VABA TAHE

Kas inimestel on päriselt võimalik jumalikust plaanist või oma elu plaanist kõrvale kalduda?

Jah, inimesed kalduvad oma eluplaanist kõrvale sageli, sest elu plaan on lihtsalt plaan. Inimesed muudavad eluplaane kogu aeg! Kui inimene oma eluplaani muudab, siis hakkab see vastavalt tema tehtud valikutele kohe korrastuma ning kui see valmis saab, lõpeb ka kõrvalekalle ja inimene hakkab järgima uut kurssi, mille ta valis. See kehtib nii suuna, lepingu kui valve osas, mille teie kõrgem mina on sõlminud teie elu plaanis osalevate universumi hingevalvurite, meistrite ja õpetajatega. Vaba tahte olemus käivitub hetkel, mil vaim/hing otsustab siia maailma tulla. Et siin on niinimetatud „vaba tahte tsoon“, siis eelnevalt vaimset või füüsilist vormi vabalt valimata ning Maale tulemise ja Maal olemises suhtes oma valikuid tegemata siia tulla ei saagi. Ühtegi vaimu ega hinge ei saa manipuleerida, tüssata ega sundida selles maailmas osalema ning sellest tulenevalt käivitub vaba tahte initsiatiiv esmases siiatulemise valikus.

Kui otsustate siin maailmas osaleda, paneb teie vaim kohe paika siinviibimise plaani, suuna või vähemalt kavatsuse, sõltumata sellest, kas valite tuleku vaimses või füüsilises vormis. Sellesse kavatsusse on sisse kirjutatud seeria võimalusi ning sõltuvalt sellest, mida te plaanite või soovite juhtuvat, on osa võimalusi tõenäolisemad kui teised. Nii on iga hinge; ingli; inimese; looma ja taime eluga. Iga elu jaoks on paika pandud juhised ning see ongi teie mõistes eluplaan, mille te käivitate ise oma vaba tahte jõul. Peaaegu alati koostab vaim/hing eluplaani kooskõlas sellega, mida osad kutsuvad Jumala tahteks. Teised nimetavad seda hingejuhtide nõukoguks või jumalikuks vabaks tahteks. Teie kõrgem mina, üks osa teist, koostab plaanid alati kontekstis. Ta arvestab, kuidas tema eluplaan hakkab toimima vastastikuses mõjus teiste osaliste elusuundadega; kuidas ta maailmas muutusi loob või neid paigal hoiab ning kuidas ta hakkab reageerima siis, kui kõik see toimuma hakkab.

Teie kõrgem mina ja nii-öelda Jumala või hingejuhtide nõukogu, kõik meistrid, õpetajad ja elutarkuse hoidjad, kelle abi teid suunab ja kes pühendavad ennast mingile teie elu osale ühel või teisel moel, mõistavad üüratut konteksti alati. Kui teie olete oma valikuid tehes igal hetkel vaba, et valida just seda, mida te soovite, siis teie hingejuhid kindlustavad, et teie eluplaanist lähtuvatest võimalustest ja tõenäosusest väljapoole jäävad kogemused, ei saaks kunagi teie tähelepanu osaliseks. Siin te kasutate termineid “saatus“ ja “ettemääratus“. Saatus ja ettemääratus pole mitte kivisse raiutud plaanid, vaid need on lihtsalt eesmärgitunnetus ja suunataju, mis peegeldavad tehtud eluplaanile häälestatust. Ühe elu plaan sisaldab välja käidud kavatsusi ning neist välja ulatuvaid võimalusi ja tõenäosusi. See tähendab, et iga hetkega kaasa minemine annab vabale tahtele võimaluse oma suunda muuta ja ennast uue plaani järgi ümber orienteerida. Teie iga valik muudab vähesel määral suunda alati. Harva võib leida elu, kus on vaid eluplaani üks rada ja kus iga plaaniväline valik plaanist kõrvale juhib. Järjestikused uksed on hea pilt, kirjeldamaks eluplaani ja vaba tahte omavahelist toimimist. Igal hetkel, mil teete mõne valiku, avab see teile ukse uute võimaluste komplekti juurde ning igaüks neist annab teile valikute komplekti. Kui valik tehtud, astute üle ukseläve ja avanete uutele võimalustele. See kehtib suurte valikute suhtes nagu lapsevanemaks saamine või mitte saamine; tööle minemine või kooli minemine; aga ka väikeste valikute suhtes nagu mida hommikusöögiks süüa ja kas hommikul jalutuskäiku teha. Nii nimetatud väikesed ja tähtsusetud valikud avavad uksi täpselt samal määral kui suured valikud. Teie eluplaan rullub lahti vastavalt teie poolt igas hetkes tehtud valikutele. Ühe eluplaani lahti rullumiseks peab vaba tahe väljenduma tegevusena.

Vastus on jälle jah. Te olete vabad tegema kõiki valikuid. Nii neid, mis on teie käesolevasse plaani sisse kirjutatud, kui neid, mida te käsilolevas ajas tulemas ei näinud. Hetk, mil uus valik muutub võimaluseks ning järgmine hetk, millal te oma valiku teete ja kõrvalekalle aset leiab, kootakse mõlemad teie eluplaani. Ta lõimub teie plaani üldise struktuuriga ja kui te oma valiku ära teete, siis ei ole see enam kõrvalekalle vaid teie võimalus ja tõenäosus, mida järgida saate. Vaba valiku seadus ei ole tegelikult mitte ainult igapäevaste otsuste tegemine, vaid see tähendab, et te olete oma elu arhitekt igal hetkel. Teie Kõrgem Mina ja teie inimmeel uuendavad üheskoos plaani kogu aeg – nad võtavad pidevalt vastu otsuseid, mida teha ja milliste uute kogemustega silmitsi seista ning millisel moel nad lahti rullida. Teie aga teete uued võimaluste komplektid läbi ning õpite tegema valikuid, tuginedes pigem sisemisele tõelisele kohandamisele kui välisele õige ja vale jaotusele.

Kas vaba tahe kolmandas dimensioonis eksisteerib tõeliselt? Kas kolmanda dimensiooni inimeste vaba tahe on tõeline?

Jah ja veelkord jah, kuigi mõnikord teile tundub, et ei ole. Kolmanda dimensiooni olendite puhul on paljuski küsimus vaatenurgas. Kui inimene, taim, loom, kivi otsustab elada elu kolmandas dimensioonis, siis üks osa sellest kokkuleppest on unustamine ning kõrvale astumine oma kõrgema olemuse vaatenurgast. Kui taimedel, loomadel ja inimestel on individualiseeritud hing, siis kivid tavaliselt ühehingelised ei ole. Kuid kivides on elujõud; kollektsioon väga, väga paljudest hingedest, kes end kivi energia kaudu väljendavad, aga nüüd kaldusime teemast kõrvale… Üldjuhul mäletavad loomad ja taimed oma kõrgemat olemust rohkem ning erinevalt inimesest on neil püsiv teadmine oma kõrgema olemuse vaatenurgast. Aga inimesed unustavad selle täielikult. See teid inimesteks teebki ja muudab teie jaoks kõik põnevaks. Te unustate oma kõrgema olemuse; oma kõrgema tasandi vaatenurga väga sügavalt. Unustamine muudab teie vaatenurga piiratuks ja te hakkate maailma võtma kolmanda dimensiooni kehana. Maailma nägemine kõrgema tasandi vaatenurgast, mis suudab võimalusi alati ette näha ja arvesse võtta, on teil meelest läinud.

Nagu teate, siis tihti pole inimmeel teadlik ei sellest, mis tulevikus juhtub ega oma tegevuste ja mõtete mõjust teistele inimestele. Inimmeel on loomupäraselt piiratud, samas kõik inimesed on oma kõrgema minaga püsivas ühenduses. Kõrgem mina, Jumal ja hingejuhid, kes teid suunavad, ei hülga teid mitte kunagi. Sõltumata sellest, kas te neid tajute või mitte; kas te Jumalaga ühendust tunnete või mitte; olete te alati ühendatud paljude teie eest hoolt kandvate kõrgedimensiooniliste olenditega. Aegadel, mil inimmeel oma piiratud vaatenurgast midagi ihaldab, siis kõrgem mina ja hingejuhid tajuvad, et asi, mida te ihaldate, pole lõppkokkuvõttes see, mida te tahate. Kui te midagi hirmsasti ihaldades ei suuda välja mõelda, kuidas seda saavutada, siis võite eeldada, et keegi “seal üleval“ jälgib teid ja see keegi seal üleval ei ole mitte teist eraldi seisev keegi, vaid ta on teie sees.

Kui selle üle tõsiselt mõelda, siis on see vaba tahte kaasamiseks parim viis. Vaba tahe paistab kõige enam välja siis, kui väljavaated on piiratud ja see teeb inimkogemuse väga põnevaks. Väga tuntavat ja potentsiaalset vaba tahet on kogeda võimalik ainult siis, kui nägemine on piiratud unustamisega. Tavaline olend vaba tahte universumis on kogu aeg teadlik kõigist võimalikest lõpptulemustest ja see teeb valikud väga nähtavaks. Tegelikult võetakse kolmandast dimensioonist väljapool kõik võimalused ette korraga ning jälgitakse nende üheaegset lahti rullumist. Seal ei olda piiratud lineaarse ajajoone ja kindla kohaga maailmaruumis. Mitmeid erinevaid kogemusi saab vabalt läbi elada samal ajal. Valiku tegemise protsessi see väga huvitavaks ei tee. Kuna paljude seast ühte pole valida vaja, siis valimistegevuses stressi ja pinget ei ole. Vaba tahte väljendamiseks väga palju võimalusi ei ole.

Unustanud piiravas kehas oma tõelise olemuse ning tunnetades aja ja koha piire, hakkate te inimestena uskuma, et elu valikud peavad olema ainsuses. Et kui komplektis on viis võimalust, siis peate valima neist ühe. Ning sellises olukorras muutub vaba valik eluliselt tähtsaks. See on üks põhjustest, miks osa inimlikust mängust on arenenud, luues stsenaariume, kus inimesi pannakse arvama, et nad eemaldavad üksteiselt tahte, võtavad ära valikud või piiravad neid. See lisab süžeele draamat; vormib loomuse arengut ning muudab mängu huvitavamaks. Fakt on see, et teil on alati vaba valik. Võite alati oma kolmanda dimensiooni keha piiridest lähtuvalt teha selliseid valikuid nagu soovite. Teie Kõrgem Mina hoiab kõikide valikute võimalused alati avatuna. Valikuteni, mis teie parimates huvides ei ole, ta teid ei juhi. Sellisel juhul võite tunda piiratust või vaba tahte puudumist. Kõikidel aegadel on teie Kõrgemal Minal alati vabadus juhtida teid sinna, kuhu iganes te minna soovite. Kui tunnete vaba tahte piiratust, siis on põhjuseks alati see, et teie inimmeel ei mõista täpselt, kuhu teie Kõrgem Mina teid suunab. Siin teenib teid hästi nõuanne alluda ja usaldada ning uskuda Jumalasse ja universumi saatusesse. Iga inimliku elu kaudu jõuate te taas ja taas tõenduseni, et sõltumata kõikidest oma ihadest lõpetate te lõpuks täpselt seal, kus soovisite. See sõnum on osa igast elutarkuse traditsioonist. Õppides usaldama protsessi; andes ajale võimaluse haavu parandada ning liigutada teid täpselt sinna, kus te olema peate, on teie siinoleku peamine põhjus. Vaba tahte puudumist tundes arvestage, et selle kogemuse targa valiku olete te teinud mingil põhjusel. Otsige ärrituse ja lootusetuse tagant põhjust. Mida Sa õpid? Kuidas Sa kasvad? Otsi käsilolevast inimkogemusest sinna peidetud elutarkust ning usalda, et see kogemus lõpeb siis, kui Sa selleks tõeliselt valmis oled.

 _____________________________________________________

Sõnumi kanaldas Jen Eramith, MA, www.AkashicTransformations.net Tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga