VIIS VANA ENERGIA PETTUST, Salt Lake City, Utah, 21.Jaanuar 2017

Kõige suurem raskus on neil, kes on kuulamas, või lugemas antud sõnumit, seisneb küsimuses, kuidas pääseda vanade energiate eksitustest? Te jätkuvalt kannate endis vanade energiate jääke. Seega Krayon, läbi Lee Carroli, toob esile vana energia pettusi ja trikke, millistes inimene on jätkuvalt kinni, mõistmata samas, kuivõrd see pidurdab tema arengut. Ta aitab avada silmad eksimustele, ning aitab need ümber kirjutada, ning unustada igaveseks.

Tervitan teid, mu kalli., olen Krayon, Magneetilisest Teenistusest.

Armastusel on palju erinevaid tahke ja „kaasmõistmine“ on selles uus sõna, läbi mille on toimumas nihe. Olen teiega olnud juba pikemat aega, andes sõnumeid sellest, mis on võimalik  ja mida saate ise teha. Ka tänast teemat olen puudutanud varemgi. See on sellest, mis oli vanas energias. Tänast sõnumit nimetame Vana energia viis suurimat pettust. Selle sõnumi jooksul selgitame teile seda, mis oli aga mitte seda, mis on. Kallid, raske on rääkida sellest, ilma et ei kõlaks teile midagi solvavat, mis puudutab teid. Kuid inimkond on juba täiskasvanuks saamas. Olles siin rahva ees, ma tunnetan, kuidas käivitub teie alateadvustes, et Jumal on  teie sisemuses. Olen võimeline tajuma, kuidas vahetuvad alateadvuses küsimused, saan tunnetada seda, kuivõrd kõrge on teie kaasmõistmine, just nimelt neil, kes on siin ruumis ja neil, kes on lugemas või kuulamas. Ja see on kõrgem, kui oli aastat neli tagasi. Küsimused on uued ja need on muutunud targemaks, vana energiat need ei peegelda enam eriti. Kuid siiski, kõige suurem raskus on neil, kes on kuulamas, või lugemas antud sõnumit, seisneb küsimuses:  „Kuidas pääseda vanade energiate eksitustest?“

Seetõttu kavatsen tuua esile  omadusi, mis mõnedele võivad näida tuttavana. Ma pole kunagi neid andnud  ühese paketina, nagu teen seda täna. Nüüd on paras aeg peoks, kuna iga asi,  millest hakkan rääkima, on möödaniku vana energia. Paraku, te peate seda kuulma. Peate kuulma üksnes selleks, et teil oleks nimekiri, kontroll-nimistu, mis ütleks, et nüüdsest seda enam ei tule, ei iialgi. Seda on samuti tarvis neile teie seast, kes alles hakkavad mõistma, et on juba küll läbitud seda, kuid siiski, ees on tunnetatav veel mingi tundmatu osa sellest. Ei ole võimalik kogu oma elu veeta ühes paradigmas, seega tuleb heita ta kõrvale, ning koheselt laadida oma kompuuter ümber, juba paari aasta jooksul. Ühel või teisel tasemel kannate endis jätkuvalt vanade eksimuste jääke, seetõttu mõnelegi teist on tarvis seda sõnumit kuulda ja lugeda.

Kui lapsed on kasvamas, siis nad on  puhtad ja kaunilt süütud energiaga. On olemas palju muinasjutte, müüte ja metafoore, milliseid olete sedavõrd tihti rääkinud oma lastele selleks, et nemad saaksid paremini mõista ja tunda midagi endi kohta. Kui nad saavad teada aastaaegade vahetustest, siis  nad hakkavad tundma teatuid ootusi, ehk on valmis eelolevaks eluks, ehk teavad, missugune aeg ees ootab. See kõik on nende vanuses vastuvõetav. Jätkuvalt kasvades  koguvad nad tarkust ning heidavad minema mõningad lapsepõlves kuuldud lood ja müüdid. Nad hakkavad nägema ja tunnetama sügavat tõde, astuvad tõelisse ellu. Lapsikud asjad langevad neilt ära iseenesest. Ma ei tahaks küll sellest rääkida, kuid siiski tuleb seda teha. Vana energia oli täis neid lapsikuid asju, ehk seda, millega inimkond oli vanas paradigmas seotud ja mis olid neile pettusteks. Vana energia maalis teile müütilisi pilte. Ma tahaksin näidata teile neid pilte, pilt pildi järel. Iga pildi mõistmine on pidutsemine, kuna seda enam ei ole, seda enam ei eksisteeri

1 pilt 

Vana energia õpetab, et kõik on korduv, seega, siin päikese all ei ole midagi uut. Sellega seoses sünnib lootusetuse tunne, kus teile näib, et midagi uut ei ole, ega saa ka kunagi tulla. Mu kallid, nii oli möödunud aegadel. Kõik, millega võisite arvestada tuleviku peale, oli see, mida  märkisite tehes linnukese, et see oli minevikus ja saab olema ka tulevikus. Selline oli vana energia nõks, mis kinnitas teile, et te ei pääse vanast inimloomusest, ja mis pahatihti viis  sõdadeni. Et vahepeal on väike hingetõmbe aeg ning seejärel taas sõda, kuna nii on see minevikus olnud. Mida saab olla sellist, mis tooks muudatusi sedavõrd, et inimloomus muutuks teiseks? Ja teil oli vastus teada ette, et elu  on alati olnud selline, sajandeid. Selline arusaam on olemas isegi praegu. Sest arvatakse, et möödunud sündmused on šablooniks tulevikule. Kuid tõde on see, et te olete tulnud sellest punktist läbi ja pööranud uue lehekülje, nüüdsest saate hakata tunnetama oma intuitsiooni ja oma tarkust, olete liikumas sellistesse sfääridesse, millistes te ei ole kunagi varem olnud. Sellist tulevikku ei ole veel keegi kunagi kirjeldanud, ja see ei hakka järgima mineviku teed, ei iialgi. Te peate hakkama oma teadvust ümber kirjutama, et saaksite kohe nüüd öelda: „Kallis Vaim, ma mõistan, ma tean, et tulevik on meile teadmata ja kättesaamatu, täis kaunidust ja mõistmist, ka minu elu võib suunduda sellesse muretusse ookeani, millist seni veel kunagi pole olnud siin maa peal.“ Just selline on uus energia ja sa võid jätkata, et ma koheselt heidan endalt pettuse loori, mis on öelnud mulle varem, et kõik peab olema nii, nagu oli varemgi.

2 pilt

Sa ei ole suuteline liikuma edasi, oled püüdnud ja püüdnud, kuid alati oled millegagi või kellegi poolt takistusi tundnud,  sealhulgas ka enda poolt. Ehkki olete suutelised saavutama teatut stabiilsust ning tunnetama end suhteliselt rahulolevana, kuid mõnedes asjades siiski te ei ole suuteline kuidagi pääsema edasi. Mis on selle põhjuseks? Just nimelt planeedi tume energia on hoidnud teid sellises piiris, et te tunnetaksite eneserahulolu. Kui ilmub keegi ja räägib teile, et teie olukord võib olla veel parem, siis te vastate talle, et see on küll ahvatlev teile, kuid te teate oma paradigma reaalsust, millises elate ja te ei ole suuteline tõusma teatud tasemest kõrgemale. Milline pettus, milline kaval nõks. Vana energia pettus seisneb veel selles, et inimene tunnetab ainult seda, mis on tema peas kinni jäänud. Ja seda ta teeb. Ja see on just see, mis on teiega toimunud. Kas olete teadlikud, kuivõrd kerge oli teid läbi selle kontrollida?  Te ei ole kunagi isegi mõelnud, et olete võimelised pääsema ettepoole, minema edasi. Ja see on väga kerge. Neid on palju, kes on kontrollinud teid paljude aastate jooksul, kes on kontrollinud planeeti, on kontrollinud majandust. Oo jaa, nemad on kaugele jõudnud selles, kuna teis on teadmine, et te ei ole suutelised astuma teatud joonest üle. (Krayon muigab) Uus paradigma kustutab selle sootuks, ning ütleb teile, et te olete ärkamas just selles mõttes, et teie Akašid on hakanud lausa liikuma. Uus paradigma hakkab rääkima teile, et siin maal on teil selliseid talente, milliseid varem ei ole olnud ja neist piisab mitte üksnes selleks eluks, vaid ka järgmiseks ja ülejärgmiseks, et te olete teel, millist te ei ole varem veel käinud ja see viib teid mitme valgusaasta võrra ette, võrreldes sellega, kus olete praegu. Mistahes asja, millist teie ka ei sooviks praegusel ajal, te olete suuteline ise kõike korda saatma. Võid isegi öelda (Krayon veendumusega)“ Kallis Vaim, ma enam kunagi ei väida, et ma pole suuteline millekski. Kallis Vaim, ma tean, et on olemas asju, millised ületavad minu suutlikkust ja ei ole oluline, kui vana olen, kuid tean, et olen suuteline minema kaugemale, kui kunagi varem. Tegelikult ma juba olen seal, ma olen osa nihkest, aga mitte pettuse osa.“

3 pilt

Sa pole seda väärt. (Krayon kurvalt) Oo, mu kallid, oma hilisemates sõnumites ma olen peatunud sellel sügavamalt, kuid peaksin tegema seda veel kord (Krayon veel suurema kurbusega), kuid kuidas ma saaksin seda teha, solvamata teie sisemist last. Kuidas sa võisid üldse uskuda kedagi, et oled sündinud sellesse ilma väetina ja roojasena? Kuidas sa said seda uskuda, kui sinu sisemuses on Kõige Olemasoleva Looja, ja tema on loonud kõike sinule vajalikku. Kuidas üldse keegi saab sulle öelda, et sa ei ole jumala vääriline? Kas sa kunagi ütleksid oma lastele, et nad pole sündinud väärtuslikena ja ma ei hakka teid armastama enne, kuni te pole teinud seda, või seda. Kas teeksite midagi sellist? Kas Looja oleks seda öelnud sinule?  See on sedavõrd lapsik. Kuid paraku, vana energia paradigma on täis teadmatust ja rämedust. See on see, milles olete elanud. Teil on olnud suur soov uskuda sellesse, mida teile räägiti, et te ei ole Jumala vääriline. (Krayon naerdes) Kuid sellegipoolest, te astusite sellises paradigmas uhkelt ja suurejooneliselt. Kuid peale selle teil olid veel Akašid, (Krayon irooniliselt) millised väitsid teile, et  ja-jah, kõik on nii, kõik on õige. See oli üksnes sellepärast, et kõik, mida olite püüdnud teha, tuli teile kätte läbi suurte raskuste. Oleme rääkinud, et iga kord, kui püüdsite teha midagi vaimset, saite nuheldud selle pärast. Me kordame taas ja taas, et te olete praegu sellisest eksitusest, oma isikliku väärituse tunnetusest, juba välja tulemas. See jumalikkus, mida tunnetate, peaks panema teid tegema sissehingamist, teha sügavat hingetõmmet, et lausuda, ma pole üksnes vääriline, vaid vägagi vääriline. Te pole inimajaloo aegu veel kunagi olnud sedavõrd väärtuslikud, kui olete praegu. Olete väärilised lahendama probleeme, ning suunduma sõdadeta elamisse, hakata tegutsema mõistmises ning ignoreerima kõike, mida näete ja kuulete oma uudistes. Uudised kisuvad teid alla, kuna need näitavad üksnes vana energia uudiseid. Ehk olete pannud tähele, et kõik, mida edastab meedia, on peamiselt orienteeritud  üksnes vanale energiale. Just seetõttu vana paradigma energia ei sure nende jaoks. Tegelikult ta pole surnud veel enamuse jaoks, nemad püüavad hoida kinni sellest, mis ei ole enam reaalne.

Vana vaimsus, sa tead seda paremini (Krayon sosinal, silmast silma) – sa oled väärtuslik, ole selle teadmisega hetke  ning  tea, et sa oled seda väärt. Kõige vägevam Jumal, kes on loonud Galaktika, on loonud sind oma kauni pale kohaselt, et sina saaksid tabada hetke ja hingates sisse, öelda (Krayon hingestatult) – vana energia ei saa enam mind ära osta pettusega olnust, sellega, mida mulle on minust räägitud. Ma olen sündinud suursugususena, kuna Jumal on minu sisemuses, ning kõike, mida näen enda ümber, on loodud Jumala poolt. Ma näen Jumalat kõikjal, tunnetan Teda ja Tema loovuste kaunidust. Ma olen väärt seda nägema ja ma olen Tema. Selline oli kolmas pilt.

4 pilt

See on sedavõrd sügav ja sellest olen rääkinud juba enam kui 26 aastat. Ta on sedavõrd sügav, kuid vääriti mõistetud. Miks? Millest äkki omistate Võimsamale Armastuse Lättele inimlikku teadvust? (Krayon ülevalt) Ilmaruumis ei ole Jumala Armastusest midagi puhtamat. Teil ei ole isegi aimu, kuivõrd puhas on see puhtus. See on väljaspool teie määratluse suutlikkust, see ületab kõike, mida olete suutelised mõistma. (Krayon veelgi hingestatumalt) Selline armastuse vägi on võimeline pühkima minema kõik negatiivsed asjad. (Krayon läheb üle sosinale). See on loov energia, armastus ja mõistmine on Jumala koostiselemendid. Selle grandioossuse juures, mis on sinul teada, kas saad öelda, et sinul on teada mingitest Taevastest sõdadest ja et on olnud mingi Langenud Ingel ja et Jumalal ei ole sinuga üksnes seetõttu, et oled tegemas seda, või teist. Kas Jumal on karistamas sind seepärast, et oled tegemas seda, või teist? (Krayon imestusega) Millise määrani olete suutelised inimsustama Jumalat.? Kas on teile arusaadav, mis on mütoloogia, ja kuidas jäädakse lapsikult selle lõksu, et Jumal on inimene? (Krayon muigab) Ta ei ole inimene, ta on Ilmaruumi looja. See on inimteadvusest hulga kõrgem, kõigest, mida olete suutelised kujutama, kõigest, paljude valgusaastate jagu kaugemale, kui olete vaid suutelised sellest aru saama.

Paraku on palju seda, mida on teile räägitud ja millesse olete uskunud. (Krayon mõnitavalt) Jumal mõistab hukka, Langenud inglid, Taevased sõjad, ja palju muud, mis on tirimas teid alla, päris põhja. (Krayon pehmemalt) Kallid, see paradigma on vanast energiast, vananenud mütoloogiast, mille osaks te enam ei ole. (Krayon sosinal, kui otse kõrva) Oled sündinud suurejoonelisena ja väärilisena, oled tema teadvuse ja olemise osa, just selline on inimolemus. Kirjuta ümber oma arusaam sellest, kes on Jumal ning näe Jumalat sellisena, kellena oled nägemas oma vanemaid, otsesel ja esmasel hingetõmbel peale sündi  ja sedavõrd jumalikuna, sest selles on armastus, mis ei olene sellest, missugune sa oled. Selles on üksnes abi ja heasoovlikkus, mis ei olene sellest, mida oled tegemas. Omades vaba valikut, võid teha mida tahes. Kuid omades vaba valikut, sa näed, kes Ta on, näed et Ta  sinu sisemuses ja alles siis hakkad mõistma Teda teisiti. Hakkad nägema seda kaunidust, mis on Jumalas alati olnud, et Tema kunagi ei halvusta kedagi. Jumal ei ole üldse võimeline teid halvustama. Kas mõistate, selle halvustamisega teete Jumala funktsioneerimise võimatuks. Ka inimolevus ei teeks oma lapsega kunagi seda, mida olete uskumas, et Jumal on seda tegemas teiega. Mõelge sellele. Ehk ärgake tõele, mis on suurejooneline ja täis mõistmist, armastust ja kaunidust. Võtke terve mõistus appi ja saage aru, kes on Jumal?  Selline oli 4 pilt.

5 pilt

Pimedus on juhtimas kõike (Krayon naerab). Olgu peale, nii oli seni. Pimedust tunnetasid inimesed, kes kehastasid isiklikku vaba valikut,  olla pimedus. Olete näinud seda sõdades, olete näinud kogu inimkonna ajaloo jooksul. Inimesed valisid järgida pimeduse teed, kus  erinevad inimesed otsustasid astuda koos pimedusega. Neist said teie juhid, teie peremehed ja te isegi ei teadnud sellest midagi, sest teil oli üksnes meeles, et te ei ole suutelised pääsema edasi, kõrgemale. Nad manipuleerisid inimrassidega, viies neid omavahel sõtta, teenides sellega raha ja  teile see on hästi teada. Inimrassi, kogu tema eksisteerimise aegu, juhtisid kõik, kes üksnes tahtsid ja omasid võimu, olid küllastamatud ja ahned, olid nendega, kes tulid nendega kaasa. Selline paradigma on teile hästi teada ja on teil meeles, ning te tunnetate seda. Kõik see on vana energia, ega ei saa enam endisel tasemel eksisteerida.

Oo jaa, leidub siiski neid, kes  usuvad jätkuvalt sellesse, kuigi on juba ärkamas. Valgus on võitmas pimedust, seega pimedus ei ole suuteline valitsema seda planeeti. Kui te arvate, et see siiski jätkub, siis meenutage, mis juhtus kaheksakümnendail aastatel, kui järjekordne sõda ei puhkenud. Mis toimus aastal 2000, kui pöörasite ümber nurga, kuid armageddoni seal ei olnud? Mis oli aastal 2012, kui pühitsesite kriitilise punkti üleminekut? See kõik näitas, et inimkond alustas ärkamist Valgusesse. Kõik see on sellest, (Krayon emotsionaalselt) et pimedus ei kontrolli enam planeet Maad.

Te olete kohanud metafüüsikuid, kes esimesel võimalusel väidavad, et on olemas salajased vandenõud, mis on loodud nende poolt, kes on kontrollimas inimkonda. See on jätkuvalt nende teadvuses, kuna nad on harjunud vana paradigmaga. Kallid, seda enam ei ole. Võtke üks hetk kuulutamiseks ja afirmeerige: „ kallis Vaim, mina ja üksnes mina, olen juhtimas oma elu.“

Valgus on juhtimas seda planeeti, ta hakkab aegamööda muutuma valgemaks, ta vabaneb pimedusest. Teil kaob vajadus mõelda, et Pimedus on juhtimas teid. Kindlasti on neid, kes lugedes või kuulates antut sõnumit, ütlevad, et Krayon, see sõnum on nii naiivne, kõik on niigi suurepärane, kõik on niigi päikeseküllane ja valge.  Kallid, selline oli iidsete prohvetlus. Kuid nemad ei väitnud, et see võib juhtuda teie suvalisel ajalõigul. Te alles olete alustamas rännakut Valgusesse. Teile on teada, et see teeb muret Pimedusele, kas pole? Kui võtate välja vahendid, mis teile on antud, siis ajate hirmu nahka Pimedusele, mis oli seni juhtinud teid. Leidub palju pimedusega harjunuid, kes ei mõista toimuvat, nad hakkavad taanduma ja loobuma võimust, siis mõistate, millest ma räägin. Kokkuvõttes ütlen kahte asja:

  • Vana vaimsus peab hakkama saama kõigega.
  • Vanale vaimsusele on üleskutse, heita kõrvale kõik vanad nõksud ja eksimused.

Taas sündivad noored on vabad eksimustest, nemad vaatavad teile otsa, küsivad iseendilt teie kohta, et  kas midagi on siin viltu? Nad ei ole kunagi tunnetanud enda väärtusetust. Nende eesmärk on tulevik, mis on ere ning nad näevad üksnes seda, mida suudavad luua. Nemad vaatavad teid kui tõmblevaid, kinni jäänuid vanasse. Noorte vastuvõtt on vaba taolistest kogemistest. Seega, vana vaimsus, ka sinul on aeg heita minema kogu vana, siis suudaksid rajada teed teistele.

Juba praegu on planeedil toimumas muutused, isegi selle sõnumi andmise ajal on käimas võitlus Valguse ja Pimeduse vahel. Oleme rääkinud, et keegi ei saa jääda istuma aia otsa. Seda on kerge ütelda, kuid minge ja vaadake, Valgus on võitmas. Kas see ei ole siis pidu? Kõik, millest rääkisin, on juba minevik ja ei kuulu uude paradigmasse. Mu kallid, minge ja võtke see vastu armastusega, siis näete suurt head kätt, mis on võtmas pihku teie käed ja mõistke, et minul oli õigus. Mul oli täesti õigus, et Ilmaruumi Keskme ja Loomise Läte on elamas koos teiega,  igas ühes teis, naeratage talle vastu (Krayon naeratab õnnelikult).

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga