VÄLJA PARADIGMA. UUS REAALSUS

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon Magnetilisest Teenistusest

Paljud inimesed veel ei mõista Välja paradigmat.

See on kujutlus, mida paljud inimesed pole uskunud, kuigi see on alati olnud ning te olete  alateadlikult sellest teadnud.

Kui inimene astub tervendaja ette, koheselt käivitub alateadvus, mida Lemuurias nimetati koodi tunnetamiseks. Kuna Lemuurias puudus kirjaoskus, siis alateadlikku mõtet peeti koodi tundmiseks. Kood on midagi hieroglüüfi mõistmise taolist, mis on nagu kontseptuaalne keel, milles üks sümbol tähendab paljut ehk mis on kui millegi mõistmise kood. Seetõttu ärge imestage, et peaksite teadma koode. Need on nagu mõttekombud, ehk isiksuse mõttekombud, mis on olemas igas tervendajas.

Võib olla olete tunnetanud mõnede inimeste ümber näiteks armastuse koode, hirmu või viha koode. Koode on palju ja te hakkate neid tabama, tunnetama ja mõistma. See on midagi ootamatut teie jaoks ja kutsub inimkonda taas lineaarsusele.

Olete liikumas A-lt B-ni, seejärel B-lt A-ni. Kuid olla üheaegselt nii A-s, kui B-s, ei vasta teie reaalsusele ega teie mõistusele. Kuid siiski, kui mõtlete B-st, siis juba olete selle juures ning hiljem jõuate ka ise kehaga sinna.

Midagi sellist esineb teie tervendamise keskkonnas, läbi mille, teist paljud, on saanud imelist tervendust. Kui tervenemine on toimunud, siis alati soovitatakse teha järelkontroll, et haigus ei korduks taas.

Mis siis toimub selle juures? Kas on see täielik, või ajutine tervenemine?

Ma pean teile ütlema, et teie ühiskond mõjutab teie alateadvust. Teil võis toimuda täielik tervenemine, kuid teie ühiskond väidab, et seda ei saanud olla. See ühiskonna väide, imbub teie alateadvusse ja kõik algab otsast peale. Tehes mistahes teste, te üksnes toetate haiguse tagasi tulekut.

Kui olete täiesti kindel enda tervenemises, siis ka haigus on sellest teadlik, et ta ei saa enam teie kehasse naaseda.

Ükskõik, mis teiega toimus, kas ise saatsite haiguse minema, või sündis imeline remissioon, või tervendaja aitas teie keha keemial terveneda. Olgu, mis oli, kuid te vabanesite haigusest. Ülemineku paradigma deviis ongi, et mingi haigus ei saa tulla tagasi, kui ta on tervendatud.

Kas mõistate?

Selline on ülemineku deviis, see on ümberhäälestus, selle ümbermõtestus, mis aina kinnitas, et see on hetkeks, et kõik võib tulla tagasi ja nii see on ka varem olnud. Kuid siiski nüüd enam mitte. Kirjutage ümber lineaarsuse mõiste, millel ei ole midagi ühist võluväel tervendusega.

Kas mõistate?

Võtke see teadmine omaks, see on teie võimete kohane.

Väli aitab tunnetada toimuvat, või teatud määral toimunut, isegi asjade puhul, milliseid te ei teadvusta veel, või millistes te ei ole kindlad. Kuid see ei ole tuleviku ennustamine, see on vaid liikumine järgmise potentsiaali suunas. Potentsiaalide hulk on tohutu, kuid oma välja vahendusel teie saate kokku teile kohase potentsiaaliga, mis aitab teie vaimsusel tõusta kõrgemale tasemele. See oleks kui teie reaalsuse potentsiaalide ring, millesse on teadvustunud teie vaimsus. Suhtlus selles toimub teil paljumõõtmeliselt.

Kas mõistate?

Selline on paradigma vastuvõtt ja selle mõistmine.

Kui väljute lineaarsusest, siis võite oodata imelisi asju. Teised võivad küll arvata, et see ei ole võimalik. Kuid nende arvamine on vale, aga teie peate olema kindel, et olete õigel teel. Nemad on veel lineaarsuses, aga teie olete teinud pöörde paljumõõtmelise paradigma poole. On märkimisväärne hulk kontseptsioone ja seondusi, milliste kohta te ei oodanud, et need on sellises seonduses.

Te kõik olete kaasatud üleminekusse. Selline on kõigi peamine suund. Suurepärane muutus on perspektiivis ja paradigmas. Just seetõttu olete Kaheteistkümne Ringis. Just siin saate näha ja mõista suurepärast ülemineku sündmust.

Uus reaalsus.

Edasi räägime sellest, miks antud kogemine hakkab erinema senisest ja miks uued atribuudid hakkavad erinema senistest. Miks isegi metafüüsikasse süüvinud, hakkavad eitama neid. See on võime puudutada asju, mida ei olnud seni võimeline puudutama keegi ning see on teie enda vaimsuse energia. Oleme kaua ja palju rääkinud, et teie teadvus ei ole veel arenenud sedavõrd kõrgele, et kogeda seda uut ning edasi hakkangi teile sellest rääkima.

Teile on alati räägitud, et vaimsus kuulub eesriide tagusesse ning millega saab ühilduda alles peale keha surma. Kuid tegelik reaalsus siiski on teine.

Vaimsus on alati olnud teie teadvuse osa, kuigi vanas energias, ta ei olnud teile kättesaadav. Kuid nüüd asi on muutumas ja seda võimaldab üleminek. See tuleneb Valguse kasvust, mida  kannavad Vanad Vaimsused. Vanad Vaimsused, te pole siin juhuslikult. Te olete muutmas planeeti oma mõtte ja tegude energiaga, kuid teil on veel midagi enamat, mida ei olnud teie eelkäijatel, ega teil endil, teie eelmiste elude ajal. See tuleneb ärkamisest, mis toimub otse teie seesmuses ja see teeb paremaks kõike, kelleks olete.

Uued asjad on teie kõrgem teadvus, teie võime hakkama saada selliste esoteeriliste asjadega, millistest räägime täna.

Millised need võivad olla?

Esimeseks, et mõista täna toimuvat, teil tuleb jõuda sünkroonsusesse.

Ehk tuleb taas ületada sild –  silda lineaarse Mina ja paljumõõtmelise Mina vahel.

Lineaarne Mina on see, mida on räägitud teile teist.

Paljumõõtmeline Mina, on see, mida tegelikult te ei tea, ega teadvusta, kuna see on teie ülejäänud paljumõõtmeline osa.

Teie teadvus on lineaarne ja see on alati olnud sellisena.

Seega, silla ületamine on metafoor, millega saab selgitada üleminekut ülimalt pühasse kohta.

See metafoor selgitab üleminekut sellele, mida teie jaoks polnud olemas ning sild aitab jõuda enda suuremasse ossa.

Kus see on, kuhu lähete?

See on teie seesmuses ja  te lähete oma  pühamasse osasse.

Silla keskel on udu, teie teadmatus, mis varjab silla teist otsa, teie enda seesmust. Teie enda seesmus ongi teie vaimsus ja mis on alati olnud teiega.

Ehk lähme sillale ja vaatame, mis avaneb sealpool silda. Mõnele sellest saab imeline kogemine. Siin ei ole vaja teeselda, siin ei ole tarvis afirmeerida, vaid on vaja minna reaalselt, astuda oma teadmatuse udu poole. Udu hajudes te ei näe, vaid te teadvustate. Te teadvustate oma seesmist ilma.

Kõik, mis tegi teid seni rahutuks, hakkab taanduma – te olete jõudmas oma suuremasse osasse. Võiks isega öelda, et olete oma teadmatuse pilvede kohal, mis tegid teid seni rahutuks. Pilvede all on see, kust te olete pärit. Sealt olete pärit. Seal on see, mida Looja on andnud teile. Seal on teie vaimsus, mis on Loovuslätte osa. Võite öelda, et teie vaimsus on osa jumalikkust loovusest, osa Loojast endast.

Te jõuate portaalini, mille kaudu jõuate templini, selle auditooriumisse. Auditooriumis tõusete lavale ja istute seal toolile. Laval on vaid üks tool. Toolil istute küll teie, kuid auditooriumis te pole üksi. Kui olete saanud sellega hakkama, siis kõik olete oma vaimsuses ja istute oma toolil. Seega,  te kõik olete vaimsuse ühesuses ning kõik istute ühel ja samal toolil.

Kuigi keegi ei ole jõudnud selleni, siis teadke, et ka teie istute sellel toolil.

Nii te aitate neid, kes vajavad abi – teist saab tervendaja – te olete programmeeritud selleks.

Nii on paljudega teist, kes loevad seda sõnumit. See on uus atribuut, mille abil saate pääseda siia ja külastada oma vaimsust ja see avab ukse selleni, mis hakkab toimuma edaspidi. See avaneb neile, kes mõistavad seda ja võtavad seda reaalsena.

Miks ka mitte näha seda, mis ees on ootamas. Ma ütlen teile, mis see on.

See on täielik teie keha tervenemine, viimse rakuni.

Selline energia on siin, sellel toolil. Pange tähele kõik, kes istuvad sellel toolil – see  tervendab neid, kes seda vajavad. Lubage olla hetkes, milles toimub täielik tervenemine, milles mistahes haigused taanduvad ja kaovad.

Auditooriumis on palju Meistreid, kes tegelevad samaga. See pikendab teie olekut planeedil, kuna teie olete planeedile vajalikud. See kõik on teie päralt ja te saate võtta seda kasutusse. See on miski, mis kuulub vähestele. Hetkel, kui istute sellel toolil, see kuulub igale ühele teist. Igale ühele, mitte üksnes neile, kes loevad seda sõnumit. Igale ühele, kes teadvustab seda, kes hakkab vabanema seni kehtivast reaalsusest, mis peab seda kõike võimatuks.

Ma tahaksin näidata teile uut reaalsust – uut reaalsust, mis on teie kõigi jaoks. See on kohatu, et valgus, mis teis on, on üksnes teie jaoks.

Oleks hea, kui te tunnetaks vana reaalsuse taandumist. Tervendajad auditooriumis aitavad teid selles. Tõustes toolilt ehk tunnete end teistsugusena, kui tulite. Kuid selleks on tarvis täielikku ja lõplikku usaldust ja veendumust, et olete selle ära teeninud.

Hirmu ümbermõtestamine.

Üleminek, mis on käimas planeedil, on teadvuse üleminek uuele tasemele. Inimolevus ärkab uue mõtlemise tasemeni. Seda võiks pidada inimkonna pöördsündmuseks, kuid meie nimetaksime seda ärkamiseks terviklikkusesse.

Enamgi veel – see on iga Vana Vaimsuse isiklik ärkamine, iga isiku ärkamine, kes ei ole veel Vanaks Vaimsuseks, kuid püüdleb selle poole.

Seni oleme vaadelnud vastuvõttu, teie reageeringut avaldumistele, kuidas hoiduda soovimatutest tulemustest. Ehk ärkamine on teadvuse tõus, kasvõi vähesel määral, mis  aitab asjades, millistega puututakse kokku igapäevases elus.

Oleme rääkinud üleminekust üldises ulatuses. Ja see avaldub paljudel viisidel ja erineb täielikult teie esivanemate aegade teadvusest. Täna püüan tuua teid ühele neist viisidest lähemale, et saaksite mõtestada lahti seda, mida igapäevaselt tunnetate oma kultuuris – see on hirm, mis esineb teil kõigil. See paneb inimesi pöörama tähelepanu oma elule.

Igal ühel teist on oma mõistmise programm, mis ei olene teie esivanematest, vaid te olete programmeeritud kartma midagi.

Teie seas on palju Vanu Vaimsusi, kes on vabanenud sellest hirmust.

Kuid käesoleval ajal on teil veel palju hirmusid, mida on kujundanud teie kultuurid.

Kui tulin partneri ellu, siis temas oli palju sellist, mida ta kartis.

Muide, ärevus ja hirm lühendavad teie elu.

Siin on kohane meenutada oma sisemist last ja olla võimeline muutma hirmu naljaks, et naerda hirmu üle. Palju hirmusid olete loonud ise oma mõistusega. Ja ka minu partner (Lee) mõistis, et enamus hirmusid on loodud tema enda mõistuse poolt. Kui ta teadvustas oma hirmu, ta omistas sellele isiksuse staatuse. Seda isiksust ta kujutas endale ette suure tulekerana, mis tegelikkuses osutus väikeseks mehikeseks, kellele ei tasunud pöörata isegi tähelepanu. See oli tema jaoks naljakas ja sellest peale, mistahes hirmu, ta võttis sellise naljana. Kinnitades endale, et ise on loonud selle mehikese, kellest vabaneda muidugi ei saa, kuid naerda tema üle saab küll. Selline viis töötas tema puhul.

Hirm on programm, mida olete paigutanud oma teadvusse ja see töötab, kuna  tunnustate seda, kannate tema üle hootl ning  räägite temast teistele. Kuid nüüd on aeg hirm ümber mõtestada. Ta on puhas võltsing, kuigi tuleneb teie mõistusest. See tuleb ümber mõtestada.

See on uus atribuut ärkavale vaimsusele. Te ise olete teinud valiku karta ning ise olete võimelised sellest ka vabanema. See on teie valik – see on ärkamine. Paljud on vabanenud temast, hakates teda armastama, hirm ei suuda taluda armastust.

Selline on sisemise lapse töö. Kui vabanete hirmust, ta hakkab teid aitama. On palju teisigi atribuute, millised aitavad pikendada elu

Erinevad reageerimise paradigmad teatud liiki asjadele.

Teie planeet on tõemeeli väljumas lineaarsest olekust ja tõusmas paljumõõtmelisse, teadvustatumasse olekusse. Olete väljumas lineaarsest teadvusest, milles asjad olid seatud teatud viisil, tegite asju teatud viisil ning reageerisite neile teatud viisil – nii tegite alati.

Kuid väljudes sellest ringist, teil avaneb uus teadvustus. See on parim viis kirjeldada toimuvat. Kuidas asjad ka poleks, kuid need erinevad olnust tugevalt.

See on teema lähimaks ajaks – erinevad reageeringute paradigmad teatud liiki asjadele.

Täna räägin teie reageeringu paradigmast ennustustele. Toon ühe näite

Veel enne, kui hakkasime rääkima sellest (aastal 2021, oli juttu sotsiaalvõrkudest), siis sai mainitud selle aasta arv. Siis mainisin, et sellest saab Avanemise aasta (avanemised, avastamised, paljastused, valgustumised).

Seejärel, aastal 2022, oli taas aeg mainida seda arvu, nagu olen seda teinud varajasematel aegadel ja igal korral oli see sama. Ma ütlesin, et see on Avanemise aasta jätkuks.

See oleks pidanud kutsuma teis esile teatud reaktsiooni. Kuid ärkamise reaktsiooni asemel esitasite küsimuse, et kas Avanemise aasta ja Avanemise aasta jätk, ei ole üks ja sama, et kas iga aastal ei peaks olema erinev nimi?

Selline oli teie lineaarne reaktsioon.

Kuid üks osa teist reageeris küsimusega, et sa räägid ju avastustest, kus need on?

Lineaarne reaktsioon ootab kindlaid sündmusi, mida saab näidata kui toimunut.

Kuid lubage teilt küsida, et kas te olete näinud muutusi tervikuna, või näete ainult inimeste reageeringuid, aastatel 2021 ja 2022.

Kui vastate, et ei ole näinud, siis olete istunud kapis.

Kogu Ilm on ju  reageerinud uue paradigma kohaste muutustele. Kas olete teadvustanud, et selle aasta esimeses osas kogu maailm häälestus sõja vastu. Seekord, kui algas sõda, maailm ei polariseerunud, ega sukeldunud üleilmsesse sõtta.

Kas olete teadvustanud seda?

Kas võtate seda avastusena – teadvuse avastusena, mis oli muutunud.

Planeet soovib rahu ja seda soovite ka teie.

Planeet kuulutab – ei sõjale. See on viinud üldise šokini.

Kas see pole avastus?

Olen aastaid rääkinud, et kui valgus hakkab esile tulema, leidub neid, kes soovivad kõik jätta endiseks.

Kas te ei näe siis neid? Kas tõesti ei näe?

Kuidas on nais küsimustega?

Naised astusid välja ühe noore naise surmamise pärast, kuna nais küsimus selles riigis on vääriti mõistetud.

Kas see ei olnud revolutsiooniline avastus?

See on alles algus. Nüüd hakkab inimestele omama tähendust see, mis kunagi ei tähendanud midagi. Siis oli reageering – see on õige, aga see ei ole õige ja nii see peab ka jääma.

Seda nägite seni.

Nüüd see enam ei mahu aja sisse. Muutused ja nihked toimuvad, vaatamata aegadele, mida olete näinud nende kahe aasta jooksul.

Nüüd ehk mõistate, miks ütlesin seda, mida ütlesin.

Te siiski reageerite lineaarselt kõigele, mis toimub regulaarselt.

Ehk mõtleksite hoopis sellele, miks teie planeedil on toimumas imelised asjad?

Ja ometi on neid, kes toonitavad, et teil toimuvad üksnes halvad asjad.

Samas mõned vaimsused väidavad, et kollaps peab toimuma, nii või teisiti, teatud kohas, teatud ajal, tuleb vaid hoiduda sellest kaugemale.

Kas on ikka nii?

Midagi pole toimunud, need on olnud puhalt ennustused.

Hoopis paradigma on muutumas.

Seega ennustajad, peate vastutama oma sõnade eest. Tasuks uurida nende ideid, miks nad püüavad hirmutada. Mõistes nende tegutsemise mustrit, võite suhtuda neisse teisiti.

Olge valmis uuteks uudisteks, mis hakkavad erinema täielikult senistest. Pange tähele mustreid, mida ei märganud varem…

Armastuse mustrist oleme rääkinud juba 33 aasta jooksul ja see kinnitab, et valgus võidab niikuinii.

On aeg võtta käsile oma vastuvõtt, et näha täiel määral selle Ilma mustreid. Sellest oleme rääkinud ajast, kui püüdsime selgitada teile alustõde.

Kallid, Üleminek liigub lähemale. Osa Üleminekust on ärkamine elu arusaamisest, kui sellisest.

Ja nii see on…

Krayon

Kategooriad:

1 kommentaar

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga