ARKTUURLASTE SÕNUM JUUNIKUUL

Eesriidetaguses teist kõigist teatakse. Seal jälgitakse, kuidas vabanete järk järgult oma uskumuste kookonist, mis elust elusse on teid hoidnud orjuses. Muidugi on teil raske  eemalduda üldtunnustatud veendumustest, milliste kohaselt olete elanud eoonide algusest alates. Paljud veendumused  näivad teile tavalistena ja süütutena. Seetõttu see paneb teid küsima, et miks need on aluseks laiemale skeemile?

Mistahes usk, kui lihtne või tähtsuseta see ka poleks, halb või hea, need tulenevad duaalsusest, eraldumusest Loojast ja inimestest ja seda mistahes elu vormides. Kui juba olete planeedil, siis, teatud määral, peate vastama kõrgema teadvusega inimolemuse poole, samas kasutama kolmemõõtmelisi atribuute, millised kergendavad planeedil Maa olemist. Oleks hea, kui te ei liigitaks asju headeks ja halbadeks. Mateerialik headus pole reaalsem, kui mateerialik kurjus. Mõlemad on jumaliku olemise teatud kontseptsioonid.

Müstilise elu saladus seisneb selles, et on tarvis õppida selles elamist, kuid mitte lihtsalt olla selles.

Iga inimene, kas teadlikult või alateadlikult, otsib õnne ja terviklikuse tunnet. Need saavad olla tal üksnes siis, kui saavutatakse teadlikult ühesus Lättega. Enamus teist veel ei mõista, et õnn ja terviklikkus kajastavad teadvuse taset ja selles ei ole midagi välispidist, mida saaks eraldi omandada. Seda teadmata, enamus teist, kogu oma elu jooksul, otsib seda väljastpoolt, mis teie arvates, toob teile õnne ja terviklikkust. Isegi mõrtsukas arvab, et tema tegevus toob talle rahutunde.

Uued, kõrgema sagedusega energiad on katmas neil aegadel Maad, ning need kustutavad paljusid energiaid, mis hoidsid inimkonda uskumuste orjuses. Uued energiad annavad avardumise tunde kõigile, kes tunnetavad oma vaimsust ja selle väge ja seda ka neile, kes pole veel isegi teadvustanud seda. Kuna iga inimene elab üksnes oma kõrgema teadvuse taseme kohaselt, siis uus avardumise tunnetus, paneb neid, kes veel elavad kolmemõõtmelises teadvuses, tunnetama end vabana ja tegutsema oma soovide kohaselt – mida neil kunagi varem ei lubatud teha. Just seetõttu teie Ilmas esineb vägivalla tõus. Mõned neist, kellel on eelarvamuslikke mõtteid hirmust, kättemaksust, raevust ja eraldumusest, tõlgendavad uusi energiad ja avardumisi kui õigust tegutseda vastavuses enda arvamusele. See, mida te näete käesoleval ajal, on jumaliku väe väär tõlgendus nende poolt, kes oma arenenud teadvuses, ei ole võimeline nägema ja elama vaimselt.

Need, kes arenenud teadvuses elavad vaimselt, tunnetavad õigust ja võimalust tegutseda avardunud vabaduses, hirmuta ja vastavuses oma loovatele mõtetele, olenemata teiste arvamustest. See võimaldab seda saada nii füüsiliselt, teadvustunult, kui vaimselt. 

Õiguste ja võimaluste avardumine on vaimse evolutsiooni teekond. See on uks, mis viib teid isiklikku teadvusesse, kus hirm puudub täielikult, kus on vaid terviklikkus ja täius. Kuna vaimne vägi oleneb jumaliku teadvuse tasemest, siis see on olemas igas inimolemuses ja ootab tunnustust. Õiguste ja võimaluste avardumine võimaldab väljuda sadade kontseptsioonide ja  veendumuste piiridest, millised hoidsid inimest elust elusse, asjade orjuses. Õiguste ja võimaluste avardumine annab võime pehmelt ja hirmuta öelda teisele inimesele: „ tänan teid teie arvamuse eest, kuid ma siiski jään oma valiku juurde.“

Teie, valgustöötaja töö, seisneb esmalt selles, et tunnustada kõigi olemust, isegi nende, kes  käituvad vägivaldselt, tekitavad probleeme ja kannatusi nii inimkonnale, kui ka loomade ilmale. Te peate mõistma, et nende praeguse elu vaimse teadvuse tase on  selline. Teie, kui vaimselt arenenud isiksus, kannate endas Valgust kõikjale, kuhu te ka ei läheks oma elu ajal. Ehk need, kes saavad hakkama kõige vääritumate kuritegudega, tegelikult on samuti jumalikud olemused, kuid nende tegevused on nendepoolne elu valik, kogemaks neid oma selles elus. Mõned neist hakkavad aktiivselt tegelema vaimse tööga ja teisi ehk suunatakse praktilisele vaimsele tööle. See töö on oluline ja kasulik algajaile, kes vajavad vaimset juhendust, kuidas võtta osa mateerialikus tegevuses.

Suurem osa Ilmast jätkuvalt usuvad, et olla vaimne, tähendab õpetada, kirjutada raamatuid, palvetada või mediteerida, kanaldada kloostris 24 tundi päevas ja 7 päeva nädalas. Selline tegevus oli osa vaimsest teekonnast pea igal vaimsel inimesel. Kuid peamine ja suurem vaimne töö käis vaikuses ja varjatult. Ja iidsel ajal toimus see käsitööna.Tervendavates templites, juba ammustest aegadest tehti tööd õlidega, kristallidega, helide, värvidega ja palju muuga. Enamus käsitöölisi mäletavad, kuidas käis töö sellistes templites.

On käte jõudnud aeg, kus kõik senised tehnikad on vaja kohandada kõrgema teadvuse tasemele. Kui seda tööd jätkata veendumusest, et inimene vajab tervendamist, parandamist või muutmist, siis see töö jääbki kolmemõõtmeliseks. Seda püha tööd tuleb alustada kõrgematel ja arenenumatel tasemetel. Ei tasu kunagi mõelda, et kui teil ei ole suundumust välisele vaimsele tööle, siis te ei ole midagi väärt. Vaimne töö on ka üksnes Valguse kandmine ja toetamine igas eluhetkes. Kui tegelete mistahes tavaliste töödega, püsige oma teadvuses tõe tunnistamisel. See võimas, sõnatu, salapärane ja püha töö on aluseks ka raskele tööle ning see on vajalik ka Maa ülestõusu protsessile. See ei tähenda, et teie abi ei lähe kunagi vaja mingis tegevuses. Paljud neist, kes on elanud õnnelikku elu, äkki avastavad, et üha sagedamini hakatakse pöörduma nende poole abi järele, kasvõi mingis praktilises asjas. Vastavuses sellele, kuidas kolmemõõtmelised süsteemid hakkavad kaduma, inimesed hakkavad üha enam pääsema kõrgemate lahendustega mõistmisteni ja looma kohasemaid asju. Vana peab lagunema veel enne, kui hakkab esile tulema midagi uut ja paremat.

Ühtsuse aluseks olev reaalsus motiveerib enamiku inimesi automaatselt parandama olukorda ja muutma halbu pilte headeks. See ei tähenda, et teie, kes te elate kolmemõõtmelises illusioonis, peate sellest mööda minema. See peaks tähendama universaalse külgetõmbe teadvustamist, et olla vastavuses välisele ilmale. Kui alalistele, tänapäeva meedia pommitamistele pöörate vähem tähelepanu, või ei pööra üldse, hoidute osalemast kindlates poliitilistes või usulistes aruteludes, siis see aitab teil püsida oma tähelepanu keskmes.  

Põhjus, miks Maal on praegu palju arenenud vaimsusi, seisneb selles, et on saabunud aeg, kus Maa on evolutsioneerumas äärmuslikust tihkusest väljapoole, milles oli eksisteerinud liiga kaua. Kõrge resonantsiga energia olemasolu oli vajalik Maa kollektiivse teadvuse läbimurdeks ja selle tihkuse lahjendamiseks. Teie, kes te elate praegu müstilist elu, olete need, kelle vaimsus on valinud just käesoleva elu Maal, kus saab areneda teadvuse seisundis ja saada automaatselt üha rohkem kõrgemaid energiaid. Tõele häälestunud arenenud teadvus on võimeline vaatlema ja kogema kolmanda mõõtme probleeme, lisamata neile toetavaid energiaid. Teadvuse seisund, mis on Ühene ja kõik, peale selle Ühese, on duaalsuse, eraldatuse ja kahe jõu väljendus ning see on võimas jõud muutusteks. Samas üksolemine Loojaga, väljendab vaimsuse reaalsuse vajadust.

Teie, kes elate tõe teadvuses, olete Valguse Sõdalasteks, isegi kui arvate, et te seda ei ole.  Kord saavutatud teadvuse tase, ei saa kunagi pöörduda oma eelmisse olekusse tagasi.

Näiteks, paljudel teist on olnud võimalus varastada, ehk olete mõnikord isegi mõelnud sellele. Kuid te ei kasutanud seda kunagi, kuna ausus, mis on ühesuse tahk, oli toeks teie meeleseisundile. Mõned vaimselt arenenud inimesed mõistavad kergesti teisi, kuid ei suuda mõista iseennast. Sageli minevikus öeldud sõnu, või tegusid, vaadatakse nüüd arenenuma pilguga, seetõttu tekitab see neis häbi, süütunde, enesepõlguse ja neil on veendumus, et nad pole väärt mingit vaimset tööd.

Et ärgata vaimse teadvuse seisundi kohaselt, enamusel kulub selleks palju elusid kolmemõõtmelises tihkes ilmas. Nendel hapratel algaastatel enamik inimkonnast oli kui hüpnotiseerituid arusaamade ja tõekspidamistega, mida õpetasid neile nende vanemad ja ühiskond, pannes neid rääkima ja tegema just neid asju, mis pani neid tundma häbi ja süüd. Enesevihkamist esineb pea kõigil, ja see on depressioonide ja epideemiate aluseks, retseptuursete, narkootiliste haiguste põhjuseks. 

Kolmemõõtmelise energia olemus ütleb, et sa ei saa kunagi olla küllalt hea.

Kuna enamuse teadvuse olek on veel kolmemõõtmeline, siis enamus ka võtab seda tõena. Kui  tunnete süütunnet ja viha enda vastu, vaadates oma elu varajasemaid aegu, siis te mõistate, et teie enda isiklik inimlik egotunnetus, on mateerialik kujutlus endast. Mõistate, et inimene, keda, oma teadmatuse tõttu, pidasite endaks, nii möödanikus, kui ka nüüd, ei olnud reaalne. Selle fakti teadvustamine ongi evolutsiooni olemus.

Paljud, sattudes ego lõksu, võtavad seda karistusena möödunud tegude eest ja jätkuvalt arvavad endast, kui pisemast pisemana. Andestage minevik, kus sai tehtud ebameeldivaid valikuid, andestage ka teistele, ja sellega te saate korvata tehtud kahju. Nii aegamööda hakkate samastama end oma tõelise Minaga, aga mitte libaarvamisega endast.

Sageli vaimsus tajub kohasena sündida sellesse perre, kus on võimalus aktiveerida energiaid, millised vajavad puhastumist ja kus on võimalus vabaneda veendumustest, mis olid saatnud teda elust elusse. Et, teatud elatud ja kogetud energiad saaks puhastatud, selleks neid tuleb aktiveerida. Vaimsus võib selleks kehastuda perekonda, mis on pühendunud täielikult kindla religiooni rangetele usulistele tõekspidamistele, kus saab taas aktiveerida endas kaua püsinuid energiaid. See käib nende kohta, kes paljude elude ajal on andnud tõotusi kloostrites, ashramites või rangelt organiseeritud religioonides. Mediteerides oleks parem jääda ühesuse vaikivasse olekusse. Ei ole vajadust mantrate või afirmeeringute pidevate kordamistega palvetada ja anduda ühele või teisele kujutlusele. Need on vajalikud harjutused neile, kes ei ole saavutanud veel seesmist vaikust. Meditatsioon võib alata mistahes tõe vaatlusest. Kokkuvõttes see jõuab teadvuse vabanemiseni ja enese tunnetamiseni Jumaliku Teadvuse täiusena. Sügav valgustumine meditatsiooni ajal muutub aegamööda teadvuse olekuks, mis hakkab avalduma ka väliselt.

Tõsised tõe uurijad on järjepidevalt taotlemas teadvuse kõrgemat taset. Nad praktiseerivad seda, mida teavad, püüavad mediteerida, püüdes häälestuda tõele. Kuid samas püüavad jääda endaks, sundides end kordistama oma veendumusi. Arvates samas, et  teevad midagi valesti. On oluline mõista, et üleminek ühelt teadvuse tasandilt kõrgemale toimub Looja armust, aga mitte läbi inimese enda pingutuste. Üksnes arenedes, võib olla valmis järgmise sammu tegemiseks. Õnnistus on sisemise jumaliku protsessi seesmine tunnetus.

Lõpetage mistahes võitlused ülestõusu nimel, mistahes kontseptsiooni saavutamise nimel. See  näitab, et sellest, mida otsite, olete eraldi.

Mõnikord muundustes juhtub imesid, kus inimene, ootamatult, ilma mistahes pingutusteta, läheb üle teadvuse kõrgematele tasemetele. See toimub nendega, kellel kõrgem teadvus tase on saavutatud, kuigi ta ei tea sellest ise midagi. Kui inimene tunnistab tõe olemasolu, siis uks sellesse avaneb suure pauguga.

Kõik otsingud, palumised ja palved üksnes tõstavad eraldumise  energiaid. Algselt neid loodi orjuse tekitamiseks, kuid kahjuks, käeasoleval ajal, jätkatakse nende põlistamisega. See  viib piiranguteni, kannatusteni, haigusteni, kuni surmani.

Õppige sisenemist endasse, kus kõik vajalik on täielikult olemas.

Mistahes ühesus Loojaga, loob ühesust kõigega, mis tuleneb Loojalt. 

Oleme arkturuslaste rühm

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga