VANA VAIMSUSE VÄLJAKUTSETEST Kananaskis, Alberta 24-27.august 2017

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Oleme rääkinud teile Nihkest. Me peame silmas üleminekut vanast energiast uude. Selleks meil on palju metafore. See energia on tõeliselt kogu inimrassi energia. Olete väljumas vanast energiast, sellisest energiast, mis ei ole muutunud eoonide ja eoonide aegu tagasi. Kuid nüüd, äkki, on kõigest mõne aasta jooksul, ilmnenud hoopis uus eksisteerimise paradigma. Kas olete suutelised ette kujutama, kuidas teie varasemad ettekujutlused varisevad kokku? Seda võiks võrrelda rongi avariiga. Just sellest tahaksin teile täna rääkida.

Vanaga hüvastijätu metafor.

Vanad vaimsused, te kõik olete väga erinevad ja te reageerite sellisele üleminekule täiesti erinevalt, seetõttu on raske anda sõnumit, mis sobiks kõigi jaoks üheselt. See ei ole võimalik. Üle kümne aasta tagasi sai kirjutatud Krayoni viies raamat, milles on juttu inimese rännakust seitsme ingli saatel, selle pealkiri on: „Teekond koju“. Sellist lugu ei olnud varem veel teile räägitud. Kõik, mida elas üle selle loo peategelane, Michael Thomas, oli millegi metaforiks. Me palusime teil lugeda seda raamatut, lähtuvalt oma alateadvusele. Kogu raamat on lugu ühest inimesest,kes astub läbi Nihke, sellest, millest tal tuli läbi minna, et kenast vanast vaimsusest, kes oli rahul oma eksisteerimisega, saaks valgustunud vaimsus, kes mõistaks lõpuks, kes ta tegelikult on. Kõik asjad, mis toimusid temaga, üksteise järel, olid temale teadmiste, informatsiooni ja Nihke tarkuste kuulutajad. Üheks raskemaks asjaks oli Michael Thomasele see, kuidas teadvustada aega, millal ta pidi maha jätma kogu senise pagasi. Ingel, kellega Michael Thomas oli koos, keda ta armastas ja hindas, vaatas temale silma ja ütles: „Ma ei saa sind aidata, kuid vaata, millist koormat sa enda seljas kannad.“ Ingel ütles talle, et selline koorem viib teda tasakaalust välja. Ta ise on muutnud end juba niipalju, et on enda jaoks näinud isegi uusi ande ja atribuute ning  võtnud need ka omaks. Kuid liigse koorma all ta ei ole võimeline kasutama oma uut varustust. Ingel ütles talle: „Jäta oma liigne koorem maha, vabane sellest, luba mul kanda sinu koormat, ma astun edasi sinu kõrval, seetõttu luba mul  kanda sinu koormat“. Kuid Michael Thomas jättis koorma enda selga ja vastas Inglile, et ära puutu minule omaseid asju  ja astus edasi. Ingel teadis, mis tuleb edasi (Krayon kurval häälel), kuid ei öelnud talle selle kohta midagi.

Kallid, te peaksite teadma, et kogu vaba valiku kaunidus on selles, et keegi ei hakka teid manitsema, paluma, ega kätest kinni võtma, või ütlema, et ära tee seda või teist. Seda ei juhtu kunagi,  kuna  elate oma elu, lähtuvalt  oma vabast valikust ning  astute mööda oma valitud teed.

Michael Thomase tee viis teda tormi tuultesse, mis sundisid teda tegema uusi otsuseid. Kui ta hoiab jätkuvalt oma vanast paradigmast kinni, siis torm hävitab tema, või möllav tuul pühib ta minema või, et jääda ellu, on tal vaja jätta maha oma vana koorem. See metafor on ärkamine mõistmisele uute tõdedele. Selles loos Michael Thomas loobub lõpuks oma koormast, milleks olid tema väga isiklikud asjad, mida ta pidas väga kalliteks ja oma tõdedeks. Kõik need olid metafooriliste asjade loori katte all, mida ta pidas enda omadeks. Ta loobus nendest, torm rebis need tema käest ja pillutas laiali ja vabastas Michael Thomase nendest ning ta nägi tükkide laiali paiskumist. Michael Thomas oli mõnda aega solvunud Jumala peale ja tegi inglile etteheiteid sellise stsenaariumi pärast, sellise süsteemi eest, öeldes, et olgu, ma näen, kuidas  asjad toimivad selles maagilises ilmas – kui ma ei tee seda, mida ütled mulle, siis sa sunnid mind siiski tegema seda. Ta oli solvunud ja vihane, kuid ingel selgitas talle, et Michael, sa küsid, et kes andis loa võtta sinult need asjad, kuid sa ju ise tegid seda, kui otsustasid minna rännakule, nimetades end ärganuks vanaks vaimsuseks. Mis on sulle liigseks asjaks, või raskuseks, mida  sul on vaja ületada? Kuidas kavatsed seda ületada? Sellest just ongi mul kavas teile rääkida.

Väljakutsete nimekiri vanale vaimsusele.

Michael Thomas lasi oma koormast lahti ühe korraga. Kuid enamus teie seast ei ole seda seni veel teinud, kuna olete väga kiindunud neisse. Kallid, ehk mõistate, et kui lasete mõnedest asjadest lahti, kuid teistest hoiate jätkuvalt kinni, siis olete jätkuvalt tasakaalust väljas. Siin istujate seas on neid, kes on paljust juba lahti lasknud, kuid mitte veel kõigest. On ka neid, kes on kõigest lahti lasknud. On ka neid, kes ei ole veel millestki lahti lasknud. See ei eita fakti, et oled vana vaimsus, kes istub siin saalis, või loeb või kuulab antut sõnumit hiljem, teades Nihkest kogu oma teadvuse ulatuses. Ma tahaksin, et see informatsioon jõuaks teieni täies ulatuses. Ma tahaksin jagada seda kõike eraldi sammudena, eraldi elementideks, andes seda  lühikese ja eriliselt olulise nimekirjana. Mõndagi sellest olete juba kuulnud, kuigi see oli teisel põhjusel. Seekord püüaksin viia need asjad kokku pealkirja alla „Vana vaimsuse vabastamine ja muutmine“.

Mida on teile tegelikult  vaja edasi liikumiseks? Kogu esitatud nimekirjas on teile üksnes väljakutsed, kuid neil kõigil väljakutsetel on olemas alati ka lahendused. Kuigi paljud ütlevad, et ma lasksin lahti sellest, või sellest, kuid siiski, jätkuvalt hoian kinni sellest või sellest (Krayon muigab). Mu partner räägib oma loos sellest, millest ta on ise lahti saanud, kuid üks asi hoidis teda siiski veel kinni, seda kuni tormini, mis sundis lõpuks ka viimasest asjast lahti laskma.

Kallid, kas olete märganud, et teile ei ole tarvis mingit tormi, ei mingit. Torm on midagi sellist, mida korraldab su enda Vaim, sinu jaoks, sinu vabal valikul ehk nõusolekul. Sa astud selles suunas ja sünkroonsus toob su ellu seda kõike ning toob selleks, et saaksid kogeda suurt kogemust. Kui oled jõudnud läbi tormi kaldale, kui oled läinud pimedusest läbi, siis tuled sellest kõigest välja tervenenuna.  On olemas asju, millistest, teie arvates, ei pea lahti laskma. Egas midagi, tõmbame nimekirja kokku, ning nimetame seda „kolm ja kolm“. Esimestena ehk võtaksime kolm atribuuti, millistest mõnedki on juba kuulnud. Need on kõige esimesed asjadest, mida on tarvis vanadel vaimsustel mõista. Nende lahtimõtestamine viib teid kindlapeale edasi. Peale selle, kui Michael vabanes omast koormast, ta muutus. Muutus sai tema jaoks võimalikuks üksnes seetõttu, et äkki ta tundis, et on avatud ka muudele asjadele. Varem seda ei oleks temaga juhtunud, sest ta oli jätkuvalt olnud vana koorma all. Need kolm atribuuti on teie muutustest eneses ning  millisteks te edaspidi muutute. Ja nüüd siis nimekiri:

1. Esimeseks, kallis vana vaimsus, tahaksin väga, et sa jätaksid maha kõik, mida on sulle õpetatud, mida iganes, kuni käesoleva hetkeni (Krayon mängides üllatust). „Pea nüüd kinni Krayon, kuidas nii, miks? Need olid ju nii sügavad õpetused, mida oleme saanud oma vanematelt, koolist ja kõigilt, kõigilt, kõigilt“. Kõik, mida oli teile edasi antud, lähtus sellest, kuidas asjad töötasid vana paradigma energias. Kuid nüüd see muutub. On vaja, et te oleksite suutelised heitma minema kõik, mida on teile õpetatud. Oleme teile ka rääkinud, et seda on teil raske teha. Sa küll ühest küljest tahaksid heita vanad õpetused minema, kuid see näib sulle reetmisena nende suhtes, kes on seda õpetanud ja nendeks võisid olla sinu armastavad vanemad, parimad sõbrad, õpetajad. Kuid sa peaksid sellest üle olema ja aru saama, et kõik õpitu oli kohane sellele konkreetsele ajale. Kõik  eelnev õpitu oli ajutine, kuid nüüd oled sa juba nagu nn. „uuel planeedil“, kus vana paradigma enam ei toimi. Kui heita minema kõik vana, on sulle raske, kuid tea, et siiski see väljakutse on teostatav. Võta ette ja tee ära.

2. Teiseks, kõik, mida oled vanas energias ära õppinud, kõik, mis sinu jaoks töötab, mis on sina, mida tead enda kohta, mis loob sinu piire, heida kõik see minema. Uues energias sa ei ole võimeline praeguse endana ellu jääma, sa hakkad mõõtma end oma minevikuga. Seetõttu ära tiri enda järgi mineviku jäänuseid, heida need minema. Astu uude aega värskena, vabana mistahes teadvuse koormast, mida pidasid seni õigeks. Kallid, lausa kõik, mida olete ära õppinud, mida läbinud raskustega, mida oskate, see kõik on toimunud nagu pimedas ruumis, kus ei olnud võimalust näha teine teist. Üksnes kobamisi suutsite määratleda, mis toimub teie ümber. Kindlaid järeldusi saite teha vaid tuginedes tunnetustele, sest te ei suutnud selgelt näha teine teist. Nüüd olete liikumas Valgusesse, olete juba õppimas seda (Krayon uhkusega) – koherentsust, kooskõla, õpite liitma oma südameid. Olete õppimas asju, milliseid varem isegi ei olnud olemas ja teile avanevad sootuks uued atribuudid. Te ei ole võimelised viima Valgusesse seda, mida olite õppinud Pimeduses, sest need ei hakka seal tööle, kuna Valguses ei ole sellele vastavaid atribuute. Muidugi ei ole see lihtne. Kuid, vana vaimsus, ma tahaksin öelda paljudele teile, kes  loevad või kuulavad ja analüüsivad, kui saate sellega hakkama, siis teil ilmneb soov ja tahe astuda uude ellu, uuele teekonnalae. Vaimu kaunidus on selles, (Krayon kerges õhinas) et keegi  armastab, ja sedavõrd, et võimaldab võimalusi, nügib kergelt ja loob sellega mõningaid raskusi, et saaksid vabaneda viimastest koorma jäänustest.

Kallid, see on Jumala armastus, see näitab, kuivõrd armsad olete Temale. Ta ei eira sind, ega ütle, et see inimene ei kõlba millekski, ta on mõttetu, lähme järgmise vaimsuse juurde. Vaim nii ei tee, kuna Jumala armastus sinu vastu on midagi enamat ja suursugusemat. Jätkub sinu nügimine ja meeldetuletus sinu jaoks liigsetest asjadest, milledest  jätkuvalt  hoiad kinni. Vaimul on teada, kelleks sa saad, kui vabaned liigsest. Sa jõuad Valgusesse, elad kauem, sa ei muretse enam ega ei tõmba võõraid muresid enda peale  vaid tegutsed kõiges mõistvalt. See on sootuks teine asi.

3. Kolmandaks oleks tarvis, et te lõpetaksite mõtlemast, mida teised arvavad teie kohta, kuna asjad on muutumas. Praeguses uues energias kujuneb suurem esoteeriliste tõdede vastuvõtmine ja see sünnib rahulikult, märkamatult. Kui hakkate inimestele rääkima, millesse usute, siis hakake jälgima ja te hakkate nägema, et kuulajad ei pööra teist ära, vaid astuvad ligi ja paluvad, et sa räägiks neile sellest rohkem, kuna nad ise on hakanud samuti tunnetama midagi sellist. Seega oleks hea, kui heidaksite minema kõik oma arvamused sellest, kellena olite vanas energias, hakkaksite suhtuma endasse teisiti ning mõtleksite endast teisiti. Oleks hea, kui te pööraksite kohe oma tähelepanu reageeringutele, kui räägite neile Valgusest, terviklikkusest, sellest, milles olete praegu ja millesse te usute. Väga paljud nende seast astuvad teile lähemale, ega hakka teist kõrvale hiilima. Astudes teile ligi, ütlevad, et nad on varemgi kuulnud midagi sellist ja nad paluvad sind sellest neile põhjalikumalt rääkida.

Kuid kallid, on olemas veel ka teisi asju, millistest oleks tarvis vabaneda. Mida rohkem heidate minema, seda kergemaks teil läheb. Kuidas oleks, kui heidaksite kõik kolm korraga minema? Kui te seda teeksite, siis see hoiaks teid ära paljudest pettumustest.

Oleme rääkinud teile varem ja ütleme taas, et veel enne, kui läheme ülejäänud kolme juurde, te peate heitma minema oma teadmised sellest, mida tegid eelmised (vana energia) atribuudid. Kuid kuidas see on teil võimalik, heita minema teadmised, mis olid teiega alati ja vajalikud? See on võimalik nii, et te heidate minema arvamuse, et teil on nende järele eriline vajadus. Unustage igaveseks vanad atribuudid. Kas mõistate, et uues Valguses, rääkides metafoorias, saate näha ka teisi inimesi, saate häälestuda neile, ühineda nende südameis. Teil võib sündida energiate sulandumine, mis ei olnud võimalik vanas energias,  olles pimeduses. Just seetõttu on uued atribuudid sootuks teistsugused. Nüüd olete Valguses ja olete võimelised kõike nägema.

Oleme rääkinud lugematuid kordi, et kõik oleneb teie eluteest, sellest, kui kiiresti  astute oma teed, sellest kuivõrd sünkroonsed olete nendega, keda kohtate, keda saate aidata ning kui efektiivne on teie abi. Pea vastu, Vana Vaimsus, tee väike paus, võta lühike puhkus, sest seda on sulle vaja. Sind on ootamas ees täiesti uus töö.

Viimased kolm  kuuluvad muutuste vastuvõtmisele. Inimolevuse jaoks see on keeruline, kuid vanale vaimsusele on see lihtsam, kuna nende Akašide salvestised on täis ajastute kogemisi.

Esimene järgmisest kolmikust on:

4. Muutuste vastuvõtmine, uute atribuutide vastuvõtmine, uute viiside vastuvõtmine.

Kas olete suutelised neid kõike vastu võtma? See on pea sama raske, kui vana koorma maha heitmine. Reaalselt võttes, midagi pole kadunud. Asjad, millised heitsid minema, ei saa kusagile kaduda, kuna need on osa sinust ning jäävad nendeks alati. Minema heitmine on teatud metafor, mis ütleb, et sinu psüühika on puhastunud sellest, mida oled tunnistanud enda omaks, seega sa oled valmis uue vastuvõtuks. Olla valmis uue vastuvõtuks, see on imeline seisund. Mida enam te muutusi kardate, seda hullemaks teil läheb. Peapõhjuseks on see, et te võtate muutust, kui midagi rasket, kui midagi sellist, mis teile eriti ei sobi ja ikkagi tahaksite jääda vanale teele. See võib olla seetõttu, et muutuses endas on teie jaoks midagi sellist, mis tekitab teis ebamugavust? Just sellest ebamugavuse tundest peategi üle saama.

Kallis vaimsus, sa peaksid teadma suurt tõde, et sa oled tulnud suurtest muutustest läbi. Sa oled olnud seal, kus ilmutati ja leiutati kõike seda, mida saad nüüd kasutada. On tulnud aeg  kõik see üle vaadata. Millega sa ei ole nõus? Mida sa ei hakka tegema?

Tulevad sellised atribuudid, mis ühendavad sind teiste inimestega, kusjuures sellisel viisil, millest sa ei ole olnud võimeline isegi unistama. Need atribuudid võimaldavad tegelikult tervendada, võimaldavad energiate sulandumist ühtseks, südamete liitmisi kaugete maade taha ja seda nimetatakse koherentsuseks. Kas teile meeldiks selline olukord, kus saaksite saavutada üleilmset koherentsust vastava atribuudi abil, või siis, kus igaüks vaataks sulle otsa ja sina neile? Kuid see aeg tuleb. Mis oleks, kui kogu ilm  ootaks seda, et teadus näitaks kõigile, et see töötab? Noored inimesed on häälestunud sellele (Krayon, kui pallimängu juures) aeg maha, vaheaeg, koherentsuse nõupidamise aeg ja nad koos vaatavad otsa millegile (Krayon muiates), mille kohta ma täna ei ütle veel, mis see on. Teie arvates see on naljakas? Kuid see tuleb.

5. Ja teine, viimasest kolmest. See on üks keerulisematest asjadest, mida on raske muuta oma psüühika läbi. See on psüühikas raskesti muudetav. Ärge lubage minevikul dikteerida teile tulevikku. Kuid seni olete lubanud sellel sündida. Te lubate sellel sündida seetõttu, kuna see on see, kuidas asjad on seni käinud. Te olete õpetanud endile, kuidas asjad peavad käima. Olete mõningates asjades ootamas ebafunktsionaalsuse ilmnemist. Kui sellised asjad sünnivad järjekordselt, siis vaata neile otsa ja ütle endamisi, et ebafunktsionaalsed asjad on taas minul külas. Olles Valguse uues energias, ära luba sellel, mis toimus minevikus, tulla kaasa tuleviku Valgusesse. Vana hakkab pidurdama sind, hakkavad toimuma asjad, mis on seotud mineviku jääknähtudega ning seda seni, kuni sa ei puhastu neist täiesti. Alles siis hakkavad sündima sellised asjad, mida sa ei ole osanud oodata, need on puhastunud ja hakkavad tööle uutmoodi. Sajandite jooksul, olite teadlikud vaid ühest teest, ühest viisist. Kuid äkki, Valguse tulekul näete ja imestate kas tõesti, kas see on päriselt?  See oli nimekirjas viies ja nüüd kuuendast.

6. Muutus, mis ei näigi kuigi keerulisena, kuid on siiski, oh kui keeruline. Ja see on päeva peamine teema. Teil on vaja õppida oma elus lõõgastuma. Kas oskate seda teha?

Kui juhtub, et teed sammu tagasi, siis kohe on sulle ligi roomamas monstrum, nimega hirm, ta püüab kugistada alla kõik, mida oled kunagi teinud, kõik, mis on olnud sulle hea. Tema sooviks on, et sa unustaks Valguse ja vajuksid tagasi Pimedusse. Selline seis võib kesta veel mõnda aega, võib tulla pettumuslikke väljakutseid. Ärge lubage  seda, et kukuksite sellest kaunist rongist välja, milles olete sõitmas. Kaks sammu ette ja üks samm tagasi, kaks sammu ette ja üks samm tagasi. See ei ole ronimine mööda treppi, astmelt astmele, mingil inimkonna valgustumise redelil. Mõned ei ole võimelised jääma rongile, ka nii on juhtunud. Mõned vaatavad seda ja ütlevad, see on liiga raske minu jaoks, ega ühti minuga. Ma palun sind, väga palun – lõõgastu!!!

Kogu informatsioonil, mida teile täna edastasin, oli oma kindel eesmärk – kuidas saaks liita ja kooskõlastada teie südameid?

Kooskõlastamise ja tasakaalustamise protsessid inimeste vahel, rühmades ja eraldi isiksuste puhul, kahe või kolme kaupa, osutuvad olulisteks, kriitiliselt olulisteks. Teil seisab ees praktiseerimisteekond, kuidas säilitada jätkuvalt oma tasakaalu. Ei tasu tõmmata võõraid probleeme enda ellu ning samastades neid endaga, lubades neil tõsta oma koormad teie õlule, lüües sellega teid rivist välja. Teil on vaja säilitada tasakaal, et mõista, millest Maa on läbi minemas. Nüüd, kui olete saanud teada, kuidas see toimub, olete ootustes.

Kas olete juba märganud midagi? Kas olete märganud, et sõnumid Krayonilt on muutunud spetsiifilisemateks? Kõik aastad, enne 2012, olid ettevalmistusteks, et saaksite teada, kes on Krayon,  mis on terviklikkus, kaunidus ja armastus, mis on ootamas inimkonda. Alles nüüd algavad õpetused, kuidas minna Nihkest läbi, et sinule, vana vaimsus, oleks arusaadav, mis  toimub ja miks see toimub.

Pane käsi südamele, ole rahulik ning tea, et eksisteerid kindlal eesmärgil, sa oled selle planeedi Valgus. Ära lase kellegil ajada sind segadusse, ei hirmudega, ega kahtlustega sellest, kes sa tõeliselt oled ja mida oled tegemas. Tänaseks piisab.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEEST poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga