VÄLI – Lauguna Hilss, California 02.juuli 2016

Tervitan teid, mu kallid, olen Krayon, Magnetilisest Teenistusest.

Tahaksin, et hingaksite praegu sügavalt sisse ja vaataksite reaalsust, mis on teie ümber. Sellel kaunil hetkel olete hämaras ruumis, ning kuulate inimest, kes on laval istumas toolil (Lee Carol). Teile on öeldud, et tema hääl tuleb väljastpoolt teda.Siin on olemas erilisi inimesi, kes võimelised mõistma, kas sõnum on ikka tõeline armastuse ja tarkuse saadetis kaunist lättest, sellest, mis on meie endi seesmuses. Selliseid inimesi, kes on kahtlemas selle sõnumi tõesuses, leidub nii siin saalis olevate hulgas, kui ka kuulajate ja lugejate seas. Osal inimkonnast on olemas eelarvamus selliste asjade kohta. Just sellega tuleb Loomise Lättel kokku puutuda ja sellega peab ta arvestama, et  kas inimkond on ikka suuteline valima sobivat hetke, ning võimaldama endas kohta sellele, mida seni ei ole suutelised omaks võtma, kui võimalikku võimalust. Millal saabub selline aeg, kus inimkond asub uurima reaalsuse neid külgi, mis  erinevad nende arvamustest? Selline olukord on avamas mulle uksi, et saaksin rääkida teile kaunist süsteemist.

Füüsika suhtelisusega

Mõned aastad tagasi andsin sõnumi nimega „Kvantiline faktor – füüsika suhtelisusega“, 2011.04.10, selles sai füüsika kirjeldatud teisena, kui olite temast arvanud ja seda seetõttu, et füüsikas on ilmnemas teatud kalduvused ja eelarvamused. Nii see ka on. Viige need asjad kokku, ning liitke sellele vaimne terve mõistus. Kes on loonud füüsika? Kes on kõigi asjade Looja? Vastuseks on üksnes – Ma Olen. See on sama Loomise Läte, mis asub teie seesmuses ja on armastamas teid tingimusteta, kes on loonud reaalsuse aluse enda, milles olete olemas ja elamas. Kogu oleva füüsika on loodud Keskmest Lättest. Kuidas arvate, kas on võimalik, et keset seda füüsikat said eksisteerida mingid anomaaliad, mis näitaksid Jumala olemasolu? Mis te arvate, kas on olemas selliseid asju, millistest teil ei ole mingit aimu seni, kuni pole  avastanud neid, ega asunud uurima selles suunas? Mida need saaksid näidata teile sellist, mida te ei oleks osanud oodata? Kas füüsika suhtelisust? Selle suhtelisus on  harmoonia, ühesus, sünkroonsus ja armastus. Just sellest tahakski teile rääkida. Ei ole jäänud palju aega selleni, kus teie teadlased näevad seda, mida mina nimetan Väljaks.

See on teile teada ja sellest on rääkimas kõik suured kaasaja metafüüsika õpetajad. See on alati olnud. Olete seda pidevalt nägemas, olete sellega tegemas koostööd. Õpetajad räägivad, et on aeg seda mõista. Kui olete sujuvalt muutmas vibratsiooni, siis olete suutelised häälestuma avarusele. Nemad toovad näitena sageduslikku resonantsi. Minul on oma näide sellele. Kas oled kunagi dušši all laulnud? (Krayon muigab). Kui oled, kas siis oled märganud, et dušši alla mõningad noodid vibreerivad võimsamalt, kõlavad valjemalt, kui tavaliselt? Selle põhjuseks on noodi sagedus, mis  resoneerub dušširuumiga, ning noot kõlab valjemini ja eredamalt. See on sama, kui muusika riistadega. Kui ühel pilli keelel mängida valjemalt nooti, siis teise pilli keel hakkab vibreerima samal noodil. Need on resonantssagedused ja seda võiks nimetada plaanikohaseks harmooniaks. Kallid, kogu planeedi füüsika on täis seda, mida nimetame Väljaks ja see  ümbritseb teid, kui avarus, mida Jumal oli paigutanud selliselt, et selles oleks oma eeldus – ettemääratlus. Eeldus,  ettemääratlus Ühesusele ja Harmooniale. Väli hakkab ergutama teid, et te harmoniseeruks temaga ja oleksite kooskõlas väljaga.

On olnud palju kanaldusi teemal, kuidas saavutada sellist seisundit ja on olnud inimesi, kes kirjeldasid võimalusi, kuidas pääseda resonantsi kõigega, mis ümbritseb inimest. See on üksnes  Väli.

Vibreerides väljaga kaasa, on võimalik juhtida füüsikat.

Väli  on heasoovlik vibratsioonide harmoonia. Kui te harmoniseeruks väljaga, teadvusega, siis te aktiveeriks oma rakustruktuuri ja sellega pikendaksite oma eluiga. Selline teadvuse ja välja harmoniseerumine vajalikul ajal ja vastavas kohas, viiks spontaanse remissioonini. Kas olete kunagi küsinud endilt, et kuidas on see üldse võimalik? Inimesed, kes on võimelised harmoniseeruma väljaga, absoluutselt ja täienisti, on võimelised juhtima füüsikat. Olete ilmselt kuulnud oma ajaloos meistrist, kes oli võimeline juhtima füüsikat? Käesoleval ajal planeedil on samuti meistreid, kes on võimelised tegema sama. Indias lahkus hiljuti üks sellistest meistritest, kes oli suuteline tegema seda. Ütlen teile sellist asja, mida teil on tarvis teada. Selline väli uues energias on kasvanud koos teadvustusega, ning üha enam ja enam vanu vaimsusi on harmoniseerumas sellega,nad hakkavad otsima sellises väljas teadvuse sagedusi, ning häälestuvad nendega üheseks. Füüsikud on isegi leidmas nimesid sellele, kuna on tunnetamas ja ise nägemas seda. Kuna see on väljaspool lineaarsust, seetõttu neid peetakse kvantilisteks, seondunuteks, põimunuteks. See kõik on ühest ja samast, asjadest, mis püüavad teha tööd koos, ühiselt. Tavaliselt neil ei ole omavahel koostööd, kuid, kui neid on mõjutamas Väli, siis toimivad üheselt. Seda on esinemas üha enam ja enam. Ma tahaksin põhjendada, miks räägin sellest.

Mu kallid, väga paljud teie seast küsivad  ahastusega:“ Ma olen kõike läbi proovinud, ikka taas ja taas, olen mediteerinud, olen olnud siin ja seal, kuid ma ei ole seni suutnud tabada kõige sobivamat hetke, ei suuda tabada kohta, kus ma harmoniseeruks ja vibreeriks üheselt Loomise Lättega.“

Kallid, selline väli oli loodud teie jaoks Looja poolt. Vanadele vaimsustele see tähendab, et tänavuses energias Väli on lausa ootamas, kuna teie teadvuse resonantssagedus langeb kokku teie soodsa punktiga. Kõik on valmis aktiveerumiseks. Selline lause kõlab väga sageli. Ta on valmis tegema paremaks, täiendama ja avardama teid, kuna olete osa Väljast.

Vedamise faktor

Kallid, sellist liiki sõnumeid on raske anda edasi. Rääkida sellest, mida te pole veel näinud, sellest, mis pole lineaarne ja isegi seda, mida ei esine teie uskumuste süsteemis. Kas uues energias puudub selline mõte, et Loomise Läte tingib füüsikat olema heasoovlikuna, ning olema koostööaldis teiega ja olema alati abiks teile? Kas selles puudub mõte, et teil on veel palju asju, milliseid on tarvis teil hakata mõistma, millised on kätkemas endas seda, mis vajab probleemide lahendamise juures abi? Mu partner on rääkinud oma sünkroonsuse loomise kogemistest, ehk selle muutmistest, mida võiks nimetada vedamise faktoriks. Seda kõike saab teha üksnes Välja abil.

Kui kursilt eksinud lennuk on otsimas abi, ning sattudes Väljaga resonantsi, siis see hakkab näitama lennukile harmoonilist lahendust ja sellist, mida iseseisvalt ta ei suudaks leida. Seda võiks nimetada avardunud alateadvuseks. Väli aitab neid, kes on temale  häälestunud. Väli koordineerib asju, viib kõik ühesele määrangule, harmoniseerib ja muudab asju kooskõlalisteks, ning paneb vibreerima neid ühistel sagedustel. Seda võiks tõlgendada kui otsuse tegemiseks, selles on elu mõte ja selles on vastused teie küsimustele ning need vastused on sellised, milliseid te ei oskaks oodatagi. Nendes on juhendus kellega kohtuda ja kellega suhelda. Te olete välja sees ja ta on vibreerimas teiega ja teie temaga.

Parim viis suhtluseks oma Kõrgema Minaga.

On olemas kiirendav süsteem, mis aitaks teid puutuda kokku Väljaga. Te mediteerite, esitate küsimusi ja palveid. Ma tahan aidata teid selles küsimuses. Kas ikka teate reaalselt, mis on kaasasündinu? Kaasasündinuks nimetatakse inimolevuse mõistusega keha. See on kui sensitiivne keha, mis on teie seesmuses ja  teist väljaspool. See on see osa teie kehast, mille abil tehakse lihaselikku testimist (kinesioloogia). Kas olete teadlikud, et olete võimelised pöörduma teatud viisil enda keha poole oma küsimustega ning saama temalt vastuseid, millised on teie mõistusele teadmata? Selline on teie mõistusega keha, teie tark keha. Kinesioloogia on rajatud targale kehale, ehk teie kehas olevate osade poole, mis on teadlikud palju enamast, kui te ise. Seda peetakse teie kaasasündinuks. Osa uuest energiast kulub silla loomiseks, teie enda ja oma kaasasündinu vahel. Kui sillad saavad valmis, siis igast ühest teist võib saada isiklik tervendaja. Seni see ei ole veel nii. Kaasasündinu on seni saladus, ta on üksnes vastuseks Väljale. Kaasasündinu on alaliselt ühenduses Väljaga.

Kas olete kunagi tundnud huvi, kuidas töötab homöopaatia? Teete pilli mikstuuriga, mis kätkeb endas miljondiku osa ravimist, pea olematut osa substantsist, ning panete selle keele alla. Loote mikstuuri, mis on programmeerivaks jõuks, mis edastab kehale ülesande, mida soovite kehale edastada. Sellise keemia abil edastate kehale juhendi, kuid selle hulk on sedavõrd väike, et mõõta seda ei ole võimalik. Kuid teie keha märkab seda koheselt. Homöopaatia on levinud paljudes riikides, kuigi teaduslikku põhjendust sellel ei ole.

Kaasasündinu märkab koheselt neid juhendeid, mida pannakse keele alla ning edastab koheselt kehale, mida ta peaks tegema. Teie nutikas keha on väga tark ja ta on vastutamas juhendite nägemise eest, ning püüab tegutseda vastavuses neile, selliselt ta saaks  teid ühendada Väljaga. Väli teie ümber on heasoovlik harmoniseeriv füüsika, mis võimendab teie tervenemist, loob rahu ja tasakaalu, lubades teil viibida rõõmu olekus. Kusjuures füüsika on kõigis ja kõikjal. Kunagi, edaspidi, Väljale leidub ka teine nimi, kuid praegu, minu arvates, see on uue energia saladus.

Lubage rääkida teile, millisel viisil saate rääkida oma kaasasündinuga.Tahaksin, et te mõistaksite ja vaataksite seda, mida oleme edastanud teile viimase kolme aasta jooksul. On ilmnenud uued mõjukad jõud, milliste olemasolust teil ei ole teada. Need ilmnevad juhul, kui hääldate (ütlete) oma kehale juhendeid ja seda, mida soovite, et teie kehas oleks, kuuldavalt (valju häälega).

Selles mõttes kõige olulisemaks ja mõjusamaks on, kui kujundate omad afirmeeringud, või väited. Kuuldavalt väljendatud afirmeering on kui heasoovlik võimendus ja kinnitus sellele, mida soovite afirmeerida. Te ei anu seda, vaid väljendate üksnes soovi, avaldate üksnes, et see on juba teie oma ja kuulub teile. Kaasasündinu on esimene, kes on kuulmas, ning tegutsemas selle nimel. Kaasasündinu on pinnale kõige lähemal ja teile on ta kõige ligemal. Olete juba aastaid kasutanud teda rakulisel testimisel homöopaatias. Ta on päristeie  kõrval ja on valmis teid kuulama. Ei ole temale suuremat mõju, kui teie hääl ja teie teadvus, mis on teatamas temale, mida on tarvis teha. Mitte seda, mida tahate, vaid seda, millises olekus olete ja kes te olete, kusjuures oluline on seda väljendada seda häälega.

Palju aastaid tagasi, veel vanas energias, te küsisite minult: „Krayon, kas on tarvis afirmeeringuid väljendada häälega, või piisab neid korrata mõttes, ilma hääleta?“

Vastuseks oli siis, et ei ole oluline, võib ka mõttes. Kuid nüüd on teisiti. Tänavuses uues energias Väli on võimendamas oma energiat, ta muutub enamaks, kui kunagi varem on olnud, ta on kättesaadav sünkroniseerumiseks temaga, et olla kvantiliselt ühesena temaga. Ta on valmis teie jaoks, valmis selleks, et viia kõik ühese nimetaja alla – nii olukordades, bioloogias, kui ka teadvuses. Ta on valmis esindama teid teie Kõrgema Mina mõjudele, kusjuures sellisel viisil, millisel te ei osanud isegi arvata, ega loota. Peamiseks atribuudiks selles  on teie sõnad temale ja selleks on afirmatsiooni teadvus. Just läbi selle teil on võimalik näha plahvatuslikke häälestavaid ja sisenduvaid afirmeeringuid üle kogu planeedi. Afirmeeringud olid planeedil 50, 60, või isegi 70 aastat tagasi, kuid nüüdsest nad saavad laialdase leviku osaliseks.Asi on selles, et just nüüd saavutate side sellega, mis on teie mõistuskeha seesmuses ja mis on pidevalt ühenduses heasoovliku füüsikaga, ja seda kõike nimetatakse Väljaks.

Olen varem andnud teile kolmemõõtmelise atribuudi, ning olen rääkinud sellest, kuidas see töötab, üksikasjalikult ja põhjalikult, olen avanud teile füüsilised protsessid ja nende põhjused. Kuid lahkudes siit, teil on tarvis üksnes teada, et  kui te ütlete oma kehale, kes te olete ja ütlete, et olete tervendatud ja ütlete oma kehale, et olukord on lahendatud, siis hirm taandub ja vana energia asjad haihtuvad ja see muudab kõike.

Olge hoolsad oma sõnadega!

Ma tahan teile toonitada, olge ettevaatlikud ja hoolsad sellega, mida ütlete välja kuuldavalt. Kujundage oma lauseid, milliseid tahate ütelda oma kehale, positiivses värvingus, kinnitades väiteid enda, kui sellise kohta, kes olete praegu. Olge hoolsad. Teie seas on neid, kes on veel liiast lineaarsed selle tegemiseks. Kui oled tõbine ja köhite, kuid räägid kindlalt, et sinuga on kõik korras, siis sellega väidad, et ma vaid eiran ja eitan seda, kuigi köhin,  ma siiski väidan, et olen terve. Te ei mõista füüsikast midagi, selle paljumõõtmelisuse tsüklilisusest. Sellega, mida olete tegemas, täidate ja avardate tuleviku ajalist fraktaali. Seega, te loote midagi sellist, mida seni veel teie juures ei ole olemas. Kuid meil on näha, et Väli on seal kujunemas, siis ta on juba eksisteerimas. Kas suudate seda mõista? Kas suudate näha selle potentsiaali? Kas suudate, vältides lineaarsust ja oma mõistust, teatada sellest, et püüate  kokku  liita ühendamatuid, eri tasandiga asju? Haigestunud inimene võib küll valjult ütelda välja, et ma olen terve, olen tervenenud, oo vaimsus, ma tänan sind, kuid köhib jätkuvalt.

Inimene, kes kannatab puudust, võib ütelda, et minu elus on heaolu ja küllus, minul ei ole tarvis muretseda selle pärast igapäevaselt, minul on olemas kõike, mulle vajalikku, ma olen väärt seda, kuid  samas pangaarve on  tühi.

Inimene, kellel on probleeme oma elus ja suhetes, võib samuti teatada oma võidust, olen rahulik, ma olen kõik ületanud (Krayon pisaratega hääles) tänan sind, Vaim, et juhtisid mind neist õudsatest asjadest läbi. Kuid  peale sellist väitmist on ta taas silmitsi koos samade õudustega.

Kas on arusaadav, mida ma silmas pean? Te hakkate kuulutama seda, kes te olete, kuid see on kõigest see, kelleks te alles soovite saada lineaarses ajas. See võtab aega, enne kui  toimub muundumine.

Mul on teada kõigist, kes on kuulamas või lugemas. Igal ühel teist on olemas, mida ütelda oma kehale, ma tean. On käes aeg, et astuda ühendusse oma Väljaga ja sellest tuleb midagi veel enamat.

Kallid, teid on täielikult kõigiga varustatud. Füüsika enesest mõistetavalt valdab suhestust ja see on heasoovlik suhestus.  Ta on sirutamas teile oma kätt – tulge ja vaadake, kuidas saame teid aidata.

Selline on Looja kaunidus.

Ja nii see on…

Krayon

Kanaldus on tõlgitud KRAYONEESTI poolt

Kategooriad:

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga