KVANTILINE REAALSUS JA KVANTILINE ÜLEMINEK

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Kvantiline reaalsus.

Inimkonnana  elatakse suurepärasel ajastul – muutuste ajastul. Uus Ilm on kohale jõudnud täiel määral ja inimkonnal jääb vaid astuda sellesse, jättes maha kõik neid saatnud hirmud.

Mida siis inimkond kardab?

Ehk kartmas olite ja olete tundmatut, seda mida pole veel avastatud, ega uuritud. Ja tegelikul ei ole ka teada, mis ootab teid ees, Uues, Kvantilises Ilmas. Inimkonnal ei ole veel uue elu kogemusi, kuid see, et seal on kõik teisiti, võib olla kindel.

Uus Ilm on täis tunnustust ja usaldust teine teise suhtes ja mistahes väljendumine on hüvanguks kõigi ja endi jaoks. Uus Ilm on täis uusi omadusi, mõistmisi ja suhtlusi vaimsuse tasemel, ühese teadvuse tasemel, telepaatiliselt ja informatiivsete kujundite abil. Kusjuures, igaühe oma ilm, on osaks ühesest tervikust ja täiuslikust ilmast. See erineb totaalsest sellest Ilmast, kust olete tulnud.

Ka pääs Uude Ilma on igale ühele erinev. Keegi ei juhenda teid, peale oma vaimsuse, oma avardunud teadvuse.

On iseenesest mõistetav, et Uues Ilmas kõik totaalselt erineb. On erinev kõigest, mida olete möödanikus kogenud, tuhandete kehastuste ajal, kogetud Maal kolmemõõtmelise mõistmisega. Tunnetades seda, paljud ei söanda tegema esimest sammu selles suunas, et öelda lahti harjumuspärasusest. Harjumuspärasem on jääda vanasse  ja surra.  Ei tasu varjata, et maapeal on ligi 80% neid, kes ei näe muud väljapääsu. Kuid samas, nad isegi ei taha teada midagi kvantilisest üleminekust, kuigi selline informatsioon, ühel või teise viisil, on jõudnud kõigini. Kuid siiski, kõik oleneb vaimsuse kasvust ja selle valmidusest ülestõusuks.

Paljud on harjunud, et neid juhitakse. Pimeduse jõud kasutavad seda meeleldi, tõmmates ühiskonda oma manipuleeringute lehtritesse, millistest on pea võimatu välja pääseda. Neil on ridamisi meelitusi, kirjutatud vanadesse seadustesse. Isegi neile, kes on valinud ülestõusu tee, näib mõneti, et see on ülimalt keeruline ettevõtmine. See  aga väga pidurdab ülestõusu. Ülestõusuks on tarvis koguda jõudu ja kannatust.

Kannatamatute ees on siin kerkimas iseenesest küsimus, et millal algab Uus Ajastu?

Mõnigi on kinnitamas, et ta on Uue Ilma poolt, kuid ei usu, et suudab seda ära oodata. Kuid seda ei ole tarvis oodata, ta on juba kohal. Seda näha, segab harjumus kahelda endas, seetõttu  ootate kedagi korraldama seda.

Enne, kui teete ise esimese sammu, pigem püüate vaadata, kuidas teevad seda teised. Seda võib piltlikult kirjeldada seismisega sooja merevee ääres ja kujutleda, et vete sügavuses on igasugused olevused, kes võivad teha haiget. Seisate, julgemata teha esimest sammu, et astuda sooja vette. Kuid samas, keegi kõrval, tormab suure rõõmuga vetesse,  sukeldub peadpidi vete sügavusse ja tõustes pinnale, ujub vete kaugusesse ja ta on täis rõõmu. Julged sukelduvad esimestena ja loovad oma reaalsuse, oma mõõtmeis Uut Ilma, tunnetades selles vabadust ja õnnetunnet. Usaldus on peamine Uue Ilma alus, mis täidab teid uue olemusega, mis aitab igaühel luua uut mõistmist, isegi sügavalt magaja vastu.

Paljudel on küsimus, et kuidas loomadel on õnnestunud kohe minna üle Uude iIma?

Miks loomsed liigid, olgu tegu kiskja või närilisega, sulelise või rohusööjaga, kõik nad võtavad kõike vastu, sõbraliku abipositsioonilt?

See on seetõttu, et nad mõistavad teine teist juba pilgust või keha liigutusest. See toimub neil kõrgema teadvuse tasemel.

Just teie oma mõistus, seab teile kõiksugu tõkkeid, mis ei lase teil teha kõige esimest sammu. Teie oma mõistus püüab kõike kontrollida, et kas tasub seda teha, või mitte, kas see õnnestub või mitte. Siin tuleks toetuda möödunud elude kogemustele ja mõelge, kuidas möödunud elude kogemine saab aidata teid, uues elus, mis on sootuks teistsugune.  Üksnes usaldus tulevikule, usaldus enesele, aitab teil teha esimese sammu.

Esimeseks on vaja usaldada oma vaimsust ja Loojat. Enamat polegi vaja.

Juba meister Kristus, üle kahe tuhande aasta tagasi, rääkis teile usaldusest. Ja usaldus Isasse, Loojasse, kindlustab edu elus. Igas ühes olev Looja, näeb ennast edumeelse ja täiuslikuna.

Selline tee ongi teile avanemas Uues Ilmas. See tee on veel teadmatu, kuid tõeline ja see ei korda ühtegi varajasemat teed. Igale ühele on üksnes oma tee. Tuleb teha vaid esimene samm ja tee hakkab avanema ja viib edasi edule. Kui avate oma mõistuse ja usaldate oma vaimsust, saate ületada kõik tõkked ja hirmud tundmatu ees ning juba sellega leiate end Uues Ilmas. Siis võite tunda, et olete oma Vaimsuse  embuses, kus näete, et kogu Ilm ja Ilmaruum vaatab teid. Siis  ehk julgete alustada astumisega, mis on täis usaldust ja rahu, kuigi silmad on teil veel kinni. Nii jõuate ukseni ja avate selle ja siis lubatakse avada teil ka silmad. Ukse taguses on ere valgus, mis on kõigi tunnustuse valgus teie vastu. Selles valguses ei ole midagi, mis teid hirmutaks või millele peate vastu olema. See sünnib kohe, niikui tõstate jala üle läve. Siis avaneb täielik usaldus oma vaimsuse vastu ja julgus sammuda aina edasi, kestavalt. Seal kaob hirm tundmatu ees. Jääb üle vaid teadvustada, et olete Uues Ilmas, tunnetades seda, jätate vana elu ja alustate uuega. Seda kõike on vaja vaid lubada endale ehk lubada muutusi endas.

Käesolev Ilm  saadab teile signaale, mis muutuvad üha kuuldavamaks. Uus, kvantiline Ilm, oma planetaarse teadvuse mõistusega, on energia, mis ei püüa üksnes sulanduda teiega., vaid on juba teie osaks. Iga päevaga olete aina enam Uue Ajastu rass, sisenemas harmoonilisse ühiskonda  – loomse ja taimse Ilma, liitudes mägede, vete ja maaaluse ilma mineraalidega. Olete kui üks elus energia, suhtlemas signaalide vahendusel.

Seni olite  eraldi Elus Ilmast ja Elutust Ilmast ning see tõi esile teile kolmemõõtmelise Ilma. Kuid nüüd olete väljumas sellisest Ilma mõistmisest ja olete minemas Uue Ilma mõistmisse, milles ei ole vahet elusa ja elutu ilma vahel. Nii mägedel, kui jõgedel on omad vaimsused. Vesi alaliselt rikastab teie raku struktuure uue informatsiooniga. Kui olete dušši all, vesi räägib hellalt teie kehaga, avanedes ilmaruumi tervise kosena ja sellaga tervendab teid. Soe tuul pehmelt puhub teie selga, suunates teid kohtumisele uue ja ilusaga, andes nähtamatute tiibade tunde. Tugev tuul puhub ootamatult näkku, andes märku, et on aeg pöörata uuele teele. Seda kõike juhtub sedavõrd sageli, et, tahes tahtmatult, hakkate märkama alateadlikke vihjeid ehk intuitiivselt märkama õiget teed.

Ja-ja, iidsetel aegadel esivanemad oskasid suhelda loodusega ja kuulata tema märguandeid. Lemuuria aegadel elati harmoonias Ilmaga. Igaüks, oli ta maag, või selgeltnägija, suhtles oma vaimsuse tasemel kõikide vaimsustega. Alguste aegadel kõik olid planeedi vaimsustena.

On kätte jõudmas aeg taastada endas need omadused – elada vaimus ja harmoonias Ilmaga ehk harmoonias kõigega. Planeet, tõustes vibratsioonides, avab teile uusi võimalusi ja annab viiteid selleks, milline peab olema tegelikult inimeste elu. Oma intuitsiooni tasemel hakkate elama kui tõelised oma Ilma, oma reaalsuse loojad. Keegi enam ei saa, ega püüa viia teid, mistahes lubadustega, või hirmutamistega, teelt kõrvale. Olete saanud täiskasvanuks ja tunnetate oma seesmist väge ja olete saamas tugevamaks vaimsel tasemel. Hakkate nägema vajaduse ja tulemuse seoseid, seetõttu saate usaldada oma intuitsiooni üha enam. Ja mis peamine, kuulate ja mõistate ennast paremini. Muutub lihtsamaks mõista oma suundumusi ja soove, et näha paremini oma tõelist teekonda. Ehk meenuvad märguanded, milliseid olete märganud ja mõistnud. Märgid on kõigil olnud erinevad, igaühele tema kohased, tema valmiduse kohased. Õppige kuulma ja nägema neid viiteid.

Kuidas seda teha?

Tunnetades hinges kindlameelsust, harmooniat ja vaimset rahulolu, siis kõik hakkab laabuma. Viited on tulemas ka kanalduste tekstidest ja need on Kõrgeima viited. See aitab mõista uut, seni teadmatut. Avage end suhtluseks Ilmaga, järgige intuitiivseid viiteid, siis hakkate märkama elu kvantilises laotuses, täis edu ja rahulolu. Edu ühesuses Ilmaga.

Kvantiline Üleminek

Te võite küsida, et kas inimesed, kes ei tea kvantilisest üleminekust midagi, saavad minna üle kõrgematesse mõõtmetesse?

Et minna üle kõrgematesse mõõtmetesse, on tarvis olla kõrgemate vibratsioonide sagedusel. Kuid teadmised kvantilisest üleminekust ei anna inimesele kõrgemaid vibratsioone. See on vaid informatsioon, mis võib motiveerida inimest muutustele, sisemise valguse tärkamisele, mis aitab mõista kehaga ja teadvusega toimuvaid peeneid protsesse. Kuid need teadmised võivadki jääda üksnes teadmisteks, ega aita saada kogemusi.

Üleminekust võib palju teada, kuid teie elu toimub veel siiski madalates vibratsioonides, muutusteta endas, elate ego mõjude all ja negatiivises, pessimistlikus häälestuses ja loodate üksnes taevamannale.

Samas inimesed, kes ei ole teadlikud kvantilisest üleminekust, isegi ei mõtle sellele. Neil ei tule isegi mõttesse, et kas neid võetakse vastu Uude Ilma, kuigi igapäevaselt liiguvad, samm sammult, Valguse poole – enda vaimse olemuse poole ja avanevad seesmiselt.

See toimub intuitiivsel tasemel. Paljudele sellised teadmised ei ole üldse vajalikudki. Nemad tunnetavad alateadlikult, mida vajab nende vaimsus ja mille poole ta püüdleb. Tõelised elulised väärtused ärkavad neis iseenesest. Nad ei tee aktiveerimiseks mingeid energeetilisi praktikaid, meditatsioone, ega laula mantraid. Neile meeldib elada elu positiivsel lainel, kanda rahu Ilma ja oma südame sügavusel aidata inimesi, loomi, loodust, et tunda rõõmu elu üle. Nemad elavad Valguses ja kannavad Valgust endas. Nad võivad näha inimeste sära isegi valdamata selgetnägemist. Nad võivad näha neid imeliste jaaniussikestena. Peenel plaanil nende kehad on pidevalt muutumas. Nende tõeline soov elada Valguses, tõmbab ligi paljusid taevaseid abilisi ja sellega nende kehad on muundumas valguskehadeks.

Kallid, olulisem on elada Valguses.  Aktiivselt üle minemas on need, kes elavad kõrgematel vibratsioonide lainetel, on elurõõmsad, täis headust ja südamlikkust, vastuvõtmist ja mõistmist. Ja neis on  armastuses kõigi vastu. 

Ja nii see on….

Krayon

Kategooriad:

3 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga