ELUJÕUD EHK ESOTEERILINE JÄLJEND – TERVENDAV KESKKOND

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magneetilisest Teenistusest…

Neis sõnumites  käsitleme uudset teemat planeedil.

Oli aeg, kus, tänu sagenenud vihmadele, viljasaak hakkas kasvama tormiliselt. Mõtleme selle fakti üle – vihm andis saagi kasvule elujõudu, tõstes valgusenergiat.

Kaks elementi mängivad peamist osa, mis on elujõuks planeedil  ja nendeks on Elu ja Valguse energia, mida te kannate endas. Ja mõlema atribuudi vägi on käesolevaks ajaks võimendunud.

Eelmistes sõnumites rääkisime, et uued asjad planeedil  erinevad kunagistest.

Teie siin olemise vägi, mõjutab kõike. Seega, olete võimelised tegema seda, millest ei ole kunagi teile varem räägitud. Tänu teie Elule ja muutuva Valguse energiale. suudate tuua esile suuri muutusi. Asi on selles, et kogu oma elatud eluea, te olete vaimsus, kelle energia on esoteeriline ehk on paljumõõtmeline, millisena olete ka ise. Neile, kes on kuulnud seda varem ja on jälginud meie sõnumeid, sellele see ehk ei olegi enam uudiseks.

Osaliselt olete paljumõõtmelise raku struktuuriks. Aeg on juba küps selleks, kus teie DNA 24 kromosoomi paar hakkab esile tulema. Siis algab selline koostöö, mida te pole kunagi osanud oodata. Samal ajal avaneb ka Suur Valgus, mis  paneb kõik tööle nagu võluväel.

Kas olete märganud selle algust? Kas mõistate, millest räägin?

Ehk olete märganud jõude, mis püüavad viia teid esivanemate aega. Seda on märgata kõikjal ja see on nii. Vahe Pimeduse ja Valguse vahel suureneb pidevalt. Valguse hulk on hakanud suurenema, samas Pimeduse hulk väheneb. Paljus toimuvast planeedil, esmalt on vaja teie Valgust. Valgus, mida kannate ja selle energia ja elujõud, saavad edukalt aidata neid, kes seda vajavad.

Kas maailma, peale mõningate sündmuste lõppu, võib tõesti tulla rahu?

Jah, see on tõsi ja seda eriti nüüdsel ajal. See sünnib nende käte vahendusel, kes kannavad valgust oma elus. Nende endi bioloogiline struktuur on teisenemas paremuse poole. Nemad saavad vajaliku energiat, isegi siis, kui ei ole teadlikud siin räägitust midagi. Nad saavad rahu, mida saavad jagada ka teistele. See avaneb neile, kes hakkavad teadvustama, et uus eluenergia erineb senisest täielikult. Eluenergia võimendumine hakkab tugevdama partnerlust planeediga, Gaiaga, See on teie jaoks ülimalt oluline ja muuseas, teie partner Gaia, teab seda. Kuid on teie võime, kätkeda endas Elu Väge ja Valguse Väge ja siduda seda planeedi Väega, oma kõikide esivanemate väega. Ja siis te hakkate neid kuulma.

Ärge kartke tulevat,  me oleme teiega, aitame teil näha kulmineeruvat tsüklit. Kallid, see kõik on uus teie jaoks, seetõttu räägingi teile sellest.

Elujõud, mis teil on, on vana uuenenud energia, mida kannate. See on nüüd uudne ja see tuleneb uuendustest planeedil. See tuleneb Üleminekust-täiustumisest ja samuti teie bioloogia täiustumisest. See annab suurema võime aidata neid, kes vajavad abi. Olete läbi tegemas midagi, mis aitab teha koostööd partneriga, kelleks on mitte üksnes planeet, vaid ka kõik teie esivanemad, kes puhkavad planeedi mullas. Kogu esivanemate tarkus on talletunud maamulda ja see mõjutab teatud viisil inimkonna teadvust.

Nüüd on kätte jõudnud aeg, et uuendada suhted planeedi endaga, Gaia energiaga. Kõik te saate sõnumite vahendusel uusi atribuute. Need sõnumid toovad teis esile, teie inimolemuse hiilguse, teie väe ja  räägivad teie uuenevast olekust. Ja see kõik on olemas, teie olemuse energias.

Istume veidi vaikides ja mõelge ajaloole, millest räägitakse ükskord kauges tulevikus. Siis räägitakse nendest raskustest, millistest tuli teil läbi käia ning muutustest, mis toimusid pea kõiges. Räägitakse uutest mõistmisviisidest, mis paljudele olid hirmutavad, uutest arengu teedest, millistest te ei osanud isegi mõelda ja vastuseisudest uuele Valgusele. Kõik praegu toimuv on osa tulevasest ajaloost, mis praegu algab, kui suur ja tohutu eesriie on hajumas. Paljud olid kindlad, et eesriie oli läbipaistmatu ja ähmastas kogu jumalikku olemust.

Kas see asjaolu ei kinnita, et oli asju, mis olid teie eest varjatud?

Mitte üksnes varjatud, vaid neid polnud veel avastatudki. Need olid nagu hiiglaslikus hoidlas, mis kuulus teile ja millel oli isegi teie nimi. Osa asju oli varjatud seni, kuni saite vanemaks ja küpsemaks. Olles veel laps, kõndisite sageli sellest hoidlast läbi, kuid ei näinud seal varjatuid asju, kuna te ei olnud veel küpsed nende  nägemiseks. Küpsemine kestis aegade algusest alates. Nüüd olete küpseks saamas. Olete jõudmas hetkeni, kus varjatud asjad hakkavad avanema ning paljud varjatud asjad on ülemineku atribuutideks. Atribuudid, millistest oleme rääkinud alates aastast 2012,  on erilised. Me ei koondanud neid ühte, ega omistanud neile tähtsuse taset. Võite küll nimetada neid ülemineku uuteks atribuutideks, kuid need siiski on midagi enamat. Mõnedki teist nimetavad neid uuteks  andideks. Mina aga nimetan neid atribuutideks, kuna eraldivõetuna nii need ka on. Neid ei saa jätta riiulile tolmuma. Vastupidi, need on vajalikud teie elus igapäevaselt. Igaüks neist on täiuslik atribuut ja igaüks neist saab muuta inimloomust.

Teie üleminek sünnib aeglaselt – seda hakkate nägema üle planeedi. Muutused hakkavad kajastuma kõiges, mida te ette ka ei võtaks. Need atribuudid on vajalikud esmalt vanadele vaimsustele ja aitavad teil üle saada vastuseisust muutustele.

Enamus inimkonnast, on need vanad vaimsused, või mitte, leidsid, et ühekülgsus meeldib neile. Ühekülgsus neid ei ole ära tüüdanud, vaid see on tase, kus saab tunda end kindlalt, kuhu püütakse pääseda ja sinna jääda. See on ju nii inimlik soov ja püüd. Muutused tekitasid seni küsimusi ja probleeme, stressi ja lahknevusi suhetes.

Kas see on kadumas?

Võib olla see on üleminek kolmemõõtmelisest Ilmast paljumõõtmelisse olekusse, kus kõik soovitu teostub korraga.

Kas see kaotab vajaduse määratleda eesmärki? Aga kui see ei ole nii?

Oleme varem teile rääkinud ühest metafoorsest mõttest, mis oli järgmine.

Teie elamises mööbel on alati ühes ja samas kohas, kus olete tahtnud teda näha. Kuid äkki teie elamises sünnib ime. Kogu mööbel äkki elustub ja see on suuteline teiega arutlema, vestlema ja liikuma teise kohta. Ühel tavalisel päeval lähete jalutama, et hingata värsket õhku, kuid jõudes koju, näete, et kogu mööbel on vahetanud oma kohad. Te ütlete mööblile, et te paigutasite teda sinna, kus teile oli kohasem, kus kõik oli tasakaalus – miks need paigutusid ümber ja see häirib teid ja teeb rahutuks. Mööbel vabandab ja kuna ta armastab teid, paigutub tagasi ja kõik võtavad vanad kohad sisse  ning te olete rahulik ja õnnelik. Selles olukorras on kaks reaktsiooni. Esimene neist on levinud reaktsioon – te lähete endast välja, kuna mööbel hakkas tegutsema oma arvamuse kohaselt.

Milline on teie reaktsioon sellele?

Esiteks, te kaeblete sõbrale, et mööbel majas on hakanud ümber paigutuma, et teil. endalgi palju tööd, aga nüüd veel tegele mööbliga.

Mida teha? Kuidas seda mõista?

See on levinum reageering.

Teiseks reageeringuks on Valgustöötaja reaktsioon, vana vaimsuse reaktsioon. Ka tema näeb ümberpaigutusi ja see käib üle planeedi, kuna muutused toimuvad üle planeedi. Tema hakkab suhtlema muutustega ja astub nendega koostöösse. Mõne aja pärast muutub kõik mõistetavaks ja võtab oma koha sisse. Tegelikult, ajapikku muutused hakkavad isegi meeldima.

Kas mõistate nendes kahes  reageeringus vahet?

Esimeses toiming ei olnud meelepärane, kuid teises sündis nõustumine muutustega.

Kui suur aga on teie vastuseis muutustele?

Kas olete nõus, kui teie suhtumine vaimsusega muutub?

Ometi teile on räägitud, et Looja on ja jääb samaks igavesti ja ei muutu kunagi. Samas aga on räägitud, et teie suhted oma vaimsusega ja Loojaga võivad muutuda. On räägitud eesriide kadumisest, et Looja osad teis hakkab aktiveeruma ja see toob teis esile tohutuid muutusi.

Kinnitan, et see on tulemas, te ehk juba märkate seda. Kaheteistkümne Ringis räägime uutest atribuutides, millised on aktiveerumas.

Kuidas on käesoleval ajal lood teil, Vana vaimsus? 

Edasi räägin teie jäljendist, esoteerilisest jäljendist, mida võib pidada teie Elujõuks. Siin räägime ülemineku paremast osast ja DNA paremast osast, mida on loonud inimolemus, kelle mõju planeedil on saanud ülimalt suureks. Olles käesoleval ajal planeedil, valdate suurimat esoteerilist mõju ja potentsiaali, kui kunagi varem. Sellel on seondus millegiga, millel on suur erinevus 20 aasta tagusega.

Juba Valgus ise on paljus muutunud, temast on saanud Majakas, mis on vaimseks teenäitajaks isegi paljudele vanadele vaimsustele. Kuna olete saanud meistriteks, siis täna saab rääkida teie mõjust Gaiale endale. Meistri elemente avaldub paljus ja need on tõstnud teie eluväe taset.

Palju aega tagasi rääkisin, et muuta planeeti täielikult, piisab poole protsendi inimkonna ärkamisest. Ärganute mõju planeedile on olnud aga palju suurem, kuna nende Valgus on hulga suurema jõuga.

See on parim metafoor, mis sai kunagi räägitud. See metafoor oli pimedast ruumist, kus süttis üks või mitu mõistmise tulukest, mis valgustasid kogu ruumi. Inimesed ruumis, nähes valgust, teadvustasid valguse olemasolu ja püüdsid ka endale saada seda valgust. Piisas vaid mõnest valgusest, kui peatselt kogu ruum täitus valgusega.

Just see ongi toimumas üle planeedi – suhtlused ja seondused  muudavad kogu planeeti.

Kas olete märganud, et pimedus on üha vähenemas ja valgus on muutumas aina eredamaks. Uus eluvägi ja võimsam Valguse energia on muutmas teie enese tervendamise võimeid.

Sellest olen rääkinud teile kõigi 33 aasta jooksul.

See on uus ja eriline Eluvägi, mis viib teid enesetervendamiseni. See võimaldab näha isiklikku struktuuri, isiklikku elu ja tunnistada oma keha keemiale, et tema ongi teie ja ta on teist kõrgemal. Teie teadvus on väljaspool ajutööd, ta on teie jumalik aspekt. Teie teadvus pole arenenud teie aju sünapsite tööst ega meendustest vaid see tuleneb otse teie vaimsuselt. Seda kinnitab isegi teie meditsiin. Teadvus on jumalikku päritolu, ja ta määratleb teie olekut. Rõhutaksin veel, et teie teadvus on teie keha keemia, mis ootab teie sooviavaldusi – te olete temale boss.

Kuid paraku te püüate kontrollida oma reaalsust, tervist, ja määratleda rakustruktuuri tööd. Kuid kogu teie keha keemia on häälestunud teie soovidele. Kui te ei suhtle oma keha keemiaga, siis teie keha on jäänud omaette ning püüab toime tulla teie juhendusteta. Haigestumised on osa sellest.

Suheldes igapäevaselt oma rakustruktuuriga, saate toetada keha keemiat, keha tervendamises ja anda korraldusi tervendamiseks. See pikendaks teie eluiga. See aitaks käivitada asju, millistest teil ei ole aimu – selleks on teie uus Eluvägi.

Kas tunnetate seda?

See ei ole kujutluste mäng, ega ole midagi vääriti. Te olete väärilised seda vastu võtma. Olete väärilised olema terved ja elama pikemat elu.

See on suurepärane aeg, enese analüüsimise ja enese realiseerimise aeg. Olete täiustunud inimolemus, suurema Valguse ja Eluväega, mida saate jagada partnerluses Gaiaga ja rakendada enese tervendamiseks.

Kuni olete vaimsusteks planeedil, olete teada kogu eesriide tagustes.

Nüüd võite teha järelduse, et olete hulga enamat – olete jumalik energia planeedil, ning olete suutelised tegema asju, millest teile pole kunagi räägitud ning te olete nüüd selleks valmis. 

Ja nii see on…

Krayon

 

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga