REAALSUSE SIBULA KOORIMINE Longmont, Colorado 13.Jaanuar 2018

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Elu näib teile vahel  nagu mingi salapärane müsteerium. Sellisena ta jääb teile seni, kuni inimesed ükskord tunnistavad, et nende ümber on energiaid, milledest nad ei ole teadlikud, kuid mis selgitavad enamiku müsteeriumi  saladusi. Otse teie ees on suur Läte, see on lausa teie nina all, kui vaid te avaksite oma silmad, siis te näeksite seda. See oli muidugi metafoor. Käesoleval ajal on Planeedil uus energia, kuid selle uudsus ei seisne selles, et teie, kui inimkond, suutsite tuua end välja minevikus ennustatust. Paljud teist  kasvasid üles ennustusega, et teie tsivilisatsiooni elutsükkel jõuab lõpule, et teie tsivilisatsioon peale aastat 2000 ei jätku enam. Teile ennustati, et sõjad oleksid viinud teid finaalse lahinguni, kus inimkond oleks hukkunud tuumasõjas. Kuid seda ei juhtunud. Kuid juhtus hoopis see, mida ei osatud kuidagi ette ennustada. Algas hoopis tõus uue mõtlemise paradigma suunas, sellise muutuse suunas, milleks enamus teie seast ei olnud üldse valmis. Nüüd on õige aeg näha seda, mis  ümbritseb reaalselt teid käesoleval ajal, et te saaksite rohkem arusaamist selle mõistmiseks. See on nagu  reaalsuse sibula koorimine.

Üheks peamiseks kihiks on õpetused Jumalast. Teiseks kihiks oleksid õpetused suhetest nende elu osadega, mis teid ümbritsevad, ühiskonnaga ja selle inimestega, kelle seas te  eksisteerite ehk elu enda paradigmaga.  Mis oleks, kui võtaksite ära selle reaalsuse koore, milles te olete, siis te juhuslike olukordade asemel näeksite hoopis oma elu sünkroonsust. Mis oleks, kui näeksite sellist tõde, mida teile ei ole kunagi õpetatud, ehk näeksite siis, et ise aitate projekteerida ja luua enda uut reaalsust. Mis oleks, kui see näitaks osaliselt seda, milleks te olete siin maal? Siis saaksite aru,  et selle asemel, et olla heidetuna olukordade juhusesse, te hoopis ise  juhite kõike seda, mida ise aitate oma ellu projekteerida. Selline mõistmine avaneb tänu vanade informatsiooni kihtide maha koorimisega.

Praegu olete sellistes energiates, mis  muudavad teie ühiskonda otse teie silmade all. Seda kõike võite näha ja kuulda isegi tänapäeva uudistes. Terviklikkus hakkab teatud olukordades esile tulema, kuid nüüd juba teisel kujul. See on nagu eesriide tõusmine, kus olukorrad, mis sajandeid on olnud väljaspool terviklikkust, hakkavad avanema, võib olla  juba märkate seda. Meie õpetused on olnud sellest, et asjad, mis olid eoonide ajal vana energia pimeduses, ei ole võimelised eksisteerima Valguse käes. Kuidas te kirjeldaksite sellist paradigmat ja kuidas võiksite seda nimetada? Sellel on olemas oma nimetus, mida kasutavad paljud ja seda nimetatakse –  „evolutsioon valgustumise poole“.

See metafoor  räägib valguse lülitamisest pilkases pimeduses. See räägib mitte üksnes vaimsetest asjadest, vaid paljudest teie kultuuride elementidest. See loob selliseid energiaid ja selliseid reaktsioone, milliseid te ei osanud oodatagi. Oleme rääkinud, et praegused energiad hakkavad mõjutama kõike. Teil seisab ees lõppude lõpuks näha, kuidas kõik, millest räägin, hakkab nii või teisiti sündima kõikjal, korporatsioonides, pankade sfäärides, valitsuste programmides ja poliitikas. Te näete, et elanikkond hakkab reageerima uutele terviklikuse ilmingutele hoopis teisiti, kui varem ehk mõistmise energiates.

Krayon, kui palju kulub selleks aega? Ma  näitan ja edastan oma sõnumites teile tuleviku potentsiaale, kuid juhite neid teie ise ja kõik oleneb üksnes teist, kui kiiresti suudab inimkond heita minema vanad paradigmad.  On tulemas uus paradigma, mis muudab tegelikult selle, kuidas asjad on seni töötanud. Seega, teie ülesandeks on, uskuda selle tõesusesse, ning hakata jälgima selle ilmnemisi. Tegelikult on käesoleval ajal käimas tõeline energiate võitlus, milles Valgus on võidu poolel rohkem, kui kunagi varem. Inimkond on üle minemas Pimedusest Uue Valguse poolele. Annan teile metafoori, mida ei ole varem andnud, millega saan näidata teile, mis tegelikult toimub.  

Malelaua metafoor.

Olete sajandeid mänginud üht vana mängu, mille nimeks on male. Käesolevas metafooris käib malemäng Valguse ja Pimeduse vahel. Mulle see metafoor meeldib veel sellepärast, et malelaual on samuti valged ja mustad malendid ja selles mängus otseselt esinevad pimeduse ja valguse mängurid.

Iga vaimsus, kes loeb või kuulab kanaldust hiljem ja teie, kes te istute siin ruumis,  lahendate valguse-pimeduse mõistatust ning osalete võitluses duaalsusega juba pikemat aega. Teie ajaloos on käimas malemäng. Te esindate valgeid malendeid ja kogu oma ajaloo jooksul olete mänginud valguse poolel. Te püüdsite mängida, ilmutades terviklikkust, mõistmist ja valgust. Paraku kõik ei sujunud alati edukalt ning pidevalt esines kaotusi. Liigutasite malendeid küll sinna või tänna, kuid ülekaal oli ikka mustadel malenditel. Näis, et reeglid nagu olid mustade kasuks. Tume teadvus piiras mängijat, saades sellega ülekaalu ning võita te suutsite vähestes mängudes.  Rääkides metafoorselt, siis inimajaloos olete juba neli korda jõudnud mängu lõppu. Metafoor räägib neljast tsivilisatsioonist Maa peal, mis kaotasid, seega pidite kogu mängu alustama uuesti. Selline lõpp tuli teile alati mitte ootuspäraselt, ehkki alateadlikult lootsite Valguse võidule Pimeduse üle. Kui pimedus oli võitnud, siis kujunes olukord, kus võitja võttis kõik ära. Sõdade võidule järgnes häving, surm ja madalam teadvus. Pimeduse võidu ülekaalu põhjuseks oli kõik see, millest oleme eespool rääkinud. Madalam teadvus ei ole võimeline nägema tuleviku asju, ega suuda arvata, mis ootab neid ees, kuna neil puudub valgus. Oleme rääkinud, et rumal ei  tea, et ta on rumal. Pimeduse arvates nad valitsevad kogu ilma ning nad on võimelised nägema üksnes seda, mida võimaldab näha nende tume teadvus. Kusjuures nemad ei näe, et nende võit viib inimkonna hukule. Kuid teisest küljest oli valgete malenditega mängijatel alati abiks varjatud Valgus. Nad olid alati teadlikud, et sõjad on hullumeelsus, et sõda ei saa kunagi olla asjade lahenduseks. Paraku sõda võitis ikka ja jälle. Kunagi ei ole olnud sellist sõda, mis saavutaks seda, mida oli tahetud. Sõda on alati olnud hullumeelsus, ta viis üksnes järjekordsesse võitlusse. Kas on vaja tõestust? Kui sõda oleks lahenduseks, siis oleks piisanud vaid ühest ainsast lahingust. Kuid iga sõda  külvab uut olukorda, mis viib taas sõjani ning veel suurema lahinguni.

Miks siis Valgus ei võida, ta on ju võimeline nägema. Valgetega mängijad, liigutades oma malendeid laual, ilmutasid armastust ja mõistmist, terviklikkust ja austust. Neil olid abiks šamaanid  ja targad inimesed, need, kes teadsid paremini ja nendega olid need inimesed, kes rääkisid, et  las armastus ja mõistmine juhivad elu. Kuid Valgus ei saanud ikkagi kunagi võidule ja seda paljude sajandite jooksul ta ei võitnud. Kuid äkki midagi juhtus. Vanad malemängu reeglid antud metafooris olid alati mustade mängijate kasuks, reeglid neile, kes said teha käike kuhu ja kuna tahes. Inimloomus ise soodustas mustadega mängijaid, sest nende atribuudiks oli hirm ja see töötas alati. Seega, vaatamata sellele, et pimeduse mängijad ei saanud palju näha, nad saavutasid siiski edu, seda üksnes seetõttu, et said teha käike oma reeglite kohaselt, pettes või sundides valgetega mängijaid. Sellised mängureeglid soodustasid pimedust ja kaitsesid seda kogu jõust.  Malemäng, mida mängite teistega reaalses elus, kulgeb samade reeglite alusel, nii valgetele, kui ka mustadele malenditele. Kuid antud metafooris need reeglid on ringi pööratud, olenevalt inimkonna teadvusest. Madala teadvuse juures reeglid olid alati mustade poolel. Mustad malendid tegid oma käike, hõivasid valgeid ruute, mida ei saanud teha valged malendid. Kuid valged ei olnud sellest teadlikud, nad  lootsid, et reeglid on ühesugused mõlemale poolele. Kuid need ei olnud võrdsed, pimedus kehtestas omad reeglid ja  juhtis elu.

Suur nihe.

Kui viies mäng hakkas lähenema lõpule, siis näis, et pimedus taas pääseb võidule, sest pimedus  leiutas massihävitusrelva ja oli väga tõenäoline, et taas on lähenemas järjekordne kurb lõpp. Tegelikult see oli selle lõpu lähenemine, mis oli teile ennustatud  50 aastat tagasi. Ebaausad, pimedust soosivad reeglid, tõusid taas esile. Kuid seekord ei tulnud järjekordset inimkonna lõppu, sest peale sellist lõppu Maa ei oleks enam olnud kõlblik uue elu alustamiseks. Kuigi kõik mustad malendid olid mängus enamuses, lükates ja pühkides laualt minema valgeid malendeid, samal viisil, nagu see oli toimunud ka varemgi. Kuid siis midagi juhtus, juhtus midagi esoteerilist, kusjuures väga, väga energeetilist , mis oli tõenäoline kõigi jaoks. Just enne seda, kui Krayon jõudis planeet Maale, lagunes Nõukogude Liit ja lakkas olemast. Kadus üks peamistest, ennustatud aegade lõpu mänguritest ning seda ei olnud ennustatud Pühades Raamatutes. Kas teadsite sellest, kas mingis pühasõnas oli sellele vihjet? Katsuge seda leida, kuid te seda ei leia, seda ei ole olemas kusagil.

Esoteeriliselt mõtlevad intellektuaalid esitasid küsimuse, et kas on võimalik, et on olemas palju erinevaid reaalsusi, et kas inimkond saab hüpata ühest reaalsusest teise? Kas tõesti inimkond suutis mingil viisil pääseda sellest huku potentsiaalist ja leida end mingis teises Ilmaruumis, või teises mõõtmes?  Seda potentsiaali oleme arutanud oma varajasemates sõnumites, kus  sai selgitatud, et reaalsus seisneb teie küsimuse püstitamises, mis lähtub lineaarsest lähenemisest sellele, kuidas kõik võiks töötada. Seega, kas teine reaalsus saab olla teise mõõtmena? On olemas multi-universumid ja  oma varasemates sõnumites oleme nendest rääkinud. Paljudel reaalsustel on palju mõõtmeid ja ka sellest oleme rääkinud. Olete tegelikult uues reaalsuses, mille käivitasite 80 aastate lõpus, kus väljusite teadvusest, mille kohased  prohvetite ennustused läksid täide. Kuid nüüd olete uues reaalsuses, millist ei ole teile kunagi ennustatud, kuna niisugust olukorda pole kunagi varem maal eksisteerinud. Ongi kõik ja millest see räägib teile? Ehk siis tõesti, olete hüpanud sellisesse mõõtmesse, kus Maa ei ole enam selline, kui oli varem. Pange tähele, et ükski pühakirjadest ei ole rääkinud teile sellest olukorrast, kus asub teie tänane maailm. Kuidas tunnete end siin?

Erinevate reaalsuste olemasolu eeldab ruumidevahelist nihet. Paraku, kuigi olete läbi teinud järsu nihke, see veel ei tähenda, et peaksite jätkama oma eksisteerimist vanas reaalsuses. Kuid te saite hakkama sellega, mida kunagi varem ei olnud tehtud, juhtunud, et te üksnes nihkusite reaalsustes. Te ehk tahaksite selle tõestuseks saada kaarti, kas pole? Te tahaksite kaarti, millel oleks ära märgitud, kus asute, kuhu peaksite suunduma ja mida tegema. Kuid paraku, teie praeguses reaalsuses kaarti ei ole, ega saagi olla. Nihe paljumõõtmelisuse suunas, kas või väike,  loob teile ebatavalist vastuvõtlikust selles, mis praegu teiega reaalselt toimub. Kuid koos 2012 aasta nihkega toimus veel midagi, koos kolossaalse energeetilise nihkega toimus malemängu reeglite muutus. Mängu ülekaal läks üle valgete poolele, valgetel ilmus teadvus, mida varem neil ei olnud. Kes on nüüd juhtimas mängu? Nüüd see on teie kätes.

Mängu uued reeglid.

Mängu reeglid muutusid nihke läbimise ajal, siis, kui hakkas tulema üha enam valgust, ning mõistev teadvus muutus edasijõudnumaks. Nüüd iga valge malenupp hakkas end dubleerima. Nüüd, nuppude kaotamise asemel, kõrgem teadvus hakkas välja tooma enam nuppe ning sellega sai seista vastu mustadele nuppudele ja teha laud neist puhtaks.  Pimeduse väed võiks teha sama, kuid nad oma pimeduses ei näe seda, seega, neil ei ole isegi aimu uutest mängureeglitest. Uued reeglid on juba jõus ja need on nende poolel, kes on võimelised uute reeglite järgi end looma.  Lubage öelda teile veel midagi, et need, kes  loovad uusi mängijaid ja uusi paradigmasid, on juba näha teie uudistes. Kas olete võimelised neid nägema? Te saate neid näha alles siis,  kui kogu terviklikkus hakkab teile esile tulema. Tumedad mõtted ja teod ei saa enam hiilida nii, et neid ei märgataks. Uus Valgus valgustab neid välja kõikjal ja kõik saavad näha neid.

Kallid, te peaksite teadma, et kõik  muutub praegu teistsuguseks. Oleme rääkinud teile, et te jälgiksite seda, et see jõuab kohe kohale. Need on valguse maletajad, kes on võimelised taastootma end ja ületama oma jõuga pimeduse mängijaid. Need olete teie kõik, peale 2012 aasta nihet. Varsti hakkate pidama uut maist kalendrit.  Sõdade lõpetamine ei ole veel mõistatuse lahendamine, vaid see on alles algus. Tuleb aeg, kui teise inimese tapmise ideed, mingi probleemide lahendamiseks ning milleks oli suuteline üksnes inimene, võetakse hullumeelsusena, barbarlikkusena. On olemas potentsiaal, et tulevas maises elus on üksnes võimalus lugeda neist aegadest või näha mõnedes vanades aegunud uudistes. Kallid, peale endiste reeglite ja vanade reaalsuste koore maha võtmist, vastavalt ärkamisele, näete te enda sisemuses hämmastavat väge ja see on tulnud teile tähtedelt. Vägi, pange tähele, kui hakkate mõistma, milleks on võimeline teie teadvus, siis saate aru, et haigus ei ole võimeline jääma teie valgustunud kehasse. Kas teie arvates teadvus on võimeline muutma keha keemiat? Vastus on jah ja sellest olid meie õpetused pea 30 aasta jooksul. Paljud iidsed põlisrahvad tegid seda, seega, ka teie saate sellega hakkama.

Mida hakkab tulevikus tegema tervendaja? Tervendajast saab teadvuse treener. Haiguse kõrvaldamise asemel nad hakkavad õpetama, kuidas luua kehas sellist keemiat, mis ei laseks ühtki haigust endasse. Kallid, see ei juhtu veel homme, te  peale aastat 2012 alles pöörate kurvis ja see on teie jaoks suhteliselt keeruline, sest muutused ei meeldi teile. Valguse Töötajad, kui ma räägin teile, et te olete läbi elamas uue paradigma kogemisi, siis see on reaalne paljude jaoks. Paljude jaoks see erineb varajasematest kogemustest. Mõned isegi ütlevad, et ma ei saa sellega hakkama, see on liiga raske, kuigi me ise ootasime seda ja me tahtsime seda paljude kehastuste ajal. Kas teid tõepoolest paneb imestama, et nihe on sedavõrd raske?

Kokkuvõtteks tahaksin teile öelda midagi. Peamine põhjus, miks nihe näib raskena, on see, et koos nihkega algas teie kõigi teadmiste ümber formuleerimine, milliseid seni teadsite. Iga paradigma vahetus, iga, kuidas asjad käivad või milleks need on, süsteemi vahetus käib alati läbi raskuste. Osa teie seast küsivad, et miks, mille pärast see peab muutuma?

Selgituseks oleks, et see kõik erineb sellest, mida teadsite. Seda kõike on vaja selleks, et te pääseksite lõpuks sinna, kuhu tahtsite pääseda paljude kehastuste ajal, kohta, kus te ise  juhite oma elu, oma kultuuri, oma tsivilisatsiooni. Sellest saab selline aeg, kus armastus ulatub ookeanide taha ja teil on see, mille nimeks on Ühendinimkond. See on aeg, kus teate kõigist oma naabritest. Sellist potentsiaali näeme teile meie, see ei ole planeedi hukk, vaid tema täielik uuenemine. See on olemise viis, mida näitasid teile Plejaadlased oma siin oleku ajal ja aja jooksul olete ise võimeline seda looma, omal vabal valikul.

Tere tulemast uuele peole.

Olete teel uue mõistmise poole, mis sünnib teil tulevikus. Ja tuleb veel enamatki. Tulemas on asjad, milliseid te ei oska oodatagi ja see ei ole ei halb ega hea, vaid see üksnes erineb sellest, mida ootasite.  Kuidas te reageerite, kui näete seda, mida olite oodanud paljude kehastuste ajal? Kas poete peitu ja ütlete, et ma ei suuda seda teha, et mul on hirm, ma kardan. Või ütlete hoopis, et kõik see on määratlematus, kasv ja täiskasvanuks saamine ning see on see, mida sai nii kaua oodatud.

Ehk mängiks maha ühe malepartii, praeguse Valguse paistel. Just selles seisnebki teie vaba valik, millest olema ammu rääkinud.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga