolmanda dimensiooni Mina     vahel. Viiendas dimensioonis rändavad inimesed astraaltasandil. Seal     koguvad inimesed intuitiivset informatsiooni. Viienda dimensiooni     vibratsioonis eksisteerivad teie Hinge Juhid. See on vibratsioon, mille     kaudu inimesed üksteisele nii lahket kui haavavat energiat saadavad. Viies     dimensioon on teie energeetiline reaalsus.

Kui võtta neljandat dimensiooni kui aega või aja ja energia poolt     defineeritut, siis teist dimensiooni defineerib ruum ja energia. Teise     dimensiooni on juurdunud materiaalse maailma vibratsioon. Kõik kolmandas     dimensioonis eksisteeriv on juurdunud teise dimensiooni. Teises     dimensioonis olete füüsilisel tasandil ühenduses Maaga. Sinna on maandatud     teie paljud füüsika seadused. Elektromagnetiline energia eksisteerib teises     dimensioonis, kõik füüsikute poolt defineeritud jõud nagu aatomeid     ühendavad jõud, eksisteerivad teises dimensioonis. See on energia, mis     hoiab koos materiaalset maailma ja positsioneerib asju maailmaruumis.

Esimene dimensioon on sõna otseses mõttes kõige lihtsam punkt. Esimene     dimensioon eksisteerib kõikjal Universumis nagu kõik dimensioonid. Esimene     dimensioon on nagu – nad kutsuvad seda loovuse seeme – võttes loovust mitte     materiaalse loominguna vaid üldise loominguna. Ideeline loomine, energia     loomine, ühenduse loomine, uue hinge loomine, iga asja loomine algab     esimesest dimensioonist. Mõnes mõttes võib seda kutsuda Allikaks. Selles     maailmas saate esimese dimensiooni kogemuse siis, kui muutute lihtsaks     punktiks. Lihtsaks punktiks muutute siis, kui olete oma Madalamas Minas või     teises dimensioonis täielikult praeguses hetkes, täielikult maandatud ja     keskendunud ning olete täielikus ühenduses ja täiesti avatud oma Kõrgemale     Minale – kõikide kõrgemate vibratsioonidega ühenduses oleva viienda     dimensiooni osale teist.

Kui olete maandatud Taevas ja maandatud Maal ning täielikult kohal     praeguses hetkes, siis te oletegi esimeses dimensioonis. See on Loomise     hetk, see on Allikas. Kui inimesed püüdlevad müstiliste kogemuste poole või     üheks saamise tundele Jumalaga, siis nad otsivad selleks võimaluse olla     esimese dimensiooni minas, oma loomise punktis, oma Jumala Minas.

Pidage meeles, et te kõik eksisteerite igal hetkel kõikides dimensioonides.     Vajadusel saaksite ühenduse iga osaga endast, aga teie targem Kõrgem Mina     hoiab teie teadlikkust piirides, et te tervikliku iseenda nägemisega endast     üle ei sõidaks. Seni kuni te olete inimesed, siis te liigute ajas ja ruumis     piiratud nägemusega oma terviklikust minast. See võimaldab teile kogemusi,     mis muu moel pole võimalikud. Valgustumise protsessi üks tahk on õppida     nägema varasematest piirangutest kaugemale, kuid mitte nii kiiresti, et     kaotaksite järje oma kolmanda dimensiooni teadvuses.

Kuidas see on, et tuleviku võimalused saavad juba     olla toimunud?

Kujutle pikka lõngajuppi, mis on sasipuntras hunnikus. Palliks pole teda     kenasti keritud ja on täielik sasipundar. Sarnaselt sellele, kuidas on     loodud proteiin. Proteiini molekulidest ja aminohapetest koosnevad kiud on     kokku volditud konkreetsel viisil. Sõltuvalt voltimise viisist, võib ühest     ja samast molekulide niidist moodustada täiesti erinevaid proteiine.     Erinevus sõltub niidi iseendaga ristumise kohtadest ja ristumiste     konkreetsetest nurkadest. See näide annab võimaluse tajuda ajatust ning     ajatus selgitab seda, miks teie lineaarse ajaliini tulevikus toimuvad asjad     võivad olla juhtunud ka teie lineaarse ajaliini minevikus.

Lineaarne ajajoon, mida te praegu elate või milles te arvate, et te praegu     elate on tegelikult nööripundar. Teie ettekujutuses on see lahti harutatud     ja ära silutud, kuid aja jaoks loomulik oleku asend on volditud ja veelgi     enam pidevalt toimuv voltimine uutesse mustritesse. Lineaarse aja ehk lahti     harutatud ja ära silutud nööripuntra illusiooni pole lihtne luua .     Multidimensionaalses võtmes eksisteeriva ning pidevas uueks kirjutamise ja     uueks kujundamise olekus oleva aja võtmine ja tema kohusetundlik ära     silumine on enamus inimeste Kõrgemate Minade jaoks, samuti paljude Juhtide     ja Meistrite jaoks olnud suur pingutus. Tegelikult pole teda jooneks     silutudki, kuid pingutamine võimaldab teil seda tajuda püsikindla ja     lineaarsena.

Aja lineaarsena tajumise kasutegur on see, et see lubab teil siin maailmas     saada konkreetseid kogemusi. Te usute, et asjade toimumiseks on teil vaja     oodata. Üks osa selle maailma eksperimendist on anda teile võimalus võtta     Kõik Mis On ja kogeda seda kontiinumile, mida te kutsute ajaks, laiali     jagatud etappides. See on kunstlik, aga huvitav.

Küsides küsimusi ajaarvamise kohta, kas miski asi toimus enne kui midagi     muud, siis te soovite , et informatsioon antakse teile ajajoone kunstlikus     lineaarsuses. Aga lineaarsus eksisteerib vaid praeguses hetkes. Kui hetk on     möödas ja enne sinna punkti jõudmist, mida teie nimetate tulevikuks, on see     hetk lakkamatus segunemises teiste hetkedega vastavalt sellele, mis     informatsiooni te otsite. Näiteks, kui inimese elu saab läbi, siis tema     hing, kui viitab konkreetsele elueale, tugineb sellele, mida ta õppis ja     koges, mitte millistel aastatel see tema elus toimus. Teie möödunud aastate     taju on ebatäpne. Kuupäevad, mida te ajalooraamatutes kasutate aitavad teil     korrastada oma mälestusi, kuid ei peegelda seda, kuidas asjad aja jooksul    toimusid. Kui püüate tajuda tõde, et midagi minevikus ja midagi tulevikus     võivad toimuda ühel ja samal ajal, siis lubate oma meelel võtta mainitud     nööripalli ja töötada see ringi vastavalt teemale või ideele, mida te     uurida soovite.

Kujutlege seda pikka lõngajuppi teena ja ennast sipelgana, kes seal kõnnib.     Kera on sassis, kuid teie vaatenurgast, kui te liigute, on see lihtsalt     kurviline tee. Kui teile tundub, et te liigute kogu aeg edasi, siis     kõrgemast vaatenurgast on selge, et teete pidevaid ringe edasi, tagasi ja     ümberringi. Igal valitud hetkel võib teie koht nööril ristuda teise samas     pikas nööris oleva kohaga, mis on teises ajas. Selline ristumine on     kingitus teie Kõrgemalt Minalt teie inimlikule Minale, et anda teile     informatsiooni, millest teil antud hetkel võiks kasu olla. Praegune hetk paistab     sama lineaarne nagu teie ees laiutav tee. Minevik ja olevik ristuvad     pidevalt, et pakkuda teile seda, mis teid kõige paremini teenib mitte seda,     mis on lineaarsest ajajoonest kunstlikult üle laotatud.

Lõngakera annab teile lõputuid võimalusi, väga palju rohkem kui see     metafoor väljendada suudab. Kui teie ees paistev tee silmist kaob, siis     sisenete te maailma, mis näitaks nagu tulevikku ja kuna teil on vaba tahe,     siis võib seal kõike juhtuda. Võite minna paremale, vasakule või lihtsalt     üles, alla. Selle maailma ime on see, et teil on vaba tahe valida ja     määrata, mis juhtub seal, mida te kutsute tulevikuks. Seega, kui tuleviku     ilmnemistesse on ligi pääsetud minevikust, siis teie saate jätkata nende     toimumise viisi muutmist kuni te kohale jõuate ja nii kirjutate ringi ka     minevikku!
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi     kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti     keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on     kaitstud autoriõigustega.     See info on osa igast jagatud sõnumist.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga