SHASTA MÄE KOGEMUS ja ÜHENDUS LEMUURIAGA

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Siin Shasta mäe jalamil, on väga tugev energia. Me valisime aja ja koha, millel on isegi võimsam energia, kui minu partner oodata oskas, seega ma palun tal keskenduda ( see oli öeldud Lee Caroll’ile). Täna on tulemas palju sellist informatsiooni, mida ta peab aeglaselt edasi andma. Esitamisele tulevad arusaamad ja nimetused, millega ta pole iial varem kokku puutunud. Järgnev informatsioon on selline, mida saab edastada vaid sellises paigas, paigas, mis on täidetud Lemuuria energiaga. Ja meie kanaldamise läbivaks teemaks on see, et te olete ülimalt armastatud meie poolt. Armastatud enam, kui te inimetsena suudate seda ette kujutada, nii palju on varjul teie suursugususes.

Krayoni sõnumiks on alati olnud ja saab ka olema järgnevalt, et te olete muutnud oma planeedi tegelikkust. Selle muutmise protsessi käigus, olete te teinud võimalikuks olukorra, mis teid juba ees ootas. Me ütlesime teile, et pärast  magnetvõre nihkumist alles algab tõeline Krayoni töö. Niisiis, esimene samm oli see, kui rääkisime teile magnetvõrest ja kristallvõrest – kahest, selle planeedi kõrvutiasetsevast ja üksteisega joondatud võredest. Me rääkisime ka kolmandast võrest, milleks on inimteadvus ja see võre liigub koos kristallvõrega.

Kui te andsite loa planeedi tegelikkuse muutmiseks, pidi esmalt nihkuma üks võre, nüüd aga liiguvad ka teine ja kolmas võre. Me rääkisime selle nihkega seotud ajakavast ja energiast ning need kõik osutusid tõesteks. Isegi teie geoloogid on neid märganud ning neile reageerivad teie planeedi navigatsioonisüsteemid. Me ütlesime teile, et te olete uues keskkonnas, milleks on „vastutustundlik maailmakorraldus“ ja selle number on kaheksa energia. Kaheksa on mõõtmetevaheline arv, mis vastab selle energia mõõtmetevahelisusele, millesse te olete liikumas (see märgib külili olles lõpmatust). Üks mahukamatest teemadest, mida oleme kajastanud oma kanaldustes, on inimese DNA mõõtmetevahelisus. Ikka ja jälle oleme sellest rääkinud, mida see tähendab ja teeme seda veel kord.

Te võite küsida, et mida see tähendab, kui kristallvõre nihkub. Vastus sellele on, et see on informatsiooni ja Maa energia nihe. Mõelge asjadest, mis on kristallilised, näieteks kristallid, mis teile meeldivad. Nad hoiavad endas energiat, kas pole. Enamgi veel, nad hoiavad endas informatsiooni. Mis võiks olla selleks suurimaks informatsiooni paketiks, mida kristallvõre planeedi jaoks endas hoiab? Selleks on teie ja teie ajaloo registrid, peegeldades seda, mida te olete teinud kõikide kehastuste jooksul. Kristallvõre kannab endas, nii tervet planeedi ajalugu, kui ka kõikide inimeste minevikuinfot. Kristallvõre hoiab endas ka teavet sellest, kes te tõeliselt olete, kes te olete olnud ning mida te praegu teete. Kristallvõre säilitusmaht on määratu ning see loob ja edendab jätkuvalt inimkonna tegelikkust.

Kõigepealt muutus Maa magnetvõrgustik ja see on DNA aktiveerumise käivitajaks, mis saab alguse kristallvõre etappide lõpule viimisega. Üks kujundab teist. Ja olulisem, mis kristallvõres aset leiab on mineviku ümberkirjutamine. Jah, isegi teie füüsikutel oli õigus, kui nad seadsid kahtluse alla aja tähenduse ja esitasid küsimuse: „Kas aeg üldse eksisteerib?“

Kuna tegemist on mõõtmetevahelisusega, tuleb teil usk aja lineaarsusse kõrvale heita. Ainult sellisel juhul on teil võimalik mõista, kuidas selline asi saab võimalik olla, et toimub planeedi mineviku ümberkirjutamine, praeguse muutmise eesmärgil. Tegu on millegagi, mille kohta me oleme öelnud, et see on vajalik ja möödapääsmatu. Nähtused, mida te kohtate oma planeedil, rulluvad täies asjakohasuses lahti isegi kiiremini, kui seda oodata oskasime. Ja see ei ole kokkusattumus, et te olete praegusel hetkel Lemuuria energiates ja kuulate seda sõnumit Shasta mäe jalamil. Hetke pärast räägime me teile, mis on selleks ühendavaks lüliks.

Jumal on aeglane ja ilmutustarkus samuti toimib aeglaselt. Häid asju edastatakse sellisel viisil ja te teate seda, kuna iidsed rahvad teadsid seda samuti ning arukamad Maa ühiskonnad, hoiavad siiani au sees kaua aega võtvate asjade protsesse. Seega tähendab „uus planeedi energia“ tegelikkuses, energiat, mis erineb eelmise milleniumide omast. See on energia, mis on „uus“ kogu terve maailmakorralduse jaoks. Samas on tegemist ühe sügavaima muudatuse ja nihkega terves inimajaloos ning see võtab aega.

Shasta mägi.  On aeg rääkida sellest piirkonnast, Shasta mäe piirkonnast. Tegemist on paigaga, mis omab suurt tähtsust terve planeedi seisukohalt ja see on suuresti seotud ka kõikide kuulajate ja hiljem kanalduse lugejatega. Alustame neist, kes siin elavad. Ma tahaksin tervitada ja ülistada „kaitsjaid“. See on nimi, mille me anname neile, kes peaaegu terve oma elu on elanud kõrgemal võnketasandil. Nad sündisid koos Lemuuria energiaga. Nad suutsid siia, Shasta mäele, saabumist veavu ära oodata. See on koht, mis neid siia tõmbas ja nad jäid. Neid võib nimetada valguse töötajate eelkäijateks. Kuid nad olid palju enamat. Nad ankurdasid ja hoidsid energiat, hoides seda mäe ümber puhtana ning see on puhas tänase päevani. Kaitsjad, kes nad on? Need on inimesed, kes on elanud selle mäe ümbruskonnas palju, palju aastaid. Nad on siin vaadanud tulemisi ja minemisi, nad on vaadanud kogu seda mäge ümbritsevat energiat, nad on näinud tõde ja seda, mis tõde ei ole. Nad on näinud tühjuse tulekut ja minekut, kuid nad on jäänud siia, hoides mäge püha paigana. Hoides teda selle jaoks, mis on tulekul.

Nüüd, kui magnetvõre on paigas ja me liigume kristall energiasse, hakkavad mõõtmevahelised aktiivsed osad liikuma. Miks me räägime liikumisest? Sest üsna pea näete Shasta mäe piirkonnas liikumist. Edaspidi saab siin piirkonnas olema palju tulemisi ja minemisi. Suur osa sellest, mis siin toimub, toimub intuitiivselt ehk neid lihtsalt tõmbab sellesse paikkonda, üks elu teise järel, et pidada valvet. Ka need inimesed, keda pole täna siin ja nad ei kuule seda sõnumit, tunnetavad seda oma kehas, sest see on intuitsiooni töö, mida nad siin teevad.

Taasjoondamine ja Shasta mäe energia muutmine.

Paljud teist, on alati teadnud selle paiga energeetika kohta. Kuid kas te olite teadlikud ka ajakavast. Praegu toimub nihe, mida isegi kõige esoteerilisemad teist pole osanud oodata. Valmistuge selleks, mida te ei oodanud. Enam pole mingit mõtete jagada mõistujuttudena elementaarset informatsiooni inimestele, kes on selles uues energias valgustatud. Seega, ma ütlen teile, et selles mäes toimub midagi. Mäge ümbritsevad energiad sulanduvad kokku. Toimub ühinemine ning mõned teist on olnud sellest teadlikult juba mõnda aega. On veel palju muud. Me anname teile uue sõna. Mõned on küsinud Kaitsjate käest, et kas Shasta mägi on pööris või portaal. Kuid me ütleme, et sellel mäel on mõlemad omadused. Kuid magnetvõre nihke tagajärjel on osad neist omadustest „ära liikunud“ või omavahel sulandunud. Ja Shasta mäega juhtus see, et nihkega sai mägi aktiveeritud. Ta on kogu aeg oodanud nihet Maa magnetvõres. Kas see mägi on pööris või portaal? Vastus on, et ta ei ole mitte kumbki. Ta kujutab endast hoopis midagi muud, ta on „pöörtaal“.

Teie käest, kes te ei usu sulandumise protsessi, küsin ma, et miks te nii väga üllatute, kui terve planeedi energiad on nii võimsalt nihkunud. Kus on öeldud, et planeedi Maa polaarsused peavad geoloogiliselt alatiseks paika jääma? Kas pole normaalne, et koos suure magneetilise nihkega, kohanduvad ka maskuliinsed ja feminiilsed energiad. Kus on kirjas, et kõik töötab vaid ühel kindlal viisil ja on muutumatu. Mõned ütlevad, et Maa liigub viiendasse mõõtmesse. Me oleme teile juba varem öelnud, et meile ei meeldi mõõtmeid nummerdada, kuna tegu pole asjadega, mida saab reastada ja siis üle lugeda.  Ometi, kuna te viibite praegu neljamõõtmelises reaalsuses, on viis järgmine loogiline number, millele mõõtme mõttes viidata. Selguse huvides, kutsume ka meie seda viiendaks mõõtmeks, mõõtmeks millesse te liigute ning mis märgib tegelikkuses olulist nihet.

Selle mäega seonduvad ettekuulutused räägivad neist, kes elavad selle mäe sees ja seonduvad viienda mõõtmega. Mõned ettekuulutused kõnelevad, et mäe sees asub mõõtmetevaheline linn, mille elanikeks on Lemuuria energiaid kandvad viienda mõõtme olendid. Jumala poolt õnnistatud on Kaitsjad, kes selle informatsiooni teieni tõid, kuna see on sulatõsi. Me eelistame mitte nimetada seda linnaks, sest see paneb teid tõmbama paralleele teile teadaolevate linnadega. Me nimetaksise seda „koondumiseks“. See on pidevalt nihkuv ja muutuv viiendas mõõtmes olevate olendite mõõtmetevaheline kogunemine. Nad ütlevad, et koidab päev, mil mägi saadab välja need, kes on olnud seal igavekke. Öeldakse, et saabub aeg, mil need viienda mõõtme olendid jalutavad mööda Mt. Shasta tänavaid.

Võib olla te suudate pühitseda koos minuga esoteerilisel viisil, sest see on juba juhtuma hakanud. Hetkel, kui te olete siin, toimub selle mäe sees oleva“ linnas“ liikumine. Ärge kartke, see toimub teie kiituseks. Juba aastaid olen teile rääkinud ajast, mil teie DNA saab aktiveeritud mõõtmetevahelisel moel. Mis te arvate, mis kaasneb selle aktiveerimisega? Mis siis, kui teadlastel on õigus ja teie kehades on tõepoolest mõõtmetevahelist ainet? Mis siis, kui teie poolt mitte nähtavad, kuid ometi olemas olevad asjad, võivad hõlmata olendeid (mida mõned nimetavad ingliteks), kes on püsinud mäe sees, et astuda õigel ajal teie ette, kui energiad on selleks valmis. Nad tulevad esile, et olla sõna otseses mõttes osa Lemuuria perekonnast ning sinu poolt kantavast DNA-st.

Lemuuria ühenduslüli.

Eksiteerib inmkonna tuumik, kes on siin alati olnud, kes pole kunagi lahkunud. Üks elu teise järel on nad kehastunud selle inimkonna väljendustena, mille juured ulutuvad Lemuuriaks kutsustud kontinentidesse ja ühiskondadesse. Lemuuria oli üks planeedi enam arenenud ühiskondi. Kuigi see oli tänapäevaste standarditega võrreldes väike, oldi pea lõpuni välja valgustunud. Selle juhid ja teadlased olid valgustunud. Esimesi teie hulgast võis leida Induse orust, veel üks kõrgelt arenenud tsivilistasioon, mis koosnes peaaegu täielikult lemuurlastest.  Kuid teie endi hüvangu nimel ei koondunud nad enam kõrgelt arenenud kogukonnaks ja seetõttu pilluti teid laiali, sedakorda üle terve maailma.

Enamik minu ees istujatest ja mitmed lugejad, on need, kes kuulusid sellesse algsesse perekonda. Teie, kes ärkavad Maal esimeste seas, olete need, kes kannavad Lemuuria ja Induse kultuuri pitserit. See tuksleb sinu DNA’s. Valgustöö tegija, kas sa oled sellest teadlik? Mõnedel teist on sellest ajast mälestuse, mida te ei suuda oma praeguses elus seletada. See keskne grupp inimesi, kel on Lemuuria DNA, on neist asjadest huvitatud ja virgub esimesena. Te olete nagu saatja vastuvõtjad, DNA teie sees aktiveerub nii, et kõditab teie vaba tahet ja palub teil mingitele asjadele tähelepanu pöörata, sest midagi on muutunud. Kas sa oled viimasel ajal midagi tundnud? Kas te olete samasugused, nagu varem olite? Kas tunned ehk, et aeg on hakanud kiiremini liikuma? Kas näed kelladel tihti numbreid 11:11?

Ma ütlen teile, mis toimub. Paljud teie hulgast on jõudnud teadmisele, et te olete valmis viienda mõõtme kaaslastega liitumiseks. Väga palju on toimumas selle ümber, mida teie kutsute viienda dimensiooni energiaks. Sealhulgas kõik need olemid üle terve planeedi, kes ootavad, et teid tugevdada, et liituda teiega mõõtmetevahelisel viisil, mida te isegi ette ei suuda kujutada. See on vaba tahtel põhinev kutse, võtta „iseenda osaks“ vastu kõrval seisvad inglid. Siia kuuluvad ka kõikide meistrite energiad, kes kunagi sellel planeedil on elanud. Kõik toimuv on seotud sinuga ja see on alati nii olnud. Mitmeid teist hakkavad üle aastate meie kanalduste tekste mõistma. Te hakkate nüüd aru saama, et selle planeedi ülestõusmine ja meistrite tagasitulek hakkab aset leidma teis endis. Kui soovite vaadata Jumala kätetööd, siis tuleb teil vaadata sinna sisse, kus Jumal elab. See on see koht, kus kõik asub. Ja seega me ütleme teile, et kõik see, mis on siin Shasta mäes, kõik need ennustused, mis puudutavad olendid, mis ootavad kindlat planeedi aega ja energiaid, on teostumas. Olendid selle mäe sees on joondumas teiega ühinemiseks. Nende osad saavad sinu osadeks, perekond ühineb perekonnaga.

DNA keerulise selgituse algus.

Me ei saa seda kanaldust lõpetada ilma DNA’d puudutamata. Teie oma neljamõõtmelises nägemises ja keemias olete sellele nimeks andnud desoksüribonukleiinhape ehk DNA. See on see osa, mida te olete võimelised nägema, see on osa, mis asub teie tajumismeele tegelikkuses. See on neljamõõtmelisuses ning kirjeldab inimgenoomi. Enamusele inimestele ongi see terve DNA sisu. Kui me ütleme DNA, siis me ei mõtle keemilistest osadest koosnevat kihti, mida teie saate silmaga vaadelda. Me mõtleme kõiki kihte. DNA on 12 kihti sügav. Iga kiht omab kahte aspekti, see kiht, mida teie olete võimelised nägema oma neljamõõtmelisuses (topeltheeliks), kutsume meie DNA alumiseks kihiks. Alumine ja ülemione ei tähenda mõõtmetevahelises kontseptsioonis eriti midagi, kuid me nimetame neid nii teie jaoks, andmaks teile ettekujutust, kuhu miski kuulub. Seega esimene kiht on kõige alumine. Neid kahte atribuuti, mis talle kuuluvad, me nimetame redeli külgedeks, mis on omavahel ühendatud läbi teile hästi teada olevate keemiliste ühendite. Selle kihi peal asub veel 11 kihti, seega kokku on 12 kihti, kokku 24 atribuudiga. Kõik kihid, isegi mõõtmetevahelised, omavad kahte külge ja need on tasakaalustatud üsnagi sarnaselt kihile, mida te näete.

Edasi ma soovin teile tutvustada Yaw-ee’d, kes on samuti praegu siin. Yaw-ee on lemuuria nimi, mis koosneb üheksast sümbolist. Lemuurija kirjakeel, nagu Sumeri kirjakeelgi, koosneb sümbolitest. See tähendab, et tähtedel endil olid omad kindlad tähendused. Need olid kontseptsioonid, mitte üksnes helid. Nimi Yaw-ee on üheksa sümboli kogum. Teie kõik tundsite Yaw-ee’d kui ühte Lemuuria suurimatest arhidektidest, kes kunagi on elanud. Enamgi veel, Yaw-ee omas annet ja ta ehitas Noorenemise templid, mis asetsesid mäetippudes. Yaw-ee teadis DNA kohta kõike, talle anti nägemusi ja neid ta saab tänase päevani. Ma soovin teda teile tutvustada, kuna ta on täna siin, teie hulgas. Te tunnete teda praeguses elus kui Dr. Todd Ovokaitys.

Me toome teid siia kanaldusse, kuna me soovime üle vaadata ühe nägemuse, mida te nägite ja me soovime rääkida ka teie tulevikust. See ei ole juhus, et te leiate ennast sellelt planeedilt, selles ajas ja selles kohas. Kuna ülestõusmise protsess on alles toimimas, siis on teil ainult teatud maani võimalik edasi minna sellega, mida te teate. Me soovime teid tagasi viia nägemusse, mida te nägite selle elu jooksul ja mis suunas teid sellele teele, millelt te ennast praegu leiate. See oli tõeliselt sügavasisuline nägemus, kas te mäletate seda? Vastus on „Jah“. Kas te mäletate seda ust läbi mille me teid viisime? Vastuseks on „Jah mäletan“. Seal näidati teile elavat DNA-d inimolendi sisemuses toimimas, DNA mis oli elus ja funktsioneeriv. Seal näidati teile magneetilisi resonantse ja muud, mis on neljamõõtmelise redeli osadeks. Doktor, kas te olete kunagi mõtisklenud, miks me viisime teid sinna ruumi, et näidata midagi, mida ruumi enda sees pole? Vastuseks on „Jah“.

Nüüd ma annan teile informatsiooni, mida isegi teil, doktor, on praegu raske mõista. Kui kogu DNA, mõõtmevaheline kaasa arvatud, kokku panna ning saadut terviklikku vormi interdimensionaalse pilguga vaadelda, on väljundiks kuuskülgse kuubiku kuju. Saadud vorm mahub Merkaba sisemusse – see on väga läbimõeldud paik, kus kuubik olema peaks. Sellepärast antigi teile selline ruumi metafoor. Sellepärast oli seal uks, mis viis teid paika, millel oli kuus külge, kõik oma mõõtmete poolest võrdsed.

Küsin teilt veel küsimuse, et kas te olite teadlik heeliksitest? Vastus on „jah“ Kas te lugesite need üle? Vastus on „ei“.

Ma räägin nüüd neile, kes kuulavad või loevad hiljem kanaldust, Yae-ee kohta. Teda tunti Lemuuria ajal  kui Heeliksi Meistrit. Ma annan teile vastuse, mis selgitab lahti heeliksite tekke. On neli elementi, millest kõik on mõõtmetevahelised ja mis DNA-d keeravad. DNA heeliksiline kuju tuleneb mõõtmetevahelisest tõmbejõust tema kohal – aeg, gravitatsioon, magnetism ja veel üks, mida te olete hakanud nimetama Kosmiliseks Võreks, kuid meie nimetame seda Ülestõusnud Meistrite energiaks. See on kosmose jumalik energia. Need on osad ja tükikesed sellest, mida teie nimetate inimteadvuseks ja see on energia, mida te olete avastama hakanud. Kõik need neli energiat on igas DNA kihis olemas ning need tõmbavad ja tõukavad seda kihti, mida teie olete võimelised nägema. Need keeravad seda redelit ja toovad niiviisi esile keerdeid keerete sees.  Kui te hakkate keerdeid lähemalt vaatama, märkate te teatavaid korrelatsioone, mõningaid asju, mida te ei oodanud näha.

Veel DNA-st. Tänase päeva lõpetuseks räägime DNA kihist, mis alumise kihi kõrval asub, see on mõõtmetevaheline kiht, mida te kõik tunnetate. Seda on raske seletada, kuid see konkreetne kiht, millel on teatud nimi ja värv (kumbagi neist ma teile täna ei avalda), hõljub pidevalt neljamõõtmelisusest sisse ja välja. Te võite seda osa kirjeldada kui intuitsiooni. See kiht on vastutav veel ka hirmu, rõõmu ja armastuse eest ja reakstsioonide, mida need emotsioonid alumisele kihile kannavad.

Miks te nutate kui te olete hirmunud või rõõmus või armastate? Kas see pole mitte imelik? Teie reaktsioon neile kolmele emotsioonile on sarnane ja see kõnealune kiht on kõige selle eest vastutav. See on mõõtmetevaheline ja puudutab ka neljamõõtmelist kihti, mida nimetatakse inimgenoomiks. See on kiht, mida me kirjeldasime ülestõusmise kanalduses ja see kiht tuleb teil umber kirjutada koos ülestõusmise staatusega. See on teie tuleviku ja mineviku kiht, mis on valmis ümberkirjutamiseks ja isegi ümberkujundamiseks ning taas aktiveerimiseks. Üks suurematest asjadest, mida te tunnete, on see, et te olete ilma tulevikuta. Te sündisite energiasse, kus te teadsite, et teil on tulevik. Küsige oma ettekuulutajatelt (prohvetitelt), aga ei juhtunud ju see, mida nemad ennustasid. Seega, kuhu te nüüd teel olete? Nüüd te kirjutate oma tulevikku ise ja just praegusel hetkel. Tuleviku kohta käivad ennustused saavad kirja pandud teie endi poolt ja see on ülimalt ebamugav paljude jaoks teie hulgast.

„Mis on teisiti“ võite küsida. Osad ja tükikesed sellest DNA-st eemaldatakse ja taas aktiveeritakse, sest te ise soovisite seda. Aeg, mida mõned arvasid mitte iial tulevat, on teie ees. See on aeg, mil maapind pühitseb teid. Igavikke on planeet Maal olnud viienda mõõtme olendeid, kes ei teinud muud, kui ootasid teid ja nüüd tahavad nad teiega ühineda, et luua Maa potentsiaalidele, mille jaoks te sündisite, mille jaoks te kavandatud olete ning jah, millega isegi teie DNA kursis on. Vot see on sügavasisuline.

Mida öelda teile kokkuvõtteks? Teie kõik olete lemuurlased, igaüks teist. Teie olete põhigrupp, te olete need, kes seda planeeti muutnud on. Duaalsus on nii tugev, et mitmed teist, kes kuulavad või hiljem loevad, ei usu seda ikka veel. Seda nimetatakse vabaks valikuks. Te peate ise otsustama, kas siin toimuv on tõeline või mitte. Miks te siin  olete? Kas saab olema piisavalt küllust elatamiseks? Vastuseks on „jah“ ja me olem küllust juba varem defineerinud. Küllus on, kui te saate iga päev toidetud, küllus on Jumala armastus teie südametes. Niipea kui te mõistate, kes te tegelikult olete ja milleks siia tulite, hakkab kõik muutuma. Te olete vastu pidanud igavikke, üks elu, teise järel. Te olete olnud mungad, nunnad ja šamaanid. Teid on tapetud ja põletatud ja nüüd, siin te olete. Te olete lemuurlased ja teie aeg on kätte jõudnud.

Te lahkute siit teistsugusena, kui siia tulles. Vaba valiku ulatuses, vastavalt teie enda soovitud astmele, jalutab igaüks teist siit ära teistsugusena ja te ei suuda sellele vastu panna, sest te olete lemuurlased.

 

Ühendus Lemuuriaga   

Tervitan teid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Me teame, kes te olete ja mida olete läbi elanud. Kuid teadke, et teis on tõeline suursugusus ning tänases kanalduses on see üks läbivatest teemadest. Vaadake, te olete neljamõõtmelises reaalsuses. Te näete üksnes reaalsuse alustavat teadvust ning see jääbki nii kui te just aktiivselt seda laiendada ei ihka. Teised reaalsused, mis teid ümbritsevad, on ikka ka olemas sõltumata sellest, kas te soovite neid näha või mitte.

Sellest pühapaigast nimega Shasta mägi, koht kuhu palju aega tagasi kogunesid nii mitmed just selle hetke, just selle aja jaoks siin Maa peal, palun ühinege meiega. Need olendid on oodanud, et inimkond saaks mõõtmetevaheliseks ning just see praegu toimubki. Me kutsume neid ühinema koos Krayoni saatjaskonnaga ning koos siin olevate inimestega, austame  me nende päritolu. Palun, et te vaataksite seda mäge teistsuguses valguses kui varem. Tegemist ei ole mingi veidra paigaga, kus aeg-ajalt valgust märgata võib. See on mõõtmetevaheline kodu. Meie ja selles asuvad lemuurlased, näeme seda kui ajakapslit, midagi, mis sisaldab endas energiat ja informatsiooni ning ootab. Sellel on mineviku elav energia, mis vibreerib kuni see avastatud saab. Kui see avastatakse, siis energia vabaneb. Me rääkisime teile, et see vabanemine algab ja ajakapsel avatakse.

Vaimse aja paradoks.

Te ei saa eraldada vaimsust kõrgest füüsikast. Te liigute oma reaalsuses kiiremini ja see näib kui aja kiirenemine. Kuid tegelikult see ei ole nii. See on üksnes teie kosmoses asuva koha vibratsiooni kiirenemine ning teil tekib tunne, et aeg on kiirenenud. Teie olete kiirenenud. Kui Einstein andis teile aja mõõtmetevahelise toimimist käsitlevad postulaadidi, ütles ta:“Mida kiiremini liikuda, seda rohkem aeg venib ja aeglustub“. Kas mäletate seda ja kas ei kõla see nagu vastuolu? Kuid see on tõepoolest nii, nii füüsika kui vaimsuse mõõtmetevaheline omadus. Nüüd liigute palju kiiremini (vibreerite kõrgemalt) võrreldes ajaga, kui planeedi teadvus välja arendati.Vibratsiooni tõusuga kaasneb ka aja muutumise tunne. Mida kiiremini te liigute, seda enam tunnetate te näilise kiirenemise energiat. Kuid mida kiiremini te liigute, seda rohkem aeg venib. See ei ole metafüüsika vaid see on füüsika. Mida kiiremini te lähete, seda rohkem see venib, et teid ära mahutada, ükskõik milline on kiirus. See ei ole vastuolu, vaid see on, selle tuumolemus, mida me teile mõõtmetevahelistel viisidel teha palunud oleme. Me palusime teil aeglustada oma keha kella. Aeg on suhteline kiiruse.

Bioloogiline alge – lemuurlased.

Esimene on nende suursugusus. See oli rass oma bioloogilise alge tähtedelt. See, mida teie nimetate inimkonna alguseks tuli läbi lemuurlaste plejaadlaste kaudu. Energia Seitsmelt Õelt tuli füüsiliselt Maale ning see maaväline energia andis panuse Lemuuria kogemusele, isegi kultuurile, nende rassile ja välimusele.

Ma esitan teile väljakute, ma soovin, et te näeksite midagi, mida te varem mõistnud ei ole. Leidub neid, kes teid viimase saja aasta jooksul, ikka ja jälle Plejaadidelt külastanud on. Toimunud on kolm peamist külastust ning rohkem kui üks neist on hästi dokumenteeritud. Nendest, kes inimestega kohtunud on, on joonistatud illustratsioone ning need on teie raamatukogudes kättesaadavad ja näitavad teile, kuidas plejaadlased välja nägid, nende inimeste mäelestustes, keda nad külastasid. Nad näevad välja täpselt nagu on kujutatud Adamat. Ja just sellised nägid välja plejaadlased ja samuti lemuurlased.   

Me oleme teid sageli lemuurlasteks kutsunud, sest nii paljud teie seast on vanad hinged, vanemad kui salvestite ajalugu. Te olite tõepoolest osa kogemusest, mida te ei mäleta, kuid mis voogab läbi teie DNA. Vaadake, lemuurlased ei olnud nagu teie, nende normaalses tajus oli veel üks lisa dimensioon. Kui soovite, võite seda viiendaks mõõtmeks kutsuda, kuid mõõtmetevahelises kõnes ei ole see tegelikult täpne. Lemuurlased mõistsid mõõtmetevahelisust juba ammu enne Telost. Ajapikku said nad ka teadlikuks, et toimub devolutsioon ning et nad kaotavad sellega teatud võimed. Lisaks olid nad ka teadlikud, et nende aeg on piiratud teatud hetkeni planeedil, sest nad taipasid, et vältimatu vesi on tulekul. Devolutsioon oli lihtsalt tingitud sellest, et osa sellest, mida plejaadlased neile andsid, ei jäänud aja jooksul planeet Maa energias ellu.

Me saame aru, et kõneldes niisugusest esimeste inimeste rassist, kellel olid lisa mõõtmeline taju, tundub teile uskumatuna. Kuid on olemas ka mõningaid tõendeid, mida teile nüüd edastan. Lähim iidne rass, kellelt teil on ka artifakte, on sumerlased. Ajaliselt olid sumerlased lemuurlastest väga kaugel, kuid sellegi poolest oli neil veidi niisugust teadlikkust, mida lemuurlased oma kultuuris kandsid. Kõik see toimus tuhandete aastate jooksul. Kui vaatate sumeri artifakte, siis näete, et kõik nende arvutused põhinesid kuuel ( 12 põhine matemaatika derivaat ning looduse ja füüsika põhiosa). Järgmisena aritifakt, mida tunnete kui „Berliini pitserit“, mis näitab selgelt, et nad teadsid meie päikesesüsteemi kohta kõike. Nad tundsid teie planeetide liikumist ning isegi seda, et mõnedel neist on rõngad ja nad teadsid seda kõike ilma teleskoopideta, mida neil ei olnud.

Teie teadlased naeraksid selle üle, et ilma teleskoopideta omada neid teadmisi pole võimalik. Nad ütleksid lihtsalt, et see ühiskond tegi juhuslikult täppi läinud oletusi. Kuid tõenäosus teha niisugune oletus, mis kirjeldajs täpselt päikesesüsteemi, näidates isegi Saturini rõngaid, oleks tõepoolest väga ebatõenäoline. Lubage mul teile meenutada, et teie endi teadus on väitnud, et aatomstruktuur on läbinisti mõõtmetevaheline ning et teie kui inimeste ettekujutus reaalsusest on vähem kui pool sellest, mis tegelikult olemas on. Nad on ka teile öelnud, et kui te teisi dimensioone uurima hakkate, siis mõlemad, nii aeg kui ruum, muutub peaaegu täiesti kehtetuks, läbipõiminuks ja kvant-seisus olevaks. Teleskoope sumerlastel ei olnud, kuid neil oli „mõõtmetevaheline nägemine“. Nende tajuväljas oli täiesti intuitiivne teada, mis neid ümbritseb. Ei aeg ega vahemaa polnud takistuseks päikesesüsteemi nägemisel. Nii et seda, mille jaoks teie tehnoloogiat vajate, tegid nemad intuitiivselt ja sama kehtib ka lemuurlaste puhul, kuid veelgi enam. Lemuurlastel ei olnud üksnes see võime, vaid ka intuitiivsed teadmised, mõõtmetevahelise DNA kohta. Selle abil oli neil võimalik ehitada Noorenemise Tempel ning kasutada magnetismi, et mõjutada oma bioloogilist kella.  

Maa vaimne areng.

Tänu uuele Maa energiale siin planeedil, vibratsiooni tõusule ning edasisele aja avardumisle, hakkavad inimeste võimed tagasi tulema. Inimesed nimetavad seda ülestõusmiseks, kuid mina ütlen teile, et pigem see on tagasitulek Lemuuriasse. Shasta mäes asuvad lemuurlased, ei ole teistsugused, kui nad alati on olnud. Nad on hoopis oodanud, et teie muutuksite ning üha enam nende sarnasteks saaksite. Te hakkate aktiveerima neid DNA osakesi, mis on alati olemas olnud, kuid mis on mõõtmetevahelised ja seega teie jaoks intuitiivsed. Ja see, mille te saavutanud olete, on loonud võime näha ning teada, mida nad Telosel teinud on. Nad on kannatlikult olnud. Nende aeg on teie omast veidi erinev, kuid nad teadsid, et kui inmkond peaks vaimselt kunagi arenema, siis saavad nad nähtavaks ning abi pakkuda. See aeg on käes! Tervenemised muutuvad veelgi suurepärasemateks, kui te mõistate, millega teil tegemist on.  Ajakapsel, mis siin mäe sisemuses on, omab samasuguseid atribuute, millest me eile kõnelesime, kui me rääkisime Veenuse Transiidist. See on energia, mis tegeleb millegagi, mis on alati siin olnud, kuid mis nüüd on ärganud ning on valmis võimendumiseks. Pidage meeles, et mõõtmetevahelisu on alati eksisteerinud. See ei ole miski, mida te loote. Kui on 12 õuna, aga teie näete ainult nelja, siis see ei tähenda, et teisi ei ole olemas. Kui te äkitselt arendate välja võime, näha veel üht õuna, siis ärge olge üllatunud, kui see õun lausub:“tere, ma olen sind oodanud“. See oli kogu aeg seal ootamas, et te selle avastaksite.

Lemuuria koolid.

Edasi soovin teile rääkida Lemuuria ühiskonna mõningatest omadustest, et te saaksite aimu, mis veel planeedil toimuma hakkab. Ma kõnelen kunagistest lemuurlastest elamas kaunil maal enne, kui ookean selle kattis. Ma räägin teile nende lastest. Koolitamine oli suuremas osas väga, väga erinev. See oli enne Atlantist ning õpetajaid kutsuti „vanemateks“. Neid austati väga, sest nemad edastasid teadmisi kultuurist. Nad kõik olid seeniorid ja esindasid mõningaid ühiskonna kõrgematest omadustest. Nemad ei juhtinud koole, nagu teie õpetajad seda teevad. Koolidel puudusid ka administraatorid ja administratiivsed hooned ja ehitised olid väga väikesed, isoleeritud ning klassiruumid ei olnud omavahel ühendatud.

Puudus ka lineaarne süsteem. Selle asemel said õpetlastest vanemad kokku ning otsustasid, mida lapsed teadma ja õppima peaksid ning mis ajaks. Lapsevanemad saatsid oma lapsed kohalikku klassi teatud vanuses. Klassiruumis otsustasid lapsed ja vanemad (õpetaja) üheskoos, mida oli vaja õppida. Siis võtsid lapsed õppimise üle ja otsustasid kollektiivselt, kui kiiresti nad seda õppida suudavad ning teatasid selle vanemale (õpetajale). Vanem oli paindlik ning läks laste plaanidega kaasa. Seejärel valisid lapsed sageli endi seast juhi või tegid õpilas-juhtide jaoks ringleva graafiku, et aidata hoolduse ja administratsiooni küsimusi lahendada, mis nende eesmärgiks oli. Kuid lastel olid kõrged kontseptuaalsed ideed ning sageli suutsid nad haarata terve aasta õppimise projekti ühe päevaga. Nii et ilma tegelike teadmisteta, pakkusid nad välja meetodi, mis nende meelest selle õppimiseks kõige parem ja kiirem oli ning kuidas seda kõige paremini oma tunniplaani sobituda. Kui nad tundsid, et nad on selle selgeks saanud, avaldasid nad soovi testi teha. Kui klass testi ära tegi, sai kõigi jaoks õppeperiood läbi ja algas puhkus. Seega määrasid lapsed õppeaasta kestuse sellega, kui kiiresti nad õppisid. See oli kontseptuaalne ning peegeldas nende võimet mõista seda, mida oli vaja õppida ilma, et nad tegelikult seda informatsiooni teaksid. Ei olnud kooliaastaid ega klassinumbreid, oli ainult eesmärk, teatud teadmiste tasemini jõudmine. Lapsed juhtisid, kuid nad mõistsid täielikult, et nad pidid ära õppima selle, mis otsustatud oli. Ja kontseptuaalne ja mitmemõõtleine laps sai sellega lihtsalt hakkama.

Põhjus, miks ma teile seda räägin on, et see on ka üks esimesest indigolaste omadustest. See on väga lemuurlik. Eelpoolkirjeldatu võib aidata teil mõista, miks teie koolid on nii rasked praegustele indigo-, kritalli- ja teiste uue Maa energia lastele. Neis on üks DNA kiht, mis on aktiveerunud ja on valmis töötama ning see mäletab.

Lemuuria tervishoid.

Edasi räägin Lemuuria tervishoiu süsteemist. Enamik Lemuuria ressurssidest kulutati selleks, et kindlustada, et kõik oleksid nii terved, kui nad olla saavad. Tervishoiu makseid ei olnud, sest tegemist oli kontseptuaalse kultuuriga. Neil oli palju paremini arenenud intuitsioon tervikpildi osas. Lemuuria ühiskond mõistis intuitiivselt, et mida tervem on rahvastik, seda rohkem see majandusele abiks on.  Seal olid küll ka maaomandid, kuid hoopis teistsugustel alustel. Need olid grupi omanduses ja seega kaasnes omandiga alati grupi otsus.

Nüüd selgitan ma teile veel kord, miks ma teid Lemuuria ajalukku viisin. Aga seda sellepärast, et see sama asi on teie planeedil taas toimuma hakkamas. Äkitselt taipamine, et inimolendid, kes ei ole haiged, saavad osta maad ning maksta makse, loob revolutsioonilise muutuse, sest valitsused suudavad oma rahvast tervena hoida, siis saab ühiskond olla külluslik. Jälgige fondide, ressursside ja fookuse nihkumist, väikeste sammudega, selles suunas. Olete te kunagi arutlenud, kuidas ravida planeedil olevaid haigusi? Paljud on kurtnud, et inimkond ei jõua kunagi niisugusele valgustatuse tasemele, kus nad suunavad piisavalt palju ressursse, et tervendada masse. Teil on õigus. Kuid teine meetod, mis on teie praeguse inimloomuse jaoks palju loogilisem, teeb seda. Ärge andke selles osas mingeid hinnanguid, kuid olge teadlikud, et hakkate silmitsi seisma uue ideega, mis põhineb „majanduslikule tervendamisele“. Kuidas muidu saaks Maa pakkuda midagi, mida praegu nii väga vajatakse? Vastuseks on, et leidke viis, kuidas sobitada see nende tegevusplaanidesse, kes omavad kõige suuremat rahahulka, mida saab investeerida. Tervendamisest saab investeering globaalsesse tervisesse.

Nüüd te võite küsida, et kuidas investorid oma vastutasu saavad? Nad võtavad osa SKP-st valitsustelt, kellega nad koos töötavad, mida saab pidada riigi tervenemiseks. Jälgige seda, see on vältimatu ning juba praegu toimuma hakkamas.

Kallis inimene, me lahkume siit suures rõõmus ning mitte iial enam kurbuses. Kallis inimene, sa oled mõõtmatult armastatud meie kõigi poolt ning meile on olnud au täna õhtul siin olla.

Ja nii see on….

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga