SUGU JA DUAALSUS

Kuidas pääseda ligi jumalikule naiselikkusele ja seda omandada? Palun andke infot jumaliku naiselikkuse energiatega ühenduse loomiseks ja tervenemiseks.

Hästi, räägime kõigepealt inimestest üldiselt ning seejärel konkreetselt naistest ja meestest. Kuna nii naised kui mehed on ühendatud jumaliku naiselikkusega, siis enamik ühenduse loomise viisidest kehtib nii meestele kui naistele. Kui enamus naisi on jumaliku naiselikkusega ühendatud rohkemal määral kui enamus mehi, siis osa mehi on jumaliku naiselikkusega ühendatud rohkem kui osad naised. On ju mõistlik võtta naisi põhiliselt naiselikena, kuid on ekslik arvata, et duaalsus alati paika peab. Lõppkokkuvõttes peavad kõik inimesed terviklikuks saamiseks looma jumaliku naiselikkuse ja jumaliku mehelikkusega uutmoodi ühenduse, nad enda jaoks uuesti avastama ning hakkama neid uuel moel väljendama.

Jumaliku naiselikkusega ühenduse loomise osas on Hoidjate sõnum kõigile, et jumalikku naiselikkust kogetakse armu energia kaudu. Tihti on arm rajatud tabamatule elutarkusele. Elutargalt tegutseja seda tavaliselt ise ei teadvusta, sest enda meelest ajab ta õiget asja. Enamikule seisneb jumaliku naiselikkusega ühenduse saavutamine selles, et hakatakse jälgima ja arendama endas neid külgi, mis lubavad armul kohal olla igas olukorras. Lubavad sõna kasutame me teadlikult, sest just see on tegusõna, mis väljendab jumalikku naiselikkust. Seega, igal hetkel, mil soovite luua ühenduse jumaliku naiselikkusega, küsige endalt: „Kuidas ma talle praegu saan võimaluse anda? Mida ma peaksin praegu lubama, et asjad läheksid hästi?“ Endale selliste küsimuste esitamine juhib teid lahenduse või tegevuseni, mis antud olukorras jumalikule naiselikkusele ruumi teeb ja teil seda väljendada aitab.

Armu seisund, millest me räägime, on õieti järele andmise seisund, mis on väga sarnane andeks andmise seisundile. Andeks andmise seisundis hoiate te endas armu iseenda ja kõige ümbritseva vastu. Olles püsivalt valmis endale oma vead andeks andma; andestama vead teistele inimestele ning andeks andma kõikidele olukordadele kõik raskused, mida nad pakuvad; loote te endas ruumi jumalikule naiselikkusele. Kui me räägime andestamisest, siis ei pea me silmas ühte tegu, mälestust või inimest, mille peaksite andeks andma. Me räägime andestamise seisundist, milles te kogu aeg tunnistate elutargalt inimkonna läbikukkumisi ja piiranguid ja millest tulenevalt teete andestamisele ruumi, et andeks anda kõigile asjasse puutuvaile. See muudab teid enda ja teiste suhtes palju leebemaks ning seda saate kultiveerida kord korra järel ja üks hetk korraga. Võite teha otsuse, et alustate võimaluse andmisest; võite otsustada, et püüdlete armuseisundi saavutamise poole; kuid seda ei saa juhtuda ilma tähelepanu pööramiseta igale hetkele ja ilma enda käest küsimata: „Millele ma saan praegu võimaluse anda? Mida ma tagasi hoian? Mida ma piiran? Mida saan ma andestada? Millele saan armastust avaldada?“ Nende otsingute kaudu te kanaliseerite jumalikku naiselikkust pidevalt. Konkreetselt naistele. Enamikul naistel takistab jumaliku naiselikkusega ühenduse loomist häbi. Kui on olemas üks universaalne maailmne muster, mida naised kannavad ja mis eraldab neid jumalikust naiselikkusest, siis see on häbi. Iga kultuur tekitab häbi omal moel. Praegusel hetkel planeedil Maa, sõltumata teadlikkuse tasemest, eksisteerib igas kultuuris süsteemne meetod naiste ja tüdrukute häbiga täitmiseks – häbiga oma keha pärast; häbiga oma intelligentsuse pärast; häbiga oma tugevuse pärast. Seni, kuni naine kannab endas häbi, hoiab see teda tõelisest jumaliku naiselikkuse väest kaugemal. Iga naise jaoks on isiklikul tasandil isikliku häbiga maadlemine tõsine ülesanne. Tea, et Sa ei ole selles üksi. Häbi pole Sulle sündides kaasa antud. See on Sinu süsteemi sisse installitud samamoodi, nagu arvutisse installitakse viirusi. Eemaldades jumaliku naiselikkusega ühinemist takistavat rõhumist, vabastab häbi tervendamine kõiki naisi terves maailmas.

Meeste häbipakett on teistsugune, kuid ka selle tervendamine on äärmiselt oluline. Kogu maailma mehed kannavad endas õrnusest; nõrkusest; haavatavusest tulenevat naiselikkuse häbi. Meest puhul ei takista häbi ühenduse loomist jumaliku naiselikkusega. Mehe ühendatus jumaliku naiselikkusega sõltub tema rahvuskultuurist ning rahvusliku perekonna ja omaenda algupärastest kogemustest. Kuid meeste puhul on jumaliku naiselikkuse takistajaks hirm. Mõnes kultuuris on see tugevam kui teistes ja sellest räägimegi.

Enamikus kultuurides annab patriarhaat meestele ja poistele tugeva signaali, et nende elud on füüsilises ohus. Nii kehtestavad mehed, üksteist füüsiliselt hirmutades, võimu. Füüsilise ohu survel saavad väikesed poisid sõnumi, et nad on haavatavad ja ellu jäämiseks peavad nad ennast füüsiliselt kaitsma. Veel kord: mõnes kultuuris on see tugevam kui teises, kuid eksisteerib see kõigis. Sel moel koondub suur hulk jumaliku naiselikkuse elemente üheks suureks hirmuks, mis ütleb, et haavatavad; elutargad ja aeglased mehed on vägivaldses olukorras füüsilises ohus. Poisid pannakse alateadlikult ühiskondlikus elus osalemiseks kandma kaasas füüsilist enesekaitse kilpi. Seda teevadki nad hirmuga ja see kilp takistab neil jumaliku naiselikkusega taasühenduse loomist; tagasi nõudmise avastamist ning lubamise; ootamise; kuulamise ja alistumise võimete arenemist. Meestel ja naistel on jumaliku mehelikkuse tagasi nõudmise töö tegemiseks erinevad paketid, kuid lõppkokkuvõttes saate te selles üksteist aidata. Kujutlege, kuidas naised teevad rohkem ruumi jumalikule naiselikkusele ja muutuvad hirmusid lahendavate meeste suhtes andestavamaks. Ja kui mehed oma hirmud ära lahendavad, siis kardavad nad naiste naiselikkust vähem ja on seeläbi enam võimelised naiste naiselikkust pühitsema. Siis te saate üksteist meeste ja naistena hingeliselt hellitada ja seda mitte ainult romantiliselt, vaid terve ühiskonna tasemel. Selle all me peame silmas ruumi tegemist suhtlemisele naabruskondades; kogukondades; kontorites ning kõigi suhtlemisprotsesside, millesse kaasatud ollakse, laiendamist. Andke võimalusi ja olge kannatlikud ning kiirete kokkuvõtete ja kaitsesse mineku asemel püüdke mõista. Tehes tööd ja lammutades blokke, mis takistavad teil jumalikku naiselikkust tagasi nõudmast – iga inimese tõelist osa tema soost sõltumata – muutute te terviklikumaks ja kättesaadavamaks paljudele rahuldust pakkuvatele suhetele. Teil on tõeline sünniõigus nõuda tagasi jumalik naiselikkus ja jumalik mehelikkus ning selle kaudu enda täielik; jumalik; võimas ja armastav olemus.

Kirjeldage jumalikku naiselikkust ja jumalikku mehelikkust. Mis need on? Mis kujul neid olevas leidub?

Jumalik mehelikkus ja jumalik naiselikkus on terminid, millest praegu päris palju räägitakse. Põhiline, kuidas neid mõista on öelda, et jumalik mehelikkus ja jumalik naiselikkus on lihtsalt sugude duaalsuse kummagi poole puhta energia vormid. Teeme sammu tagasi ja räägime veidi ajaloost. Kui maailm loodi, siis kogu selle maailma olevused – vaimud; inglid ja universumi olendid osalesid maailma jaoks erinevate energeetiliste duaalsuste loomises. See võimaldas defineerida selle maailma olemuse sel moel, kuidas ta eksisteerima hakkas ja siiani eksisteerib. Selle mängu jaoks panid nad kokku ühe mänguväljaku. Mõned inimesed ütlevad, et elu on mäng või lihtsalt kogemus. Te võite mõelda erinevatest duaalsustest kui mänguväljaku paika panevatest koordinaatidest; täpselt nii nagu see on jalgpallis. On olemas duaalsus mees/naine; üleval/all; hea/halb; sees/väljas; hele/tume ja väga palju muid duaalsusi. Kõik asjad, mida te tajute vastanditena, on jumalikud energeetilised duaalsused.

Siin maailmas eksisteerib mehelik/naiselik duaalsus kõiges täpselt samamoodi nagu üles/alla energia. Siit maailmast väljaspool neid selliselt kõiges ei eksisteeri. Universumis on paigad, kus mees/naine duaalsust kasutatakse ja sellega tööd tehakse, kuid on ka kohad, kus seda üldse ei eksisteeri. Universumi mõnes dimensioonis ja mõnes kohas pole see isegi mõistlik. Siin, kus te olete inimolendid, inimesed, on see duaalsus alati osa mängust. Jumalik naiselikkus ja jumalik mehelikkus on olemas igas inimeses; taimes; loomas; lauas; prahis; kivis; see kõik on osa mängust. Neis kõigis on olemas jumaliku mehelikkuse ja jumaliku naiselikkuse energeetiline võnge.

Võib öelda nii, et jumalik mehelikkus ja naiselikkus on puhtad energiate vormid. See tähendab vastaspooluste puhast väljendust või vastandlikke tervikenergiaid. Kui inimene on täiesti omaks võtnud iseenda jumaliku naiselikkuse ja jumaliku mehelikkuse, siis on ta tervik, lähedal valgustunud olekule ning ta on vähem katki ja killustunud. Üks viis, kuidas mäng üles ehitati, oli enamuse sündimine kas mehe või naisena. Osa sellest, kuidas ühiskonnad on reageerinud bioloogilisele ülesehitusele, on bioloogiliste meeste ja naiste kohtlemiseks normide, standardite ja ootuste kehtestamisega. Samuti ootuste kehtestamisega nende tegutsemisele ja nende reageerimisele ümbritsevale maailmale. Igal kultuuril on sugude suhtes erinevad normid. Alati on olnud inimesi, kes päris täpselt ühele või teisele poole bioloogiliselt ei sobi. Geneetikutel on näiteid selle kohta, kuidas inimesel on selline geneetiline ülesehitus, mis üks-ühele pole ei mees ega ole ka naine. See on kinnitanud, et sugu eksisteerib ühel skaalal. Osad inimesed võivad nii bioloogiliselt, sotsiaalselt kui energeetiliselt olla väga, väga mehelikud; osad võivad olla väga, väga naiselikud; ülejäänud asuvad kuskil keskel.

Fakt on see, et igas inimeses on olemas nii jumaliku mehelikkuse kui jumaliku naiselikkuse energia. Osa mängu ülesehitusest seisneb selles, et sündides kehadesse ja kultuuridesse, mis kindlustavad mehe ja naise erinevust või neid erinevusi loovad ja tugevdavad, siis olete te täiuslikult tulnud mängima valgustumise mängu, mis algab duaalsuse mänguga. Kui Sina usud, et Sa oled naine, siis Sa seda oled. Ühiskond suunab Sind uskuma, et kuna Sa oled naine, siis loomupäraselt ei ole Sul võimalik kogeda teatud asju ning loomulikult suunab ta Sind kogema teisi asju. Teist igaühel on soo identiteediga omad kogemused, aga normid on teile teie soo poolt peale sunnitud – mõned seisavad vastu teie suhtlemise viisidele; mõned võtavad nad omaks; mõned on täiesti rahul teiste normidega. Pole tähtis, kelle hulka kuulud Sina, kuid on hea, kui Sa ei võta iseenesestmõistetavalt, et iga inimene ühildub oma sooga samal viisil kui Sina. See kehtib iga duaalsuse puhul.

Kui võrrelda duaalsust jalgpalliväljaku ja sellel olevate joontega, siis on teil seal suur hulk valikuid sõltuvalt sellest, kas jääte mõne joone taha või ületate selle; kas hüppate üles-alla joonte peal; või hüppate kõigepealt ühel pool ja seejärel teisel pool joont. Jooned on selleks, et teil oleksid piirid, mille raamides mängida. Teil on alati valik, mida nende joontega teha. Et aina rohkem ja rohkem inimesi teeb läbi valgustumist, siis muutuvad jooned üha vähem oluliseks. Seda peavad silmas fraasid „duaalsusest välja astumine“ ja „liikumine teisele poole duaalsust läbi valgustumise“. See ei tähenda, et duaalsust enam ei eksisteeri ja teil pole sellega enam vaja arvestada. Selle asemel, kui te teete läbi valgustumise, võtate te enda peale oma kogemustest lähtuvalt piiride liigutamise; tuginevalt sellele, mis on teie enda ja teie lähedaste inimeste kõrgemates huvides. Võime piire muuta ja pidada mänguväljaku suhtes uusi läbirääkimisi, on kogu protsessiga – oma sisemuses kõikide duaalsuste mõlema tipu omaks võtmisega – väga seotud. See on omaks võtmine, et teis on olemas nii tipp kui põhi ning et te olete nii mees kui naine. Jumalik mehelikkus ja jumalik naiselikkus on lihtsalt sugude pooluste kummagi tipu puhas energia nii, nagu need on olemas igas loomises siin maailmas. Need energiad olete te isikustanud jumaluste vormis ja sellest on palju kasu. See võimaldab teil seda energiat ette kujutada ja vastastikku toimida millegagi, mis aitab teil areneda. On ülimalt oluline, et te kõik otsiksite enda seest omaenda ülimat versiooni jumalikust mehelikkusest ja jumalikust naiselikkusest. Te ei leia iial terviklikkust, kui püüate leida kellegi, kes kannaks teie eest mingit osa teie jumalikust mehelikkusest või naiselikkusest. Te saate terviklikuks siis, kui võtate enda sees täielikult omaks mõlemad poolused. 

Mida ütlevad Hoidjad sugu vahetanud inimeste kohta?

Nagu öeldud, kannavad inimesed endas nii jumalikku naiselikkust kui jumalikku mehelikkust. Läbi ajaloo on olnud inimesi, kes nii bioloogiliselt ja sotsiaalselt kui energeetiliselt eksisteerivad nende kahe pooluse vahelisel hallil alal. Inimeste arv, kes selles hallis alas eksisteerivad – neid on nii mehi kui naisi ja võib ka öelda, et nad ei ole ei mehed ega naised – nende inimeste arv praegu planeedil Maa kasvab. Osaliselt baseerub bioloogiline kasv planeedil toimuvatel keemilistel muutustel, mis loovad geneetilist muutust puhtalt füüsilisel tasandil ning see pole juhus. Pigem on geneetiliste muutuseni viivate keemiliste muutuste ja energeetiliste muutuste kokkusattumine tähenduslik, sest aina enam inimesi läbivad valgustumise ja aina vähemad on nõus elama või puhtalt alustama mees/naine duaalsuse ühest otsast. Teie kõigi jaoks on stabiliseerumas soo väljendamine ja kahe pooluse vaheline eksisteerimine. Enam pole ei energeetiliselt ega sotsiaalselt paikapidav lipsata ekstreemsesse naiselikkuse või mehelikkuse vormi.

Valgustumisest läbi liikudes peate saama oma terviklikuks minaks. Soo sotsiaalse väljendamise viis on üks piirangute vorm. Uskudes, et olete täielikult naine, piirate te oma ootusi iseendale. Teie käitumisi ja reaktsioone suunavad teile kehtestatud piirangud, kuidas naised kindlates olukordades sotsiaalselt käituksid. Sama lugu on meestega. Vastanditena piiratakse mehi ja naisi äärmuslikult võrdsel moel. Kroonika vaatenurgast on sugu vahetanud inimesed lihtsalt üks variant, üks võimalus inimeseks olemise viisidest. Ning eriti huvitav on teha seda praegu ehk kogeda inimeseks olemist planeedil Maa ajal, mil kõik inimesed on haaratud sugulise duaalsuse tervendamisesse. Mingil moel pakuvad suguvahetanud välja vaatenurga, mis on mõeldud kõik valgustama ja panema mõtlema suguvahetanud inimeste olemuse ning nende võimalike kogemuste ja tõdede üle. Suguvahetanu olemise tarkusest võivad kasu saada kõik. Tarkus seisneb samaaegselt meheks ja naiseks olemises ning medali teine pool on see, et ei ole ei mees ega naine. Mõlemal juhul on see iseenda terviklikkuse, oma mehelikkuse ja naiselikkuse embamine, sest nad mõlemad on teis kõigis olemas. Suguvahetanud pakuvad teile võimaluse vaadata asju valgustunumal viisil. Suguvahetanutel, nii nagu kõigil teistel inimgruppidel on oma individuaalsed teed ja oma sõnumid. See on suguvahetanud inimeste – kes on planeedil Maa alati eksisteerinud ja just nüüd, mil te kõik olete liikumas Valguse Ajastusse – üldine väljendus ja sõnum.

_____________________________________________________

Sõnumi kanaldas Jen Eramith, MA, www.AkashicTransformations.net Tõlkis Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga