UNIVERSUMI VÕTMED – LEMUURIA JA ATLANTIS

 

VÕTI NR 1   Atlantise kosmiline ajastu.

Iga kord on Jumala väljahingamise kestvuseks 26 000 aastat. Tegemist on faasiga loomingus, mil kõik areneb ja avardub. Kuid väljahingamise lõpuks tuleb kõik pooleliolevad tööd lõpetada, karma tasakaalu viia. See, mis on oma aja ära elanud, hakkab kokku varisema. Just seda faasi meie planeet ja kogu universum praegu kogevadki. Seejärel algab sissehingamine ning seejärel meid kõiki kutsutakse tagasi Algallikasse. Sellel perioodil leiab aset vana lõplik lahustamine või muundamine.

Aasta 2012 lõpetas kümnest väljahingamisest koosneva tsükli. Seda perioodi nimetatakse kosmiliseks ajastuks, mille kestvus on 260 000 aastat. Selle planeedi viimane kuldajastu õitses Atlantises. Atlantise eksperimendiks eraldati terve kontinent ning see kestis ühtekokku 260 000 aastat: 10 000 aastat kulus eksperimendi käivitamiseks, 240 000 aastat selle käimas hoidmiseks ning veel 10 000 aastat kokkuvõtete tegemiseks ja õppetundide omandamiseks. Atlantise kosmiline ajastu lõppes aastal 2012.

Igale väljahingamisele järgneb sissehingamine. Pärast kosmilise ajastu lõppemist 2012 aastal algas üksteist aastat kestev sissehingamine, mis saab läbi aastaks 2023. Sellele järgneb üheksa aastat pausi ning siis käivitub uus väljahingamine ning alguse saab uus loomine. Pärast aastat 2032 on Maa, inimkonna ja kogu universumi jaoks ankurdunud uus valguskuvand, nii et uus kuldajastu võiks kujuneda veelgi kõrgsageduslikumaks, kui seda oli eelmine. Universumi võtmeid pakutaksegi teile just selleks, et võiksite aidata kaasa uue kuldajastu loomisele. 

Kuvand Kuldajastu Atlantisele.

Atlantise kuldajastu oli periood, mil planeedi sagedus tõusis kõrgemale kui kunagi varem. see oli aeg, mil valgus viimast korda Maa peal tõeliselt säras ning kogu planeeti täitis ja ümbritses hiilgus. Seda perioodi nimetatakse kuldajastuks, kuna kõik olendid olid valgustunud ning Maakerast endast kiirgas kuldset valgust kogu kosmosesse. Kuldajastu Atlantise kuvand põhines täiesti puhtal rahuvibratsioonil. Inimesed mõistsid loomade ja lindude keelt, kogesid üksolemist loodusega, kogu planeediga. Kõik võnkusid viienda dimensiooni sageduses, tegid omavahel koostööd kõikide, kõige kõrgemaks hüvanguks ning elasid täielikus harmoonias. Hüvesid jagati vastavalt vajadusele, üksteist aidati ja austati ning Maad peeti pühaks.

Selle ajastu kuvandit hoitakse Sise-Maa alal ning praegusel ajal vahendavad seda võnget meile loomad ja linnud. Näiteks siristavad laululinnud meile neist hämmastavatest võimalustest, mis on nüüd kõigile taas kättesaadavad. Meie ellu juhatatakse viienda dimensiooni sageduses võnkuvaid loomi, kes oma eeskujuga meile kõrgemat olemisviisi tutvustavad. 

12 vaimset tšakrat ja 12 keermega DNA.

Kuldajastu Atlantise ajal olid kõikide inimeste kaksteist vaimset tšakrat avatud ning kiirgasid välja imelist valgust. Ka nende DNA kõik kaheteist keeret olid täielikult aktiveeritud, mille tulemusel omasid nad lausa uskumatuid vaimseid ja psüühilisi võimeid. Igaüks oli selgeltnägija, telepaat ja selgeltkuulja ning valdav osa inimesi oskas ka leviteerida, tervendada, häälestuda kristallides peituvale tarkusele ning rääkida inglite ja ükssarvedega. Maagid suutsid lennata, ülempreestrid ja ülempreestrinnad reisisid galaktika vahel ning sooritasid rännakuid teistesse tähesüsteemidesse. Arendati välja hämmastav vaimne tehnoloogia, mida kasutati üksnes kooskõlas planeedi kõrgeima hüvanguga. 

Antlantise inglid ja ingeldelfiinid, tolle ajastu tarkuse hoidjad, viibivad nüüd taas meie hulgas ning edastavad kaotsiläinud teadmisi – nii telepaatilisel teel kui ka muudel viisidel. Paljudele inimestele on hakanud meenuma nende anded ja oskused. Vanad looduslikud ja ravimitevabad tervendusmeetodid on tõusnud jälle au sisse. Taaskord rakendatakse kristallide tarkust ja väge. Päris Atlantise keskmes asunud Poseidoni templis hoiti Suurt Kristalli, mis sisaldas kogu Atlantise tarkust ja teadmisi. Ühtlasi oli Suur Kristall ka dimensioonidevaheline portaal. Nüüd lebab see Bermuda kolmnurga keskmes ookeani põhjas ning on üheks sissepääsuks Sisemaale.

VÕTI NR 2   –   Lemuuria

Lemuuria oli tsivilisatsioon, mis õitses veel enne Atlantist. Et osaleda Lemuuria eksperimendis, saabus Maale olendeid kõikidest universumitest ning nad kõik armastasid seda planeeti kogu südamest. Need olid harmoonilised, viienda dimensiooni teadlikkusega ja enese terviklikkust kogevad hinged. Algselt olid nad androgüünsed olendid, kellel puudus seksuaalsus. Nende ainsaks kireks oli planeedi tervendamine ning nad kandsid endas ka õiget võnget, et seda teha. Selles mõttes olid nagu inglid, kes elasid ja toimisid viienda dimensiooni võnkesagedusel.

Oma maisest vaatepunktist näeme me lemuurlasi kui üht Maa peal elanud rahvast – pikki, blonde, siniste silmadega inimesi. Kuid tegelikult oli tegu ühe hiiglasliku tervikenergiaga, mis puudutas paljusid paiku meie universumis, neid kõiki mõjutades ja tervendades. Nad moodustasid otsekui hiiglasliku ja vägeva valgusevälja, mis voolas kokku kõikidest universumitest – eesmärgiga pakkuda paljudele paikadele erinevaid viise tervenemiseks. Nad kõik olid omavahel ühendatud nelja ülestõusnud planeedi, tähe ja tähtkuju kaudu, milleks on Neptun, Orion, Siirius ja Plejaadid. Lemuurlased ankurdasid ka Allika valgust ja armastust otse Maa kosmilisse südamesse.

Lemuurlased kogusid kokku jumalikud omadused nii Maa enda energiaväljadest kui ka paljudelt teistelt olemasolu tasanditelt – tähtedelt, planeetidelt ja tähesüsteemidelt – ning lisasid neile puhast Allika valgust. Ja kui nad nüüd selle erakordse energiavoo meie planeedile suunasid, siis see materialiseerus, moodustades või luues Lemuuria kristallid. Lemuurlased paigutasid need kristallid Maa sisse ning neis olev valgus voolas jõujoontesse ja valgustas Maad seestpoolt. See oli tingimusteta armastuse maa, kus nad elasid. Lemuurlased puudutasid Maad, aga ka mitmeid tähti, planeete ja tähesüsteeme, paigutades oma erakordselt puhta energiaga kristalle välja paljudesse paikadesse.

Lemuuria kristallid sisaldavad energiaid, mis toovad esile ja avavad ukse just nende valguspakettide juurde, mida vastavas maailmas või ka kogu loomingus parajasti vajatakse. Näiteks, kui te olete valmis planeedi toetamiseks töötama lohedega, siis avavad nad ukse lohede maailma. Kui olete seotud Petraniumiga, siis häälestavad nad teid selle energiatele. Võib-olla aga vajate Lemuuria kristalli, et äratada mõnes inimeses teatud kindel väärtus või omadus, mida on võimalik rakendada selleks, et võimendada mõnd olulist Maale kasutoovat projekti, kuni tekivad hiiglaslikud ning piiritult laienevad mõjuringid. Siiski tuleb Lemuuria kristalle kasutada targalt, sest neist lähtuva mõju levik üha laieneb ning aktiveeritult puudutavad nad oma valgusega väga paljusid. Võib öelda, et lemuurlased tulid Maale kindla eesmärgiga – valmistada meie jaoks tervendavaid kristalle. Need kristallid on loodud eelkõige selleks, et aidata meid üleminekul saabuvasse kuldaega. Me saame neid kasutada paljudel erinevatel viisidel, kaasarvatud planeedi tervendamiseks. Need kristallid on ainus käegakatsutav tõendus, et lemuurlased on siin üldse kunagi viibinud. Tegemist on nende pärandiga, mille nad on tahtlikult meile jätnud.

Neitsi Maarja (Suure Jumalanna personifikatsioon) oli üks neist vägevatest kosmilistest olenditest, kes juhtisid lemuurlasi nende maapealses missioonis.

Lemuuria energia ankurdamine.

Lemuuria ajastu lõppu jäi periood, mil Maa peale olid juba saabunud varased atlantlased. See oli enne, kui lemuurlased lõplikult eemale tõmbusid ja kui mõlemad tsivilisatsioonid veel üheaegselt eksisteerisid. Need esimesed atlantlased, kes füüsilisel kujul Maa peal elasid, olid eeterlikud olendid ning piisavalt armastavad, et mitte põhjustada ebakõlasid. Viimaks saabusid sellele planeedile ka aborigeenid, kes Lemuuria energia Maa peale ankurdasid. Nemad elasid juba füüsilises kehas, kuid nende energiaväljad ei sisaldanud enam seda tingimusteta armastuse võnget, millega Maa niivõrd harjunud oli, ning see põhjustaski tasakaalutuse tekkimise. Alles palju hiljem, kuldajastu Atlantise ajal, said ka aborigeenid Atlantise eksperimendi poolt mõjutatud – ehkki nad polnud otseselt selle osad – ning õppisid Maad tingimusteta armastama.

Kosmiline portaal Hawaiil, mis aktiveeris Lemuuria suure kristalli ning annab tagasi selles sisalduva tarkuse, on juba avanenud. VÕTI Lemuuria energiate juurde seisneb ühenduse loomises Allikaga ning oma energiaväljade tasakaalu viimine, avanedes tõelisele ja tingimusteta armastusele Maa vastu.

Tervendamine Lemuuria kristallidega.

Lemuuria kristalli kasutamisega kaasneb suur vastutus. Lemuuria tervendav energia on kümme korda võimsam kui Reiki ning vaim ei luba meil nende kristallidega tervendada enne, kui oleme täielikult valmis neid vastutustundlikult ja õigesti kasutama. Lemuuria tervendus on sündinud sügavaimast armastusest ning on alati eelkõige planeedile suunatud, ehkki seda saab saata ka indiviididele. Maa tervendamisel ei suuda seda tervendavat energiat kunagi vaid üks inimene käsitleda. Kuid kui on koos kaks viienda dimensiooni võnkesageduses inimest, saavad nad oma jõud ühendada ning kristallides oleva energia Maale suunata.

Universumi võtmed.

Meile on antud viiskümmend võtit universumi mõistmiseks: kaks suurt kosmilist kuldvõtit, mis sisaldavad informatsiooni Sise-Maa ja Siiriuse kohta, ning nelikümmend kaheksa lisavõtit, mida on säilitanud iidsed tsivilisatsioonid, muistsed kultuurid, portaalid, erinevad olenditevallad, universaalsed nähtused ja kontseptsioonid.

Iga võti avab juurdepääsu teatud osale universumi teadmistest, õpetades meile näiteks, kuidas kasutada päikese energiat ja puude tarkust, kuidas mõista loomade sõnumeid ja aru saada vee omadustest, samuti seda, kuidas luua ühendust inglitega.

Kui mõistate ühte neljakümne kaheksast võtmest ja suudate ligi pääseda selle tarkusele, siis avardub teie teadvus. Kuid kui haarate kõiki universumi võtmeid, olete te valgustunu, ülestõusnud meister. Teie ees avaneb ligipääs Maa tõelise algmustri juurde ning te suudate seda taas ellu kutsuda .

Esimene Kosmiline Võti on Sise-Maa.

Sise-Maa on meie planeedi jumalik kuvand, mis võngub seitsmenda dimensiooni võnkesagedusel. See sisaldab kõikide iidsete tsivilisatsioonide valgusmustreid ning igaüks neist on võti universumi energiate juurde. Sise-Maa on energeetiline ruum ehk kosmiline tšakra, mis asub täpselt meie planeedi keskpunktis. Selles tšakras sisaldub kogu iidne teadmine Maa kohta, kaasaarvatud see, miks nimetatud planeet üldse Allika poolt loodi. Ta kannab endas ühte kahest universumi kosmilisest kuldvõtmest.

Paljud vaimsed olendid elavad Maa sisemuses. Need on eeterlikud, seitsmenda dimensiooni olendid, kes toimivad täiuslikus harmoonias. Elava mälestusena säilitavad kõikide iidsete kõrgkultuuride valgustunud esindajad Sise-Maal oma sügavaid teadmisi ja tarkust. Nende seas on muistseid atlantlasi ja lemuurlasi, samuti asukaid Mu’st ja Petraniumist (petraniumlased olid Aafrika esmaasutajad) ning Angalast, Maa kõige esimesest tsivilisatsioonist.

Mitmete hilisemal ajal maailma mõjutanud rahvaste päritolu ulatub tagasi Atlantisesse. Nende sekka kuuluvad inkad ja asteegid Lõuna-Ameerikast, babüloonlased, egiptlased, innuiidid, Põhja-Ameerika põlisrahvad, kahunad Hawaiilt, tiibetlased, mesopotaamlased, kreeklased, maiad ja maoorid – ning Sise-Maa kaudu on võimalik nimetatud rahvaste iidsele tarkusele ligi pääseda. Iga hõim hoiab alal üht unikaalset võtit universumi tarkuse juurde.

Lemuuria liini kuulub aborigeenide kultuur, mis säilitab kosmilist võtit. Ka iidsed maoori, Polüneesia, Aafrika hõimurahvaste ja Hawaii kultuurid ulatuvad tagasi Lemuuria aegadesse, ent see on nende hilisem, Atlantise aegne tarkus, mida nende rahvaste poolt alal hoitud võtmed sisaldavad. Muistset Aafrika liini esindab Petranium.

Kõikide looma- ja linnuliikide eeterlikud esindajad säilitavad siin oma energiat, sama teevad ka elementaalid ja loodusvaimud. Maa sisemusest võib leida kõiki looma-, linnu-, puu-, lille- ja seeneliike, sõltumata sellest, kas need on Maa pinnal juba väljasurnud või mitte. Näiteks elavad siin dodod, lennuvõimetud linnud, keda Maa pinnal enam ei eksisteeri. Maa sisemuses asub ka portaal, mis juhatab maale, kus säilitatakse lohede tarkust. Sise-Maa on seitsmendas dimensioonis asuv paradiis. 

Portaalid.

Portaalid on väga erilised paigad, kus energia on kõrgem ning kus meie (ja ka inglid) suudame ligi pääseda õpetustele, energiatele ja valgusele. Olles kord portaali mõjualal, võidakse teid väga kerge vaevaga kõrgemasse sagedusse tõsta, mille tulemusel kogete sügavat transformatsiooni. On ka selliseid olendeid (näiteks plejaadlased), kes ei vaja portaale, sest neil on Maale otsene juurdepääs. Nad lihtsalt laskuvad siia ja kiirgavad meile oma tervendavat energiat.

Teatud tähtedelt ja planeetidelt pärinev, vaimset informatsiooni ja kosmilist tarkust sisaldav valgus tulvab läbi kaheteistkümne portaali otse Maa sisemusse ning muudab Maa valguskuvandit kõige kõrgemal võimalikul viisil. Seejärel saadab Emand Gaia tervendatud valguskuvandist lähtuvat kõrgemat energiat kõikjale üle kogu planeedi. See mõjutab kõiki olendeid.

Need kaksteist tähtsamat portaali, mis toimivad Maa peal sissepääsudena tähtedelt tulevale valgusele, on järgmised: 

–       Egiptuse Suur Püramiid, mis ühendab Maad Siiriusega;

–       Shasta mägi Californias, mis ühendab Maad Plejaadidega;

–       Maiade püramiid Guatemalas, mis ühendab Maad Veenusega;

–       Agata Põhja-Venemaal, mis ühendab Maad Plejaadidega;

–       Püramiid, mis asub Kreekas Panteoni all, ühendab Maad Orioniga;

–       Püramiid Tiibeti mägedes ühendab Maad Lakumay’ga – Siiriuse vaimse aspektiga;

–       Peruus Machu Picchu all asuv püramiid ühendab Maad Saturni ja Kuuga;

–       Sise-Maa kosmilised portaalid Põhja- ja Lõuna-Dakotas, Nebraskas, Oklahomas ja

         Kansases, ühendavad Maad Plejaadide kaudu Allikaga;

–       Honolulu ühendab Maad Veenusega;

–       Dogonite portaal Aafrikas asuvas Malis ühendab Lakumay ehk Siiriuse vaimse

         aspektiga;

–       Bermuda Kolmnurk ühendab Neptuuniga;

–       Ookean Fiji lähistel ühendab Alcyoniga Plejaadidel.

Sisemaa püramiid.

Sise-Maa keskpunktis avaneb juurdepääs kõikidele portaalide kaudu Maale tulvavatele energiatele. Siia on ankurdatud valgusepüramiid, mille kristalltipp pöörleb lakkamatult, saates välja tarkust ja teadmisi nii iidsete tsivilisatsioonide ja kolmeteistkümne kultuuri kohta kui ka nendega ühenduses olevate tähtede ja planeetide kohta. Nii nagu ülal, nõnda ka all – Sise-Maa Suurt Püramiidi peegeldasid ka Atlantise kontinenti kaitsvat kuplit toetavad püramiidid. Sise-Maa Suur Püramiid tõmbab enda poole kõikidelt tähtedelt tulvavat informatsiooni ning õigele sagedusele häälestudes on võimalik ka selles püramiidis leiduvatele andmetele ligi pääseda. Näiteks, kui keskendute Egiptusele, luues samal telepaatilisel teel ühenduse püramiidi tõelise vibratsiooniga, võite sellest välja tõmmata Egiptuse tarkuse lõimeid .

Mida teeb Sise-Maa planeedi hüvanguks?

Sise-Maa talletab planeedi sisemuses, seitsmendas dimensioonis, puhast Allika energiat. See on Maa algmuster ehk valguskuvand. See paik on väga rahulik, puhas, armastuseküllane ja vaikne, ent täidetud suure väega. Seal viibimine tekitab sügavat õnnetunnet. Kõiki tarkusi ja teadmisi tuntakse ning mõistetakse. Teatakse, kuidas kasutada Kuu energiat, kuidas panna taimi kasvama ning milline on meie sümbiootiline suhe loomadega. Hõimurahvastel on juurdepääs nendele teadmistele ning nad elavad nende järgi. On käes aeg taastada ühendus Maa tõelise algmustriga ning ankurdada see siia. Universumi võtmed võimaldavad meil seda teha. Maa pind peaks peegeldama selle keset. Looduskeskkonna kõik aspektid, mis võnguvad Maa keskmes seitsmenda dimensiooni sagedusribas, võiksid olla samasugused ka Maa pinnal. Pääseme sellele ligi oma juurte kaudu – maatähe tšakra kaudu. Meile on alati öeldud: “Nii nagu all, nõnda ka ülal”. Selle poole me püüdlemegi.

Kõik teadmised, mida vajame, on leitavad Sise-Maalt, kuid üksnes vähesed suudavad selle puhast ja üliväärtuslikku valgust ilma kuritarvitamata kasutada. Sealne vibratsioon on nii võimas ja sedavõrd oluline meie jaoks, et peame end sellega ühenduse loomiseks väga põhjalikult ette valmistama. Eelkõige on ligipääs Sise-Maa energiate juurde usaldatud neile, kes on juba valgustunud. See on kõige puhtam energia, mida on üldse võimalik leida. See hõlmab kõike, mida inimesed peavad kalliks, ent samal ajal ka iseenesest mõistetavaks, nagu vastsündinu esmast nuttu, sooja tuult näol, puhtaima vee maitset, tuulehäält, sulnist linnulaulu, Maa lahkust ja kindlust jalataldade all. See kõik on väga hinnaline ja me peame hakkama hingama sellega ühes rütmis, saama sellega üheks ning mõistma, kui õrn ja täiuslik, ent ometi võimas ja hämmastav see energia on.

Maa pinnal elab palju selliseid inimesi, kes ei suuda ega tohigi mitte kunagi seda energiat puudutada ega kogeda. Nad ei mõista seda ning võivad selle hetkega lämmatada. Paljudele inimestele on see võnge küll tuttav, ent nad ei suuda sellest mitte kunagi aru saada. Kuid on ka neid, kes suudavad Sise-Maad näha või meenutada, kes tunnevad ära selle heli ja vibratsiooni ning suudavad hingata Sise-Maaga ühes rütmis. Nad oskavad liikuda läbi Sise-Maa ning lahkuda sealtkaudu teistele planeetidele ja sealt veel edasi. Need on inimesed, kes transformeerivad Maa pinna õrnaks, rahulikuks, soojaks ja armastavaks paigaks.

Kui vaatate inimesi enda ümber, võite märgata, et paljud neist esindavad segu erinevatest energiatest. Neile, kelle sisemus vastab välisele valgustunud käitumisele ja vägivallatule olekule, on Sise-Maa avatud.

Paljude inimeste jaoks jääbki ligipääs Sise-Maa imede juurde suletuks. Nad lihtsalt ei ole selleks valmis. Kuid rõõm ja naer on nakkavad ning need, kelle ees Sise-Maa avaneb, toovad seal peituva maagia ka nende ellu, kes Sise-Maale ei pääse. Osad leiavad õnne, avanedes universumi imepärase hiilguse ees, ning see kogemus valgustab ja ülendab neid inimesi järkjärgult. Nad ei saa sinna midagi parata, et muutuvad üha õnnelikumaks.

Allikas on usaldanud meile selle planeedi südametukse hoidmise ja valvamise. See tukse sarnaneb lapsele emaüsas, kes ootab, et võiks jagada teiega oma tarkust ja imepäraseid tulevikulubadusi. Olgem nii head vanemad, kui vähegi suudate. Kui Sise-Maa teie ees viimaks avaneb, on aeg oma tähevärava tšakra täielikult aktiveerida. Sel hetkel voolab kokku kõik, mis tuleb, ja mis on olnud, ning saab üheks. Teist saavad tagasihoidlikud ja tänulikud, kuid äärmiselt võimekad inimesed. Te teate, milliseid teadmisi ja millist juhatust jagada ning millal seda teha. Siis sulanduvad teie füüsilised kehad valgusesse ning te muutute nähtamatuks neile, kes on teist madalamal sagedusel.  

Katkendid pärinevad Diana Cooperi ja Kathy Crosswelli raamatust “Universumi võtmed” 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga