ARKTUURLASTE SÕNUM DETSEMBRIKS 2023

 

Kallid lugejad, tervitame teid…

Tumedad ja rasked energiad nii või teisiti mõjutavad igat inimest planeedil. Kuid kasvavad vaimse Valguse energiad toovad esile energiaid, millised on olnud pikemat aega peidus. See paneb paljusid teist, kes elasid „pea liiva all“, tõstma oma pea ja vaatama Ilma uue pilguga. Duaalsuse loovuslus ja eraldumise teadvus peavad teadvustama, mida need endast kujutavad. Paljud on hakanud esmakordselt endale teadvustama ahnuse, valede ja pettuse ulatust, mida paljud liidrid ja poliitikud  peavad parimateks ja et need vastavad igaühe huvidele.

Loovuslik kavand on täies jõus, kuid selle realiseerimine oleneb täielikult inimestest.

Välised jõud, kes jälgivad toimuvat planeedil, ei saa sekkuda ja muuta olukorda, kuna teil on olemas iga inimese vaba voli. Sekkudes, ei võimaldata teil läbida evolutsioonilist protsessi.

Kõrgsagedusliku valguse energia, mis tõuseb läbi teadvuse arengu, on ilma teadliku mõjutuseta tõusmas esile ja kaotab madalalt resoneeruvaid energiaid. Kõik, mida seni olete võtnud normaalsusena, tegelikult oli jagamine, mis sai mõjutatud kõrgelt resoneerivate energiate poolt, millised on käesoleval ajal, käivitumas planeedil. Seni oli kerge riputada kellegile halvustavaid silte, ilma teadliku süüvimiseta sellesse. Kui avastate endid tegemas seda, siis teadvustage, mida  need iseenesest kujutavad. Kui olete puutunud kokku millegi sellisega, siis teadvustage endile, et ka nemad väljendavad loovusluse vajadust. See ei tähenda, et peate eirama neid, pigem teadvustage, et ka nemad vastavad olule, ehk ka nemad vajavad toetust milleski.

Kolmemõõtmeline süsteem õpetas, et inimene peab tegema seda, või toda, vastavalt õpetustele, et üksnes siis saab saavutada elus edu. Edu olemus on olemas igas inimeses, seda on tarvis tunnustada, mitte saavutada. Kuid enamus ei ole teadlik sellest, seetõttu püüavad teha kõike õpetuste kohaselt. Kuid see annab sootuks vastupidise tulemuse.

Õppige olema, mitte tegema.

Elu, mille aluseks on olu-ühesuse teadvustamine, võimaldab avada teed, mis aitab väljendada. Ei tasu kunagi unustada, et te olete teadvus, aga teadvus on vormi substants. Teadvustamine, et „mul ei ole, et mul on tarvis ja nii edasi“, loob ja ilmutab just seda.

Sajandite jooksul vanemad õpetasid lastele, et kuna nemad on vanemad, siis teavad asju.

Religioon õpetas veel oma õpetusi ja veendumusi.

Õpetajad õpetasid lastele aktuaalset informatsiooni.

Eksperdid kuulutasid oma usutavaid tõdesid.

Kuid käesoeloval ajal, kõik see areneb ja avaneb uues mõistmise valguses. Aga see kutsub esile vastuseisu nendes, kes on oma elu üles ehitanud üldtunnustatud tõdedele ja faktidele.

Lubage endil avaneda, mis toob endaga kaasa loobumise mitmetest kontseptsioonidest ja veendumustest, millised olid teile kohased möödanikus ja teenisid minevikus edukalt. On oluline mõista, et kui hea ka poleks olnud see, mis tulenes duaalsusest, eraldumusest ja usust kahte väesse, on kõigest siiski illusioon. Ilm on jaotatud kaheks. Osa elab teadvuse kõrgemal tasemel, osa eelistab jääda vanasse, mis on liba avaldumine. Te hakkate üha enam nägema erisusi nende kahe vahel. Enamusele hakkab selgemaks saama, et on olemas need jõud, kes tahaksid hoida Ilma pimeduses, kuna see vastab nende huvidele. Selle tunnuseid hakkab üha enam tulema esile, üha enam inimesi hakkab kahtlema ja keelduma tõe pähe võtmast levitatavat informatsiooni. Iga päevaga on ärkamas aina rohkem inimesi, kuigi väliselt see nii ei näi.

Ühesus pääseb kiiresti inimteadvusse, mis omakord aitab tõsta ja avada inimkonna kollektiivset teadvust planeedil. See ei tähenda, et te ei võta midagi ette, kuigi oleks vaja. Jääda vägivalla kütkeisse libausu tõttu, et olete vaimne, on rumal ja näitab enese austuse puudumist.

On oluline mõista, et tihti on raske omaks võtta – „juhuseid ei ole olemas“. Mõnedele teist on tarvis sellist kogemist, et mõista, kuivõrd raske on taas seista valiku ees, mida te ei suutnud teha mingis eelmise elu lõpus. Mõningane kogemine on vajalik kui osa evolutsiooni protsessist. Paraku paljud vaimselt arenenud vaimsused võtsid vastu vägivalda traumeerivat kogemist, et oma valgusega aidata ärgata Ilmal vananenud staatusest.

Nüüd on tarvis peatada kombestikud, riitused ja otsingud, mis pidid tegema teid selleks, kelleks olete juba sündides. Need asjad olid vajalikud teie seniste kehastuste teekonnal, mitte nüüd. Kuid nüüd olete sellest kõigest üle. Võtke omaks enda reaalsus ja rahunege oma elus ja teadvustage, et jumalik teadvus on ainus milline avaldab end lõpmatu vormina ja selle erisustena.

Teie soov ärgata vaimselt, avaldub uute nägemuste ja mõistmistega, seda viisil, mida te ei arvanud kunagi varem. Kellegi sõna, millegi märkamine, juhuslik sõnum meedias jne.  – see kajastub teis seesmiselt. Kahelda ei tasu milleski, kõik tuleb teie valmiduse kohaselt. Näiliselt võib näida, et midagi ei avane positiivselt. Kuid oleme teile varem rääkinud, et üleminekuga kõrgemale tasemele kaasneb puhastumine vanadest tihketest ja vananenud energiatest. Suurem osa vägivallast, mis käesoleval ajal teil toimub üle Ilma, tuleneb energiatest, millised on kujunenud aegade tagustes. Hoiduge olemast kellegi poolel, sellega te üksnes lisate sinna omapoolset energiat. Laske protsessil olla, toimuda.

Loovuslus on ainus vägi, aga see pole jõud. Jõud tuleneb üksnes teie mõtetest – muid jõu allikaid ei ole.

Usk eraldumusse loovuslusest on peamiseks aluseks lahkhelidele ja sõdadele ja võimu kuritarvitamistele. Mistahes lahkhelid tulenevad duaalsuse avaldumistest, kahe jõu olemusest. Kuna peale Loovusluse teadvuse ei eksisteeri midagi, siis see on kõige reaalseks substantsiks, mis on  mateeriaks. Kuna iga inimene on sama substants, ühese jumalikkuse indiviidi väljendusena, siis ta  alaliselt väljendub kelletahes teadvuses ehk loovuses.

Elu kolmemõõtmelises teadvuses on sama, kui vaadata elu läbi porise klaasi. Iga tõe tera, millest saab inimese teadvus, teeb klaasi puhtamaks, seda seni, kuni kogu klaas saab täielikult puhtaks – siis saate Ilma näha uuena ja avarana – reaalsena. Pori on sama kui illusioon, on kontseptsioonide ja veendumuste jäägid, millised ei saanud kunagi olla reaalsed.

Teie mõistus on teadvustamise teekond, on tõlgendaja, mis viib teadvuse avaldumiseni. Loovusluse teadvus on olnud ja jääb väljenduma enda täiusena läbi jumaliku mõistuse. Sama teeb ka inimmõistus, ta väljendab end oma teadvuse ulatuses ja ta teeb seda automaatselt. Mõistus ja teadvus, olles täitunud duaalsuse veendumustest, jagunemisest kaheks väeks, on väljendamas automaatselt lõpmatutes vormides, millised kajastavad enda veendumusi, mis mõneti on head, mõneti aga mitte.

Teadvus on taigen ja mõistus on vorm sellele.

Võib näida, et oma vaimses rännakus olete mingil määral kannatamas ebaõnne, eriti kui  puutute kokk probleemidega, millised kajastavad teie madalamat teadvuse taset. Te ei kannata ebaõnne, ega naase oma vana teadvuse tasemele, pigem elate läbi oma vanu energiad, et teha need puhtaks. Viige lõpuni see protsess ja ärge kunagi rääkige, et miski madal on olnud teie oma. Ainsad omadused, millised teil on, või olid, on pärit loovusluselt.

Selle mõistmine on vana energia puhastumine. Selline on ülestõusu protsessi osa. Elu, mis oli elatud madalama arenguga teadvuses, koondas madalalt resoneeruvaid energiaid, milliseid on tarvis korrastada ja häälestada kõrgematele sagedustele, et inimene saaks olla vääriline Uue planeedi tasemega.

Puhastumine puudatab sageli füüsilise keha osi, mis olid mõjutatud haigustega, või puudutatud eelmiste elude küsimustega.

Kui lõpuks näib, et kõik on korda saanud, teadvustage seda kui harmoonia taastumist.

Inimeste füüsilises kehas ei ole andestamist, kannatamist, lahkust – need on siiski  loovusluse omadused, millised väljenduvad teadvuse vahendusel ja mis on kooskõlas mõistusega ja avalduvad mõistmisena.

Võtke vastu ja teadke, et kõik, mida otsite, kõik on olemas teie sisemistes energiates.

Väljend MINA  OLEN on püha ja loov. Mina on Loovus, aga mitte isiklik enese tunnistamine, nagu arvab enamus. Seda on oluline pidada meeles siis, kui tahate öelda – ma olen haige, ma olen vaene, ma olen rumal jne.

Pidage meeles – teie olete Loovuslus. Lubage enda minal olla ilma tingimusteta ja ego sekkumata, te olete loovusluse väljendumine. 

Mistahes püüd leida ühendust Loojaga väljaspool ennast on iidolite kummardamise vorm.

Oleme Arktuurlaste rühm

Selle sõnumile lisaks saatsid Arktuurlased meile valguskoodi Orion 

Meie anded on meile kaasasündinud, aga me peame neid arendama, et need saaksid õitseda. See valguskood Orion, on selle protsessiga ühendatud.

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga