INIMESE ENERGIAKEHA MUUTUSED – ARKTUURLASTE SÕNUM JUULIKUUS

 

Oleme küll kõik Jumaliku teadvuse isiksustatud täiused, kuid siiski kõik need, kes väljenduvad mingite vormidena erinevatel planeetidel, erinevad teist. Keegi pole kunagi avaldunud paremana kui teine, ega ole ka püham kui teine – elu on kõigile üks, kuid seda elatakse erinevatel viisidel. Praegu räägime teile toimuvast puhastusest, nii isiklikust, kui globaalsest.

On oluline mõista, et iga energia ei ole suuteline häälestuma ülestõusu peenematele sagedustele, eriti neil, kelle elu on üles ehitatud hirmudele ja traumeeringutele. Paljud teist tunnetavad kurbuse tundeid ja on depressioonis, seda vaid seetõttu, et palju sellest, mis tegi teid varem õnnelikuks ja andis rahuldust, on läbi saamas. Ega miski saa asendada olnut.

Ei tasu eirata, puigelda vastu, ega ignoreerida möödanikku, kuna meendused ja läbimõtestused on puhastumise protsessi osaks. Kui mõtisklete hea ja halva üle, siis võite avastada, et tunnete nostalgiat, või isegi kaotuse kurbust. Paraku siis, kui elasite üldtunnustatud veendumuste kohaselt, kõik näis lihtsamana. Haakumine emotsioonidesse ja nostalgiasse annab endiselt energiat, mis mõjutab elu valikuid ja otsuseid.

Pidage meeles, et teie, kui jumalikud olevused, olete ka loojad.

Need, kes raiskavad oma elu selleks, et taasluua eredaid hetki möödanikust, või pideva nende ümberjutustamistega elada neid taas läbi, usuvad, et see on nende isiklik rikkus ja väärikus. Need, kes veel elavad täielikult kolmemõõtmelises teadvuses, kordavad vastavaid veendumusi.

Kuid need, kes on vaimselt ärganud, ei pea midagi väärituks, eksituseks, kohatuks, või juhuslikuks. Otsused, mida vaimselt arenenud vaimsused on teinud juba enne sündi, on hästi kavandatud ning neil on sageli kogemuste vajaduste pikk nimekiri, mida on vaja kogeda vaimseks kasvuks ja ülestõusuks. Samas need on eelmiste kehastuste ajal lõpuni viimata kogemised, milliseid on vaja puhastada vanadest energiatest.

Need, kes eelistavad jääda kolmemõõtmelise teadvuse kütkeisse, jätkavad duaalsuse ja eraldumuse tagajärgede kogemisi ja nende vaimne evolutsioon jääb neile enesestmõistetavaks protsessiks. Vaba voli võimaldab lükata evolutsiooni edasi, mida paljud ka teevad – kuid kuna ühesus Loojaga on reaalne ja kogu oleva aluseks, siis peatada seda protsessi ei saa kunagi.

Oluline on mõista, et miski reaalne ei lähe kaotsi. Mistahes nähtu, kuuldu, tunnetatu mateerialikus Ilmas, on mateerialik Ilm, ja see on vaimse reaalsuse kolmemõõtmeline tõlgendus. Mõningate veendumuste vormid, ideed, või asjade kadumine, võimaldab neil ilmutada kõrgemates ja täiuslikumates vormides, avalduda arenenud teadvuse vormidena. Võite näha, kuidas üha enam inimesi hakkavad ignoreerima iidseid ettekujutusi inimesest ja oma elust ja kalduvad eelistama õiglasemaid teekondi. Lubage protsessidel kulgeda. Inimmõistus ei ole suuteline mõistma paljut, mis toimub füüsiliselt, emotsionaalselt, mentaalselt, ja isegi vaimselt, kuna ta korjab informatsiooni kollektiivilt, aga ei leia seada enda sisemusest.

Kuna mõistus on teie teenistuses, siis see püüab anda märku vääritust sammust või mõttest haiguse näol ehk füüsilise vaeguse näol. Teil on tarvis suhelda oma keha rakkudega, on tarvis lubada kõrgematel valguse energiatel pääseda oma kehasse, et need asendaks tihkeid vibratsioone, millistega olete harjunud. Peate teadvustama, et olete puhas teadvus, olete Valguskeha, milline planeedi madalalt resoneeruvas energias näib mateerialikuna.

Te võite juhtida autot,  kuid kunagi ei saa autoks.

Võite lennata lennukil, kuid kunagi ei saa lennukiks.

Te pole ere kera enda sisemuses, ega pole punkt silmade vahel.

Midagi ei ole teadvusest eraldi. Seega, lõpetage püüd liituda Looja kontseptsiooniga väljaspool ennast. Pidage meeles, mistahes värvi inimesed, loomad, puud ja taimed, kõik on puhas Jumalik teadvus.

Oma sõnumeis oleme rääkinud vaiksest häälest. Paljud tõsised tõe uurijad, oodates vaikset häält, on pettunud, kuna see hääl näiliselt ei ilmu neile kunagi. On äärmiselt oluline, et te laseks eranditult lahti kõik vanad usulised kujutlused sellest, kuidas peab ilmutuma vaikne hääl. Vaikne hääl on vaikne ning teda saab kas teadvustada, või mitte. Mõneti ta võib avalduda ka kõva häälena, kui seda on vaja hoiatuseks või äratuseks. Teadke, et isegi siis kui te ei teadvusta selle avaldumist, kuid avate end seesmiselt Loojale, on temaga ühendus siiski olemas.

Vaikne hääl on Jumaliku teadvuse aktiivne teadlik kogemine, see on enda Mina isiksustamine, kus teie enda teadvus on häälestunud oma Minale. Jumalik teadvus väljendab enda täiust lõpmatult, üle kogu Olu olemuse.

Olenemata välimusest, iga inimene on Looja täius, aga mitte kõikjaloleva osaks, vaid kõigevägevama, kõiketeadvama ja kõikjalolevama Jumaliku Teadvuse osa.

Kui inimene saavutab teadvuse taseme, milline on võimeline häälestuma enda olemuse Jumalikule teadvusele, siis automaatselt hakkab avaldama oma omadusi ehk mõistuse uks avaneb. Mõistus, olles teadvustuse tõlgendaja, tõlgendab teie enda jumalikku täiust, terviklikkust, küllust, intellekti, harmooniat ja seda nii, kuidas teile on seda vaja. Siis tal on juurdepääs mistahes vormide substantsidele. Olge ettevaatlik, ei tasu lähtuda oma kujutlustest, millistena võiksid olla vormid. Las määrab seda kõiketeadmine.

Paljud teist on kogenud üksindust, kuid enamus ei ole teadlikud sellest. Vajalik vastus tuleb kui eikusagilt. Selline jumalike omaduste voog ei ole juhuslik, ta on isiklik igale inimesele.

Kirurgil ei ole autolukksepa omadusi, ega lukksepal kirurgi omadusi.

Jumalik teadvus on kõik, mis on, kuid ta ei tea iseennast.

Inimese illusoorseid unepilte ei ole jumalikus teadvuses, seetõttu palved Jumalale mateerialike asjade kohta on kasutud ja rumalad. Otsige lätet ja asjade olemust, aga mitte asju endid. Saades asjade olemust (teadvustust), algab ka asjade ilmutumine.

Kõik, mis on loodud duaalsuse, eraldatuse ja kahesuse väel, peab tulema ja minema, olema hea või halb, elus või surnud, haige või terve, rikas või vaene jne. Neil energiatel puudub tõeline substants, mis avaldaks või säilitaks oma väljendusvõimet.

Lähtuge Jumalikust teadvusest, mis on teile lähedasem, kui hingamine ja lähedasem, kui jalad või käed.

Kõigis sõnumites püüame suunata lugejaid sügavama mõistmisele, selle teadvustamisele, mis  toimub nii inimese sisemuses, kui ka väljaspool teda. Käes on intensiivne puhastumise aeg. Kogu vana energia, mis on kandunud sügavast minevikust, peab saama puhastatud, et samastuda kõrgete vaimsete sagedustega.

Ei tasu tunda muret, kuidas seda teha. Te olete juba seda tegemas – sageli unes ja mõneti läbi teadlike üleelamiste, millised panevad teid lahendama teatud probleeme. Intensiivsete energiate läbielamine on seotud hirmuga, valuga, või vägivaldse surmaga. Sageli see jääb sügavalt varjatuks ja annab lootust, et need on kadunud. Seetõttu inimesel ei ole ka vajadust mõelda sellele, ega elada neid mõtteis läbi. Need energiad kuhjuvad, ega kao, vaid pigem jäävad aktiivsena kusagile väljaspool teadlikku teadvust. Sealt need avaldavad mõju lahenduste leidmisele. Mõjutavad sümpaatiat, antipaatiat, veendumusi ja nii edasi, kuni saavad puhastatud.

Piinamised, vägivaldne surm ja räige suhtumine mistahes liikidesse oli tavaline asi kaugetes, vähem arenenud eludes. Kuigi inimmäludes ei ole säilinud sellised üleelamised, aga rakkude mälus need on tallel, kutsudes esile alateadlikku hirmu mõningate kohtade või sündmuste suhtes. Kui inimene on uppunud rida elude jooksul, siis ka selles elus võib karta vees olekut. Nad võivad sisse võtta rahusteid, käia terapeudi vastuvõttudel, või teadlikult olla seotud veega, kuid need hirmud jäävad esinema seni, kuni ei saa kogetud vastupidist.

Puhastumised saavad alguse läbi kolmemõõtmelise kogemise, mis paljus võib olla esmase kogemise taoline. Puhastumine saab teoks siis, kui inimene on valmis puhastuma ühest või teisest asjast, millest ehk ta ei ole isegi teadlik – see on määratletav Kõrgema Mina poolt.

Ka kõrgelt arenenud vaimsed inimesed puutuvad kokku mistahes häiriva, füüsilise, emotsionaalse, teadvusliku, vaimse probleemiga, mis võib kerkida ei tea kust.

Paraku puhastumine mingist energiast on määratletav veel enne keha sündi ja seda vaimsuse enda poolt. Vaimsus enne sündi on valmis puhastuma millestki, mis on seganud elusid rida kehastuste ajal. Temale on kohane kehastuda peres-olukorras, kus saab reaktiveeritud energia, milline oli häirinud vaimsuse arengut ja see vajab nüüd puhastamist.

Näiteks inimene, keda väga varajases eas on seksuaalselt väärkoheldud, kus ta on teadvustanud oma abitust ja loonud madalat enesehinnangut, siis uueks kehastuseks valib ta selle pere, kus saab reaktiveerida saadud energia, mõista selle tühisust, siis sellega sünnib uus teadvustus ja kunagi saadud probleem muutub olematuks.

Enamus inimesi, kehastudes taas planeedile, ei mäleta valikut, mida nad tegid enne sündi. Seetõttu nad ei suuda mõista, miks mõningad sündmused korduvad tema elus taas ja taas. Paljud püüavad teadlikult puhastuda vannetest ja lubadustest, mis on antud või tehtud religiooni mõjul. Pea iga inimene mingis elus on elanud kloostris, ašhramis, ja vastavalt kehtinud reeglitele ja õpetustele, on andnud siiraid vandeid ja tõotusi. Kuni ei ole tehtud puhastusi vannetest ja tõotustest, seni need on aktiivsena ja jäävad mõjutama inimesi igal kehastuse ajal.

Planeet puhastub ka läbi looduskatastroofide. Maa, olles Looja avaldumine, on elav vaimsus, mitte porikamakas, mida saab kasutada ja kuritarvitada egoistliku mõistuse kohaselt. Looduskatastroof on üks puhastumise viis vanast energiast. Siiski, looduskatastroofid ei ole sedavõrd hukutavad, kui inimkäte poolt korraldatud teod. Looduskatastroofid ei ole kunagi olnud Looja karistusena, kuigi paljud nii arvavad. Loovuslikus teadvuses pole kunagi olnud karistuse mõistet.

Kuidas Looja saab karistada ennast?

Kujutlege tohutut Valguskera, millest voolavad miljoneid kiiri, nagu päikese kiiri. Kiired algselt on sama eredad, kui kera, kuna need on kera kiired. Mida kaugemale need jõuavad, seda tuhmimaks muutuvad ning seda aeglasemaks ja tihkemaks muutuvad nende sagedused. Selline on ka inimkonna lugu. Ta on unustanud oma päritolu ja jõudnud tihkuse püünistesse, resoneerides madalatel libaenergiatel.

Kuid iga kiir jääb siiski kera kiireks. Paljude elude jooksul, olles eraldumises, kogedes nii head kui halba, mida pakub eraldumus kerast, kiirel hakkab meenuma suurem Valgus ja ta hakkab otsima teed selle poole.

Loovusklik teadvus alati avaldub loovuslusena ehk endana. Kuid ei ole tabatav tingimusliku inimmõistuse poolt. Kuigi mõnedki väidavad, et on saavutanud seda. Loovust on võimalik tabada ja  mõista, kuna ta pidevalt avaldub endana. Kuid inimmõistus, või tema teadvus, on pilgeni täis duaalsuse kontseptsioone. Seetõttu Loovuse vaikne hääl ei saagi jõuda inimeseni.

Meditatsiooni eesmärk on keskenduda rahumeelselt oma Minale ja valmistada Mina vastuvõtuks ning sellega ta avab end hääletult.

Oleme arkturuslaste rühm

 

Kategooriad:

3 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga