TÄHEEMADEST SHASTA MÄEL

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Täna räägime Šhasta mäe jalamil. Põlisrahvad pidasid seda Pühamäeks, kuna ta on läbi imbunud vaimse tõe alustest. Sellel mäel sünnib palju seletamatuid asju. See koht tõmbab inimesi ligi ning mitte üksnes mägironijaid. Siin olles, paljud saavad vastuseid nii tavalistele, kui ka keerulistele küsimustele. See mägi tõmbab ligi mitte ainult neid, kes tahaksid istuda siin vaikuses ja kuulata oma mõtteid, vaid ka neid, kes tahavad viita ööd mäeotsas – isegi kui see pole lubatud. Pargi teenistus on rääkinud palju erinevatest juhtumitest. Öisel ajal, kui park on suletud, süttivad ligipääsmatutes kohtades eredad tuled.

Ka partner, Lee  Caroll, on juba varem rääkinud, et sellel mäel on kätte jõudnud eriline aeg.

Kohe praegu tahaksin rääkida teile sellest, mida teil on raske uskuda, see on mõistatuslik ning paljudele teist, see võib näida isegi naeruväärsena.

Täheemade kontseptsioon, kes tulid tähtedelt, panid teie humanoidsele DNAle aluse 24 kromosoomi paariga, millest teil tööle hakkas 23 kromosoomi paari. Ja see sündis 200 000 aastat tagasi.

Millal läks inimkond standardselt 24 paarilt üle ebatavalisele 23 kromosoomi paarile?

Peruu küngaste põliselanikud on rääkinud, et sekkumine toimus neil aegadel. Sama rääkisid ka hilisemad Uluru rahvad Austraaliast. Mõlema väitel sekkumine tuli Plejaadlaste poolt. Sellest ei ole räägitud teile ühegi usu või vaimse liidri poolt. See informatsioon ei olnudki määratud teie jaoks, vaid tulevaste põlvkondade jaoks.

Kas neid, keda on peetud Täheemadeks, kas nad olid üldse olemas?

Me esindame neid, kes on toonud siia esindajaid, kelle abil sai loodud inimolemus, 23 kromosoomi paariga, mille vahendusel sai kantud teile plejaadlik DNA. Seega, te kujutate endast hübriidi ja seda ajakapslit, mis  ootab oma avanemise aega. Ja see avanemise aeg on jõudmas aina lähemale.

Täheemade mõiste avaldus paljudes kohtades üle planeedi ja kõige ehedamal viisil see avaldus Lemuurias. Sellest kujunes koolituse koht ja see toimus reaalselt. Oli olemas õpetamise idee, mis tulenes tähtedelt, eoonide ja eoonide aegade algusest,  siis, kui planeedile ilmnesid füüsilised vormid.  Kuid see kõik käivitus juba planeedi avaruses, paljudes neis kohtades ja sõlmpunktides, mis olid reaalselt olemas.

Paljud, kes ei näe sõlmpunkte, on vastu sellele vaatevinklile, ega  usu seda teooriat. Kuna neil puudub esoteeriline mõttelaad, siis nad ei ole suutelised teadvustama paljumõõtmelise väe olemust. Kui nad oma silmaga seda ei näe, siis neile neid ka ei ole olemas. Kuid, kui küsida neilt inglite kohta, siis inglid on neile mõistetavad ja samuti on Jumal neile midagi muud.

Kuidas teile tundub see, kui ma ütlen, et Plejaadlikud emad olidki inglid, ehk seetõttu neid ka nähti kõikjal?

Võib olla just nemad olidki teile juhendajateks, kes saatsid teid kõikjal?

Nad ei saanud ilmuda teie ette, ega esitleda end Plejaadlaste tähekogu esindajatena. Ainus, mida nad said teha, oli see, et olla vaid teie kõrval ja toetada teid vajadusel.

On olemas põhimõte, mis on peamiseks Loomislätte jaoks ja see on, et te olete selles kõiges ülemalt olulised, ja punkt, ning see on vastuvaidlematu punkt. Ei ole mingit hukkamõistu teie üle, ega ole seda ka kunagi olnud. Mistahes vastuväited on tulenenud inimeselt, aga mitte iialgi Loojalt.

Kas uskuda, või mitte – selles on teil täielik vaba voli ja ei juhtu midagi, kui otsustate midagi ignoreerida.

Olen teile varem jutustanud, pühakirja vastu eksinud pojast. Üks poegadest tegi kõike õigesti, aga teine mitte, kuid koju naastes, mõlemat võeti võrdselt vastu. Aga kodu pole maja, milles elatakse planeedil. Teie tõeline kodu on eesriidetaguse metafoor, kust tullakse planeedile.

Täheemade hulk, kellega olete koos Shasta mäel, nad on tegelikult eesriide tagustes. Kuid nad on teadlikud kõigist, kes on planeedil. Neile on teada teie vaimsused, kuni olete planeedil. Nemad näevad teie seesmuses Loojat, seetõttu ei võta midagi ette, kuni vaikite – selline on teie valik. Täheemad ei ole prohvetiteks, vaid on teie  toetajad.

Sõlm- ja Null-punktid on ammu kohal ja valmis, need avanevad aegamööda, pööripäevade ajal, et olla teile abiks muutustes. Kas tabate seda?

Te olete sakraalsed olemused ja sellest rääkisid  juba teie iidsed. See oli suureks veelahkme ajaks, kus osa inimesi läks ühes suunas ja teised, teises suunas. See oli vahe tegemine Valguse ja Pimeduse vahel. Kuid teie vanemad, teie paavstid ja preestrid, teie vaimsed juhid ei teadnud seda.

Käesoleva aja, teadaolev tõde on eksisteerinud ammustest aegadest alates, see on väljendunud teie eludes ja loonud asju, mis mõnelegi teist näisid imena. See on muutmas inimkonda ja toob Valgust planeedile.

Paljudele, uue talumatus, püüab neid tagasi viia eelmise sajandi 40 aastatesse. Kuid sellega see veel ei lõppe – kõik kulgeb kavanduse kohaselt. See ei ole üksnes probleemide lahendamine, vaid rahu loomine – tarkuse esile toomine ja õigete otsuste tegemine. Koos sellega kaob ellujäämise püüd, kaob hirm ja paanika. See on teil alanud, on tõepoolest alanud.

ÜLEMINEK ON VALIKU  TULEMUS

Kõik oleneb sellest, kuidas te võtate üleminekut. Teie kõigi vibratsioonid on muutumises ja just nende sageduste tõus ongi teie üleminek kõrgemasse sagedusse ning vibratsioonide muutumine toimub teil, käesoleval ajal, igapäevaselt. Teie teadvus kinnistub kõrgemal tasemel, ega lange sealt tagasi.

Esmasel vaatel see on lihtne – üleminek on muunduste protsess. Ühe inimese sagedus kiirgab kõrgemal, sellele lisanduvad teiste omad ja nii edasi ning sellega moodustub teadvuste suhtlusavarus. Nii kujuneb alus, millele saavad liituda teisedki soovijad. Kuid seda vaid tingimusel, et soovijad ise teevad oma muundusega tõsist tööd. Ainult tahtmisest üle minna, on vähe. Enne on tarvis puhastada end oma destruktiivsusest, teadvustada ennast, häälestuda kõrgematele sagedustele ja õppida neid sagedusi juhtima. Et kohanduda ülemineku reeglitega, on tarvis muuta oma mängureegleid.

Praegu olete erinevate energiate mõju all, nagu näiteks kaubanduskeskustes, ühistranspordis, isegi olles netis, teid mõjutavad erinevad energiad ja  need võivad olla kas kerged või ka tihked ja rasked. Te mõistate ise, et üleminekuks on vaja olla kergetes energiates.

Tihkus tuleneb hirmust, sõltuvusest, manipuleeringutest, reageeringutest solvumistele ja haiguste poolt põhjustatud valudele.

Samas kergus tuleneb vastuvõtu vabadusest, rahulolust, tänulikkusest ja terviklikkuse teadvustamisest.

Mistahes valu on võimalik üle elada kergusega  ja see oleneb sellest, mis sagedusel ollakse. Kuid oma elus olete siiski kord raskes, kord kerges keskkonnas. Kui loobuda täielikult tihkest keskkonnast, siis sellega kaovad hirmud ja muud häired. Inimene, kes sööb liha, joob alkoholi, sõimleb ning teistesse inimestesse suhtub alavääristavalt, siis tema mõtteviis on madalate lainete vibratsioonidel. Kui keelduda sellest teadlikult, siis selle mõju hakkab järk-järgult vähenema. Kuigi  tunnetate veel tihkust, kuid valiku võimalusega hakkate tunnetama vabadust üha enam ja enam. Kui te toetate tihkust, siis te vabaduse valikut ei saa tunnetada, siis on üksnes tihkuse süsteemi tunnetus.

Te võite küsida, et kas tihkus on nii valu, kui ka haigus, kas muundus saab olla valuta, haiguslike olekuteta või see tuleneb inimese mõistusest?

Vastuseks on, et teie vastuvõtu ulatus on miinusest plussini ja vastuvõtu tase kujuneb saadud kogemuste põhjal ning kogemus kujuneb vastuvõtu järelduste tegemisel. Inimene kasutab piiratuid kogetud kogemusi. Inimkonna tase on küllaltki destruktiivne. Seega, inimtsivilisatsioon, teiste arenenud tsivilisatsioonide kõrval, on destruktiivseim.

See ei ole hinnang, vaid see on teatud seisundi tase.

Inimkonnal, kui kollektiivsel teadvusel, kokkuvõtete tegemiseks, on piiratud hulk eelmisi kehastusi, seetõttu ei ole võimalik loobuda mingist üldsuse poolt seatud osast. Selleks on tarvis kujundada uut kollektiivset vastuvõttu.

Olete muutumas ise ja  muutumas on ka Ilm – samm sammult, aegamööda. Enda muutmisega, muudate üldist välja (kollektiivset teadvust). Igaüks oma arenguga, kujundab uut avarust ehk uut taset, kus toimub üleminek ning te ise loote ja kujundate selle. Saadav kogemus on vastuvõetav sageli läbi valu prisma. Paljude jaoks Ilm ei ole ohutu ning igal ühel on sellele oma personaalne lahtiseletus. Igaüks näeb elusündmusi läbi oma vastuvõtu prisma. Mistahes vastuvõtt loob enda Ilma pildi.

Järelduse teeb negatiivne vaade, üldistuse annab positiivne vaade. Kui hakkate seda teadvustama, siis mõistate, et prismasid on rohkem – miinimum kaks.

Pluss ja Miinus prisma.

Konstruktiivne ja Destruktiivne prisma.

Erinevate sündmuste kogemistes toimub tähelepanu nihutamine. Nihutate korra, nihutate teise ja kolmanda – samm sammult kujuneb nii üldistus, et Ilm on siiski ohutu ja et kõik on vaid areng  ja täiustumine.

Olles vaimsus, saate õppida tundma Loojat, järgida tema algorütmi ja tema teed. Seega, tehes uusi positiivseid järeldusi, sellega muudate vastuvõtu prismat ning kaob valu tunnetus. Negatiivse vastuvõtu prisma läbi on alati ja kõikjal kumamas valu.

Väär pilk – valu.

Eiramine – valu.

Solvumine – valu.

Üksi jäätud – valu.

Positiivsetes järeldustes puudub valu, neis kogemine on mõneti valu lähedane, kuid on võetav hinnalise kogemusena. Hingelisele valule, järgneb teadvustatud muundus, eneseteadvustamine, vastuvõtu prisma puhastumine ja mõistmine, et kõik on üksnes kõigi hüvanguks. Mõistmine on mitte üksnes mõistuse tasemel, vaid kogu olemuse tasemel, nagu  selgeltnägemine.

Kui te ennast ei teadvusta, siis see on kui valude, solvumiste, pettumuste ja muu vangla ning selle tulemuseks on haigus. Esimeseks on psüühilise valu üleelamine, mis laskub südamesse, kus avaldub füüsilise valuna. Kui lastes sellel valul minna, siis saate järeldused teha enda kasuks – üldiseks hüvanguks.

Kuna muundus on protsess, mis toimub läbi teadvustuse, siis see ei too endaga kaasa valu. Keha haigused tulenevad inimese enda psühhosomaatikast ja seda räägivad ka arstid. Kui valu on talutav, siis  toimub muteerumine. Ka ülemineku protsess on valus, siis see on märk, et käimas on energiate puhastumine, nii kollektiivse, kui isikliku energia puhastamine. Ja edaspidine saab oleneda vaid iseendist. Kõik hakkab toimuma iseenesest, evolutsiooni vajaduse kohaselt ja vastavalt teadvustamise võimele. Kuid mis saab teie ärkamisel, kas enda valiku või evolutsiooni kohaselt, see oleneb teie teadvustamise tasemest.

Kui valu võtate positiivsena, siis vabanete vanast ja tervenete. Kui võtate valu negatiivsena, puiklete vastu, siis teete üksnes endale halba. Kui vastuvõtu prisma muutub, siis muutub ka valu tunnetus. Ükski protsess ei saa olla valutu, et selleni jõuda, on tarvis muuta paljusid programme oma ajus. Kui hakkab ilmnema olu kergus, siis see viitab ülemineku protsessile. Muundust ei tasu võta valuna, vaid vabanemisena ja ümberhäälestusena, mis paraku on mõneti ebameeldiv. Tegelikult see on midagi vahepealset – see on valu, mis tegelilult ei ole valu. Selline on vastuvõtu muundus. 

Ja nii see on …

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga