LEMUURIA – TELOS, ADAMA KANALDUS

 

Ma tervitan teid, olen Adama, Telose Ülempreester ja juhtiv jõud, missioonis taasühendada kõik Lemuuria energiatega.  

Teie planeedil ja teie kirjalikes dokumentides valitseb Lemuuria ja Mu erinevust puudutavas küsimuses teatud arusaamatus. Lemuuria oli suur manner, mida peeti planeedi „Emamaaks“, mis 12 000 aastat tagasi oma kolmanda dimensiooni aspektiga hävis. Maa nimega Mu eksisteerib ühes teises, Dahl’i nime kandvas universumis ning on see maa, millelt algsed lemuurlased üle 4 500 000  aasta tagasi saabusid. Mu nimi anti ka suurele kosmoselaevale, millega lemuurlased esmakordselt oma Emamaalt, Dahl’i Universumist tulles, liikusid. Algne Mu maa asub tegelikult väga lähedal paigale, mida teie teate Kassiopeia tähtkujuna. Lemuuria-päevil ja isegi enne seda, miljoneid aastaid tagasi, oli mitmeid tsivilisatsioone, kes siinset planeeti asustama tulid, kuid nad ei olnud eriti valgustunud ja enamus neist ei kehastanud tõelist Kristusteadvust.

Samuti võib teid üllatada teadmine, et selle suure laeva kapteniks, kelle korralduste hoolde laev usaldati, ei olnud keegi muu kui teie kõige kiirgavam ja Armastatuim Sananda, oma viimasest kehastumisest 2000 aastat tagasi tuntud ka meister Jeesusena. Kui loetleda vaid mõned, olid nende esimeste lemuurlaste hulgas ka planetaarne Kristus Meister Maitreya, Meistrid St.Germain, El Morya, Ema Maarja, Maarja Magdaleena, Leedi Nada, Aurelia, Mina Adamana, Lord Lanto ja Serapis Bey, kes oma jala sellele pinnale tõstsid kavatsusega tuua oma armastus, teadmised ja tarkus, abistama selle planeedi evolutsiooni ja täita Looja palve. Me tõime kaasa puhtad Looja Allika algsed õpetused ja sellega lõime viimaks selliste võrratute kuldajastute kolm pikka perioodi, mida te ei suuda veel oma praeguses teadvuseseisundis ette kujutada või hoomata. Need teadmised on endiselt teie keha rakustruktuurides ja südame lõpmatutes kambrites hoiul. Veel veidi kannatlikkust ja imelised mälestused teie endisest teadvusetasandist hakkavad teie teadlikkusest taas pinnale kerkima, kui see on teie valik, kui olete valmis tegema oma sisemist tööd ja hakkama taas elama oma olemise Pühast Südamest lähtuvalt.

Järgnevalt mõned ülestõusmisele pühendumise põhimõtted.

Ülestõusmine on protsess, mis tähendab enda täielikku puhastamist ja tervendamist kõigest, mis pidurdab teie ümberkujunemist, taaselustumist ja ülestõusmist Jumala/Armastuse rüppe, teie väärikuse ja mälu taastamist, et sisenedes „Üksolemise“ maailma, taaskord elada oma taevaliku Isa/Looja jumalike lastena.

Teadke, et iga dimensioon esindab kindlat sagedust. Viies dimensioon saab teile ligipääsetavaks siis ja ainult siis, kui olete saavutanud selle teadvussageduse ja olete võimeline seda püsivalt hoidma.

Elage oma südame järgi, rääkides ja käitudes alati nii nagu teeb seda meister, see tähendab „olemise“ kaudu. Alati küsige endalt, kuidas käituks meister ühes või teises olukorras. Seejärel süüvige endasse ja leidke vastus. Kui vastus ei selgu, võtke pliiats ja paber, soovi korral süüdake küünal ja seadke eesmärgiks leida vastus iseenda sees. Teie sees elav meister on kogu aeg ärkvel ja tähelepanelik, oodates et te ta lõpuks ära tunnete. Seadke sisse teadlik side oma suurepärase Mina Olen Kohalolekuga ja oma jumaliku plaani täitmisega. Ülestõusmine on oma suurepärase Mina Olen Kohalolekuga ühendumine, jumalikku liitu sulandumine.

Võtke omaks põhimõte – mitte teha halba, austada iga eluvormi pühadust, kes seda planeeti teiega jagab ja samuti iga siin elava inimese jumalikku õigust. 

Me palume teil võtta igapäevaselt veidi aega, määratlemaks oma kujutlust Maapealsest Taevast. Jõudke arusaamisele, mida ta teie jaoks tähendab ja hakake seda kujustama. Unistage oma uuest maailmast õhtul enne uinumist ja tehke seda ka ärkvel olles. Elav fantaasia on loovaks sädemeks, mis õhutab manifesteerumist. Ta ühendab teid loomise sfääridega, vedela reaalsusega. Mida rohkem üksikasju te oma unistustele lisate, seda enam nad elustuvad. Olge nii loomingulised, kui soovite. Mida reaalsemaks te selle visiooni muudate, seda rohkem energiaid te oma unistustesse panustate ja oma südames nende energiatega ühendute, seda kiiremini hakkab teie nägemus Maapealsest Taevast manifesteeruma.

Maapealne Taevas on viienda dimensiooni reaalsuse põhiolemuseks. Neljandas dimensioonis on elu palju kergem kui kolmandas. Neljas dimensioon on palju säravam ja vedelam, kuid ei kujuta veel Maapealse Taeva täit tegelikkust. Soovitame teil alustada viienda dimensiooni sellelt reaalsuselt, millisena teie teda tajute, isegi kui te pole päris kindlad, millest ta koosneb. Andes oma parima, avaneb teie teadvus järjest suuremale tajumusele. Võtke kuulda head uudist, teie füüsilise kehastumise eel andis Looja teile lubaduse, et just nimelt selles elus antakse teile võimalus väljendada oma Jumala Kohalolekut ja Kristuspõlve terviklikkust. Teie praeguses kehastuses Maa peal võimaldatakse teil manifesteerida oma jumalikkuse terviklikkus ja vaimsed kingitused, mis on olnud teie eest nii pikka aega looriga varjatud.

Suur osa maailmast, ka praegune tsivilisatsioon tervikuna, hoiab väärarusaama juudirassi kohta. Juudirass on hoidnud Jumala Meesaspekti energiaid Maa teadvuses inimkonna ilmumise algusest selle planeedi pinnale. See ei tähenda, et ka teised poleks hoidnud või toonud Kristusenergiaid siia planeedile. Kuid juudirass, keda säilitati kui tõelist geenirassi, kandis Jumaliku Meesaspekti ehedat sädet, kes ajastuid tagasi esimesena küllastas Jumaliku Naisaspekti. Juudirass on Lemuuria identiteedi terviklik osa, kes on säilitanud selle ühenduse oma kultuuris Jumaliku Allika loomise algusest siin planeedil. Me hindame kõrgelt, et vaatamata läbi aastatuhandeid kestnud katsete teda moonutada, on juudirassi poolt kantav võnkesagedus säilitanud oma terviklikkuse. See saavutati tingimusega, et pärilikkusliin tuleb edasi anda läbi ema, et säilitada selle struktuur ja terviklikkus oma rassi DNA-s.

Teis kõigis peegeldub ka Lemuuria teadvusvõre. Kui teete taotluse kõige kõrgema jumaliku hüvangu nimel, ühendatakse ta tervikuks teie keha pühas geomeetrias. See võimaldab igal indiviidil vaba tahte valiku alusel oma võnkesagedust tõsta. Lemuuria Kõrgem Nõukogu tegi sellise otsuse, et kindlustada täielik muutus rakutasandil ja sulandada see siis inimrassi kollektiivsesse teadvusse.

Mille poolest erineb Krayoni võre sinu võrest?

Erinevad energiad töötavad võre struktuuri erinevate osadega. Krayon töötab peamiselt võre magnetilise energiaga, meie töötame kristallvõrega. Kuid meie töö on toimunud gruppide pikaajalise koostööna, kus iga grupp on panustanud võrele erinevaid komponente. Uus võre on loodud väga-väga paljude erinevate osalejate koostööna, nagu näiteks elohimid, arktuurlased, plejaadlased, andromeedalased ja veenuslased ja isegi täheenergiad ja täherassid, kelle identifitseerimine teie mõistete järgi oleks keeruline. Kuna me kõik oleme terviku osad, kujundatakse võre üheks ühtseks tervikuks, teenima planeeti ja inimkonda. Võredel, mida praegu ühendatakse, on palju erinevaid sisse- ja väljapääsupunkte. Nii nagu teie indiviidina toote oma eriomase tüki kaasa igale energiakogunemisele, luues seeläbi uue ja enneolematu efekti, nii loob võre planeedi ümber lõpuks uue energiaplatvormi, mis need imelised energiad, mida Maale ja Maa kaudu tekitatakse, kokku seob ja alal hoiab. See ei ole mitte ühekordne energiate ülekanne, vaid need on energiad, mis jätkuvalt, püsiva protsessina planeedi ümber moodustuvad.

Kõik organid ja kehalised protsessid saavad praegu ümber korraldatud. Isegi keha vereringe ja vere koostisosad muutuvad. Ümberkorraldus koosneb kahest osast.. Esimene toimub individuaalsel rakutasandil, kui rakutuum taasühendatakse tema kõrgeima Jumaliku tasandiga, oma Jumaliku Minaga. Teiseks kohandatakse iga raku energiamaatriks kõrgema kristallilise vormiga, et võimaldada järjest suuremal puhta energiakogusel kehaga integreeruda. Nende jõustamiste algfaasides etendavad käbinääre ja ajuripats märkimisväärset osa. Käbinääre on olnud intuitsiooni ja teadmise organiks, pikka aega eraldatuses viibinud inimese kehas. Ühendus eetermaailmaga toimub käbinäärme kaudu. Viienda ja kõrgemate dimensioonide kogukondades täidab aga käbinääre veelgi suuremat rolli. Ta on tegelikult kommunikatsiooniorgan läbi mentaalse telepaatia nii nagu on kõritšakra täitnud häälepaelte kaudu seda rolli kolmanda dimensiooni inimkehas. Tänapäeval on Maa peal veel teisigi meeleliselt tundlikke liike, nimelt delfiinid ja vaalad, kes kommunikeeruvad käbinäärme kaudu. Tasakaaluks käbinäärme suurenemisele toimub südametśakras asuva püha südame suurenemine. Need kaks koos töötavat energiakeskust võimaldavad käbinäärme aktiivsuse suurenedes toimida Jumaliku Armulisuse võnkesagedusel.

Käbinäärme poolt vastu võetud informatsioon peab alati olema saanud kinnituse südame teadmise poolt. Sel moel on Ustav Meel Ustava Südame teenistuses ning kogukonna ja Jumaliku Armulisuse võimalus planeedil kogub jõudu.

Ajuripatsil on inimkeha evolutsioonis oma osa täita. Endokriinsüsteem on piirangute hoidla, loodud duaalsuse ja inimkonna eraldatuse õppetundide poolt. Autoimmuun-haiguste kasvul on tegelikult otsene seos pikaajalise murega, mida paljud hinged on eraldatusetunde kaudu läbi elanud. Kuid nüüd saab ajuripats oma piirangutest vabastatud ja füüsiline keha olema jälle suuteline end taastama ja oma energiad kõige täiuslikumal määral korrastama. 

Ja jälle on teadliku taotluse energia see, mis päästab valla tervendavad energiad. Saanud teadvuse poolt informeeritud, vastavad inimkeha täiustatud organid kõige jõulisemal moel. Inimkeha on kompleksne ja siinkohal ei saa hoida kaht organit ülejäänutest lahus. Individuaalsel tasandil tuleb teha palju tööd, et keha kõigi organite mürgitatust neutraliseerida ja neid virgutada.

Et saada teada, milline on minu jaoks see parim samm, on soovitav rääkida konkreetse organi algelementidega. Väga soovitatav on konsulteerida energiaspetsialisti, tervendaja või kehatöö tegijaga.

Õiglaselt viitavad teie muistsed pühakirjad kehale kui Jumala templile. Just teie teadlik osalemine keha tervendamises ja muundamises võimaldab teil luua sellised kehad, milles tahate elada. Te võite ammutada neid energiaid igal ajal, ilma eriliste raskuste või rahalise kulutuseta. Vaja on vaid vaigistada oma meel, avada süda, seada taotlus ühenduse loomiseks ja energiate kogemiseks enda tervendamise eesmärgil ning lubada protsessil toimuda. Kuni võimaldate endale igapäevaselt piisavalt aega nende energiate hingamiseks ja kehasse imbumiseks, käivitategi protsessi ja olete tunnistajaks erakordsetele tulemustele. Vaid läbi taotluse ja Jumalikule Armulisusele alistumise väe, võib igal ajal magnetina neid energiaid oma auravälja tõmmata. Ja taaskord on võimalik nautida nende energiate toetust. Vorm ei pruugi kajastuda algsel kujul, kuid energia on sama. Kristallmaatriks võib asendada kristalltemplit, toime on sama.

Taimede kuningriik edastab teile järgneva sõnumi:

Kui peaksite märkama meid oma keskkonnas, siis teadke, et meid Tamme Vennaskonnast võiks võrrelda krõllidega teie populaarsest kirjandusest. Ja meie Roosi Sõsarkonnast sarnaneme väga haldjatega teie muinasjutupiltidelt. Eeteraladel aga tuntakse Vennaskonda hästi pikkade värelevate roheliste olenditena, kellest kiirgub väga tugevat energiat, mis ühendub teie kolmanda tśakra (solar plexus) kaudu ja liigub sealt läbi alumiste tśakrate Maa sisse. Sõsarkonna välimus meenutab roos-roosat pulseerivat energiapalli, mis ühendub läbi teie südametśakra ja voogab üles seitsmendasse tśakrasse ning ühendub Jumaliku Allikaga.

Kui maapealne inimolend võtab ette rännaku looduskuningriikidesse, milles meie elame, võimendame alati tema energiaid. Külaskäike võite võtta ette nii füüsilisse kui eeterkuningriiki. Me tuleme alati, kui meid kutsute ja täidame teie füüsilise ja eeterkeha taime- ja kristallikuningriigi kirkusega. Meiega kontakti saamiseks tehke lihtsalt taotlus ja kutsuge meid oma energiavälja. See annab meile võimaluse võtta proov teie energeetilise hetkeseisundi kohta ja saata teile puuduolevat energiat, mis tasakaalustab teie energiavälja. Me teeme tihedat koostööd kõikide teie keskkonnas olevate kristallide teadvusega, samuti ka teie lähiümbruses kasvavate taimede ja puude energiatega. Meie valduses olevad teadmised on kättesaadavad kõigile, kes nendega katsetada ja töötada soovivad, tarvitseb meiega vaid ühendust võtta. Neid energiaid on tõepoolest võimalik ammutada igal ajal, ka lihtsalt konkreetse essentsi või energia poole nimepidi pöördudes. Sama kehtib ka mineraalide ja kristalli-kuningriikide energiate kohta. Olete alati teretulnud.

Te võite kutsuda ükskõik millise lille või puu energiat ja paluda tema signatuuri hoidval Vennaskonna liikmel ilmuda. Sama kehtib ükskõik millise kristalli energia kohta. Lihtsalt kutsuge tema energiat ja paluge seda energiat hoidval Sõsarkonna liikmel ilmuda. See leiab aset kas eeter- või füüsilisel tasandil, olenevalt teie vastuvõtmise valmidusest, kuid võite olla kindel, et kontakt toimub. Ka lille- ja kristalliessentside kasutamine aitab teil seda kontakti luua, kuna nemad hoolitsevad selle eest, et füüsiline keha häälestuks äratuntavale signatuurile. 

Me kingime igale maapeale sündivale lapsele selle tunnusjoonte komplekti, mis hoiab neid võnkesagedusi lapse DNA-s. Praegusel ajal kehastuvad „kristallilapsed“ kannavad neid vibratsioone, tegelikult hoiab iga laps teatud kindla kristalli võnkesagedust. Järgmisd generatsioonid saavad jätkuvalt immutatud selle energia erinevate aspektidega, kuni kõigi kehastunud inimeste DNA on varustatud kristallide kuningriigi täiskiirgusega. Varsti muutuvad maapealsed populatsioonid energiate elavaks kristallmaatriksiks, mis hoiab Maa teadvuse tasakaalus. 

Planeedi suur kesktuum, tuntud sisemise keskpäikesena, on suur kristall. Ta eksisteerib viienda dimensiooni sagedusalal ja saadab planeedile evolutsiooniks vajalikku energiat. Suur kristall-keskpäike, mis asub planeedi tuumas, Maa südames, on oma võnkesageduselt sarnane ja energeetiliselt toetatud universumi suure kristall-keskpäikese poolt, mis toimib kõrgemate dimensioonide energiatasandil. See Suure Kristall-Meistrina tuntud olend aga ammutab energiat universumi suure kristall-keskpäikese tuumast endast ning kiirgab ja toidab kõiki teisi meie universumi kristall-päikeseid. Kasutades teile arusaadavat sõnavara ja terminoloogiat, võib öelda, et Tema on ülim meister, kristalliteadvuse juht selles universumis. Seepärast on kõige olulisemaks tööks õppida sisemist äratundmist, usaldama omaenda sisemist tarkust. Meie võtame teiega ühendust teie enda kristall-keskme kaudu. Valige enda jaoks füüsiline kristall või kristallid ja töötage nendega, et tunnetada omaenda kristall-keskme vibratsioone. Paluge neil kristallidel häälestada end teie keskme vibratsioonile ja aidata teil avardada ja arendada seda vibratsiooni individuaalselt teile sobivas tempos. Kui lõpetate töö ühe kristallikomplektiga, olge valmis võtma vastu järgmisi kristall-õpetajaid, kes teie teele ilmuvad. Ei ole aeg ühesuguse transformatsiooni-mudeli või mooduse järgimiseks. On aeg järgida omaenda mudelit ja teada, et sinu töö on panus tervikusse, uue elumudeli loomisel planeedile. Töö, mida teie individuaalselt teete, loob grupitöö ja grupitööd üheskoos loovad ühiskonna töö. Kui ühiskonnad töötavad koos, nihkub planeet.

Te kõik elate ajal, mil transformatsioon ei ole mitte lihtsalt soov või eesmärk, vaid pigem kasvav reaalsus. Iga praegusel ajal maa peal elav indiviid, kes inkarneerus kolmanda dimensiooni füüsilisse kehasse, mis saab neljanda ja peagi viienda dimensiooni füüsiliseks kehaks, on uurija, kes avastab uusi maailmu ja uusi olemisviise.

Te võite meiega igal ajal ühendust võtta, esitada oma küsimused ja kuulata. Vastus võib teieni jõuda kas toonina või muusikana või häälena või lihtsalt teadmisena. Ärge lubage oma meelel seda vastust analüüsida. Lihtsalt võtke omaks ja lubage oma teadlikkusel kasvada. Laske sel äratundmisel kasvada kuni meievahelised vestlused saavad tavapärasteks nagu oma füüsilise tasandi vendade-õdedega. Andke endale nüüd selleks luba. 

Shasta Mäe piirkonnas saavad olema noorendamise ja tervendamise templid, mis selleks otstarbeks uuesti aktiveeritakse ja rekonstrueeritakse ning taas voolavad neisse Maa enda ning elementide tervendavad energiad. Ilmuvad uued tervendamise ja noorendamise tehnikad, mis hõlmavad kahte elementi – kõigepealt asjasse pühendunu taotluse rituaalid, et indiviidi enda energia saaks täiel määral enesetervendusprotsessi kaasatud ja teise elemendina on vahendid, mis kasutavad valgust ja heli. Kuna inimkeha on nüüd pöördumas tagasi oma tegelikku kristall-maatriksisse, saavad need vahendid olema kristallilised oma olemuselt. Mõned nendest tööriistadest on kiivri kujulised, mõni meenutab sarkofaagi, kogu keha kambrit, mida mäletate muistse Egiptuse aegadest. Need valmistatakse tihedast prismaatilisest kristallilisest materjalist.

Tervendamise ja uuendamise energiate juhtpositsioon on helil, valguses on aga esindatud kõik erinevad sagedused, millega te resoneerute. Heli läbistab dimensioonikihid ja kannab valguse või tervendamiseks vajaliku sageduse läbi teie erinevatest kehadest, füüsilisest, emotsionaalsest, eeterlikust ja mentaalsest.

Kristallide, heli täisskaala ja valguse võnkesageduse mõistmist ja suhteid nendega. hakatakse õpetama lastele koolihariduse esimestelt astmetelt. Suurem osa ehitiste, majade ja templite konstruktsioonist tehakse puhtast kristallilisest materjalist, mis on läbi pühade toonide pühitsetud, et hoida püsivat tervendavat ja harmoniseerivat võnkesagedust ehitise struktuuris.

Mida saad sina ise oma võnkesageduse tõstmiseks teha?

Iga soovija võib paluda endale juhendaja Telosest. Avaldage lihtsalt soovi ja ühenduge südametasandil. Paluge, et võiksite oma juhendajaga regulaarselt kohtuda ja suhelda. Kasutage oma juhendajat kui heliharki saavutamaks võnkesagedust, millega üritate harmoneeruda. 

Viienda dimensiooni käitumisjuhend“.

Edasi tahame rääkida viienda dimensiooni võnkesageduses kehtivatest käitumisnormidest, mida on vaja mõista ja nüüd oma igapäevaellu rakendada.

Küsitakse: „Mida on tarvis teha, et sooritada ülestõustmine viienda dimensiooni tasandile?“ Jah, teadvusetasandil tuleb teha muuutusi ja tõepoolest, ka puhastumine on vajalik. Kuid tegelikult uus reaalsus, viies dimensioon, mis end teie planeedi pinnal on sisse seadnud, ei ole mitte koht, kuhu lähete, vaid pigem saavutatav olemise seisund, mis järk-järgult loob viienda dimensiooni võnketasandi Maa peal. 

Viies dimensioon on võnkesagedus, õigemini võnkesageduste ühendus -armastuse, usalduse, kaastunde, ustavuse, armulisuse ja tänulikkuse energiatest, seega kõige puhtamatest energiatest moodustuv võnketasand

Me soovime jagada teiega harjutusi, mis on olnud meie vaimse evolutsiooni aluseks. Tänase päevani järgime neid ja jagame oma lastega. Nad on aluspõhjaks meie pidevalt avarduval teekonnal Looja Allika poole. Nende harjutuste keskseks põhimõtteks on, et kõik me vastutame omaenda energia eest. Enne kui viienda dimensiooni ühtsusteadvuse sagedus saab ülemaailmselt täielikult tervikuks ühenduda, tuleb see töö teil igaühel individuaalselt ära teha, see tähendab tõsta oma võnkesageduse taset. See on teekond, mille iga inimene peab lõpuni käima ja mida keegi ei saa tema eest ära teha.

Kõige olulisem nende harjutuste juures on kaastundlikkuse üles näitamine ja vägivallavaba kommunikatsioon oma mõtetes, sõnades, tegudes ja tunnetes. Just nimelt kaastunne enda suhtes, enda mõistmine on nurgakiviks vaimsele ärkamisele, mis on vajalik, kui inimene on nõus omaks võtma ja ühenduma viienda dimensiooni võnkesagedusega.

Niisiis, edasi me töötame harjutustega, mis võivad tuua teid ebakindluse ja keeldumise võnkesageduselt usalduse ja uskumise sagedusele, kui teie selleks võimaluse annate.

Selle harjutuse esimene tasand hõlmab Mina arengut.

Esimene Samm: küsige endalt, kuid mitte ebakindla ego ega madalama meele käest, kes teie olete ja millel põhineb teie uskumuse süsteem.

Te peate küsima seda oma tegeliku mina käest, oma Jumaliku Mina tervikolemuselt. Seejärel olge valmis kuulama selle osaga endast, mis on nüüd piisavalt ärkvel kuulmaks vastust. Ärge oodake aega lähitulevikus või kaugemas tulevikus, mil arvate end olevat jõudnud teatud kindla valgustatuse astmele. Ärge oodake hilisemat, rohkem väljakujunenud varianti endast, sellist kellega vast tunneksite end olevat paremini ette valmistatud võtma vastu seda vastust. Te olete selleks valmis praegu ning sellele osale teist, mis on käesoleval hetkel vastusele avatud, tuleb anda võimalus vastust kuulata. Vastus saadakse vaid juhul, kui küsimus on tõsine ja tuleb südamest. Kui te ei esitata küsimust tõelise vaimse kavatsusega, peab universum ja teie enda kõrgem mina seda vaimseks uudishimuks või ego fantaasiaks.

Kui olete küsimuse esitanud, tõmbuge tagasi oma tõelise mina tasandile ja laske minna kõigel sellel, mida „arvate“ iseenda kohta teadvat. See esimene samm tähendab ümberkujundamist, mis on võimalik „mitte teades“. Käesolev harjutus annab piiritud võimalused, mis avanevad „mitte teadmises“. Tõepoolest, te olete nii füüsiline kehastus kui hinge põhiolemus, ent te olete suurel määral oma Allika unustanud. Iseendale küsimusi esitades, seate vastamisi oma sisemise olemuse ja oma välise vormi, ja hakkate mõistma ja omaks võtma seda püha vastuolu, mida ta endast kujutab.

Alles siis kui tunnistate seda vastuolu, jõuate teis ärkava meisterlikkuse esimesele astmele. Meisterlikkuse esimene tasand on kohaloleku kogemine omaenda südames, ühes hingamine oma jumaliku põhiolemusega ja tema väljendamisega. See tähendab igal ainsamal hetkel äratundmist, et see jumalikkus teis on isegi füüsilisel kujul kohal, mis näiliselt tundub vaid illusioonina. Et saada meistriks, peab mäletama oma tõelist mina, olles oma praeguse füüsilise kehastuse templis, praeguses ajas ja ruumis. Ülestõusmine ei ole midagi enamat kui ärkamine tegelikule tõele oma jumalikust minast, praeguses või mõnes teises dimensioonis, praeguses või mõnes teises kehas. See on füüsilise Maa kokkusulamine eetermaailmadega, virgunud tõe sulandumine armastuseväega, mis viib teid meisterlikkusele. Meister teab ja tunnistab nii oma füüsilise keha kui oma mittefüüsilise keha olemasolu ja armulisust. Meister on see, kes tänutundega südames mõistab, et ainus eksisteeriv duaalsus on see, mis valitseb ärkvelolemise ja jätkuvalt illusoorsuses elamise vahel.

Rääkides armastusest, usaldusest, usust, kaastundest, armulisusest ja tänulikkusest, ei räägi me lihtsalt mõistetest.

Kaastunne ei ole lihtsalt mõte, kaastunne on energia, mis loob suuri võnkumisi teie universumi kangas. Armulisus ei ole religioosne mõiste või tõotus, see on tuntav energia, mida saab oma igapäevaelus kasutusele võtta. Usk ja usaldus ei ole lubadused, mida anda või tehingud, mida teha. Nad on energiad, mis jõustavad igat teie füüsilises kehas tehtavat hingetõmmet. Iga sissehingamise ja väljahingamisega võtab teie hing endasse jumalikkust. Tänulikkus ei ole viisakusavaldus, mida teile lapsena õpetati. See on energeetiline kinnitus universumile, et te olete Allikaga ühel meelel.

Ja armastus ei ole romantiline või religioosne hüüatus. Armastus on läbi ja lõhki energia, mis väestab tervet loomingut. Enamusel teist on nende sageduste täielikuks äratundmiseks ja omaks võtmiseks tarvis kestvat pühendumist. See nõuab igapäevast teadlikku valikut teadvel püsimiseks ning iseenda ja kogu loomingu austamist, elamist nende energiate terviklikkuses.

Teine Samm: Tundke ära ja lammutage tõekspidamine kõige selle kohta, mida te siiani „arvate teadvat“. See samm kujutab endast usaldushüpet.

Me ei saa teile õpetada, kuidas iseennast mõista, kuid me võime teile näidata, kuidas „soovida“ iseennast mõista kuna see „soov“ ongi just see tegelik küsimus, millele vastamiseks kogu universum oma toetuse annab. See soov kujutab endast jõudu, meisterlikkuse tööriista ja ärganud inimolendi töövahendit. See „soov“ on inimsüdame hääl, kes peale nii mõndagi hinge pimeduseööd tunneb ära, et ta võib armastaval moel pidada küsitavaks kõike seda, mida ta siiani teadnud on. See soovimine ei ole vajaduse sundus ega ka mitte soov millegi puuduva järele. See on südames teadmine, et seal on kõik juba olemas, sellele on tarvis vaid kuju anda. See on iseenda mõistmine, mis tunnistab kogu ülejäänud loomingu võimalikkust, kellest inimmeel pole veel teadlikuks saanud.

Ülestõusmine koos füüsilise kehaga, see kogemus on enamusele teist uus nii nagu ta oli ka enamusele meist. See on armulisus, mida planeet Maa praeguses ajas ja ruumis pakub. Arendage endas usku, et teie olete meister, kes on suuteline koostöös universumiga kaaslooma kõike, mis iganes mõeldav on.

Meisterlikkus ei tähenda kõige „teadmist“ nagu paljud teist arvavad. Elu on pidev avanemise protsess. Looja eksisteerib igaveses loomise seisundis ja teie samuti. Tõeline meisterlikkus on arusaamine sellest, kuidas rakendada oma sisemist mina ja samuti oma välimist mina. Tõeline meisterlikkus hõlmab kindlal hetkel ainult selle „teadmist“, mis on sellele hetkele kohane.

Kolmas Samm on püha samm. See on ühenduse kogemine oma hingega, mis on ukseavaks Jumaliku Mina juurde.

Jällegi on enesetoetus, enesemõistmine see energia, mida siin vaja läheb, juhul kui nõustute tingimusteta loobuma igast uskumusest ja kõikidest kinnijäänud emotsioonidest, mida olete tarkuse kogumise eesmärgil piisavalt kaua endas hoidnud. Enne kui ühendute jäädavalt lahti uskumusest, peate temalt oma energia tagasi nõudma, muidu jääb üks osa teist jätkuvalt minast eraldatuks.

Enesemõistmine peab saama teie hoolitsevaks kaaslaseks, kes teilt õrnalt küsib: „Kas see on tegelik tõde selle kohta, kes mina olen?“

Jääge enda suhtes mõistvaks ja lubage armulisusel end sisse mähkida. Seejärel aga lubage hinnanguid ümberkujundaval protsessil lahti rulluda.

Kuidas saate väljendada armastuse puhtust, kui hoiate endas arvustamise energiat?

Kuidas saate hoida püha nägemust oma tegelikust minast, kogu loomingu seemnest, kui aina annate hinnanguid ja mõistate kohut?

Isegi kui arvustate hinnangut, liigute eemale oma tõe vibratsioonist. Hinnanguid andmata näete peagi endas valgust, milles soovite kogu Universumit säramas näha.

Kogemuse kaudu saate selgeks, et meel on küsimuste koda ja süda on vastuste raamatukogu. Te õpite armastama oma küsimusi ja hindama kõrgelt vastuseid, mida süda igas küsimuses ära tunneb.

Pikaajalise praktika käigus õpite kõike vaatlema mõistvuse ja usalduse perspektiivist, kuna need on energiad, mis teid tõeliselt jõustavad. Rakendades mitte-arvustamise praktikat, saate õppida omaks võtma mina kõiki energiaid ning armastama ja olema teadlik ka kahtlusest ja vihast, kui nad esile kerkivad. Ausus on samatähenduslik mitte-arvustamisega ja ausus peab algama minast ning et suurim elutarkuse allikas asub teie südames.

Te olete suuteline praeguses hetkes, nii nagu meiegi, ülendama end haigusvabaks, kuid ainult juhul, kui teie teadvus on joondatud sellele vabadusele. Te olete praeguses hetkes võimeline võtma ühendust oma universumi maatriksi arvukate dimensioonidega, kuid ainult juhul, kui olete ärganud omaenda energiamaatriksile. Me räägime nüüd teie kõigiga, kes te heitlete kurnatuse kihtidega, mis tunduvad selle tõega vastuolus olevat. Oma igapäevase elu elamine väljaspool armastuse ja usalduse, kaastunde, tänulikkuse ja armulisuse sagedust, kurnab teid ära.

Neljas Samm on kolmekordne.

Igal hommikul peale tõusmist võtke veidi aega vaikuseks, et mõtiskleda oma olemise seisundi üle, ausalt ja hinnanguid andmata. Paluge oma juhendajatel ja toetusrühmadel meie näol ning omaenda kõrgemal minal, lasta lahti vanad uskumused ja piirangud, mis teid enam ei teeni. Paluge universumil varustada teid igal hommikul uue perspektiiviga, lubage end olla mitteteadvel oma meelega kuid teadvel oma südamega. Paluge universumil varustada teid, seal kus vaja, lihtsate ja meeldivate peegeldustega, selleks et täielikult äratada teie teadvus. Päevaringselt paluge, et teie füüsiline energia kasvaks võrdses proportsioonis teadvusetööga, mida endaga teete. Päevaringselt töötage regulaarselt armastuse, usalduse, usu, kaastunde, armulisuse ja tänulikkuse energiatega. Kutsuge endasse, oma füüsilisse kehasse, oma rakkudesse ja DNA-sse nende energiate kõige puhtamaid vibratsioone. Te ehitate energiasignatuuri oma kehas. Te kirjutate teile seni piiranguks olnud, senini jõusolnud vanad sagedused ja uskumused üle, oma tegeliku olemuse täispotentsiaaliga.

Kogu päeva olge teadlik iga oma mõtte, sõna ja teo tekitatud vibratsioonist. Õppige ära tundma seda, mis teie energiat avardab ja mis seda kahandab.

NB!Igal õhtul tunnustage vääriliselt ja emmake sügavas austuses kõike, mida endale päeva jooksul andsite. Seejärel esitage taotlus, et sel ajal kui magate, jätkate päeva jooksul omaks võetud, kogu uue elutarkuse tervikuks ühendamist. Paluge, et teie füüsilise südame rakud ja füüsilise keha DNA kiud avarduksid uuele võnkesagedusele ning et see ümberseadistamine leiaks aset ja toimiks teile igas ajas ja ruumis ja dimensioonis.

Need harjutused ei ole mõeldud mitte üksteisest eraldi, järkhaaval tegemiseks, vaid kõigi kolme ühendamises. Pärast seda, kui olete pühendanud ühe-päevase harjutamise igale eraldi, praktiseerige neid edaspidi kõiki ühendatult. Näidake enda vastu üles lugupidamist tehtava töö eest ja pidage kalliks oma ärganud tõde, mis hõlmab tegelikku sind ja uut maailma sinu ümber.

Ainult sellises maailmas, kus oma teadliku kavatsusega annate võimaluse igal oma mõttel, sõnal ja teol manifesteerida üksnes armastust, usaldust, armulisust, usku, kaastunnet ja tänulikkust, mis teie sees tingimusteta elab, saate te päranduseks viienda dimensiooni

LEEMURIA SÜDA

Meele rolliks on teada saada ja analüüsida. Südame rolliks on valida ja tegutseda. Südamed ühendavad, meeled aga eraldavad. Süda hoiab võnkesagedust, mis on eelarvamustevaba ja vastuvõtlik kõikidele võimalustele. Me ei jõua küllalt piisavalt rõhutada: Süda usaldab. See sagedus on sünnipäraselt teis viimases kui ühes olemas, olenemata sellest, kas valite seda tunnistada või mitte. Ta lihtsalt ON.

Loometegevus saab tõepoolest alguse hetkel, mil ta esmakordselt inimteadvusesse jõuab. Viimase kui ühe mõtte ajal kohtuvad võre energia ja skalaarenergia, et vormida valguspunkt, mis seejärel avardub, kui teie seda soovite.

See tsükkel süda – meel – süda toimub välkkiirelt ja enamasti ei ole te sellest isegi teadlik. Paljudele on sellest saanud kanapoja ja muna lugu, tekitades kimbatust, et kumb käivitab protsessi, kas süda või meel. Maapinnal on algatajana suuresti meelt usaldatud.

Kuid mina ütlen teile, et loojaks on alati süda. Süda, see on tarkuse reservuaar, see on tõeline inspiratsiooniallikas kõige jaoks. Südamekeel on õrnem, sellegipoolest on ta sageli isegi pelglik, sest kolmandas dimensioonis pole te andnud südamesagedusele just erilist toetust ning see on ka põhjuseks südamehaiguste ja enamike muude haiguste kõrge sinemissagedusele teie tasandil.

Teiseks igapäevase harjutuse sammuks on enda lahus hoidmine oma madalama meele vadistamisest. See praktika võimaldab teie teadvusel püüda kuulda oma südame tarkuse veelgi peenemat sagedust. Lihtne ent ometi efektiivne viis selle saavutamiseks on suunata oma teadlikkus koonduma oma südamelöögi helile. Juhtige tähelepanu eemale oma madalama meele häälelt ja kuulake, kuni tunnete ja kuulete südame tuksumist terves oma kehas. Vajadusel asetage sõrmed füüsilise keha pulsipunktile, kuni tunnete seda rütmi. Seejärel sisenege sellesse rütmivoogu, kuni tunnete üksolemist oma olemise keskmega.

Edasi räägime Ema Maarjast, tema energiast.  Palun kutsu teda iga päev oma auravälja ja palu tal hoida sind oma energias terve päeva. Saad sa sellega hakkama?

Võib tulla ette aegu, mil pinnale kerkivad sellised energiad, mis tekitavad vajaduse nad vabastada. Tänu sellele, mis ümbritsevas maailmas toimub, kannavad need energiad kurbuse või haiguse või leina võnkesagedust. Iga kord kui endas selliseid energiaid tunned, anna nad üle Ema Maarjale. Tema puhastab nad sinu eest. Tema soovib sind aidata. Ja tunne ka ära olukorrad, mis hetkel tunduvad käivat üle sinu võimete, mis tuleb anda üle kõrgemale poole. Ära kunagi ürita lahendada seda ise, ilma oma meeskonna abita, kes on alati kohal, et sind aidata. Siis kasuta targu neid, ilma kõhkluseta. Kui tunned, kuidas energiad sind toetama tulevad ja omaenda energiad paisuvad, liigu nendega edasi. Kui mingil põhjusel tunned energiaid või olukordi, mis ei allu sulle, mis ei toeta sind, tea, et pole sinu võimuses neid ise lahendada ja anna nad meile üle.

Usk on see, mis hoiab sind selles energias. Iga kord, kui end ilmutab energia, mis väidab, et sa ei tunne end teatud olukorras kompetentsena või midagi seesugust, siis anna see üle. Sul on nüüd aeg hakata mõistma, et on väga suur erinevus sinu südames elava võnkesageduse energia ning küündimatuse ja hinnangute energia vahel, mis on sinu meele roll, mis sind üle kavaldada võib. Mida enam suudad sa teadvustada, et need ei ole sina, nad on miski, mis tuleb anda üle Jumala kätte, seda enam püsid sa energias, mille poole püüdled ja mis sind toetab. 

Sel korral teostad sa viienda dimensiooni reisi, kui selle valid. Kuid enda avamine sellele võimalusele ja oma vastutuse võtmist selles, et püsida tasakaalus, on sinu enda teha. Nüüd on kõigil aeg täielikult aru saada, mida tähendab ja mida on selleks vaja teha, et püsida tasakaalus planeedile tulvavas uues energias.

Mil iganes sobiv, mine omaette. See on väga oluline, sest see annab sulle kaks võimalust. Esimene ja kõige tähtsam võimalus, mõista ja tunnetada omaenda energiat. Sinu puhul teine võimalus, jagada seda energiat nendega, kes ei pruugi tingimata tulla sinu poolt pakutavatele kogunemistele. Sinu jaoks on jõudnud kätte aeg maailmas ringi käia, kõige otsesemas mõttes.

Energiapuudus, mida koged, on suuresti tingitud sellest, et sa ei ole enam selles energias, mis sind toetab. On aeg liikuda ja ühendada tervikuks need energiad, mis toetavad. Anna iga üleskerkiv, kahtlusi tekitav olukord, mis paneb sind muretsema või mille kallal end vaevad, Jumala kätte.

Rääkides neist asjadest Aureliale, ütlen sedasama ka kõigile neile, kes seda materjali loevad. Praegu esindab tema teid kõiki. Teil kõigil on enam-vähem samad probleemid ja küsimused. Olge teadlikud, et viienda dimensiooni võnkesageduses astute vastu ka uutele väljakutsetele. Kui keha ja võnkesagedus puhastub, on alati olemas jätkuv arengutee, millele asuda ja uus tasand, millele liikuda. Paljud ei taipa veel, et ülestõusmine ei lõpe viiendas dimensioonis. See on üksnes imepärase ja igavese teekonna algus. Teadke, et sellest ajast peale te jätkate ülestõusmist ühelt tasandilt järgmisele, ühelt õndsuselt suuremale õndsusele igavesti ja igavikku välja. Ülestõusmise teekond ei lõpe kunagi. See on teie olemus ja teie sünniõigus. 

Kanaldajatele.

Ma tahan oma lugejatele veel üht asja eriliselt rõhutada. Kanaldades olendeid kõrgematest maailmadest, toimub kanaldaja tšakrates nii enne kui pärast kanaldamist tõeliselt multidimensiooniline tegevus. Ülestõusnud olendi energiate hoidmine võib olla väljakutseks inimesele, eriti siis, kui hoida seda sagedust pikka aega. Võtke arvesse, et üht tundi kanaldamist võib füüsilisel tasandil võrrelda kümnetunnise mõõduka füüsilise tööga.

Kanaldamisprotsessiga loodav mitmemõõtmeline toiming on ka kingituseks kanaldava inimese minale, kuid enamuse ajast pillutab kanaldaja selle energia laiali enne kui see integreeritud saab. Kui kord läinud, ei ole teda enam võimalik tagasi tuua. Enamus kanaldajaid ei tea seda ja haruharva lubavad nad tegelikult endale peale kanaldamis-seanssi omaette olemise aega, et integreerida need energiad. Tavaliselt suhtlevad nad inimestega, kellele kanaldasid ja need imelised energiad, mis neile kättesaadavad oleksid, lähevad kaotsi.

Olenemata grupi suurusest või väiksusest, EI OLE ka publikul paslik minna ja puudutada või üritada kanaldajat emmata vahetult enne või pärast kanaldamist. Meie soovitus oleks, et kanaldajat ei peaks puudutama minimaalselt vähemalt kaks tundi enne ja pärast kanaldamis-seanssi, ideaalne oleks isegi kauem. Kanaldaja peaks võtma vahetult pärast kanaldus-seanssi palju vaikuses olemise aega. Me mõistame, et alati ei ole kanaldajal lihtne peale üritust rahvahulgast täielikult eralduda, kuid me anname teile käitumisjuhendi, mis energeetiliselt on kõige kasulikum.

Kanaldamist vastu võtvad inimesed, mida rohkem aega te pärast edastamis-seanssi vaikuses veedate, selleks et integreerida äsja vastu võetud energiaid, seda rohkem kasu ja muundamist te kanaldamisest kätte saate. Mida rohkem te vahetult peale seanssi end igapäevatoimetustesse pühendate ja üksteisega suhtlete, unustades äsjasaadud kogemuse, seda vähem mõju tal teile on. Valguse kuningriigi meistrid ei too teile oma sõnumeid lihtsalt selleks, et vaid hetkeks teile meelelahutust pakkuda, selline asi ei paku meile huvi. Meie ülekande eesmärgiks on aidata teil liikuda oma evolutsiooniteel edasi ja täita oma vaimsed eesmärgid.

On küllat inimesi, kes aastaid on käinud ühelt kanalduselt teisele, et pidevalt kuulda midagi uut, integreerimata samal ajal mitte mingitki tarkust seni vastuvõetud seanssidelt. Väga sageli on nendeks inimesed, kes kurdavad, et kanaldaja ei öelnud midagi sellist, mida nemad veel ei teadnud või polnud varem kuulnud. Ning nendele me ütleme:

“ Sõna otseses mõttes, on võimatu rääkida iga kord midagi sellist, mida teie veel oma mõistuses ei tea, sest kõik teadmiseks vajalik on teie sisemuses juba salvestatud. Kuid süda saab seda alati vastu võtta mõistmise kõrgematel tasanditel. Iga ülestõusnud olendi valguse ülekanne on mõeldud integreerimiseks läbi südame, vastasel korral ei ole teile sellest mingit kasu. Meel võib seda ainult kuulda, kuid ei suuda seda tervikuks ühendada.“

Ma sooviksin teile esitada järgmise küsimuse:

 „Mida olete teinud selle informatsiooniga, mille olete juba vastu võtnud?

Kuidas küll nii, et te ei ole teinud erilisi edusamme oma teekonnal ega ole veel üles tõusnud? Kas te pole teadlikud sellest, et mitte väljaöeldud sõnad pole meile nii olulised, kuivõrd energia ja valguskoodid, mis teile iga edastusega kanaldamise kaudu üle kantakse?

Kas te ei taipa, et kui valite asetada end kanaldatud edastuse energiasse, muutute vaimselt vastutavaks selle eest, mida vastu võtsite ja mida sellega edasi teete või ei tee ?

Pisut selgitust elektronide kohta.

Elu kõige väiksemat avaldumisvormi võib mõõta inimesele mõistetava terminiga, milleks on elektron. Elektronid on energiaosakesed Ülima Looja kehast, kes end igavesti jõustab, on hävimatu, ise-helenduv/omaenda valgusjõuga laetud ja arukas. Elektron on puhas universaalne valgus, mis välk-kiirelt reageerib nii Jumala kui inimese poolt loodavale energiale. Füüsilise maailma aatomid moodustuvad erineva kuju võtnud elektronidest. See puhas „valgusolemus“ täidab tähtedevahelise ruumi. Ühes aatomis üksteisega ühenduva elektronide hulga määrab kindlaks teie tahtlik „mõte“, see on teie mõtte tulemus. Kiiruse määrajaks, millega nad ümber oma kesktuuma pöörlevad, on teie „tunded“, see on teie tunnete tulemus. Pöörlemise intensiivsus kesktuuma sees on „Jumala hingus“. Seega on elektron „Jumaliku Armastuse“ kõige kontsentreeritum avaldumine; ükskõik, milline kolmanda dimensiooni aine, see kõik on erineva energiaga määratletud elektronide erinev avaldumisvorm. Kõik on valmistatud samast asjast, mille nimeks elektronid. Kõik on valmistatud Ülima Allika energiast – Armastusest.

Võib olla tuleb teil siseplaanis teha palju parandusi, enne kui on võimalik võtta vastu see, mida soovite. Keskendudes oma sooviobjektile, näidatakse teile, mis vajab veel joondamist ja liikudes kõrgemale teadvustasandile, läheb ka elu paremuse poole.

Teie „Jumalik Mina“ näitab teile kätte kõik teie vigased uskumused ja hoiakud, mis manifesteerumist takistavad, et te nendest õpiksite, ent teie ülesanne on nad ära tunda, vääriliselt hinnata ja teha vajalikud muutused oma teadvuses. 

Kanaldas  Aureile Louise Jones

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga