VEEL KORD AKASHADEST. KVANTILINE REAALSUS

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Miks me ikka ja jälle räägime Akashadest?

Esiteks – praegu on ärkamas eriti paljud, kes varem ei ole neist kuulnud.

Teiseks – seni räägitu on avardunud, süvenenud ja muutunud.

Ülemineku energiad muudavad kõike. Asjade kordamisel hakkate nägema enamat.

Ärkamist võib pidada eesriide kerkimisena. Kuid mis on eesriie, sellest oleme palju rääkinud. Eesriie on paljumõõtmeline energeetiline barjäär teie kolmemõõtmelisuse ja Ilmaruumi vahel, mis seni on olnud teile mõistetamatu ja kättesaamatu.

Kuid nüüd, teie teadlased ja füüsikud, on hakanud aegamööda seda teadvustama. Nad on hakanud seda märkama ja see tõmbab neid sellele ligi. Nad näevad imelisi asju, mis  meenutavad põimumist ja mis on mõõtmeteta. See  kajastub ka teie raku süsteemis ja ka kvantbioloogid tõdevad seda. Ehk tasapisi ka teie ise.

Vastavalt eesriide kerkimisele, või hajumisele, mis on kolmemõõtmelisuse ja paljumõõtmelisuse vahel, asjad hakkavad muutuma aina huvitavamateks, eriti vanade vaimsuste jaoks. See toob esile millegi uue tunnetuse, millegi tunnetuse, millest te ei osanud seni isegi mõelda. Sellest tulenevalt, paljud inimesed, on hakanud esitama küsimusi, milliseid ei osatud esitada paarkümmend aastat tagasi. Mõnedki teist, vaadates uut põlvkonda, ütlevad, et uued inimesed on palju targemad ja teadlikumad. Uute inimeste atribuudid on palju täiuslikumad, kui see teil oli. Teie pidite neid otsima ja saavutama, tõusma mööda astmeid edasi, et jõuda nendeni, kuid neil atribuudid on juba kaasa sündinud. Uute inimeste teadvus on kohane elu Uue tahuga ja see on neil olemas juba sündides. Teie jõudsite selleni  kasvades ja arenedes.

Akashades on teie jaoks palju mõistatusi, millistel on ühine joon – kõik on mõõtmatu ja põimingus.

Kõik küsimused tulevad tänu ärkamisele ja need tulevad esile, eesriide kadumise tõttu. Mõned küsimused olid teil minevikus vaid vaimse sugupuu piirides, neis puudus vaimne otsing. Käesoleval ajal on ärkamas miljoneid vaimsusi, kes on elanud lugematul hulgal elusid.

Need ei ole enam Piibli uurijad, kes otsisid sealt vastuseid oma küsimustele, kes eraldusid reaalsusest, sidusid end koolitusega – nendeks olid preestrid ja mungad. Paljudki teist on seda läbi teinud mingite elude ajal. See kõik oli ettevalmistus käesolevaks kehastuseks. Kuid neid küsimusi te pole esitanud mitte üksnes selles elus. Kuid. tollaste ja käesoleva aja küsimuste mõtte tähendustel on suur vahe. Mineviku energiates ei olnud mingit eesriide tõusmist, vaid aina õppisite, olite seotud ja veristena, roomamas põlvili  ja  seda kõike tegite vaimseks saamise nimel. Kuid see oli eelduseks sellele, kuhu olete jõudnud tänaseks. See oli harjutuseks tänasele.

Kas olete teadlikud oma vaimsetest eludest?

Võib olla teil on olnud mõned elud, kus tegelesite vaid sellega, ning mõningal määral pühendusite Jumalale.

Aga mida selleks tegite?

Andsite ära oma maja või varanduse. Andsite tõotusi Jumalale, millised tulid hinge põhjast. Siis oli selline reaalsus, mis ei lähe kokku reaalsusega, millisest olen rääkinud teile mina.

Kui palju tõotusi olete andnud elust elusse ja ikka veel elust elusse ja ohverdanud end Jumalale?

Kuid nüüd, olles selles elus, eesriie hakkab kaduma.

Ja mis  siis on nüüd toimub?

Nüüd kerkivad pinnale uued mõistmised.

Kust need tulevad?

Need panevad teid tundma end vanas energias ebamugavalt. Vanad tõotused on ülimalt vanad ning on ülimalt piiravad ja need ei ole kohased teile käesoleval ajal. Kunagised tõotused ei vasta käesoleva aja vajadustele, ega te ka ise ei vasta enam neile tõotustele. Käesoleval ajal tuleb teil esile soov, olla koos oma vaimsusega, oma vaimse perega. Kuid teid on veel kummitamas tõotused, milliseid  andsite viimaste elude ajal.

Ehk mõistate, millele ma viitan?

Teil on aeg teadvustada, et ma olen kõik need aastad rääkinud sellest, mida on teil oodata. On aeg teadvustada, et te olete osa oma vaimsusest ja see on hulga enamat ja võimsamat, kui oskate arvata. Uus energia tühistab kõik vana, seega, ka oma teadvuses peate neist vabanema. See aitab teil tunda ennast suuremana, ja siis näete ka oma vaimsuse tõelist suurust.

Miks mitte võtta seda kõike enda vaimseks olemuseks?

Käesoleval ajal  on teil vaja loobuda kõigist antud tõotustest. Te peate neist vabanema. Siis saab teist uus ja parem ja võimsam. Saab see, kes mõistab kõike ja mõistab elu. Teil on üks ainus tõotus, mida te pole kunagi endale andnud ja see on teie päralt olnud juba sündides – Olla ja areneda.

See on lihtne tõotus. Samas mõistke, et selline tõotus töötab ilma eesriideta ja sellega saate pääseda suurema tõeni. Selline on ainus ja õige tõotus ja see on reaalne.

Teil on küllaga meendusi Akasha Kroonikatest ning vanadel vaimsustel hakkavad avanema meenutused. Uued energiad hakkavad esile tooma seda, mis on kunagi toimunud. Vastavalt õenduse kasvule ja šamaanliku koolituse jätkule tuleb esile neid, kes tahaksid süüvida oma meendustesse. Teised jälle tahavad saada enamat. Kuid need, kellel pole peaaegu midagi, tahaksid teada, kuidas seda saavutada.

Seega, on palju erinevaid teadvustamise tasemeid, kus mõned teist, on võtnud kasutusele uusi atribuute. Ka atribuutide kasutamine on nüüd erinev. Uute atribuutide teadlik kasutamine on peamine, mida on tarvis teatud taseme saavutamiseks. Leidub ka neid, kes tahaksid neid täiustada ja kohandada endale. Selline on kord inimkond, selline on tema mõtteviis. Samas tahaksin, et te teadvustaksite endile – kuivõrd sügav on küpsus nende kasutamiseks praegusel ajal.

Vanadel Vaimsustel on vaba valik – kas ja milliseid atribuute võtta kasutusele ning millist teed endale valida.

Kuid nüüd on kätte jõudmas kannapöörde aeg, mis kahjuks ei ole vastuoludeta. On aeg mõista, mis tegelikult käesoleval ajal toimub, mida olete tegemas ja kuidas suhtlete teistega. On vaja tõsiselt tegeleda selle küsimusega.

Aga see ei ole veel kõik.

On avanemas Akashade portaal, mis viib teid sügavale oma alateadvusse. Mõeldes Akashadele, kerkivad üles mitmesugused probleemid ja need kõik on kihtidena.

Vaatame üle, mida see peaks tähendama neile, kes on huvitatud oma meendustest ja mis oleks neile peamiseks informatsiooniks.

Akashad on eelmiste elude informatsioonide kooslus. Need ei ole ainult meenutused teadmistest ja informatsioonidest. Põhiliselt Akasha Kroonikad on energiad, millised  nügivad/tõukavad teid teatud tegevustele. Kuid selleks ei pea olema mingid kohustused.

Akasha Kroonikad on ülimalt võimsad. Need on nagu väravad teie teekonna kõrval, millised nagu kutsuksid teid avastama midagi uut.

Seega tegemist on portaaliga, mille taga on midagi, mis on teile edasise arengu teeks. See on teile uueks energiaks.

Kuid te pole veel jõudnud väravani. Ja värav antud juhul ongi teile  barjääriks teie teel.

Mida te teete,  kas lähete väravast sisse, kas söandate ületada barjääre?

Värav teie ees jagab teid kaheks, nendeks kes lähevad sellest läbi ja nendeks, kes jätkavad vana, tuldut teed. Värav siin on uue valiku punktiks. Kui valite väravast läbi minna, siis muudate sellega oma elu. Värav on portaal ja see on ka värav, esimeseks sammuks valikutes.

Need, kes ei taha muutusi, need ei astu värava poole, kuna nad  kardavad muutusi.

Teised astuvad julgelt värava poole, kuna usaldavad oma vaimsust ja astuvad sisse.

Mõlemad varjandid on normaalsed

Kas jääte seisma värava ees ja kaalute edasist sammu, või lähete kohe väravast läbi – see oleneb teie valikust, teie kindlameelsusest.

KVANTILINE  REAALSUS, KOSMILINE TEADVUS

Olete jõudmas kosmilise teadvuse avanemise aega. Energia vood on orienteeritud inimaju neuronsüsteemi kohandamisele uuele tööle. Kosmiline teadvus on suunatud teie teadvuse avamisele kosmilisel tasemel. Käesoleval ajal, toimub võimas uute koodide manustamine teie ajju ning seoses sellega  hakkavad arenema uued mõtteviisid. Paljud hakkavad seda tabama.

Mõttesegadused tähistavad ümberseadistamist, kogu aju füüsilises olekus ja ulatuses. Aju hakkab muutuma oma olemuselt, lisandub kurde ja hakkavad käivituma uued neuron seondused väliste kosmiliste voogudega. Impulssvood ei sünni korrastatult, seega, hakkavad mõjutama paljusid aju süsteeme korraga. See osa ajust, mis on vastutanud ellu jäämise instinktide eest, hakkab nüüd kahanema. Kuna peamine rõhk läheb aju ümberkujundusele ja kasvule, siis see määrab avardunud informatsiooni vastuvõttu ka teistelt Ilmadelt.

Inimteadvuse kõrgeimatel tasemetel on ettevalmistus, ühise suhtlusviisi kujunemiseks teiste maiste tsivilisatsioonidega – nagu vaalade, delfiinide, kaheksajalgadega, isegi maa sees elutsevatega.

Selle aju osa vähenemisega algab eemaldumine vanadest paradigmadest ja kolmemõõtmelise vastuvõtu alustest. Juba seetõttu, et inimolemus on surematu, sellega ellujäämise instinktid kaotavad oma tähtsuse. Seega praegune füüsiline kehastus, tänu üleminekule uutesse energiatesse, jääb viimaseks.

Kolmemõõtmelised mängud on ammendumas.

Vaimsused, kehastusest kehastusse, läbisid vajaliku arengu ja jõudsid tasemeni, et liituda Jumaliku Minaga, Ilmaruumi Kõrgema Teadvusega. Edaspidi loovuslik vaimsus jõuab ise järelduseni, kas elada füüsilises kehas ja jätkata oma arenguga, kuni saab minna üle valguskeha olemusse ja elada kvantlikul tasemel. Või peab vajalikuks, teadvustuda sootuks Uues Ilmas, hoopis uuel kujul ja vormis.

Teie aju on häälestumas ümber mõõtmeteta vastuvõtule, uuele vaimsele nägemusele. Käbinääre (kolmas silm) avaneb oma võimetes pea 80 või 100% võrra, veel füüsilise aju ulatuses. Avanevad kõik sensoorsed võimed, telepaatia ja teleportatsioon.

Aju süsteemi muutumisega kaob senine mõttetegevus. Mistahes õuduste taustal säilib ülim rahu – see on nagu filmi vaatamine, kuid ei elata selles keskkonnas. Kõik halb jääb kusagile eemale, kus mängitakse oma mänge kolmemõõtmelisuse esindajate poolt.

Praegused lapsed ei tunne huvi kooli hariduse vastu, kuna neil on kosmiline mälu, seetõttu on neil igav. Nemad on teadlikud kõigest ilma koolita, neil on oma nägemus praegusest Ilmast, ning see kõik on nende sisemuses – nemad on häälestatud teistsugusele Ilmale. Praegused lapsed on ootel, millal saab lülituda uude kvantilisse Ilma – nemad ongi Uue Ilma loojad. Nad on tulnud eri Ilmadest, et luua siin ühiselt Uut Ilma, Uut Reaalsust.

Kui te pahandate sellise lapsega halva hinde pärast, keelate talle meelismänge, sunnite teda sööma kasulikku toitu – siis peatselt ta kuulutab teile, et selliseid vanemaid temale pole vaja.

Mis on nende puhul õige või vale?

Nendel puuduvad mistahes piirid – nad  elavad oma elu.

Käesoleval ajal, on aeg sukelduda oma Ilma ja oodata, kuni väline Ilm saavutab uue taseme. Uneajal toimub teadvuse ümberkujundamine, toimub vabanemine kolmemõõtmelistest mõjutustest. On käimas vabanemine kõigest mittevajalikust. Peatselt avaneb kosmiline nägemine, silmadelt kaob kae.

Tuleb aeg, kui ise seda mõistmata, saate näha paralleelseid Ilmasid ja ennenägematuid kujundeid. Mõõtmeväline nägemine toob esile palju huvipakkuvat. Uus teadvus avab Ilmaloovuse saladusi. Seejärel tuleb arusaam avarusest ja kuidas avaneb teile võimalus luua uut kordumatut Ilma, milles saate alustada uue ja tõelise eluga. Mõistuse mängud on ammendunud

Ja nii see on…..

Krayon

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga