ISIKLIK HEAOLU JA ENESEARMASTUS

Kuidas oleks kõige paremini võimalik ennast suhestada tervendajate ja tervenduspraktikatega, mis tooksid kaasa tervenemise ja aitaksid saavutada sügava heaolu?

See kõik sõltub enesele väe andmisest. Osa töötab ühtede tervendajatega, osa teistega ja mõni võib leida ideaalse lahenduse ning saavutada terviklikkuse vaid ühe tervendaja kaasabil. Samas mõni ei pruugi leida kedagi sobivat. Selles küsimuses seisneb oluline erinevus enesele väe andmises ehk viisis, kuidas Sa tervishoiuga seotud kogemustes endale patsiendina väge annad. Tõsi on, et kõige tähtsam asi, mida oma tervise ja heaoluga tegeldes esmajärjekorras ette võtta, on õppida kuulama oma keha. Meil on kergem seda öelda, kui teha. Anname teile praegu mõne harjutuse, neid on olemas palju. Need harjutused aitavad häälestuda keha tunnetele ja aistingutele ning jõuda arusaamisele, millisel moel keha Sinu emotsioone, ajalugu ja Sinu potentsiaali kannab. Mõni neist harjutustest on loetletud ka muudes akasha kanaldustes, näiteks enesearmastuse teemas. Kõige olulisem on kuulata oma keha ja pühendada ennast põhjalikult kuuldu austamisele. Kui tundub, et mõni teema Sinuga ei haaku, siis lükka see kõrvale ja

Kui kohtud tervendajaga või puutud kokku mõne tervishoiu praktikaga, siis võta kaasa oma eneseteadvus ja oma heaolule pühendumise otsus. Sellelt tasandilt saad tervendajaga üles ehitada tasakaalustatud suhte ning kuulata kogu protsessi vältel oma intuitsiooni ja rääkida oma tõde. Sellelt eneseaustuse ja lugupidamise tasandilt on Sul võimalik tervendaja teadmistest kasu saada. See mudel erineb seni toiminud läänemaailma mudelist väga palju. Senises mudelis on keha inimese jaoks müstika, mida ta natuke kardab ja milles toimuvat ta väga hästi ei mõista. Nii pöördub ta tervishoiutöötaja poole, kellest ta usub või pannakse uskuma, et ekspert teab tema kehast rohkem kui tema ise ja siis hakkabki ta oma intuitsiooni maha suruma. Need inimesed ei lähtu eneseaustuse ja eneseuuringute tasandilt, vaid nad annavad enda ja oma väe ära kellelegi, keda nad võtavad eksperdina. See on vanamoodne lähenemine. Asjade uutmoodi tegemiseks ehitatakse üles enese austamise ja enesele väe andmise platvorm, mida tehakse sarnaselt vaimsete praktikatega. Vaimsed praktikad nagu mediteerimine ja palvetamine aitavad ennast tundma õppida omaenda sisemise vaikuse sügavuses, kus asuvad kõik vastused kehaga seotud küsimustele. Eluliselt tähtis on, et kui püüad astuda samme tervendajate ja tervishoiutöötajatega valgustunuma suhte suunas, siia arendaksid enda jaoks välja mõne vaimse praktika, mis võimaldaks õppida jumaliku kuulamise taju.

Hoidjad on selliste praktikate kohta andnud väga palju infot. Vaata rikkalikku informatsiooni arhiivist. Praegu pead Sa arendama enese uurimist ja enese tundmaõppimist ning sellelt platvormilt saad tervishoiuga tegelejaid enda hüvanguks kasutada. Pärale jõudes on tervishoiutöötajad ja eksperdid väga kasulikud. Neil on jagada väga palju informatsiooni. Nemad annavad oma vaatenurga, kuid lõpuks on kõik tervist puudutavad vastused Sinu enda sees olemas ja otsustades midagi teha või midagi tegemata jätta teed kõik valikud Sina. Lõppkokkuvõttes oled vastutav Sina ise. See on üks Ameerika Ühendriikides indiviidi tasandil õpitavates peatükkidest, mis on tekitanud kollektiivse kriisi. Te olete olnud süsteemis, mis põhines enese üleandmisel ekspertidele ja nüüd, kui aina rohkemad ennast väestavad ja tunnevad, et nad on suutelised oma keha kuulama ja saadud vihjeid järgima, siis näetegi, kuidas enese väestamise mudel ja oma elu ära elanud vana mudel omavahel kokku põrkavad.

Kollektiivselt navigeerides tervishoiu üleminekut uude tervishoiu mudelisse, on ülioluline jõuda individuaalsele äratundmisele faktis, et oma keha eest vastutab iga inimene ise ja ta teeb seda koos oma kehaga. Arendage välja enese kuulamise vaimne praktika. Võtke endale kindel kohustus austada oma keha igas võimalikus olukorras ja igal võimalikul viisil. See on paljuski sarnane abieluga. Võite isegi luua mingi rituaali ning anda oma kehale pühaliku tõotuse ja paluda temalt vihjeid toimuva mõistmiseks. Nii hakkate oma tajusid aina rohkem ja rohkem mõistma. Te teate oma taju, kuid ei mõista alati, mida see tähendab ja siin tuleb appi ekspert. Kui teate, mida tajute, kuid ei tea, mida ette võtta, siis siin saate kasutada eksperdi abi. Alustama peate enese tundma õppimisest ja kohustusest oma keha austada igas olukorras.

Kuidas kõige paremini vabaks lasta kogemuste negatiivseid külgi või koormat, mis meid tagasi hoiab?

Sellele küsimusele võib vastata mitmeti. Edasiminekut takistava koorma maha panemiseks on väga palju võimalusi, kuid kõigi jaoks ühte õiget viisi ei eksisteeri. Te kõik olete erinevad ja ka teie koormad on erinevad. Samamoodi nagu te ise aja jooksul muutute, muutuvad aja jooksul ka viisid, mis teie jaoks parimad on. Praegu ütleme vastuseks seda, et te kõik peate oma tervenemise protsessi võtma kaks võtmetunnust. Üks neist on andestamine. Koorma tõeliseks vabastamiseks on see ilmtingimata vajalik. On vaja vabastada ruum ning koorma eest andestada endale ja neile, kes selle loomises osalesid. See võib olla kerge või raske, aga olles jõudnud punkti, kus Sa oled võimeline andestust tundma, siis on oluline andestamist jätkata. Eriti juhul, kui oled väga vihane kellegi peale, kes Sulle minevikus haiget tegi ja oli selle koorma tekkimise põhjustaja. Samuti siis, kui Sa harjumuspäraselt ennast pidevalt kritiseerid ja endale ütled, et Sinuga on midagi valesti, et Sul see koorem on.

Nende mustrite ja kalduvuste kiuste kutsu end jätkuvalt tagasi võimaluse juurde, et Sa oled täiesti süütu ja ka ümbritsevad inimesed andsid endast parima, kuid sellest hoolimata kahju sündis ja arenesid välja mustrid ning koorem sai oma vormi. Saadi koorem. Kui seda andestamise ruumi pidevalt suurendada, siis lõpuks mingi aja jooksul leiab aset ka andestamine. Sundida pole ennast vaja – see lihtsalt võtab aega, kuid aeg peab olema andestamise võimaluste hindamisega täidetud nii palju kui võimalik. Eriti tähtis on andeks anda iseendale. Selline on armu kogu eesmärk selles maailmas. Arm eksisteerib, et oleks võimalik endale andestada. Koorma tegelik vorm ehk iga kantava emotsionaalse koorma südamik on enda süüdistamine ja enda vihkamine. Iga kord, kui tunned enda suhtes midagi muud kui armastust ja austust, oled koperdanud oma koorma otsa. Praegu seda lugedes saate tõenäoliselt aru, et koperdate päris tihti, vähemalt enamus teist. Lahenduseks on pide endale sisendamine, et oled süütu ning hoolimata tehtud vigadest ja segadusest oled just nii hea ja jumalik kui eales võimalik. See on oma koorma vabaks laskmise põhikomponent.

Lisaks Sinu arvates parimale viisile on väga palju muidki meetodeid ning teine ülitähtis asi on uudishimu ja paindlikkus ehk pidev uudishimu erinevate tervenemise võimaluste ja erinevate praktikate suhtes. Tõenäoliselt tunnevad paljud tõmmet kindla meetodi või praktiku suhtes, aga hakates oma esimest koormat läbi töötama, võib esile kerkida uus koorem, kus pinnale tulevad uued teemad, mustrid või haavad. Siis võib vabalt tekkida vajadus oma tegutsemist muuta – võtta kasutusele uus tehnika või minna teise praktiku juurde. Tähtis on säilitada pidev uudishimu oma edasiliikumiste ja seisakute märkamiseks. Kui edasiliikumise tunnet ei ole või on takerdumise tunne, tuleb proovida midagi muud. Minna seminarile, lugeda eneseabi raamatut, küsida abi, minna kooli, minna tervendaja juurde. Võimalusi on lõputult ja isegi kui pole kindel, et valik kohe märki tabab, tuleb proovida midagi uut. Tõeliselt takerdunud oled siis, kui lõpetad uute tehnikate, uute asjade proovimise. Need on kaks põhikomponenti, mille abil saab oma emotsionaalsest koormast vabaneda.

Kuidas oleks võimalik kasutada tšakraid, et saada endaga paremat joondust ja saavutada suurem enesearmastus?

Kõige edukamalt saab tšakratega töötades enesearmastusele kaasa aidata igat tšakrat armastama hakates. Tšakrate süsteem on lihtsalt üks mudel, mis kompleksselt kirjeldab inimese energiakogumi liikumise viise. Igal inimesel on tšakrad ja need pole kehal ainukesed energiaväljad. Tšakratega töötades arvesta, et tšakrate inimlik mudel annab neist igaühele individuaalse tähenduse, individuaalse energia ja väljenduse liigi. Seetõttu tšakrate kohta lugedes ja oma tšakrate energiale häälestudes tekivad tõenäoliselt omad eelistused. Võid tunda, et südame tšakraga oled väga seotud, kuid madalamate tšakrate suhtes on tunded vastakad ja Sa ei oska neisse kuidagi suhtuda. Kõrgemate tšakrate osas tunned süüd, sest Sulle tundub, et nad peaksid olema rohkem avatud kui nad on. Sageli endale teadvustamata võid Sa iseendale antud hinnanguid laiendada tšakrate defineerimisele ja oma suhtumisele neisse.

Esimene, mida tšakrate süsteemiga seoses teha, on hinnata iga tšakrat individuaalselt ning mõelda, kuidas Sa armastad seda, mida tema hoitav ja liigutatav energia Sinus esindab. Leia võimalus armastada teadmist, et üks Sinu tšakratest on olnud pikka aega suletud. Võta seda blokeeringut mitte kui enda äpardust, vaid kui hiilgavat ellujäämismehhanismi, mille Su keha energiaväli pani paika Sinu kaitsmiseks kaua aega tagasi. Võta arvesse ilu, kuidas tšakrad loovad blokke, et kaitsta Sind hetkelise muserdava trauma eest ja nende paindlikkust avaneda uuesti siis, kui Sa selleks valmis oled. Armastades igat tšakrat ja olles talle tänulik võime eest sulguda ja avaneda vastavalt hetke vajadusele, suudad Sa paremini aktsepteerida oma ajalugu, võtta leebelt omaks viisid, kuidas ajaloos hakkama oled saanud ning tunnustada iseenda ilusat versiooni kõigi vigade ja blokkidega, millega Sa praeguses hetkes oled. Selline õrnuse, mõistmise ja tänulikkuse taju on palju paindlikum kui tšakrate süsteem. Tšakrate avamine muutub palju lihtsamaks. Esimene ja parim viis oma tšakratega töötamiseks on nende kõigi abil üles leida armastus iseenda vastu.

Teiseks pea meeles, et Su tšakrad tantsivad kogu aeg. Nad vilguvad kui valgus, nad avanevad ja sulguvad, nad sädelevad ja tuhmuvad ning teevad seda kogu aeg vastavalt vajadusele. Mõnikord on liiga lihtne ette kujutada, et kogu aeg avatud tšakra on olemiseks parim viis; et see on kõige valgustunum asi, mida teha on võimalik. Aga nii kaua, kui Sa oled inimesena planeedil Maa, puutud Sa kokku olukordade, inimeste ja mälestustega, mis on rasked. Tšakrad on hämmastavalt targad ja paindlikud ja nad reageerivad igale hetkele. Sinu tšakrad sulguvad ja avanevad uuesti hiljem, kui Sa oled selleks valmis. Nende võime üksteisega tantsida annab Sulle võime oma energiat muuta vastavalt hetke vajadusele. Ära takerdu sooritusmudelisse, mis ütleb, et hea on see, kui kõik tšakrad on avatud ja halb on see, kui mõnel neist on blokeering. Selle asemel mõtle, kuidas nende pidev avanemine ja sulgumine annab Sulle paindlikkuse olla täpselt see, kes Sa igal käsiloleval hetkel olema pead. See annab Sulle laia valiku energeetilisi tööriistu, mis aitavad Sul keskkonnale reageerida ning jääda tšakraid kohandades oma energiale keskendunuks. Tšakratega võitlemise ja nende avada proovimise asemel püüa neid usaldada. Usaldamine ja vastastikku toimimine on Sulle abiks nende edasisel avamisel ja nende kasutamisel oma kõrgemaks hüvanguks.

_____________________________________________________

Sõnumi kanaldas Jen Eramith, www.AkashicTransformations. net Tõlkis Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga