RAHVASTIKU ARV

Miks on rahvastiku arv Maal praegu nii suur?

Kosmilisest vaatenurgast on sellel kaks peamist põhjust. Esiteks on palju olevusi, kes on seisukohast võttes midagi enneolematut. Ja teiseks on teie vaimseks arenguks vaja muu hulgas huvitatud inimelu kogemisest just praegusel ajal, kuna inimesed teostavad kosmilisest kogeda inimperekonnana ülimat tihedust ning elu kõrgtihedusega inimkonnas teenib selle kogemuse eesmärki.

Et olla täpne, siis inimkonna praegune arengufaas toimub viisil, mida universumis mitte keegi ealeski ette ei näinud. Inimesed arenevad võimaluse suunas elada inimestena füüsilises kehas, kuid mäletada oma tõelist olemust vaimuna. Seni on see olnud võimatu – inimkogemus on alati põhinenud piirangutel, millest põhiline on olnud oma tõelise, jumaliku olemuse mitte mäletamine. Kui te teaksite, et te tegelikult olete jumaliku valguse ja armastuse füüsiline manifestatsioon, siis „vilguksite“ te valgusesse tagasi. Teil kaoks võime hoida oma füüsilist kuju.

Inimeste jaoks pole kunagi olnud võimalik teadlikult hoomata oma jumalikkust ning samal ajal jääda piiratud füüsilisse raamistikku. Praegu arenete te selles suunas, kuidas inimesena elades hoida teadlikult alles jumalikkuse teadvust. Te saate valgustunuks. Teised universumi jumalikud olevused, kes iial ei uskunud, et see teoks saab, võtavad ennast nüüd järjekorda, et saada võimalus mängida selles vormis. Paljud jumalikud olevused, kes pole kunagi soovinud kogeda inimelu tihedust, on nüüd huvitatud teie evolutsioonis osalemisest. See on samuti viimane kord planeedil Maa elada inimestena täielikus hajameelsuses, nii et mõned ongi siin selleks, et kogeda elu piiratud teadvusega inimesena viimast korda.

Teine põhjus on see, et inimtihedus sunnib teid üles ärkama. Teid sunnitakse nägema, et piiratud vaatenurgast tegutsemine teid rohkem ei teeni. Füüsiliste ressursside vähenedes satub ohtu teie füüsiline püsimajäämine. See omakorda juhib teid kaaluma ühistegutsemist, mis on püsimajäämiseks vajalik.

Tegutsemine ühiselt globaalse kogukonnana sisaldab endas jumalikke tegevusi – ühendust, usku, armastust ja mõistmist, et väike mina on palju kordi väiksema tähtsusega kui suurejooneline omavahel jagatud armastus. Kõrge inimtihedus sunnib teid neid teemasid endale meelde tuletama.

        Kuidas on võimalik nii suurt rahvastikku üleval pidada?      

Füüsilised ressursid, mis planeedil Maa eksisteerivad, on piisavad selleks, et elatada ära praegune ja suuremgi rahvastik, sealhulgas loomaliigid, mis planeedile Maa alles jäävad. Kuid see on võimalik ainult füüsiliste ressursside juhtimist radikaalselt muutes. Praegusel ajal juhib teie ressursside juhtimise trajektoor rohkemate loomaliikide kadumisele ning enamate inimelude hävimisele vaesuses ja nälgimises, sest teie ressursside juhtimine ei ole tõhus ega õiglane.

Selleks, et teha oma ressursid ja inimkond jätkusuutlikuks, peab aset leidma kaks põhilist muutust. Esiteks peate ümber kujundama ressursside kasutamise viisid mugavuse põhisuselt tervislikkuse põhisteks. Näiteks kasutate te nafta ressurssi autoga sõitmiseks, mis on mugav, aga teie tervist see ei edenda. Füüsiliselt palju tervislikum oleksid käimine ja jalgrattaga sõitmine ning sotsiaalselt palju tervislikum oleks elada lähemal inimestele, kellega koos te töötate ja ressursse jagate.

Teine muutus, mis aset peab leidma, on ressursside juhtimise süsteemide rajamine õiglusele. Praegused süsteemid on rajatud nii, et nad võtavad ressursse neilt, kellel on vähem, et anda neile, kellel on rohkem. Globaalsel tasandil käib selle alla toorainete hankimine vaestelt riikidel rikastele riikidele. Ning väiksemal tasandil nagu USA-s teevad vaesed inimesed madala palga eest rasket tööd ja see paneb rikkaid inimesi, kes korporatsioone omavad ja keda nende töö on ära hellitanud, veelgi rohkem raha tegema.

Selleks, et inimkond saaks jätkusuutlikult ja külluslikult füüsiliste ressurssidega elada, peab toimuma fundamentaalne nihe individuaalse säilimise ja mugavuse kesksusest, selle teadmise keskusse, et te kõik olete jäägitult üksteisega ühendatud. Kui te selle äratundmiseni jõuate, siis ärkab õiglus spontaanselt. Ainuke süsteem, mis lubab inimkonnal praegusele suurusele ligilähedaseltki planeedil Maa jõudsalt kasvada, on süsteem, mis on ajendatud kõikide inimeste ja ökosüsteemide õiglaselt varustamise motivatsioonist. Kui õiglusest saab käivitav jõud, siis luuakse juhtimissüsteemid, mis võimaldavad ökosüsteemidel edeneda ja rohkem füüsilisi ressursse toota. Kui õiglusest saab käivitav jõud, siis luuakse leidlikkust ja suuremeelsust inspireerivad inimsüsteemid ning tulemuslikud tehnoloogiad, mis panevad paljusid inimesi edukalt arendama kõiki pooli jõustavaid vahetuskaubanduse võimalusi.

Millal me saame inimkonnana jätkusuutlikult elama hakata?

 Kui süsteemide     parandamine jätkub praeguses tempos, siis võtab jätkusuutlikkuse     saavutamiseni jõudmine aega kolm kuni neli generatsiooni. Osaliselt saab     see olema tingitud sellest, et paranemise aeglane tempo põhjustab kahjude     kasvamist. Hakates praegusest kiiremini tegutsema, võite jätkusuutliku     taseme saavutada järgmise viiekümne-seitsmekümne aasta jooksul koos palju     mugavama ja jätkusuutlikuma eksisteerimisega juba järgmisel     kahe-kolmekümnel aastal. Vaja on muutust, et iga indiviid teadvustaks     fakti, et kõik on omavahel ühendatud ning et tema elu mugavus ei ole     väärtus, mille peab saavutama teiste vahendite vähendamise  arvelt Selle ajani saate te     näha, kuidas inimkond hakkab kokku kukkuma. Süsteemid, mida ressursside     juhtimiseks kasutatakse, ei arene teie kulutustega sammu pidamiseks     piisavalt kiiresti, nii et keskkonnast tulenevatel põhjustel hukkub     märkimisväärsel arvul inimesi. See sunnib teid välja arendama uut visiooni,     mis põhineb tervislikkusel ja õiglusel. Kui palju selleks aega kulub, sõltub teist.  _____________________________________________________________________________________     Sõnumi     kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.     See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti     keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on     kaitstud autoriõigustega.     See info on osa igast jagatud sõnumist.

 
 

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga