ÜHTSUS – ERALDUMISE LÕPP San Jose, CALIFORNIA 2019

 

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Tänane sõnum on sellest, kuhu on jõudnud käesolev aeg.

See sõnum  on õnnistusest ja armastusest, kaunidusest, lootusest, sellest, et inimolend pöörab vana energiast ära  ja pöördub uue energia poole. Tahaksin rääkida teile sellest, mis ootab teid ees ning mida saab kokku võtta ühe sõna ja mõistega – Ühtsus. Minu partneril, koos oma sõbraga, oli kohtumine Indias Dalai Lamaga. Dalai Lama on austatud ja tunnustatud inimene, ta on armastatud tuhandete inimeste poolt, kui mitte isegi miljonite poolt, kes on mingil viisil temaga kokku puutunud. Tema  loob sildu erinevate religioonide vahele. Tema  näeb Jumalat nii kristlastes, juutides, kui moslemites, kõigis neis on ta võimeline mõistma ja nägema Jumala ühtsust, mis on esindatud läbi inimese. Kui Dalai Lama  räägib inimeste rühmaga, siis temast  kiirgab välja valgus ja kõigil kaob igasugune vajadus eraldumiseks. Minu partner ei unusta iialgi kohtumist temaga, see on talletunud tema Akašisse, ning tuleb kõikide tema järgmiste kehastustega kaasa. Esimesena Dalai Lama ühendas minu partneri ja tema sõbra käed ja nii nad seisid tema ees. Dalai Lama küsis neilt südamlikul viisil, kust nad pärit on ja mis nende kodumaal toimub. Ta vaatas neile silmadesse ja ütles väga lihtsat asja, millel oli sügav tähendus. Ta ütles neile sama, mida ütleb kõigile, kellega  kohtub, kuid minu partner kuulis teda oma sisemise häälega, mis ütles, et “Mina usun ühtsusse”.

Eraldatusest ühtsusse.

See on väga sügav teema, sest planeedi teadvuse muutumine on üleminek eraldatuselt ühtsusele. Muutumine toimub peenelt, peaaegu märkamatult ning seda on võimalik märgata ainult seetõttu, et see on juba esile tulnud. Võite seda selgelt näha seetõttu, et eraldatus hakkab silma paistma oma moonutatusega. Kuid sellisena see on alati olnud.

Tahaksin teid juhtida läbi ennustatud olukordade ja juhenduste, mis võivad näida teile üllatavatena. Kõik need tulevad armastuse allikast, mis on näinud seda kõike varemgi ja see on teadlik, et kogu toimuv oma potentsiaalilt on kaunis ja sellest oleme rääkinud varemgi. Kuid lubage mul külvata teisse selliseid seemneid, millistena  näen neid mina. On möödunud vaid mõned aastad peale 2012, kui juba tajute separatismi ja eraldatuse vananenuid seisukohti, mida teil on suhteliselt ebameeldiv taluda. Teil seisab ees näha, kuidas separatism läheb üle ühtsuseks, kusjuures vägagi vanades juurdunud küsimustes.

Loobumine kommertslikest sõdadest.

Teil seisab ees näha midagi paremat. Kui kord näete seda, siis ehk meenutate seda kanaldust. Seda on hästi näha ärinduses ja kommertslikkuses. Kujutlege ette kahte kompaniid, mis toodavad toniseerivaid jooke – Pepsit ja Coca Colat. Kujutlege, et nad leppisid kokku kohtuda konverentsil ja ühiselt pakkuda oma jooke. Nad teadsid, et ühtedele inimestele meeldib Pepsi ja teistele meeldib teine jook Coca Cola. Kuid nad eeldasid, et tänu sellele, et nad pakuvad mõlemat jooki koos, siis ehk jookide läbimüük tuleb suurem. Siin ei ole enam mingit eraldatust, kas pole.

Milline oli vana süsteem? Seda võiks nimetada konkurentide kommertslikuks sõjaks.  Vana süsteemis  oli täielik ja totaalne eraldumine. Kusjuures igaüks kinnitas, et nende toode on kõige parem, et ärge võtke kellegi teise oma, sest sõltumatute pimetestide järgi, inimesed  eelistasid meie toodet ning teised rääkisid sama oma toodete kohta. Kuid firmad pidevalt toovad turule uusi tooteid ja maitseid ja seda kõike tehakse ainult selleks, et olla teistest ees. Kui konverentsidel tullakse välja mõne uue ideega, siis tihti naerdakse see algul välja, kuid mõne aja pärast võetakse see kasutusele. Aga mis oleks, kui nad tõesti läheksid ja pakuksid oma jooke üheskoos. Inimestel oleks ju huvitav maitsta kõikide toodangut, siis nii mõnigi ehk muudaks oma maitse eelistusi. Sellel oleks suur tähtsus, kuna nii toimides saab saavutada enamat, kui tavatoodete kommertslik sõda. Eraldumuse lõpp võiks tähendada hoiatust teistele, et vanad meetodid ei ole enam eluvõimelised. Uued ühised ettevõtmised hakkavad tööle hulga-hulga edukamalt.     Kas saate kunagi seda näha? Jah., on vastuseks, isegi kiiremini, kui arvate. Teil on vaja otsida Ühtsust, ükskõik millises vormis, aga mitte olla eraldatuses.

Poliitikasse suhtumise muutumine.

Kallid, need, kes püüavad eralduda, on lõpuks igaüks oma nurgas ning eraldatus sünnitab sõdu. Eraldumine sünnitab usaldamatust, mis väljendub kõiges, kõikides vormides. Ühtsuses kõik pooled, olenemata hulgast, koonduvad ühtsesse koalitsiooni ja sulanduvad omal viisil, ning sulandunult on võimalik luua asju, mida vajatakse.  Ma  pöörduda Ameerika rahvaste poole. Ehk meenutaksite aega, kui alla kirjutati  “Sõltumatuse deklaratsioon”. Kujutage ette neid isandeid, kes sellele deklaratsioonile panid aluse. Ja nüüd kujtulege neid, kes panid aluse praegusele demokraatiale ja kuulutasid, et see on start millegi hoopis uuele. Mis siis toimus? Otsuse  tegemisel enamusel oli õigus, kus arvestati vähemuse õigusi, võimaluste võimaldamist igale inimesele, mis  andis võimaluse igal ühel saavutada edu ning sellesse oli kätketud kaunis idee. Teie riigi konstitutsiooni loojad mõistsid, et edaspidi võib tulla deklaratsioonis lisa muudatusi ja lisa parandusi, nad mõistsid samuti, et tuleb lahkhelisid ja osalisi erinevusi ja need ei lakka, mille tõttu ehk ei saa tulla ka ühtset koalitsiooni. Nad mõistsid mõningate lahknevuste olulisust. Seega, nad lõid konstitutsiooni, milles oli arvestatud, et kahe poole koostöös luuakse sellised seadused, mis hakkavad paremini tööle. Paremini tööle seetõttu, et mõlemad pooled peavad jõudma kompromissile ja peavad vastu võtma otsused, mis jääksid jõusse tänase päevani, millesse on kätketud nende tarkus ja vägi. Mõlemad pooled võtsid ühiselt need otsused vastu. Nii oli siis, kuid see ei toimi praegusel ajal. Praegusel ajal sellest on saanud separatism ja eraldatus. Kallid, selles ei ole ühtsuse ideed, see on deklaratsioonist kadunud.

Asustajad-isandad, nähes praegust toimuvat, ütleksid kurbusega, et see ei ole üldse see, mida kavandasime meie, kaugeltki mitte see, mida kavandasime meie. Meie ei kavandanud selliseid valimisi, kus võitja saab kõik, ja peale selle peab võitlema opositsiooniga,  kuni järgmiste valimisteni, kus taas võitja saab kõik, kes taas võitleb opositsiooniga ja tulemuseni ei jõuta kunagi. Just selliselt toimuvad asjad käesoleval ajal, kus on piiramatu separatism. Ma siiski rõhutaksin, et see, mis käesoleval ajal näib kõlbmatuna, saab läbi Ühtsuse parandatud. Tulevad uued valitsused, kes hakkavad seda mõistma ja parandama. Võib olla ilmub keegi, kes läheb võitlusse riigi kõrgema ametkonnaga ja sihilikult ei too esile seda, millesse usub, ning kuulutab end tsentristiks. Ma olen veendunud, et mõlemad pooled soovivad parimat ja mul on kavas viia need pooled kokku. Tsentrist räägib, et valige mind, kuna  suudan jõuda nendega kokkuleppele, valige mind mitte kuuluvuse pärast mingisse parteisse või mingi muu pärast, vaid üksnes poolte kokkuviimise pärast, et saaks vastu võtta tugevaid ja töötavaid seadusi.

Kuid mu kallid, oleks tore, kui ükskord saabub taoline aeg, siis ehk tuletate meelde seda sõnumit. Ehk keegi selline on juba tulekul. Teda ei märgata võib olla kohe, kuna ta on paljude jaoks veel tundmatu. Selleks on vaja naaseda algse idee juurde tagasi. Siis kaks, kolm või rohkem pooli, saavad omavahel kokku ja jõuavad omavahel üksmeelsele otsusele ning ilma võitluseta, saavutavad erinevate kultuuride vahel ühtsuse. Kui see sünnib, siis saate hingata kergendatult.

Doktriinide vahetus vaimsetes sfäärides.

See ilmneb esialgu vaid kahes sfääris, kuid sama võib juhtuda ka paljudes teistes. Kuid on olemas üks sfäär, millest tahaksin rääkida ja sellest, mida varem ei ole räägitud. Planeedil on palju erinevaid kultuure ja nende erinevused on suured, eriti selles, mis puudutab vaimseid asju. On kurb rääkida sellest, et on selline planeet, kus  usutakse ühtset Jumalat, usutakse Jumala kaunisse armastusse, kuid kus on kõige rohkem olnud sõdu, mis toimusid üksnes oma Jumala usu kaitsmise pärast ning selle põhjusel ka eraldatus ise. Selline eraldatus on eksisteerinud planeedil väga pikka aega ja selline separatism kuulutab, et minu prohvet on õigem, kui teiste oma. Selline arusaam  säilib teie vaimsete ringide teadvuses tänase päevani. Planeedi iidsemates vaimsetes süsteemides on paar erandit, millistes ühtsus  säilib ilma igasuguste prohvetiteta. Kas pole huvitav, kuid mul ei ole kavas rääkida neist. Mina tahan teile öelda vaid seda, et eraldatuse lõpp on tulemas. Teil seisab ees näha seda. Teil seisab ees näha seda väga pehmes variandis, kus prohveti sõnad, tegevused ja armastus tõrjuvad senised doktriinid välja. Ma pöördun kristlaste poole, kuigi tean, et enamus kristlastest ei ole huvitatud selle kuulamisest, pigem nad ei tahaks üldse sellest ei rääkida, ega kuulda sellest midagi. Nad usuvad ainult imelisse päästjasse, kuna neile on räägitud, et uskuma peab ainult neid, kes usuvad sama, mida nemad ise, seega minu sõnad jäävad nende poolt kuulamata. Kuid minu sõnad saavad kord kuuldud ka nende poolt.

Kristlaste lood teie ajaloos.

Kristlased, kuulake palun, ma soovin rääkida ja avardada teie kujutlust kõiges, mida  usute,  muutes seda millekski palju enamaks. (Krayon ohates) tahaksin rääkida teile inimesest, keda kummardate. Kuid tema on palju suurem, kui te arvate. Ta on enamatki veel, kui on teile räägitud (Krayon erutusega), see inimene on kõndinud mööda maad ja teinud palju tegusid. Räägin teile lugusid, millistest te ei ole võib olla  teadlikud ja milliseid ei ole isegi teie pühakirjades, ehk need lood toovad teie silmadesse rõõmupisarad. See inimene, kes oli uueks Jumalaks, kelle eluloost on teie pühakirjades vähe räägitud, just sellest, kuidas ta kasvas suureks. Enamusele see näib, et tema tuli nagu ei kusagilt ning tegi seda, mida tegi. Kuid enne, kui ta sai selleks, keda kummardate, ta õppis palju. Tal olid rasked ajad, millistest tuli tal läbi käia, oli vastuseis sellele, millesse tema uskus. Te teate, et ta oli juut. See, millele ta hakkas pöörama tähelepanu ja mida hakkas inimestele jutlustama, olles veel päris noor, oli risti vastu sellele, mida temale õpetati ja mis oli ühiskonnas tunnustatud. Tema sõnade pärast teda peeti kõlbmatuks algajaks preestriks. Kõlbmatuks seetõttu, et ta rääkis vastu üldtunnustatud tõdedele, millised olid tunnustatud juutide poolt nende maal. Kuid aastate möödudes temast sai teile teada Kristus ja just temast tahaksin teile rääkida.

See inimene oma teadvuses oli ülestõusnud ja palju kõrgem kõigist, kes tema ajal elasid maal. See inimene oli võimeline käima isegi mööda vett. Tema oli võimeline juhtima füüsikat, oli võimeline  tervendama ja oli võimeline paljuks muuski. Ta sooritas imesid, mida teil ei ole üldse teada. Tahaksin küsida teilt, et kas olete kuulnud, et kui ta rääkis suure hulga inimeste ees, oli selline vaikus, et isegi nõela kukkumine oleks kuulda olnud. Kuidas sai suur hulk inimesi kuulda üht inimest mäe otsast? Kuidas said tuhanded inimesed kuulda inimest ilma igasuguse võimenduseta? Kõik kuulsid teda sama hästi, nagu ta oleks rääkinud neile igaühele kõrva sisse, rääkis hellal ja armastaval häälel, milleks inimene on üldse võimeline. Selline oli Kristus. Kas oskate seda ette kujutada, et see oli võimalik sellel ajal, see oli kui ime. Kui tema jutt oli pikk, siis ta isegi söötis inimesi, söötis toiduga, millist seal enne ei olnud. Selline oli Kristus.

Kas olete kuulnud, mis toimus siis, kui ta jõudis koju? Kas olete kuulnud söömaõhtutest koos õpilastega ja paljust muust taolisest? Teda ei lastud jääda üksi, ööbiti tema elamu ümber, mindi temaga kaasa, kuhu iganes ta  ka läks. Ta kiirgas armastust, mõistmist, mis liitis kõiki ühtseks. Tema kiirgus tekitas inimestes vaid soovi, liikuda temaga kaasa. Selline oli tema energia ja inimesed  tunnetasid seda. Seega, kristlane, sellele tema energiale ei ole seni antud nime, kuid te räägite sellest energiast nii, et “ma ei tea täpselt,  mis see on, kuid ma soovin seda, tunda ja just selle nimel  käin temaga, selles on Jumala armastus.”

Tahaksin rääkida teile ühest Rooma Centurionist (Centurion, oli sadakonna ülem Rooma armees). On palju asju, mida teile ei ole teada, mis annaksid laiema ülevaate Kristuse suursugususest, mida teil ei ole võimalik välja lugeda apostlite kirjadest. Roomlased jälgisid hoolega Kristuse tegusid, nad lootsid, et ta ütleb midagi teotavat imperaatori kohta, Caesari enda kohta või tema poliitika kohta. Kuid Kristus seda ei teinud, kuna teadis, et selle eest pannakse ta kohe vangi. Tema rääkis armastusest, et  armastus on see, mis tuleb teieni läbi minu. Pange tähele, selline on armastuse teekond, selline on tõde armastusest. Tema rääkis Jumala mõistmise kaunidusest ja ei midagi poliitikast. Centurion kuulas teda hoolega. Ühel hetkel (vaid ühel hetkel) Kristus pööras ringi ja vaatas Centurionile otse silma. Ta teadis, kes on see mees ja milleks ta seal on. Sigines vaikus, Centurion vaatas Kristusele silmadesse ja sellega oli kõik lahendatud. See oli vaid meistri pilk, vaid üks meistri naeratus, mis sulatas üles sõdalase südame. Centurion lahkus oma postilt, võttis peast kiivri ja võttis maha turvise. Tema kohtas siin meistrit ja ta sai aru, et kõik, mida ta oli teinud seni, ei olnud õige. Ta kohtas Kristust ja piisas vaid ühest pilgust, et sellest aru saada. Selline oli Kristus. Kristlased, te ei eksinud, valides teda inimeseks, kelle poole pöörduda, suurepärase inimese poole.

Räägin teisegi märkimisväärse loo Kristusest. Kristus, vaadates rahvahulka, nägi nende seas petiseid, vargaid ja röövleid, isegi hoorasid, tema nägi isegi neid, kes olid võimelised tapma teisi inimesi. Kuid Kristus ei rääkinud nendest, tema kuulutas ainult ühendumist, mitte eraldumist. Jumala armastus näeb kõiki võrdsetena, mistahes mõttes. Kallid kristlased, teil on olemas isiklik sfäär, milles Kristus liigub koos teiega, te saate suhelda temaga oma mõtetes ja saada temalt vastuseid. Olete kõik üks pere.  Kas kujutate ette, kuidas oli olla tema kõrval?

Enamus neist, kellega praegu räägin, on kristlased, seega, teie õpetajad on rääkinud teile, et on vaja järgida evangeeliumit. Kuid tahaksin rääkida teile ka sellest, kuidas see töötab. Tahaksin, et te kujutleksite endas inimest, keda kummardate, keda saaksite jäljendada ja keda saaksite luua, kes vaataks teile silma, otse nüüd. Kas oleksite suuteline ette kujutama, et olete ühel tema jutlustest, kus tema saaks näha teid? Ta ehk vaataks teie ilmadesse ja ütleks (Krayon pehmel armastaval häälel), et tule ja teosta seda, mida näed.  Kui tahad endale kedagi, keda järgida, siis oleks hea, kui sa looksid endasse Kristuse. Kui vaatad kõiki enda ümber, siis näe ühtsust, mida nägi Kristus,  jagamata kedagi uskujate ja mitte uskujate kategooriatesse, õigesti ja valesti tegijatesse. Ainult armastus, ainult mõistmine on need, mida Jumal annab inimesele, kes on nagu tema, kes tunneb Jumalat. Kui soovid enda järgijaid, siis sinus peab olema Kristuse mõistmine, sa pead väljendama seda kõikjal, kus sa ka poleks.  Kuni lõpuks, just ühtsuse tõttu, mida tood inimestele, nad tulevad sinu juurde ja ütlevad, et nad ei tea, mida sa valdad, kuid see meeldib neile. Siis võid vastata neile, et miks mitte tulla minuga kaasa ja teha seda koos minuga. Sellist teekonda  kujundad sina ise. Kui soovid tuua enda lähedale inimesi, siis peab sul olema mõistmine ja armastus. Kuid ma toonitan, et seda ei saa teha läbi eraldatuse. Sinul ei ole vaja rääkida teistele, et sa teed seda või teist vääriti, et nii ei tohi. Kallis kristlane, ei ole vaja loetleda hirmutavaid asju, sellega vaid lükkad inimesi endast eemale, sellega sa püstitad seina nende ja enda vahele. Kristus, suurepärane inimene, ei teinud seda, tema ei teinud seda oma viimse hetkeni. Tema vaatas oma timukaid nagu vaataks oma ema. Mõistmine, armastus, see tõmbas inimesi tema lähedale. Kas need asjad saavad teha kahju inimesele? Võib olla oleks mõtekas korrata Kristuse teed, ehk olete teiegi valdamas seda.

Metafor sammastest.

Seekord lõpetame metafooriga sammastest, millised toetavad suurt raskust, nagu lage või katust. Neid on 5, või 6 võib olla isegi 7. Need peavad olema sarnased ja ühtsed, kuigi igaüks neist kannab oma koormust. Ükski sammas ei saa olla eraldi, nad ei saa olla eraldunult, siis kaoks kogu struktuuri terviklikkus ning kogu raskus variseks kokku. Nendeks sammasteks on budism, hinduism, judaism, islam ja kristlus. Planeedi kultuurid jäävad alati erinevateks, kuna neil kõigil on omad prohvetid. Kuid tuleb aeg, kus sambad jõuavad ühiselt Ühtsuse ühisele meelele. Ükski sammastest ei püüa eristuda ühegi teisest sambast ning kõik kätkevad ühist mõistmist. Nad kõik jätkuvalt tunnustavad oma prohveteid, nad jäävad uskuma seda, mida usuvad ja on õnnelikud oma usus, millesse usuvad. Kuid ükski neist ei nimeta teise usku valeks, keegi ei hakka tapma kedagi teise usu pärast ja eraldumine kaob täesti. Mis on siis raskuseks, mida hoiavad sambad üleval? Raskuseks, ülimaks raskuseks, mida kannavad sambad ühises Ühtsuses on  rahu maapeal. Rahu on vaja teile kõigile ja rahu on kõige võtmeks, see kõrvaldab eraldumised ja see puudutab eriti organiseerituid religioone. Pöörduge oma prohvetite poole, oma Lätete poole ja vaadake need üle, mida need on rääkinud teie tegude kohta. Seni juhendusite reeglitest, mida kehtestasid inimesed juba ammusel ajal ainult teie ohjamiseks ja teie eraldi hoidmiseks. Te peaksite käesoleval ajal mõtlema meistri ühtsusele, sest tema ei eraldanud kunagi kedagi. Seejärel mõelge  sellele, mida teete teie praegusel ajal. Teid on saatmas tohutu armastus kõikjal ja kõigi vastu. On ka neid, kes jäävad Pepsit jooma ja neid, kes jäävad  Coca Cola juurde. Mõni võib olla läheb ühe samba juurde, aga teised, teiste sammaste juurde. Miljardeid inimesi hakkavad elama rahu koalitsioonis, ühises mõistmises ja Ühtsuses. Eraldumused hakkavad kokku varisema ning te näete seda peatselt.

Mina tulen alati teie juurde armastava õnnistusega, nagu inglid, kes tulevad teie juurde ja nad tulevad üksnes selleks, et öelda teile, et asjad lähevad aina paremaks, te vaid kuulake, kuulake ja siis ehk saab teile midagi selgemaks.

Ja nii see on…

Krayon

 

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt, toimetas Jane Allika

 

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga