ASTROLOOGIA

Kuidas paremini kasutada astroloogiat sisenedes Valguse Aega?

Seda, kuidas te astroloogiat kasutate sõltub mõnevõrra sellest, kes te olete ja mis vahendid teie puhul kõige paremini töötavad. Kuid viisid, kuidas astroloogia inimeste teadvuse arenedes toimib, on sellised, et astroloogilised jõud jätkavad Maa ja kõige sellel asuva, seal hulgas inimeste mõjutamist. Mida rohkem inimesi Valgustub, seda enamad neist ka mõistavad, et astroloogia on kasulik, sest alati eksisteerinud astroloogia jõud on õhkõrnad. Nad on juuspeened ent võimsad. Kui oma ühendusele ümbritsevaga tähelepanu ei pöörata, siis on astroloogilisi mõjusid lihtne ignoreerida. Samas Valgustumisest läbi liikudes muutub oma ümbrusega ühendatus ümberlükkamatuks.

Valgustumist läbides saab teile aina ilmsemaks, et kõik, mida te teete mõjutab ka teid ümbritsevat maailma. Medali teiseks küljeks on see, et kõik maailma asjad mõjutavad ka teid. Mõõtmed ulatuvad alates märkamisest, et samas ruumis olev vihane inimene mõjutab teie emotsionaalset energiat kuni selleni välja, et tuhandete miilide kaugusel olev planeet, mis paistab taevas tillukese täpikesena, omab teie üle energeetilist mõju.

Neid ühendusi ära tundes ja nende suhtes tundlikuks muutudes, leiavad osad, et astroloogia on uskumatult kasulik viisidel, mille peale polnud nad kunagi varem mõelnud. Teine asi, mis astroloogias Valgustumisest läbi liikudes muutub on see, et astroloogid, astroloogiat uurivad inimesed, tunnevad ära sügavamaid arhetüüpide tähendusi, mis on astroloogilistes süsteemides esindatud. See kehtib kõikides astroloogiliste süsteemide puhul, et üles on kerkimas nende sügavam tähendus; et arhetüübid saavad sügavamaid tähendusi ja et astroloogilistes süsteemides tuntakse ära uusi mõjutusi. Need mõjutused on seal alati eksisteerinud, kuid nüüd olete teie valmis neist kollektiivsel tasandil mõtlema. Seega te näete, kuidas osad inimesed, kes astroloogiat uurivad, seda ka ümber defineerima hakkavad.

Oluline on teadvustada, et astroloogilised jõud iseenesest pole muutunud. Kõik jõud on sellisel kujul alati olemas olnud. Muutunud on teie teadlikkus ja teie võime nende jõududega tööd teha selleks, et oma elusid täiustada ja heaolu luua. Astroloogia on muutumises sellisel viisil.

Kas traditsioonilised isiksuse omadused või ühildumised on märkides püsivad või nad muutuvad, kui me Valgustumist läbime? 

Valgustumist läbides nad muutuvad, aga veelkord, ei muutu mitte niivõrd teie omadused, kuivõrd muutute teie ise. Valgustumisest läbi liikudes muutute te aina terviklikumaks inimeseks. Mis tähendab, et te olete kaastundlikum; ühendusi loovam ja võtate omaks inimkonnale iga saadaoleva omaduse. Te olete suutelised kasutama omadusi vastavalt sellele, kuidas te neid vajate olukordades, millesse te satute. Näiteks, kui oled sündinud Neitsi tähtkujus ja Sa omistad endale mõned Neitsi omadused. Võid ennast määratleda kui hästi organiseerituna ja eduka probleemide lahendajana ning kaastundlikuna ja detailidele orienteerituna. Teine pool sellest, et Sa end nende omadustega määratled, viitab, et Sa pole edukas nende omaduste vastanditega. Sa ei pruugi tunda end mugavalt segaduses; eksides või ei pruugi Sa hästi näha suurt pilti. Ennast ühe või teise omaduse kaudu väga tugevalt määratledes, välistate te loomupäraselt tema vastandomaduse.

Valgustumise protsess nõuab, et hakkaksite väärtustama seda, et igal erineval omadusel on koht, kus ta kasulik on. On aegu, mil detailidele orienteeritus on kasulik. Ja on teised ajad, mil on kasulikum vaadata suurt pilti. Valgustumisest läbi liikudes teenib teid omaduste embamine, mille te olete endas ära tundnud oma astroloogilisele märgile tuginevalt ning siis vaatate neist väljapoole ja otsite et mõista; et ühendada; et tagasi nõuda need omadused, mille olete kas kõrvale lükanud; ignoreerinud või ära kaotanud. Te kõik olete endast midagi kuskile ära kaotanud. Te olete endast tahke kaotanud lapspõlves; sotsialiseerumises; aegadel, mil olete olnud vigastatud ja võimetu tervenema. Seega osa tervenemisest ja terviklikuks saamisest sisaldab jõudmist oma kõikide omadusteni, et teil oleks suurem kast töövahendeid, mida kasutada oma elu paremaks toimima panemiseks. Võite sageli märgata, et teie mustrid ja kalduvused kulgevad teatud joones ja seda nii seetõttu, et nad on õpitud kui seetõttu, et nad võivad olla seotud mõne teie vaimse andega.

Kuid lõppkokkuvõttes, Valgustumisest läbi liikudes on teil ligipääs kõigile neile omadustele, mistõttu olete suuteline vastama igale olukorrale täpsemate vahenditega ja elule paindlikuma lähenemisega. Ühtesobivuse juurde veel korra tagasi tulles, siis Valgustumisest läbi liikudes te märkate, kuidas te suudate olla teiste iseloomude ja isiksuste suhtes paindlikum, mille läbi suureneb teie ühtesobivus ka rohkemate inimestega. Nii juhtub see seetõttu, et teil on rohkem empaatiat ja mõistmist teiste omaduste suhtes, kui seetõttu, et teil on aina vähem vaja, et teised teie eest hoolitseksid. Te suudate aina rohkem armastada ja hinnata teist erinevate omaduste põhjal. Kõik see muudab teid rohkem teistega kokku sobivaks, sest te toimite pigem armastusest kui vajadusest lähtuvalt. 

Milline väärtus on astroloogial ülestõusmise ja Valgustumise ajal?
Tekivad uued astroloogia vormid nagu galaktiline astroloogia.
Mis eesmärk ja väärtus on galaktilisel astroloogial
ning kuidas see muudab astroloogia valdkonda üldiselt?
 

Et Valgustumine on valguse süütamise protsess ja seetõttu hakatakse nägema asju, mida varem näha ei suudetud, siis muutub ka see mida astroloogia kirjeldab teie jaoks rohkem nähtavaks ja seeläbi teie poolt enam muudetavaks. Sellega on oluline arvestada Valgustumist läbides. Kuidas iganes, nähes oma sünnikaardi mõju või lihtsalt tajudes ennast ülestõusu läbides selgemini, olete te oma sünnikaardile vähem tänu võlgu. Kui te mingil hetkel midagi märkate, siis saate te selles suhtes teha teadlikke valikuid. Kui te seda ei näe, siis eksisteerib muster teie teadmata ning mõjutab teid arvamatutel viisidel, teie poolt juhitamatuna. Paljudele võib Valgustumist läbides olla väga kasulik uurida oma astroloogilist kaarti ja astroloogilisi mõjusid. See on veel üks mudel või mustrikiht, mis aitab iseendast pilti kokku panna. Pilti kokku pannes, mudelit ja seda läbivaid mustreid uurides, hakkate te ennast selgemini nägema. Te saate kõrvale lükata need kihid, mida te enam ei soovi ning omaks võtta need, mida edasi liikudes kaasa võtta soovite. Hakates ennast selgemini tajuma, avastate te vältimatult, et te ei saa enam jääda sügavalt seotuks ühegi mudeli või süsteemiga. See, millega te ennast sügavalt seote, on teie tõeline ’Mina Ise’. Kõik mudelid ja süsteemid tõusevad üles kui mängulised, selgitavad elamused, mille kaudu saate kogeda inimese elu ja valgustumise protsessi, aga mingeid kohustusi teil nende ees ei ole.

Minevikus võis astroloogiline ennustus öelda, et Sul tuleb väga halb päev. Su päev võiski halb tulla, aga kui Sa ennustust ei näinud, siis polnud Sul sellest aimugi. Nii võisid Sa ennast süüdistada ja tekitada suure segaduse, sest ei olnud pööranud tähelepanu Sinu jaoks juba paika pandud astroloogilistele mustritele ja ei näinud seda tulemas. Ning teisest küljest, ennustust vaadates ja halva päeva ideed kaaludes mudelit väga sõna-sõnalt võttes ja kujutledes, et mudelil on suurem võim kui Sinul, lood Sa nii halva päeva endale ise.

Valgustumisest läbi liikudes omandate te taju, et teie otsustada on see, mis juhtub; teie otsustada on see, kuidas elu läheb ning teie ise valite oma reaalsuse. Võite lugeda halva päeva astroloogilist ennustust ning võtta vastu otsuse, et isegi kui selline muster on kättesaadav, valite midagi muud ja te otsustate valida hea iga päev. Või valite, et väljakutsete tekkides raputate nad maha, sest aimasite neid ette ja nende pärast ei pea te oma suhtumist muutma. See on valgustumist läbiva liikumise trajektoor suhtes astroloogiasse ning kõikidesse mudelitesse ja süsteemidesse.

Küsimus galaktilisest astroloogiast puudutab astroloogia teist tasandit. Traditsiooniline või klassikaline astroloogia käsitleb teie päikesesüsteemis eksisteerivate taevakehade mõju teie füüsilisele ja energeetilisele olemisele. Galaktiline astroloogia võtab arvesse laiemat pilti, taevakehade laiemat ulatust, mis samuti mõjutab teie energeetilist süsteemi. Kui mõelda päikesesüsteemi astroloogiale või klassikalisele astroloogiale, siis on neil otsene mõju energiaväljale, mis moodustab teie füüsilise keha. Teiste sõnadega on see energia, millest lõpuks saab kokku teie füüsiline keha, millel on rohkem pistmist teie personaalse isiksuse ja isikliku kogemusega. Galaktiline astroloogia on häälestanud end nende taevakehade lainele, mis on väljaspool teie päikesesüsteemi ning kauguse ja erineva, kõrgema vibratsiooni taseme tõttu avaldavad nad tugevaimat mõju teie viienda dimensiooni eksistentsile ja kogemusele, millega nad sünkroonis on.

Tihti võimaldab galaktiline astroloogia näha oma karmat, näha oma hinge teed. See aitab ette kirjutada ja välja selgitada viise, kuidas töötada interdimensionaalsete energiate ja oma intuitsiooniga. Galaktiline astroloogia ja mitmed teised astroloogia uued iteratsioonid töötavad rohkem intuitiivselt. Seega, taevakehade vaheliste füüsiliste suhete detailide uurimise asemel töötatakse arhetüüpidega oma intuitsiooni järgides või häälestades end informatsioonile, mida arhetüübid galaktilise kaardi osas pakuvad. Valgustumisest läbi liikudes on see märkimisväärne. Galaktilise astroloogiaga töötamine aitab avardada oma silmaringi ning aitab hankida informatsiooni iseenda kõrgema vibratsiooni versiooni kohta.

Klassikaline astroloogia ja galaktiline astroloogia ei vastandu teineteisele ja üks ei ole teisest parem. Nad on lihtsalt mudelid, mis arvestavad ja kirjeldavad erinevate taevaosade mõju teie erinevatele eksistentsi paikadele. Klassikaline astroloogia aitab teil mõista oma füüsilist ja emotsionaalset mina, isiksust ja vastastikust sotsiaalset toimimist. Galaktiline astroloogia aitab teil häälestuda oma vaimsele minale, oma karmale, oma intuitsioonile ja oma ühendusele jumalikkusega.

_____________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

 

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga