VALIK – Boulder, Colorado 2019

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest

Me kutsume teid võtma osa mõneminutilisest meditatsioonist, millel on mõndagi ühist antud sõnumiga, et saaksite hoomata sõnumi sisu, veel enne sõnumi tulekut. Sellel lühikesel hetkel tahaksin avaldada tunnustust teile, sest sellel aastal täitub 30.aastat sellest, kui toimus esimene Krayoni kanaldus. Partner, Lee Caroll, peab seda aastat juubeli aastaks. See on juba kolmekümnes aasta, mil ta saab aru, mis temaga kunagi toimus. Kuid mu kallid, temal oli siiski ka ettevalmistuse aeg, mis oli isegi veelgi pikem kui 30.a. Siit jõuame selleni, et iga inimese psüühikas on hetk, kus ta peab tegema otsuse. Otsuse tegemine mingitel elu hetkel seisneb nõustumises, et kas lubate nähtamatutel asjadel ilmuda teie ette, ja selliselt, et saaksite näha neid. Teie ees istuv inimene oli insener, kelleks ta on teatud määral ka praegu, sest temas on teatud omadused jätkuvalt olemas. Tal kulus palju aega selleks, et nõustuda ebatavaliste asjade olemasoluga.

Igaüks peab tegema oma valiku.

Igal lugejal või kuulajal, on omal ajal tulnud teha mingi valik. Mõni tegi seda lapsepõlves. Mõni ei ole teinud veel  valikut tänaseni. Kuid valikute tegemistel on  teatud loogika, mida tahan teile esile tuua. Selleks teen 30 aasta kokkuvõtte. Loogika on siin järgmine. Kes te olete reaalselt? Kas olete üksnes kogu teile räägitu vili või olete see, kes on  võimeline mõtlema väljaspoole enda lahtrit, mis on kujundatud teiste poolt räägitu põhjal. Teil tuleb teha valik nendest kahest:

  1. kas väljute oma lahtrist, ning vaadates ringi, kinnitate seda õigeks ja lähete oma lahtrisse tagasi.
  2. või, väljudes oma lahtrist, kinnitate, et sellest väljas on olemas mingi iva, ning asute seda edasi uurima, kuigi teie enda lahtril on siiski teie jaoks mingi väärtus.

Ka minu partneri jaoks oli tema lahter väärtuslik, kuna ta leidis selles elu loogika, selles ta nägi mõtet, selles oli tal hubane olla ning see ei kutsunud temas esile mingeid vasturääkivusi. Kallid, teie lahter on sageli teie jaoks mingiks mõnusaks kohaks. Kõik, mida teile räägitakse, kõik, mida  teevad teised ja sellega piirdubki kogu teie ümbruskond ja nägemine. Te isegi ei teadvusta, et see lahter on teie sisemuses.

On vaja avaneda uutele protsessidele planeedil.

Kallid, kas saab olla, et on olemas mingid nähtamatud asjad, mis on hulga-hulga suuremad sellest, mida on teile millal iganes räägitud? Kas on olemas süsteeme, mis on hulga suuremad neist, millistest on teile räägitud? Kas on võimalik, et planeedil on käimas protsess, mis on esoteeriline ja hõivab kogu inimkonna teadvust, mis paneb nägema veidraid asju, millised toimuvad kas praegu või tulevad veidi hiljem? Vastus on jaatav.

Kas planeedil on toimumas midagi, mis oleks täiesti uus, mis on erinev, mis on ebatavaline ja mida ei ole kunagi varem olnud? On, ja seda on võimalik öelda praktiliselt kõige kohta. See ei ole olnud alati nii, kas pole? Me ütleme teile, et teie lahter või karp, millesse olete end paigutanud, hakkab teid üha enam pidurdama ja tagasi hoidma ja seda vastavalt planeedi evolutsioonile, mille mõjul enamate teadvus hakkab muutuma ja avanema. Kui jääte jätkuvalt oma karpi, siis lasete kõik endast mööda minna. Mis segab teil jõuda kokkuleppele iseendaga, olla nõus avama oma piiravat  karpi mõneks ajaks, ning vaadata kõike väljaspool selle piire.

Teil on teadlane Greg Braden, kes teeb tööd teaduse ja vaimsuse piiril, ta viib teie silme all läbi õppetunni ja teeb seda omal viisil. Ta hakkab punkt punkti järel,kiht kihi järel avama teie ees midagi imelist. Kõige imelisem on see, et teadlane viib läbi vastavaid uuringuid, kuid siin, teie koolides ja uudistes, ei ole neist midagi teada. Teadlane avas ennast piirava karbi ning asus uurima teaduslikult, võttes suuna hoopis teise suunda, millest teile on  räägitud. Temal ei olnud vaja selleks mingeid kanaldusi, ega vajadust minna transi, et suhelda millegi teispoolsusega. Ta jäi üksnes teadlaseks ja jätkas oma uuringuid, millised andsid positiivseid tulemusi. Tahaksin teile rääkida  midagi sellist, mida teil on vaja  kuulda. Teadus, läbi oma uuringute, hakkab peatselt veenduma, et armastus on tõestatav, et mõistmine on esimeseks direktiiviks Maa peal, et inimnatuur ise hakkab muutuma.

Kuid millised avastused on teadlasi ootamas ees? Ma tahan öelda teile, et te ise, kohe siin, saate ise avastustest osa võtta. Selleks on vaja, et te kõik oleksite selliste ideede kaasosalised. Teadlased tahavad teada, et  kas inimene on tulnud Maale juhuslikult? Kas tõepoolest, juhuslikud muteerumised evolutsiooni käigus, on loonud teid? Või siis  toimus teadlik ja sihipärane, imeline kardinaalne sekkumine? Võib olla  just see on kujundanud teie teadvust selliseks, et võimaldas Kõrgemal Väel (või mistahes väel) leida viisi, kuidas saada teie psüühika osaks.

Tahate, et ma väljendaksin seda teisiti? Olgu, ma ütlen seda teisiti. Kas on võimalik, et kuna teie sisemuses on Jumal, siis te ei ole siit pärit?

Lugu Aadamast ja Eevast on ilus, metafo0riline, tõepärane ( lugege seda kord veel). Seda lugu on räägitud teile juba teie sünnist alates. See on iseloomulik ka mõnedele kultuuridele. Lugu räägib planeedist koos loomadega, millistest osa muutusid äkki vaba valikuga inimesteks. Samal ajal Eedeni aeda, mis on samas ka Gaia, tuli ingel ja andis inimesele midagi sellist, mida seni seal ei olnud, midagi esoteerilist ja väga vaimset. Teadlane hakkab rääkima oma teooriat, kuid viib teid samm-sammult samale arusaamisele, isegi lähemale (naer üle ruumi). Kui oli olemas selline plaan, kui teie ei ole siin juhuslikult, siis (Krayon saladuslikult) mis siis toimus? Teie lahter ei anna teile sellele vastust. Egas midagi, me räägime veel, mis siis toimus.

Suurejoonelise ajastu poole.

Kallid, te olete täiesti uues energias, mida nimetaksin Suurejoonelisuse energiaks. Aasta 2019 tuleb eriliselt huvitav aasta. See on katalüsaator-aasta, aasta potentsiaalis on juba asju, millised võivad osutuda teie jaoks üllatuseks. Inimesed ei armasta muutusi. Ma siiski ütlen, et muutused toimuvad just sellistena, millistena  need peavad toimuma. Muutused juba toimuvad ehk märkate, ehk mõistate, või näete neid. Ma küsin teie käest, et  mida olete saanud teada Krayonilt möödunud 30 aasta jooksul? Esiteks seda, et olete sündinud planeedile suurejoonelistena, et teil on vaba valik. Ärge minge kaasa kellegi mõttega, et Jumal Eedeni ajas esmalt andis teile valiku vabaduse, kuid siis kohe hakkas teid hukka mõistma teie vaba valiku pärast. Sellel puudub igasugune mõte, kas pole? Sellel puudub igasugune loogika, kas pole? Olete suurejoonelised, seda olete alati olnud. Teie valiku suurejoonelisus ei kuulu mingile hukkamõistmisele. Teie Valiku Vabadus seisneb selles, et jõuda selgusele, kas liikuda kõrgema või madalama inimteadvuse poole? See toimus kogu planeet Maa olemise ajal kuni jõudsite kontrollmärgiseni välja. Sellest tähtsast ajast rääkisid  juba iidsed, et tuleb aeg, kui toimub planeedi protsesside ühtlustumine, et teie teadvus saab mõõdutundeliseks. Nüüdseks olete ületanud kontrollmärgise, olete jõudnud uude ajastusse. Selle ajastu avanemisel tulevad esile asjad, mida ei ole kunagi varem veel toimunud. Valgus pääseb kõige pimedamatesse nurgatagustesse, hakkab välja valgustama asju, millistest teil ei ole olnud aimugi, et need on olemas. Kallid, see on midagi uut, mille osaks olete ise, just seetõttu olete täna siin. See  tähendab, et olete vanad vaimsused. Kas te siis ei oodanud just seda, ükskõik millises vormis ja missugusel viisil? Sellega kaasneb ka teadvustamine, et ilmselt olete osaline mingis kaunis inimloomuse teadvuse muutumises. Võib olla isegi mitte ainult selles. Te osalete taolistel kokkusaamistel, et kuulda kõiki A’d ja O’sid ja kuidas kõik töötab, mida tuleb veel ja mida kõik see peab tähendama. Olete õigel ajal õiges kohas  ehk isegi enamat.

Paljumõõtmelised asjad on teie ümber.

Kuidas, te enda arvates näete välja, kas sädemega enda sisemuses, mis ootab, mida saab  kuulda kromosoomist, mis on eriline, mis on eriliselt kavandatud just teie jaoks. Mis oleks, kui sinu teadvuses oleks portaal otseühenduseks Kõrgema Teadvusega, mis on Loov Läte. Võite nimetada seda kuidas ise soovite, see  ületab oma võimsusega kõiki Lätteid ja see on andnud elu kogu galaktikale ja ka teile. Olete siin, kuid ma ütlen taas ja taas, et te olete kavandatud sellisena, et teil oleks üksi olemise tunne. Vaadates peeglisse, näete seal ühte palet ja nii kogu oma elu jooksul. See on vaid selline trikk, lõks. Te ei ole suutelised nägema kolmemõõtmelisuse piiridest väljapoole. Kuid tegelikult te ei ole üksi. Kallid, te eksisteerite kolmandas mõõtmes, neljanda mõõtme abil. Kuid reaalselt  eksisteerite paljude ja paljude mõõtmete ulatuses. Seda on tõestanud isegi teie teadus, ta on juba kiikamas paljumõõtmelisuse aspektidesse, kvantväljadesse ja seal olevatesse asjadesse. (Krayon muiates) Ja teie, istudes siin, püüate väita, et peale teie ei ole kedagi olemas, olete üksi.

Kallis loogiliselt mõtlev olevus, kas sul on meeles aeg, kui hakkasid analüüsima neid asju? Seal, kolmemõõtmelisuses, lõid endale lahtri, tegid enda karbi.

Ma küsin sinult taas, et  kas sa usud gravitatsiooni? Võib olla vastad põiklevalt, et ehk sa ei pea seda millekski selliseks, mida pead uskuma. Tõsi, ei peagi, sest sa ise elad selles ja ise tunnistad gravitatsiooni jõudu. Kuid ütle palun, kuidas ta näeb välja, mis värvi ta on? Sa vastad, et ta on värvitu. Just nimelt, aga kui vaataks seda paljumõõtmeliselt, mida sa siis näeksid.? Kuidas näeb välja planeedi magnetvõre, mis värvi ta on? Sa taas ütled, et see on värvitu ja sul on õigus. Kallis mõtlev olevus, kui see on värvitu ja sa ei näe seda, kuidas saad siis ütelda, et seda pole olemas? Kuid samas siiski kinnitad, et need on olemas. Kui nii, siis võib olla on võimalik, et teie ümber on enamgi nähtamatuid asju, mis on grandioossed ja väga kaunid. Võib olla  need  tunnetavad sind ehk isegi  teavad sinu nime? Need ehk näevad, kes sa oled tegelikult ja need on alati sinu kõrval. Kas sa oled teadlik kaaskonnast, mis assotsieerub iga inimesega planeedil? Kui sa seni ei uskunud neisse, kuid  oled teadlik neist, siis võid tunnetada neid teatud elu hetkedel. Kui  oled kusagil aasal või toetud puule või oled ookeani kaldal ja tõstad käed üles, siis sa tunnetad seda kõike, sa tunned, et see energia on sinu kõrval ja sa ise oled selle sees ning see armastab ja embab sind. Kui sa kuuleksid seda, mida ta ütleb sinule, ta ütleb sulle, et ta teab sinu nime, me armastame sind, meid on palju ja me armastame sind.

Elada kontaktis paljumõõtmelisusega.

Seda peaks tegema igaüks teist  ja see on kavandatud kindlal eesmärgil. Mis oleks, kui te hommikul ärgates, nägemata kõiki asju, nagu te ei näe gravitatsiooni või magnetismi või mistahes muid asju veel, kuid te tajuksite Looja armastust enda ümber, mis läbistab sinu DNAd? Selline on teie olek siin Maal. Just selliselt hakkab esile tulema teadvus, mis hakkab looma asju teie ümber. Kas teadsite seda? Kas teadsid, et teadvus iseenesest on füüsiliselt mõõdetav energia? Aga kui ütleksin, et teadvus on võimeline minema A’st üle B’sse, ning jõuab kohta, mida teil on raske uskuda. Selle all pean silmas, et kui hakkate mõistma koherentsust, teadvuse ja teie ümber oleva välja kooskõla, siis teie jaoks muutuksid mõistete tähendused, nagu võimalus, õnnelik juhus. Selline ühtne süsteem on praktiliselt kaitstud sellega, et teil on olemas uus mõistmine ja te olete sellega ühtne ja  see hakkab juhtima teid – kuhu minna ja mida teha. Te olete palju enamat, kui te ise arvate ja selleks on ka põhjust. Osaliselt see ei ole ainult selleks, et terveneksite või elaksite kauem, vaid see oli kavandatud
käesoleva aja  vastuvõtuks.

2019 aasta muutustest.

Vana vaimsus, oled pikka aega käinud seda teed, et jõuda praegusesse aega. Valguse töötaja, sa oled palju aastaid astunud seda teed, et jõuda aastasse 2019. Need olid pikad aastad teile. Kuid kõik hakkab hoogsalt muutuma, asjad hakkavad muutuma teistsugusteks, või hoopis hakkavad lagunema ja muutuma negatiivseteks. Teil on vaja olla eeskujuks ja näidata, et see on kogu seni oleva uuenemine, kõik võtab hoopis uue vormi. Teil on vaja tõusta püsti oma laste, vanemate, sõprade ja lähedaste ees ja neile öelda, et vaadake seda kõike, mis praegu toimub, vaadake seda uutmoodi. Meil kõigil tuleb sellest muutusest läbi minna ning seda me vajasime juba ammu. See muudab meie kõigi mõtteviisi. See muudab kõike, nii äris, kui poliitikas. Lõppude lõpuks jõuame sinna, kus planeedil ei ole enam mingeid lahkhelisid, ega sõdu. Kahju tekitamine teistele muutub mõeldamatuks. Te suundute Teadvuse Kõrgemasse Energiasse.

Kust teie arvates mina tean seda? Ma tean seda seetõttu, et ma olen seda varem näinud. Teie planeet ei ole ainus, kus selline asi on toimunud.  See ehk hämmastab paljusid. Enamus neid, kes kuulavad siin, on vanad vaimsused, nad peaksid teadma, kuidas hirmudega hakkama saada, mis tulenevad kitsast karbikesest, vanade kujutluste lahtrite sees. Targemad vanad vaimsused võivad juba märgata, kuidas asjad hakkavad minema oma kohtadele. Vaadake vaid, kuhu kõik liigub ja kuidas mõningad asjad hakkavad valguse kätte jõudma. Seda on võimalik näha juba sellel aastal.

Ma olen jõudnud teieni erinevaid teid mööda, mõnikord meditatiivse kanalduse teel, mõnikord vestete või metafooride läbi. Kuid see sõnum on avanemisest ja püüust veidigi läheneda ideele, et on olemas hulga-hulga enamat, kui olete võimelised teadvustama endile. Ma kordan taas teile teada olevaid pühasid sõnu, et Jumal  teab sinu nime. Sinu nimi on eesriide taga lauldav valguses, seal on sinu Kodu, kust on sinu hing tulnud ja kuhu läheb
tagasi. Sinu vaimsust armastatakse piiritult.

Lõpetuseks vaatame taas sinu suurejoonelisust, oled osa jumalikkusest, galaktikast, ilmaruumist.  Sa viibid Maa peal lühikest aega, ainult selleks, et viia läbi töö, mis on sinu arenguks vajalik.  Oled armastatud ja hinnatud Jumala poolt. Selliseks jääd alati.

Selline oli tänane  sõnum. Võtke kasutusele võime ära tunda avanevaid asju. Andke luba asjadel erineda sellest, mida on teile paljude, paljude aastate jooksul räägitud.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga