NUMEROLOOGIA KRAYONILT

 

/Krayon andis Lee vahendusel sõnumi, mis on pühendatud teemale, mis huvitab paljusid. Krayon püüab häälestada meid mitte üksnes numbrite energiale vaid valmistab meid ette tulevaste aastate  energiateks, annab meile olulise soovituse, kuidas saaksime ise teha tööd  Uue Maa nimel./

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest….

Täna on mul kavas anda teile õpetust teemal, mida on küsinud minult paljud, kuna ollakse huvitatud mõningatest põhialustest selle kohta, mida hakkan teile selgitama. Kuid on olemas tõsine põhjus selle teema arutamiseks ja selleks on see, mis on planeedil toimumas käesoleval ajal ja mille poole liigute tulevavatel aastatel.

Tahaksin teile rääkida  energiatest. Ehkki see, mida soovin teile rääkida, võib olla vaieldav teie poolt. Tänases sõnumis toon välja iidseid süsteeme ja teavet, millesse mõned teie seast usuvad, kuid mõned mitte. Seetõttu ma tahaksin, et te kuulaksite tähelepanelikult, et mõistaksite paremini asju, milliseid ei ole teile seni selgitatud  põhjalikult. 

Numeroloogia – numbrite energia

Täna räägin teile numeroloogiast. Tahaksin alustada selgitustega, miks soovin anda teile selgeid määratlusi, ning rääkida teiega arvudest.  Ja räägin teile sellest, milline on nende suhe toimuva nihkega, mida see tähendab ja mida ehk ei tähenda.

Numeroloogia  tähendab – arvude maagiat. Numeroloogia on tulnud iidsest ajast. Tahaksin kohe vabandada numeroloogide ees, sest on olemas erinevaid liike numeroloogiaid. Ja see liik, millest mina kavatsen rääkida, on ülimalt keeruline. Seetõttu ma toon välja üksnes esmased alused. Alustan iidsematest numeroloogia liikidest, milliseid uuritakse planeedil tänase päevani ja selleks on  Tiibeti süsteem.

Need inimesed, kes ei ole tegelenud ega uurinud numeroloogiat, nendel tekib nüüd kohe küsimus, et  kuidas arv saab midagi tähendada, või kanda endas mingit mõtet.  Kuidas ta saab olla millekski veel, peale tindiga kirjutatud  paberile või välja öeldud sõnana.

Kui mõelda sellele, et iga kord, kui  näete arvu, siis see on teile mingiks kommunikatsiooni ühikuks, mingi teate osa või siis kokku arvutatud hulk, või siis  mingi viide järjekordsele numbrile loenduses. Kui näete sellist viidet- lehekülg 30- siis see on konkreetne teade. Kujutlege raamatud ilma lehekülgede nummerduseta. Leheküljed oleksid kaootilised ja teil oleks raske raamatut lugeda, just seetõttu on raamatute lehtedel numeratsioon. Kas see ei räägi teile, et lehekülje number on teatud sõnum. Lehekülje number  annab teada, et see on see lehekülg, kus on kirjeldatud need ja need sündmused, sellised ja sellised asjad jne. Kuid mitte üksnes seda vaid annab teada sellest, et on olemas eelmised ja järgmised leheküljed, millistel on teised numbrid. Lehekülje number räägib meile tervet lugu ja selles jutus on olemas energia. See on kõigest tilluke näide, et arv võib kanda sõnumit ja rääkida lugu,et ta ei ole üksnes number. Selles ongi numeroloogia peamine alus, ehk arvud üldse kätkevad energiat, mida on võimalik identifitseerida, kusjuures sellisel tasemel, et neid saab võtta välja üldistatul kujul ja need saavad pajatada terve loo. Sama on ka näites raamatu lehekülgedega. Arvudel on alati olemas mõte.

See, mida kavatsen edastada teile praegu ja mida  ma ei ole kunagi varem kanalduse teel andnud, on  määratlus lihtnumbritele, ning räägin, mida need tähendavad. Kuid enne, kui teen seda, ütlen, et numeroloogia  eksisteerib mõningates süsteemides, milliste kohta te poleks kunagi arvanud, et neil on mingi seos numbritega. 

Kas olete kohanud inimesi, kes oskavad lugeda tassi põhjas teepuru pealt? (Krayon naerab). See on midagi ennustamise taolist kohvipaksu pealt. Mida nemad sealt loevad. Nemad loevad sealt mingit mustrit (teepurusid tassis). Ehk täpsemalt, nad loevad arvusid, puru hulkasid. Loetakse hulkasid tassi serval, ehk loetakse nende tähendust, mis tugineb arvule. Ehk olete kuulnud inimestest, kes ennustavad, loopides kivikesi. Mida nemad loevad kivikestelt? Lubage avada teile saladust, nad loevad kokku poolte hulkasid, sama, mida tehakse täringutega, nad saavad arvu, mida siis tõlgendavad. Seega, numeroloogial on hulk erinevaid palesid.

Mul on kavas kirjeldada seda numeroloogiat, mis on kõige iidsem ja lihtsam. Kõige lihtsamal kujul need olid numbrid 1 kuni 9-ni. Vastavalt sellele, kui hakkan rääkima nende numbrite tähendusest,  nii, nagu nägid seda Tiibetlased, ma hakkan jagama lisaandmeid kõigele, millest räägin. Ma jätan  kõrvale number 0, kuigi on olemas tähendusi ka numbrile 0, kuid need avaldan hiljem, palju keerulisemas süsteemis, kus tuleb jõuda arusaamisele, milleks 0 on üldse tarvis.

Alustame siis numbrite kirjeldamisega  1, kuni 9. Seejärel vaatame aastaid, millistes elasite ja vaatame mõningaid nimesid ja nimetusi, mis on teie ümber. Katsume vaadata, kas on sulandumisi, kokkulangevusi sarnasuses,  tuginedes üksnes nende numbrilistele tähendustele.

Nime energia

Võib võtta ja nummerdada läbi kogu alfabeedi, kusjuures olenemata, milline on alfabeet, numeroloogia kirjeldamiseks see on hea võimalus, õnnestunud juhuslikkus. Kuid sellist asja, nagu juhuslikkus pole olemas juhul, kui jutt käib selle planeedi vaimsustest, kuna teie, mu kallid, olete võimelised looma kõike, mida üksnes tahate. Kui te hoolega vaataksite seda, mis on juba olemas füüsikas, arvudes, värvide koosluses, tunnetes, planeedi võredes, Gaias endas, siis näete, et kõik olemasolev toimib koos teiega. Järelikult, numbrilised süsteemid on olemas kõiges. Seega, kui võtta alfabeet ja igale tähele omistada number, seejärel võtta teie nimi, ning liita tähtede numbrid kokku, siis kujuneb tulemuslik number. See number on energia, mis  ümbritseb teid. Te võite väita, et see on juhuslikkus. Kuid see pole nii. Ei ole juhuslikkus isegi see, millise nime olete endale sündides saanud. Oleme varem arutanud potentsiaale, isegi täna oleme teinud juttu, et selles on tegelikult vähe juhuslikkust,  juhul, kui olete ühenduses sellega, mis on planeedi metafüüsikaks. Arutleme edasi.

Numbrite energia

Number 1. See on uue algatus, millegi algus, see on ümberkirjutus,  ehk uus. Esimene number ja see on kerge. Tegelikult kõik numbrid on olemuselt kerged.

Number 2. See on duaalsus, see vastutab Vaba Valiku eest, ehk kui millegi kõrval leiate number 2, siis, see ütleb teile, et ees on otsuse tegemine. Ehk teile ilmnevad duaalsused, mis teevad mõistmise keerulisemaks. Number 2 on alati inimese täielik vaba valik.

Number 3. See on katalüsaator.  Kui leiate millegi kõrval number 3, siis teadke, et selle energia paneb liikuma teisi asju, kuid samas ise, jääb muutumatuks, kuna ta on katalüsaatoriks.

Paljude tervendajate ja õpetajate ümber on pidev kolmede juuresolek. Mõned ajavad seda segi kolmainsusega, triaadiga, mis on paljude vaimsete süsteemide osa. Muide, ka teie vaimses süsteemis see  esineb ja  vastab teie kultuurilisele traditsioonile. Te mõistate Jumalat, koosnevat kolmest osast, kuna see arv on katalüsaatoriks ning need kolm asja panevad liikuma ülejäänuid asju. Tervendaja kolme sees on selline inimene, kes ise ei muutu, kuid igaüks muutub, kes puutub elu jooksul temaga kokku. Selline on number 3.

Number 4. See on Maa number, see on ühesus ja on Gaia, see on enamat sellest, millele saaksite anda määratlust. See on maandav arv, seda numbrit võite leida farmerite juures ja nende juures, kes elavad maal. On isegi huvitav, et 4 on kinnistunud sotsiaalsetes liikumistes, kasvõi The 4-H Club liikumises, kus noored on õppimas ametit, tegelevad toidu valmistamisega, tegelevad õmblemisega, töötavad põllumajanduses puuvilja ja aianduse aedades, ning on ametis loomakasvatusega. Selline on 4 energia.

Number 5. See on muutused, kusjuures, muutuste algus, küpsev. Kui näete millegi ümber 5, siis tähendab, et see on olukorra, või koha energia, või aasta number, milline on läbi tegemas muutusi. Ainult nende seas, kellel on 5, leidub neid, kes ütlevad: „ ma pole nõus sellega, millest siin räägitakse, ma oleksin saanud vabalt elada teadmata midagi neist asjust.“ Ja neil on õigus, kuna neil on olemas valiku vabadus, siis nad saavad liueldes sõita sellest üle, pööramata millegile tähelepanu ja tõepoolest, see ei mõjuta kuidagi neid, kuna nad on selle numbri esindajad. See on kanguse arv. See on number 5, kellele teised numbrid ei tähenda midagi. See on just see vaba valik, mis on olemas number 5 ja ta ei ole kohustatud uskuma neid asju, millised ei mõjuta teda tegelikult kuidagi, kuna need tõepoolest ei mõjuta teda. 

Number 6. See on suhteliselt keeruline arv. See on vaimne number, väga kõrge sagedusega, kuid esimesena tähendab harmooniat. 6 energia on harmoonia energia. Nagu võite näha, numbrid on suurepärasteks viideteks sellele, kus te praegu asute, või  kuhu võite liikuda edaspidi, või isegi mingi projekti numeroloogiline nimetuse, mida soovite muuta, et oleks number 6, et selles oleks koostöö ja harmoonia. On olemas kõiksugu nimetusi ja nimesid, mis on tuletatud numeroloogia abil. Mõned isegi vahetavad oma nime, mis oli neile sündides pandud. Nad loovad numeroloogia abil endale uue nime, mis sobib numeroloogiliselt neile paremini. Te võite nüüd  küsida. et  „ kas see tõesti ka töötab selliselt?“ Lubage teile öelda seda, et kui inimesed hakkavad pöörduma teie poole teie  uue nimega, siis see uus nimi hakkab käivitama teis teistsugust energiat, mis vastab uue nime hääldusele, seda seetõttu, et te ise muutsite selle, kuna teil oli selline soov. Jah, see töötab.

Number 7. See on  vaimsus. Kõik asjad, mis on seitsmed, kannavad vaimsed tausta ehk vaimset alust. See number on hea pühapaikade jaoks, ühingutele ja tegevuste valdkondadele, kus on juttu asjadest, millistel on teie jaoks vaimne väärtus.

Number 8. See number on ilmutumine (midagi elus) ja küllus. Igaüks tahaks omada 8. See ei pea olema seotud ainult rahaga. Te võite seda siduda tervisega, siduda eluga, pika eaga. Võite omada oma kehas külluslikku keemiat, mis kaitseb teid haigestumiste eest. Seega, millegi ilmutumisel ja küllusel on palju tähendusi, mis on  selleks, et anda vajalikke asju, ning luua selliseid asju külluses.

Number 9, on päeva peamine number. See on täielik lõpule viimine. Lõpule viimisel võib olla palju tähendusi. See võib olla millegi lõpetamine, kusjuures täielik lõpetamine. Ehk siis, olete seda lõplikult teinud. Number 9 juures olete juba vilistlane, olete lõpetanud kogu kursuse ja lõpupäevaks on parim see päev, mis on 9. See räägib millegi lõpust, ning peamiselt, paradigmade, või süsteemide lõpust. See võib olla kannatuste lõpp, teatud mõtlemisviisi lõpuks. Ühiskonnas see võib olla mingi vananenud teekonna lõpuks, projekti lõpuks, olnud dominandi lõpuks. See on nendest, kes on üheksateks, kelledele kanaldustes ei ole kunagi antud neile kohast määratlust.

Keerulisustest. Sellest hetkest kõik muutub keerulisemaks. Me ei saa liikuda edasi, kui ei räägi neist keerulisematest asjadest.

Esimeseks, mis siis toimub, kui ühel leheküljel on palju numbreid  kõrvuti. Üks number on mõjutamas teist ja see oleneb arvude energiatest. Paljud numbrid ei järgne õiges järjekorras. Kasvõi 481, kus külluse 8 mõjutab uue alguse 1, ning see oleneb sellest, kui kaua need numbrid on selliselt olnud. Te ehk ütleksite, et see on kvantiline numeroloogia, milles ümberolevad numbrid mõjutavad tema kõrval olevaid. Kuid sellest seekord me ei räägi.

Teiseks, kas olete valmis, et iga number valdab isiklikku astroloogilist atribuuti. Numeroloogiasse on kaasatud kõik planeedid. Kui te tõepoolest tahaksite näha kogu selle keerulisust, siis näeksite süsteeme, millised ei määra üksnes millegi energeetilist numbrilist tähendust, vaid lähevad isegi kaugemale, nad näevad millegi astroloogilisi atribuute, seejärel saate neid ümber määratleda ja kasutada, tehes seda suhteliselt spetsiifiliselt.

Täiendus numeroloogiale.

Alustame  protsessi ühtlustamisest. Ka sellesse on kaasatud arvud. Viis, kuidas töötab numeroloogia, seisneb selles, et olenemata, kui pikk ka arv ei ole,  numbrite liitmise teel, ta teisendatakse ühele ainsale numbrile, seejuures, lihtsas numeroloogias see on ainus erand, mis on aksioomina. Esiteks, olenemata sellest, kui pikk ka ei oleks arv, te saate vaid ühe numbri ja just selle energia suurust tõlgendate, välja arvatud juhused, kui lõpus kõrvuti seisavad kaks ühesugust numbrit – 11, 22, 33, 44. kuni 99. Selliseid arvusid peetakse meisterarvudeks. Igal meisterarvul on oma tähendus, ta omab enda energiat.

Arv 11 – valgustumine

Arv 22 – võimendatud duaalsus

Arv 33 – kõrgeim mõistmise tase

Neile, kes viimaste aastate jooksul on näinud kellal seismas 11:11, see on eelseisva valgustumise  ennustus, kusjuures  kaks korda valgustumine. Seda arvu ei ole tarvis liita (1+1), et saada 2, kuna arv 11 on meisterarv. Paljude aastate jooksul see ennustas teile nihet valgustumise suunas, mis on käesolevaks ajaks ka toimunud – Valgus võidab. Nüüd on mõistetav, miks kellal ilmus 11:11 veel ammu enne nihke algust. Seda ei märgata enam nii tihti, peale nihke toimumist. Paljud teie seast ei pane enam seda tähele, kui siis üksnes meenutuseks, et olete nihke käigus. Selline oli ennustus.

Kõige veidram on, et meisterarvudeks on peetud kuni 33. Kas pole kokkulangevus, et see arv  vastab teie DNA aktiivsuse näitajale. Arvu 44 tähendust pole teada. Ka arvud 55 ja edasi jäävad seni arusaamatuteks. Mida oli öelda tiibetlastel selle kohta? Nemad rääkisid, et kui Teadvus (teie DNA) saavutab teatud mõistmise taseme, alles seejärel arvud peale 33 saavad määratlusi. Ehk teisi sõnu, neis meisterarvudes on kätketud kontseptsioonid, millised on kaugel väljaspool teie praegust mõistmist, kuid see ei käi teaduse kohta. See on kaasmõistev tegevus. See on selline käitumine, millist te pole veel kogenud. See on meisterlik tegevus ja ta on selline meisterlikkus, mida teie juures ei ole olemas, seetõttu neil ei olegi määratlust. Arv 33 on määratletav kui Meistri kaasmõistmine, kõrgeim kaasmõistmine sellest, mida on inimkonnal teada ja selleks on 33.

Mida arvasite, kui Tšiilis 33 kaevurit said maa peale pärast avariid kaevanduses? Kas mäletate, et arv 33 esines sellel ajal väga tihti. See ei olnud vaid lõksu jäänud kaevurite arv, vaid mitu päeva sai oodatud kaevurite pääsemist ja kui palju kordi tehti puurimisi, et päästa neid ja nii edasi ja nii edasi. Need, kes  tegelevad numeroloogiaga, mõistsid hästi, mis seal juhtus, et kõik said välja, täies koosseisus, elavatena ja tervetena, et seejärel oli pisarad ja pidu ja see kõik oli Meistri kaasmõistmine. Te võisite näha veel enne puurimisi, et nii see kõik läheb, te võisite seda tunnetada varem. Nii see ka läks. Te näete, kuivõrd täpselt töötab numeroloogia, näidates energiate toimimist.

Protsesside ühtlustumise arvulised tähendused

Protsesside ühtlustamine  on Maa võnkumise tsükkel pikkusega 26 000 aastat, mille arvu numbriks on 8 (2 + 6 = 8). Maa võnkumine ei ole see, mida pidasime silmas, rääkides toimuvast peale 21 detsembrit, 2012 aastal, peale keskse punkti ületamist. Jutt käib ilmutumisest ja küllusest. Küllus, mis ilmutab iga 26 000 aastase tsükli tagant, on Maa, mis suundub vilistlase staatuse poole, meisterlikkuse poole, DNA poole, mis hakkab funktsioneerima kõrgematel tasemetel. Olete juba suundunud sinna, olete ületanud ülemineku punkti ja see on ilmutunud 26 000 jooksul.

Olete kunagi kõiki selliseid numbreid taandanud, olete neid analüüsinud. Selles ei ole midagi juhuslikku. Protsessi tasandumine võtab iseenesest aega 36 aastat. Selle aja jooksul toimub Maa telje ühtlustamine Linnu Tee läbimise teekonna suhtes. 36 aastat,  see on 9 (3 + 6). Olge valmis 9 jadale, kuna protsessi ühtlustamine kisab – 9, 9, 9, 9 – see on kõige vana lõpp ja uue algus. Esmakordselt, 18 aasta jooksul, 36 aasta aknas,  9 ja järgmised 18 aastat, on samuti 9. Kui rääkida nihkest, siis Üheksa on kuninganna. Ta räägib taas ja taas, et  vana kaob igaveseks.

Kõik numbrilised tähendused, mida saab pidada inimlikeks, hakkavad muutuma ja see on hulga enamat sellest, kui mõtleksite, kuidas võiks olla. Jumala armastus avaneb teie teadvuses. Lapsed juba sündides on teadlikud, kes nad on. Teadvus planeedil tõuseb üle 44, ehk isegi üle 55. Selliste näitajate juures praktiliselt hakkate valdama Meistri atribuute. Teist ehk saavad Aja Meistrid, või  isegi Elu enda Meistrid. Füüsika muutub teie jaoks selliseks, millega saate manipuleerida.

Kallid, selline on Kõrgem Teadvus ja seda te olete näinud Meistrite juures. Kuid selleks kulub veel palju aega.

Teie kosmilistest esivanematest

Need, kes on külvanud teie seemneid, on läbinud neid samu asju. Kuid neil ei olnud teie protsesse, nende planeet ei võnkunud, nemad kulgesid sootuks teise stsenaariumi kohaselt, kuigi see lähtus samuti tähtedelt. Lähtusid tähtedelt, mis olid nende ümbruskonnas. Nende tähed reastusid omal viisil ning tegid seda samuti tuhandete aastate jooksul. Kui nad said hakkama, siis toimus midagi, mis oli samuti Nihe, nii nagu teilgi. Nende Teadvus hakkas tegema läbi nihet, kuni muutus. Nende ajalugu oli teie omast hullem. Teie arvates teil oli üleilmne genotsiid, kõigi sõdadega, nagu need olnud teie teie juures, kõigi muredega, milliseid olete üle elanud. Neil oli aga täielik genotsiid, kuid nad kosusid sellest täielikult. Kallid, need, kes külvasid teie seemneid, on läbinud hulga hullema ajaloo, kui teie. Kui palju läks neil aega, alates nihke protsessist, kuni said külvata teie seemneid. Minul ei ole mingit soovi mõelda sellele ajale, see viiks teid depressiooni, üksnes juba mõttest endast, et tuleb veel astuda,  oi kui kaua, enne, kui jõuate selleni.

Kallid, tahaksin, et te muudaksite oma suhtumist. Te mõõdate aega oma eluea pikkusega. Teie, vaadates oma elu pikkust, määrate elatud aastate arvu energiat. Aga ma ütlen teile, et see ei ole täpne, kuna te olete igavesed. Olete olnud siin alati, kehastus, kehastuse kehastumise järel. Olete ärkamas meendustesse nendest eludest, milliseid olete veetnud siin Maal. Kui naasete järgmine kord (pange tähele, olete alati naasnud), siis ärkate selliste teadmistega, mis ei võimalda teil enam eksida selles, milles eksisite eelmistes eludes. Te olete vanad vaimsused, kes liiguvad energiate poole, millised erinevad möödunud aegade omadest. See on teile esmakordne, kui sünnite peale Nihet. See erineb võimsalt sellest, kui sündisite viimasel korral. Seekord olete ärganud üheskoos sündimise energiaga, kuid edaspidi hakkate sündima sootuks teistes energiates. Vana vaimsus, sa oled siis koheselt teadlik, valdad koheselt tarkust, ega hakka kordama möödunud elude eksimusi. Isegi inimesed hakkavad märkama sinus neid erinevusi. Lapsed juba praegu on muutumas, neil seisab ees muutuda sedavõrd palju ja kiiresti, et saate näha, kui tuleb aeg, kus neist kõigist saavad imelapsed, võrreldes tänapäeva lastega. See on puhas täiskasvanuks saamine. Selle asemel, et mängida liivakastis, nemad on sootuks teises olekus, nad nähes teine teist, tunnevad rõõmu nähes teist last. Mis toimub nendega, kui saavad täiskasvanuks? Just ajal, kui kasvavad 8 aastasest 18 aastaseks, hakkavad nad elama uues ühiskonnas. See nimelt on toimumas kogu inimkonnaga. Teile sõtta minek on vastumeelne, te ei taha tappa kedagi. Kui kord vaatate seljataha, vaatate oma  eelmisi kehastusi, siis võite küll lausuda, et  see oli küll kõrgema tasemega barbaarsus. Vaat sellisteks te saate.

9 – tasakaalu tasakaalustamise tsükli lõpule viimine

Arv 9 kujutab endast täit 26 000 aastase võnkumise tsüklit, mille kulminatsioon avaldub üheksatena. Endisel kujul see oleks olnud tsivilisatsiooni lõpp. Inimolevus, kõik, mis on sinuga toimunud, on toimunud viimase 26 000 aasta jooksul. Inimkonna kogu eksisteerimine oli toimunud üksnes selle tsükli energias. Ja nüüd on alanud uus tsükkel. Kuid võnkumised jätkuvad, mõistke seda. Praegune tsükkel on erinev eelmisest, see on märgistatud teise numbriga, teise arvulise tähendusega.

Kes oled ise, arvuta oma arv, praegu kohe, et saaksid vaadata seda ise ja teha vastav järeldus. Kõik, mis on praegu toimumas, on numeroloogiliselt sobiv teostumiseks ja Uue Alguse pildi loomiseks.

Rõõmu altar

Praegusel ajal võite tunnetada, et olete nagu tupikus ja ei  näe sellest endale väljapääsu. Mul on kavas anda teile head nõu. Kui sa ei ole rõõmus, ega suuda kuidagi leida Rõõmu faktorit enda sisemusest, siis tahaksin, et sa looksid endale Rõõmu altari, kas füüsiliselt, või mentaalselt, astuksid selle ette ja tänaksid Vaimu selle eest, mis hakkab sinu elus sündima ja selle eest, mis on juba sündinud sinu südames, sinu mõtetes ja sinu elus üldse. Kui sa teed seda, siis sellega saadad sa maagilist signaali, mis on koostöös planeedi väljaga. Kõik näevad sinu kavatsust, asjad hakkavad muutuma. Selles on füüsika kogu kaunidus, selles teadmise, kes sa oled. Selles on Looja kogu kaunidus, kes on teab, kes sa tegelikult oled. Näete nüüd, kuivõrd seotud on asjad. Loodan, et see on teile mõistetav. Kõik on kõigega seotud. Kui hakkate seda tegema, jälgige sünkroonsust. Mu kallid, kui olete jäänud minevikku kinni, siis midagi ei muutu, kas kuulete. Kui olete kinni vananenud asjades, ei hakka juhtuma midagi. Liikumist jätkate endises suunas, jäädes ikka samade probleemide juurde. See on altar, see on Rõõmude altar, see on teie sisemine laps, kes on ärkamas õnnelikuna, temas on puhtus ja süütus kõige suhtes, mis on tema ümber. See süütus ja puhtuse olemine võib talle isegi kahju tuua, kuid lõpuks saab ta targemaks, mis kaitseb ja suunab teda. Selline sisesmine laps saab tegelikult muuta teie keemiat, luua teile kauneid asju, pikemat iga, teha lõpp hirmudele. 

Kuulaja, või lugeja, kas suudad seda uskuda, kas sa suudad seda uskuda, eelkõige  enda suhtes. Ma tahaksin, et saa looksid endale Rõõmu altari, tee seda kohe. Kui sa ei ole võimeline looma seda füüsilisel tasandil, kuna sinu kõrval on keegi, kes ei lase seda teha, siis  tee seda mentaalselt, oma  mõtetes. Pane küünlad sinna, kuhu tahaksid, süüta neid ühekaupa. Süüdates neid üks teise järel,  sünnib sinus midagi erilist, mis peamiselt on mõistvaks kaastegevuse rõõmuks planeedil, siis oled nägemas Jumala tööd, ehk oma tööd. Tänu numeroloogiale ja ilmunud energiatele hakkad nägema asjade muutumisi, mis on vastavad numeroloogiale. Teil seisab ees märgata uusi numbreid kellal, mis samuti kannavad teatud mõtet teie jaoks, kuid neis ei ole enam sellist globaalset mõtet, nüüd need on üksnes teile ja  teie jaoks.  Numeroloogia areneb edasi, muutub intuitiivsemaks. Ta hakkab rääkima ajaloost, kajastama toimuva pilte, ta ilmutab planeedi energiat. Vaat kes te olete.

Mu kallid, ei tasu alahinnata antud sõnumi tähendust. Olete liikunud Uude Algusesse, läbi paljude üheksate, mis  viib lõpuni Vana Teekonna. Nähke seda kui mingit prügikasti, millega  teil ei ole enam mingit tegemist. Märgake kogu Uut Teed, mille lõuend on puhas, kuhu saate püsti panna oma altari, ning pühitseda Rõõmu, mis on saabumas. Sageli selliseid sõnumeid on lugemas need, kellel puuduvad vastavad mõistmised, nad heidavad nalja selle üle. Need, kes nii käituvad, neid te ei pea arvustama, ka neil on sisesmuses Jumal, kuid ärkamise tasemeid on erinevaid.

Vanad vaimsused, te olete siin olnud sedavõrd kaua, et olete teadlikud, kuidas asjad käivad ja  just teie olete need, kellele oleme seda rääkimas. Kuid need, kes veel ei märka seda, nende aeg on alles tulemas. Need, keda uued asjad veel ei huvita, nad ei ole veel  selleks valmis. Siiski teie alateadvus ja teie tarkus ütlevad teile, see on reaalne, kõik see on reaalne. 

Nii see on…

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga