MÕÕTMED JA PALJUMÕÕTMELINE TEADVUS

 

Tervitan teid mu kallid, olen Krayon Magneetilisest Teenistusest…

Täna arutame veel kord Mõõtmetest. Kuid seekord vaatame neid põhjalikumalt. Avame sellist informatsiooni, millist mõningad teie seast saavad teada alles nüüd ja hakkavad mõistma ja teadvustama seda endale.

Olles inimolevuseks, elate piiratud mõõtmelisuses. Eelmistes ülevaatetes arutasime, et kogu aatomlik struktuur on paljumõõtmeline ehk paljude mõõtmetega. Kuid paraku teie isiklik mõõtmelisuse vastuvõtt on inimlik ja mis piirnes nelja mõõtmega. Samas oleme rääkinud, et planeedi ajaloos olid ja on jätkuvalt inimesi, kellel on olnud paljumõõtmeline tunnetus. Samuti oleme rääkinud, et on olemas atribuut, mis formeerib ja juhib teie mõõtmelisuse vastuvõttu ja selleks on Teadvus.

Mida kõrgem on inimese teadvus, seda enam mõõtmeid ta on võimeline teadvustama. See selgitab suuremal määral seda, miks inimkond sedavõrd pika aja jooksul oli suhteliselt madala inimloomuse näitajaga.

Miks inimkond oma mineviku tarkusi ei meenuta, vaid jätkab ikka veel sõdimistega?

Seetõttu, et inimesena, elate piiratud mõõtmelisuses ning olete kinni jäänud neljandasse mõõtmesse, kuigi teie ümber on hulga teisi mõõtmeid.

Gaia paljumõõtmelisus.

Kas on võimalik, et Gaia  teadvustab hulga enamat mõõtmete arvu, kui teie?

Jaa, see on  tõesti nii.

On olemas paljumõõtmelisi energiaid, mis ümbritsevad teid kõikjal. Üks neist on minu lemmik ja see on magnetism, ja see on paljumõõtmeline. Teie teadus on seda kinnitanud ja on võimeline seda mõõtma. Teadusele on teada, kuidas magnetism avaldub, kuid mõistma teda ei ole veel suuteline. Kui te mõistaks seda, siis elekter oleks teil igavene.

Samas ka gravitatsioon on paljumõõtmeline. Oleme varem arutanud, et gravitatsioon iseenesest on selle väljendus, mis on massi ja tihkuse funktsioonide tulemus. Te olete seda täheldanud, vaadelnud ja mõõtnud ja olete kohandanud neile seadusi ja reegleid.

Kas keegi teie seast on võimeline muutma massi ja tihkust?

Pea mitte keegi. Te küll mõõdate seda ja kinnitate, et see on staatiline ja muutumatu, aga kellegil ei ole tulnud pähe seda muuta. Mõõdate üksnes kokkuleppelist suurust. Tegelikkuses olete suutelised projekteerima ja määrama massi. See ootab veel avastamist. Kõrgem teadvus on suuteline avama teile paljumõõtmelist leiutamise viisi, millist teil seni ei ole veel olnud. Valgus ise oma olemuselt on paljumõõtmeline.

Küsige füüsikutelt, kas valguse footon saab olla kahes kohas korraga?

Nad vastavad teile, et tõenäosuse kohaselt saab,  kuna seda on täheldatud. Selliselt väljendub valguse enda paljumõõtmelisus.

Kokkuvõtteks  – Maa ise genereerib paljude mõõtmete asju, kuid kõik need on väljaspool teie vastuvõttu ja ei ulatu veel teie nägemiseni.

Kuid võib olla siiski on need teile kättesaadavad?

Planeedil on selliseid kohti, kus reaalsuse mõõtmed käituvad veidral ja ebatavalisel viisil – mida ei suudeta selgitada. Seda tunnetavad inimesed ja mõnigi tehnika  reageerib sellele. Ja selleks on planeedi magnetism, Gaiavõre ja teadvuse võre, need kattuvad neis kohtades omal, ebatavalisel viisil. Kus selline asi toimub, seal ilmneb mingi paljumõõtmeline avarustevaheline keskkond ja see  erineb planeedi teistest kohtadest ning te olete neist teadlikud.

Üks tuntum neist on Bermuda kolmnurk, ja teine taoline on Iirimaal.

Kas teile ei tundu veidrana, et juba sajandite ja sajandite jooksul Iirimaa on tuntud ja teada haldjate ja väikeste mehikeste poolest (härjapõlvlased, maaalused jne).

Te ehk imestate selle imelise traditsiooni üle ?

Kallis inimolevus, selle riigi valitsuski tunnistab haldjate ja härjapõlvlaste olemasolu. Need tulevad aega-ajalt nähtavale ja see tõestab nende olemasolu. Küllaldaselt palju inimesi on kohtunud ja rääkinud nendega. Seetõttu seda nähtust ei saa pidada ei traditsiooniks, ega müüdiks. Iirimaa nähtusel on üks erisus ja selleks on et, planeedi võred kattuvad seal erilisel viisil, mis loob avarustevahelise ja paljumõõtmelise efekti.

Oleme teiega varem arutanud, et isegi viljakultuuride viljakus tõuseb neis paikades ja toidu omadused muutuvad paremaks. Praegused teie eksperimendid käivad just selles suunas. Seni olete oma neljandas mõõtmes, kuid planeet Maa on valmistamas teile suuremat mõõtmete hulka, kui on teil seni teada.

Küsige põlisrahvastelt, kes on olnud tihedalt seotud oma maadega juba tuhandete aastate jooksul, et kuidas maa suhtleb nendega, mida räägib neile Gaia. Te saate neilt vastuse, mis ületab kõiki teie ootusi, kõiki teie mõistmisi. Gaia ise on paljumõõtmeline, kuid teie teadvus on hoidnud teid alati, nelja mõõtme piireis.

Mis on siis väljaspool neljandat mõõdet?

Te ehk ütleksite lineaarselt, et on viies mõõde. Kuid see ei ole nii ja seda  üksnes seetõttu, et saades paljumõõtmeliseks, teie mõttelaad kaotab lineaarsuse. Mõõtmelisuste loendus ise, on teie lineaarse lähenemise tulemus. Kui jõuate neljanda mõõtme piiridest kasvõi natuke edasi, te  ei ole enam võimelised loendama järgmisi mõõtmeid. Mõnedele teist see on mõistetav, kuid mõnedele mitte.

On olemas imeline asi, mida on näinud ilmselt iga siin istuv ema ja mida edastan esmakordselt teile mina.

Laste paljumõõtmelisus.

Edasi  räägin teile sellest, millest ma ei ole varem kunagi rääkinud – millal ja mis ajal paljumõõtmelisus aheneb nelja mõõtmeni.

Kas inimese sündimise ajal.?

Siin kerkib küsimus, et kas selleks, et võtta vastu mõõtmeid üle nelja, on tarvis mõistust ja intellekti?

Vastus sellele on, et oleks hulga parem, kui ei oleks ei ühte, ega teist,  siis näeksite neid kiiremini. Intellektuaali hoiaks tagasi nii mõnigi asi, kuna ta ei oleks suuteline leidma neile seletusi. Intellektuaalid on veendunud selles, et nad on suutelised mõtlema millestki mistahes kõrgemast, kõigest sellest, mida üksnes sooviksid, kuid mõistmata seejuures, et nende mõistmise suutlikkusel on olemas lagi, milleni nad on suutelised mõtlema. Enamuselt intellektuaalid on viimased, kes muutuvad paljumõõtmelisteks, sest nad püüavad kõike lahti seletada  nelja mõõtme mõistetes ja kujutelmades.

Kallid, pange tähele, see on uus informatsioon teie jaoks. Kui planeedile sünnib uus laps, siis esimese 6 kuu jooksul tema nägemine on paljumõõtmeline – esimese 6 kuu jooksul.

Lapsel läheb vaja keskmiselt 6 kuud, et ta saaks võtta vastu vanemate teadvuse. Selle aja sees kujuneb vahe, nende laste, keda peetakse õnnelikeks lasteks ja nende laste vahel, keda peetakse mure lasteks. Esimesed elavad õnnelikku elu, kuid murelapsed elavad kogu oma elu pettumustes ja vastu vaidlemistes, protestivad ja on täis mässumeelsust, tundmata oma elus õnne.

Kallid, see kõik kujuneb esimese 6 kuu jooksul. Laps võtab vastu ja laseb endasse kõike seda, mis on tema ümber, tema rakud  lausa imavad endasse ümberolevat. Ta hakkab mõistma oma keskkonda ja nende teadvust, kes on tema ümber ning see kõik saab temale omaseks esimese 6 kuu jooksul. Esimese 6 kuu jooksul tema teadvus on laialt avatud.

Kallid emad, kas mäletate neid aegu, kuidas teie laps esimese 6 kuu jooksul käitus?

Kui palju kordi märkasite, kuidas lapse pilk oli naelutatud kusagile nurka või lakke, kuid vaadates ise selles suunas, te ei näinud seal midagi. Ostsite lapsele särava ja pilku püüdva mänguasja, kuid lapsel ei olnud vähematki huvi selle vastu, vaid  tema tähelepanu oli suunatud nurka või lakke, sest seal oli miski, mis köitis tema tähelepanu, kuigi te ei ise ei näinud seal mitte midagi.

Sündinud lapse tähelepanu on paljumõõtmeline,  tema teadvus ei ole veel koondunud kolmemõõtmeliseks – selline on klassikaline tõde.

Värsked emad, kes te puutute sellega esmakordselt kokku, pange seda tähele, et laps tuleb maailma, laialt avatuna. Jälgige teda, ta on paljumõõtmeline ja ta näeb paljumõõtmeliselt.

Ta võib näha nurgas voolavaid ja sillerdavaid värve, mis on kui ingellikud olemused, kes räägivad lastele „ tere tulemast planeedile, oled suurepärane, pea seda meeles.“ Neile see meeldib ja nad naeratavad sellele ei miskile, hõiskavad ja häälitsevad vastu sellele, mida näevad – kuid teie ei näe seal midagi. Ja nad näevad palju muudki.

Seega, kallid emad, kas olite sellest teadlikud või mitte?

Loomade paljumõõtmelisus.

Kui vaadata loomade võimeid, siis ka siin on minul teie jaoks uudist.

Kas olete teadlikud, et mõnedel loomadel on võime näha teie Merkabaad?

Mõningaid inimesi nad lasevad ligi, nagu häid vanu tuttavaid, kuid samas on inimesi, keda nad ei lase enda lähedale, andes märku, et ei talu nende lähedust.

Millest see teie arvates tuleneb?

Miks koolitatud koduloomale üks inimene võib läheneda, aga teise peale ta hakkab urisema.?

Kallid, planeedil on nii suuri, kui väikeseid loomi, kes näevad paljumõõtmelisi asju, nad näevad teie Merkabaad, mustrit, mida kannate enda ümber, 8 meetri raadiuses, milles  liigute ja  mis on paljumõõtmeline.

Paljud inimesed samuti tajuvad inimeste aurasid. Teile ehk meenub, kui läksite kusagile inimeste hulka ja sattusite kellegi kõrvale, siis hetke pärast tõmbusite temast eemale ning te isegi ei mõistnud miks. Te tajusite midagi sellist, mis hakkas teid häirima ehk isegi valulikult ja te tõmbusite alateadlikult eemale. Selline näide kinnitab, et olenemata sellest, kas näete või tajute midagi, see on seotud paljumõõtmelisusega – mis seni on teile vaid seletamatu nähtuseks. Loomad aga tunnetavad  inimeste aurat/energiat ja see väljendab nende mõistmistaset. Sellised inimesed on võimelised tegema loomadega koostööd. Nemad on suutelised mitte üksnes lugema loomade mõtteid, vaid isegi edastama loomadele oma soove.  Loomad lähenevad nendele inimestele rahulikult, kuna näevad, et need inimesed erinevad teistest, nad mõistavad, et see inimene on eriline. 

Seega, loomad on suutelised nägema enam mõõtmeid, kui teie. Kuidas see teile tundub, ehk  on teil aeg hakata tegelema paljumõõtmelise nägemisega. Muidugi  on käes aeg hakata sellega tegelema.

Samas tahaksin teile  rääkida, kuidas mõõtmelisus on nähtav ühtedele, või teistele. Rääkisime eelnevalt lastest ja loomadest, kuid ka teie elate paljudes mõõtmetes, ise seda teadmata. Te lihtsalt ei ole võimelised seda nägema, mida näevad paljud teised inimesed.

Paljumõõtmelisuse piiride ületamine.

Ma ütlen teile, et kõik hakkab muutuma. Hakkab muutuma, kuna hakkate mõistma, et see teadvus, mida valdate, hakkab edaspidi suunama teie elu. Sellise protsessi käigus hakkate avastama, et mida sügavamale sukeldute paljumõõtmelise elamise vormi, millisest teil ei ole praegu isegi aimu, seda enam saate kokku puutuda paljumõõtmeliste asjadega, mõistmata samas, millised need on. Teie enesetunne pareneb, te ei vanane enam nii kiiresti ja hakkate tundma ennast tervemana. Selliselt algab paljumõõtmelisuse piiride ületamine.

Kallid, teie Vaimsus on sama suur, kui suur on Ilmaruum. Teie Vaimsusel on nimi, mis on lauldav valguses  ja see on kuuldav neile, kes  kuulevad. Sellel planeedil te olete ajutiselt, kasutades füüsilist keha praeguse nimega, kuid see ei ole see, kes te tõeliselt olete.

Mis käesoleval ajal tegelikult toimub?

Toimub see, et olete ühinemas ja tegemas tihedamat koostööd sellega, kelleks olete reaalselt. Teie paljumõõtmeline vaimsus on ulatamas teile kätt, see on teie Kõrgem Mina, mis  kutsub teid koos astuma, mingi suurema, millegi grandioossema poole.

Oleme palju kordi teile rääkinud, et paljud teie seast istuvad oma usus kinni, ega taha sealt välja tulla. Neile usulahtritest välja tulek oleks kui nende reetmine, kes on andnud neile seda usku, kes on õpetanud neile, kuidas mõelda, nende reetmine, kes on jaganud neile informatsiooni parimate kavatsustega. Nüüdsest olete sellest välja tulemas, esitades küsimusi, et kas ei ole midagi enamat, kui see, mida mulle on räägitud, kas on võimalik, et saaksin elada kauem ja saan juhtida seda ise. Kui paljud neist, kes, elades pimeduses, oleksid kordki mõtisklenud, et kas ma olen midagi enamat, kas olen teadlik enamatest asjadest, et kas see on võimalik, et peale keha viimast hingetõmmet, jätkan olemist. Selline seesmine teadmine on teile omane, kallid see on teile iseenesest mõistetav asi. Just seda räägibki teile, teie oma Vaimsus.

Käesoleval ajal, üle planeedi, kõik on muutumas. Oma suursuguses elate parimal viisil. Olete õppimas ja samastamas energiad vastavuses oma omandamise võimele. Olete võitlemas pimedusega ja püüate luua valgust. Teete parimat, milleks olete võimelised selles Ilmas, et Ilm muutuks selliseks, mis võidaks pimeduse. Sellel teel olete kangelasteks, mille tõttu olete veelgi enam armastatud.

Inimene on muutumas paljumõõtmeliseks, kuna valgus temas võimendub,  mille tulemusel muutub ka teadvus üle planeedi.

Planeedil on palju neid, kes kunagi ei jõua taolistele koosolemistele, ega usu kunagi seda, mida usute teie. Kuid ka nemad on aegamööda muutumas. Kuigi nad ei küsi midagi toimuva kohta, ega tea midagi kanaldustest ega  juhendu neist, nad siiski ise on teadvustamas asjade muutumisi, just enda soovitu kohaselt. Nad sooviksid rohkem terviklikkust ja rohkem tugevamaid liidreid. Nad püüavad vabaneda sõdadest ja muudest asjadest, mis toovad kahju keskkonnale ja ettevõtmistele, mis mõjutavad elu vaenulikult.

Uue teadvusega tulevad ka uued süsteemid.

Paljumõõtmelisus loob seni nägematuid süsteeme. Intellektuaal ütleks selle peale, et aitab sellest, me oleme oma analüütilistes keskustes mõelnud sellele, oleme mõelnud kõikvõimalikele süsteemidele, millised võiksid olla paremad olemasolevatest. Krayon  muiates kordas sõna „mõelnud“, kuid jäädes oma lahtrite piiridesse.

Vastavalt muutumisele paljumõõtmeliseks, tõustes neljandast kasvõi veidigi kõrgemale, miski ei ilmutu intellektuaalsel tasandil, vaid ilmutub tarkuse tasandil, ilmuvad paremad ja õiglasemad süsteemid ja seda  nii teie valitsustes., tervishoiu süsteemides, kui ka keskkonna puhastamise süsteemides. See kõik tuleb esile koos Kõrgema Teadvuse avanemisega.

Millest see räägib teile, mida see ütleb, kui seda kuuleks kogu planeet?

See ütleb seda,  mida te ei ole varem kuulnud.

Tere tulemast Uude Teadvusse.

Kallid, see kõik kulgeb aeglaselt ja aegamööda, ehk mõnelegi võib see näida liiga aeglasena.

Ma rõhutaksin siiski, et selleks kulub aega.

Lõppkokkuvõttes, kogu planeet tervikuna hakkab toetama asju, milliseid seni olete toetamas üksnes teie ise. On rida probleeme terviklikkusega, mis ei ole veel selgelt esile tulnud. See hakkab tulema esile seal, kus valgus pääseb pimedatesse nurgatagustesse ja hakkab välja tooma asju, milliste toimumisest te ei olnud seni teadlikud ja te hakkate neist vabanema. Inimkond igatseb valgust ja selles on omapära, mis paljus erineb senisest. Seni see ei ole saanud olla, Maa madala sageduse tõttu, inimkonna valikuks. Kuid nüüd hakkate tähele panema, et  märkate ka pimedaid nurgataguseid.

Kallid, vanad vaimsused on selles võtmekujudeks ja kordan taas, et vanad vaimsused on sellest teadlikud, alateadlikult.

Kõik oma aja ära elanud asjad hakkavad muutuma. Nende asjade mineviku tarkus on kõike seda juba näinud,  kuid mitte praeguses variandis. Kallid, see on grandioosne, enamgi veel, kui oleksite suutelised seda ette kujutama. Olete saanud tohutu abi.

Vaimsuse energia.

Lõpetuseks ütleksin, et olen ka varem rääkinud vaimsuste tulekust ja minekust, olen rääkinud planeet Maa süsteemist, mis on ületamas seda, mida olete suutelised uskuma ja mida ei õpetata üheski õppeasutuses. See on süsteem, milles Vaimsus ja Teadvus on üks ja sama energia.

Te võite nüüd küsida kuhu siis inimese energia läheb?

Mõnedki teadjad ehk väidaksid, et see lahkub mingisse Ilmaruumi kohta, kusagile eetrisse. See näib teile imelise kavandusena, millegi Pühana teie jaoks. Või näib see teile hoopis mingi väljamõeldisena. Me oleme varem sellest süsteemist rääkinud. Te peaksite mõistma, et paljumõõtmelised asjad teie jaoks praegu, ei ole kuigi tõenäolised. Üksnes juba seetõttu, et kuidas saab olla vaimsus, mis on suuteline olema  paljudes kohtades korraga ja on saatjaks paljudele erinevatele inimestele.

Oleme kinnitanud, et see on süsteem, kus tehes füüsilises kehas viimse hingetõmbe, on sellel võimalik jääda teiega jätkuvalt, kuid üksnes muutunud kujul, olles teadvusena, millisena on ta alati olnud.

See oleks nagu sidruni mahla välja pigistamine teie keskele. Mõned on suutelised tunnetama seda ja ehk isegi nägema seda enda keskel.

Kuid paljud teist, ei tunneta midagi peale õuduse ja kurbuse, mõistmata, et nad on jätkuvalt kõrval ja sirutavad isegi kätt, anudes, et vaataksite nende poole ja lõpetaksite kurvastamise, ning  kinnitavad, et on jätkuvalt teie kõrval.

See on kaunis süsteem.

Mõnigi vaimselt mõtlev inimene väidaks mulle, et pea kinni Krayon, kuidas saab olla selline vaimsus, mis lahkub eesriide tagustesse, et inkarneeruda ja naaseda teise inimesena, kuid samas jääda jätkuvalt meie keskele, et need ei ole ühildatavad asjad.

Jah, neljandas mõõtmes see ei ole ühildatav. Kuid, kallis vaimselt mõtlev inimene, sul ei maksa olla intellektuaal, ära püüa mahutada kõike oma karbikesse ja väita, et kõik on üksnes nii ja mitte kuidagi teisiti.

See kõik on sedavõrd grandioosne, sedavõrd paljumõõtmeline, sedavõrd avatud ja sedavõrd kaunis. Tahaksin korrata taas, et selles on sedavõrd palju teie jaoks, hulga enam, kui on teile teada – kõik üksnes selleks, et teil oleks hubane, et saaksite tervendust, ja et kurbuse hetkedel saaks rahustada teid lauluga.

See kõik on olemas kõigis mõõtmetes, milliseid leidub teie ümber, olenemata sellest, kas tunnetate neid, või mitte.

Lahkudes siit, leidke end teisena, kui olite tulles, ning kinnitage soovi tunnetada selliseid asju. Mida rohkem sellele mõtlete, seda enam kuuleb teid, teie keha ning seda enam kogu Ilmaruum hakkab tegema koostööd teiega. Seda suurem on teie vaimsuse naeratus ja seda kindlamalt saab väita – aeg on tulnud.

Selline oli Krayoni poolt antud sõnum. Sellisena see on olnud juba 30 aasta jooksul.

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga