ENESE ÜMBERHÄÄLESTUS

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Minu juures ei ole niisugust aega, nagu see on teil, seega, teie reaalsus ei ole minu reaalsus. Kui ma räägin, mida on inimkonnal oodata tulevikus, siis ma lähtun kõige tõsisematest inimkonna tõenäosustest. Sellest hakkan rääkima ka tänases sõnumis – inimkonna võimest muutuda.

Ükskõik kes te ka poleks, meie vahel on olemas side, mida te ei oska isegi aimata. See side on olnud kõigi teie kehastuste ajal ja on vaimsuse esmaseks olemuseks. Side on tugevam siis, kui inimene ei teeskle inimeseks olemist. Ammu enne galaktikate ja planeetide kujunemist olime ühesed Ilmaruumiga, nii teie kui mina. Loovusluse loomislätte atribuudiks olete olnud alaliselt ja alati ning loovusluse reaalsusel ei ole ei algust, ega lõppu. Aja atribuut on olemas teie reaalsuses vaid füüsilise inimese mõistuse jaoks. Tänu sellele saate eksisteerida oma mõõtmes. Teie mõistus elab ajas, seetõttu on sageli teil küsimus: „ millal see oli  või millal  see toimub.“Kuid ühelgi neist küsimustest ei ole mõtet, minu pool eesriiet.

Teie vaimsus oli ammu olemas, enne kui kujunes Linnutee koos Gaiaga. Teie vaimsuse pärand on tohutu. Praegu teiega toimuv jääb jäljendina galaktika igavikku. Kogu teadmine oli seni teil vaid tõenäosuse kujul.

Kui ma tulin teie juurde 1989 aastal, siis ütlesin esimest korda sõnad – Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Palju on toimunud nende aastate jooksul ja palju minu poolt öeldud, on realiseerunud. Alustame aluste alustest.

Raamidest väljumine.

Minu partner, Lee Caroll, kirjeldab teile asju, millised on väljaspool teie reaalsust, seetõttu teil on raske neid lahti mõtestada. Seda tehes, püüame valmistada teid ette uuele teadvustusele, et saaksite minna üle elu järgmisele etapile. Selleks on teil tarvis heita minema näiva reaalsuse kate. Heites minema oma veendumuste katte, saate selgelt tunnetada enda võimeid, millistest teil polnud seni mingit aimu. See, mis meile on tõenäoline, teile on jätkuvalt saladuseks. Kui hakkavad avardama teile reaalsuse piirid, hakkavad avanema ka saladused.

Kõik metafoorid viitavad vajadusele olla endaga vaikuses ja mõtiskleda analüüsivalt oma veendumuste üle. Siin on tarvis süüvida tõsiselt keerulistesse, sageli vägagi isiklikesse teemadesse.

Ka selle sõnumi teemaks on – enese ümberhäälestus.

Esimeseks pöörame tähelepanu ellujäämise küsimuste kohta tulevikus.

Kas te olete võimelised edasi minema?

Kas te näete takistusi omal teel?

Kas on midagi segamas teie arengut?

Kuidas teada, mida teha?

Ettevalmistus – eneseanalüüs.

Et teha ettevalmistusi edasiseks eluks, on tarvis kõigis sfäärides märgata probleeme ja nendega tegeleda.

Kas teil on juurdepääsu oma Akashadele?

Vastuseks on, jah On.

Kas olete võimelised mõistma, miks toimub vananemine?

Vastus on jah.

Kas olete suutelised muutma oma elu, et taasluua eneses rahumeelset inimest, keda oma olemuselt teis praegu veel ei ole olemas?

Vastus on jah.

Kas olete suutelised leidma lahendusi probleemidele, milliseid peate lahendamatuteks?

Vastuseks on jah.

Kuid selleks kõigeks tuleb teil valmistuda. Seega, lähme nüüd üle kõige keerulisemale. Esimesena on tarvis läbi viia inventuur iseendas. On vaja ausalt ja tähelepanelikult vaadata läbi vana energia esmased põhimõtted ja esitada endale suhteliselt keerulisi küsimusi. Meie poolt on teile viis juhendust.

Kas te olete valmis?

Te ehk vastate, et te olete valmis. Kuid mina arvan, et ehk veel  mitte. Teil on tarvis teadvustada ja omaks võtta mõningaid vanade meistrite tarkusi. Need ei ole keerulised, kuivaid lubavad seda teie reaalsuse raamid. Kõik algab mõistmisest, veendumusest, tunnustusest ja kavatsusest.

Mida te kardate?

Esimeseks ongi hirm.

Kui jutt käib teil enda vaimsusest, siis te võite vastata, et te ei karda midagi ning olete valmis edasi minema.

Kas see ikka on nii?

Ma siiski ütlen teile, et  te kardate paljut, kuid te ei teadvusta seda kõike endale. Mõned teie hirmud on peidus sügavalt teie tabamatus Akashas ning need avaldavad mõju iga teie elu päeval. Seetõttu paljud teie seast kannatavad ebaõnne all. Teis on tallel palju asju minevikust, mis kajastuvad teie käitumises,  ja mis sunnib teid pagema selle eest, mis teile ei meeldi. Selline oma olemuselt ongi hirm. Ehk kolmemõõtmelisuses teile hirm, ei ole esimesel kohal – kuid tegelikult see on nii. Seega,teile  hirm on esimeseks.

Teiseks on teie Ego.

Mõnigi teist ehk ütleks, et ta on lahendanud ära oma ego küsimused juba palju aastaid tagasi, et temal oma egoga on kõik korras, et ta on Valgustöötaja ja ta teab, mis on ego.

Kas ikka teab?

Kui küsin teilt, kui suhtlete teise Valgustöötajaga, siis millest on teil jutt?

Kas kuulate vaid teise sõnade kaunidust, või jutustate sellest, mida te teete ja kuidas teie aitate planeeti. Võib olla hoopis räägite sellest, kuidas olete teinud tööd endaga ja mida olete saavutanud. Selline jutt tuleneb egolt, kuigi te ise nii seda ei teadvusta. Ja võib olla olete isegi uhked, oma paljude saavutuste üle, metafüüsilises töös endaga.

Ma avan teile ühe tõsiasja. Kui te tõesti olete teinud tööd endaga, siis ei tasu sellest rääkida kellegile. Seda märgatakse teie tarkuse järgi ja teie sõnaosavuse järgi.

Tehke üks test endaga.

Katsuge järgmisel korral mitte midagi rääkida endast, isegi siis, kui palutakse. Nii saate teada oma harjumustest ja mõistate, kuidas teie ego varjab end teie eest, Valgustöötaja saavutuste taha. Selline test aitab teil märgata, teis olevaid harjumusi.

Nüüd küsin teilt, et  kuidas käitusid iidsed meistrid planeedil?

Nemad üksnes istusid inimeste ees, kes tulid nende juurde ja kuulasid neid, ning rääkisid vaid Lätte suursugusest, jagades kuulajatele tarkust ja tunnustust.

Kolmandaks on Raev.

Mida ütlete raevu kohta? Kuidas on teil sellega. Mis ajab teid raevu ja miks?

Mis annab raevumiseks põhjust ja kust see tuleb? Miks meistritel seda ei esinenud?

Seetõttu, et neil puudus viha, nemad tunnetasid vaid pettumust. Neile oli pettumuseks Looja puudumine inimeste seesmuses.

Kuid mis see on, mis kutsub teis esile raevu?

Selleks on see, kui miski ajab teid vihale, kuna teis on midagi, millega tuleks teha tööd. Te võite tunnistada küll, et seda võib teis esineda, kuid ütlete, et see ei ole teie süü.

Olgu pealegi, sellest me veel räägime hiljem.

Neljandaks on reageering.

Millele ja kuidas te reageerite?

Miks on teil tahtmine rääkida seal, kus saaksite väljendada oma arvamust. Mõnigi teist püüab tugevalt väljendada eriti oma väär arvamusi. Teil on oma arvamus ja seetõttu ruttate teist inimest parandama. Need ongi stiimuliks reageeringutele.

Veel üheks reageeringuks on kaitse.

Kui keegi räägib teie kohta puhast valet, siis milline on teie reageering sellele?

Te püüate kaitsta end ja toote kohe ümberlükkavaid argumente.

Kuidas käituksid meistrid sellisel juhul?

Nemad säilitaksid selles olukorras rahu.

Te võite arvata, et see rahu on olemas teiski.

Olgu, ka sellest räägime veel  hiljem.

Viiendaks on arvustamine.

Kas olete kedagi või midagi arvustanud. Eriti olukorras, kui vaatate teist inimest ja märkate midagi temas seda, mis paneb teid, teda arvustama?

Te võite vastata, et teis ei ole kalduvust arvustada kedagi. Kuid ma ei küsinud arvustuse kohta, vaid küsisin märkamise kohta.

Mida märkasid meistrid, nähes teisi?

Meistrid märkasid neis Loojat. Mistahes olukorras nemad nägid tervikpilti.

Kas mõistate, millele ma viitan?

Ehk mõnigi teist ütleks nüüd, et kuidas saab meistreid seada eeskujuks tavainimesele, kes  erinevad neist.

Inimeste vastus.

Nüüd annan sõna inimestele. Mida on neil öelda selle kõige kohta?

Nad räägivad, et tulles siia, mind kuulama, olid neil mõningad atribuudid, millistest on püüdnud vabaneda kogu elu jooksul. Jah, nad mõnikord arvustavad ning mõnikord reageerides vihastavad. Kuid, et nad ei saa midagi teha oma veendumustega, nii on neid õpetatud ja see istub  nende sees sügaval. Jah, et selleks on neil omad põhjused. Nad on siiski inimesed, mitte meisterid. Neil on inimlikud omadused, et nad ei saa nendega midagi teha, kuna on sündinud nendega. Ka Valgutöötajatel esinevad samad probleemid.

Teie Uus reaalsus.

Jah, inimene, sul on õigus, kuid sulle ei ole teada kogu teadmine/tõde. Sa oled piiratud koolitatud traditsioonidega, mis on olnud teie reaalsuseks. Te kõik olete sündinud teatud reageeringute ja käitumiste šabloonidega. Kuid nüüdseks on kõik need vananenud, kõik vajavad ümberhäälestust. Aeg on selleks käes.

Mingi õigustus ei lähe arvesse. Teil ei ole vaja vabaneda kõikidest omadustest, milliseid olete omandanud paljude elude jooksul. Kuid te toote esile oma lineaarse arvamuse, et te olete sündinud planeedile elementidega, mis on ja jäävad igavesti teiega, et teil tuleb elada ja teha tööd nendega. Te võtate omaks olnud jooned ja arvate, et nii see peab olema. See on teie traditsiooniline mõtteviis. Teile isegi näib, et igal inimesel on omad isiklikud muutumatud jooned.

Kuid see ei ole nii. Need viis punkti on teile mõtlemiseks ja oma mõistmise muutumiseks.

Käesolev, muutuste aeg, on teie algisiksuse ümberhäälestus aeg, mis viib teid paljumõõtmelisuse mõistmiseni ja aitab teil taastada tasakaal, et jõuda soovituni. Kirjutades ümber isiksuslikud šabloonid, suudate saavutada edu kõiges. Kui te ei tee end vanadest energiatest puhtaks, saab teie tulevik olema raske.

Huvitav on teil olnud veel see, et teie psühhiaatrite ja psühholoogide vahel algselt puudus tasakaal, nemad püüdsid inimesi aidata, lahendades nende probleeme. Nad tajusid seda enda peal ja seetõttu uurisid seda ja õpetasid edasi inimestele. Kui neilt küsida, kuidas nad teevad inimestega tööd, siis nad ütlevad, et nad teevad teaduslikke uuringuid, teevad tööd inimloomusega ja püüavad luua inimkäitumise staatilist mudelit, mille abil saavad aidata inimesi. Kasutades staatilist mudelit, teie teadlased püüavad kasutada seda inimteadvuse juures, praktika, kordamise ja mõistmise avardamise abil. Kuid teadus keskendub üksnes tardunud mudelitele, mis ei allu muutustele. Nad ütlevad, et inimloomust, teadlaste arvates, sellise staatilise mudeliga ei saa muuta. Et seda saab üksnes mõista, varjata ja peita, kuid mitte muuta.

Kuid tavalise lineaarse mõistuse ja kvantilise inimmudeli vahel on suur vahe.

Edasi ütlen, et teie oma hirmudega või soovidega ei saa teha tööd, vaid need on tarvis ümber kirjutada. Kõike on võimalik ümber kirjutada. Füüsiliselt minevikku muuta ei saa, kuid teil on võimalik muuta oma suhtumist sellesse, muuta oma reageeringuid. Kõik, mida olete kasutanud enese käitumiste õigustuseks, jääb mineviku inimesele, kelleks te olite. Käesoleval ajal, te ei ole enam endine inimene, kuna kirjutate ümber endis olevaid olemuslikke engramme. Nii saate minna lähemale minevikus olnud meistritele. Alustades sellega, mõistate, et seda polegi kuigi raske teha – asi toimub iseenesest.

Hirm. Mida te kardate?

Alateadlike hirmude aluseks on möödunud elude sündmused. See on nagu mineviku andmed, mida kannate endaga kaasas ja samas need on jätkuvalt aktiivsed.

Mõelge, mida te väldite. Mis teatud energiate juures tekitab ebameeldivust?

Kas saate seda teadvustada?

Kõigist sellistest ebameeldivustest saate vabaneda, kui kirjutate ümber, pinnale kerkinud meendused. Teil ei ole vaja neid vältida, vaid üksnes kirjutada ümber. Teie Akashad on valmis muutusteks ja on valmis ühilduma teie uue eluga.

Alustage suhtumisest hirmu.

Püüdke teadlikult ületada neid raskusi, milliseid oleksite varem püüdnud vältida.

Sekkuge olukordadesse, mida te varem kunagi poleks teinud

Peatselt mõistate, et see on palju lihtsam, kui arvasite. Olete ise muutmas oma isiksuse engramme. Kaasasündinud teadvus hakkab koostöösse teiega. Neid engramme ei saa varjata programmidega või protseduuridega. Need lakkavad olemast siis, kui kirjutate ümber kogu info, mis on tallel teie enda teadvuses.

Ego. Ta ei ole enam teile probleemiks. Teil on hea olla saavutatud tasemel, ega ole vaja enam kiidelda oma saavutustega. Olete ühel meelel oma vaimsusega ja hakkate tunnetama end täisväärtuslikuna.

Raev. Raev on probleem, mis tuleneb minevikust. Raevu põhjuseks võib olla ootamatu info. Te olete olnud programmeeritud keemilisel tasemel – reageerida asjadele, mida ei ole teil meeles, või näivad võõrad. Mõnikord see on seotud eluga, mõnikord mitte. Kuid teis on programm, mis ajab teid vihale. Kui viha süttib emotsionaalsel tasemel, siis muutub teie keemiline tase. Kui kirjutate raevu informatsiooni ümber, siis teis ei teki viha. Viha asemel tunnetate pettumust, siis ei saa tekkida ka raevu. Raevu keemia tõstab vererõhku, paneb südame pekslema,  blokeerib isegi loogilise mõtlemise.

Uues energias raev lakkab olemast elu atribuudiks. Põhjusi raevuks ei tule enam.

Reageering. Reageeringu puudumine ei vaja automaatset kaitset. Reageering on automaatne vastamine programmile isiksuse piirides, millele te ei saa vastu seista.

Kui engramm saab ümber kirjutatud, kas siis oleks üldse vaja ennast kaitsta millegi eest?

Kuid paraku mõneti, selline reageering, võib tuleneda kellegilt teiselt. Siis see on nende probleem, mitte teie. Kui keegi põhjuseta süüdistab teid, siis võib teil tekkida vaid pettumus tema suhtes. Ilmutage siin mõistmist, aga mitte reageerimist. Teadvustage, et teiste arvamine ei saa muuta teie olemust.

Arvustus.

Mida arvate neist, kes süüdistavad teid ebaõiglaselt?

Mida arvate neist, kes ei jaga teie arvamusi?

See on üks tõsistest probleemidest.

Kuidas näeb neid meister?

Miljonitel inimestel on omad vaimsed veendumused, mida teie ei poolda. Oma usus nad ütlevad teile, et Jumal karistab teid, kui te ei käitu nii, kui nemad. Teil ei tasu neid arvustada nende ütluse pärast, kes näevad Loojat teisiti, kui teie. Nemad on leidnud oma tee.

Teie olete vanad vaimsused ning seetõttu on teil  omad nägemused. Kui mõned inimesed oma veendumuste kohaselt tahavad ronida mööda astmeid, roomata ja nutta, siis seda nad teevad vaid oma hinge rahustuseks – see on nende tee ja õigus. Vaadake neid tunnustavalt ja mõistvalt.

Oleme nüüd lõpuks  jõudnud inimloomuse alusteni.

Iga punkt viiest on lineaarne ellu jäämise atribuut. Need on välja töötatud iidse inimese poolt, kelleks olete olnud ise, paljude oma kehastuste ajal.

Kogu seda informatsiooni saate ümber kirjutada juba käesoleval ajal. Kui kirjutate need ümber, siis teile nagu avaneks uks, mis viib teid uude Ilma, kus kõik hakkab sündima kooskõlas sünkroonsusega.

Selline on inimese vaimne süsteem selle paremal viisil. Alustage muutumisega, sellega saate läheneda enda tõelisele olemusele. Sellega koos  muutub ka planeet Maa. 

Ja nii see tõepoolest on …

Krayon

Kategooriad:

2 kommentaari

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga