ARKTUURLASTE SÕNUM APRILLIS 2023

 

Kallid lugejad, tere tulemast taas osa võtmast meie sõnumist…

Selles sõnumis räägime informatsioonist, mis aitab mõista sügavamalt seda, mida teie isiklikult, kui ka kogu Ilm, kogeb neil aegadel. Ärevad ajad on teil üle maakera, seega, lahkhelid ja muutused on vältimatud. Paljud üldtunnustatud veendumused on kokku varisemas. Esile tuleb uus teadvustus, mis on kohane kõigile, mitte üksnes valitutele.

Muutused tulevad rasked, kuna senised ideed, kontseptsioonid ja veendumused jätkuvalt resoneeruvad teiega, seetõttu näivad paljudele teist reaalsetena.

Enne enda sündi planeedile, olite teadlikud oma tuleviku elust planeedil (valgustumised, lahkhelid, muutused ja palju muud) ja te ise nõustusite, teadlikult kehastuma neil aegadel siia ja võtma osa kogu toimuvast protsessist. Kuid sündides uude kehasse, kasvades ja õppides kolmemõõtmelises Ilmas, te unustasite enda tõelise olemuse ja sulandusite kolmemõõtmeliste veendumuste süsteemi. Paraku teadvuse tase, millega teadvustasite, te ei olnud suuteline regresseeruma. See tase ei läinud kaotsi., ta vaid taandus unustusse.

Põhjus, miks selline hulk noori, käesoleval ajal protestib, tuleneb sellest, et, olles vanad vaimsused, kes evolutsioneerusid paljude elude ajal, ei ole suutelised võtma vastu seda praegust Ilma. Nad püüavad olla osalised ülestõusu protsessis, kuid, sattudes tihkesse energiasse, on unustanud, milleks tulid planeedile. Paljud neist ei ole nõus sellega, mida kolmemõõtmeline ususüsteem peab õigeks ja reaalseks. Oma füüsilise ebaküpsuse tõttu, peavad ennast veidrateks ja mõistmatuteks, nad arvavad, et nendega on midagi lahti, kuna palju sellest, mida teised peavad oluliseks, neile see näib totrana, vananenuna, kasutuna ja ebareaalsena.

On oluline mõista, et igaühe teadvus, mis on isiksustatud jumaliku teadvusena, tõmbab iseenesest ligi mistahes energiaid, mis vibreerivad temaga harmoonias. Olles jätkuvalt ohvri staatuses, jätkavad sellega seni, kuni nende teadvus ei arene välja senistest veendumuste piiridest. Ei ole olemas karistavat Jumalat, kes sunnib inimesi kannatama. Iga inimene on nagu isiksustatud Looja, kes väljendab täielikult ainsat Loojat/Jumalat.

Ammu, enne mateeria ilmnemist, mõned vaimsused valisid kogeda eraldumist Loojast  ja lõid kollektiivse teadvuse, mille aluseks oli duaalsus ehk jagunemine kaheks väeks, kusjuures, sellise energia tihkuses avaldus mateeria. Enamus teist ei võtnud osa sellest ammusest eksperimendist, kuid on unustanud siiski oma päritolu, ning vajusid oma loovusesse, aina sügavamale ja sügavamale. Paljud teist otsustasid aidata neid välja nende lummusest ja alustasid missiooniga, mis on kestnud palju elusid, kogudes endile rasket energiat, millest püüate nüüd puhastuda.

Planeet Maa, aeglaselt, kuid kindlalt, liigub selles suunas, et saada tõeliseks Minaks, milline saaks väljendada oma täiuslikke loovuslikke ideid. Paraku kõigi avaldumuste, muutuste ja paljastuste hulgale, millised sünnivad teie Ilmas, olete seni veel sellest kaugel. Paljud on täis häireid ja hirmusid. On oluline neid mitte tunnistada isiklikeks, ega tegeleda nende parandamiste ja tervendamistega. Häired ja hirm on enamuselt kollektiivi osa,  kuid te käesoleval ajal, võtate neid isiklikena, seetõttu nende vastuvõtt on teil suurem. Kui häirele ja hirmule erilist põhjust pole, siis ärge laske neid endale ligidale. Üksnes võtke neid sellistena, millistena need on – mõttena, ideena, veendumusena, kontseptsioonina, mis on  kollektiivses teadvuses, aga mitte teie isiklikus teadvuses. Mõistmine aitab võtta seda kollektiivi osana ja näha neid sellistena, andmata neile võimalust pääseda endani.

Inimeste ainsad omadused on Looja omadused.

Kui tunnete häiret, hirmu, või muid negatiivseid tundeid, keskenduge tõele, et Looja vägi, tema reaalsus, ei olene välistest avaldumistest.

Pigem laskuge endasse ja teadvustage, kes te tegelikult olete. Olete Looja avaldumine ja Looja vägi voolab kõigi loovuste vahel, ja on avanemas sügavamalt kõigile, üle kogu Ilma.

Kes jätkuvalt on veendunud, et ta on teistest parem ja et temal on õigus omada enam rikkusi, nad äkki avastavad, kas see meeldib neile, või mitte, et kõik olemasolev on omavahelises seonduses.

Kolmemõõtmelisuse kogemine on evolutsiooniks neile, kes jätkuvalt elavad kolmemõõtmelises teadvuses. Kui inimesele hakkavad avanema tõed, siis see võimaldab tal tõusta kõrgema teadvuse tasemele, rasked kolmemõõtmelised kogemused, milliseid oli ta ise loonud, hakkavad aina vähenema.

Peaksite teadma, et juhuseid ei ole olemas. Iga vaimsus, veel enne kehastust, oli teadlik, mis on kohane tema arengule. Vaimne evolutsioon on aluseks kõigile maistele üleelamistele, mistahes avaldumised need ka poleks.

Iga inimene, kas teadlikult või alateadlikult, püüab tegeleda reaalsuse ja Looja ühesuse teadvustamisega.

Sageli rasked elulised kogemised on seotud eelmiste elude energiatega, millised on jätkuvalt aktiivsed ja kanduvad elust elusse. Need on energiad, milliseid on tarvis taas kogeda, omaks võtta, et tõusta nendega kõrgemale. Kuid peaksite teadma, et möödunud elude taas kogemist, saab pidada kohaseks, kuid  mitte kõikide olukordade puhul.

Vastavalt sellele, kuidas inimene areneb ühesuses Lättega, paljud veendumused ja ideed, isegi kolmemõõtmelise Ilma probleemid, ei näi enam nii reaalsetena, kuna inimene oma arengus on nihkunud mujale.

Paljud teist võib olla tunnetavad oma lahusolekut sellest, mida üldsus peab oluliseks ja vajalikuks. Ja niisugune tunnetus tuleneb sellest, et maine koolitus hakkab läbi saama. Tingitud teadvuse sagedused, ei ole kooskõlas kõrgemate ja helgemate tõdede sagedustega. Ükskõik kes kavatseb saada Uue Maa osaks, peab esmalt liituma sellega.

Väljendumata teadvust pole olemas.

Jumalik teadvus oli, on ja jätkab oma väljendusega lõpmatute vormidena, nii ideedes, loovustes ja eludes. Samal viisil  väljendub ka isiksustatud teadvus.

Paljude arvates see, mis on praegu toimumas, võib võtta nagu inimkonna langust. Kuid kõik võib muutuda ühe hetkega. Muutes oma mõtteviisi, avaneb võime alustada ülestõusuga. Kõige esmalt see puudutab teoloogilist eraldumist ja üleminekut vaimsuse ühesusele – mitte eraldi olevate rahvaste ja riikide ulatuses, vaid kogu inimkonna ulatuses. See saab olla Looja ja inimkonna taasühinemine – ilma mistahes teejuhita.

On enesest mõistetav, et taasühinemist Loojaga on kergem kogeda individuaalselt, kui kollektiivselt. Individuaalse teadvuse muutmiseks on tarvis vähem energiat, kui kollektiivse teadvuse muutmiseks. Kuid kollektiivne teadvus saab muutuda siis, kui individuaalsete teadvuste summa ületab kollektiivse teadvuse kriitilist hulka.

Seda on tarvis mõista esimeseks.

Olles liigina, kogudes summaarset kriitilist hulka, saite valida evolutsiooni jätkumise. Kuid, te olete jäänud toppama ristteel, teadmata, millist teed valida – paljude individuaalne teadvus on eraldumise teoloogilise võimu all. Nagu oleme varem maininud, kogudes küllaldaselt individuaalse energia hulka, saate inimteadvusena tõusta uuele tasemele.

Seega, evolutsiooni peamiseks tööks on – teadvuse teadlik töö individuaalsel tasemel.

Selline oli Looja sõnumi põhimõte, kõrgelt arenenud tsivilisatsioonide tegevuste kohta. Siin ei ole juttu inimkonna ärkamisest, kus on rõhk iga isiksuse ärkamisele, kuna neil on niigi kõik ärganud. Siin on kohane meenutada, et antud juhul on rakendumas teie Ima illusioon – eraldatuse illusioon.

Kuigi püüate muuta teisi, kuid samas ei mõista, et arvustate neid seetõttu, et nemad erinevad teist endist. Seega tõde, et te kõik olete Üks, ei ole kõigi jaoks tõde, mõnedele see on vaid eraldatuse illusioon. Seetõttu kõik ponnistused kedagi muuta lähevad luhta. Saate muuta üksnes iseenda kogemise aspekti.Iseenda kogemine, pange tähele, see ongi tõde, mis juhib teid evolutsiooni voogudes.

Seega,  kui muutute ise, siis sellega muutub ka teie Ilm.

Seega, teid on vaid Üks.

Seega, iga pingutus, mis on suunatud enese muutmisele, omab suurt tähtsust. Ehk isegi, otsustavat tähtsust. Iga individuaalne algatus, iga individuaalne mõte, sõna või tegu, viivad Mina muundustele, ja mistahes olevuse ülestõusule.

Kõik omab ülimat tähtsust.

Et liikuda edasi, ei ole tarvis liigutada mägesid, piisab vaid kivide nihutamisest. Kui kaovad suurimad takistused, siis tee muutub avatuks ja nähtavaks.

Seega, sügavalt mõista tuleb üksnes individuaalsel tasemel, ilmutada vaid individuaalsel tasemel.

Miks Jumalikkus peaks tahtma midagi endale ja püüdlema saamise ja jaotamise poole?

Siin tasuks mõelda määratlusele – kes ja mis on Jumalikkus.

Paljud on võtmas seda meesväljendusena, milline asub Ilmaruumi teatud kohas. Jumalikkusel juba ammu ei ole mingit otsest tegemist selle Ilmaloovusega.

Kõik, mis on teada, kõik, mis ei ole teada, kõik, mis on üle elatud ja elamata, see kõik on jumalikkuse olemus. Kõik, mis on kättesaadav ja mis on kättesaamatu, ka see kõik on jumalikkuse väljendus.

Ei ole midagi, mis ei oleks jumalikkuse väljenduseks.

Jumalikkus on kõikjal korraga – seega, ta ei ole kusagil kindlat määratletav, ega ole kusagil olev. Jumalikkuse väljendus siin-praegu avaldub igal oleval hetkel, jumalikkuse enda individuaalsete avaldamistena. Seda kõike te oma silmaga ei näe ja kui näetegi, siis te ei usu.

Oleme Arktuurlased.

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga