MAJANDUS

Kas Hoidjad saavad meile rääkida sellest, milliseid parandusi peavad läbi tegema majandussüsteemid kogu maailmas ja USA’s?
Kuidas mõjutab kestev majanduskriis valimisi ja ühiskonda?

Kestev majanduskriis lõppude lõpuks lahendatakse. Ainus käeulatuses olev küsimus seisneb selles, kui kaua te kollektiivina vajalike muudatuste tegemiseks ootate ja kui halvaks peab olukord minema, et te hakkaksite korrektiive tegema. Lõppkokkuvõttes on ainuke jätkusuutlik majandussüsteem see, mis toob võrdset kasu kõikidele inimestele ja mis nõuab kõikidelt inimestelt võrdset panustamist. Need süsteemid võivad välja kasvada teie praegusest süsteemist või nad tõusevad fööniksina praeguse süsteemi tuhast siis, kui te lubate sellel täielikult ära lahustuda. Praeguse süsteemi transformeerimine on leebem lähenemine ja nõuab kõigilt oluliste muudatuste tegemist, mis  põhinevad võrdsetel võimalustel ja võrdsetel investeeringutel. See on väga keeruline, sest te elate maailmas, mis on nii tasakaalust väljas selles suhtes, kes milliseid ressursse omab ja kuidas need ressursid on jaotatud. Väga palju peab muutuma, kuid see on võimalik.

Teie praegused majandussüsteemid põhinevad võitlusel ressursside pärast. Need süsteemid toimivad nagu mäng, milles ühed võidavad ja teised kaotavad. Üle maailma sünnivad inimesed olukordadesse, kus nad on üles seatud selles mängus osalemiseks kas hästi või halvasti. Te ei sünni võrdväärsele mänguväljakule ja mängureeglid ei ole õiglased. Põhiolemuselt sünnivad inimesed kas ressursside hankimise võimalustega või ressursside hankimisel teel seisvate takistusega. Need võistlevad süsteemid on vastandid lõplikule jätkusuutlikule süsteemile, mis saab olema pigem koostöövalmis kui võistlev majandus.

Et praegu on ebavõrdsuse elimineerimine ja värske majanduse nullpunktist üles ehitamise alustamine praktiliselt võimatu, siis peate selle asemel tegema oma majandussüsteemides üksikasjalikke, hoolikaid muudatusi. Seda tüüpi muudatused on kättesaadavad pea kõikides riikides üle kogu maailma. Inimesed, kes neid muudatusi kogu süsteemi nimel ellu viima hakkavad on valitsusjuhid ja majandusliidrid, näiteks äride omanikud. Nii era kui avaliku sektori liidrid peavad tegema sobivaid valikuid ja otsuseid, et juhtida teid jätkusuutlikumasse majandamisesse.

Siiski, lõpptulemusena saab jätkusuutlik majandussüsteem eksisteerida ainult siis, kui see kajastub kõikide inimeste eludes. See tähendab, et iga inimene peab elama oma elu nii, et ta teeb ressurssides suhtes koostööd mitte ei võistle nende pärast. Igaüks saab muutuda suuremeelsemaks, õiglasemaks ja läbipaistvamaks ressursside osas, mida ta kasutab ja nende ressursside osas, mida ta oma kogukonnale ja maailmale tervikuna vastu pakub. Selle töö peavad ära tegema kõik inimesed, et toetada ja luua keskkonda, mis globaalsel majandusel muutuda lubab.

Ainsad muutused, mis valitsuste tasandil toovad majandusse püsivaid, jätkusuutlikke süsteeme, seisneb ressursside ümber jaotamises neilt, kellel on palju neile, kellel on väga vähe. Sellega luuakse tasavägisemat mänguväljakut. Maailma majandusliidrid peavad tegema valikuid, mis algseadistavad ühiskonna klassilise kihistumise. Nad peavad looma rohkem võimalusi neile, kellel neid pole ja nõudma suuremat panustamist neilt, kellel on palju. Seda on võimalik teha paljudel viisidel ja ühte lihtsat meetodit, selle saavutamiseks pole olemas ning see võtab aega. See tähendab, et teie majandussüsteemid jätkavad allapoole keerdumist ja lagunemist senikaua, kui need teenivad tohutu vahe hoidmise eesmärki nende vahel, kellel on ja kellel pole.

Majandusest kujuneb valimistel ja muudes poliitilistes tegevustes aina suuremaid lahkarvamusi tekitav teema, kuni ühel hetkel ühed liidrid otsustavad katkestada praegu toimiva süsteemi ja hakata tegutsema selle nimel, et luua süsteemis rohkem võrdsust. Need liidrid ei saa olema populaarsed ja nende karjäärid jäävad tõenäoliselt lühikeseks, kuid läbi ajaloo jäädakse neid meenutama julgete persoonidena, kes astusid välja süsteemi parandamise ja inimkonna päästmise eest. See on vähem katastroofiline viis majanduses muudatuste tegemiseks.

Kuid seni, kui teie liidrid väldivad töötamist õiglasema ja tasakaalukama ressursside süsteemi suunas, toimub aina rohkem kannatusi ja te näete poliitikute intensiivset jagunemist. Seda, et liidrid teeksid selliseid valikuid, mis lõpuks majanduse sotsiaalselt võrdsema, õiglasema ja jätkusuutlikuma süsteemi suunas pööravad, on eriti vajalik USA’s. Selleks peab suurem hulk indiviide aktsepteerima ka seda, et kõigil on vaja investeerida ühise hüve loomisesse. Igal inimesel on valik, kas ta oma igapäevast elu nende põhimõtete järgi elab või mitte.

Kuidas ma tean, et see, mida ma siin Maal teen on tähendusrikas
ja minu kõrgeimaks hüvanguks?

Võimalikke vastuseid on väga palju. See sõltub sellest, kes Sa oled ja kuidas Sa ennast oma elus tunned. Osad tunnistavad, et nad on joondatud seetõttu, et nad on emotsionaalselt õnnelikud. Osad tunnevad joondatust seetõttu, et on füüsiliselt energilised. Osad tunnevad joondatust tänu sellele, et nad tunnevad endast armastuse energiat läbimas. Võimalusi on lõputult ja teie kogemused sõltuvad sellest, mis tööd te teete ja kuidas te oma elu elate. Seda öeldes, anname me teile parema vastuse kui, „See sõltub.“ Otsustav hetk seisneb selles, et kui Sa pole õnnelik tehes seda, mida Sa teed, siis on mingi tahk Sinu töös joondusest väljas.

Kõigepealt – töö definitsioon Kroonikate poolt vaadatuna. Töö, nagu meie teda kutsume, on igasugune Sinu elus jätkuv eesmärgitatud tegevuse vorm, milles Sa ühel või teisel viisil oled kutsutud kaasa lööma, ka ainult ideede kaudu. Iga tegevus, mida Sa teed ja mis allpooltoodud kolme tunnust sisaldab on töö, sõltumata sellest, kas Sulle makstakse; sõltumata sellest, kas Sind on värvatud; sõltumata sellest, kas Sinu tegevuse kohta on selge määratlus. Osad teist on kutsutud tegema asju, mis ei sobi ühegi konkreetse elukutse raamidesse; teised on kutsutud tegema asju, mis sobituvad ilusti ühe või teise elukutsega. On ka neid, kes on kutsutud kindlaid elukutseid ja tegevusalasid kas looma või uuesti määratlema. Ning pidage meeles, et nende alla käivad ka tasustamata tööd ja tasuta tegevused.

Laias töö definitsioonis on igal töö vormil kolm peamist tunnust. Esimene on tegevuse iseloomustus, milles Su töö seisneb. Millist toimingut või tegevust materiaalses maailmas füüsiliselt ellu viiakse? Teine on see, kellega koos Sa oma tööd teed. Millised inimesed on Sinu töösse kaasatud ning millisel viisil või kuidas on need suhted üles ehitatud? Kolmanda tunnuse nimetus on väljendusvabadus ehk millist osa Sa endast, oma sisemisest minast, oma identiteedist Sa oma töö kaudu väljendad. Neid kolme kategooriat, pead Sa hindama siis, kui mõtled, kas see töö, mida Sa teed on Sinu jaoks kõige sobivam või mitte.

Vaadates seda tööd, millega Sa parajast hõivatud oled, on oluline vaadata iga tunnust eraldi. Ühesõnaga – kui Sa tunned end tööd tehes või töö olukorras õnnelikuna, siis võid eeldada, et see on Sinuga kooskõlas, oled õigel teel. Kui Sa tunned end õnnetuna, siis sõltumata sellest, kas Sa mõistad miks ja sõltumata Sinu erialast, siis vaata neid kolme tunnust ja kaalu milline neist pole Sinuga kooskõlas. Kui kõik kolm on või tunduvad olevat kooskõlast väljas, siis võid kindel olla, et Sinu töö ei ole Sinu jaoks õige; siis pead liikuma mõnda teise töövaldkonda või mõnele teisele erialale. Kui üks-kaks tunnust pole kooskõlas, siis saab neid tihti ümber joondada nii, et Sa leiad oma töös uuesti õnne. See on nagu põhivõrrand. Oled Sa õnnelik või ei ole? Jah või ei? Kui ei ole, siis mine järgmise küsimuse juurde, milleks on – vaata kolme tunnust. Kui kõik kolm on kooskõlast väljas, või kui ükski kolmest pole kooskõlast väljas, siis mine järgmise küsimuse juurde.

Järgmine küsimus on, et millisel erialal Sa töötada tahaksid? Teise küsimuse juurde tagasi minnes, kui neist ühes või kahes kategoorias on märgatav probleem, midagi konkreetset, mis Sinu puhul ei toimi, siis saad sellega tegelema hakata ning teha muudatusi oma töös, et mõista, kas eriala on Sinu jaoks õige, ja kas  töökorraldus on üles ehitatud korrektselt või on seal midagi joondusest väljas. Esimene kategooria, mida adresseerida on oma töö ainelise otstarbe määratlemine. Kas see tegevus ise ja selle ellu viimine on Sinu jaoks rõõmustav ja väestav või on see Sinu jaoks tüütu, kammitsev, mõttetu? Näiteks, kui töötad  mänguasjade vabrikus, siis kas Sa naudid värvimise ja asjade kokku kruvimise protsessi? Naudid Sa naudid mänguasjad ehitamise füüsilist protsessi või on see Sinu jaoks ärritav ja rahulolematust tekitav? See on üks asi, mida Sa muuta saad.

Sa võid avastada, et tunned kutsumust mänguasjade vabrikus töötamiseks või Sulle meeldib mänguasju maailma tuua, kuid mänguasjade kokkupanemine ei ole Sinu jaoks kõige sobivam. Sa pead tegema muudatuse oma tööga seotud erialas, vahetades selle kas mänguasjade turustamise töö või mänguasjade kokku panijate juhendamise töö vastu. See, mis Sulle rõõmu toob on ehk mänguasjade inimesteni toimetamine. Võid avastada, et Sa pead muutma oma töö rolli, et saaksid teha rahuldust pakkuvat füüsilist tööd, mida Sa igas hetkes naudid.

Teine kategooria on inimesed, kellega Sa koos töötad. Sa võid olla enda jaoks ideaalsel erialal, võid olla haaratud tegevustest, mis teevad Sind väga õnnelikuks, kuid need võivad olla inimesed või suhted, mis Sind jõuetuks muudavad, mis panevad Sind ennast halvasti tundma või takistavad mingil moel Sinu õnne. Ka sel puhul kutsutakse Sind tegema muudatusi sellesse, kuidas Sa nende inimestega kokku puutud või eemaldaksid end täiesti nendega seotud suhetest ja olukordadest.

Kolmas kategooria on see, mida kutsutakse väljendusvabaduseks. Teine sõna, mida ma selleks kasutan on eesmärk. Tunned Sa oma elus seda tööd tehes ja selle mõjus välisele maailmale sellist ühendust, mis tekitab Sinus tunde, et Su tõeline mina saab selle töö kaudu väljendatud? Võrreldes esimese kahega on see veidi vähem käegakatsutav, kuid sama oluline ning sama tõeline ja sama kindel. Selle asja kohta ei ole teil pärsi õigeid termineid. Kas Sa näed ja tunned ühendust selle vahel, mida Sa teed ja millist mõju see mailmale omab? Rahuldab see Sind ning annab see Sulle vajalikkuse tunde? Kui jah, siis lõdvestu ja naudi seda. Kui ei, siis pead ehk oma töös rahulduse leidmiseks need ühendused looma. Oma tööle iseenda jaoks tähenduse andmiseks otsi viise, et neid ühendusi tajuda.

Näiteks, Sa leiad, et Sulle tõeliselt meeldib mänguasjade ehitamine ja Sind ümbritsevad inimesed, kelle seltsi Sa naudid ja kes Sulle jõudu annavad, kuid Sa siiski tunned jätkuvalt rahulolematust. Siis võib põhjuseks, mis Sind rahuldamatuse tundeni viib olla see, et Sa küll mänguasju ehitad, kuid ei näe, kes neid kasutavad. Sellisel juhul võid Sa vabatahtlikuna kaasa sõita mänguasju kohale toimetava autoga ja jälgida nende inimesteni jõudmist. Võid proovida tööd ka marketingi meeskonnas ja vaadata, kuidas reklaamiüritustel lapsed mänguasjadega mängivad ja kuidas lapsed mänguasju valivad. Tagasi minnes vabrikusse ja neid edasi ehitades võid endale ette kujutada ja meenutada rõõmu nende laste silmades, kes Sinu mänguasjadega mängivad. Selle ühenduse loomine võib väga tihti viia rahuloluni. Aga siiski, kui kõik kolm kategooriat teie puhul ei toimi või mõnda neist pole võimalik tuvastada, siis võite eeldada, et teie eriala ei ole teie jaoks kõige õigem ja teil on kasulikum otsida endale midagi muud.

Meie, kes me liigume elu hilisemate aastate poole ja pole veel leidnud oma kutsumust, siis kas see tähendab, et me oma võimaluse oleme nässu keeranud või maha maganud? Kas meie elu kutsumus on sellisel juhul vaid küsimus elamisest ja hingamisest inimesena ükskõik, kus me ka ei viibi? 

Igasugune tegevusala on õigusjärgne töö. Mõned teist pole võib-olla kunagi teinud või leidnud tööd, mille kohta ta saaks kogu südamest öelda, et see on tema kirg. Sellesse kategooriasse langeb tegelikult enamus teist. Maailmas lihtsalt olemine – lahendades oma karmat armastusel põhinevate suhete kaudu või õppides iseennast sügavamalt armastama kasvu ja arengu kaudu – on täiusliku ja eduka inimliku elu jaoks piisav. Mõnedel on väga kindel kutsumus, mida ta täitma peab või millele ta vastama peab ning ta tunneb selle suhtes kirge või tõmmet. Mõned tulevad ellu avatud lepinguga – lihtsa lahtise malliga, et otsida nii palju armastust, rahuldust ja naudingut kui võimalik ning muuta maailm seeläbi paremaks. Osadel on leping, mis ütleb, et ta peab täitma mingi kindla eesmärgi. Need teie seast, kellel on leping, et peate täitma mingit kindlat ametit või eesmärki, palun teadke – teie hing ei jäta teid kunagi abita või maha ilma maakaardita, mis aitaks teil edasi minna.

Kui Sul on oma elu ja elamise viisi suhtes vastakad tunded, siis tea, et see on täiesti inimlik. Polaarsus on inimeseks olemise üks põhivorme. Polaarsus annab võimaluse olla avatud uutele asjadele, kahelda toimuvas ning uuesti läbi rääkida pooleliolevaid protsesse. See võimaldab Sul mitte muutuda sirgjooneliselt jäigaks. Polaarsuse vorm või midagi, mida Sa tajud struktuuri puudumisena, ei ole märk Sinu ebaõnnestumisest või millegi maha magamisest. Kui Sul enda arvates pole kunagi olnud kindlat tegevusala, kirge või sihti, siis tähendab see seda, et Sinu ülesanne siin on lihtsalt teha seda, mida iganes Sa teed nii suure armastuse ja aususega kui võimalik.

 

_________________________________________________________
Sõnumi kanaldas Akasha kroonikast Jen Eramith, MA, Akashic Transformationsi kaudu.
See ja teised sõnumid www.AkashicTransformations.net  Eesti keelde tõlgib Anu Rumessen, www.valgusekoda.ee Sõnumi sisu on kaitstud autoriõigustega.
See info on osa igast jagatud sõnumist.

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga