VIIES DIMENSIOON, LEMUURIA, TELOS

 

2020 aasta alguses, kosmose seire jaam, mõõtis Maa magnetvõre sageduseks 27,4 Hz. Selle  magnetvõre nihkega, nihkus planeet Maa 13.01.2020  viienda dimensiooni sagedusse ja me liigume nüüd 5D vibratsioonides. See seletab ka praeguse kriisi olemasolu ja kõike muud planeedil toimuvat. 

Aastatuhandeid oli meie planeedi magnetvälja vibratsioon, mida füüsikud nimetavad Schumani sageduseks, 7,8 Hz. Inimene tundis end nendes tingimustes mugavalt, sest tema bioloogiline keha oli joondatud samale 7,8 Hz sagedusele. Alates 2012.a. lõpust on Maa magnetvälja vibratsioon tõusnud astmeliselt suurte hüpetega, olles 2012.a. – 11,10 Hz; 2013.a.- 13,74 Hz; 2014.a. – 15,15 Hz  ja on 2020.a. tõusnud juba 27,4 Hz. Me oleme nüüd uues epohhis ehk uue Kuldajastu alguses ja seega me ei saa enam vanaviisi elada ning peame ka oma vibratsiooni tõstma, et joonduda praeguse Maa magnetvõre sagedusega.

Aastate jooksul on minuni jõudnud erinevat informatsiooni ja materjale, kuidas  viienda dimensiooni vibratsioonides on meil võimalik toime tulla. Ja praegune aeg on just sobilik seda kõike teile jagada. Loodan, et allolev lugemine annab teile vajalikud teadmised, uue 5D vibratsiooni sageduse kohta. / Jane Allika/

LEMUUURIA

Kunagi, „eelajalooliste aegadel“, paiknes Vaikses ookeanis kõrgestiarenenud tsivilisatsioon, mis sai tuntuks Lemuuria ehk Mu nime all, kuni maad vapustanud kohutav kataklüsm hävitas Lemuuria umbkaudu 11500 kuni 12 000 aastat tagasi. Mõningate andmete järgi uppus 700 000 aastat enne tertsiaariperioodi algust. Lemuuria hõlmas alguses suuri alasid India ookeanist, ulatus Lõuna- Aafrikast kaugele Põhja- Atlandile välja. Lemuuria Atlantise osast moodustus geoloogiline alus neljandale rassile – atlantislaste tulevane kodu. Lemuuria oli esimene füüsilise inimsoo kodu olenditele, kes olid hilisema, kolmanda rassi inimesed. Enne seda ei olnud rassid oma struktuurilt eriti tahked ja olid füsioloogiliselt väga erinevad. Lemuuria manner täitis kogu territooriumi Himaalaja jalamini. Sealt ulatus see lõunasse praeguse Lõuna-India, Sri Lanka ja Sumatrani. Lõunas hõlmas paremalt Madagaskari ja vasakult Austraalia ja Tasmaania ning kulges allapoole, lõppedes paar laiuskraadi enne lõunapolaarjoont. Austraaliast, mis senini ei olnud ühendatud emamandriga, ulatus see kaugele Vaikse ookeanini Rapa Nui (Lihavõttesaar) taha.

Lemuuria oli tsivilisatsioon, mis õitses enne Atlantist. Et osaleda Lemuuria eksperimendis, saabus Maale olendeid kõikidest Universumitest ning kõik nad armastasid planeeti Maa kogu südamest. Need olid harmoonilised, viienda dimensiooni teadlikkusega ja enese terviklikkust kogevad hinged. Algselt olid nad androgüünsed olendid, kellel puudus seksuaalsus. Nende ainsaks kireks oli planeedi tervendamine ning nad kandsid endas ka õiget võnget, et seda teha. Selles mõttes olid nad nagu inglid, kes elasid ja toimisid viienda dimensiooni võnkesagedusel.

Oma maisest vaatepunktist näeme me lemuurlasi kui üht Maa peal elanud rahvast – pikki, blonde, siniste silmadega inimesi. Kuid tegelikult oli tegu ühe hiiglasliku tervikenergiaga, mis puudutas paljusid paiku meie Universumis, neid kõiki mõjutades ja tervendades. Nad moodustasid otsekui hiiglasliku ja vägeva valgusevälja, mis voolas kokku kõikidest Universumitest – eesmärgiga pakkuda paljudele paikadele erinevaid viise tervenemiseks. Nad kõik olid omavahel ühendatud nelja ülestõusnud planeedi, tähe ja tähtkuju kaudu, milleks on Neptun, Orion, Siirius ja Plejaadid. Lemuurlased ankurdasid ka Allika valgust ja armastust otse Maa kosmilisse südamesse.

Lemuurlased kogusid kokku jumalikud omadused nii Maa enda energiaväljadest kui ka paljudelt teistelt olemasolu tasanditelt – tähtedelt, planeetidelt ja tähesüsteemidelt – ning lisasid neile puhast Allika valgust. Ja kui nad nüüd selle erakordse energiavoo meie planeedile suunasid, siis see materialiseerus, moodustades või luues Lemuuria kristallid. Lemuurlased paigutasid need kristallid Maa sisse ning neis olev valgus voolas jõujoontesse ja valgustas Maad seestpoolt. See oli tingimusteta armastuse maa, kus nad elasid.

Lemuuria kristallid sisaldavad energiaid, mis toovad esile ja avavad ukse just nende valguspakettide juurde, mida vastavas maailmas või ka kogu loomingus parajasti vajatakse. Siiski tuleb Lemuuria kristalle kasutada targalt, sest neist lähtuva mõju levik üha laieneb ning aktiveeritult puudutavad nad oma valgusega väga paljusid. Võib öelda, et lemuurlased tulid Maale kindla eesmärgiga, valmistada meie jaoks tervendavaid kristalle. Need kristallid on loodud eelkõige selleks, et aidata meid üleminekul saabuvasse Kuldaega. Me saame neid kasutada paljudel erinevatel viisidel, kaasa arvatud planeedi tervendamiseks. Need kristallid on ainus käegakatsutav tõendus, et lemuurlased on siin üldse kunagi viibinud. Tegemist on nende pärandiga, mille nad  tahtlikult meile jätsid.

Neitsi Maarja (Suure Jumalanna personifikatsioon) oli üks neist vägevatest kosmilistest olenditest, kes juhtisid lemuurlasi nende maapealses missioonis.

Lemuuria ajastu lõppu jäi periood, mil Maa peale olid juba saabunud varased atlantlased. See oli enne, kui lemuurlased lõplikult eemale tõmbusid ja kui mõlemad tsivilisatsioonid veel üheaegselt eksisteerisid. Need esimesed atlantlased, kes füüsilisel kujul Maa peal elasid, olid eeterlikud olendid ning piisavalt armastavad, et mitte põhjustada ebakõlasid.

Viimaks saabusid sellele planeedile ka aborigeenid, kes Lemuuria energia Maa peale ankurdasid. Nemad elasid juba füüsilises kehas, kuid nende energiaväljad ei sisaldanud enam seda tingimusteta armastuse võnget, millega Maa niivõrd harjunud oli, ning see põhjustaski tasakaalutuse tekkimise. Alles palju hiljem, Kuldajastu Atlantise ajal, said ka aborigeenid Atlantise eksperimendi poolt mõjutatud, ehkki nad polnud otseselt selle osad, ning õppisid Maad tingimusteta armastama.

Kosmiline portaal Hawaiil, mis aktiveerib Lemuuria suure kristalli ning annab tagasi selles sisalduva tarkuse, on juba peaaegu avanenud. Võti Lemuuria energiate juurde seisneb ühenduse loomises Allikaga ning oma energiaväljade tasakaalu viimine, avanedes tõelisele ja tingimusteta armastusele Maa vastu.

Lemuuria kristalli kasutamisega kaasneb suur vastutus. Lemuuria tervendav energia on kümme korda võimsam kui Reiki ning vaim ei luba meil nende kristallidega tervendada enne, kui oleme täielikult valmis neid vastutustundlikult ja õigesti kasutama. Lemuuria tervendus on sündinud sügavaimast armastusest ning on alati eelkõige planeedile suunatud, ehkki seda saab saata ka indiviididele. Maa tervendamisel ei suuda seda tervendavat energiat kunagi vaid üks inimene käsitleda. Kuid kui on koos kaks viienda dimensiooni võnkesageduses inimest, saavad nad oma jõud ühendada ning kristallides oleva energia Maale suunata. Lemuuria energia on kuldvalge. Lemuurlased armastasid Maad ja kogu loodust.

Atlantise kosmiline ajastu

Iga kord on Jumala väljahingamise kestvuseks 26 000 aastat. Tegemist on faasiga loomingus, mil kõik areneb ja avardub. Kuid väljahingamise lõpuks tuleb kõik pooleliolevad tööd lõpetada ja karma tasakaalu viia. See, mis on oma aja ära elanud, hakkab kokku varisema. Just seda faasi meie planeet ja kogu Universum praegu kogevadki. Seejärel algab sissehingamine ning meid kõiki kutsutakse tagasi Algallikasse. Sel perioodil leiab aset vana lõplik lahustamine või muundamine. Aasta 2012 lõpetas kümnest väljahingamisest koosneva tsükli. Seda perioodi nimetatakse kosmiliseks ajastuks, mille kestvus on 260 000 aastat.

Selle planeedi viimane kuldajastu õitses Atlantises. Atlantise eksperimendiks eraldati terve kontinent ning see kestis ühtekokku 260 000 aastat: 10 000 aastat kulus eksperimendi käivitamiseks, 240 000 aastat selle käimas hoidmiseks ning veel 10 000 aastat kokkuvõtete tegemiseks ja õppetundide omandamiseks. Atlantise kosmiline ajastu lõppes aastal 2012. a. Kuid igale väljahingamisele järgneb sissehingamine. Pärast kosmilise ajastu lõppemist 2012 aastal on alanud 11 aastat kestev sissehingamine, mis saab läbi aastaks 2023. Sellele järgneb üheksa aastat pausi ning siis käivitub uus väljahingamine ning alguse saab uus loomine. Pärast aastat 2032 on Maale, inimkonna ja kogu Universumi jaoks, ankurdunud uus valguskuvand, nii et tulevikus saabuv Kuldajastu võiks kujuneda veelgi kõrg sageduslikumaks, kui seda oli eelmine.

Atlantise Kuldajastu, 1500 aasta pikkune periood, mil planeedi sagedus tõusis kõrgemale kui kunagi varem, oli aeg, mil valgus viimast korda Maa peal tõeliselt säras ning kui kogu planeeti täitis ja ümbritses hiilgus. Seda perioodi nimetataksegi Kuldajastuks, kuna kõik olendid olid valgustunud ning maakerast endast kiirgas kuldset valgust kogu kosmosesse. Kuldajastu Atlantise kuvand põhines täiesti puhtal rahuvibratsioonil. Inimesed mõistsid loomade ja lindude keelt, kogesid üksolemist loodusega, kogu planeediga. Kõik võnkusid viienda dimensiooni sageduses, tegid omavahel koostööd kõikide kõige kõrgemaks hüvanguks ning elasid täielikus harmoonias. Hüvesid jagati vastavalt vajadusele, üksteist aidati ja austati ning Maad peeti pühaks. Selle ajastu kuvandit hoitakse alal Sise-Maal ning praegusel ajal vahendavad seda võnget meile loomad ja linnud. Näiteks siristavad laululinnud meile neist hämmastavatest võimalustest, mis on nüüd kõigile taas kättesaadavad. Meie ellu juhatatakse viienda dimensiooni sageduses võnkuvaid loomi, kes oma eeskujuga meile kõrgemat olemisviisi tutvustavad.

Kuldajastu Atlantise ajal olid kõikide inimeste kaksteist vaimset tšakrat avatud ning need kiirgasid välja imelist valgust. Ka nende DNA kõik kaksteist keeret olid täielikult aktiveeritud, mille tulemusel omasid nad lausa uskumatuid vaimseid ja psüühilisi võimeid. Igaüks oli selgeltnägija, telepaat ja selgeltkuulja ning valdav osa inimesi oskas ka leviteerida, tervendada, häälestuda kristallides peituvale tarkusele ning rääkida inglite ja ükssarvedega. Maagid suutsid lennata, ülempreestrid ja ülempreestrinnad reisisid galaktika vahel ning sooritasid rännakuid teistesse tähesüsteemidesse. Arendati välja hämmastav vaimne tehnoloogia, mida kasutati üksnes kooskõlas planeedi kõrgeima hüvanguga.

Atlantise inglid ja ingeldelfiinid, tolle ajastu tarkuse hoidjad, viibivad nüüd taas meie hulgas ning edastavad kaotsiläinud teadmisi, nii telepaatilisel teel kui ka muudel viisidel. Paljudele inimestele on hakanud meenuma nende anded ja oskused. Vanad looduslikud ja ravimitevabad tervendusmeetodid on tõusnud jälle au sisse. Taaskord rakendatakse kristallide tarkust ja väge.

Päris Atlantise keskmes asunud Poseidoni templis hoiti Suurt Kristalli, mis sisaldas kogu Atlantise tarkust ja teadmisi. Ühtlasi oli Suur Kristall ka dimensioonidevaheline portaal. Nüüd lebab see Bermuda kolmnurga keskmes ookeani põhjas ning on üheks sissepääsuks Sisemaale. Võti Atlantise energiate juurde seisneb sügavas lõdvestumises, samuti Maa-Ema ja loomade austamises.

Eelpool kirjutatud tekst pärineb Diana Cooperi ja Kathy Crosswelli raamatust Universumi võtmed”./

1941.a. Montrealis, prantsuse peres sündinud  Aurelia Louise Jones, sai  1997. aastal Uue Lemuuria, Telose esmapreester  Adamalt ja Telose Lemuuria Valgusnõukogult juhiseid Shasta mäele kolimiseks, et olla valmis koos nendega toimuvaks missiooniks, millest võiks lõpuks saada tema elutöö peamine aspekt. Ta kolis Shasta mäele aasta hiljem 1998. aasta juunis ja elas järgmised 11 aastat oma missiooni kire alla. Ta korraldas korra või kaks aastas Shasta mäe piirkonnas Lemuuria üritusi. Juba 2002. aastal pidas Aurelia konverentse ja töötubasid paljudes erinevates maailma riikides.

Aurelia tegi oma ülemineku (lahkus planeedilt) 2009. aasta juulis ja on jätnud Adama ja Ülestõusnud Meistri õpetuste rikkaliku pärandi Telose raamatusarja ja Seitsme püha leegi kaudu. Tema sügavaim soov oli, et inimkond ärataks end jumalikkusele ja tõuseks koos armastatud Emakesega uude Kuldaega.

Eesti keeles ilmus 2010.a.  tema raamat  “Telos I. Uue Lemuuria ilmutused.“ Ja alljärgnevalt katkendid  L.A.Jonese raamatutest.  

Kui valdav osa Lemuuria mandrist Vaikse ookeani põhja vajus, lahkus enamik lemuurlastest Maa pinnalt teistesse tähesüsteemidesse või suundus Maa sisemusse. Käesolev raamat jutustab viiendas dimensioonis elavate lemuurlaste salapärasest linnast Telosest, mis paikneb Shasta mäe põues ning on varjatud meie pilgu eest dimensioonidevahelise looriga. Nähes ette Lemuuria mandri saatuslikku lõppu, rajasid muistsed lemuurlased Shasta mäe sisemusse hiiglasliku linna, et säilitada Lemuuria kultuur, aarded ja muistse Maa ajalookroonikad.
Lemuuria, mida tuntakse ka Emamaana, on mälestus, inimkonna rakumälusse talletatud, kaotatud paradiisist, kus valitses rahu, ilu, õitseng, harmoonia ja küllus ning kus osatati reaalsust teadlikult luua ja kujundada. Emamaaks on Lemuuriat kutsutud eelkõige sellepärast, et tegu võib olla kõikide Maa peale rajatud inimtsivilisatsioonide hälliga.

Sierra Nevada mäestiku põhjaosas asuv Shasta mägi on üks kõige majesteetlikumaid mägesid maailmas. Ta asub Siskiyou maakonna, Põhja Californias, umbes 64 km kaugusel Oregoni piirist. Shasta mägi on 4320 m. üle merepiiri, kustunud tulemäe koonus.

Ta on väga eriline paik ja ta on üks pühamaid paiku kogu planeedil, maakera müstiline väeallikas. Ülestõusnud meistrite andmel võib Shasta mäge pidada Suure Kespäikese maapealseks manifestatasiooniks ehk see on koht, kuhu suurem osa meie galaktika ja kogu Universumi keskpäikeste energiast kõigepealt saabub, enne jagunemist teiste mägede tippudele ja ülejäänud võrgustikele. Enamik mäetippe, eriti kõrgete mägede harjad, on nn. valgusmajakad, mis toidavad meie planeeti valgusega.

Sellel mäel nähakse alatasa iseärilikke valgusnähtusi ja kuuldakse kummalisi helisid. Seal leidub ka mitmeid väravaid ja portaale, mis viivad viiendas dimensioonis eksisteerivatesse Lemuuria linnadesse, sest seal asub ka muistse Lemuuria hukust eluga pääsenute kodu. Shasta mägi pole üksnes Lemuurlaste kodu, vaid ka planeedi ja galaktika vaheline multidimensionaalne portaal. See mägi on kohtumispaigakas inglitele, vaimsetele teejuhtidele, tähelaevadele ja ülestõusnud meistritele valguse maailmadest. Shasta mäe kohal paikneb hiiglasuur Seitsme Kiire Kristalli linna nime kandev eeterlik valguslinn. Ettekuulutuste järgi, loodetavasti  2024. aasta lõpuks, laskub see valguselinn füüsilisse reaalsusse ning sellest saab esimene planeedi pinnal manifesteerunud valguslinn. Et see toimuda saaks, tuleb maakera inimestel tõsta oma teadvustasandit, kuni see ühtib valguslinna võnkesagedusega.

Looja on andnud teie käsutusse vägevad valguse- ja armastuse jõud. Valguse intensiivsus kasvab iga päevaga ja see toetab teid käimasolevas transformatsiooni protsessis ning abistab teid selles kõige imelisemas ja suuremas seikluses, millist te pole kogenud ühegi oma varasema kehastuse jooksul. Kokku võttes võib öelda, et teil tuleb tunnistada endas olevat sisemist Jumalikkust või lahkuda planeedilt. On tõenäoline, et lähima 100. aasta  jooksul transformeerub planeet Maa täielikult.

„Ärkamine viiemõõtmelisse teadvusesse“  Telose II ja III raamat

Adama ja Telose Vanemate Nõukogu poolt õnnistusi neile, kes loevad seda materjali. Olen Adama, Telose esmapreester.

Võtke kuulda head uudist, et teie füüsilise kehastumise eel, andis Looja teile lubaduse, et just nimelt selles elus, antakse teile võimalus väljendada oma Jumalikku kohalolekut ja kristuspõlve terviklikkust. Teadke, et iga dimensioon esindab kindlat sagedust ja viies dimensioon saab teile ligipääsetavaks siis ja ainult siis, kui olete saavutanud selle teadvussageduse ja olete võimeline seda püsivalt hoidma. Ja täna räägime teile viienda dimensiooni võnkesageduses kehtivatest käitumisnormidest, mida on vaja mõista ja need oma igapäevaellu rakendada.

Paljud küsivad meilt, et mida nad peaksid tegema, et tõusta viiendasse dimensiooni. Kuid viies mõõde pole koht, kuhu lähete, vaid see on Olu seisund, mida oma teadvuse puhastamise järel saavutate ja mis aegamööda kinnistab viiendat dimensiooni teie kehasse. Viies dimensioon on vibratsioon või pigem vibratsioonide diaposoon, mis on esindatud armastuse, usalduse, kaastunde, usu, õndsuse ja tänulikkuse energiatena ja need kujutavad endast kõige puhtama vormiga sagedust.

Meie, Lemuurlik ühiskond Telosel, kajastab viienda mõõtme kogemust. Me ei sündinud meisterlikkusega ja oma tänase mõistmisega teadvuses, nagu teiegi. Kõik see on omandatav rännakul planeet Maa ja rõõmu kogemise saamise läbi, mida oleme arendanud. Planeedi õndsus, mis on  evolutsioon, on kõigi vaimsuste kogemuslikkuse osa, kes on kehastunud kunagi siia planeedile. Ja käesoleva momendi õnnistus seisneb selles, et nüüd on võimalus ärgata täielikult oma meisterlikkusesse.

Enne kui viienda mõõtme teadvuse vibratsiooni ühtsus saab täielikult integreeritud üleilmsesse mõõtmesse, on teil iga ühel vaja teha see töö läbi individuaalselt. See on rännak, kus igaüks peab astuma ise lõpuni, mitte keegi ei saa seda teha tema eest. Kuna planeedi enda sagedus muutub üha peenemaks, siis igaüks on vastutav selle eest, et teha enda vibratsioon puhtamaks ja peenemaks, olenemata sellest, millises mõõtmes ollakse.

Käesoleva perioodi planeet Maa ajaloos on lõpmatu võimaluste aeg! See on jumaliku Lätte võluv loomise aeg. Teie praeguses kehastuses Maa peal, võimaldatakse teil manifesteerida oma jumalikkuse terviklikkus kõige kõrgema jumaliku hüvangu nimel, ühendatakse ta tervikuks teie keha pühas geomeetrias. See võimaldab iga indiviidil, vaba tahte valiku alusel, oma võnkesagedust tõsta.

Lemuuria Kõrgem Nõukogu tegi sellise otsuse, et kindlustada täielik muutus rakutasandil ja sulandada see inimrassi kollektiivsesse teadvusesse. Kõik organid ja kehalised protsessid saavad praegu ümber korraldatud. Isegi keha vereringe ja vere koostisosad muutuvad. Ümberkorraldus koosneb kahest osast. Esimene toimub individuaalsel rakutasandil, kui raku tuum taasühendatakse tema kõrgema jumaliku tasandiga, oma Jumaliku Minaga. Teiseks, kohandatakse iga raku energiamaatriks kõrgema kristallilse vormiga, et võimaldada järjest suurema,l puhta energiakogusel, kehaga integreerida. Nende jõustamiste algfaasides etendavad käbinääre ja ajuripats märkimisväärset osa. Käbinääre on olnud intuitsiooni  ja teadmiste organiks, kuid on pikka aega eralduses viibinud. Inimese kehas, viienda ja kõrgemate dimensioonide kogukondades, täidab aga käbinääre veelgi suuremat rolli, ta on tegelikult kommunikatsiooni organ läbi mentaalse telepaatia, nii nagu on kõritšakra täitnud häälepaelte kaudu seda rolli kolmanda dimensiooni inimkehas. Tänapäeval on Maa peal veel teisigi meeleliselt tundlikke liike, nimelt delfiinid ja vaalad, kes kommunikeeruvad käbinäärme kaudu. Tasakaalus käbinäärme suurenemisel, toimub ka südametšakras asuva püha südame suurenemine. Need kaks koos töötavat energiakeskust, võimaldavad käbinäärme aktiivsuse suurenendes, toimida Jumaliku Armulisuse võnke sagedusel. Käbinäärme poolt vastu võetud informatsioon peab alati olema saanud kinnituse südame teadmise poolt.

Kõik te kogete praegu oma DNA ümber korraldamist puhtamasse kristallilisse vormi. Te olete kogemas füüsilist, emotsionaalset ja mentaalset nihet ja ümberjoondamist. Teie keha jaoks võivad need ilmneda võõra, valuliku ja ebamugava tundena, mis kõik on tingitud üksnes teie vastuseisust nihkele. Teil tuleb oma mineviku traumad tervendada, sest alles siis kui vabastate endas vastandlikkused, saavutate oma meisterlikkuse esimese ärkamise staadiumi.

Meisterlikkus ei tähenda kõige „teadmist“, nagu paljud teist arvavad. Elu on pidevas avanemise protsessis, Looja eksiteerib igaveses loomise seisundis ja teie samuti. Tõeline meisterlikkus on aru saamine sellest, kuidas rakendada oma sisemist mina ja samuti oma välimist mina. Tõeline meisterlikkus hõlmab kindlal hetkel ainult selle „teadmise“, mis on sellel hetkel kohane. Meister on see, kes tunnistab tõde ja õndsust, mis esineb kõiges tema ümber, nii füüsilises, kui mittefüüsilises. Meister on see, kes tänulikkuse sagedust mõistab südamega.

Esimene meisterlikkuse tase kujutab endast Olemuse seesmise juuresoleku kogemist südame keskmes, Jumaliku olemuse hingust endas ja võimet seda ilmutada. Saada meistriks, tähendab mäletada oma tõelist Mina, samas tegutseda oma füüsilises kehas, sellel ajal ja selles kohas. Ülestõusmine pole midagi muud, kui oma Jumaliku Mina tões ärkamine, kas ühes või teises mõõtmes, ühes või teises kehas. Just kaastunde lubamine enda suhtes, nihutab teid õndsuse vibratsioonidesse. Kaastunne pole idee, mille aeg on kätte tulnud.

Kaastunne on energia, mis loob suuri võnkeid teie ilmaruumi kangas.

Õndsus pole usulised ettekujutused ja väited, vaid tunnetatavad energiad, mida tunnistada ja võtta kasutusele teid ümbritsevas ilmas.

Usk ja usaldus, need pole antud lubadused või tehingud, mida tuleb säilitada. Need on sagedused, mis käivituvad iga hingetõmbega, milliseid teete füüsilises kehas. Teie vaimsus võtab vastu jumalikkust iga sisse- ja väljahingamisega.

Tänulikkus pole viisakuse avaldamine, mida õpetatakse teile kui lastele, vaid tänulikkus on energeetiline tõestus Ilmaruumile, et te olete Lättega tasakaalus.

Armastus ei ole sõna ega romantika või usuline hüüd, vaid on väga sügav energia, mis annab jõudu kogu loovusele. Ta on Elu! Armastus on kõige olemasoleva, kõige hindamatum algaine ja võnkesagedus, igavikuline liikumapanev elav jõud. Ta on kuldne triumfitõld, mis ületab aja ja eemaldab ruumi. Armastus on ühendatud vägi, mis kõike koos hoiab, armastus lihtsalt sisaldab kõike.

Kui inimene arendab seda võimsat, Jumala poolt kaasa antud armastuse annet, saab tal olema vägi, luua ja maniseteerida kõike, mida tema puhastunud vaimne armastuse nägemus soovib. Nende jaoks, kes jõuavad selle Jumaliku Armastuse kingituseni, lähevad valguse väravad pärani lahti ja neile antakse pidulikult tagasi kõik nende volitused – ilu, nooruslikkus ja elujõud, kogu jumalikkus täiuses, vägi. milles on kogu piiritu suursugusus, jumala meele kogu teadmiste pagas ja täies ulatuses taastatud vaimsed omadused.

Teine meisterlikkuse tase on tegelikult usu hüpe. Tundke ära ja lammutage tõekspidamine kõige selle kohta, mida te siiani „arvate teadvat“. See samm kujutab endast usaldushüpet. Te peaksite tahtma teha vabanemise tööd kõigest kogunenud illusioonide kihtidest, mis varjavad teie eest seda, kes te tõeliselt olete. Kui mahutate selle tõe oma südamesse, oma kaastunnet kõigesse, mis teie kehas eksisteerib, siis äratate oma teadvuse valgust, milleks olete te ise. Arendage endas seda usku, et teie olete meister, kes on suuteline koostöös Universumiga, kaaslooma kõike, mis iganes on mõeldav. Elu on katkematu avastamise protsess.

Kolmas meisterlikkuse tase on püha samm. See on ühenduse kogemine oma hingega, mis on ukseavaks Jumaliku Mina ehk Kõrgema Mina juurde. Siin vajate enesetoetuse ja enesemõistmise energiaid, juhul kui nõustute tingimusteta loobuma igast uskumusest ja kõikidest kinnijäänud emotsioonidest, mida  olete tarkuse kogumise eesmärgil piisavalt kaua endas hoidnud.

Kuidas saate väljendada puhast armastust, kui hoiate endas arvustamise energiat?

Kuidas saate hoida püha nägemust oma tegelikust minast, kogu loomingu seemnest, kui aina annate hinnanguid ja mõistate kohut?

Laskuge sügavuti uskumuste peentesse süsteemidesse ning avage neid üksteise järel. Olge halastamatult ausad, kuid samas kaastundvad. Viienda dimensiooni vibratsioonides pole võimalik midagi varjata. Seetõttu on kätte jõudnud aeg taastada tõde sellest, kes te tegelikult olete, mitte intelektuaalselt vaid energeetiliselt. Veel kord, kaastunne enda suhtes on energia, mis on vajalik nüüd, kus teil on vaja loobuda mistahes uskumuste süsteemist ja kõigist juurdunud emotsioonidest.

Telosel me ei tea oma mõistusega kõike, kuid igal kogemusel lubame jätta südamesse jäljendi uueks perspektiiviks, ilma arvustamata ja ootusteta. Me tunnetame iga kogemuse tõesust, kui ta avaneb avaruse sügavustes ning virgume, et puudutada selle energiat enda ümbruses. Läbi kannatliku ja kaastundliku töö endaga ja oma lastega, saime teada, et on olemas pidevalt süvenev mõistmine ja teadvustumine. Me ei piira ennast ego veenmistega ja seetõttu oleme pidevalt ümbritsetud Lätte lõpmatusega.

Oma evolutsiooni käigus saime palju teada südame keskmest ja seda, kuidas need funktsioneerivad mateerias. Läbi praktika saime teada, et mõistus on „ küsimuste maja“  aga süda on „vastuste raamatukogu“. Õppisime armastama oma küsimusi ja hellitama vastuseid, mida süda saab iga vastuse korral. Süda hoiab võnkesagedust, mis on eelarvamuste vaba ja vastuvõtlik  kõikidele võimalustele. Süda usaldab! See sagedus on sünnipäraselt ka teis kõigis olemas, olenemata sellest, kas valite seda tunnistada või mitte. Ta lihtsalt ON.

Nagu meie tegime teadvustatult valiku, viia täielikult läbi ülestõus oma valdustes, oma ühiskondades ja iseendis, nii ka teie peate võtma osa planeedi ülestõusu vastutavast tööst. Teil on vaja ärgata oma tõesse ning käija läbi enese arvustuse ja eraldumise kihid. Püüdke kätte saada iseendi osad, mis olid suletud puhaste armastuse ja usdalduse vibratsioonide eest. Iga arengu valik sellel planeedil on teie enda teha. Mõistus pole võimeline jõudma nende muutusteni, kuid SÜDA ON! Nagu meiegi, olete ka teie võimelised looma käesoleval ajal endi jaoks vabadust haigustest, kuid seda vaid juhul, kui teie teadvus on selle vabaduse liitlane. Olete käesoleval ajal tegemas koostööd paljude  mõõtmetega, mis on teie Ilmaruumis maatriksiteks, kuid vaid juhul, kui olete ärganud endi energeetilistele maatriksitele. Kujutage ette muutusi, mis toimuvad teie ilmas, kui igaühe süda andub piiritult armastuse energiale. Ühine teadvus on võimeline kehastuma viienda dimensiooni vibratsioonidesse vaid südametega, kes armastavad teine teist. Aga südamed saavad armastada teine teist vaid juhul, kui nad esmalt armastavad iseendid.

Me tõime kaasa puhtad Looja Allika algsed õpetused ja sellega lõime viimaks selliste võrratute Kuldajastute kolm pikka perioodi, mida te ei suuda veel oma praeguses teadvuseseisundis ette kujutada või hoomata. Kuid need teadmised on endiselt teie keha rakustruktuurides ja südame lõpmatutes kambrites hoiul. Ja need hakkavad nüüd pinnale kerkima, kui te olete valmis tegema oma sisemist tööd ja hakkama taas elama oma olemise Pühast Südamest lähtuvalt.

Ainult sellises maailmas, kus te oma teadliku kavatsusega annate võimaluse igal oma mõttel, sõnal ja teol, manifesteerida üksnes armastust, usaldust, armulikkust, mis teie sees tingimusteta elab, saate te päranduseks viienda dimensiooni.

Me ootame teid  kannatlikult siia. On kätte jõudnud teie säramise aeg.

TELOSE  SÜMBOL

Kategooriad:

6 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga