VIIS RINGIS Phoenix, Arizona 16.Jaanuar 2018

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Ebalineaarse ringi nimekiri.

Mulle ei meeldi anda nimekirju ehk loendeid, sest te annate neile alati hierarhilise tähenduse. Teile number 1 on esimeseks ja number 2 teiseks jne. Iga kord, kui kuulete numbreid 1, 2, 3, 4 jne, teie aju seab kohe oma loogika kohaselt need järjekorda. Nüüd lubage küsida, kas on mul mingit alternatiivset viisi anda teile nimekirja? Korraga ma ei saa neid teile anda, sest see oleks võimalik ainult kvantilisel viisil. Ma olen sunnitud andma teile asju järjekorras, omistades neile numbreid. Seega, ma korraldan asjad selliselt, et esimesena annan informatsiooni vanadele vaimsustele ehk Valguse Töötajatele. See informatsioon on põhiliselt  Valguse Töötajate tüüpidest, see oleneb sellest, millises lahenduste režiimis nad töötavad planeedil. Kas nad on lahendamas uue energia mõistatusi ja kas nad teavad koostööd muude Valguse Töötajatega.

Kõik, mis  mul on kavas teile edastada, annan ma ringina. Mõelge hetkeks ringist, kaunist, ühtsest, katkematust ringist. Mööda ringi on atribuudid ehk numbrid. Ringi jaoks ei ole oluline, millisest alustada, või mis suunas liikuda. Kõik atribuudid on kättesaadavad ja kogu teadmine nendest jääb ringi sisse. Lineaarsuses, sirgel joonel, mida te peate ajaks, ma nimetaksin asju üks teise järel. Kuid ka siis, ükski neist ei ole olulisem teisest. Tahaksin, et te mõistaksite, et  kõiges, mida annan, ei ole eelistusi, ega ei ole oluline, milline millise järel järgneb, sest kõik on ühtne. Ma edastan teile ainult informatsiooni. See on üks raskematest asjadest, mida Vaim räägib inimestele, või ühele inimesele. Me saame ühes aja lõigus anda teile vaid ühte asja. Te saate kuulda üksnes number 1-st, ega kuule number 3, või 4. Kui oleksite võimeline avama oma südame ja mõistuse ja võtma vastu kõike korraga, ning teadvustama, et tõde on neis kõigis, siis oleksite vaimselt tark inimene. Kuid inimkond, tänu oma lineaarsusele, on eeldavasti võimeline ühel ajalõigul eristama üksnes ühte asja. See  loob just seda, millest on mul kavas teile rääkida.

Süsteemi erinevad osad on võimelised tegema erinevaid asju.

Kõik planeedi vaimsed süsteemid, mille osaks püüate olla, kannavad reeglina seda, mida nimetatakse singulaarseks eesmärgiks. Olenemata sellest, mis vaimne süsteem, või organiseeritud süsteem see ka ei oleks, ja isegi ka religioon, need kõik  kohustavad teid järgima reegleid. Teilt nõutakse nende reeglite täitmist, et järgides neid, oleks võimalik saavutada ühtset eesmärki. Mõned reeglid nõuavad ühtset vormiriietust, tegutseda ühtmoodi, mediteerida ja palvetada kindlas kohas ja kindlal ajal, kindlas suunas ehk kõike teha ühel viisil. Kui heidate pilgu mistahes keerulisele süsteemile sellel planeedil, või ilmaruumis, galaktikas, siis te näete, et nende erinevad osad teevad erinevaid asju. Kui heidate pilgu füüsikale, siis ka seal erinevad asjad toimivad erinevalt ja on seotud erinevate energeetikatega. Kui heidate pilgu keemiale, sügavuti, siis saate aru, et asjad liituvad, et luua uusi asju. Kõikjal looduses näete, et üks osa  toetab teist.

Nii on seatud kogu elu süsteem, hapnik, vesinik ja süsinik on aluseks elu kõigile erinevatele osadele ja see võimaldab olla neil elavana.

Ärkamine tõe suhtes.

Vana vaimsus, sa oled siin planeedil teatud põhjusel, kindlal eesmärgil. Sa oled ärganud tõe suhtes, niivõrd suure, niivõrd kauni, mis ei mõista hukka kedagi, isegi siis, kui keegi  käitub valesti. Oled ärganud tõe suhtes, mis  ülistab kogu inimkonda. Et Jumal on sinu sisemuses – see on Tõde. Et planeedi energia teeb läbi nihke – see on veel üks Tõde. Ja veel üks tõde, et vanad vaimsused on palju kordi läinud (surnud) ja uuesti naasnud, on läinud ja naasnud ja seda taas ja taas. Nad on toonud planeedile Suurt Tarkust ja just praeguseks ajaks.  Ja veel üks tõde, et vanad vaimsused  ärkavad erinevate ülesannete jaoks, et kindlustada uue energia rakendust.  Ma tahaksin teile rääkida jaotustest, mis on vägagi lineaarne. Kuigi see on keeruline,  püüan selgitada seda lihtsamalt. Ma annan teile täna vaid viis atribuuti. Seega, kõigest sellest, millest räägin edasi, saate hiljem analüüsida, ning leida neist enamuses varjatuid mõtteid, just numeroloogia vaatevinklist.

Vaimse häälestuse täiuslik süsteem.

Kallid, mul on teile mõned head uudised. Teil on praegu suurepärane, isegi kaunis süsteem. Te lahendate käesoleval ajal küsimust, millest te ise ei ole teadlikud. Mõned teie seast, olles harjunud oma vaimsete süsteemide singulaarsusega, vaadates minu partnerit, seisavad küsimuse ees, et nad ei ole suutelised selleks, mida suudab Caroll Lee, ja et, kas siis nende tähtsus, vana vaimsusena, on väiksem, kui tema oma? Asi on väga lihtne, peate aru saama, et teil kõigil on  oma ülesanded. See on see, mis  juhib ülesandeid ja paigutab teid vastavasse keskkonda, ehk ringi ossa, ringi, millest hakkan rääkima, kui sinu enda Akašidest. Need on need energiad, kes sa oled olnud, mida oled teinud ja need energiad on loonud seda, kelleks oled praegu ja mida teed praegu ning mida selle tulemusel praegu tunnetad. See on vaimne häälestumine, nii nagu on teie kolmemõõtmelisuses, see on see, mis pakub sulle huvi  või milleks on sul annet.  Kuid jutt on vanadest vaimsustest ja vaimsetest ülesannetest, ehk mida te teete, või milleks olete siin planeedil. Ma tahaksin rääkida vanadest vaimsustest, sellest, mida nad teevad ja kuidas nad teevad tööd koos – ringis, kaunis kuldses ringis – armastuse ja loovuse ringis. Vanad vaimsused ja Valguse Töötajad tulevad planeedile vastavalt kindlale otsusele, kindlale numbrile, et luua täiuslikku tasakaalu. Kuid neile ei ole isegi teada, et on olemas selline süsteem.

Üldise juurdepääsuga reaalsus.

Tahaksin alustada minu partneri taolistest (Lee Caroll). Siin võtaksin kasutusele uue termini – põimitud Akašid. Mida on teil teada põimitusest? Üldiselt väga vähe. See on suhteliselt uus väljend, mida on toonud esile füüsikud, mis oma olemuselt tähendab  „üldise juurdepääsuga reaalsust.“ Kui füüsikas kaks asja on põimunud, siis mõlemal on üks ja sama reaalsus, isegi kui need asuvad teine teisest suure vahemaa taga, ehk need on erinevates kohtades. See väljend tuleneb kvantilisest füüsikast.

Reaalsus ühise juurdepääsuga.

Need, kes on põimunud kellegi Akašiga, võimaldavad neil juurdepääsu ühisele reaalsusele, mingi mineviku reaalsusele, mis pani neid ükskord liikuma. Seda on suhteliselt raske maapealses reaaalsuses dešifreerida, sellist reaalsust, mis oli ammuses minevikus, võib olla isegi eesriide taga ning just see pani aluse liikumisele.  Ilmaruumi, galaktika ja päikese süsteemi kohta on sõna, mida astroloogid kasutavad kui metafoori  ja see on Yod, ehk Saatuse Sõrm, mis viitab mineviku sündmuste kordustele, mida nimetatakse ka veel bumerangiks. Astroloogias see sõna räägib kolme asja ühtlustumisest. See on suhteliselt unikaalne ja spetsiifiline ja esineb suhteliselt harva, ning annab energiat neile, kes on sündinud sellise koosluse märgis, ja hoiab neid selles seletamatul viisil ning see tuleb nende Akašidest.  Kallid, see ei avaldu kohe peale sündi., vaid ilmneb aegamööda, kuni jõuate selle mõistmiseni ja selle realiseerimiseni. See tähendab, et teadvustamatu muutub ilmseks, ehk läbib tee olematust kuni olevani, seejuures läbi teadvustatud teadvustuse. Teisi sõnu, kui te keeldute  vastu võtmast seda, siis teie jaoks seda kunagi  ei sünni. Kuid kui te  nõustute astuma sellele teele, siis need asjad tõmbavad teid kaasa, heas mõttes. Viivad teid sellisel jõul edasi, et kõik, mida te ka ei teeks, on vaid ühe eesmärgi nimel. See tase kaasab vanu vaimsusi, kelle Akašid on läbi põimunud, sest nemad teevad oma tööd pühendunult. Mõned neist on kanaldajateks, teised on kirjanikeks, tarkadeks, mõned viivad läbi kursusi ja esinevad. Ehk ärkvel olles, nad mõtlevad alati teistele inimestele.

Pühendunult viimas edasi uut energiat.

Need inimesed pühendavad end iseendale, ning mõistavad seda, mis on seotud tervisega. Nende igapäevaseks eesmärgiks on pühenduda ühele asjale, nad on sihikindlad, viimse hingetõmbeni. Enamuselt see neil ka õnnestub.  Seega on olemas selline mõttelaad ja see ongi see, millest tahan teile rääkida. See on üks viiest ringi atribuudist, kuid pidage meeles, et kõik viis  toetavad teine teist.

Mu partner (Lee Caroll) on teadlik sellest, sest ta näeb ka ennast muutumistes. Nüüd ta mõistab, et jätkab sellega ja ta on teadlik, et ei jäta seda tegemast kunagi. See arusaam tuleb tema Akašidest ja ta teab,  et peab sellega tegelema ja rääkima sellest jätkuvalt.  Temataolisi on teisigi. See on kõik, mida nad saavad teha, sest nad näevad eesriide taguse kaunidust ja suursugusust ja nad saavad näidata seda ja rääkida sellest, kirjutada sellest, ning olla sellised. See on üks viiest eripärast ehk eesmärkidest. See ei ole missioon, see ei ole määratletud vaid see on põiming kõigega, kõigega mis on  püha, vaimne ja on Akašides. Mu partner on tegelenud sellega ka eelmistes eludes. Sellised on põimunud Akašid.

Selline oli number 1. Mida tähendab numeroloogias number 1? See on uus algus. See ongi peamine eesmärk neile, keda viivad edasi  põimunud Akašid ning sellele keskendumine on võimas. Kõik, mida nad teevad või kuhu lähevad, kõik see on uue alguse nimel. Nad ei lõpeta midagi, see jääb alati uueks, number 1-ks.

Kaunis aitav süsteem.

Number 2 on sama, mis number 1 – need on osaliselt põimunud Akašid. Need ei ole niivõrd edasiviivad, kui need, kes tunnetavad, mida teevad. Sellised inimesed on rohkem lõdvestunud olekus ja mõtlevad, et ei ole midagi hullu, kui ma ei tee seda. Kuid nad teavad  oma eesmärki planeedil. Seega, number 2, on tegemist duaalsusega, mis on seotud inimkehaga ja number 2 on tervendaja number. Number 2 on see, mis otsib lahendusi number 1 toetuseks. Kui kord number 1 hakkab midagi tegema, siis temale on tarvis number 2, et saaks asja tervendada. Nad on süsteemi töötajad, kes mõistavad ja töötavad süsteemides, mis on abiks inimkonnale ning nad tegutsevad koondunult. Need, kelle Akašid on põimunud osaliselt, mäletavad seda, kuidas asi käis eelmiste kehastuste ajal. Nad on suuteliselt meenutama süsteeme, millised töötasid ja milliseid olid kasutatud varemgi. Nad on niivõrd veendunud nendes asjades, et on valmis isegi kirjutama raamatut sellest ja nad on valmis õpetama seda ka teistele, sest neile see on sedavõrd tõenäone, kõik selle tasemed ja faasid. See kõik täiendab suure pusle osasid, eriti see on abiks number 1-le, nad on toetusrühmaks inimkonnale ja number 1-le. Number 1 kannab end sinna, kuhu on vaja ja seda seni, kuni leidub keegi, kes määrab tema liikumist. Number 2 hakkab arendama ja täiustama kõike, mida selleks on vaja. On olemas kaunis aitav süsteem, mis sarnaneb Šveitsi kellale, kus iga detail on ülimalt sobivas kohas, mis seob kõik ühtseks. Seega, see, mis seob kõik ühtseks on  sünkroonsus.

Kui täna ma lõpetan, siis teil on teada kõik 5 tüüpi, kuid teil võib tekkida küsimus, et milline neist on minu oma? Olen rääkinud, et saate olla kahes, ehk isegi kolmes korraga. Olen rääkinud teile, et need võivad kattuda. Olen rääkinud, et on olemas viirutatuid piirkondi. Olen rääkinud, et see kõik on kvantiline. Ärge püüdke seada end nendega ühte. Üksnes teadke, et need on olemas. Üksnes teatud tasemel  kuulute ühele neist. Mõistke seda, et mõned teie seast on tunnetanud sünkroonsust juba selles, et olete siin ruumis, või, et osad inimesed  kuulavad ja loevad seda sõnumit hiljem ning mõistavad, et ollakse nagu kella mehhanismi osa. Sünkroonsus  paigutab neid nende enda aega, mis  paikneb teine teise sees ja kõik  toetavad teine teist.

Loovad olukorrad ühiseks stsenaariumiks.

Number 3 on katalüsaator, mis paneb asju liikuma. Juba number 3 olemasolu on katalüsaator kõigele, mis puutub temaga kokku. Katalüsaator on see, mis jääb muutumatuks. Muutub üksnes see, mis puutub temaga kokku. Ma ütlen teile, kes on number 3 – need on mediteerijad üle planeedi. Nende Akašid on täis hubasust, nemad saavad hubaselt istuda ja mediteerida päevade viisi. Neist saavad uuendajad. Nemad saavad istuda ühes ja samas asendis, midagi tegemata. Kuid ma ütlen, mida nad teevad, nad kinnistavad kõigi ülejäänute energiat, kõigi, koos võetuna. Nende teadvus on stabiilne, rahulik ja kaunis. Nad  loovad olukorra, mida  ülejäänud inimesed tunnetavad.  Nüüd  räägin teile täiuslikust kellast – Ringist.

Kui number 1 jõuab küsimuseni, siis ta tunnetab number 3, mis on tema osa. Meditatsioon ei ole number 1 osa, kuna 1 on üksnes edasi viiv ja liikuma panev. Number 3 viib teisele tasandile, kvantilisel viisil annab teada numbritele 1 ja 2, mis rahunevad maha, lõõgastuvad ja on teadlikud, et kõik on korras, kuna siin on number 3, mis teeb oma tööd. Number 3-el on olnud kehastusi nunnadena kõikjal üle planeedi, kes  palvetasid ja nende vägi on olnud tohutu.  Mu partner, kui Valguse Töötaja, kas kuuled seda?

Sa kunagi vaatasid number 3 ja mõtlesid, et kuidas mina saaksin seda teha, see ei ole minu jaoks, nemad istuvad istuvad ja istuvad (Krayon muigab). Nüüd sa siis tead, et nad ainult istuvad ja stabiliseerivad planeeti. Nad stabiliseerivad kõiki ülejäänuid numbreid, põimudes neist läbi. Mediteerijad, nad  loovad rahumeelsust, nad on katalüsaatoriteks. Mis ka ei tule nende teele ette,  kõik muutub üha rahumeelsemaks ja seda tänu neile. Number 1 ja number 2  ahastavalt ootavad number 3. Kuid numbrile 3 on hädasti vaja number 1 ja number 2, kuna vaid istudes ei ole võimalik teha seda, mida  teeb number 1.

Kas hakkate nüüd mõistma Ringi? Kas hakkate tabama selle mõtet?  Peab olema selline süsteem, kus vanad vaimsused saaksid teha planeedi jaoks erinevaid asju, selleks, et kõik töötaks. Kõik ei ole ühes univormis, kõik ei ole ühest soost, kõigil ei ole ühte doktriini, ega ühte usku, kõik ei ole ühtse eelsoodumusega, ega tee kõik ühte ja sama, ei mõista üht ja sama laulu. Kõik on unikaalsed ja täiesti erinevad, ainult täiendavad teine teist, nagu kaunid Šveitsi kellakesed.

Olete ühenduses planeet Maaga.

Mis teie arvates on number 4? Numeroloogide tähenduses number 4 on Gaia number. Olen teile rääkinud, et Gaia on seotud inimese teadvusega. Kõik planeet Maal toimuv on sügavalt seotud inimesega. Isegi iidsetel esimeseks asjaks oli Gaia. Neil ei olnud tehnoloogiaid ja neid toitis üksnes Gaia ja ka ilmastik. Need olid inimesele kõige olulisemad asjad ja seda andis neile Gaia. Olete kaotanud sideme Gaiaga, temaga seonduse ning see on kaotanud teie jaoks olulise tähenduse. Kuid ühendus Gaiaga on oluline. Kui rääkida number 4-st, siis te isegi ei tea, et selleks on Valguse Töötajad. Nemad on teadlikud, et neil on side Maaga, kusjuures nad on sügavas kiindumuses Maasse. Kui nad  embavad puid, siis nad lausa sulanduvad puuga. Neil on vajadus olla alaliselt Gaia osa.

Ringi dünaamika.

Kallis Krayon, sa räägid faasidest, osadest, lahtritest, kas keegi on võimeline minema ühest lahtrist teise, veel selle kehastuse ajal? (Krayon naerdes) Inimesed, miks te ei tee seda, te saate teha kõike, mida iganes soovite. Kas teie arvates number 3 saab olla number 4? Kas number 5, millest te ei ole veel kuulnud, saab olla number 1? Siin on ringi süsteem, seega muidugi saavad. Ringis on teekondi, kus saab koguda vajalikke energiaid, õppida, teada saada ja liikuda ning kõik see on dünaamika. Kuid see ei ole asi, mida te ei saaks tõsta ümber. Kui paneksite end sellesse nimistusse igaveseks, siis oleksite nagu peitu pugenud, sulgenud end oma karpi. See ei ole nii, sest te olete osa ringist, te liigute koos.

Kas  teate, et number 4 saab suhelda loomadega? Nad armastavad loomi. Mõned teadvuse tasandil saavad suhelda loomadega, mõistavad neid. Mõned on võimelised suhtlema taimedega, mõistavad nende soove. Nad armastavad planeeti, kuna on number 4.  Kui oled number 3, ja oled keskendunud üksnes oma nabale (naeru kahin ruumis), siis sa ei mõista aednikku, kes tõuseb hommikul väga vara ja läheb aeda, hoolitseb taimede eest, sest ta armastab neid. Te kõik olete ringis, teete tööd koos, olete põimunud ehk isegi olete teine teisele toeks, igaüks oma osas, oma teostuses. Kas oled seda märganud?  See on osa Suurest Süsteemist, kus loomade jutt on suunatud number 1 ja 2 ja 3. Kuid võib olla 3 ei kuule seda, või mingi teine ei kuule seda. Kuid ühtses süsteemis seda ei juhtu, seda ei saa juhtuda, kuna teadlik teadvus on kvantilises ühenduses, temas ei ole isolatsiooni.

Täna mu partner näitas, et teadvuse sulandumine  paneb asju liikuma. Ei üksi, ega kahekesi, mitte ka kolmekesi, vaid põimingus – ainult see paneb asjad liikuma. Ma rõhutan, on olemas Töötajate Ring, kus ollakse teine teisele abiks, nende teadvused on põimingus, kuigi igal ühel on oma määratlus. Sellised olete te kõik. See, mis on sulandumuses, see loob. See on kvantilise süsteemi põhine ja koosneb paljudest osadest, mis on põimunud teiste osadega. Paljudele teile ei ole teada, et olete kõik põimunud, see lihtsalt on nii. Kuigi sa ei ole mediteerija, siis sa oled toeks mediteerijatele ja neist saab sinu osa. Tänu koostisosadele tervik muutub võimsamaks ning seda teeb number 4.

On palju Maa Töötajaid.

On palju neid, kes on number 4 ja neist tuleb nüüd jutt. Mõned ei jõua armastusest planeedi vastu kaugemale, ega pea end vanadeks vaimsusteks, nad peavad endeid ainult Maa Töötajateks. Nad ei tea isegi Akašidest midagi. Nad teavad vaid, et mingil põhjusel kõik, mida nad tahavad teha, on seotud loodusega, loomadega. See ongi kõik, mida tahavad teha, teadvustamata endile, et see on seotud number 2 ja number 3. Isegi number 1, kes teeb tööd süsteemides ja süsteemidega, on samuti kaisutamas puid ning Gaia tunnetab seda kogu oma olemusega, tänu number 4-le. Samas number 4 rahuneb tänu number 3-le, kuna ta istub tundide viisi, mediteerib teistele ja rahuneb ise, rahuneb number 1. Jah, see on suurepärane.

Mõistetav muutus.

Number 5 on viimane ja see on muutumine. Kes on see, kes teeb suurimaid muutusi planeedil? See ilmselt peaks olema number 1, aga ei ole. Kui number 1 teeb tööd, siis ta teeb oma tööd, teeb seda keskendunult ja sihikindlalt, seega neil kuluks aastaid olukorra muutmiseks, et sünniks midagi erinevat. See on number 5, kes teeb suurimat muutust. Number 5 kätkeb endas suurimat vanade vaimsuste hulka, kui ükski teine number, ta on  nagu departament. Ma nimetaksin seda isegi ankruks. Tema ankurdab numbrid 1, 2, 3, 4.

Mis on selles head, kui kogu elu hakkad kallistama puid? Kes hakkaks rääkima? Kes hakkaks aitama? Vastus neile küsimustele oleks, et  kõik ülejäänud, seda tänu suhetele planeediga. Kas näete nüüd, kuidas see töötab?

Seega, number 5 kinnistab number 4, eriti number 3, mis muidu sõuaks ankruta minema. Number 1 esindajad isegi ei peatuks, et nuusutada roose. Number 5 on vana vaimsus, kes ei ole oma elu jooksul kirjutanud ühtki raamatut, ta ainult käib ja räägib, tegemata „midagi olulist“, teie arusaamise järgi. Te isegi ei suuda mõista seda, et nad  liiguvad mööda planeeti, nagu on liikunud suured Meistrid, päevast päeva ja levitades mõistmistegevusi. Mõistmine – see on võtmesõna, millele me pöördume taas ja taas. See on see, mida vajab Ilm, et ta saaks muutuda. Planeet saab liikuda tänu sinu ja nende tegevustele, kes näevad sind. Sa käid igapäevaselt tööl, sul on sõpru, sul on pere, kuidas sa suhtud neisse? Kuidas sa toimid, kuidas sa tegutsed igapäevaselt? Kas märkad Jumalat teistes inimestes? See ongi Ankur. Kõiges selles on mõistmine. See annab suuremat tuge planeedile, kui numbrid 1, 2, 3 ja 4. Ankur  on mõistmine, mida on vaja planeedile, et kõik ülejäänu saaks teha tööd. Teile kõigile on vaja seda, mida  kannavad ülejäänud.  Kes sa oled ? Ehk oled mitmete kombineering? See on normaalne, kuna keegi ei ole singulaarne, ega ole eraldunud. Ma seadsin teid viide lahtrisse, kuid nüüd tahaksin eemaldada kõigi lahtrite seinad, ning lüüa teid kõiki segamini, nagu mikseris. Siis kõik on kvantiline.

Te kõik  toetate teine teist.

Tegelikult te ei saanud aru sellest, kuid nüüd siis teate, et on olemas süsteem, tänu millele on suur hulk huvide erinevusi., milletõttu tahate teada, milline oled teie neist, või siis, mida oled tegemas.? Samas te veel ei mõista, et kõik olete tegemas kõike. Te kõik toetate teine teist.  Number 5-d, oleks hea, kui paneksite seda tähele. Seda, millega tegelete, et liigute mööda planeeti, mõistes kõike. See on vajalik asi, muidu ei saaks toimida number 1-st, kuni number 4-ni.

Number 1 on võimeline andma võimsat sõnumit Maale, mida ei mõisteta.

Number 2 valdab  Maa tervendavaid süsteeme, mida ei mõisteta, seetõttu seda ei kuule keegi.

Number 3 võib istuda aastaid, korrates AUM ja sellest ei ole mingit kasu Maale, kuna ollakse veel mõistmiseta.

Number 4 võib kaisutada puid, kui palju tahab, olla ühenduses Gaiaga, kuid, kuni ei ole mõistmist, siis ei muutu midagi.

Number 5 võib näida, et on kõige peamine, kuid siiski mõistmiseta on vaid tähtsusetu.

Lahkudes siit, mõtle sellele. Igasugune tegevus, mida teete headusest ja mõistmisest, väljub inimloomuse piiridest. Kõik, mida  teete läbi mõistmise, muudab neid, kes on teie ümber. Te olete märgatavad, inimesed märkavad seda, kuna see ei ole seni veel normiks.  Kui vaatate praegusel ajal toimuvat, siis näete väga palju vana energiat, mis jätkuvalt kestab. Kuna teie olete mõistmises, siis just seetõttu sa lülitud vanast energiast välja. Kuid paljud seda ei tee. Sa eristud neist, paistad silma oma erilisusega. Sul on vaja võtta midagi ette sellega, mis on sinu ees, sellega, mis on kõigile harjumuspärane, kuid seda on vaja minema heita. Sina oled suuteline ütlema, et  kasi siit minema. Inimesed vaatavad sind ja küsivad, et kas on see reaalne, võimalik? Sa teadvustad, kuidas sa saad  nendele seda selgitada, kuidas saad aidata neid nende sünkroonsuses. See on meisterlikkus, see ongi number 5.

Igal ühel on oma roll.

Kallid, selliselt töötab inimkond. Süsteem ühendab vanu vaimsusi ja Valguse Töötajaid, kus igaüks esindab oma eriala, ehk mängib isegi mitte ühte, vaid kahte rolli, et energiad saaksid sulanduda, mille abil kogu puslest saab Kuldne Ring. Te ei tee tööd ühe ja sama asja kallal, ega ole näoga vaid ühes suunas, ei räägi ühes ja samas keeles, isegi ei tea teine teisest midagi. Just see muudab planeeti. See on alles algus, kuid ees on oodata veelgi enamat, eeldus selleks on selge. Igal ühel on oma nišš, mis oleneb sellest, kui kaua olete eksisteerinud, kuidas tunnetate seda, mis teid ootab ees.

Lahkudes siit, olete teistsugused kui tulite, olete teadvusega, mis tõstab ja muudab teie suhtumist kõigesse, ükskõik mida teiega ka ei juhtuks.

Tänaseks piisab. Olen Krayon, kes on armunud inimkonda.

Ja nii see on…

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga