PUUDE KALLISTAJATELE San Jose, California 2019

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest…

Kolmkümmend aastat tagasi, mingil saladuslikul seletamatul viisil, ma ilmusin partneri teadvusse. Temale see oli arusaamatu ja hirmutav. Kuid tema sai hirmust üle. Leidub kindlasti inimesi, kes tahaksid küsida selle inimese (inseneri käest ), et mis oli selleks pöördepunktiks, mis mõjutas tema loogilist mõtlemist, mis väitis, et seda ei saa olla, kuid ta siiski nõustus jätkama, vaatamata sellele, et kõik ümberolijad kinnitasid, et sellega tuleb olla ettevaatlik, et sellest ei tule midagi head. Mis oli pöördeliseks hetkeks, mis pani teda nõustuma sellega?

Tundes seda inimest külaltki hästi, ma teadsin, mis võiks aidata temal ületada kõik kõhklused ja kahtlused. Tegelikult ta ei olnud veel valmis selleks, kuid olgu kui tahes võimas loogiline mõtlemine, inimene ei suuda seista vastu armastusele ja seetõttu partneriga toimuski uskumatu muutus. Iga kord, kui ta istus oma toolile, teda taas ja taas valdas uskumatu armastus – selline, millist ta ei tolnud tunnetanud iialgi varem. Oma noorusaegadel ta külastas sageli oma usukogudust, kus ta tunnetas armastust, mis tõmbas teda ligi ja hoidis kogudusega kontakstis. Kuid isegi seal ta ei tundnud midagi sellist, mida tunnetas siis,  kui istus toolile ja jäi oma vaimsusega üksi. See innustaski teada jätkama, vaatamata igasuguste loogika väidetele.

Armastuses puudub loogika, te ju teate seda ja te ei ole võimelised seda selgitama. Oleme varemgi rääkinud, et oleks veider kujutleda üht hüpoteetilist olukorda, kus kaks inimest vaatavad õrnalt teine teisele otsa, erutatult, sügavalt hingates sisse. Üks ütleb teisele, et ma armastan sind. Kuid teine küsib vastu, et mida sa selle all mõtled, (Krayon purskab naerma) kas saaksid mulle seda selgitada? (rahvas plahvatab naerma) Teile on see mõistmatu, kuidas saab nii üldse küsida. Teile on teada, et inimlikul armastusel on olemas kaunis omadus, see võib kutsuda esile omapärast ärevuslikku olekut, mille tulemusel isegi öösel ei saa uinuda. Niivõrd võimas on inimese armastus. Armumine on üks kauneimaid asju, mida inimesed tunnetavad. Seda võib tunda teine teise vastu, loomade vastu. Seda võib tunda ka Jumala vastu. Armumine on siis, kui vaadates teineteisele silma, sünnib vastastikune tõmme, mida ei ole võimalik seletada. Kui keegi küsiks teilt, et te  räägiksite, mis toimub sellistel kohtumistel, nagu see siin?

Te ei ole suutelised seda selgitama. Te saate vaid vastata, et siin olles te õpite midagi. Kui küsitakse uuesti, et mida õpite (Krayon muiates), siis te ei oska vastata. Kas te nõustuksite sellega, kui ma ütlen teie eest, et te õpite siin, et armastus on niivõrd võimas, et see on võimeline muutma nii teie südant kui ka teid endid. Armastus on sedavõrd tohutu, et ületab kõike.

Mingi aja möödudes, hakkas mu partner  tunnetama end teisti. Mis juhtub, kui äkki avastate, et tunnetate midagi sellist, millele varem ei oleks osanud isegi mõelnud, et olete suuteline seda valdama? Tunnete just seda, et olete armastatav, kusjuures sellisel viisil, millest te ei osanud varem isegi mõelda.

Tänases sõnumis räägin taas  Ühtsusest.

Kui Jumal ehk Vaim, on Meister-Looja, Meister-Füüsik, Meister-Bioloog, kes on loonud sellele planeedile elu, siis tema on selline Olemus, kelle suurejooneline teadvus on teadlik igast taimest, igast liblest, igast lehekesest ja igast liivaterast maapeal. Mitte ainult lineaarses mõttes, vaid ka paljumõõtmelises mõttes. Te ei saa ainult väita, et olete hakanud mõistma, et Jumal armastab teid, kuid mina ütlen teile enamat, et sellises ühtsuses te avastate, et kõik armastavad teid.

Olete osa loodusest.

Kindlasti teate või tunnete looduse armastajaid, kellele meeldib kallistada puid. Võib olla on neid ka lugejate ja kuulajate seas, kellele meeldib emmata puid, ehk on isegi neid, kes kinnitavad, et nende isiklik vaimsus asub metsas. Enamuselt kõik algabki just metsast. Jalutades puude vahel, võib tajuda uskumatud põhjendamatut armastust looduse vastu ja looduse poolt, võib olla isegi tuleb tunnetus, et ise olete samuti looduse osa. Mõned teist, astudes puule ligi, võivad tunnetada looduse enda sajandite pikkust tarkust ja tema teadvust, isegi ütlevad, et siin olen kodus, see on minu koht, ma olen selle lahutamatu osa. Sellest metsast võib saada inimesele nagu isiklik kirik ja sealt võib alata samuti ühtsuse mõistmine.

Kui küsida puude kallistaja käest, et kas ta tunneb, et mets armastab teda? Tema vastab, et just sellepärast ta metsas käibki, et jah armastab, et ta läheb sinna lohutust otsima, ta   hingab metsa õhku ja tunnetab kõige armastust. Ma ütlen teile lisaks, et metsas võib tunnetada isegi Jumala enda armastust.

Kuidas saaksid selgitada kellegile oma seisundit, kus äkki teadvustad, äkki mõistad, et oled armastatud Looja poolt, oled ka armastatud Ilmaruumi iga mateeria osakeste poolt. Puude kallistaja, kui uitad metsas ringi, kas sinu kogemus ei ütle, sulle, et sa ei ole üksi, et sinu eest kantakse hoolt. Sinu eest hoolimine tuleb sellest, et sa oled kogu süsteemi osa. Seetõttu ei juhtu kunagi, et mets vibutaks inimesele sõrme ja ütleb et ära tule metsa, sa oled halb inimene. Vastupidi, mets lausa kutsub enda juurde, kutsub hingama hapnikurikast õhku. Oleme varemgi rääkinud, et suurimat hapniku hulka toodavad samblad, isegi rohkem, kui puude lehed. Niisketes troopilistes metsades isegi puud on kaetud samblaga, nagu kasukaga.

Astudes metsa, teie enesetunne paraneb, sest küllastute hapnikust ning hapnik on kogu elusüsteemi veri. Puud justkui tervitaksid teid, just nagu ütleksid teile, et tere tulemast meie sekka, meil on rõõm tervitada sind. Kui te saaksite kanda selle kõik üle oma elukeskkonda, kus elate, oma kultuuri, oma linna keskkonda, siis saaksite samuti hingata seda õhku, nagu see tuleb metsadest ja sammaldest, kuigi need asuvad teist küllaltki kaugel, ka need ütleksid teile, et me teame sind, armastame sind, sa oled meiega üks. See kõik on osa Loomise Lättest.

Kas suudate mõisa Ühtsust niivõrd, et teadvustada endile, et olen armastatud Jumala poolt, olen armastatud iga mateeria osakese poolt ja seda kõikjal ja igal pool?

Mõtestage ümber Jumala mõistmise.

Kogu inimajaloo jooksul on Jumal olnud inimese jaoks, nagu isa, nagu inimese vanem. See oli parim, mida inimene oli suuteline ette kujutama, ega olnudki võimeline mõistma midagi enamat. Seda näete jätkuvalt ka käesoleval ajal, kuigi aja jooksul Jumal on muutunud ebafunktsionaalseks vanemaks. Jumal, kes armastab teid piiritult, muutus mõõdutundetult karistavaks Jumalaks. Sellel arusaamisel puudub igasugune mõte, kuid samas teid ei mõisteta selle pärast hukka, kuna  see arusaam põhines  vanast energiast. See kestis seni, kuni energia hakkas muutuma, hakkas muutuma sedavõrd, et hakkasite läbi “tahmase klaasi” nägema selgemalt. Esimesena hakkasite märkama, et ei ole mingisugust hukkamõistu, ega karistust, on vaid ainult Valgus. See, kes saab aru, et ta ei vaja mingeid prohveteid, see on suuteline tundma Loojat enda sisemuses. Selle tulemusel  liigute edasi mitte nagu tilluke Jumal, vaid loote kõikjal ühtse Jumala Ühtsust ja olete osa tema ilust.

Teie keha teab teie kavatsustest.

Inimene, kes istub teie ees, ei osanud 30 aastat tagasi isegi aimata enda tänase olukorra kohta midagi. Oma vaimse kasvamise ajal ta õppis end eraldama oma sisemusest, tegema vahet puhta kanalduse informatsiooni ja enda ego informatsiooni vahel. Temale sai selgeks, mida tuleb teha, et kogeda kanaldust. Kanaldus langes ja vajus tema peale sedavõrd võimsa armastuse väena, et ta ei olnud isegi võimeline rääkima. Isegi mõelda oli tal raske. Seetõttu ta hakkas sõnumid kirja panama, sest nii oli tema jaoks ohutum. Tema kartis, mida inimesed võivad hakata temast mõtlema. Ta kogus end ja andis välja esimesed raamatud. Oma nime ta kirjutas väikeste tähtedega, et keegi ei märkaks neid raamatuid. See oli hirm, mille ületamiseks tal kulus aastaid. Ta õppis astuma oma teadvusega kõrvale ja ta kasutas seda meie kanalduste vältel. Selline protsess vajab pidevat praktiseerimist. See hakkab toimuma siis, kui keha mõistab, millega on tegemist.

Kallid, kas teate, et kuni istute siin ja kuulate, te läbite valgustumise protsessi, seni teie keha teab, millega tegelete. Iga sinu keha rakk on loodud Looja poolt, seega, Looja olemus on kätketud teisse iga ühesse. Sinu kaasasündinu on teadlik Jumalast. Sinu Kõrgem Mina ja kõik asjad, mis on sinu sisemuses, milliseid pead endast kõrgemaks ja milledeni püüad jõuda, et mõista neid, on Loomise Lätte osad.

Kui alustad oma protsessiga, siis keha mõistab sind, ta on ühel meelel sinu mõistusega. Vaat, mis toimus 30 aastat tagasi selle inimesega, kes istub teie ees. Mõni aeg hiljem ta hakkas vahet tegema tema enda teadvuse ja selle teadvuse vahel, mis jõudis temani eesriide tagant. Algul ta oli segaduses, ega saanud selgelt aru toimuvatest asjadest.

Nende aegade kanaldused ei olnud päris selged, ega voolanud hästi, vaid toimusid vaheaegadega, tehes pikki pause. Kui ta tegi kanaldust rahva ees, siis tema keha kattus higiga, sest oli ülimalt erutunud ning see oli tema jaoks raske töö.

Valgustumise protsessi järgmine tase.

Aja jooksul kanaldus muutus lihtsamaks ja sujuvamaks, ta isegi suutis isegi lõõgastuda ja mõista toimuvat. Kuni, (Krayon muiates) kümmekond aastat tagasi, kui partner oli dušši all, ma küsisin temalt, et  kas ta on valmis järgmiseks tasandiks? Ma nägin, kuidas käivitus tema mõttetöö, mis väljendas uskumatut pettumust hetkel, kui ma temalt seda küsisin. (Krayon mängleva lõbususega) Tema enda arvates ta oli saavutanud kõrgeimat tasandit, ehkki vana energia lineaarsel tasandil. Mingis mõttes, see ka nii oli. Siis ma selgitasin talle, et järgmine tase on sulandumine, mille kohaselt on alaline ja igapäevane olek kanalduse olekus. Siis see ei ole enam endine kanaldus, kus tuli istuda toolile rahva ette. Siis on selline kanaldus, kus ühe jalaga tuleb olla eesriide taga ja teise jalaga otse rahva ees. Siis on see ringi liikumine ja inimeste nägemine on teisel tasandil. Selle sulandumise juures kaovad vajadused teha raskeid pingutusi tulemuste saavutamiseks. Sulandumisel ego saab kõrvaldatud teelt, lükatud kusagile tahaistmele, kust tema ei pääse jagama oma korraldusi inimese mõistusele. Selline sulandumine hakkab jõudma teie kõigini.

Te esitate alati endale lineaarseid küsimusi, kuidas saan teha seda, kuidas saan teha teist, mida peaksin ette võtma duaalsusega, mida peaksin ette võtma ühega või teise asjaga? Samas te ei mõista, et teete liiga raskeid pingutusi kogu aeg. Liigseid pingutusi üldsegi ei ole vaja teha mitte millegi nimel. Või siis ainult selleks, et võtta vastu kaunimat sulandumist, mis jõuab teieni läbi teadvuse evolutsiooni ja kaasasündinu, ning mis küsib, et  kuidas teile meeldiks olla alaliselt kanalduse vormis, kus sinu Kõrgem Mina jõuab sinuni ja jääb sinuga alaliselt ehk te sulandute üheks.

Te teate, et mediteerides püüdlete te samuti kontakti saamist oma kõrgeima osaga. Mida kauem püsite meditatsioonis, seda kergemaks kõiges läheb. Kallid, see oli absoluutselt õige ja tõsi, kuid vaid vanas energias mediteerimisel. Selline meditatsioon on üksnes püüd saavutada taolist sulandumist. Kuid praeguse aja energias, seda olekut võite saavutada iseenesest, ilma mediteerimata. Uus meditatiivne seisund on teiega alaliselt, te uinute selles ja ärkate selles, see muutub teie osaks, muutub teieks. See on alaline ümberoleva teadvustamine, alaline kokkupuude eesriide tagusega.

See muutub normiks.

Kuid nüüd, käesoleval ajal, nagu oleme palju kordi rääkinud, oled võimeline sulanduma, võid liikuda kõikjal, näha välja mitte ainult normaalne, vaid isegi ülinormaalne. Sinu armastuse koefitsient on palju kõrgem, kui enamusel inimestest. Kohtudes inimestega, saad olla armastav ja tark. Meistritel, kes minevikus liikusid planeedil, olid sellised omadused. Inimesed võisid vabalt astuda nende juurde, ning nad isegi tahtsid olla nende ligidal. Vestlustes nendega ei olnud mingit võistlemist. Selle Maa meistritel oli ühine omadus, nad kuulasid inimesi. Inimesid teadsid, et neid kuuldakse ja armastatakse meistrite poolt. Selline saab samuti olema Uus Inimene.

Puude kallistajad ei olegi kuigi kaugel nendest, neis on see olemas alaliselt, isegi ilma igasuguse vaimsuseta. Nüüd tuleb neile juurde mõistmine, et sellest võtab osa ka teie vaimsus, see osa teist, kelleks te tegelikult ise olete. Nüüd saate teadlikuks, miks mets teid ligi õmbab ja teid tervitab.

Gaia on teile abiks selles.

Kas on teile teada, et Gaia on loodud teie jaoks? Leidub muidugi ka neid, kes on veendunud, et inimene on halvim asi, mida on Gaiaga kunagi juhtunud. Kuid te olete sellest üle saamas, hakkate mõistma partnerlust Gaiaga, hakate lõpetama tema saastamist kahjulike heitmetega. Kuid teil on tarvis teada tõde, et Gaia  loodi teie jaoks, tema on teie parim sõber, koos kõigega, mida leidub tema peal. Gaia on väga-väga lähedane teie Kõrgema Minaga, millega püüate ühtseks saada.

Ma lõpetaksin selle sõnumi teadmisega, et olete kauni Maa süsteemi osa. Teie ei ole kunagi tulnud siia mingeid kannatusi saama. Kuigi vana energia süsteem püüab veenda teid vastupidises, sest tema ei ole muust teadlik.

Olge nendeks, kes alustavad millegi uuega. See uus on eneseküllane Jumaltema on teie sisemuses ja ühtsuses kõigega, mis kannab teid tarkuseni, kannab teid sellise tasakaaluni, mille jõul teie muretsemine ja rahutus peavad lahkuma teist. Tänu sulandumisele oma vaimsusega, hakate kiirgama väga kaunilt ja helgelt ja see saab teie tulevikus normiks.

Pendel üle planeedi liigub pimedusest valguse poole, tuues valguse kätte sedavõrd palju asju, millised ei ole enam vastuvõetavad valguse poolele. Seega (Krayon usalduslikult) lubage, et sama toimuks ka teiega. Selle kõige käigus saate näha vastuvõetamatuid asju, milliseid leidub ka teie isiklikus elus. Heitke need minema ja seejärel saate jätkata liikumist uues tempos ning selles avaneb teile ka toetus. Iga teie keha rakuke on teadlik sellest, puud on teadlikud sellest, isegi õhk, mida hingate, on teadlik sellest. Loovus ise on teadlik sellest. Lubage sellel kõigel olla. Minnes siit, olge teistsugused.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga