ROMANTILINE ARMASTUS

Milline on parim viis oma ellu armastavate,     romantiliste suhete toomiseks?

Võti kõikide armastavate suhete ligitõmbamiseks nii romantiliste kui     mitteromantiliste on fakti sügav omaks võtmine, et inimestel on     kaasasündinud armastuse andmise võime väga palju suurem kui armastuse     vastuvõtmise võime. Igal sündival lapsel on Armastuse andmise võime umbes     kümme korda suurem kui tema võime Armastust vastu võtta. Tema võime     Armastada on võrdne tema Armastuse vajadusega. Emotsionaalselt tervetel     imikutel, lastel ja täiskasvanutel on palju suurem vajadus ise teisi     armastada kui vajadus olla teiste poolt armastatud.

Iga inimene vajab armastatud olemist sama palju kui ise armastamist ning     inimeste puhul on suurepärane see, et te olete ehitatud nii, et annaksite     rohkem kui võtaksite. See kindlustab, et armastust on ringluses rohkem kui     piisavalt. Paraku, et inimesed on haiget saanud ja sulgevad tihti enda     kaitsmiseks oma südame, võib mõnikord tekkida tunne, et ringluses pole     armastust piisavalt. Tõde on aga see, et kõik inimesed on ehitatud     Armastuse generaatoriteks. Teie sees on nii väga palju rohkem armastust,     mida anda, kui teist keegi seda andmas on. Lisaks täidab teie Armastuse     andmise vajadus teid palju suuremal määral kui püüded rohkem armastust     vastu võtta.

Inimesed on loodud nii, et armastus oleks nende jaoks ligitõmbav. See on     midagi, mida viimne kui üks inimene tahab. Mida rohkem armastust antakse,     seda rohkem armastust saadakse. Ükski inimene pole veetlevam kui see, kes     genereerib armastust. Kui te näeksite oma energiavälju, siis näeksite, et     inimese energiaväli on voolav. Teie välja energia on nagu jõgi või ookean.     Ta on kogu aeg liikumises. Ta on nagu vesi, kogu aeg liikumises. Teie     elujõu energia ei seisa paigal. Ta on alati voolamises ja seetõttu on ta     suunav. Hetkest hetkesse liigub teie energia sisse või välja. Armastust     andes liigub teie energia väljapoole. Kui Armastust vastu võtate, liigub ta     sissepoole.

Hetkest hetkesse te kas genereerite Armastust saates seda väljapoole     maailma või te otsite armastust tõmmates seda energiat endale sisse. Harva     on mõlemad koos. Kui teil on armastuse vajadus, siis teie energiaväli imab     energiat kõikjalt ümbritsevast maailmast. Inimesed tajuvad seda tõmmet ning     kalduvad energia imejat vältima. Enamust tõmbab nende poole, kes energiat     välja säravad, mis toimub siis, kui te armastust annate.

Loomulikult, nii nagu tõusud ja mõõnad, peab teie energia mõlemas suunas     liikuma erinevatel aegadel, et tasakaalu hoida. Te peate andma ja võtma. Te     peate asju küsima ning asju vajama ja neid vastu võtma. Ja teil on samuti     vaja Armasutust anda ja genereerida. Terve inimesena ja olles inimesena     parim võimalikust, veedaksite te kümneid kordi enam aega Armastuse     andmisele kui kulutaksite Armastuse vastu võtmisele. Selline oleks täiuslik     tasakaal terves inimeses.

Kahjuks jäävad paljud teist kroonilise vajaduse mustri lõksu. Kuna väga     vähesed lapsed kasvavad üles suhetes, kus kõik nende vajadused on     täiuslikult kaetud, on teist enamusel defitsiit selles osas, et tunneksite     ennast teiste poolt armastatuna. Pidevas vajaduse seisundis olemisest     kujuneb enesetäitmise probleem. Sisenedes suhtesse vajadusega ehk enese     energiavool sissepoole suunatud, tõmbuvad inimesed eemale, sest iga inimene     seal väljaski igatseb armastatud olemist. Vähesed inimesed tahavad teile     oma Armastust anda, kui te seda ainult endasse imete ning ei jaga seda     rohkem kui seda endale võtate.

Teisest küljest, Armastust andes, muutute te väga ligitõmbavaks. Ruumi     sisenedes ja Armastuse andmiseks ringi vaadates, siis omaenda vajadusele,     soovidele ja hirmudele keskendumise asemel jagage Armastust nii palju kui     võimalik ning teist saab inimene, keda tohutult armastatakse. See on     paradoks et siis, kui olete kõige rohkem valmis armastust andma, saate te     täidetud suurima Armastusega. Väga külgetõmbavaks muudab teid see, kui     otsite inimesi, keda armastada; kui jagate Armastust nii palju kui võimalik     ja kui olete püsivas andestamise ja armu seisundis.

See pole mõeldud nii, et Armastuse pakkumise eesmärgil annaksite te ära oma     aja ja energia või lubaksite ennast ära kurnata. Armastus, mida me     soovitame teil pakkuda on teie südames hoiul olev armastus. Nii et isegi     kui te palvest keeldute või astute eemale kellegi vajadusest, saate te seda     teha armastusega südames. Teie vajadus teisi armastada põhineb andestamise     hoiakul, mida te pakute siis, kui te inimesi enda ümber teadvustate ja     toetate. See pole mõeldud nii, et te armastuse andmiseks teeksite endast     märtri.

See, mis puudutab romantilisi suhteid ja romantilise kaaslase ligitõmbamist     saame öelda seda, et pole mingit vahet sellel, kelle te oma armastuse     pakkumiseks välja valite. Kui te kellelegi Armastust jagate, siis teeb see     teid atraktiivseks ka potentsiaalsele romantilisele partnerile. Kui otsite     romantilist partnerit, siis ärge oma kiindumist ja tähalapanu ainult temaga     piirake. Nii hoiate te endas teiste poolt armastatud olemise soovi ning see     loob sissepoole suunduva energia, mis ligi ei tõmba. Selle asemel ruumi     sisenedes hoidke oma südames Armastust iga inimese vastu sõltumata sellest,     kas teil on romantiline huvi või mitte. Mõelge, kuidas saaksite kellegi     päeva rõõmsamaks teha. Naeratage. Särage välja oma valgust ilma vajaduseta     kellelegi meeldida. Sellise Armastuse hoiakuga olete te kui energiast     pulbitsev elektripirn. Teie suunas tõmbab ruumis kõiki inimesi kaasa     arvatud neid, kes võiksid olla teie romantilised kaaslased.

Kui teil Armastuse harjumus kord tekkinud on, siis on ka külluse probleem.     Liiga paljud inimesed tahavad olla teie sõber, teie naaber, teie kaaslane.     Siis peate õppima „Ei“ ütlema, et hoida oma aega ja energiat ja vältida     nende puudust. Kasvatage elustiili, kus te iga päev veedate aega välja     mõtlemise peale, kuidas jagada Armastust vanema naabriga, parima sõbra     lapsega, oma vanematega, oma töökaaslastega – isegi lingudega, kes akna     tagant mööda lendavad. Iga kord, kui mõtlete selle peale kui palju te     kedagi või midagi Armastate; iga kord, kui te midagi suurmeelset ja lahket     teete; iga kord, kui te avate oma südame ja kedagi tõeliselt naudite,     muutute te kiirgavaks valguseks. Teie energiaväli liigub väljapoole ja te     muutute väga atraktiivseks. See on parim viis, oma ellu rohkema armastuse     ja romantiliste partnerite toomiseks. Ise rohkem Armastust genereerides kui     vastu võttes on ka parim viis oma energiaväljas tervisliku tasakaalu     loomiseks.

Kas tõesti on meie kõigi jaoks romantilises mõttes     keegi olemas?
Kas osad inimesed on määratud olema üksi ilma romantilise partnerita?

On inimesi, kes on ette määratud olema ilma romantilise partnerita, kuid     selle maailmas ei ole keegi määratud olema üksi. Inimesed on hõimlased, te     olete kariloomad. Teid on loodud sotsialiseeruma ja üksteise lähedal olema.     See, mis puutub romantikasse ja paaritumisesse, siis sõltub see tõsiselt     sellest, kes te olete ja milline on teie leping selleks eluks. Selle jaoks,     kuidas inimlepingut romantika osas üles ehitada on palju erinevaid viise.     Osadel on leping üheks eluaegseks paarisuhteks, samas teistel on     ettemääratud romantikat täiesti ignoreerida. Enamusel on leping mitmeteks     romantilisteks suheteks ühe eluea jooksul.

See, kuidas te neid lepinguid täidate sõltub teist. Elu originaallepingut     on võimalik alati muuta, kuid selle tegemine nõuab alati rohkelt tööd.     Osad, kes on ette määratud olema üksi, otsustavad sellegipoolest paarituda.     See võib minna hästi, kuid suhe nõuab tõenäolisemalt rohkem kompromisse ja     suhtlemist, et jääda terviklikuks. Teisest küljest osad inimesed, kes on     määratud partnerluseks, otsustavad siiski jääda ükskikus. Inimene võib     partneri kaotada ning siis leida, et ta süda on nii murtud ning ta ei ava     ennast enam kunagi ja nii kaob teine võimalik partnerlus käest.

Oma lepingute navigeerimiseks on loendamatul hulgal erinevaid mooduseid.     Romantiseeritud ideaal, mille kohaselt igaühe jaoks on kuskil     hingesugulane, on liiglihtne. Inimesed sel moel ei tegutse ja see ei anna     enamuse jaoks piisavalt ruumi Armastusele. Selleks, et tõeliselt oma elu     jooksul laiendada endas Armastamise võimet, vajab enamus paljusid sügavalt     armastavaid suhteid, millest osad on romantilised, teised mitte. Kuna teil     kõigil on vaba tahe ja lõputult võimalusi oma elu üles seadmiseks, siis on     olemas ka lõputult erinevasisulisi lepinguid, mida inimesed on oma eluks     suhtes romantikasse koostanud.

Esimene võti romantilise õnne leidmiseks on kindlustada see, et te     kultiveerite oma elus igasuguseid armastavaid suhteid, nii et sõltumata     sellest, kas teil on romantiline partner või mitte, on teie elu täidetud     Armastusega ja te pole üksi. See on asi number üks mida teha. Teine võti on     olla iseendaga võimalikult aus, selles osas, milline on teie romantiline     elu. Kui te olete kellegagi lihtsalt harjumusest või sellepärast, et     ühiskond ütleb, et te peate kellegagi olema, siis mõtisklege selle üle     natuke. Te võite kaaluda partnerluse asemel vallalise elu.

Kui olete üksik ja tunnete ennast üksikuna seetõttu, et teil romantilist     partnerit pole, siis võite kaaluda ideed, et peate lõpetama kindlat sorti     Armastuse ootamise ning osalema aktiivsemalt teie elus saadaolevas     Armastuses. Avage oma Armastuse andmise võime mitte romantilises     seadistuses ja nii suurendate te ruumi, kus saate armastada ja olla     armastatud ka romantiliselt. See toob teile rohkem Armastust tõesemal     viisil, selle asemel, et elada fantaasias või oodata midagi, mida     käesoleval hetkel olemas ei ole. See avab teile tee, kuidas olla täielik ja     rõõmsameelne praeguses hetkes, hoolimata toimuvast.

Esialgu on väga tähtis see, et te kõigest hoolimata Armastust     genereeriksite. Proovige astuda välja sellest, kuidas ühiskond on     harjutanud teid romantikast mõtlema. Te ei pea seda tegema nii, nagu     ühiskond seda teeb. Te ei pea seda tegema nii nagu teie sõbrad ja naabrid.     Veenduge, et jääksite truuks iseendale ja oma isiklikele vajadustele ega     järgiks romantilise jutulõnga stsenaariumit, mida nii paljudele teist on     õpetatud. Rahu saavutamine kas üksinduse või partnerlusega peate te oleme     aus iseendaga oma tõelise motivatsiooni suhtes ning eemaldama vajaduse     harjumuse. Saamise asemel kaaluge pigem seda, mida te anda saate ning     Armastus, romantiline või mitte, hakkab kergemini voolama.
________________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi     kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti     keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on     kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga