ARKTUURLASTE SÕNUM MAI 2023

 

Näib, et Ilm on muutumas aina polaarsemaks. Duaalsus mõjutab veel igat aspekti teie igapäevases elus. Mõned elavad suures rikkuses, samas teised elavad hirmus ja vaesuses, püüdes ellu jääda. Mõnes riigis naisi ei võeta inimestena, kuid teistes riikides on nad juhtivatel kohtadel ja neid austatakse. Duaalsuse ja eraldumuse vägi on näiliselt kasvamas, mitte kahanemas. 

Kuid siiski, Maal kõrgelt resoneeruvad energiad, mõjutavad inimestel avanevaid mõistusi ja südameid ja see võimaldab neil näha Ilma soostuks uues võtmes. Kui inimene saavutab vaimse tunnetuse, siis tema teadvusele hakkab avanema tõde. Isegi pisemgi aimdus, viitab vaimsele ärkamisele. Üha enam inimesi hakkavad teadvustama, et enamus üleilmsetest probleemidest on tulenenud usundite, kontseptsioonide ja traditsioonide reeglitest, millised olid tunnustatud enamuse poolt üksnes seetõttu, et seda olid väitnud need, kes olid juhtivatel kohtadel. Liidrid, kõikidel aegadel, määrasid või seadsid võimul olevatele teekonna. Isegi tänapäeval on neid, kes kasutavad programme, mis on varjatud heategevuse alla, kuid seades neid esmalt teenima endi või sõprade hüvangut. Kollektiivse Ilma, kolmemõõtmeline usk eraldumusse, lõi ja programmeeris usku selliselt, et valitsejad, eksperdid, usuliidrid teaksid, kuidas on parem enamusele.

Kuid kõrgelt resoneeruvate energiate portaalid pidevalt avanevad ja sellega meditatsioonid muutuvad lihtsamaks. Kui ärkajate silmad hakkavad avanema, siis paljud avastavad, et „kuningas on ju alasti.“ Isegi kui paljud ei märka veel seda, kuid igasugune ärkamine ise mõjutab inimest nii füüsiliselt, emotsionaalselt, mentaalselt kui ka vaimselt. Ehk hakkate tabama oma veendumustes mõtetut prahti, kuigi varem näis see olulisena. Uus ja kõrgelt resoneeruv Valgus aitab märgata vananenuid energiaid, millised olid üleelatavad paljude poolt füüsiliselt, emotsionaalselt, mentaalselt ja vaimselt ning millised näiselt tulid ei tea kusagilt.

Usaldage vaimset protsessi, mida juhib teie oma Kõrgem Mina, aga mitte kolmemõõtmelisi kontseptsioone ja veendumusi.

Vastupanu on loomulik inimlik reageering soovimatule. Vastupanu on energia vorm, mis tõstab väge sellele, millele ollakse vastu. Vastupanu puudumine ei tähenda probleemi ignoreerimist. Vaimse vastupanu puudumine tähendab, et teha kõike, ilma tähelepanu osutamata toimuvale.

Kolmanda mõõtme aluseks on reaalsus, millel puuduvad jumalikud seadused, mis toetaksid jumalikku olekut. Need on vaid kolmemõõtmelised veendumused, seetõttu need on alati ka ajutist laadi. Kui on näha palju inimkannatusi, siis on raske uskuda jumalikku kavandisse. Kes tõemeeli otsib tõde, peab usaldama enda olemise reaalsust. Kes aga elab kolmemõõtmelise elu reaalsuses ja peab ennast ainult füüsiliseks kehaks, mis on allutatud füüsilise süsteemi probleemidele, kannatab oma mõistuse loovuste pärast.

On kätte jõudnud aeg siiralt ja ausalt teadvustada, et loovusluse ühesus loob automaatselt ühesust kõigega, mis kujutab loomist. Seetõttu ei ole mingit vajadust otsida headust välisest Ilmast.

Kui tõest saab teie teadvuse osa, mis väljendub harmooniana, intellektina ja täiusena teie isiklikus jumalikus teadvuses, siis edaspidi, kõik teie elus avaldub pingutusteta.

Need, kes loevad neid sõnumeid, on vaimselt valmis elama usalduses. Nemad teadvustavad, et kõik teie elus toimuv on osa peatamatust evolutsioonist, milline kannab teid tingimusteta duaalsuse teadvusest, jumalikku teadvuse reaalsusesse, mis areneb teie sisemuses. Teil on aeg loobuda kontseptsioonidest ja uskumustest, milliste aluseks on duaalsus, eraldumus ja kaheväelisus – tehes seda vaikimisi ja elades oma võimaluste ulatuses.

Usaldus tõele, mitte üldisele tõe illusioonile, võimaldab ära tunda ja vabaneda kõigest, mis on kinni hoidnud teid libaorjuses. Te olete mitte ainult inimene, vaid olete jumalik olemus, kes paraku on eksisteerinud tihkes energias ja kogenud kolmemõõtmeilist kogemist. Keegi pole võimeline liikuma üheaegselt koos Maa uute kõrgelt resoneeruvate energiatega ja samas hoidma tugevalt kinni vanadest ja tuttavatest, madalalt resoneeruvatest energiatest, millistest on ammu välja kasvanud. Vaimne usaldus ei ole pime usk mingisse hägusasse Jumalasse, kes hoiab inimest enda kütkeis. Vaimne usaldus on pigem tunnustus, et olles ühese ja ainsa jumaliku teadvuse väljenduseks, kehastate Jumalat, kellega sarnaneb illusoorne Jumal.

Püüdke saada teadlikuks, et teid juhib teie Kõrgem Mina, mistahes kogemise läbi, mistahes meenduste abil sellest, kelleks te tõeliselt olete, kuid mille olete unustanud. Iga hetk juhatab teid Ühesuse reaalsuse kohaselt. Usaldage ja võimaldage endil jõuda selleni.

Vaatamata välisele näilisusele, paljude inimeste peades ja südametes on sündimas suurem selgus, elades igapäevaselt oma tavaelu, nad siiski teadvustavad, et Ilm on hulga suurem, kui siiani on usutud ja õpetatud.

Maale saabuvad kõrgesageduslikud valgusenergiad, juhivad vastuvõtlikke inimesi, oma ego uurimisele, nii enda, kui ka üldtuntud, üleilmsete uskumuste, egode uuringutele. See võimaldab esmakordselt teadvustada, et palju sellest, mida Ilm peab iseenesest mõistetavaks, tõeseks ja õigeks, ei ole selline. Vastavalt enamate inimeste ärkamisele, Ühesuse mõistmiseks, maine kollektiiv, hakkab resoneeruma kõrgemal tasemel, mis omakorda võimaldab kergemat ligipääsu Tõe ideedeni. Üha enam inimesi hakkab tunnistama eksimusi, mis tulenesid eraldumusest ja mis on olnud seaduste, reeglite ja õpetuste alusteks. See tekitab paanikat neile, kes elavad oma elu õitsengus ja lõikavad kasu eraldumuse kontseptsioonidest – see toob neile esile hirmu ja kutsub esile enesekaitse tegevusi. Usk eraldumusse Jumalast, loomadest, taimedest, kogu nähtavast ja nähtamatust elust, on viinud inimesed pimeduse seisundisse.

Maa on vaimne Ilmaruum, mille Looja on asustanud elavate olevustega.

Kuid inimmõistus, mis usub duaalsusesse, on tõlgendanud seda kui eraldiolevat kahte jõudu, kus mõlemal on oma kontseptsioonid ja need on viinud hea ja kurja kogemiseni.

Planeet Maa on Looja idee täiuslik väljendusvorm, jumaliku teadvuse idee ning ka iga inimene on samuti tema ideeks. Sageli edumeelne tõe uurija tunneb end hubaselt oma vaimsuses, mõistes, et kõik on muutumas, ega miski jää endiseks ja seni kogetud ja järele proovitud viisid enam ei tööta. Näib, et teejuhid ei ole suutelised kiirelt reageerima muutustele. Kuid tunnustatud vaimsed praktikad, tulenevad eraldumustest, samas ka puhastumine vanast energiast, näib üheks vaimse praktika aluseks. See pole ebaõnn, pigem märguanne üleminekuks uuele teadvuse tasemele.

Vaimne evolutsioon on teil toimunud paljude elude ajal, läbi teadvuste muutuste, mis algasid iidolite kummardamistest, seejärel tuli ateism, kuni Ida ja Lääne korraldatud religioonideni – seejärel üleminek metafüüsikale, kuni müstitsismini. Kusjuures igaüks neist kestis teil mitmeid elusid. Metafüüsika on tahk peaaegu igal vaimsel rännakul, kuid, nagu kõigis eelmistes, on püütud parandada, tervendada, või muuta halba pilti heaks, uskudes, et olles eraldunult, peab andma teatud vandeid, kandma üht või teist kristalli, kasutama teatud õli, või sooritama mõnda riitust, et saada Jumalale lähemale. Need asjad ei saa anda teile seda, mida otsite, kuna kõik need on väljaspool teid. Kuid vahel need saavad aidata ja ka aitavadki mõnikord, kuna nende energia võib resoneeruda, teie sisemuses olevate energiatega ja äratada need. Paljud, kes on uurimas tõde, jäävad metafüüsilisele ärkamise faasile kinni, kuna need praktikad sageli annavad vaimse lõpetatuse tunnetuse.

Saabub aeg, kus tõsised tõe otsijad peaksid loobuma praktikatest, milliseid peeti vajalikeks ühenduse saamiseks Jumalaga, ja peaksid Ühesust võtma tõelise reaalsusena.

Paljud on uurinud ja mõistavad, et tõeline Mina, ehk vaimsus, on isiksuslik jumalik teadvus. Kuid nende endi ego-mina, veenab neid loobuma sellest mõistmisest, väites, et jumalik tõde oli ja on vastuvõetav üksnes pühakutele, kuid tavainimestele see ei ole vastuvõetav.

Paljud teist, on vaimselt valmis, minema ja elama müstilisel tasemel, mis ei sarnane munkade eluga, kes mediteerivad 24 tundi 7 päeval. Kuid pigem siiski elavad tavaelu, Ühesuse teadvuse kohaselt. Nii on võimalik elada ja paljud juba ka elavad taoliselt, aga paljud teist alles alustavad selle praktiseerimisega.

Üks põhjustest, miks soovisite olla planeedil sellel ajal, on see, et kõrgesageduslikud energiad, millised on osa ülestõusu protsessist, annavad võimaluse tõusta vaimselt, jäädes jätkuvalt füüsilisse kehasse.

Paljud on saavutanud teadvuse taseme, mis on valmis väljuma ego piiridest, ning lubama jumalikul teadvusel, kelleks tegelikult ollakse, elada Ühesuse elu, ja seda läbi kogu oma elu. See on loobumine pidevatest püüdlustest parandada, tervendada, puhastada ning vabaneda püüdest, eemaldada oma teadvusest nii isiklikud, kui globaalsed avaldumised. See on teadvustamine, et kõik, mis vajab parandamist või tervendamist, ei ole see reaalsus, mida on määranud ja toetanud Looja, vaid see pigem on usk Jumalast eraldumusesse. See tähendab omada julgust tunnistada oma olemust, lubada sellel olla enda teejuhiks, õpetajaks ja kaitsjaks.

Kui olete ühenduses massimeediaga ja välistegevustega 24/7, te ei ole võimelised kuulma oma seesmist vaikset häälekest. Ego (enesetunnetuse osa, mis paneb tundma end eraldiolevana Loojast) on alati teie kõrval ja räägib teile pidevalt, mida ja kuidas teha, millal teha ja teeb seda häälega, mis summutab vaimsuse hääle sosinad. Vaimne evolutsioon on protsess, milles pole kerge minna harjumuspärasest ego korraldusest üle seesmise hääle kuulmisele ja selle usaldamisele. Inimesena olete elanud lugematuid aegu, kogedes head ja halba, kus ego oli vajalik ellujäämise komponent. Ego teenis suurepäraselt teadvust varajasematel aegadel ning paljudele teeb seda ka käesoleval ajal. Kuid kolmemõõtmeline ego püüab olla teile, teie peamiseks väeks, mis suunab ja määrab teie otsuseid ja samuti teie ideid ja vaimseid praktikaid, kuna nii töötas ta varajasemate teadvuste ajal.

Vaimset evolutsiooni võib edasi lükata, ignoreerida, eitada ja puigelda vastu, kuid kunagi ei saa seda peatada, kuna see on Looja reaalsuse kulg, mis avaldub lõpmatutes vormides ja erinevustes. On üksnes perioodid ja ei miskit muud.

Teie, kes olete usinalt teinud tööd paljude elude ajal, õppinud, praktiseerinud ja otsinud Jumalat uskumustest ja religioonidest, olete arenenud ja saanud valmis, üle minema müstitsismile, ehk teadvustama ja vastu võtma Ühesust, milleks olete te ise, koos oma isiksustatud jumaliku teadvusega. Õppige kuulama ja vastu võtma oma sisemist vaikset häält, loobuge küsimuste esitamistest ja millegi otsimistest väljaspool ennast. Teie oma juhendajad on alati valmis teid aitama. Millegi otsimine, vaimse töö asemel, on vaid vaatevorm väljaspoole enda Mina. Peate jõudma selleni, et olete valmis usaldama oma enda jumaliku teadvuse reaalsust, usaldama oma Kõrgemat Mina, mis pole kunagi eraldunud Ühesusest, ning mis kehastab lõpmatut teadvust, harmooniat, loovust ja on aidanud olla teil terve. Kuna Looja on ainus reaalsus, siis miski muu, füüsilises Ilmas ei valda väge omaette.

Öeldud sõnad ja ettevõetud teod ei tulene iseenesest. Käsi ei saa iseenesest teha pai, või anda kõrvakiilu. Kõik on juhitav teadvuse poolt, kõik, mis on olemas.

Me ei soovita teil visata minema ravimeid, loobuma toidust ja elada üksnes absoluutse tõe teadmistest. See ei oleks midagi muud, kui ego tegevus teie mõistuse kallal. Me räägime, et paljud teie seast on valmis elama ja praktiseerima tõe tasemel, millist olete otsinud ja mõneti ka saavutanud. Olete valmis loobuma atribuutidest, millistele olete andnud võimu – need on religioonid, traditsioonid, riitused ja rituaalid, loobuma seadustest, sotsiaalsetest tõekspidamistest ja nii edasi.

Elav Ühesus ei ole olevate näivuste ignoreerimine, ei ole vastupanu või eitamine, pigem on väide – ma näen teid, ma tunnen teid, te meeldite mulle, või ei meeldi, kuid tean, et Looja on kõikjalolev. Ta saab ilmutada end ainult seetõttu, et duaalsus, eraldatus ja kahe väe ilmnemine pole midagi muud, kui uskumus kollektiivsetesse ja isiklike eraldumuste ilmingutesse.

Seega, olge hõivatud sellega, mis avaldub olemise vajadustena. Te olete teinud oma töö ja sellest saab teie teadvuse uus seisund. Alustage tõest – olge kindlad tões ja elage oma kõrgel saavutatud mõistmise tasemel. Kas teile meeldib või mitte, kuid te olete ja olete alati olnud, isiksustatud jumalik teadvus.

Oleme arktuurlaste rühm…

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga