UUE AJASTU ANNID JA ATRIBUUDID EHK ENERGIAD

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest…

Neis sõnumites oleme rääkinud erinevatest atribuutidest ja mõned nimetavad neid andideks, mis tegelikult on erinevad energiad, milliseid saate kasutusele võtta erinevatel aegadel ja olukordadel. Samas oleme rääkinud, et teie planeet, käesoleval ajal, on ülemineku protsessis, ja seda üleminekut soodustab teadvuse evolutsiooni tulemus.

Mõned teist tahaksid teada, et kas evolutsiooni käigus, inimene muutub targemaks?

Teadvust ei saa mõõta mõistmise geniaalsusega, mida saate määratleda IQ suurusega. Teadvust saab määratleda üksnes tarkusega ja selle sügavusega. Inimese reageering tuleneb tema tarkusest. Inimkäitumine teie Ilmas oleneb teie tarkuse sügavusest. Mida sügavam tarkus, seda vähem avaldub kurjust.

Tänase arutluse teemaks on seos stressi ja draamaga. Ja draama esineb siin esmasena ja temal on palju nägusid. Kui keegi on vihane, siis see on viha draamas. On keegi vihane teie peale, või olete ise vihane kellegi peale, siis selle olukorraga te võtate osa teiste draamade energiast.

Kui keegi on rahutu, stressis ja on pisarais, siis see on teine draama, millest võite ka teie osa võtta.

Kui teie ei võta viha mängust osa, kuid see toimub teie ümber, siis ka see on veel üheks draamaks teile.

Siin üldine küsimus on, kuidas te reageerite nendele draamadele?

Oleme rääkinud, et säilitada rahu, draama ja stressi ajal, tuleb mõelda, et kas see draama on teie oma, või kellegi teise oma ning kas lasete seda endasse.

Küsimus on siin selles, et kas suudate säilitada oma meistri rahu taset mistahes draama ajal?

Sageli inimesed, kuuldes ebameeldivat sõnumit, lähevad endast välja, kuid sellest tuleb olla üle ja mitte sattuda stressi lainele – mõte peab selgeks jääma. Samas paistavad silma Valgustöötajad, kes säilitavad igas olukorras rahu. Kuid neilt oodatakse  sama, et nad vihastuksid ja leidub ka neid, kes küpsust ja tarkust võtavad valgustöötaja nõrkusena. See on vana paradigma vaatevinkel, milline arenes ja on kasutusel olnud vanas energias. Isegi mõned ühiskonnad on üles ehitatud sellele energiale.

Ehk mõistate, kuivõrd keeruline see kõik on. 

Kuid käesolevala ajal, on teil olemas Uue Ajastu energia vägi, milleks on Uus Aeg.

Mis on teile rahu atribuudiks?

Kas võib selleks olla võti, uuele mõistmisele ehk tarkusele?

Ehk see aitab säilitada rahu mistahes stressi aegadel?

Praktiseerida ei tule mitte stressi, vaid stressi tulemust, mis viib teid rahulolule ja mõistmisele.

Kuidas oleks, kui olete koherentne oma vaimsusega?

Koherentsus on märgiks, et olete täiesti rahus kõigega ja seda olenemata olukorrast. Seda teevad Meistrid ja seda on nad ka õpetanud teile. Mõelge, kas olete suutelised hoiduma draamade energiast, olema koherentne kõigiga ja kiirata oma rahu, rahu rikkujatele. Mida enam suudate luua endas rahu olekut, seda rahumeelsemaks muutute ja seda rahumeelsem olete kõige suhtes. See on teile üks raskematest asjadest, mida tuleb mõista ja omaks võtta, kuid see nõuab tugevat kontrolli oma emotsioonide üle. Igas olukorras, jäädes rahulikuks, siis ärrituse reaktsioon muundub rahuks ja hirm muundub armastuseks. See on teostatav ja teiste poolt märgatav ning see võime saab mõnedele suurimaks anniks. Ja see on uus suurejooneline atribuut ja see on vajalik jätkuvas Üleminekus.

Teie ja kogu planeet on keset Ülemineku aega, millist ennustasid juba teie iidsed. Kuid käesoleva aja energia ei korda ammuste põlvkondade energiaid ja  isegi mitte viimaste põlvkondade energiaid. Seni, kui teie elurong sõitis ringiratast, ajalugu kordus ja kordus. Kuid nüüd olete teised, teil on uudsed tehnoloogiad ja  uus energia.

Teie kõik olete siin iidsete prohvetluste kohaselt ja teie oma potentsiaali kohaselt. Selle potentsiaali kohaselt on ka uued energiad ning need hakkavad tööle nagu võlu viisil. Esimeseks algab teil oma energiate puhastus.ja see algab tumedate energiate puhastamisega, milles on olnud need energiad, mis on vältinud tõde, võrdõigusi ja  rahu olekut.

Uus energia on täis headust, mõistmist ja pakub rahu ja koherentsust, kogu inimkonnale, üle planeedi. Algab ressursside vahetus ja avanevad uued tehnoloogiad.

Et inimevolutsioon ja kõrgema teadvuse evolutsioon jätkuks, on tarvis teatud asju, mida vanad vaimsused peaksid valdama. Selle valdamine viib kõrgemate energiate kiirendumiseni, tõstab vibratsioonide sagedust, viib kõrgema mõistmiseni ja aitab evolutsioneeruda teadvusel. Tuleb rohkem koostööd ja vähem viha ja rivaalitsemist, seda tänu uuele energiale. Inimesed, oma koostööga, loovad suuremat rahu.

Mis on teie nägemus, kuhu planeet on liikumas?

Teie planeedil on jätkuvalt ressursse tuleviku jaoks, uute leiutiste ja avastuste jaoks. Teile  avanevad atribuudid, millised on vajalikud tuleviku loomiseks. Mõned nimetavad neid andideks. Selleks käivitub mõistev tegevus, mis erineb paljus seni olevast.

Mida see peaks tähendama?

See on valgustöötaja mõistmise koolitus, see on uus suhtumine vana hinge vastasseisule.

Kui teid miski ähvardab, mida te siis  teete?

Tavaliselt kaitsete end. Kuid see on vana energia kontseptsioon, kasutades kaitse ja disfunktsiooni argumente.

Mõistev tegevus on oskus suhtuda olukorda mõistvalt. Ehk vaatame seda näite kohaselt.

Teie ees on  ootamatu olukord, kuid reageerimise asemel, hakkate jälgima oma mõistmist ja seda, kuidas see käitub. Esimesenat tuleb teadvustada, millest on tulenenud selline olukord. Milles on probleem, ja kuidas saab seda lahendada. Mida saaksite öelda, et teha olukord relvituks. See protsess hakkab toimuma taandpöördeliselt, kus algab mõistev tegevus ja seda isegi vastasseisude korral.

Antud sõnum on kui atribuut treeninguteks, praktiseerimiseks ja kasutamiseks. Mõnele see on Mõistva tegevuse anniks, mida saate kasutada rasketes olukordades.

On raske kirjeldada seda, milliseks võib saada see, mida seni pole isegi teadvustatud. On raske kirjeldada seda, mida te enda arvates olete teadvustamas, kuid tegelikult see ei ole see. On kaheldav seegi, mida keegi räägib teie vaimsuse tasemest, kui ta pole teadlik, ega mõista, kui suursugune te olete ja seda, et olete suuteline jõudma vaimsuse kõrgemale tasemeni.

Kas olete ikka teadlik, mida see tähendab?

Ehk mõnigi teist vastab, et kõik see on vähe usutav. Külastades Kaheteistkümne Ringi, olete jõudnud tõe mõistmisele lähemale, olete teadvustamas tõde, millisest varem ei olnud teadlikud. Teile see on miski, mille nime olete kuulnud, kuid te kunagi ei mõistnud selle olemust.

Seda atribuuti võiks nimetada Kõrgema Mina teadvustamiseks või tunnustamiseks.

Mõnigi ehk on vahel väitnud, et seda või toda on teinud teie Kõrgem Mina. Kuid enamus teist ei tea sellest suurt midagi, kuna see on teile veel suhteliselt tabamatu asi.

Mida kujutab endast teie Kõrgem Mina, eriti, kui olete astunud/elanud sellel planeedil, aegade algusest alates?

Teie Kõrgem Mina pole kuigi suur, kuid te saate teha teda väga suureks, kui vaid seda soovite, visualiseerides ta nii suureks, kui soovite. Võib olla olete kujutelnud teda kõrgema tasemega, võimsa ja kauni inglina vms.

Kas see on kuldne ingel?

Kas see on vikerkaare värviline ingel?

Kas see on säravvalge ingel?

Kas temal on ka vorm ja sugu või on ta udu või pilve taoline?     

Milline hääl on olnud Suurimal Inglil, keda on kohanud kunagi inimkond?

Kui paneksite selle kõik kokku, te lahvataksite ja sünniks valguse sähvatus. 

Teie Kõrgem Mina on ingellikkus ja ülimalt vana.

Teie Kõrgem Mina ei ole üksnes miski, mis paikneb teis, vaid see miski on Teie Endaks.

Nüüd asi muutub teile keeruliseks, kuna siin algab paljumõõtmeline kontseptsioon. Te tahate olla nii iseenda osaks, kui ka eraldiolevaks  osaks.

Te tahate teada, kelleks te siis olete?

Kuid sellele me ei saa vastata , kuna paljumõõtmelisus asub väljaspool ühest vaatlust. Asjad, millest oleme teile  ja teist rääkinud, need on samad ka teie vaimsuse kohta. Need on teie osa, kui ka eraldi teist – nii sellena ja teisena. Need on teie ise, teie kõrval ja teis ja ka väljaspool teid ja on seda kõik üheaegselt. See on kõiges, mida olete tegemas. Mitte üksnes teie ühesuses, kui inimolemuses, vaid kõiges, milleks on teie Suurim/ Kõrgem Mina.

Teie Kõrgem Mina asub  eesriide taguses, aga on ka teie pool eesriiet, üheaegselt. Eesriide tagune Mina ootab teid avasüli.

Tahaksin, et te mõistaksite – sõna „atribuut on sõnum teile, et te mõistaksite oma Kõrgemat Mina. See on teie juhendaja. Kuid sellel ei ole mingit seost kolme juhendajaga, kellest oleme varem teile rääkinud – tema on teie Meisterjuhendaja. Teadvustage, et juhitav olete te enda poolt, kuna ise olete oma Kõrgem Mina. Teie Kõrgem Mina on võimeline nägema, mis teile läheneb. Isegi, kui on oodata probleeme, ta aitab vältida neid. Kõrgem Mina on see, mis näitab teile ette seda, millele tuleks teil keskenduda. Kõrgem Mina võib anda vastuseid, milliseid olete soovinud, kuid te pole neisse süüvinud, seda vaid seetõttu, et te pole teadvustanud oma Kõrgema Mina olemasolu.

Miks mitte tunnustada ja tervitada igal hommikul oma Kõrgemat Mina. Miks mitte luua afirmeeringuid, millistest võiks saada tervituslaused.

Näiteks: „ Tänan sind, et oled minuga, kuhu juhatad mind täna? Näita mulle seda, mida ma veel ei tea ja seda, mida ma vajan.“

Kuigi te ei mõista paljumõõtmelise olemuse töö peensusi, seetõttu te ei saa joovastuda sellest. Oleme rääkinud sellest palju kordi (kui te ei mõista automaatkäigukasti peensusi, ega see ei tähenda, et te ei saa juhtida oma autot).

Selline on teie Kõrgem Mina. Mina, mille üle oled uhke, mis on ingellik supervägi ning selleks olete teie ise. See on teie seesmine Mina, vananemata Mina ja teie järgnev Mina – ja nii ringiratast. See oli ka teie möödunud Mina, seega, ta on teadlik teie elatud kehastuste suundumustest. Kui hakkate teadvustama oma Kõrgema Mina olemasolu ja et selleks olete teie ise, et see on ingellik olek ja on alati teiega, siis mõistate, et olete alaliselt tema embuses.

See on eriline and või atribuut, mida võtate vastu ja mis tegelikult on teie oma Kõrgem Mina, ehk ingellik Super Vägi, mis juhib teid kõikjal ja näitab, et selles kõiges on hulga enamat, kui on kunagi teile räägitud.

Suurim tõde on selles, et kõik siin olev on teie päralt, kui suurim pärand, mille toel on toimumas evolutsioon. Vaat, millistena olite ja olete aegade algusest alates. Kui hakkate mõistma oma Kõrgemat Mina, siis sellega hakkate tõstma oma Vaimsuse Kõrgemat Mina –  selline on teie suursugusus.

Evolutsioneerumine tavalisel viisil, toimub Vanas Vaimsuses, kes on olnud planeedil korduvalt, taas ja taas. Inkarneerumise idee on see, mida peate elukooliks planeedil, kus elud on suhteliselt lühikesed. Selle asemel, et olla planeedil tuhandeid aastaid, minna üle järgmistele tasemetele, õppida ja  õppida, te hoopis alustasite igal korral otsast peale. Kuid iga kord, tulles taas, planeedile, te kasutate oma Akasha, DNA meendusi. (kõik teie eelmised elud). DNAs on tallel kogemused, mida olete kogenud lugematute elude ajal. Naastes tillukese beebina, te momentaalselt ühildute sellega, mida olete varem kogenud, et jätkata lakkamatu kogemise jadaga.

Seega, Vana Vaimsus – teie Akasha on teatud kogemuste kogumik, milliseid oled kogenud lugematute kehastuste ajal, elust elusse.

Nüüd olete ülemineku protsessis, valmis minema uude evolutsiooni olekusse. Teil on olemas annid atribuutide näol, mis tõstavad teie evolutsiooni energiaid. Olles Kaheteistkümne Ringis, saate atribuute oma Kõrgema Mina poolt ja neist alustest oleme rääkinud varemgi.

Ei ole olemas sarnaseid inimolevusi, kuna kõik kogevad kogemusi erinevatel tasemetel. Paljud on kogenud hulga kauem, kui teie. Paljud on noored ja erilised. Paljudel on Vana Vaimsuse atribuudid ja nad on olnud siin lugematuid kordi, seetõttu ka ärkamas Suuremale Tõele.

Samas osa uuest energiast on kiirendusega, mis äratab neid, kes pole varem olnud planeedil Maa ja siin on nad selleks, et võtta osa üleminekust. Siin on palju, mida tuleb neil kogeda ja tunnetada esmakordselt. Selleks neil  tuleb liikuda siin aegamööda, kõiges, millega olite kokku puutunud teie.

Olen rääkinud teile aluspanevatest vormidest ja nende tähendusest, energiatest, millised on tulnud iidsest aegadest, milles on peidus veel palju teilegi avastamiseks.

Järgmine, arutluse all olev atribuut, on nagu kaheksa. Kaheksa ise on eriline number, seetõttu paljud tahavad anda sellele oma määratluse. Mistahes süsteemid on kõik õiged ja nende tähendused on omavahelises seonduses ning see kokku ongi paljumõõtmelisuse tunnetus.

Paljud, lähtudes lineaarsusest, võtavad kaheksa üht vaadet tõena ja teist valena, ja esitavad küsimuse, et mida kumbki tähendab?

Kaheksa näeb välja, kui liivakell ja sellega see tähendab aja kulgu. Seega, paljud võtavad kaheksat, kui aja märgistust, mis möödub.

Mida ajaga saab teha?

Senine aeg on kadumas ja uus on tulemas asemele. Mõned teist tahaksid panna kaheksat külili, siis kaheksast saab lõpmatuse silmus. Neile kaheksa tähendabki aja lõpmatust. Kaheksal puudub algus ja lõpp – see on lõpmatu joon.

Tiibeti numeroloogias kaheksa on püsti asendis ja on külluse sümboliks. Ka teie jaoks kaheksa on lõpmatuse sümbol, ehk samuti viitab mingile küllusele.

Järgmisena räägin teile sellest, et mis on rahutus?

Mõnedki teist  väidavad, et rahutus on hirmu avaldumine. Kuid rahutus pole hirm. Rahutus on tegevuse otsimine, hirm aga on tegevusetus. Rahutus on inimolevuse keskendumine negatiivsustele.

Üsna vähesed  muretsevad hetke pärast „nüüd“, sest enamus ongi selles. Siin ei ole põhjust tunda rahutust, sest kõik toimuki hetkel ehk nüüd. Pigem te muretsete sellepärast, mis on lähenemas, tulemas, aga mitte selle üle, mis on seotud momendi hetke ajaga. Kui olete saanud võidu rahutuse üle, siis ei tule teile neid mõtteid, et mida teete siis, kui midagi juhtub.

Rahutust te tunnete paljude asjade üle ning see muudab teie keha keemiat. Kui tunnete rahutust, siis keha arvab, et selline olek on teile meeldiv. Teie keha teeb koostööd teie mõistusega. Kui ta on koostöös teie teadvuses oleva rahutusega, siis keha muudab oma keemiat, kuna teeb koostööd rahutusega. Näiteks, kui muretsete mõne haiguse pärast, siis see ka teile tuleb. Kui muretsete mingi sündmuste käigu üle, siis teie mõttes olev stsenaarium täitubki.

Seega rahutust tuleks võita. Rahutuse puhul tuleb ümber mõtestada oma suhtumine sellesse, ehk mõneti isegi valetada endale, kasvõi igapäevaselt, kuid see pole kerge. Kuid siiski oleks parem  kasutada seda andi enda elus. See aitaks loobuda rahutustest. Kui olete veendunud, et olete vaba sellest, siis teie keha, teades seda, on päri sellega, siis ka keemia töö paraneb ja keha energia hakkab toetama elu. 

Üleminek on alanud ja see on pannud ärkama neid, kes peavad end Vanaks Vaimsuseks.

Ehk on paljud kuulajatest küsimas endilt, et kas nad on vanadeks vaimsusteks ja kes need Vanad Vaimsused on?

Siin mainin seda, et  te poleks kuulanud ega lugenud neid sõnumeid, kui te ei oleks vanad vaimsused. Vana vaimsus on taaskehastunud planeedile lugematuid kordi, seetõttu alateadlikult, on ta teadlik siin toimuvast rohkem. Planeedil toimuva teadvustamine põhjustab ärkamist sellele, kuidas olete seotud, käesoleval ajal, siin toimuvaga.

Kes te tegelikult olete ja kelleks olete olnud kunagi varem?

Kas on miskit, mida võiks pidada Loojaks?

Kas saab olla suuremat pilti, kui see, mida on kunagi maalitud planeedile?

Mida tunnetate käesoleval ajal ja millega samastate end?

Kas on olemas mingi suurem eesmärk,  siin olemiseks?

Miks üldse eksisteerite ja elate, mis on elu eesmärgiks?

Kõik see, käesoleval ajal on muutmas, mida olete endilt küsinud. Ajapikku kõik võtavad sisse omad kohad.

Aga äkki teie ees on avanemas miski hulga suurem, kui olete arvanud?

Sellest teile nüüd räägimegi, ehk räägime inimloomuse headuse, avatuse ja mõistmise illusoorsusest. Ehk olete märganud, et need asjad on hakanud esile tulema.

Oleme korduvalt rääkinud, et Valgus planeedil igapäevaselt võimendub. Kuid leidub veel neid, kes on vastu valguse võimendumisele. On neid, kes tahaksid pageda veel enne, kui sellest saab ühiskonna ühene suund. Nende silmis valguse tõus vähendab nende senist suundumust, mis on kestnud eoonide ajast alates. See olukord tuleneb sellest, et on veel piisavalt neid, kes panustavad tumedasse energiasse. Ning sellesse panustamine on hoidnud inimkonda pimeduses ja vanas energias. Nad hoiduvad eemale ärkavast energiast, mis  toob esile uusi liidreid, kellel on võime luua uusi liikumise süsteeme.

Kas teile meeldiks, kui energia süsteemid ei raiskaks planeedi ressursse?

Kas teile meeldiks, kui mereäärsetes linnades oleks enam magedat vett?

Palju sellest on olnud teile piiratud ja illusoorsena näivana vaid teie piiratud arusaamise tõttu, füüsikas. Tänu ärkavale teadvusele hakkab ärkama ja avanema ka füüsika ja kõik see juba toimubki.

Kuid te saate kindlasti aru, et kõige selle avanemiseni kulub veel aega. Annid ja atribuudid, millistest olen teile rääkinud, tulenevad tänu ärkavale teadvusele. Need on teile vajalikud selleks, et saaksite hakata tunnetama ja teadvustama seda, mis on inimolu osaks. Mõned  neist on atribuutidena, teised on andide taolisteks. Enamuselt siiski on need andide taolised.

Teil on üks seisund, mida te ei ole suutelised kontrollima – see on surmajärgne kurbus.

See südames olev kurbus,  täidab teid tahes-tahtmatult.

Kas on võimalik sellest üle saada?

Teie mälu eksisteerib kurbuseta ja seda saab pidada anniks teile. Kui see on anniks, kas see teeb vabaks tee rõõmule. On palju viise, kuidas selleni jõuda. Ma ütlen teile, kui ärganud vaimsustele, et te olete suutelised seda saavutama.

Te küsite, et Krayon, kuidas on võimalik selleni jõuda?

Te ei saa seda kurbust kõrvaldada, vaid te saate loobuda reageerimast selle kurbusele. Te võite  asendada selle kurbuse sooja meendusega, võtta lahkunut kui vaimsust ja tunnistada, et kõik on korras, et ollakse jätkuvalt koos, et olete alati energeetiliselt vaimsustena koos ja see ei kao kunagi. Kurbuse asemel, saatke jätkuvalt oma armastust nendele. Nii oleksite mistahes kurbusest üle.

See on and, mida te võib olla ei ole suutelised seni veel mõistma. Las olla selline and seni kusagil teie riiulil, mida saaksite võtta kasutusse vajalikul hetkel. Te saate sellest kurbusest üle vaid siis, kui mõistate seda. Selline mõistmine on võimalik igale ühele teist. Tõemeeli, see on and. See and on tarkuse ja küpsuse and ja  see aitab hoiduda kurbustest. Siis olete eeskujuks kõigile teie ümber olevatele. Nii saate näha, kuidas töötab elu, kuidas Looja teeb tööd teiega. See on üks suurimatest andidest ja see on and teile, teie Kõrgema Mina poolt.

Seda kuulevad tulevikus ka need, keda pole veel siin. See on võimas, mida te pole kuulnud ega teadvustanud veel seni. See kõik on teie päralt ja teile kättesaadav. 

Ja nii see on…

Krayon

 

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga