VESTLUS INGLIGA – KAHETEISTKÜMNES RING

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Tänases erilises sõnumis arutame seda, mis eelnes Kaheteistkümnele Ringile. Oli hulga enamat, kui on teile teada. Eelmistes sõnumites oleme rääkinud kollektiivse palve energiast.  Vaatame nüüd seda palvet, kus palvetate kellegi eest, kuid samas see inimene ei teadvusta, et tema on väärt seda palvet. Seega palve võib küll esitada, kuid tervenemine toimub siiski tema enda väärikuse kohaselt. Samas tuleb mainida, et väärikuse filter nõrgendab seda, mida palvega on püütud saavutada.

Kas teadsite seda?

Kuid te peate teadma seda. Kellegile suunatud palvel on heasoovlik lükkav-tõmbav energia, kuid see keegi peab olema vastuvõtu lainel ja valmis kinni püüdma temale suunatud palli, mis võiks tuua talle mõistmist ja tervenemist. Kuid paljud ei söanda püüda seda palli, kuna peavad end väärituks. Temas on filter, mis kinnitab, et ta pole selle vääriline – seetõttu ta ka ei püüa palli.

Kas olete mõelnud sellele enda suhtes?

Paljud, kes on hädas, vajavad koheselt teiselt energiat.

Ehk küsiks neilt, kas nad on valmis püüdma seda palli, või põrgatavad selle kohe tagasi?

Mõned ehk vastavad, et on valmis püüdma, kuna neile on seda vaja. Kuid ma ei küsinud neilt, kas neile on seda vaja, vaid küsisin, et kas nad on valmis püüdma palli.

Tänases vestluses alustame teemaga – Vestlus Ingliga.

Enne, kui alustada selle teemaga, küsiksin teilt,  mida te arvate Inglist?

Kas olete valmis selleks teemaks ja milline on teie kujutlus Inglitest?

Paljud ei tunnista kanaldusi, kuid usuvad Inglitesse ja  nii  see on peaaegu üle Ilma. Pea igas usulises doktriinis on juttu Inglitest. Näib, et Inglid olid enne, kui ilmusid Meistrid. Inglid juba siis andsid sõnumeid teatud inimestele ja seda  isegi tervete doktriinidena.

Kes on Ingel?

Kas on ta Meister?

Kas on ta Looja, või on ta kujutlus Loojast?

Ingli olemasolus keegi ei kahtle.

Mida ütleb Ingel teile esimesel kohtumisel?

Ta ütleb: „Ära karda.“

Miks on tarvis karta kaunist olevust, kes on laskunud alla?

Muide, kui kiikate inglite hierarhiasse, siis võite märgata, et te ise kuulute samuti sinna. Sama asja kajastate sageli oma hierarhias, oma uskumustes, sama kannate üle ka jumalikkusele.

Edasi räägin Inglitest.

Need on suurepärased mõõtmeteta olemused, ehk visuaalsed avaldumised, millised  esindavad jumalikku jumalikkust, Loomislätet. Kui need ilmnevad, siis see on alati muljet avaldav vaatepilt. Kuid sageli see tekitab inimestes hirmu, kuna te ei näe selles inimest, vaid mõõtmete välist energiat ja selle suurust. Ingli valguses näete liikumas asju, mida te ei ole suutelised mõistma. Mõneti tunnetate avarust, mis ei ühti teie kolmemõõtmelisusega. Seda tunnetate õhus ja seda te kardategi. Kui Ingel ilmutub kusagil mingil põhjusel, siis esimesena ütleb, et pole vaja teda karta, kuna kõik, mis on ingli osaks, on ka inimese osa – selline on tema esimene sõna.

Mõned ajaloo kirjad räägivad, et kui ilmusid inglid, siis inimesed langesid näoli maha. Nad ei langenud põlvili, vaid näoli maha – kuna maa oli täis jumalikku energiat,  seetõttu hirmust heitsid sellesse. Inglid ei hirmuta kedagi, kuna oma olemuselt on need midagi enamat, on kaunid, head ja heasoovlikud.

Esimene küsimus Kaheteistkümne Ringis on, et kes te olete?

Kas teile selline küsimus on kunagi tekkinud?

Kaheteistkümne Ringis  tuleb esimene ingel, kelle järgi te veel ei lähe. Selliselt on toimumas kõikjal, kuna selline on esmane paradigma, milline esineb peaaegu igas doktriinis.

Inglid tulevad teie juurde ise, neid ei kutsuta ja nad tulevad siis, kui ootate neid kõige vähem. Ja neil on alati teile sõnum. Sõnumit inglilt tuleb püüda nagu palli. Pall võib tulla siis, kui olete mures, või kui vajate tervenemist.

Kuidas saate kinni püüda jumalikku palli, kui te ei tea tema olemasolust ja milline ta välja näeb, kui lendab teie poole?

Seda kõike selgitab teile esimene Ingel.

Seega, ehk lähme taas üle silla, et kohata esimest Inglit, kes selgitab, kuidas püüda kinni pall. Selline on uus energia, mille osaks olete kõik ja seda on võimalik ära tunda.

Sõnum Inglilt

Selles sõnumis ei leidu midagi, mis oleks kaasatud ingellikku olekusse. Ei leidu ka kahetesitskümne ringis kedagi, kes oleks kaasatud ingellikku olekusse.

Te kõik olete lineaarsed olevused, kes, minnes kanalduse  kohtumisele, küsite, et kes täna  annab sõnumi?

Seda küsib see lineaarne osa teist, kes tahab üksnes teada. Peamistest küsimustest on teada saamine ellujäämise nimel, kuid enamuses siiski, vaid teada saamise nimel.

Ma pole rääkinud partnerile vaimsest siirdamisest midagi, ega seda polnudki vaja. Ta sai kätte sõnumi, ta tunnetas suurt armastust, mida polnud seni tunnetanud ja ta puhkes sellel hetkel nutma. Ta ei küsinud ühegi sõnumi ajal, kellelt need on ja mis soost nad on. Seda polnudki vaja teha. Selles polnud mingit lineaarsust, ta kandus  nullpunkti – armastuse valdustesse. Ta kandus täielikult sellesse hetkesse.

Ta ei ole rääkinud teile, milline oli tema esimene reageering sellele, kuna see oli puhtalt lineaarne. Ta hüppas toolilt püsti ja vihastas. Lineaarse ego viha kütkeis, ütles ta, et ära manipuleeri minuga, härra tool. Kuid ta ei suutnud jääda selle suhtes erapoolletuks. Hiljem ta mõistis, et see oli kõrgeim armastuse avaldus – ukse avanemine tundmatusse.

Ingel, keda võite kohata täna, on vägagi sarnane sellega, kellest oleme rääkinud. Sõnum, mida saate täna, on seotud teie elu parimate aegadega. Tänases Kaheteistkümne Ringis saate informatsiooni, mida ma varem pole edastanud.

Selles räägime naasemisest lapseikka. Paljud on vastu ja ei taha naaseda lapseikka.

Ingel ei räägi otsest naasemisest lapseikka. Ta tahab, et teeksite kokkuvõtte kõigest, mida olete õppinud esimese kuue aasta jooksul. See ehk oli kõige aluspanevam kogemine teie elus. Õppisite mängima, usaldama, naerma ohjeldamatult ja olema üle millest tahes.

Kuidas see oli?

Süüvige sellesse ja laskuge oma rakustruktuuri ja püüdke tunnetada selle tulemust. Selles on paljut.

Milleks seda on vaja teha. Miks vaimsus soovitab teid pöörduma sisemise lapse pooole?

Seetõttu, et teis on olemas keemia, mis hakkab tööle vaid pöördudes tema poole. Ta on kättesaadav vaid lapse seisuses, üksnes läbi tema rõõmu ja naeru.

Kas teadsite seda?

Seega need, kes on liiga täiskasvand, ja kes on ülimalt uhked selle üle, ei saa laskuda lapseikka, need on käest laskmas oma sisemist keemiat, mis saaks neid tervendada. Sisemine keemia on tasakaalustumas. Keemia ei tervenda, vaid tasakaalustab. Teie keha vajab tasakaalustamist – seda ta ootab ja januneb selle järgi.

Seetõttu keemia, mida võtate sisse tablettidena, ei tööta, kuna see ei tasakaalusta, vaid viib tasakaalust veel rohkem välja. Teie keha vajab tasakaalustust, mida annab teile, teie oma sisemine keemia.

Olles lahus oma sisemisest keemiast, annate lõpuks alla. Andes totaalselt alla, võib toimuda midagi ootamatut, te hakkate naerma enda üle. Seda on kogenud paljud. Kui olete andnud alla ja tunnistanud, et pole enam midagi kaotada, ilmub sisemine laps. Ta hakkab naerma teie üle ja siis elustub keemia ja hakkab levima igasse rakku üle teie keha.

Ingel on valmis arutama teie bioloogia üle ja rääkima tervendava keemia tasakaalustavast jõust. Ta räägib sellest, et igal inimesel on varuks keemia, mis tervendab läbi tasakaalustuse, ja see toimub alati peale sisemise lapse naeru.

Alati leidub neid, kes väidavad, et pole suutelised kohtuma oma sisemise lapsega, kuna neil on ka ilma temata hea olla. Kuid ütlen neile, et mõelge sellele, mõelge nii, et selline olukord tuleks teile, või muutke see selleks, mida tahaksite saada ja siis sisemine laps ärkab. Teile avanevad paljud asjad, millised olid seni kättesaamatud. Üksnes vaadake kõike naerusuil, jälgige kõike lapsiku meelega. Tehke seda niikaua, kuni teie keha hakkab taas tundma rõõmu. Olgu see mistahes, peaasi, et ärkaks sisemise lapse keemia, mis hakkaks tasakaalustama teie keha.

Nii mõnedki loobuvad tablettidest. Selline on tervenemise algus, läbi tasakaalustuse, sisemise lapse keemia abil.

Edasi ingel  räägib meiega oma bioloogiast. Ta ei erine teistest millegi poolest, kuid tema kontseptsioon erineb mistahes lineaarse inimolevuse omast.

Inimese puhul, mistahes osakesed, on omavahel identsed. Kuid eesriide taguses puudub identsus – seal kõik on vaid omaette olemused. Eesriide taguse liikumist endi ümber, võtate müstikana. Need, kes on uurinud selle olemasolu, nimetavad seda kvantfüüsikaks.

Ka mina olen kõigi 30 aasta jooksul rääkinud teile bioloogiast, tervenemisest ja sellest, et te kõik olete võimelised suhtlema oma rakkudega.

Kuidas seda teha. Millele peaks koondama oma tähelepanu?

Mis toimub, kui teie ette ilmub ingel?

Siis teie ümber muutub energia, mis paneb lausa hinge kinni ja see hirmutab paljusid.

Ingli esimesed sõnad kohtumisel on – ära karda.

Kuna enamus ei näe vormi, siis ka ei mõista, mis toimub. Ükski ingellik energia, mis on kunagi külastanud teid, ei oma seda vormi, mida saaks näha inimsilm. Üksnes inimene ise annab sellele vormi. Teie oma aju loob temale vormi – kauni naise tiibadega ja nimbusega, avala naeratusega näol. Nii saate seda tunnetada ja vastu võtta. Üksnes teie aju saab luua seda, mida pole olemas.

Ingel püüab rääkida teiega läbi suhtluse, teie rakkudega. Enamus teist ei kujuta ette, kuidas see toimub. Ehk mõnigi püüab saavutada koherentsust, mis on piirideta struktuur ja mõnedki saavutavad selles olulist edu. Kes on saavutanud seda, on ka tervenenud.

Ingel püüab esmalt resoneeruda teiega.

Mõned ehk tahaksid teada, kuidas rääkida oma rakkudega?

Paljud ei oska seda, ega ka mõista seda.

Seda on tarvis teha oma vaimsuse vahendusel. Selleks on tarvis ühenduda oma vaimsusega ja puudutada teda.

On see mingi nali,võivad paljud küsida, et kas selline ongi siis suhtlus rakkudega?

Vastuseks, on, et jah, et algus on selline. Seda ei saa teha istudes ja mõeldes, et milliste rakkudega alustada rääkimist ja seda ei saa ka afirmeerida.

Kui tahate rääkida oma rakkudega, peate ühinema oma vaimsusega.

Kallid, see ei ole keeruline. Piisab üksnes laskuda oma südame sügavustesse ja liituda loomislättega selles.

Selline oleks esimene samm. Ehk mõnigi, saavutades seda, puhkeb nutma. Tuleb alustada enda tunnustamisest (armasusest enda vastu)  ja siis rakud vastavad sellele esimesena ja. selle tulemusel avaneb veel enamatki. Avaneb hulga enamat. 

Ja nii see ka on…

Krayon

 

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga