KIIRGAV VOOG AVAB TÄIUSLIKKUSE VÕIMALUSED

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Avaruste vahel toimuvad reaalsuste ülevoolavused ning seetõttu need on teile veel kättesaamatud, kuna inimolemus näeb vaid seda reaalsuse osa, mis on aluseks tihkele füüsilisele avarusele.

Väli, mis on kootud valgusest, kristallidest, kujutlustest ja sümbolitest, kujundab keskkondi ja liidab neid omavahel. Keskkonnad, liitudes teine teisega, loovad voolavust ja reageeringuid ja  viivad erinevate vormideni ehk tihendusteni.

Nii toimub sündimine.

Sümbolite väljad ja kujundite järgimine viib valgusega täitumiseni ning valgus on aluseks mistahes sümbolite täitumiseks. Inimene ise samuti koosneb kõikvõimalikest sümbolitest, kujunditest ja mõttevormidest.

See, mis avaldub helendusena, on nagu liimiks kujundite ilmumiseks. Sümbolid, kujundid ja mõttevormid, mida kätkeb inimene, võivad tuleneda objektiivsest Ilmast, sellest, mis  saastab. Saastatus tõuseb pinnale ja esmane reageering tuleneb nendelt. Kuid selle avaldumine toimub teisel kiirusel – see toidab iseend ning sellel on tugev ellujäämise omadus.

Tõelistel mõttekujunditel pole kiirust, vaid nad avalduvad siis, kui neile pühendutakse, ehk kutsutakse esile või aktiveeritakse.

Kujundid võivad tuleneda küll inimteadvusest, kuid need saavad moonutatud inimese enda mõistuse poolt – seetõttu kujundid võivad sageli olla ebatäiuslikud ja mitte terviklikud. Et ületada või parandada deformeeringuid, selleks on tarvis käivitada terve rida kõrgeid harmooniaid.

Kiirgav valgus, millest on meil jutt, on reaalsuse elav väli, mis läbi kõikvõimalike võimaluste rikastab eluvõimega mistahes ümberolevat reaalsust.

Mida on vaja elavale olevusele?

Tal on vaja positiivset soovi, muuta ilmaloovust üle planeedi ja teha inimkond õnnelikuks. Kuid samas ise ta jääb õnnetuks, hüljatuks ja üksikuks, kes pole suuteline lahendama oma küsimusi, või isegi muutma neid. Kogu Ilmaloovus jõuab temani läbi eelpoolkirjeldatud filtri ning  sellega lootegi moonutusi oma ellu.

Kiirgavat Voogu on esimesena tarvis suunata enese muutmisele. Kiirgav Voog on suurepärane elu allikas. Sellele keskendumine moodustab ringi keskkoha, kus horisontaalsel pinnal, sellel kohal, moodustub sfäär, mis on särav ja elav valguse väli  ehk moodustub ruumiline juuresoleku väli.

Kuidas on see seotud maapinnaga?

Sellel on seos mateeriaga, ja see avaldub asjadena, inimestena, olukordadena, sündmustena.

Kui saavutada teatud side Kiirgava Vooga, saab kaasata seda oma ellu.

Kui inimene ise on vaimselt valmis, siis tukkuv Kiirgav Voog hakkab tärkama, võrsuma ja kiirgama. Kui see hakkab tärkama, siis algavad resoneerumised – koosvõnkumised kõigega, millega on täidetud antud inimese mitmetasemeline avarus. Kõik, mis lebas pikka aega põhjamudas õhukese kihina, ja kattis ümbruse  näilise reaalsuse ja selle hiilgusega, tõuseb nüüd pinnale. 

See on ülimalt oluline.

Kiirgava Voo omadus on puhastada põhimõtteliselt kõik, mis on varjatuna olnud inimolevuse kõige salajasemates nurkades, kõigi kehade tasemetel. Kuid palju varjatut ei asu ainult inimkehas, vaid asub ka väljaspool ümbritsevat keha. Seetõttu jälgides protsessi, on võimalik märgata ja eristada, kuipalju muutusi on seotud isiklikult endaga ja millised potentsiaalid keerlevad enda ümber ja muutes enda ümber olevat. Kiirgav Voog on elu läte, mille avaldumine muudab selle täiuslikumaks, mida just vajabki Kiirgav Voog.

Kiirgav voog on teiste Ilmade tulem, mis väljendub muude näitajatena, parameetritena ja  avaldub ja kohandub konkreetses mõõtmes selliselt, et see oleks tajutav ja tabatav inimese poolt. Võttes vastu kiirgusvoo, astute nagu kesksele punktile, mis muudab teie seesmist tsirkuleerimist – selles punktis tõuseb tugev kiirgav energia ja laotub üle kogu sfääri.

Mida tähendab teie jaoks sfäär?

Algul see võib olla väike jalgealune, kuid aegamööda, kasvades, ta hõlvab teid koos kohaga ja selle avarusega.

Kiirgav Voog on puhas.

Ta püüab teha puhtaks inimese avaruse, püüab aidata tal teha puhtaid otsuseid, kujundada puhtaid energiaid, et avaneksid puhtad võimalused tegevusteks.

Vikerkaareline Kiirgav Voog on tihke, ega lase millegil võõral pääseda sisse ja ta loob täiuslikkuse reaalsuse välja. Elada avaldunud maailmas ja samas elada kiirgava voo väljas ning sellega olla selle avaldumises – see avab täiuslikkuse võimalused. Need võimalused manustavad teisse, teiste Ilmade omadusi, millised on kootud teistes tervikolemustes ja  opereerivad teiste väärtustega. Tutvumine Kiirgava Vooga suurendab võimalusi pääseda ligi uutele väärtustele ja avada endas nende omaduste väärtusi.

Ei ole võimalik, et te kuulete seda informatsiooni esimest korda, selle meendus tuleb läbi Kiirgava Voo. See teadmine on olnud teil varemgi, kuid nüüd, läbi Kiirgava Voo, see tuleb läbi meenduste taas esile.

Võtke Kiirgavat Voogu endale lähedase energiana, mille paraku olete unustanud, mis, pärast pikka lahusolekut, meenub teile taas. See on kohtumine, millest olete unistanud ja oodanud ning see on teie jaoks oluline. Nüüd, kui see on meenumas, mõistate, kui oluline on selles elus Kiirgav Voog teile.

Kiirgava Vooga saab teha koostööd, kuid mitte juhtida, vaid ühilduda temaga ja olla temaga sõpradeks. Kiirgav Voog aitab säilitada teil ennast, jõuda tõelise endani ja olla enda tõelise juuresolekus, inimkeha täiusliku vormina.

Kuigi suurus on piiratud, aga piir, käesoleval ajal, aina avardub, teie teadvus on aina selginemas, sagedused harmoniseeruvad ja tõde muutub üha selgemaks. Selle kõige puhul pole vaja teha jõupingutusi, kui usaldate elu  loomulikku kulgu.

Kiirgava Voo omadused pääsevad kõigi keha mikro-makro osakesteni, atomaatsel, lainelisel tasemel ja seda mistahes suurte kehade puhul. Tegelikult te olete nagu tera või saadik, ühelt oma suurematest hulgatasemelistest kehadest, milline on rohkem tervik, kui isiksus. Tervik suunab oma tera sündinusse, et see võrsuks selles uue isiksusena, milles saaks tärgata  rohkem huvisid, saaks enamat kokkupuuteid tervikuga.

Kiirgav Voog viib teid harmooniasse.

Ta viib teid Juuresoleku sügava aeglase hingamiseni, mis aitab teil saada ühtseks tervikuga, kogu tervikuga, et saaksite võtta osa kogu Loovast protsessist. Loovus saab alata endast, läbi oma võimaluste, läbi oma vormi, läbi oma avaruse ja selle avardumise, läbi oma tervise ja oma elu.

Ärge püüdke olla korraga kogu Ilma hingamine. Püüdke olla täiuslik esmalt väheses – siis saate olla hulga vägevam, kui puhtalt täiuslik. Vähene täiuslikkus kandub lõpmatule vähesele, mis on kõikjal ümberolevas looduses. Lõpmatult vähese aktiveerimiseks kulub vähem energiat. Täiustatud lõpmatu vähese käivitumine kulgeb kasvava kiirendusega. Sellised on kasvamise peamised põhimõtted. See kandub aegamööda üle rohkemate, erinevate tasemeteni.

Selline on võlujõud.

Et kogu Ilm saaks täiuslikuks, on tarvis viia oma elu täiuslikkuseni, kusjuures teades, et teil on selleks kõik olemas. On tarvis vaid alustada koostööd loovusega, luua ja luua ja luua, mõtlemata, mida tuleb selleks panustada – tuleb üksnes olla protsessis ja tunnetada Kiirgavat Voogu, elavat voogu, mis avab täiuslikkuse nägemise nii ilmsi kui unes. See tõstab kostööd suuremate tasemetega, tõstab harmoonia taset teie reaalsuses.

Kust tuleb Kiirgav Voog, on ta midagi võõrapärast välisest ilmast?

Ta on sinult ja on sinu oma ehk tuleneb sinult.

Kui olete valmis kuulma, nägema, tajuma ja võtma selle endasse ja elama koos sellega, vaatlema ja sünnitama, läbi koostöö omaenda võimalusi, siis, selles sündinud võimed, loovad sulandumise kõigega.

Läbi taolise sulandumise kujuneb ühendumine  – läbi ühendumise kasvab vägi.

Koos selle väega meenub meendus endast, mis toob enda sügavustest esile sootuks muid potentsiaale, milles on aeg kiirustamiseks ja aeg peatumiseks.

Paraku, kui inimene on saanud hoo sisse, siis ta unustab, kuidas peatuda. Ehk isegi mõtleb, et milleks peatuda, kui tuleb taas arendada hoogu, et tõsta kiirust.

Kuid oluliste pauside ajal toimub täitumine, ümberlaadimine ja sünnivad nihked kogu toimuvas. Peale esimest peatumise möödalaskmist, edaspidine kiirustamine muutub mõtetuks, kuna jääb ära uue omastamine, nii Ilmas kui ka reaalsuses.

Märgake ja tähtsustage peatuste pause.

Märgake võimalusi oma õppetunnis, need aitavad vahetada seni saadud kogemusi, uute kogemiste võimaluste vastu. Las täiuslikkuse väli täita teie Ilma. Kui lubate sellel toimuda, siis teie Ilm muutub täiuslikuks.

Avage see võimalusi endile ja elage, lähtudes enda avatud võimalustest. 

Ja nii see on….

Krayon

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga